Integritetspolicy

 

Dataansvarig

Western Union International Bank GmbH

Schubertring 11, A-1010 Wien, Österrike

Ikraftträdandedatum: maj 2018

Western Union, våra dotterbolag och närstående bolag (”Western Union” eller ”vi” eller ”oss”) bryr sig om din integritet och har för avsikt att behandla din personliga information i enlighet med rimlig praxis för informationshantering och gällande dataskyddslagar.

INTEGRITETSPOLICIENS OMFATTNING

Denna integritetspolicy beskriver hur Western Union samlar in, använder, skyddar och delar din personliga information när du använder våra tjänster inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), samt dina val om hur din information samlas in och används. Personlig information betyder all information som är kopplad till en identifierad eller identifierbar individ.

INFORMATION VI SAMLAR IN OCH HUR VI SAMLAR IN DEN

När du använder våra digitala eller fysiska tjänster (t.ex. hos ett ombud), kontaktar oss eller går med i våra lojalitetsprogram (sammanfattat: ”tjänster”), samlar vi in personlig information om dig och vi kan använda den tillsammans med annan information som samlas in eller genereras under tiden för vår relation till dig. Vi samlar in olika typer av personlig information kopplad till dig, vilket kan innefatta:

 • Kontaktinformation, till exempel ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum och nationellt personnummer;
 • Transaktionsinformation, inklusive dina penningöverföringar och fakturabetalningar;
 • Affärsrelaterad information som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster till dig, till exempel medlemskap i våra lojalitetsprogram, användning av våra tjänster och marknadsföringsval;
 • Information om efterlevnad, inklusive förebyggande av bedrägeri, identitetsverifiering och sanktionskontroller.

För att genomföra en penningöverföring, eller använda andra betaltjänster, måste du tillhandahålla viss information som krävs av Western Union för att utföra överföringen och för att vi ska kunna uppfylla våra lagstadgade skyldigheter rörande överföring av pengar. Underlåtenhet att förse oss med vissa delar av din personliga information kan påverka vår förmåga att tillhandahålla våra tjänster till dig. Detta kan omfatta information om vilken form av identifiering som använts för att skicka eller ta emot en transaktion (där så krävs enligt lag) inklusive identifieringen eller en kopia av identifieringsdokumentet, transaktionsaktivitet, bankkonto och betalningsinformation.

När du använder våra mobilapplikationer eller online- samt digitaltjänster, samlar vi också in personlig information om den domän och värd som du använder för att få åtkomst till internet, din dators IP-adress eller annonserings-ID, geografisk position om så är möjligt, information om din enhet (såsom enhetsegenskaper, inställningar, applikationer, lagrings- och användningsinformation), webbläsare och typ av operativsystem, sociala profiler och nätverksinformation, datum och tid då du besöker våra webbplatser samt webbadressen du länkar till vår webbplats från när du besöker oss. Vi samlar in personlig information gällande din online-aktivitet som beskrivs i paragrafen nedan betitlad ”COOKIES OCH INTERNETTEKNIK”.

Western Union samlar in din personliga information på flera sätt:

 • Genom transaktionsformulär och dina interaktioner med Western Union-ombud och partners;
 • Genom online-formulär, registreringar för lojalitets- och belöningsprogram eller tävlingar, och andra online-tjänster som vi erbjuder (varav vissa kan hanteras av tredjeparter på uppdrag av Western Union);
 • Medan vi tillhandahåller kundsupport eller konsultation via e-post, post, samtalscentraler eller live-chatt;
 • Under processen vid underhåll och uppgradering av våra tjänster;
 • Genom automatiserade medel, såsom kommunikationsprotokoll, e-postkommunikation och cookies;
 • Genom våra mobilapplikationer (varav vissa hanteras av tredjeparter på uppdrag av Western Union);
 • Genom din användning av sociala medier eller andra offentliga datakällor; och
 • Genom ditt intresse i Western Union-annonser, placerade på tredjeparts-webbplatser.

Utöver den personliga information vi samlar in från dig, kan vi även samla in din personliga information från personen till vilken du överför och/eller tar emot pengar från, och även våra ombud, tjänsteleverantörer, affärspartners, identitetsverifieringsföretag, betalnings- och riskhanteringsföretag, brottsbekämpande organ samt kommersiella och offentliga datakällor.

