GLOBÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI WESTERN UNION

Aktualizováno 1. listopadu 2021

Společnost Western Union a její dceřiné a přidružené společnosti (dále jen „Western Union“ nebo „my“ či „nás“) přikládají velký význam ochraně vašeho soukromí, a aby vám mohly poskytovat co nejlepší služby, vaše osobní údaje zpracovávají v souladu s postupy pro náležité nakládání s informacemi a platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Seznam místních právních subjektů společnosti Western Union najdete v oddíle „PRÁVNÍ SUBJEKTY SPOLEČNOSTI WESTERN UNION“ tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů.

PŮSOBNOST TOHOTO GLOBÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve společnosti Western Union se snažíme pomáhat našim zákazníkům převádět peníze, aby se mohly dít dobré věci. Tento závazek vůči našim zákazníkům zahrnuje i správné zacházení s jejich osobními údaji.

Účelem našeho Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů je vysvětlit, jak shromažďujeme, používáme, uchováváme, chráníme, zveřejňujeme a sdílíme vaše osobní údaje, když používáte některou z našich služeb, ať už online prostřednictvím našeho webu, v maloobchodních pobočkách nebo prostřednictvím našich mobilních aplikací, a také vás informovat o vašich možnostech ohledně způsobu shromažďování a používání vašich údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SPOLEČNOST WESTERN UNION SHROMAŽĎUJE

Když využíváte naše služby převodu peněz nebo jiné platební služby, otevřete si u nás bankovní účet a vedete jej, kontaktujete nás, přistupujete na naše webové stránky nebo do našich aplikací, nebo se zapojíte do našich věrnostních programů (souhrnně „Služby“), shromažďujeme o vás osobní údaje a můžeme je použít spolu s dalšími informacemi shromážděnými nebo vytvořenými během našeho vztahu s vámi. Shromažďujeme různé typy osobních údajů, které se vás týkají, mimo jiné:

 • základní osobní údaje, jako je vaše jméno, kontaktní údaje (například poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo), vaše fotografie nebo jiná podobizna (pokud se rozhodnete ji poskytnout), místo narození, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, povolání, rodinný stav a státní nebo národní identifikační čísla a doprovodné dokumenty;
 • finanční informace a informace o transakcích, jako jsou vaše převody peněz, platby, vklady a zdroj/cíl finančních prostředků pro každou z nich, informace o tom, jak využíváte naše služby, bankovní a úvěrové informace a informace o zaměstnavateli;
 • jména a kontaktní údaje týkající se příjemců, kterým posíláte peníze, od kterých je požadujete nebo přijímáte nebo se kterými se rozhodnete jinak obchodovat při používání služeb;
 • informace technického charakteru, jako například informace o hostiteli, prostřednictvím něhož se připojujete k internetu, IP adresu vašeho počítače či reklamní ID, informace o geografické poloze (je-li funkce aktivována), informace o vašem zařízení (např. vlastnosti zařízení, nastavení, aplikace, úložiště a údaje o využívání), informace o mobilní aplikaci, prohlížeči a operačním systému, o profilu v sociálních sítích a informace o síti, datum a čas, kdy jste navštívili naše weby, a adresu propojeného webu, z něhož jste na náš web přišli, když jste ho navštívili; osobní údaje týkající se vašich online aktivit shromažďujeme v souvislosti s aktivitami popsanými v oddíle „INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE“;
 • citlivé nebo zvláštní kategorie informací, jako jsou biometrické údaje používané k vaší jedinečné identifikaci (například otisky prstů nebo rozpoznávání obličeje) nebo informace o odsouzení za trestný čin; tyto údaje budeme uchovávat pouze v případě, že je budeme potřebovat pro účely služeb, které vám poskytujeme, pokud údaje zpracováváme v důležitém veřejném zájmu, pokud máme zákonnou povinnost nebo pokud k tomu máme váš souhlas;
 • pokud se propojíte, připojíte nebo přihlásíte k webovým stránkám nebo mobilním aplikacím společnosti Western Union pomocí služby třetí strany (např. Google a Facebook), nařídíte této službě, aby nám zaslala informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, profilový obrázek a další informace, které tato služba kontroluje nebo které jste schválili prostřednictvím nastavení ochrany osobních údajů v této službě.
JAK SPOLEČNOST WESTERN UNION OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJE

Společnost Western Union vaše osobní údaje shromažďuje několika způsoby:

 • informace, které nám sdělíte osobně, online nebo prostřednictvím naší mobilní aplikace, včetně transakčních formulářů, registrací do našich bankovních účtů nebo věrnostních programů, interakcí s agenty a obchodními partnery společnosti Western Union;
 • informace, které nám poskytnete při poskytování zákaznické podpory či poradenství, mimo jiné prostřednictvím e-mailu, pošty, středisek zákaznických služeb či živého chatu;
 • informace, které o vás mohou poskytnout ostatní prostřednictvím našich služeb;
 • informace, které se o vás dozvídáme při používání našich služeb;
 • díky automatizovaným prostředkům, jako jsou komunikační protokoly, e-mailová sdělení a soubory cookie či podobné INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE;
 • prostřednictvím našich dodavatelů, společností zabývajících se řízením rizik podvodů, orgánů činných v trestním řízení, komerčních a veřejných zdrojů dat a dalších zákonných zdrojů dat třetích stran, které používáme k rozšíření informací o našich zákaznících;
 • prostřednictvím vašeho používání sociálních médií;
 • prostřednictvím vašeho zájmu o reklamy společnosti Western Union umísťované na weby třetích stran.
JAK SPOLEČNOST WESTERN UNION OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČUJE

Zavazujeme se k zabezpečení vašich osobních údajů. Uplatňujeme organizační, technická a administrativní opatření, která odpovídají požadavkům platných zákonů a nařízení, abychom ochránili vaše osobní údaje. Rovněž se snažíme omezit přístup k osobním údajům, které zpracováváme, pouze na naše zaměstnance, agenty a zástupce, kteří je potřebují znát z pracovních důvodů. Navzdory našemu úsilí mohou třetí strany neoprávněně zachytit vaše osobní údaje nebo k nim získat přístup.

INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE

Internetové technologie, jako jsou soubory cookie, tagy a webové signály, využíváme na svých webech, v mobilních aplikacích, nebo když navštívíte web třetí strany, pro niž zajišťujeme online služby, a to pro různé účely, mimo jiné pro účely popsané v oddíle „JAK SPOLEČNOST WESTERN UNION VYUŽÍVÁ OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJE“.

Další informace o tom, jak používáme soubory cookie, získáte kliknutím na odkaz „Informace o souborech cookie“ v zápatí příslušné webové stránky společnosti Western Union. V určitých oblastech jsme zavedli funkci, která uživatelům umožňuje správu souborů cookie na našich webových stránkách, pokud je to možné, a budeme číst či zapisovat soubory cookie pouze podle vašich preferencí.

Můžeme využívat třetí strany k tomu, aby vám při procházení internetu poskytovaly personalizované reklamy. Obecně se můžete odhlásit ze zasílání personalizovaných reklam od těchto inzerentů a reklamních sítí třetích stran, kteří jsou členy Network Advertising Initiative (NAI) nebo kteří se řídí Samoregulačními zásadami pro online behaviorální reklamu organizace Digital Advertising Alliance (DAA) na stránkách pro odhlášení na webu organizací NAI a DAA.

Nesledovat (DNT, Do Not Track) je volitelné nastavení prohlížeče, které vám umožňuje vyjádřit své preference ohledně sledování ze strany inzerentů a jiných třetích stran. Na signály DNT nereagujeme.

JAK SPOLEČNOST WESTERN UNION VYUŽÍVÁ OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJE

Námi shromažďované osobní údaje využíváme k následujícím komerčním účelům. Pokud nám některé osobní údaje nesdělíte, je možné, že vám nebudeme moci poskytnout požadované služby:

