ETTEVÕTTE WESTERN UNION ÜLEMAAILMNE PRIVAATSUSAVALDUS

Uuendatud 1. septembril 2023

Western Union Company, meie tütar- ja sidusettevõtted (edaspidi: „Western Union“ või „meie“ või „me“) hoolivad teie privaatsusest ning on pühendunud teie isikuandmete töötlemisele kooskõlas heade teabetavade ja kohaldatavate andmekaitseseadustega, et teid paremini teenindada. Ettevõtte Western Union kohalike üksuste nimekirja leiate selle ülemaailmse privaatsusavalduse jaotisest „ETTEVÕTTE WESTERN UNION JURIIDILISED ÜKSUSED“.

ÜLEMAAILMSE PRIVAATSUSAVALDUSE KOHALDAMISALA

Meie eesmärk ettevõttes Western Union on aidata oma klientidel liigutada raha, et nad saaksid teha häid asju. See kohustus klientide ees hõlmab ka nende isikuandmete õiget kohtlemist.

Meie ülemaailmse privaatsusavalduse eesmärk on selgitada, kuidas me kogume, kasutame, säilitame, kaitseme, avaldame ja jagame teie isikuandmeid, kui kasutate mõnda meie teenust veebisaidi kaudu võrgus, jaemüügiesindustes ja mobiilirakenduste kaudu, ning teavitada teid teie andmete kogumise ja kasutamise valikutest.

ISIKUANDMED, MIDA WESTERN UNION KOGUB

Kui kasutate meie rahaülekande- või muid makseteenuseid, avate meie juures pangakonto või haldate seda, võtate meiega ühendust, kasutate meie veebisaite või rakendusi või liitute meie püsikliendiprogrammidega (edaspidi kõik koos „Teenused“), kogume teie kohta isikuandmeid ja võime neid kasutada koos muu teie kohta kogutud või loodud teabega. Kogume mitmesuguseid teiega seotud isikuandmeid, mis võivad hõlmata järgmist.

 • Teie isikuandmed ja identifikaatorid: põhilised isikuandmed, nt teie nimi, kontaktteave (nt teie postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber), foto või mõni muu pilt teist (kui otsustate selle esitada), sünnikoht, sünnikuupäev, sugu, kodakondsus, amet, perekonnaseis ja ametlikud või riiklikud identifitseerimisnumbrid ning nendega kaasnevad dokumendid.
 • Teie finants- ja tehinguteave: finants- ja tehinguteave, nt teie rahaülekanded, maksed, deposiidid ning neid hõlmava raha lähte-/sihtkoht, teave selle kohta, kuidas kasutate meie teenuseid, panga ja krediiditeave ning teave tööandja kohta.
 • Vastuvõtja isikuandmed: Nende vastuvõtjatega seotud nimi ja kontaktandmed, kellele raha saadate või kellelt raha saate või raha saamist taotlete või kellega teenuseid kasutades muul viisil tehinguid teete.
 • Teie tehniline teave: tehniline teave, näiteks host, mille kaudu pääsete internetti, teie IP-aadress või seadme reklaami-ID, geograafiline asukoht, kui see on lubatud, teave teie seadme kohta (nt seadme atribuudid, sätted, rakendused, salvestusruumi- ja kasutusteave), mobiilirakendus, brauseri ja operatsioonisüsteemi tarkvara, teave sotsiaalse profiili ja sotsiaalvõrgustike kohta, kuupäev ja kellaaeg, mil meie veebisaite külastate, ning saidi aadress, mille kaudu meie veebisaiti külastate. Kogume isikuandmeid teie võrgutegevuste kohta, nagu on kirjeldatud jaotises „INTERNETITEHNOLOOGIAD“.
 • Teie tundlikud isikuandmed: tundlikud andmed või isikuandmete eriliigid, nt biomeetriline teave, mida kasutatakse konkreetselt teie tuvastamiseks (nt sõrmejäljed või näotuvastus), või süüdimõistva kohtuotsuse teave. Säilitame neid andmeid ainult senikaua, kui meil on neid vaja teile osutatavate teenuste eesmärgil, kui töötleme andmeid olulise avaliku huviga seotud põhjustel, kui meil on selleks juriidiline kohustus või kui meil on selleks teie nõusolek.
 • Teie andmed kolmanda osapoole saitidelt või teenustest: kui külastate ettevõtte Western Union veebisaite või mobiilirakendusi, loote nendega ühenduse või logite neisse sisse mõne kolmanda osapoole teenuse (nt Google või Facebook) abil, suunate asjakohase kolmanda osapoole teenuse saatma meile sellist teavet nagu teie nimi, e-posti aadress, profiilipilt ja muu teave, mida see teenus kontrollib või mille kasutamise õiguse te olete selles teenuses oma privaatsussätete kaudu andnud.
KUIDAS WESTERN UNION ISIKUANDMEID KOGUB?