Om du ansöker om att bli ett Western Union-ombud, använder vi de personuppgifter du tillhandahåller för att överväga din ansökan och verifiera din lämplighet och behörighet att vara ett ombud.

SYFTEN OCH RÄTTSLIGA GRUNDER UTEFTER VILKA VI ANVÄNDER DIN PERSONLIGA INFORMATION ENLIGT

Western Union kan använda din personliga information för var och en av följande syften och rättsliga grunder:

Vi använder din personliga information för att tillhandahålla våra tjänster till dig: Detta inkluderar användning av din personliga information som är nödvändig för genomförande av penningöverföringar, betaltjänster, förbetalda kort eller lojalitetsprogram.  Vi kan använda denna information i utförandet av ett kontrakt med dig eller vid förberedelserna inför att ingå ett kontrakt gällande något av ovanstående eller för någon annan Western Union-produkt eller tjänst.

Vi använder din personliga information för legitima affärsändamål: Detta inkluderar användning av personlig information för att analysera och förbättra våra produkter, platser, tjänster, verksamheter, driften av denna webbsida/plats och din kundupplevelse, och för att mäta marknadsavkastning på investeringar och varumärkesnöjdhet. Detta kan omfatta användning av din information för genomförande av marknadsundersökningar. Vi kan också använda din personliga information för att tillhandahålla kundservice och för att hjälpa till att skydda säkerheten och integriteten för våra system och tjänster samt vår teknik.

Vi använder din personliga information för rättsliga ändamål samt efterlevnadssyften: Detta inkluderar användning av personlig information nödvändig för att uppfylla regelefterlevnad och lagstadgade skyldigheter som rör upptäckt av penningtvätt och finansiering av terrorism, dessutom för att förebygga, upptäcka och åtala brott som bedrägeri och stöld samt olagligt och förbjudet bruk av våra tjänster eller annan illegal eller orättfärdig aktivitet. Detta kan också inkludera etablering, utövande eller försvar av Western Unions och andras juridiska rättigheter och anspråk, samt övervakning och rapportering av efterlevnadsfrågor. Detta kan även ytterligare omfatta användning av dina uppgifter för validering och autentisering av din identitet, och nyttjande av tredjeparter för att hjälpa oss göra detta.

Vi kan behandla din personliga information baserat på ditt medgivande: Detta inkluderar medgivande för mottagande av marknadskommunikation, eller där det så krävs enligt gällande lagstiftning.  Om vi frågar efter ditt medgivande, kommer vi att informera dig om de avsedda ändamålen för vilka din information kommer att behandlas.

Vi kommer att informera dig när din information krävs för tillhandahållande av de tjänster du efterfrågar, eller om den krävs enligt lag.  I vissa fall, till exempel vid utförande av penningöverföringstjänster, kan vi eventuellt inte förse dig med våra tjänster om du inte lämnar viss personlig information.

COOKIES OCH INTERNETTEKNIK

Vi använder internetteknik såsom cookies och webb-beacons för en rad olika ändamål, inklusive men inte begränsat till de som anges nedan:

 • För att hjälpa oss att förse dig med tjänster och för att du ska få den bästa kundupplevelsen när du använder denna webbplats;
 • För att låta dig byta mellan webbsidor under ditt besök utan att behöva skriva in ditt lösenord på nytt;
 • För att temporärt spåra aktivitet på vår webbplats;
 • För att avgöra om du kom till vår webbplats från en webbannons eller en affiliate-webbplats;
 • För att leverera information specifik för dina intressen på ytterligare webbplatser;
 • För att bättre förstå våra kampanjers effektivitet och om du har agerat utefter våra kampanjmeddelanden;
 • För att identifiera dig när du besöker webbplatsen, för att personifiera innehållet på webbplatsen för dig och för att hjälpa dig att genomföra transaktioner och få tillgång till kontoinformation.

Western Union har implementerat möjligheten för användaren att hantera cookies på våra webbplatser. Vi kommer enbart att läsa och skriva cookies baserat på din preferensnivå. (OBS: Cookies som skapats innan du har ändrat din preferensnivå, bibehålls av din dator; för att radera dem, vänligen se dina webbläsarinställningar, och om så behövs, din webbläsares hjälpfunktion.). Om din webbläsare inte stödjer JavaScript, kan du läsa mer om de cookies som används på våra webbplatser och du kan bara hantera användandet av cookies genom din webbläsares inställningar. Vänligen observera att den här webbplatsens funktioner kan begränsas och dess förmåga att slutföra din transaktion kan påverkas om du stänger av alla cookies i din webbläsare.

