GLOBALNA IZJAVA O PRIVATNOSTI KOMPANIJE WESTERN UNION

Ažurirano 1. novembra 2021.

Kompanija Western Union, njene podružnice i ekspoziture („Western Union“ ili „mi“ ili „nas“) vode računa o vašoj privatnosti i posvećene su tome da obrade vaše lične podatke u skladu sa fer praksama obrade podataka i važećim zakonima o zaštiti podataka kako bi vam pružile bolju uslugu. Listu lokalnih Western Union ispostava možete pronaći u odeljku „PRAVNA LICA U SASTAVU KOMPANIJE WESTERN UNION“ ove Globalne izjave o privatnosti.

OPSEG OVE GLOBALNE IZJAVE O PRIVATNOSTI

Mi, u kompaniji Western Union, smo posvećeni pružanju pomoći svojim klijentima oko transfera njihovog novca koji će im pomoći da urade nešto dobro. Ova posvećenost našim klijentima podrazumeva pravilno postupanje sa njihovim ličnim podacima.

Cilj ove Globalne izjave o privatnosti jeste da objasni kako prikupljamo, koristimo, čuvamo, štitimo, otkrivamo i delimo vaše lične podatke kada koristite neku našu uslugu na mreži putem naše veb lokacije, u ekspoziturama i putem mobilnih aplikacija, kao i da vas informiše o izborima koje imate u vezi sa načinom na koji se podaci prikupljaju i koriste.

LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJA KOMPANIJA WESTERN UNION

Kada koristite naše usluge za prenos novca ili druge usluge za plaćanje; otvorite i održavate bankovni račun kod nas; kontaktirate sa nama; pristupate našim veb lokacijama ili aplikacijama; odnosni pristupate našim programima lojalnosti (zajednički, „Usluge“), prikupljamo lične podatke o vama i možemo da ih koristimo, zajedno sa drugim informacijama koje su prikupljene ili generisane tokom našeg odnosa sa vama. Prikupljamo različite vrste ličnih podataka o vama, a u njih mogu da spadaju:

 • Osnovni lični podaci, kao što su vaše ime, kontakt podaci (na primer poštanska adresa, e-adresa, broj telefona), fotografija ili neka druga vaša slika (ako izaberete da je pošaljete), mesto rođenja, datum rođenja, pol, državljanstvo, zanimanje, bračni status i nacionalni identifikacioni brojevi i prateća dokumentacija;
 • Finansijski podaci i podaci o transakcijama, poput transfera novca, uplata, depozita i izvora/odredišta fondova, informacije o načinu na koji koristite naše Usluge, bankovni podaci i podaci o kreditnoj kartici i podaci o poslodavcu;
 • Ime i kontakt podaci o primaocu kojem šaljete novac, odnosno osobi od koje tražite ili dobijate novac, odnosno prema kojoj ste izabrali da obavite transakciju prilikom korišćenja Usluga;
 • Tehničke informacije u trenutku kada pristupate našoj lokaciji, kao što su host sa kojeg pristupate internetu, IP adresa računara ili ID oglašavanja uređaja, geografska lokacija ako je omogućena, informacije o vašem uređaju (kao što su svojstva, postavke, aplikacije, skladišni prostor i informacije o potrošnji uređaja), mobilna aplikacija, pregledač i softver operativnog sistema, profili na društvenim mrežama i informacije o mreži, datum i vreme pristupanja našim veb lokacijama i adresa lokacije sa koje ste dospeli na našu veb lokaciju. Prikupljamo lične podatke o vašim aktivnostima na mreži, kao što je opisano u odeljku „INTERNET TEHNOLOGIJE“.
 • Osetljive ili specijalne kategorije podataka, kao što su biometrijski podaci korišćeni za vašu identifikaciju (na primer otisci prstiju ili prepoznavanje lica) ili informacije o krivičnom gonjenju. Ove podatke zadržavamo samo za potrebe pružanja ovih Usluga vama i to ako obrađujemo podatke od javnog značaja, ako imamo pravnu obavezu da to uradimo ili ako imamo vašu saglasnost za to;
 • Ako se povezujete ili prijavljujete na Western Union veb lokacije ili mobilne aplikacije koristeći usluge nezavisnog dobavljača (npr. Google i Facebook), toj usluzi dajete saglasnost da nam šalje informacije, kao što su vaše ime, e-adresa, profilna slika i druge informacije, u skladu sa kontrolom te usluge ili vašim odobrenjem definisanim postavkama privatnosti u okviru te usluge.
KAKO KOMPANIJA WESTERN UNION PRIKUPLJA LIČNE PODATKE