 • Provádění služeb: abychom vám pomohli při poskytování služeb a zákaznické podpory, abychom vám pomohli získat personalizované zkušenosti, abychom vám pomohli při provádění transakcí a přístupu k informacím o účtu a abychom spojili vaše osobní údaje, když používáte více služeb (například když si vytvoříte účet WU+, abychom vás propojili s informacemi o vašem věrnostním programu nebo s transakcemi, které jste provedli před vytvořením účtu WU+);
 • Komunikace: abychom vás kontaktovali s informacemi týkajícími se služeb, které používáte, nebo věrnostních programů, kterých se účastníte, abychom zodpověděli otázky nebo reagovali na jiné požadavky, které zasíláte našim týmům zákaznického servisu, nebo za účelem marketingu na základě vašich preferencí;
 • Ověřování: abychom vás mohli rozpoznat a abyste během návštěvy našeho webu mohli zůstat přihlášeni a nemuseli opakovaně zadávat heslo;
 • Analýza: Abychom mohli provádět analýzy, které nám umožní lépe porozumět zákazníkům a nabízet jim ještě lepší služby;
 • Analýza webového provozu: abychom zjistili, zda jste na webové stránky společnosti Western Union přišli z online reklamy, od partnera nebo pobočky, nebo zda jste klikli na reklamu nebo odkaz na některé z našich webových stránek;
 • Reklama: Abychom vám mohli předkládat informace, které odpovídají vašim zájmům na webech a v aplikacích jiných společností;
 • Analýza propagačních akcí: Abychom lépe porozuměli účinnosti našich reklamních kampaní a zjistili, zda jste reagovali na naše propagační sdělení;
 • Prevence podvodů, finanční kriminality (včetně praní špinavých peněz) a jiné nezákonné činnosti: abychom v souvislosti se všemi svými službami mohli zajistit vyšší úroveň zabezpečení a ochrany před podvodnými aktivitami a snížit finanční rizika a abychom v případě potřeby zajistili účinnost našich procesů dodržování předpisů zaměřených na prevenci kriminální činnosti.
PRÁVNÍ ZÁKLADY PRO VYUŽÍVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje, jež jsou specifikovány v jiné části tohoto prohlášení, můžeme využívat na všech těchto právních základech:

 • Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby: to zahrnuje používání osobních údajů nezbytných k poskytování bankovních služeb (když si otevřete účet WU+), k provádění převodů peněz, poskytování platebních služeb, používání předplacených karet nebo věrnostních programů. Tyto údaje můžeme využívat při plnění smlouvy, již jsme s vámi uzavřeli, nebo při jednání směřujícím k uzavření smlouvy na výše uvedené či jiné produkty a služby společnosti Western Union.
 • Vaše osobní údaje využíváme pro legitimní obchodní účely, pokud tyto legitimní obchodní účely nepřevažují nad právy a svobodami osob, jejichž údaje zpracováváme: vaše osobní údaje využíváme pro účely analýzy a zlepšování svých produktů, poboček, služeb, provozních činností, provozu tohoto webu a úrovně služeb zákazníkům a také pro účely měření návratnosti marketingových investic a spokojenosti se značkou. Může sem patřit využívání vašich údajů k provádění průzkumů trhu. Dále je můžeme využívat při poskytování služeb zákazníkům a pro účely zvýšení úrovně zabezpečení a zajištění našich technologií, systémů a služeb. Může jít také o prevenci podvodů, praní špinavých peněz a jiné nezákonné činnosti nebo o stanovení či obhajobu právního nároku,
 • Vaše osobní údaje využíváme pro účely plnění právních povinností a dodržování předpisů: některé vaše osobní údaje využíváme, abychom splnili své právní a regulační povinnosti v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz, financování teroristů a dalšími finančními předpisy, jakož i odhalováním, prevencí a stíháním podvodů a krádeží, nezákonného či zakázaného využívání našich služeb nebo jiných nelegálních či protiprávních aktivit a provozováním globálního programu pro dodržování předpisů v této oblasti. Mimo jiné můžeme určovat, vykonávat a hájit zákonná práva a nároky společnosti Western Union a dalších stran a monitorovat a hlásit porušování platných předpisů. Vaše osobní údaje můžeme využívat též k ověřování a prokazování pravosti vaší totožnosti, přičemž pro tento účel můžeme zapojit třetí strany.
 • Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu, jak je popsáno v tomto prohlášení: například na základě souhlasu se zasíláním marketingových sdělení, s umožněním viditelnosti vašeho profilu WU+ pro ostatní nebo souhlasu uděleného v jiných případech, kdy jej vyžadují platné zákony. Jestliže vás budeme žádat o souhlas, vždy vás budeme informovat o účelech, pro něž údaje chceme zpracovávat.
 • Budeme vás také informovat, jestliže poskytnutí údajů bude nezbytné pro realizaci požadovaných služeb nebo jestliže jej bude vyžadovat zákon. V některých případech (například v případě peněžních převodů a bankovních služeb) se může stát, že pokud nám určité osobní údaje nesdělíte, nebudeme vám moci poskytnout požadované služby.
JAK SPOLEČNOST WESTERN UNION ZÁKAZNÍKŮM NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY

V závislosti na vašich preferencích vás budeme informovat o nabídkách, propagačních akcích a aktualizacích týkajících se našich produktů a služeb. S nabídkami se na vás můžeme obracet telefonicky, prostřednictvím e-mailu, pošty, zpráv SMS, sociálních médií a dalších komunikačních či digitálních kanálů.

Odběr marketingové komunikace můžete kdykoli odhlásit. Pokud již nechcete dostávat naše sdělení marketingového charakteru, můžete jejich odběr zrušit podle pokynů v příslušném elektronickém sdělení nebo nás můžete kontaktovat způsoby popsanými v oddíle „JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT“.

Po odhlášení odběru sdělení marketingového charakteru vám stále můžeme zasílat důležitá sdělení týkající se služeb, administrativních záležitostí či transakcí.

INFORMACE OD DĚTÍ

Naše služby a produkty necílíme na děti a nezletilé osoby do 18 let. Vědomě neshromažďujeme ani neukládáme údaje o osobách mladších 18 let prostřednictvím maloobchodních poboček, webu ani mobilních aplikací.

EXTERNÍ WEBY

Naše webové stránky mohou být propojeny s webovými stránkami třetích stran. Weby propojené s naším webem jsme neprověřovali, nemáme nad nimi kontrolu a neodpovídáme za jejich obsah ani zásady ochrany osobních údajů, jimiž se tyto weby řídí. Nepřijímáme odpovědnost za žádný z těchto webů, za jejich obsah ani za zásady ochrany osobních údajů, jimiž se tyto weby řídí. Weby třetích stran neschvalujeme, nedoporučujeme a neposkytujeme žádné záruky v souvislosti s jakýmikoli informacemi, softwarovými a jinými produkty ani materiály, které na těchto webech můžete najít, ani s výsledky, jichž je možné docílit jejich použitím.

S KÝM SPOLEČNOST WESTERN UNION SDÍLÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Pro účely uvedené v tomto prohlášení můžeme některé vaše osobní údaje, mimo jiné jméno, kontaktní údaje, národní identifikační číslo a/nebo související dokumentaci, identifikační číslo zákazníka, adresu, podrobnosti a vzory transakcí a údaje o bankovním účtu, podle potřeby zpřístupnit následujícím typům organizací a subjektů:

 • společnostem ze skupiny Western Union a přidruženým společnostem včetně těch uvedených v oddíle „PRÁVNÍ SUBJEKTY SPOLEČNOSTI WESTERN UNION“;
 • místním subjektům poskytujícím licence na převody peněz, které se podílejí na realizaci konkrétních transakcí, mimo jiné subjektům uvedeným v oddíle „NEPŘIDRUŽENÉ MÍSTNÍ SUBJEKTY POSKYTUJÍCÍ LICENCE“;
 • našim agentům nebo obchodním partnerům, kteří zajišťují provedení převodu peněz nebo platební transakce nebo jiné konkrétní služby, o které jste požádali;
 • dodavatelům, zpracovatelům plateb, partnerským bankám a zpracovatelům údajů, kteří na základě smlouvy zajišťují obchodní a zákaznické služby;
 • poskytovatelům služeb, případně na základě vašeho souhlasu, včetně těch, kteří naším jménem poskytují marketingové služby, reklamní služby, nákupní služby související s našimi věrnostními programy a služby v oblasti spokojenosti zákazníků a průzkumu trhu. takové sdílení může zahrnovat sdílení s třetími stranami (např. se společnostmi působícími v oblasti sociálních médií) za účelem usnadnění relevantnější a cílenější reklamy;
 • dodavatelům a zpracovatelům údajů pověřeným ověřováním přesnosti údajů, které nám poskytnete, včetně údajů používaných k ověření vaší identity a řízení rizik souvisejících se zabezpečením, podvody, a identitou;
 • třetím stranám, kterým jste udělili oprávnění pro přístup ke svému účtu nebo informacím o vašem účtu, aby vám mohli poskytovat služby, například poskytovatelé služeb informací o účtu a poskytovatelé služeb v souvislosti s uskutečněním plateb. Pokud jste zákazníkem služby, která umožňuje veřejný profil, můžete se rozhodnout, že svůj profil zveřejníte. To může zahrnovat sdílení omezených osobních údajů, jako je vaše jméno, fotografie, dostupné měny vašeho účtu a skutečnost, že jste zákazníkem. Pokud jste zákazníkem WU+, mohou vás také ostatní zákazníci WU+ vyhledat pomocí vašeho telefonního čísla a také využít QR kód, který můžete poskytnout, aby s vámi mohli provést transakci.

