Integritetspolicy

Sekretess och integritet - Integritetspolicy på internet 

Dataansvarig

Western Union International Bank GmbH

Gäller fr.o.m.:  November 2016

Den här integritetspolicyn beskriver hur Western Union samlar in och använder den personliga information som vi får ifrån dig när du besöker eller använder vår webbplats inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN

Western Union samlar in personlig information om dig från flera olika källor inklusive, men ej begränsat till, nedanstående. Du godkänner att informationen behandlas för de syften och på de sätt som beskrivs i den här integritetspolicyn inklusive överföring av personlig information utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inklusive, men ej begränsat till, USA.

 

 • Vi samlar in information som du ger oss när: (a) du ber oss eller något av våra dotterbolag, Western Union-ombud (”dotterbolag”) att skicka eller ta emot pengar, du registrerar dig för eller använder någon av våra produkter eller tjänster, (b) du anger personlig information på ansökningar eller andra formulär som skickas till oss eller våra dotterbolag, eller (c) du på annat sätt skickar personlig information till oss, våra dotterbolag eller andra.
 • Vi samlar in och framställer personlig information om dig och dina överföringar hos oss och våra dotterbolag;
 • Vi samlar in personlig information om dig från flera olika tredjepartskällor, som våra företagskunder, statliga myndigheter och konsument- och kreditupplysningsföretag samt andra leverantörer av information som hjälper oss med efterfrågade produkter eller tjänster eller hjälper oss att driva vårt företag;
 • Vi samlar in personlig information när det finns lagstadgade krav på det och som en del av efterlevnadsprogram, i synnerhet program som förhindrar penningtvätt och förebygger brottsliga och bedrägliga handlingar;
 • Vi samlar in personlig information om den domän och värd som du använder för att få åtkomst till internet, din dators IP-adress, webbläsare och program i operativsystemet, datum och tid då du besöker vår webbplats samt webbadressen du länkar till vår webbplats från när du besöker oss;
 • Vi kan komma att samla in och behålla information om ditt bank- eller betalkort och andra betalningsuppgifter när du använder dig av våra tjänster för användning vid framtida transaktioner och tjänster; och
 • Vi samlar in information om din aktivitet på nätet enligt beskrivning i nedanstående paragraf med rubriken ”COOKIES OCH INTERNETTEKNIK”.

Den personliga information vi samlar in inkluderar, men är ej begränsad till, namn, adress och telefonnummer, information om vilken typ av identifikation som användes för att skicka eller ta emot en överföring (där det finns lagstadgade krav) inklusive identifikationen och en kopia på identifikationsdokument, överföringsaktivitet, bankkonto och betalningsinformation, användningen av de produkter och tjänster som finns hos oss, datorns IP-adress och andra uppgifter om aktivitet på nätet.

 

ANVÄNDNING AV INFORMATION

Vi använder den personliga information vi får om våra kunder för följande aktiviteter:

 

 • För att tillhandahålla, leverera eller hjälpa oss att tillhandahålla, hantera och leverera samtliga produkter och tjänster till dig (inklusive penningöverföringar, betalningstjänster, lojalitetsprogram med förbetalda kort och andra produkter eller tjänster från Western Union) samt för att hjälpa oss att förbättra och utveckla dessa tjänster;
 • För att skicka och hålla dig informerad om kommersiella kommunikationer om Western Union eller produkter och tjänster från tredje part, lojalitetsprogram eller andra uppdateringar i enlighet med eventuella alternativ du har valt;
 • För att bekräfta den information som du tillhandahåller för att verkställa, administrera och genomdriva överföringar, för att hantera våra kundrelationer, för att kontrollera att du är berättigad till de tjänster eller produkter som du ansöker om och för att se till att informationen i våra register är korrekt;
 • För att efterleva juridiska krav, inklusive de som har till syfte att förhindra penningtvätt och annan relaterad brottslig eller misstänkt brottslig aktivitet;
 • Om du ansöker om att bli Western Union-ombud använder vi din personliga information för att bedöma din ansökan och bekräfta din lämplighet och behörighet att bli ombud;
 • För att ge dig den bästa upplevelsen av den här webbplatsen, inklusive att lagra inställningar, lösenord och övrig information och spåra aktivitet på vår webbplats; för att ta reda på hur effektiva våra reklamkampanjer har varit; för att fastställa huruvida du kom till vår webbplats via en webbannons eller någon av våra anslutna webbplatser; för att tillhandahålla information till dig på andra webbplatser som stämmer överens med dina intressen; för att fastställa om du har agerat på våra reklamutskick; och
 • Vi använder även personlig information för att förbättra vårt sätt att driva webbplatsen, för att förbättra kundupplevelsen samt för att förbättra hur vi bedriver vår verksamhet.

Genom att ange ditt telefonnummer, din adress, din e-postadress och/ eller ditt mobilnummer, godkänner du uttryckligen att Western Union med jämna mellanrum skickar ut nyheter, erbjudanden, tjänster och marknadsföringsmaterial till dig via telefon, brev, e-post eller SMS/MMS samt genom riktad annonsering (dvs genom sociala medier eller andra digitala kanaler) avseende Western Unions tillgängliga tjänster. Du förstår och godkänner att eventuella avgifter för sådana tjänster från operatören helt och hållet är ditt ansvar. Du kan dra tillbaka ditt medgivande när som helst.

 

COOKIES OCH INTERNETTEKNIK 
Vi använder internetteknik som cookies och webbfyrar av flera olika anledningar, inklusive, men ej begränsat till, nedanstående.