För mer information om hur Western Union använder cookies, klicka här:
https://www.westernunion.com/se/sv/cookie-information.html

EXTERNA WEBBPLATSER

Western Unions webbplats kan vara länkad till eller från tredjeparts-webbplatser. Western Union har inte granskat, kontrollerar inte, och är inte ansvariga för det innehåll eller den integritets-praxis som råder på webbplatser som är länkade till eller från vår webbplats. Western Union tar inte på sig ansvar för någon av dessa webbplatser, dess innehåll eller dess integritetspolicier. Western Union ställer sig inte bakom tredjeparts-webbplatser eller ger några garantier gällande någon information, mjukvara eller andra produkter eller material som du kan komma att hitta där, eller några resultat som kommer från att använda dem.

KONFIDENTIALITET OCH SÄKERHET

Vi strävar efter att bibehålla fysiska, tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder som överensstämmer med tillämpliga statliga lagar och förordningar för att skydda din personliga information från oavsiktlig eller illegal förstörelse, förlust, alternering, otillåten avslöjning eller tillgång, och emot all annan typ av illegal bearbetning. Vi strävar också efter att begränsa informationsåtkomst till våra anställda, ombud och representanter som behöver veta det. Trots våra ansträngningar, kan utomstående tredjeparter olagligen avlyssna eller få tillgång till information som skickas till oss eller felaktigt instruera dig att avslöja personlig information till dem medan de poserar som Western Union.

Avslöjande av din information

Om det finns ett rimligt behov av att göra det för något av ovanstående ändamål, kan vi avslöja din personliga information inklusive, men inte begränsat till, ditt namn, kundnummer, adress, dina transaktionsmönster och din bankkontoinformation till följande typer av organisationer eller parter:

 • Western Union-koncernens företag, inklusive men inte begränsat till Western Union Payment Services Ireland Ltd (Irland), Western Union International Bank GMBH (Österrike), Western Union International Limited (Irland), Western Union Financial Services Inc (USA) och Western Union LLC (USA);
 • Våra ombud eller affärspartners som främjar den penningöverföring eller specifika tjänsten som du har begärt;
 • Tjänsteleverantörer, betalningsprocessorer, bankpartners och dataprocessorer kontrakterade att tillhandahålla affärs- och kundtjänster inklusive marknadsföring, reklam och kundnöjdhetsundersökningar på våra vägnar;
 • Tjänsteleverantörer och dataprocessorer kontrakterade för att hjälpa oss att validera riktigheten hos information som lämnas av dig och att verifiera din identitet och hantera risker relaterade till säkerhet, bedrägeri och identitet.
 • Tredjeparter som efter ditt medgivande har möjlighet att få åtkomst till ditt konto och/eller din kontoinformation för att kunna utföra tjänster för dig, till exempel leverantörer av kontoinformationstjänster och initieringstjänstleverantörer för betalning. 

Vi kan överföra personlig information som vi äger i samband med försäljning eller överföring av hela eller delar av vårt företag. Vi kan också avslöja din personliga information globalt, om så krävs eller är tillåtet av gällande lagar och regler, till tillsynsmyndigheter och finansiella myndigheter, brottsbekämpande organ, domstolar, regeringar eller statliga myndigheter för att uppfylla regelefterlevnad och lagliga skyldigheter eller för att hävda eller försvara Western Unions eller andras rättigheter och intressen.

Internationella dataöverföringar

Vi överför din information till parter i länder utanför EES, inklusive men inte begränsat till USA, vilket krävs enligt tillämplig lag, tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande organ och andra statliga myndigheter.  Dessutom, när du skickar eller tar emot pengar till eller från ett annat land, kommer vi också att vara skyldiga att dela med oss av delar av din personliga information med det landet som krävs eller tillåts enligt lag. Vi överför viss personlig information om dig till våra datacentraler i USA och bearbetar den för att uppfylla våra juridiska krav samt efterlevnadskrav som gäller för de tjänster vi tillhandahåller. Vi lagrar också viss personlig information vi samlar in baserat på dina marknadsföringsval i vårt amerikanska datacenter. Genom att använda denna webbplats, erkänner du att sådana överföringar av information utanför ditt hemland kan inträffa.