Western Union prikuplja lične podatke na nekoliko načina:

 • Informacije koje dobijamo lično od vas, putem mreže ili naše mobilne aplikacije, što obuhvata obrasce o transakciji, registracije za naše bankovne račune i programe lojalnosti, kao i tokom komunikacije sa Western Union agentima i poslovnim partnerima;
 • Informacije koje dobijamo od vas dok pružamo korisničku podršku ili konsultacije putem e-pošte, obične pošte, pozivnih centara ili ćaskanja uživo;
 • Informacije koje drugi mogu navesti o vama tokom korišćenja naših Usluga;
 • Informacije koje možemo saznati o vama tokom korišćenja naših Usluga;
 • U okviru automatizovanih procesa, kao što su protokoli komunikacije, komunikacija e-poštom i kolačići ili slične INTERNET TEHNOLOGIJE;
 • Preko naših nezavisnih dobavljača, kompanija za upravljanje rizikom od prevara, organa za sprovođenje zakona, komercijalnih i javnih izvora podataka i drugih zakonitih, nezavisnih izvora podataka koje koristimo da prikupljamo podatke o svojim klijentima;
 • Tokom vašeg korišćenja društvenih mreža; i
 • Kada izrazite interesovanje za reklame kompanije Western Union na lokacijama trećih strana.
KAKO KOMPANIJA WESTERN UNION ŠTITI LIČNE PODATKE

Posvećeni smo zaštiti vaših ličnih podataka. Koristimo odgovarajuće organizacione, tehničke i administrativne zaštitne mehanizme koji su u skladu sa važećim državnim zakonima i propisima za zaštitu ličnih podataka. Takođe, nastojimo da ograničimo pristup ličnim podacima koje obrađujemo isključivo na naše zaposlene, agente i predstavnike kojima je neophodno da pristupe tim podacima. Uprkos našim naporima, treće strane mogu na nezakonit način da presretnu vaše lične podatke ili da im pristupe.

INTERNET TEHNOLOGIJE

Koristimo internet tehnologije kao što su kolačići, oznake i veb svetionici na našim veb lokacijama, u mobilnim aplikacijama ili kada posetite veb lokaciju treće strane kojoj pružamo Usluge na mreži za različite svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na namene navedene u odeljku „KAKO WESTERN UNION KORISTI LIČNE PODATKE KOJE PRIKUPLJA“.

Da biste pronašli više informacija o tome kako koristimo kolačiće, kliknite na vezu „Informacije o kolačićima“ na dnu odgovarajuće Western Union veb stranice. U određenim regionima smo dodali za korisnike opciju upravljanja kolačićima na našim veb lokacijama; kada je to moguće, čitaćemo i upisivati kolačiće na osnovu vašeg izabranog nivoa.

Treće strane možemo koristiti da vam ponudimo personalizovane reklama dok pretražujete internet. U principu, možete da odustanete od dobijanja personalizovanih oglasa od tih nezavisnih oglašavača i oglasnih mreža koji su članovi Network Advertising Initiative (NAI) ili koji poštuju principe samo-regulacije za bihevioralno onlajn oglašavanje organizacije Digital Advertising Alliance (DAA) tako što ćete posetiti stranice za odustajanje na veb lokacijama NAI i DAA.

Bez praćenja (Do Not Track – DNT) je opciona postavka pregledača pomoću koje možete da izaberete željene opcije u vezi sa praćenjem od strane oglašivača i ostalih trećih strana. Ne odgovaramo na DNT signale.