 • För att tillhandahålla tjänster till dig;
 • För att du ska kunna flytta mellan webbplatser under besöket utan att behöva ange lösenordet igen;
 • För att tillfälligt spåra aktivitet på webbplatsen;
 • För att fastställa huruvida du kom till vår webbplats via en webbannons eller någon av våra anslutna webbplatser;
 • För att tillhandahålla information till dig på andra webbplatser som stämmer överens med dina intressen; eller
 • För att identifiera dig när du besöker webbplatsen så att vi kan anpassa innehållet på webbplatsen efter dig och hjälpa dig göra överföringar och komma åt kontoinformation.

Western Union har gjort det möjligt för användaren att hantera cookies på vår webbplats. Vi läser eller skriver cookies enbart baserat på din inställningsnivå (Obs! Cookies som ställdes in innan du ändrade din inställningsnivå finns kvar på datorn. Du kan ta bort dem i inställningarna för din webbläsare.). Om din webbläsare inte stöder JavaScript kan du ta reda på vilka cookies som används på vår plats och hantera hur de använts enbart via inställningarna för din webbläsare. Obs! Om du inaktiverar alla cookies i din webbläsare, så begränsar detta platsens funktioner och kan påverka förmågan att fullfölja överföringen.

Klicka här för att hantera dina cookies

Mer information om hur Western Union använder cookies får du om du klickar här

 

INFORMATION SOM OFFENTLIGGÖRS

Vi kan komma att offentliggöra personlig information för följande:

 

 • Företag som ingår i Western Union-gruppen, inklusive, men ej begränsat till Western Union International Limited, Western Union Financial Services Inc och Western Union Payment Services UK Limited;
 • Företag som hjälper oss att driva eller förbättra hur vi bedriver vår verksamhet eller som hjälper oss att leverera produkter och tjänster till dig;
 • För att efterleva lagar, bestämmelser, säkerhets- och bearbetningskrav, statliga krav och krav från utländska myndigheter som är tillämpliga för oss, våra dotterbolag eller tjänsteleverantörer, inklusive men ej begränsat till lagar om penningtvätt;
 • Till organisationer som hjälper oss att bearbeta överföringar, validera kundinformation och som hjälper oss att förebygga skulder, bedrägeri, stöld eller förluster;
 • Enligt det som tillåts eller krävs i alla tillämpliga lagar och bestämmelser.

Western Union och våra dotterbolag världen över kan komma att offentliggöra personlig information, inklusive men ej begränsat till ditt namn, kund-ID-nummer, adress, överföringsmönster och bankkontoinformation, (i) om det fordras av oss enligt inrikes- eller utrikeslagar eller rättsliga förfaranden eller (ii) för myndigheter eller andra regeringstjänstemän (i det här landet, i USA eller i andra länder) för att upptäckta, undersöka, åtala och förebygga brott, inklusive penningtvätt och relaterad brottslig aktivitet och mottagarna kan vidare offentliggöra personlig information för dessa och andra relaterade syften.

 

SEKRETESS OCH SÄKERHET

Vi eftersträvar att skydda din personliga information genom att upprätthålla fysiska och tekniska skydd och procedurer som överensstämmer med gällande lagar och bestämmelser. Vi eftersträvar även att begränsa tillgången till information till de anställda och representanter som behöver känna till den. Trots våra ansträngningar, och som du säkert vet, kan tredje parter olagligt snappa upp och få åtkomst till överföringar som skickas till oss eller så kan de felaktigt be dig offentliggöra personlig information medan de utgör sig från att vara från Western Union.

 

PERSONLIGT VAL

Om du har gett oss tillstånd att använda, spara eller offentliggöra din information har du rätt att när som helst ta tillbaka det tillståndet genom att använda kontaktinformationen nedan. Om du tar tillbaka tillståndet slutar vi att använda informationen, såvida inte vi måste fortsätta att använda den enligt lag. 

Western Union upprätthåller alternativen som du har valt och överföringshistoriken baserat på vår policy om registerbevaring. Om du inte gör några fler överföringar inom perioden för registerbevaring så raderas både din personliga information och ditt val.

 

INFORMATIONENS KORREKTHET

Du kan begära (genom att kontakta oss enligt instruktionerna nedan) att få tillgång till din personliga information och be oss korrigera eller radera felaktig eller gammal information. Vi förbehåller oss rätten att bekräfta inlämnande krav oberoende. Som skydd vidtar vi också skäliga åtgärder för att bekräfta din identitet innan vi tillhandahåller eller korrigerar informationen. I fall där det tillåts i gällande lag förbehåller vi oss rätten att lägga på en serviceavgift för att tillhandahålla eventuell information i samband med din förfrågan.

 

EXTERNA WEBBPLATSER

Western Unions webbplats kan länka till eller från webbplatser som tillhör tredje part. Western Union ansvarar inte för det innehåll eller de integritetspolicyer som dessa webbplatser använder sig av.

 

ÄNDRINGAR

Western Union förbehåller sig rätten att ändra den här integritetspolicyn. Uppdaterade integritetspolicyer publiceras på den här webbplatsen när ändringarna görs. Vi ber dig att läsa igenom det här sekretessmeddelandet när du besöker vår webbplats för att få tillgång till det allra senaste meddelandet. Du kan när som helst ändra dina val.

 

KONTAKTA OSS

PER POST:
Western Union Financial Services, Inc. 
westernunion.se Sverige Internet 
P.O. Box 78540
176 02, Athens, Greece


Western Union Financial Services, Inc.
Western Union Privacy Office
12500 E Belford Ave
Englewood, Colorado 80112
USA

PER TELEFON:

Western Unions kundtjänst: 020-90 10 90