Western Union kogub teie isikuandmeid järgmistel viisidel.

 • Teave, mille esitate meile isiklikult, veebis või meie mobiilirakenduse kaudu, sh tehinguvormid, meie pangakontode või püsikliendiprogrammide kasutajaks registreerumised ning suhtlus ettevõtte Western Union agentide või äripartneritega.
 • Teave, mille esitate meile, kui pakume klienditoe või nõustamisteenuseid, sealhulgas e-posti, tavaposti, kõnekeskuste või reaalajas veebivestluste kaudu.
 • Teave, mida teised võivad meie teenuste kasutamise käigus teie kohta esitada.
 • Teave, mille saame teie kohta teada, kui te meie teenuseid kasutate.
 • Teie kohta automatiseeritud vahendite kaudu omandatud teave, näiteks sideprotokollide, e-posti suhtluse ja küpsiste või muude INTERNETITEHNOLOOGIATE kaudu omandatud teave.
 • Meie müüjate, pettuste riskijuhtimisfirmade, õiguskaitseorganite, äritegevusega seotud ja avalike andmeallikate ning muude seaduslike kolmandate osapoolte andmeallikate kaudu teie kohta omandatud teave, mida kasutame oma klienditeabe täiendamiseks.
 • Teave teie kohta, mis on omandatud teie sotsiaalmeedia kasutamise kaudu; ja
 • teave teie kohta, mis on omandatud teie huvi tõttu ettevõtte Western Union poolt või ettevõtte kohta käivate reklaamide alal meie veebisaitidel või kolmanda osapoole veebisaitidel.
KUIDAS WESTERN UNION TAGAB TEIE ISIKUANDMETE KAITSE?

Meie eesmärk on tagada teie isikuandmete kaitse. Kaitseme teie isikuandmeid kehtivate õigusaktide nõuetele vastavate organisatoorsete, tehniliste ja administratiivsete abinõudega. Samuti püüame piirata juurdepääsu isikuandmetele, mida töötleme, ainult oma töötajate, agentide ja esindajatega, kellel on äritegevuse huvides vaja neid andmeid teada. Sõltumata meie pingutustest võivad kolmandad osapooled teie isikuandmetesse ebaseaduslikult sekkuda või neile juurde pääseda.

INTERNETITEHNOLOOGIAD

Kasutame oma veebisaitidel, mobiilirakendustes või siis, kui külastate kolmanda osapoole veebisaite, selliseid internetitehnoloogiaid nagu küpsised, sildid ja veebimajakad. Kasutame kõnealuseid tehnoloogiaid mitmesugusel otstarbel, sealhulgas, kuid mitte ainult nendel, mis on nimetatud jaotises „KUIDAS WESTERN UNION KOGUTAVAID ISIKUANDMEID KASUTAB“.

Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas kasutame küpsiseid, klõpsake ettevõtte Western Union vastava veebilehe jaluses linki „Küpsiste teave“. Teatud piirkondades oleme loonud kasutajale võimaluse hallata meie veebisaitidel küpsiseid; võimaluse korral loeme või kirjutame küpsiseid ainult teie eelistuste taseme põhjal.