KAKO WESTERN UNION KORISTI LIČNE PODATKE KOJE PRIKUPLJA

Lične podatke koje prikupljamo koristimo za sledeće komercijalne namene. Ako ne navedete određene lične podatke, to može da utiče na našu sposobnost da vam pružimo naše Usluge:

 • Pružanje Usluga: Za pomoć u pružanju Usluga i korisničke podrške, pomoć pri kreiranju personalizovanog iskustva, pomoć u obavljanju transakcija i pristupanju informacijama o računu, kao i povezivanje ličnih podataka kada koristite više Usluga (na primer, kada kreirate WU+ račun, kako bismo povezali informacije o vašem programu lojalnosti ili transakcijama koje ste obavili pre nego što ste kreirali WU+ račun);
 • Komunikacija: Za slanje informacija o Uslugama koje koristite ili programima lojalnosti u kojima učestvujete, da bismo odgovorili na vaša pitanja ili zahteve koje pošaljete našim timovima za korisničku podršku ili da bismo vam poslali reklame koje se baziraju na vašim željenim opcijama;
 • Provera identiteta: Za prepoznavanje klijenata i da bismo klijentima omogućili da ostanu prijavljeni tokom korišćenja Usluge bez potrebe da ponovnim unošenjem lozinke;
 • Analiza podataka: Za potrebe analize podataka kako bismo razumeli potrebe svojih klijenata i poboljšali njihov doživljaj;
 • Analiza mrežnog saobraćaja: Da bismo utvrdili da li ste posetili Western Union veb stranicu preko reklame na mreži ili partnera, odnosno tako što ste kliknuli na reklamu ili vezu na nekoj od naših veb lokacija;
 • Oglašavanje: Za obezbeđivanje informacija u skladu sa interesovanjima klijenta na lokacijama i u aplikacijama koje pripadaju trećim stranama;
 • Analiza promocija: Za podrobnije razumevanje efikasnosti promotivnih kampanja i zainteresovanosti klijenata za promotivne poruke;
 • Sprečavanje prevara, finansijskih zločina (uključujući pranje novca) i drugih nezakonitih aktivnosti: Za promovisanje bezbednosti, smanjivanje finansijskog rizika i borbu protiv prevara u okviru naših Usluga i, po potrebi, za obezbeđivanje efikasnosti naših postupaka usaglašenosti čiji je cilj sprečavanje takvih kriminalnih prestupa.
PRAVNI OSNOVI ZA KORIŠĆENJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Možemo da koristimo vaše lične podatke na način opisan u ovoj Izjavi po svakom od sledećih pravnih osnova:

 • Vaše lične podatke koristimo da bismo vam pružali Usluge: Ovim su obuhvaćeni lični podaci neophodni za pružanje bankarskih usluga (kada otvorite WU+ račun), obavljanje novčanih transakcija i usluga plaćanja, obezbeđivanje pripejd kartica ili programa lojalnosti. Ove podatke možemo da koristimo za realizaciju ugovora sa vama ili za preduzimanje koraka za stupanje u ugovorni odnos sa vama u vezi sa bilo kojim navedenim ili bilo kojim drugim proizvodom ili uslugom kompanije Western Union.
 • Vaše lične podatke koristimo u legitimne poslovne svrhe, tamo gde te legitimne poslovne svrhe ne prekoračuju prava i slobode osoba čije podatke obrađujemo: To uključuje korišćenje ličnih podataka za analiziranje i unapređivanje naših proizvoda, lokacija, usluga, operacija, funkcionisanja ove lokacije i vašeg korisničkog iskustva, kao i za merenje povraćaja investicije za marketing i zadovoljstva brendom. U te svrhe možemo da koristimo vaše podatke za analize tržišta. Osim toga, možemo da koristimo vaše lične podatke za pružanje korisničkih usluga i da bismo zaštitili bezbednost i integritet naših tehnologija, sistema i usluga. Ovim mogu biti obuhvaćeni postupci sprečavanja prevara, pranja novca i drugih nezakonitih aktivnosti, odnosno utvrđivanja ili odbrane zakonskih potraživanja,
 • Vaše lične podatke koristimo u pravne svrhe i svrhe usaglašavanja: To obuhvata korišćenje ličnih podataka potrebnih za osiguravanje usklađenosti sa pravnim i regulatornim obavezama u vezi sa propisima protiv pranja novca i protiv finansiranja terorističkih organizacija, kao i drugim finansijskim propisima; otkrivanje, prevenciju i krivično gonjenje u slučaju prevare i krađe, kao i za sprečavanje nezakonitog ili nedozvoljenog korišćenja naših Usluga ili drugih nezakonitih ili nedozvoljenih aktivnosti i za sprovođenje globalnog programa usaglašavanja za takvo postupanje. To obuhvata utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu zakonskih prava i potraživanja kompanije Western Union i drugih, kao i praćenje i prijavljivanje odstupanja od usklađenosti. Osim toga, to može da obuhvata korišćenje vaših ličnih podataka u svrhe provere i potvrde vašeg identiteta, kao i saradnju sa trećim stranama u te svrhe.
 • Možemo da obrađujemo vaše lične podatke na osnovu vašeg pristanka, kao što je opisano u ovoj Izjavi: To uključuje pristanak za primanje marketinške komunikacije, za omogućavanje WU+ profila kako bi bio vidljiv drugima, odnosno tamo gde to zahteva primenljivi zakon. Ako tražimo vaš pristanak, obavestićemo vas o svrsi u koju će vaši podaci biti obrađeni.
 • Obavestićemo vas kada su nam vaši podaci neophodni kako bismo vam pružili tražene Usluge ili kada to nalaže zakon. U određenim slučajevima, na primer, prilikom transfera novca ili pružanja bankarskih usluga, možda nećemo moći da vam pružimo Usluge ukoliko ne navedete određene lične podatke.
KAKO SE WESTERN UNION REKLAMIRA SVOJIM KLIJENTIMA

U skladu sa vašim željenim opcijama, obaveštavaćemo vas o ponudama, promocijama i novinama u vezi sa našim proizvodima i Uslugama. Ovim mogu biti obuhvaćene ponude koje mogu da se šalju e-poštom, telefonom, običnom poštom, SMS porukama, preko društvenih mreža i drugih kanala za komunikaciju ili digitalnih kanala.

U svakom trenutku možete da opozovete saglasnost za prijem marketinškog materijala. Ako više ne želite da primate naš marketinški materijal, možete da opozovete svoju saglasnost tako što ćete pratiti uputstva u poslatom marketinškom materijalu ili tako što ćete nam se obratiti na način opisan u odeljku „OBRATITE NAM SE“ .

Imajte u vidu da i kad opozovete saglasnost za prijem naših marketinških materijala, i dalje možemo da vam šaljemo važna obaveštenja u vezi sa uslugama, administracijom ili transakcijama.

PODACI O DECI

Naše Usluge ili proizvodi nisu namenjeni deci mlađoj od 18 godina. Nemamo nameru da prikupljamo niti čuvamo podatke iz ekspozitura, veb lokacija ili mobilnih aplikacija o osobama mlađim od 18 godina.

SPOLJNE VEB LOKACIJE

Sa naših veb lokacija može da se pristupi veb lokacijama trećih strana i obrnuto, sa veb lokacija trećih strana može da se pristupi našim veb lokacijama. Ne proveravamo, ne kontrolišemo niti smo odgovorni za sadržaj ili prakse privatnosti na tim veb lokacijama koje su dostupne sa naše veb lokacije ili sa kojih je dostupna naša veb lokacija. Ne preuzimamo odgovornost ni za jednu od ovih lokacija, njihov sadržaj ili njihove smernice o privatnosti. Ne podržavamo veb lokacije trećih strana niti dajemo garancije za informacije, softver ili druge proizvode ili materijale na njima niti za rezultate koje možete da dobijete pomoću njih.

