นโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ WESTERN UNION

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2021

บริษัท Western Union, บริษัทสาขา และบริษัทในเครือของเรา (“Western Union” หรือ “เรา” หรือ “พวกเรา”) ให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณและมุ่งมั่นที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้องกับหลักปฏิบัติต่อข้อมูลอย่างยุติธรรมและกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้เพื่อให้บริการที่ดีกว่าสำหรับคุณ สำหรับรายชื่อนิติบุคคลของ Western Union ในท้องถิ่น โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลนี้ในส่วน “นิติบุคคลของ WESTERN UNION”

ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลนี้

ที่ Western Union เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราได้เคลื่อนย้ายเงินเพื่อให้เกิดสิ่งดี ๆ พันธสัญญาต่อลูกค้าของเรานี้รวมถึงการทำสิ่งที่ถูกต้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ คุ้มครอง เปิดเผย และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้บริการออนไลน์ใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ของเรา ในสำนักงานตัวแทน และผ่านแอปมือถือของเรา รวมถึงแจ้งให้คุณทราบถึงตัวเลือกเกี่ยวกับวิธีเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ WESTERN UNION เก็บรวบรวม

เมื่อคุณใช้บริการโอนเงินหรือการชำระเงินอื่นของเรา เปิดและรักษาบัญชีธนาคารกับเรา ติดต่อเรา เข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา หรือเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างความภักดีของเรา (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณและอาจใช้ข้อมูลนั้นพร้อมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมหรือสร้างขึ้นในช่วงที่เรามีความสัมพันธ์กับคุณ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณซึ่งอาจรวมถึง

 • ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน เช่น ชื่อของคุณ ข้อมูลติดต่อ (เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ) รูปถ่ายหรือรูปภาพอื่น ๆ ของคุณ (หากคุณเลือกที่จะจัดให้) สถานที่เกิด วันเกิด เพศ ความเป็นพลเมือง อาชีพ สถานภาพสมรส และเลขประจำตัวที่รัฐบาลออกให้หรือเลขประจำตัวประชาชน และเอกสารประกอบ
 • ข้อมูลทางการเงินและทางธุรกรรม เช่น การโอนเงิน การชำระเงิน การฝากเงิน และต้นทาง/ปลายทางของเงินสำหรับแต่ละรายการ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้บริการของเรา ข้อมูลธนาคารและเครดิต และข้อมูลนายจ้าง
 • ชื่อและข้อมูลติดต่อที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเงินที่คุณส่งเงินให้ หรือขอให้คุณโอนเงินให้ หรือรับเงิน หรือที่คุณเลือกจะทำธุรกรรมด้วยเมื่อใช้บริการ
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น โฮสต์ที่คุณเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ IP หรือรหัสโฆษณาอุปกรณ์ การระบุตำแหน่งถ้าเปิดใช้งาน ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ (เช่น คุณสมบัติของอุปกรณ์ การตั้งค่า แอปพลิเคชัน ที่เก็บข้อมูล และข้อมูลการใช้งาน) แอปพลิเคชันมือถือ เบราว์เซอร์และซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ข้อมูลโปรไฟล์และเครือข่ายทางสังคม วันที่และเวลาที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา และที่อยู่ของเว็บไซต์ที่คุณเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเราเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชม เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อที่ชื่อว่า “เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต”
 • ข้อมูลประเภทที่เป็นความลับหรือประเภทพิเศษ เช่น ข้อมูลชีวมาตรที่ใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณโดยเฉพาะ (เช่น ลายนิ้วมือหรือการจดจำใบหน้า) หรือข้อมูลความผิดทางอาญา  เราจะจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้เฉพาะเมื่อจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของบริการที่เราจัดให้คุณ ซึ่งเราจะประมวลผลข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญ ในกรณีที่เรามีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากคุณให้ดำเนินการเช่นนั้น
 • หากคุณเชื่อมโยง เชื่อมต่อ หรือลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของ Western Union โดยใช้บริการของบุคคลภายนอก (เช่น Google และ Facebook) คุณจะควบคุมให้บริการนั้นส่งข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล รูปโปรไฟล์ และข้อมูลอื่นของคุณที่บริการนั้นควบคุมหรือที่คุณได้อนุญาตผ่านการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวกับบริการนั้นมาให้เรา
วิธีการที่ WESTERN UNION เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