Kui sirvite internetti, võime kasutada kolmandaid osapooli, et pakkuda teile isikupärastatud reklaame. Üldiselt on teil võimalus loobuda isikupärastatud reklaamide saamisest nendelt kolmandatest osapoolest reklaamijatelt ja reklaamivõrkudest, kes kuuluvad ühingusse Network Advertising Initiative (NAI) või järgivad Digital Advertising Alliance’i (DAA) dokumendi „Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising“ põhimõtteid, kui külastate NAI ka DAA veebisaitidel olevaid loobumislehti.

Do Not Track (DNT) on valikuline brauserifunktsioon, mis võimaldab teil väljendada oma eelistusi seoses jälitamisega, millega tegelevad reklaamijad ja muud kolmandad isikud. Me ei reageeri DNT signaalidele, välja arvatud juhul, kui kohaldatav õigus seda nõuab.

KUIDAS WESTERN UNION KOGUTAVAID ISIKUANDMEID KASUTAB?

Kasutame kogutavaid isikuandmeid järgmistel ärieesmärkidel.

 • Teenuste osutamine: et aidata meil pakkuda teile teenuseid ja klienditeenindust, et aidata teil saada isikupärastatud kogemust, et aidata teid tehingute tegemisel ja kontoteabele juurdepääsul ning seostada teie isikuandmeid, kui kasutate mitut teenust (näiteks kui loote digitaalse rahakoti või pangakonto, et luua lingi teie püsikliendiprogrammi teabega või ülekannetega, mille tegite enne digitaalse rahakonto või pangakonto loomist). Kui te vajalikke isikuandmeid ei esita, võib see mõjutada meie võimet teile teenuseid pakkuda.
 • Suhtlus: et edastada teile teavet, mis on seotud teenustega, mida kasutate, või püsikliendiprogrammidega, milles osalete, et vastata küsimustele või muudele päringutele, mille saadate meie klienditeenindusmeeskondadele, või pakkuda teile turundus- ja reklaammaterjale teie eelistuste põhjal.
 • Autentimine: et võimaldada teil teenuste kasutamise ajal jääda sisselogituks parooli uuesti sisestamata.
 • Analüütika: et analüüsida oma kliente nende mõistmiseks ja kliendikogemuse parandamiseks.
 • Veebiliikluse analüüs: et kindlaks teha, kas tulite ettevõtte Western Union veebisaidile veebireklaami, partneri või sidusettevõtte kaudu, või kas olete klõpsanud mõnel meie veebisaidil olevat reklaami või linki.
 • Reklaamimine: et edastada teie huvidele vastavat teavet ettevõttele Western Union mittekuuluvate veebisaitide ja rakenduste kaudu.
 • Reklaamipartneritele reklaami- ja turundusteenuste pakkumine, sealhulgas suunatud reklaam
 • Reklaamikampaaniate analüüsimine: et paremini mõista meie reklaamikampaaniate tõhusust ja seda, kas tegutsesite meie reklaamsõnumite mõjul.
 • Pettuste, finantskuritegude (sh rahapesu) ja muude ebaseaduslike tegevuste ennetamine: et tagada turvalisus, vähendada finantsriske ja võidelda pettustega kõigis meie teenustes ning vajaduse korral tagada meie õigusnõuete järgimise protsesside tõhusus, mis on suunatud sellisele ebaseadusliku tegevuse vältimisele.
ISIKUANDMETE KASUTAMISE SEADUSLIKUD ALUSED

Võime kasutada teie isikuandmeid selles avalduses mujal selgitatud viisil järgmistel seaduslikel alustel.