SA KIM KOMPANIJA WESTERN UNION DELI VAŠE PODATKE

U bilo koje svrhe navedene u ovoj Izjavi, možemo da otkrijemo potrebne lične podatke, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše ime i prezime, kontakt podatke, nacionalni identifikacioni broj i/ili povezanu dokumentaciju, ID broj klijenta, adresu, šablone transakcija i informacije o bankovnom računu sledećim organizacijama ili trećim stranama:

 • Kompanije i filijale u sastavu grupe Western Union, uključujući i one navedene u odeljku „PRAVNA LICA U SASTAVU KOMPANIJE WESTERN UNION“;
 • Lokalna ovlašćena pravna lica koja vrše novčane transakcije, uključujući i ona navedena u odeljku: „LOKALNA OVLAŠĆENA PRAVNA LICA KOJA NISU U SASTAVU KOMPANIJE“;
 • Naši Agenti ili poslovni partneri koji omogućavaju transakcije sa prenosom novca ili plaćanjem, odnosno određene zahtevane Usluge;
 • Nezavisni dobavljači, dobavljači usluge obrade plaćanja, partneri za bankarstvo i dobavljači usluga obrade podataka koji su angažovani za pružanje poslovnih i korisničkih usluga;
 • Dobavljači usluga, na osnovu vaše saglasnosti kada je to moguće, obuhvatajući entitete koji obezbeđuju marketinške usluge, usluge oglašavanja, usluge kupovine u vezi sa našim programima lojalnosti i usluge ispitivanja zadovoljstva klijenata i istraživanja tržišta na naš zahtev. Ovi podaci mogu biti podeljeni sa trećim stranama (na primer kompanijama u čijem su vlasništvu društvene mreže) kako bi se omogućilo relevantnije oglašavanje;
 • Nezavisni dobavljači i dobavljači usluge obrade podataka koji nam pomažu da proverimo tačnost informacija koje nam dostavljate, potvrdimo vaš identitet i upravljamo rizicima u vezi sa bezbednošću, prevarom i identitetom;
 • Treće strane koje ste ovlastili da pristupe vašem računu i/ili informacijama o vašem računu kako bismo vam pružili Usluge, na primer, dobavljači usluga pružanja informacija o nalogu i dobavljači usluga iniciranja isplata. Ako ste korisnik Usluge koja omogućava korišćenje javnog profila, možete svoj profil učiniti javno dostupnim. Ovim može biti obuhvaćeno deljenje određenih ličnih podataka, kao što su vaše ime, fotografija, dostupne valute na računu i činjenica da ste naš klijent. Takođe, ako ste WU+ klijent, drugi WU+ klijenti takođe mogu da vas pronađu na osnovu vašeg broja telefona, kao i da koriste QR kôd koji ste naveli kako bi obavili transakciju sa vama.

Možemo da prenesemo lične podatke kojima raspolažemo u sklopu prodaje ili prenosa celokupnog ili delimičnog poslovanja. Takođe, možemo da otkrijemo vaše lične podatke na globalnom nivou, na način kojim se to zahteva ili dozvoljava važećim zakonima i propisima, regulatornim i finansijskim telima, agencijama za kreditno izveštavanje, organima za sprovođenje zakona, sudovima, vladama ili agencijama vlade, a u svrhe ispunjavanja zahteva usklađenosti poslovanja ili zakonskih zahteva ili kako bi se ostvarila ili odbranila prava i interesi kompanije Western Union ili drugih.