Western Union จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหลายวิธี เช่น

 • ข้อมูลที่คุณให้เราไว้ด้วยตนเอง ทางออนไลน์ หรือผ่านแอปมือถือของเรา รวมถึงผ่านแบบฟอร์มธุรกรรม การลงทะเบียนสำหรับบัญชีธนาคารหรือโปรแกรมการสร้างความภักดีของเรา การปฏิสัมพันธ์กับตัวแทนและคู่ค้าทางธุรกิจของ Western Union
 • ข้อมูลที่คุณจัดให้เราในขณะที่เราให้บริการสนับสนุนลูกค้าหรือให้คำปรึกษา รวมถึงโดยการใช้อีเมล ไปรษณีย์ ศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ หรือการสนทนาสด
 • ข้อมูลที่ผู้อื่นอาจให้ไว้เกี่ยวกับคุณผ่านการใช้บริการของเรา
 • ข้อมูลที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณผ่านการใช้บริการของเรา
 • ผ่านวิธีการอัตโนมัติ เช่น โปรโตคอลการสื่อสาร การสื่อสารทางอีเมล และคุกกี้ หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่คล้ายกัน
 • ผ่านผู้ให้บริการของเรา บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อโกง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย แหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์และสาธารณะ และแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เราใช้เพื่อเสริมข้อมูลลูกค้าของเรา
 • ผ่านการใช้งานสื่อเครือข่ายทางสังคม และ
 • ผ่านความสนใจของคุณในโฆษณาของ Western Union ที่วางไว้บนเว็บไซต์บุคคลภายนอก
วิธีการที่ WESTERN UNION รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เรามุ่งมั่นต่อการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  เราใช้การป้องกันในด้านการจัดการ เทคนิค และการกำกับดูแล ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐที่บังคับใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรายังพยายามจะจำกัดให้มีเฉพาะพนักงาน ตัวแทน และผู้แทนของเราที่มีความจำเป็นทางธุรกิจให้ต้องทราบข้อมูลนั้นเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลได้ แม้ว่าเราจะพยายามแล้ว แต่บุคคลภายนอกก็อาจลักลอบดักหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

เราจะใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เช่น คุกกี้ แท็ก และเว็บบีคอนบนเว็บไซต์ของเรา ในแอปพลิเคชันมือถือ หรือเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บุคคลภายนอกที่เราให้บริการออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วนที่ชื่อว่า “วิธีการที่ WESTERN UNION ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ โปรดคลิกลิงก์ “ข้อมูลคุกกี้” ในข้อความท้ายหน้าของเว็บเพจ Western Union ที่เกี่ยวข้อง ในบางภูมิภาค เราได้ดำเนินการให้ผู้ใช้สามารถจัดการคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา หากมี โดยเราจะอ่านหรือเขียนคุกกี้ตามระดับความต้องการของคุณเท่านั้น

เราอาจใช้บุคคลภายนอกในการนำส่งโฆษณาเฉพาะบุคคลให้คุณในขณะที่คุณท่องอินเทอร์เน็ต โดยทั่วไปคุณสามารถยกเลิกการรับโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงจากผู้โฆษณาบุคคลภายนอกเหล่านี้และเครือข่ายโฆษณาที่เป็นสมาชิกกลุ่มผู้โฆษณาทางเครือข่าย Network Advertising Initiative (NAI) หรือผู้ที่ปฏิบัติตาม หลักการกำกับตนเองในการโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์ของพันธมิตรโฆษณาดิจิตอล (Digital Advertising Alliance – DAA) โดยไปที่หน้าการยกเลิกบนเว็บไซต์ของ NAI และ DAA

Do Not Track (DNT) เป็นการตั้งค่าทางเลือกของเบราว์เซอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดความต้องการของคุณเกี่ยวกับการติดตามโดยผู้โฆษณาหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ เราจะไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ DNT

วิธีการที่ WESTERN UNION ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ต่อไปนี้ หากคุณไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการให้บริการสำหรับคุณ:

 • การให้บริการ: เพื่อช่วยเราในการให้บริการคุณและจัดให้คุณได้รับบริการสนับสนุนลูกค้า เพื่อช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อช่วยคุณในการทำธุรกรรมและเข้าถึงข้อมูลบัญชี และเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใช้บริการต่าง ๆ (เช่น เมื่อคุณสร้างบัญชี WU+ เพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลโปรแกรมการสร้างความภักดีหรือการทำธุรกรรมที่คุณดำเนินการก่อนสร้างบัญชี WU+ ของคุณ)
 • การสื่อสาร: เพื่อติดต่อคุณในด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่คุณใช้หรือโปรแกรมการสร้างความภักดีที่คุณเข้าร่วม เพื่อตอบคำถามหรือตอบกลับคำขออื่นที่คุณส่งให้ทีมงานบริการลูกค้าของเรา หรือเพื่อทำตลาดโดยมีคุณเป็นเป้าหมายตามความต้องการของคุณ
 • การรับรองความถูกต้อง: เพื่อจดจำคุณและอนุญาตให้คุณยังคงลงชื่อเข้าใช้ระหว่างที่คุณใช้บริการโดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง
 • การวิเคราะห์: ดำเนินการวิเคราะห์เกี่ยวกับการทำความเข้าใจลูกค้า การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า
 • การวิเคราะห์ผู้เข้าชมเว็บไซต์: เพื่อตรวจสอบว่าคุณเข้าเว็บไซต์ Western Union จากโฆษณาออนไลน์ คู่ค้า หรือบริษัทในเครือ หรือได้คลิกโฆษณาหรือลิงก์บนเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเรา
 • การโฆษณา: ส่งข้อมูลเฉพาะที่คุณสนใจในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ของ Western Union
 • การวิเคราะห์การส่งเสริมการขาย: เข้าใจถึงประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายได้ดีขึ้น และปฏิกิริยาของคุณต่อข้อความส่งเสริมการขายของเราเป็นอย่างไร
 • การป้องกันการฉ้อโกง การก่ออาชญากรรมทางการเงิน (รวมถึงการฟอกเงิน) และกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ: เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย ลดความเสี่ยงทางการเงิน และต่อต้านการฉ้อโกงในบริการของเราและเพื่อให้แน่ใจถึงประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราที่มีเป้าหมายเพื่อการป้องกันการก่ออาชญากรรมดังกล่าวตามความจำเป็น
ข้อกำหนดตามกฎหมายเมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ชี้แจงไว้ตรงจุดอื่นในนโยบายนี้สำหรับข้อกำหนดตามกฎหมายแต่ละข้อต่อไปนี้:

 • เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการคุณ: ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการให้บริการทางธนาคาร (เมื่อคุณเปิดบัญชี WU+) การโอนเงิน บริการชำระเงิน บัตรเติมเงิน หรือโปรแกรมการสร้างความภักดี เราอาจใช้ข้อมูลนี้ในการทำสัญญากับคุณ หรือการดำเนินการเข้าทำสัญญาสำหรับข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น หรือสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ของ Western Union
 • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้อง โดยที่วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องเหล่านี้จะไม่สำคัญไปกว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่เราประมวลผลข้อมูล: ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ สถานที่ การบริการ การดำเนินงาน การใช้งานเว็บไซต์นี้และประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า รวมถึงเพื่อวัดผลตอบรับทางการตลาดจากการลงทุนและความพึงพอใจของแบรนด์ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อทำการสำรวจวิจัยตลาด เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการลูกค้า และเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของเทคโนโลยี ระบบ และบริการของเรา ซึ่งยังอาจรวมถึงการป้องกันการฉ้อโกง การฟอกเงิน และกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ หรือการตั้งหรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย
 • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายและการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการจัดหาเงินทุนเพื่อก่อการร้าย และระเบียบข้อบังคับทางการเงินอื่น ๆ การตรวจจับ การป้องกัน และการดำเนินคดีกับการฉ้อโกงและการโจรกรรม รวมถึงการป้องกันการใช้บริการของเราโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือต้องห้าม หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องอื่น ๆ และการจัดโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบสากลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น ซึ่งอาจรวมถึงการกำหนด การใช้ หรือการปกป้องสิทธิและข้อเรียกร้องตามกฎหมายของ Western Union และอื่น ๆ รวมถึงการติดตามและการรายงานปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งยังอาจรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตรวจสอบและพิสูจน์ยืนยันตัวตนของคุณ และใช้ประโยชน์จากบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเราในการดำเนินการเช่นนั้น
 • เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้: ซึ่งรวมถึงความยินยอมในการรับข้อมูลการสื่อสารการตลาดเพื่อให้ผู้อื่นสามารถมองเห็นโปรไฟล์ WU+ ของคุณได้ หรือในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด หากเราจำเป็นต้องขอความยินยอมจากคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงจุดประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของคุณ
 • เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของคุณสำหรับให้บริการที่คุณร้องขอ หรือตามที่กฎหมายกำหนด ในบางกรณี เช่น การให้บริการโอนเงินและบริการทางธนาคาร เราอาจไม่สามารถให้บริการคุณได้ เว้นแต่คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับเรา
วิธีการที่ WESTERN UNION ส่งเสริมการตลาดกับลูกค้า

เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อเสนอ การส่งเสริมการขาย และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราตามความต้องการของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อเสนอทางอีเมล โทรศัพท์ ไปรษณีย์ SMS สื่อเครือข่ายทางสังคม และช่องทางการสื่อสารหรือช่องทางดิจิตอลอื่น ๆ

คุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการสื่อสารการตลาดได้ตลอดเวลา หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลการสื่อสารเกี่ยวกับการตลาดจากเราอีกต่อไป คุณสามารถยกเลิกได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในข้อมูลการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อเราตามที่อธิบายไว้ในส่วน “การติดต่อเรา”

โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะยกเลิกการรับข้อมูลการสื่อสารเกี่ยวกับการตลาดจากเรา แต่เราอาจยังส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ การกำกับดูแล หรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องให้กับคุณ

ข้อมูลจากเด็ก

เราจะไม่จัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เราจะไม่เก็บรวบรวมหรือรักษาข้อมูลบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจากสำนักงานตัวแทน เว็บไซต์ หรือแอปมือถือของเราโดยเจตนา

เว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของเราอาจเชื่อมโยงกับหรือจากเว็บไซต์บุคคลภายนอก เรายังไม่ได้ตรวจสอบ ไม่ได้ควบคุม และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับหรือจากเว็บไซต์ของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ใด ๆ เหล่านี้ เนื้อหาหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้ เราจะไม่รับรองเว็บไซต์บุคคลภายนอกหรือทำการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูล ซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ใด ๆ ที่คุณอาจพบในเว็บไซต์นั้น หรือผลลัพธ์ใด ๆ ที่อาจได้รับจากการใช้งาน

บุคคลที่ WESTERN UNION แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

ตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ข้อมูลติดต่อ หมายเลขประจำตัวประชาชนและ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายเลขประจำตัวลูกค้า ที่อยู่ รายละเอียดและรูปแบบการทำธุรกรรม และข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณแก่องค์กรหรือบุคคลประเภทต่อไปนี้

 • กลุ่มบริษัทของ Western Union และบริษัทในเครือ รวมถึง บริษัทที่อยู่ในบัญชีรายการในหัวข้อที่ชื่อว่า “นิติบุคคลของ WESTERN UNION”;
 • หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตการโอนเงินในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม รวมถึงหน่วยงานที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ชื่อว่า: “หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตในท้องถิ่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ”;
 • ตัวแทนหรือคู่ค้าทางธุรกิจของเราที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการโอนเงินหรือชำระเงินหรือบริการเฉพาะอื่น ๆ ที่คุณขอ
 • ผู้ให้บริการ ผู้ประมวลผลการชำระเงิน คู่ค้าธนาคารและผู้ประมวลผลข้อมูลที่ทำสัญญาเพื่อจัดหาการบริการทางธุรกิจและการบริการลูกค้า
 • ผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงผู้ที่ให้บริการทางการตลาด บริการโฆษณา บริการด้านการเลือกซื้อที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสร้างความภักดีของเรา และบริการวิจัยความพึงพอใจของลูกค้าและตลาดแทนเรา ตามความยินยอมจากคุณ หากมี การแบ่งปันดังกล่าวอาจรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอก (เช่น บริษัทสื่อเครือข่ายทางสังคม) เพื่อช่วยให้มีการโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
 • ผู้ให้บริการและผู้ประมวลผลข้อมูลที่ทำสัญญาเพื่อช่วยให้เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากคุณ และเพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย การฉ้อโกง และอัตลักษณ์
 • บุคคลภายนอกที่คุณอนุญาตให้เข้าถึงบัญชีและ/หรือข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อให้บริการแก่คุณ เช่น ผู้ให้บริการข้อมูลบัญชี และผู้ให้บริการการทำรายการชำระเงิน หากคุณเป็นลูกค้าซึ่งรับบริการที่อนุญาตให้มีโปรไฟล์สาธารณะ คุณอาจเลือกที่จะเปิดเผยโปรไฟล์ของคุณต่อสาธารณะได้ ซึ่งอาจรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลแบบจำกัด เช่น ชื่อ รูปถ่ายของคุณ สกุลเงินที่ใช้ได้สำหรับบัญชีของคุณ และข้อเท็จจริงที่ว่าคุณเป็นลูกค้า นอกจากนี้ หากคุณเป็นลูกค้า WU+ ลูกค้า WU+ คนอื่นยังสามารถค้นหาคุณด้วยหมายเลขโทรศัพท์และใช้รหัส QR ที่คุณอาจให้ไว้เพื่อทำธุรกรรมกับคุณได้ด้วย

เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับการขายหรือการโอนทางธุรกิจของเราทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดหรืออนุญาต เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานด้านการเงิน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล รัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและภาระผูกพันทางกฎหมาย หรือเพื่อยืนยันหรือปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของ Western Union หรืออื่น ๆ

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังฝ่ายต่าง ๆ ในประเทศอื่น ๆ นอกประเทศที่เก็บรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเทศสหรัฐอเมริกาตามที่กฎหมายที่บังคับใช้ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานของรัฐอนุญาตหรือกำหนด นอกจากนี้ เมื่อคุณส่งหรือรับเงินไปยังหรือจากประเทศอื่น เราจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนกับประเทศนั้นตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับคุณไปยังศูนย์ข้อมูลของเราที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือภายในภูมิภาคตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด และประมวลผลข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บังคับใช้กับบริการของเรา นอกจากนี้ เรายังจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เราเก็บรวบรวมตามตัวเลือกทางการตลาดของคุณไว้ในศูนย์ข้อมูลในสหรัฐอเมริกา การใช้บริการหมายถึงคุณรับทราบว่าการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวออกนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่อาจเกิดขึ้นได้

การถ่ายโอนข้อมูลจากเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ไปยังประเทศที่คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นว่าไม่มีการป้องกันที่เพียงพอจะได้รับการคุ้มครองตามข้อสัญญามาตรฐานที่เหมาะสมหรือกลไกอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติโดยสหภาพยุโรปตามที่กฎหมายกำหนด

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาตามกฎหมายที่ระบุในระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้กับธุรกรรมและบัญชีทางการเงิน รวมถึงระยะเวลาในการต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการจัดหาเงินทุนเพื่อก่อการร้าย และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้กับเรา มิฉะนั้นเราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ หรือเพื่อแก้ไขข้อสงสัยใด ๆ ที่คุณอาจมี เราเห็นพ้องกับหลักการการประมวลผลข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นและพยายามเก็บรักษาข้อมูลไว้ไม่นานกว่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลนั้นมา

การเข้าถึง การลบ และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกของคุณ

คุณมีสิทธิที่จะทราบว่าเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ และขอสำเนาข้อมูลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย คุณมีสิทธิที่จะขอสำเนาของข้อมูลบางอย่างที่มีรูปแบบชัดเจนและสามารถอ่านได้โดยเครื่องมือที่คุณให้ไว้กับเรา เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลสำหรับการให้ข้อมูล หรือไม่ดำเนินการตามคำขอของคุณหากคำขอนั้นไม่มีมูลความจริงหรือมากเกินไป หากคุณใช้บริการของเราทางออนไลน์หรือผ่านแอปมือถือ คุณอาจเข้าสู่บัญชีของคุณได้ทุกเมื่อเพื่อเข้าดูนโยบายต่างๆ ข้อมูลทางธุรกรรม ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของคุณ

คุณมีสิทธิหยุดมิให้เราส่งข้อมูลการสื่อสารการตลาดให้คุณ คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบัน คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราลบข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณ จำกัด การใช้ข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณ และคัดค้านการใช้งานข้อมูลบางอย่าง ในขณะที่เรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของคุณ คุณอาจถอนคำยินยอมตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต หากคุณเป็นผู้ใช้ westernunion.com ที่ลงทะเบียนแล้วในฐานะผู้บริโภคที่โอนเงินทางดิจิตอล คุณยังอาจเข้าเยี่ยมชม westernunion.com และแก้ไขการตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสื่อสารการตลาดและความต้องการในการแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอกด้วย  คุณยังมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลการปกป้องข้อมูลหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เมื่อเราได้รับคำขอ เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณและเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในบางสถานการณ์ เราอาจปฏิเสธที่จะกระทำหรืออาจกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิของคุณตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต หากต้องการใช้สิทธิเหล่านี้ โปรดไปที่ https://wuprod.service-now.com/wu_privacy หรือติดต่อ Western Union ผ่านส่วนที่ชื่อว่า “การติดต่อเรา” เราจะพยายามตอบกลับคำขอของคุณภายใน 30 วัน แต่เวลาตอบกลับอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้กับคำขอของคุณ และเราอาจมีสิทธิ์ที่จะขยายระยะเวลานี้ในบางสถานการณ์ เราจะปฏิบัติตามคำขอของคุณตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ยังอาจมีสิทธิเพิ่มเติมในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น โดยสามารถเข้าดูสิทธิเหล่านี้ได้ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ข้างต้น

การติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราขอให้คุณส่งคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรมายังเรา เราจะตรวจสอบคำถามของคุณและตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันหลังจากได้รับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อเรา รวมถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ wuprivacy@westernunion.com

หากต้องการติดต่อเราผ่านหมายเลขโทรฟรีหรือหมายเลขโทรศัพท์ในท้องถิ่น โปรดคลิกลิงก์ “ติดต่อเรา” ในข้อความท้ายหน้าของเว็บเพจ Western Union ที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาข้อมูลติดต่อเฉพาะในภูมิภาคของคุณ

การเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลนี้ จะปิดประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงแก้ไขบนเว็บไซต์นี้เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติม เราขอให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลนี้เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเพื่อให้ได้นโยบายที่เป็นปัจจุบันที่สุด

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพลเมืองสหรัฐอเมริกา (รวมผู้อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย)

สำหรับผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงผู้ที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เนวาดา นอร์ทดาโคตา เท็กซัส และเวอร์มอนท์) โปรดไปที่ลิงก์นี้ ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Western Union

สำหรับผู้อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย โปรดดูบทเสริมของนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลนี้สำหรับผู้อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพลเมืองเม็กซิโก

สำหรับผู้บริโภคในเม็กซิโก โปรดดูบทเสริมของนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้อาศัยในเม็กซิโก

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพลเมืองบราซิล

สำหรับผู้บริโภคในบราซิล โปรดดูบทเสริมของนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลนี้สำหรับผู้อาศัยในบราซิล

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพลเมืองญี่ปุ่น

สำหรับผู้บริโภคที่อาศัยในญี่ปุ่น โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขอื่นใดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลนี้ เราจะจัดการกับเลขประจำตัวประชาชนชาวญี่ปุ่นของคุณ (“My Number”) และเอกสารประกอบโดยสอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้ตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้

เราเก็บรวบรวม My Number และเอกสารประกอบของคุณที่เรากำหนดไว้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยัน My Number ของคุณตามที่กำหนดโดยและโดยสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการยื่นรายการแจ้งการโอนเงินผ่านทางธนาคารต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลให้มีการเก็บภาษีอากรในประเทศที่เหมาะสมของญี่ปุ่น (Act on Submission of Statement of Overseas Wire Transfers for Purpose of Securing Proper Domestic Taxation of Japan) (พระราชบัญญัติฉบับที่ 110 ค.ศ. 1997 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว)

นิติบุคคลของ WESTERN UNION

สำหรับรายชื่อนิติบุคคลของ Western Union ในท้องถิ่น โปรดดูที่นี่: “นิติบุคคลของ WESTERN UNION

หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตในท้องถิ่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ

สำหรับรายชื่อของหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตในท้องถิ่นของ Western Union ในท้องถิ่น โปรดดูที่นี่: “หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตในท้องถิ่นของ WESTERN UNION