 • Kasutame teie isikuandmeid teile teenuste pakkumiseks: see hõlmab selliste isikuandmete kasutamist, mis on vajalikud digitaalse rahakoti ja pangateenuste tagamise, rahaülekannete tegemise, finantsteenuste, ettemakstavate kaartide või püsikliendiprogrammide jaoks. Võime kasutada seda teavet teiega sõlmitud lepingu täitmisel või meetmete rakendamiseks, et sõlmida leping mis tahes teenuse kohta.
 • Kasutame teie isikuandmeid õiguspärastel ärieesmärkidel, kui need õiguspärased ärieesmärgid ei kaalu üles nende isikute õigusi ja vabadusi, kelle andmeid me töötleme: see hõlmab isikuandmete kasutamist, et analüüsida ja täiustada oma tooteid, esindusi, teenuseid, toiminguid, käesoleva saidi toimimist ja teie kliendikogemust ning et mõõta turundusinvesteeringute tootlust ja rahulolu kaubamärgiga. See võib hõlmata ka teie andmete kasutamist turu-uuringute tegemiseks, samuti turundus- ja reklaamiteenuste eesmärgil, mis põhinevad meie teenuste kasutamisel ning teie huvidel. Samuti võime kasutada teie isikuandmeid klienditeenuste pakkumiseks ja meie tehnoloogia, süsteemide turvalisuse ning teenuste turvalisuse ja terviklikkuse kaitsmiseks. See võib hõlmata pettuste, rahapesu ja muu ebaseadusliku tegevuse ennetamist või õigusnõude koostamist või kaitsmist.
 • Kasutame teie isikuandmeid õigusaktide nõuete täitmiseks: see hõlmab isikuandmete kasutamist, mis on vajalikud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning muude finantseeskirjadega seotud õiguslike ja regulatiivsete kohustuste täitmiseks; pettuste ja varguste tuvastamiseks, ennetamiseks ja vastutuselevõtmiseks, samuti meie teenuste ebaseadusliku või keelatud kasutamise või muu ebaseadusliku või õigusvastase tegevuse ennetamiseks ning selleks ülemaailmses õigusnõuete järgimise programmis tegutsemiseks. See võib hõlmata ka ettevõtte Western Union ja teiste osapoolte seaduslike õiguste ja nõuete esitamist, kasutamist või kaitsmist ning nõuete täitmise jälgimist ja aruandlust. See võib hõlmata ka teie isikuandmete kasutamist teie isikutuvastuseks ja autentimiseks ning selleks kolmandate osapoolte kasutamist.
 • Võime töödelda teie isikuandmeid teie nõusolekul vastavalt selles avalduses kirjeldatule: see hõlmab nõusolekut reklaamteadete saamiseks, teie panga- või digitaalse rahakoti konto profiili teistele nähtavaks tegemiseks ja muuks otstarbeks vastavalt kohaldatavate õigusaktide nõuetele. Kui taotleme teie nõusolekut, anname teile teada, mis eesmärkidel hakatakse teie andmeid töötlema.
 • Teavitame teid, kui vajame teie andmeid teie soovitavate teenuste osutamiseks või õigusaktide nõuete täitmiseks. Teatavatel juhtudel, näiteks rahaülekande-, pangandus- või digitaalse rahakoti kontoteenuste osutamisel, ei pruugi meil olla võimalik teenuseid pakkuda, kui te teatud isikuandmeid ei esita.
KUIDAS WESTERN UNION KLIENTIDELE SUUNATUD TURUNDUST KORRALDAB?

Sõltuvalt teie eelistustest teavitame teid meie toodete ja teenuste või muude toodete ja teenuste pakkumistest, kampaaniatest ja uuendustest, mis võiksid teile huvi pakkuda. See võib hõlmata pakkumisi e-posti, telefoni, kirja ja SMS-i teel, samuti sotsiaalmeedia ja muude side- või digikanalite kaudu.

Reklaamteadetest saate igal ajal loobuda. Kui te ei soovi meilt enam reklaamteateid saada, võite nendest loobuda, järgides asjakohases elektroonilises teadaandes antud juhiseid, kohandades digitaalse panga- või rahakoti konto või rakenduse sätteid või võttes meiega ühendust jaotises „MEIEGA ÜHENDUSE VÕTMINE“ kirjeldatud viisil.