MEĐUNARODNI PRENOSI LIČNIH PODATAKA

Prenosimo vaše lične podatke trećim stranama van zemlje u kojoj su prikupljeni, uključujući, ali ne ograničavajući se na SAD, na način kojim se to dozvoljava ili zahteva važećim zakonima, od strane regulatornih tela, organa za sprovođenje zakona ili agencija vlade. Osim toga, kada šaljete novac u neku drugu zemlju ili ga primate iz nje, moraćemo da podelimo određene lične podatke sa tom zemljom na način na koji to zahteva ili dozvoljava zakon. Određene lične podatke prenosimo našim centrima podataka u Sjedinjenim Američkim Državama ili regionu na način na koji to zahteva lokalni zakon i obrađujemo ih kako bismo ispunili zakonske obaveze i obaveze u vezi sa usklađenošću poslovanja, a koji važe za naše Usluge. Takođe, određene lične podatke koje prikupljamo na osnovu vaših izbora u vezi sa oglašavanjem čuvamo u našem centru podataka u Sjedinjenim Američkim Državama. Kada koristite naše Usluge, prihvatate takav prenos podataka van vaše zemlje prebivališta.

PRENOS PODATAKA IZ ZEMALJA EVROPSKOG EKONOMSKOG PROSTORA, UJEDINJENOG KRALJEVSTVA I ŠVAJCARSKE

Lični podaci koji se prenose van teritorije Evropskog ekonomskog prostora, Ujedinjenog Kraljevstva i Švajcarske u zemlje za koje Evropska komisija nije utvrdila da poseduju adekvatne zaštitne mehanizme biće zaštićeni odgovarajućim standardnim ugovornim odredbama ili drugim mehanizmima koje odobrava EU, a u skladu sa zakonom.

ZADRŽAVANJE LIČNIH PODATAKA

Vaše lične podatke ćemo zadržati u skladu sa zakonskim periodima sadržanim u propisima koji važe za finansijske transakcije i račune, uključujući one protiv pranja novca, finansiranja terorističkih organizacija, kao i drugim zakonima koji važe za nas. U suprotnom, zadržaćemo vaše lične podatke samo ukoliko je to neophodno za određene svrhe u koje su prikupljeni ili da bismo rešili neki vaš upit. Pridržavamo se principa minimalnog zadržavanja podataka i nastojimo da podatke zadržavamo samo onoliko dugo koliko je to neophodno za svrhe u koje su prikupljeni.

PRISTUP LIČNIM PODACIMA, BRISANJE I KORIGOVANJE LIČNIH PODATAKA I PROMENA IZBORA

Imate pravo da znate da li obrađujemo vaše lične podatke i da zatražite besplatnu kopiju svojih podataka od nas. Imate pravo da od nas tražite strukturisanu i mašinski čitljivu kopiju određenih podataka koje ste nam pružili. Možemo da vam naplatimo odgovarajuću naknadu za dostavljanje ovih informacija ili da ne ispunimo taj zahtev ako je neosnovan ili preteran. Ako naše Usluge koristite na mreži ili preko mobilne aplikacije, u svakom trenutku možete da se prijavite na svoj račun kako biste pristupili svojim izvodima, informacijama o transakcijama i određenim ličnim podacima.

Imate pravo da tražite od nas da prestanemo da vam šaljemo marketinške materijale. Imate pravo da tražite od nas da korigujemo podatke o vama koji su nepotpuni, netačni ili zastareli. Imate pravo da tražite od nas da izbrišemo određene podatke o vama, da ograničimo određene načine upotrebe podataka o vama i da uložite prigovor na određene načine upotrebe vaših podataka. Ako obrađujemo lične podatke na osnovu vaše saglasnosti, možete da opozovete saglasnost ukoliko to dozvoljava važeći zakon. Ako ste registrovani korisnik usluga digitalnog transfera novca na lokaciji westernunion.com, možete da posetite lokaciju westernunion.com i izmenite postavke profila koje se odnose na primanje marketinških materijala i deljenje podataka sa trećim stranama. Takođe, možete da podnesete žalbu odgovarajućem regulatornom ili nadležnom telu za zaštitu podataka u vezi sa tim kako obrađujemo vaše lične podatke. Kada dobijemo zahtev, možemo od vas tražiti dodatne informacije kako bismo potvrdili vaš identitet i zaštitili vaše lične podatke. U pojedinim situacijama možemo da odbijemo vaš zahtev ili da u određenoj meri ograničimo vaša prava, u skladu sa opsegom važećeg zakona. Da biste ostvarili svoja prava, posetite stranicu https://wuprod.service-now.com/wu_privacy ili se obratite kompaniji Western Union koristeći podatke iz odeljka „OBRATITE NAM SE“. Nastojaćemo da odgovorimo na vaš zahtev u roku od 30 dana, ali vreme za slanje odgovora se može razlikovati u zavisnosti od zakona i propisa kojim se reguliše vaš zahtev, pa možemo imati pravo da, u određenim okolnostima, produžimo ovaj period. Ispunićemo vaš zahtev u meri koju propisuje važeći zakon.