Osobní údaje, kterými disponujeme, můžeme převádět v souvislosti s prodejem nebo převodem celé naší společnosti nebo jejích částí. Pakliže to budou vyžadovat nebo povolovat příslušné zákony a nařízení, vaše osobní údaje dále můžeme zpřístupnit kdekoli na světě regulačním a finančním orgánům, organizacím poskytujícím informace o bonitě, orgánům vymáhání práva, soudům, vládám či vládním úřadům, abychom splnili požadavky předpisů a své zákonné povinnosti nebo abychom uplatnili či hájili práva a zájmy společnosti Western Union či jiných subjektů.

MEZINÁRODNÍ PŘENOSY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje předáváme subjektům za hranicemi země, kde byly shromážděny, mimo jiné do USA, jak nám povolují a jak od nás vyžadují platné zákony, regulační orgány, orgány vymáhání práva a vládní úřady. Jestliže odesíláte peníze do jiné země nebo přijímáte peníze z jiné země, jsme některé vaše osobní údaje povinni poskytnout také příslušné zemi, jak vyžaduje nebo povoluje zákon. Některé osobní údaje o vás přenášíme do našich datových center v USA nebo v jiné oblasti podle místních právních předpisů, a zpracováváme je, abychom splnili své zákonné povinnosti a požadavky předpisů, které se vztahují na naše služby. Ve svém datovém centru v USA ukládáme také určité osobní údaje, které shromažďujeme na základě vašich marketingových preferencí. Využíváním těchto služeb berete na vědomí, že k takovýmto přenosům informací mimo zemi vašeho trvalého pobytu může docházet.

PŘENOS ÚDAJŮ MIMO EHP, VELKOU BRITÁNII A ŠVÝCARSKO

Osobní údaje přenášené mimo EHP, Velkou Británii a Švýcarsko do zemí, o nichž se Evropská komise domnívá, že neposkytují adekvátní úroveň ochrany, budou chráněny patřičnými standardními smluvními doložkami nebo jinými mechanismy schválenými EU, jak vyžaduje zákon.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou uchovávány v souladu se zákonem stanovenými obdobími uvedenými v nařízeních, která se vztahují k finančním transakcím a účtům, včetně těch, jež se týkají praní peněz a financování terorismu, nebo v souladu s jinými zákony. V ostatních případech si vaše údaje ponecháme, pouze pokud to bude nezbytně nutné pro konkrétní účely, pro něž byly shromážděny, nebo k vyřešení případných dotazů. Řídíme se zásadami minimalizace údajů a snažíme se uchovávat informace pouze po dobu nezbytně nutnou k účelu (účelům), pro který byly získány.

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, MAZÁNÍ A OPRAVA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZMĚNA ROZHODNUTÍ

Máte právo vědět, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a bezplatně nás požádat o kopii svých údajů. Máte právo vyžádat si strukturovanou a strojově čitelnou kopii určitých údajů, které nám poskytnete. Můžeme vám účtovat přiměřený poplatek za poskytnutí údajů nebo na váš požadavek nijak nereagovat, pokud je takový požadavek prokazatelně neopodstatněný nebo přemrštěný. Pokud používáte naše služby online nebo prostřednictvím mobilní aplikace, můžete se kdykoli přihlásit ke svému účtu a získat přístup ke svým výpisům, informacím o transakcích a některým osobním údajům.