Pange tähele, et kui loobute meilt reklaamteadete saamisest, võime siiski saata teile olulisi teenuste, halduse või tehingutega seotud teadaandeid.

LASTELT SAADUD TEAVE

Me ei suuna oma teenused ega tooted alla 18-aastastele lastele. Me ei kogu ega säilita teadlikult oma müügiesinduste, veebisaidi või mobiilirakenduste kaudu alla 18-aastastelt isikutelt saadud andmeid.

VÄLISED VEEBISAIDID

Meie veebisaidid võivad olla seotud kolmandate osapoolte veebisaitidega. Me ei ole üle vaadanud meie veebisaitidega lingitud veebisaitide sisu või privaatsustavasid, me ei kontrolli neid ega vastuta nende eest. Me ei vastuta selliste saitide, sisu ega andmekaitsepõhimõtete eest. Me ei toeta kolmandate osapoolte veebisaite ega võta mingit vastutust mis tahes teabe, tarkvara või muude toodete või materjalide eest, mida võite seal leida, ega tulemuste eest, mida võite nende kasutamisel saada.

KELLEGA WESTERN UNION TEIE ISIKUANDMEID JAGAB?

Võime mis tahes selles avalduses loetletud eesmärgil avaldada kohaldatavaid isikuandmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie nime, kontaktandmeid, riiklikku identifitseerimisnumbrit ja/või seotud dokumente, kliendi ID-numbrit, aadressi, tehingute üksikasju ja ajalugu ning pangakontot puudutavaid andmeid, järgmist liiki organisatsioonidele või osapooltele.

 • Kontserni Western Union kuuluvad ettevõtted ja sidusettevõtted, sealhulgas need, mis on loetletud jaotises „ETTEVÕTTE WESTERN UNION JURIIDILISED ÜKSUSED“.
 • Meie agendid või äripartnerid, kes hõlbustavad teie taotletud raha- või makseülekannet või muud konkreetset teenust.
 • Müüjad, maksete töötlejad, panganduspartnerid ja andmetöötlejad, kellega on sõlmitud leping äri- ja klienditeeninduse osutamiseks.
 • Teenusepakkujad, vastavalt vajadusele teie nõusolekul, sh need, kes pakuvad turundusteenuseid, reklaamiteenuseid, meie püsikliendiprogrammidega seotud ostlemisteenuseid ning meie nimel tehtavate kliendirahulolu- ja turu-uuringute teenuseid. Selline jagamine võib hõlmata jagamist kolmandate osapooltega (nt sotsiaalmeediaettevõtted), et toetada asjakohasemast ja sihipärasemat reklaamimist.
 • Müüjad ja andmetöötlejad, kellega on sõlmitud leping, et aidata meil kinnitada teie esitatud andmete täpsust ning autentida teie isikusamasust ja juhtida turbe, pettuste ning identiteediga seotud riske.

Kolmandad osapooled, kellele olete teenuste osutamise eesmärgil andnud juurdepääsuloa oma kontole ja/või kontoteabele, näiteks kontoteabe teenuse pakkujad ja makse algatamise teenuse pakkujad. Kui olete sellise teenuse klient, mis võimaldab omada avalikku profiili, võite otsustada teha oma profiili avalikult nähtavaks. See võib hõlmata teatud isikuandmete jagamist, nt nimi, teie foto, teie kontol saadaolevad valuutad ja asjaolu, et olete klient. Kui olete panga- või rahakoti konto klient, saavad ka teised panga- või rahakoti konto kliendid teiega tehingute tegemiseks teid otsida teie telefoninumbri järgi ning kasutada QR-koodi, mille olete võib-olla esitanud.

Võime edastada teie isikuandmeid seoses kogu või osa meie ettevõtte müügi või üleandmisega. Kui kohaldatavad õigusaktid seda nõuavad või lubavad, võime teie isikuandmeid avaldada ka tervikuna reguleerivatele ning finantsjärelevalveasutustele, õiguskaitseorganitele, kohtutele, valitsustele või valitsusasutustele, et täita nõudeid ja õiguslikke kohustusi või kaitsta või kindlustada ettevõtte Western Union või teiste õigusi ning huvisid.