Personlig information som överförs utanför EES till länder som Europeiska kommissionen anser inte tillhandahåller ett adekvat skydd kommer att skyddas genom lämpliga avtalsbestämmelser eller andra EU-godkända mekanismer, enligt lag. Du kan begära att se dessa mekanismer med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet Kontakta oss.

VAL OCH UTTRÄDANDE

Med förbehåll för dina val och baserat på de kontaktuppgifter du tillhandahåller, kan vi skicka dig kommersiella meddelanden gällande våra produkter och lojalitetsprogram, vilket kan inkludera erbjudanden via e-post, telefon, post, SMS, sociala medier och andra digitala kanaler eller kommunikationskanaler. Vi utför analyser på informationen vi håller för att bättre förstå våra kunder, inklusive profilering och/eller analyser för att hjälpa oss att anpassa eller personalisera vår marknadsföring (när du har godkänt marknadsföring) och att skräddarsy våra produkter och tjänster för att hjälpa oss att bättre betjäna dina behov och önskemål.  Du kan välja att inte ta emot marknadskommunikation när som helst. Vänligen observera att om du väljer att dra tillbaka ditt medgivande, kommer du eventuellt inte att kunna delta i eller dra nytta av våra program, tjänster och initiativ som du tidigare gett ditt medgivande till.

Lagring av personlig information

Din personliga information kommer att lagras i enlighet med lagstadgade lagringsperioder som finns i förordningarna som gäller för finansiella transaktioner, inklusive sådana som gäller för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism och andra lagar som är tillämpliga för oss. I annat fall lagrar vi din information endast så lång tid som anses nödvändigt för det specifika ändamål som informationen samlades in för, eller för att lösa eventuella frågor du kan ha. Som regel brukar vi lagra din information i högst tio år efter en utförd transaktion, såvida vi inte har en laglig skyldighet att behålla den under en längre period.

DINA RÄTTIGHETER GÄLLANDE PERSONLIG INFORMATION OCH HUR DU KONTAKTAR OSS

Du har rätt att veta om vi behandlar din personliga information och att fråga oss om en kopia av din information utan kostnad. Du har rätt att begära en strukturerad och maskinläsbar kopia av viss information som du har lämnat till oss. Vi kan debitera dig en rimlig avgift för att tillhandahålla informationen och förbehåller oss rätten att inte agera på din begäran, om begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven. Du har rätt att hindra oss från att skicka dig marknadsföringskommunikation. Du har rätt att be oss att korrigera information om dig som är ofullständig, felaktig eller föråldrad. Du har rätt att be oss att radera viss information om dig, för att begränsa viss användning av information kopplad till dig, och att invända mot vissa användningsområden. I den utsträckning vi behandlar personlig information baserat på ditt samtycke kan du återkalla ditt samtycke enligt gällande lag. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet gällande vår hantering av personlig information. När vi får en förfrågan kan vi begära ytterligare information från dig för att verifiera din identitet. I vissa situationer kan vi vägra att agera eller kan begränsa dina rättigheter, enligt vad som är tillåtet enligt gällande lag.

För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta Western Union genom att ringa 020 202 084 eller använda ”kontakta oss”-avsnittet på vår webbplats https://www.westernunion.com/se/sv/contact-us.html. Vi kommer att sträva efter att svara på din begäran inom 30 dagar, men förbehåller oss rätten att förlänga denna period under vissa omständigheter. Vi kommer att gå med på din begäran i den utsträckning som krävs enligt gällande lag.

Om du har ett klagomål om hur Western Union har svarat på din förfrågan enligt det här avsnittet, eller en fråga kring hur vi hanterar din personliga information, ber vi att du gör din förfrågan skriftlig. Vi kommer att undersöka din förfrågan och förser dig vanligtvis med ett skriftligt svar inom 30 dagar från mottagande. Du kan också kontakta vår dataskyddsansvariga på wuprivacy@westernunion.com.

ÄNDRINGAR

Western Union förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Uppdaterade integritetspolicier publiceras på denna webbplats när ändringar görs. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna integritetspolicy när du besöker vår webbplats för att se det senaste utlåtandet.