Máte právo požadovat, abychom vám přestali zasílat marketingovou komunikaci. Máte právo požadovat, abychom opravili vaše údaje, které jsou neúplné, nepřesné nebo zastaralé. Máte právo nás požádat o vymazání určitých údajů o sobě, omezit využívání údajů o sobě a vznést námitku proti některým způsobům využívání těchto údajů. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas v souladu s příslušnými zákony zrušit. Pokud jste registrovaným uživatelem stránek westernunion.com jako spotřebitel digitálních převodů peněz, můžete také navštívit stránky westernunion.com a upravit nastavení svého profilu, abyste změnili své preference týkající se marketingové komunikace a sdílení údajů s třetími stranami. Dále máte právo podat příslušnému řídícímu orgánu pro ochranu osobních údajů nebo dohledovému orgánu stížnost na způsob, jakým vaše osobní údaje zpracováváme. Když obdržíme žádost, můžeme vás požádat o další údaje, abychom ověřili vaši totožnost a jako bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů. V některých situacích můžeme odmítnout jednat nebo můžeme v míře, jakou povolují příslušné zákony, omezit vaše práva. Pokud tato svá práva budete chtít uplatnit, navštivte stránku https://wuprod.service-now.com/wu_privacy nebo kontaktujte společnost Western Union způsoby popsanými v oddíle „JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT“. Budeme se snažit odpovědět na vaši žádost do 30 dnů, ale doba odezvy se může lišit v závislosti na zákonech a předpisech vztahujících se na vaši žádost, přičemž za určitých okolností máme právo tuto dobu prodloužit. Vaší žádosti vyhovíme do míry požadované příslušnými zákony.

V různých jurisdikcích mohou místní předpisy udělovat další práva. Ta budou přístupná prostřednictvím výše uvedených prostředků.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Pokud chcete vznést dotaz nebo stížnost ohledně zpracování svých osobních údajů, kontaktujte nás prosím písemně. Váš dotaz prověříme a obecně vám písemně odpovíme do 30 dnů od jeho přijetí. Můžete se na nás, včetně našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, obrátit také na adrese wuprivacy@westernunion.com.

Chcete-li nás kontaktovat prostřednictvím bezplatného nebo místního telefonního čísla, klikněte na odkaz „Kontaktujte nás“ v zápatí příslušné webové stránky společnosti Western Union, kde najdete kontaktní informace specifické pro váš region.

ZMĚNY

Vyhrazujeme si právo toto Globální prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Aktualizovaná prohlášení budou po doplnění zveřejněna na těchto webových stránkách. Vyzýváme vás, abyste aktuální znění Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů kontrolovali při každé návštěvě našeho webu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBČANŮ USA (VČETNĚ OBYVATEL KALIFORNIE)

Pro zákazníky v USA (včetně těch v Kalifornii, Nevadě, Severní Dakotě, Texasu a Vermontu) je určeno následující prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Western Union.

Pro obyvatele Kalifornie je určen dodatek k tomuto globálnímu prohlášení o ochraně osobních údajů pro obyvatele Kalifornie.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ MEXICKÝCH OBČANŮ
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ BRAZILSKÝCH OBČANŮ
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ JAPONSKÝCH OBČANŮ

Pro zákazníky, kteří jsou obyvateli Japonska, bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení obsažená v tomto Globálním prohlášení o ochraně osobních údajů, budeme s jejich japonským osobním identifikačním číslem („moje číslo“) a jeho podpůrnými dokumenty zacházet v souladu s příslušnými zákony a předpisy popsanými v této části.

Shromažďujeme údaj „moje číslo“ a podpůrné dokumenty, které určíme jako vhodné, pouze k potvrzení údaje „moje číslo“, jak nařizuje Japonský zákon o předkládání prohlášení o zahraničních bankovních převodech za účelem zajištění řádného domácího zdanění (zákon č. 110 z roku 1997 v platném znění).

PRÁVNÍ SUBJEKTY SPOLEČNOSTI WESTERN UNION

Seznam místních právních subjektů společnosti Western Union najdete v oddíle „PRÁVNÍ SUBJEKTY SPOLEČNOSTI WESTERN UNION“.

NEPŘIDRUŽENÉ MÍSTNÍ SUBJEKTY POSKYTUJÍCÍ LICENCE

Seznam místních subjektů poskytujících licence společnosti Western Union najdete v oddíle „MÍSTNÍ SUBJEKTY POSKYTUJÍCÍ LICENCE SPOLEČNOSTI WESTERN UNION“.