ISIKUANDMETE RAHVUSVAHELISED EDASTUSED

Edastame teie isikuandmeid osapooltele riikides, mis on väljaspool riiki, kus andmed koguti, sealhulgas, kuid mitte ainult USA-s, nagu seda lubavad või nõuavad kohaldatavad õigusaktid, reguleerivad asutused, õiguskaitseorganid ja valitsusasutused. Peale selle, kui te saadate raha teise riiki või saate raha teisest riigist, oleme selle riigiga kohustatud jagama teie teatud isikuandmeid, kui seadus seda nõuab või lubab. Edastame teie teatud isikuandmed meie andmekeskustele, mis asuvad USA-s või piirkonna sees, kui seda nõuavad kohalikud seadused, ja töötleme neid selleks, et täita meie teenuste suhtes kehtivaid nõudeid ning õiguslikke kohustusi. Säilitame oma USA andmekeskuses ka teatud isikuandmeid, mida kogume teie turundusvalikute põhjal. Teenuseid kasutades nõustute, et selline andmete edastamine võib toimuda väljaspool teie elukohariiki.

ANDMEEDASTUSED EMP-ST, ÜHENDKUNINGRIIGIST JA ŠVEITSIST VÄLJAPOOLE

Isikuandmeid, mis edastatakse väljapoole EMP-d, Ühendkuningriiki ja Šveitsi asuvatesse riikidesse, mille puhul Euroopa Komisjon või Ühendkuningriigi teabevoliniku büroo (ICO) on leidnud, et need ei paku piisavat kaitset, kaitsevad asjakohased lepingu tüüptingimused või muud EL-i või Ühendkuningriigi heakskiidetud mehhanismid, nagu on seadusega ette nähtud.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Teie isikuandmeid säilitatakse finantstehingutele ja -kontodele kohaldatavates määrustes, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ja muudes kohaldatavates seadustes sätestatud aja jooksul. Vastasel juhul säilitame teie andmeid ainult siis, kui see on vajalik konkreetsete eesmärkide täitmiseks, mille jaoks need koguti, või selleks, et lahendada mis tahes päring, mille võite esitada. Me järgime võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtteid ja püüame andmeid säilitada mitte kauem, kui on vaja selleks, miks neid hangiti.

JUURDEPÄÄS ISIKUANDMETELE, NENDE KUSTUTAMINE JA PARANDAMINE NING VALIKUTE MUUTMINE

Teil on õigus teada, kas me töötleme teie isikuandmeid, ja taotleda meilt tasuta koopiat oma andmetest. Teil on õigus nõuda struktureeritud ja masinloetavas vormis koopiat teatud meile esitatud andmetest. Me võime nõuda teilt mõistlikku tasu teabe esitamise eest või teie taotluse korral mitte tegutseda, kui taotlus on ilmselgelt põhjendamatu või liigne. Kui kasutate meie teenuseid veebis või mobiilirakenduse kaudu, võite igal ajal sisse logida oma kontole, et juurde pääseda oma väljavõtetele, tehinguteabele ja teatud isikuandmetele.