Dodatna prava mogu biti dostupna u različitim nadležnostima prema lokalnim zakonima. Njima će biti obezbeđen pristup na načine navedene u ovom dokumentu.

OBRATITE NAM SE

Ako imate pitanje ili prigovor na to kako upravljamo vašim ličnim podacima, pošaljite nam svoj upit pismenim putem. Ispitaćemo vaš upit i u najvećem broju slučajeva odgovoriti pismenim putem u roku od 30 dana od prijema upita. Takođe, putem e-adrese wuprivacy@westernunion.com možete da se obratite nama ili našem službeniku za zaštitu podataka.

Ako želite da stupite u kontakt sa nama preko besplatne ili lokalne telefonske linije, kliknite na vezu „Obratite nam se“ na dnu odgovarajuće Western Union veb stranice i pronađite kontakt podatke za svoj region.

PROMENE

Zadržavamo pravo da izmenimo ovu Globalnu izjavu o privatnosti. Ažurirane Izjave o privatnosti ćemo objavljivati na ovoj Veb lokaciji kada ih izmenimo i dopunimo. Podstičemo vas da pročitate ovu Globalnu izjavu o privatnosti kada posetite našu lokaciju da biste stekli uvid u najnoviju verziju.

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI ZA DRŽAVLJANE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA (UKLJUČUJUĆI KLIJENTE SA PREBIVALIŠTEM U KALIFORNIJI)

Klijenti iz Sjedinjenih Američkih Država (uključujući one u Kaliforniji, Nevadi, Severnoj Dakoti, Teksasu i Vermontu) treba da slede ovu vezu ka Obaveštenju o privatnosti kompanije Western Union.

Za klijente sa prebivalištem u Kaliforniji: pogledajte Dopunu ove Globalne izjave o privatnosti za klijente sa prebivalištem u Kaliforniji.

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI ZA DRŽAVLJANE MEKSIKA
OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI ZA DRŽAVLJANE BRAZILA
OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI ZA DRŽAVLJANE JAPANA

Kada su u pitanju klijenti sa prebivalištem u Japanu, ne izuzimajući nijednu odredbu iz ove Globalne izjave o privatnosti, postupaćemo sa njihovim japanskim ličnim identifikacionim brojem („Moj broj“) i pratećom dokumentacijom u skladu sa važećim zakonima i propisima, kao što je navedeno u ovom odeljku.

Možemo prikupljati podatke koji se odnose na Moj broj i prateću dokumentaciju koji smo vam dodelili isključivo za potrebe provere Mog broja kao što nalaže Zakon o podnošenju izjave o inostranim bankovnim transferima za potrebe pravilnog domaćeg oporezivanja u Japanu (zakon br. 110 iz 1997. sa dopunama).

PRAVNA LICA U SASTAVU KOMPANIJE WESTERN UNION

Listu lokalnih pravnih lica u sastavu kompanije Western Union možete pronaći ovde: „PRAVNA LICA U SASTAVU KOMPANIJE WESTERN UNION“.

LOKALNA OVLAŠĆENA PRAVNA LICA KOJA NISU U SASTAVU KOMPANIJE

Listu lokalnih ovlašćenih pravnih lica u sastavu kompanije Western Union možete pronaći ovde: „LOKALNA OVLAŠĆENA PRAVNA LICA U SASTAVU KOMPANIJE WESTERN UNION“.