Teil on õigus nõuda, et me teile enam reklaamteateid ei saadaks. Teil on õigus nõuda, et me parandaksime teie kohta käivad andmed, mis on puudulikud, ebatäpsed või aegunud. Teil on õigus nõuda, et me kustutaksime teatud teid puudutavaid andmeid, piiraksime teid puudutavate andmete teatud kasutusviise ja esitada ka teatud kasutusviiside kohta vastuväiteid. Kui töötleme isikuandmeid teie nõusolekul, võite oma nõusoleku kohaldatava seaduse järgi tühistada. Kui olete saidil westernunion.com registreeritud digitaalsete rahaülekannete kliendiks, saate ka külastada saiti westernunion.com ja muuta oma profiilisätteid, et muuta oma reklaamteadete ja kolmandate osapooltega jagamise eelistusi. Samuti on teil õigus esitada kaebus asjaomasele andmekaitse regulatiiv- või järelevalveasutusele meiepoolse isikuandmete töötlemise kohta. Päringu saamisel võime küsida teilt vajalikku lisateavet isikutuvastuseks ja turbemeetmena teie isikuandmete kaitsmiseks. Mõningatel juhtudel võime keelduda tegutsemast või piirata teie õigusi, nagu kohaldatav seadus seda lubab. Nende õiguste kasutamiseks külastage lehte http://www.westernunion.com/datasubjectrightsvõi võtke ettevõttega Western Union ühendust jaotise „MEIEGA ÜHENDUSE VÕTMINE“ kaudu. Püüame teie taotlusele vastata 30 päeva jooksul, kuid vastamisaeg võib varieeruda sõltuvalt teie taotlusele kohaldatavatest õigusaktidest ja meil võib olla õigus seda ajavahemikku teatud tingimustel pikendada. Rahuldame teie taotluse vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele.

Eri kohtualluvustes võib kohalike õigusaktide alusel olla saadaval täiendavaid õigusi. Nendele pääseb juurde eespool nimetatud viiside kaudu.

MEIEGA ÜHENDUSE VÕTMINE

Kui teil on küsimusi või kaebusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, palume teil esitada oma päring kirjalikult. Me tegeleme teie päringuga ja vastame teile kirjalikult, enamasti 30 päeva jooksul pärast päringu saamist. Meiega, sealhulgas meie andmekaitseametnikuga saate ühendust võtta ka aadressil wuprivacy@westernunion.com.

Et võtta meiega ühendust tasuta või kohaliku telefoninumbri kaudu, klõpsake ettevõtte Western Union asjakohase veebilehe jaluses olevat linki „Võtke meiega ühendust“, et leida oma piirkonna kontaktteave.

MUUDATUSED

Võime käesolevat ülemaailmset privaatsusavaldust aeg-ajalt muuta; paranduste tegemisel postitatakse uuendatud privaatsusavaldus käesolevale veebisaidile. Soovitame teil käesolev ülemaailmne privaatsusavaldus saidi külastamisel läbi lugeda, et oleksite kursis kõige ajakohasema avaldusega.

USA KODANIKE (SEALHULGAS CALIFORNIA RESIDENTIDE) PRIVAATSUSAVALDUS

USA-s (sealhulgas Californias, Nevadas, Põhja-Dakotas, Texases ja Vermontis) elavad tarbijad saavad ettevõtte Western Union privaatsusavaldusega tutvuda selle lingi kaudu.

California residendid saavad tutvuda käesoleva ülemaailmse privaatsusavalduse lisaga California residentidele.

MEHHIKO KODANIKE PRIVAATSUSAVALDUS
BRASIILIA KODANIKE PRIVAATSUSAVALDUS
JAAPANI KODANIKE PRIVAATSUSAVALDUS

Jaapanis elavate tarbijate puhul töötleme vaatamata muudele käesolevas ülemaailmses privaatsusavalduses sisalduvatele sätetele teie Jaapani isikukoodi („Minu number“) ja seda toetavaid dokumente vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele ja määrustele nii, nagu on kirjeldatud käesolevas jaotises.

Kogume teie Minu numbri ja toetavad dokumendid, millele oleme viidanud, ainult selleks, et kinnitada teie Minu number järgmise seaduse nõuete kohaselt ja vastavalt sellele: „Act on Submission of Statement of Overseas Wire Transfers for Purpose of Securing Proper Domestic Taxation of Japan“ (Jaapani nõuetekohase riigisisese maksustamise eesmärgil elektrooniliste ülemereülekannete väljavõtte esitamise seadus) (1997. aasta seadus nr 110, muudetud kujul).

ETTEVÕTTE WESTERN UNION JURIIDILISED ÜKSUSED

Ettevõtte Western Union kohalike üksuste nimekirja leiate jaotisest „ETTEVÕTTE WESTERN UNION JURIIDILISED ÜKSUSED“.