GLOBÁLNE VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA SPOLOČNOSTI WESTERN UNION

Aktualizované 1. novembra 2021

Spoločnosti Western Union, našim dcérskym spoločnostiam a pridruženým spoločnostiam (ďalej len „Western Union“, „my“ alebo „nám“) záleží na vašom súkromí a usilujeme sa o spracovávanie vašich osobných údajov v súlade s čestnými informačnými postupmi a príslušnými zákonmi o ochrane údajov s cieľom poskytovať vám lepšie služby. Zoznam miestnych subjektov Western Union nájdete v oddiele „PRÁVNE SUBJEKTY SPOLOČNOSTI WESTERN UNION“ tohto globálneho vyhlásenia o ochrane súkromia.

ROZSAH TOHTO GLOBÁLNEHO VYHLÁSENIA O OCHRANE SÚKROMIA

V spoločnosti Western Union sme odhodlaní pomáhať našim zákazníkov posielať peniaze a uskutočňovať tak skvelé veci. V rámci tohto záväzku voči našim zákazníkom sme tiež odhodlaní správne zaobchádzať s ich osobnými údajmi.

Účelom tohto globálneho vyhlásenia o ochrane súkromia je vysvetliť, ako zhromažďujeme, používame, uchovávame, chránime, poskytujeme a zdieľame vaše osobné údaje, keď využívate ktorékoľvek z našich služieb online prostredníctvom našej webovej lokality, v obchodoch a prostredníctvom našich mobilných aplikácií, ako aj informovať vás o vašich voľbách týkajúcich sa spôsobu zhromažďovania a používania vašich údajov.

OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎOVANÉ SPOLOČNOSŤOU WESTERN UNION

Keď používate naše služby peňažných prevodov alebo iné platobné služby, zakladáte si a vediete u nás bankový účet, kontaktujete nás, navštevujete naše webové lokality, používate naše aplikácie alebo sa zapájate do našich vernostných programov (spoločne nazývané ako „služby”), zhromažďujeme vaše osobné údaje a môžeme ich použiť spolu s ďalšími informáciami zhromaždenými alebo vygenerovanými počas nášho vzťahu s vami. Zhromažďujeme rôzne typy osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Môžu zahŕňať:

 • základné osobné údaje, ako sú vaše meno, kontaktné informácie (napríklad korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo), fotografia alebo iné obrázky zobrazujúce vás (ak sa ich rozhodnete poskytnúť), miesto narodenia, dátum narodenia, pohlavie, občianstvo, profesia, rodinný stav, rodné číslo a súvisiaca dokumentácia;
 • finančné a transakčné údaje, ako sú vaše peňažné prevody, platby, vklady, zdroj/cieľ prevodov, informácie o vašom používaní našej služby, bankové a úverové informácie, informácie o zamestnávateľovi;
 • meno a kontaktné údaje súvisiace s prijímateľmi, ktorým odosielate peniaze, alebo osobami, od ktorých prijímate peniaze alebo s ktorými iným spôsobom interagujete pri používaní služieb;
 • technické údaje, napríklad vrátane hostiteľského rozhrania, cez ktoré ste sa pripojili na internet, vašej IP adresy alebo reklamného ID zariadenia, polohy, ak je jej zisťovanie zapnuté, informácií o vašom zariadení (ako sú vlastnosti, nastavenia, aplikácie, úložný priestor zariadenia a informácie o jeho používaní), mobilnej aplikácii, prehliadači a operačnom systéme, informácií o sociálnom profile a sieti, dátumu a času, kedy navštevujete naše webové lokality, a adresy lokality, z ktorej ste prešli na našu webovú lokalitu. Zhromažďujeme osobné údaje o vašich online činnostiach tak, ako to opisuje časť „INTERNETOVÉ TECHNOLÓGIE“;
 • citlivé alebo špeciálne kategórie informácií, ako sú biometrické informácie, ktoré sa používajú výhradne na vašu identifikáciu (napríklad odtlačky prstov alebo rozpoznanie tváre), prípadne informácie z registra trestov.  Tieto údaje budeme uchovávať, len ak to budeme potrebovať na účely služieb, ktoré vám poskytujeme, ak spracúvame údaje so značným verejným záujmom, ak máme zákonnú povinnosť ich uchovávať alebo ak na to máme váš súhlas;
 • ak sa prepojíte, pripojíte alebo prihlásite na webové lokality alebo mobilné aplikácie Western Union prostredníctvom služieb tretích strán (napr. Google a Facebook), umožňujete tým príslušnej službe posielať nám informácie ako vaše meno, e-mailová adresa, profilový obrázok a ďalšie informácie, ktoré služba spravuje alebo ktoré ste jej povolili spravovať prostredníctvom svojich nastavení súkromia v príslušnej službe.
AKO SPOLOČNOSŤ WESTERN UNION ZHROMAŽĎUJE OSOBNÉ ÚDAJE

Spoločnosť Western Union zhromažďuje vaše osobné údaje viacerými spôsobmi:

 • prostredníctvom informácií, ktoré nám poskytnete osobne, on-line alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie vrátane transakčných formulárov, registrácií na založenie bankového účtu alebo zapojenie sa do vernostných programov, interakcií so zástupcami alebo obchodnými partnermi Western Union;
 • pri poskytovaní zákazníckej podpory alebo konzultácií vrátane používania e-mailov, klasickej pošty, telefonických centier alebo četu naživo;
 • prostredníctvom informácií, ktoré o vás pri používaní našich služieb môžu poskytnúť iné osoby;
 • prostredníctvom informácií, ktoré o vás získame pri používaní našich služieb;
 • prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, napríklad komunikačných protokolov, e-mailovej komunikácie, súborov cookie a podobných INTERNETOVÝCH TECHNOLÓGIÍ;
 • prostredníctvom našich dodávateľov, spoločností pre riadenie rizika podvodu, orgánov činných v trestnom konaní, komerčných a verejných zdrojov údajov a iných zákonných zdrojov údajov tretích strán, ktoré používame na to, aby sme obohatili svoje informácie o zákazníkoch;
 • prostredníctvom vášho používania sociálnych sietí a
 • prostredníctvom vášho záujmu o reklamy spoločnosti Western Union umiestnené na lokalitách tretích strán.
AKO SPOLOČNOSŤ WESTERN UNION ZABEZPEČUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Sme odhodlaní zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov.  V súvislosti so zabezpečením vašich osobných údajov používame organizačné, technické a administratívne bezpečnostné postupy, ktoré sú v súlade s príslušnými štátnymi zákonmi a nariadeniami. Okrem toho vynakladáme úsilie, aby sme prístup k osobným údajom, ktoré spracúvame, umožnili len našim zamestnancom, zástupcom a sprostredkovateľom, ktorí to z obchodných dôvodov potrebujú. Napriek nášmu úsiliu však tretie strany môžu nezákonne získať prístup k vašim údajom alebo ich zachytiť.

INTERNETOVÉ TECHNOLÓGIE

Na našich webových lokalitách, v mobilných aplikáciách alebo pri vašej návšteve webovej lokality tretej strany, ktorej poskytujeme online služby, používame internetové technológie, ako sú súbory cookie, značky a webové signály na rôzne účely okrem iného vrátane tých, ktoré sú uvedené v časti „AKO SPOLOČNOSŤ WESTERN UNION POUŽÍVA OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJE”.

Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookie, získate kliknutím na odkaz „Informácie o súboroch cookie“ v spodnej časti príslušnej webovej stránky spoločnosti Western Union. V určitých regiónoch sme zaviedli pre používateľa možnosť spravovať používanie súborov cookie na našich webových lokalitách; v tom prípade budeme čítať alebo ukladať súbory cookie len na základe vášho nastavenia preferencií.

Môžeme využívať služby tretích strán, aby sme vám počas prehliadania internetu mohli poskytovať personalizované reklamy. Obvykle sa môžete odhlásiť z prijímania personalizovaných reklám od inzerentov týchto tretích strán a reklamných sietí, ktoré sú členmi združenia Network Advertising Initiative (NAI) alebo ktoré dodržiavajú samoregulačné zásady on-line behaviorálnych reklám Aliancie pre digitálnu reklamu (DAA), a to tak, že navštívite príslušné stránky na odhlásenie sa na webových lokalitách NAI a DAA.

Nesledovať (Do Not Track, DNT) je voliteľné nastavenie prehliadača, pomocou ktorého môžete určiť preferencie týkajúce sa sledovania zadávateľmi reklamy a inými tretími stranami. Na signály DNT nereagujeme.

AKO SPOLOČNOSŤ WESTERN UNION POUŽÍVA OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJE

Zhromažďované osobné údaje používame na nasledujúce komerčné účely. Neposkytnutie niektorých vašich osobných údajov môže ovplyvniť našu schopnosť poskytovať vám naše služby:

 • Vykonávanie služieb: aby sme vám mohli poskytovať služby a zákaznícku podporu, aby sme vám zaistili prispôsobenú skúsenosť, aby sme vám pomohli s vykonávaním transakcií a s prístupom k údajom účtu a aby sme mohli priradiť vaše osobné údaje pri používaní viacerých služieb (napríklad keď si vytvárate účet WU+, aby sme ho mohli priradiť k vašim informáciám vo vernostnom programe alebo k transakciám, ktoré ste uskutočnili pred založením účtu WU+);
 • Komunikácia: aby sme vás kontaktovali v súvislosti s informáciami o službách, ktoré používate, alebo o vernostných programoch, do ktorých sa zapájate, aby sme odpovedali na otázky alebo iné žiadosti, ktoré pošlete našim tímom zákazníckeho servisu, alebo aby sme vám dávali ponuky na základe vašich preferencií;
 • Autentifikácia: aby sme vás mohli identifikovať a zachovať vaše prihlásenie počas používania služieb bez potreby znova zadávať heslo;
 • Analýzy: aby sme mohli vykonávať analýzy s cieľom porozumieť našim zákazníkom a zlepšovať ich skúsenosť;
 • Analýza webovej návštevnosti: aby sme mohli zistiť, či ste na webovú lokalitu Western Union prišli z on-line reklamy, od partnera alebo pridruženej spoločnosti, alebo či ste klikli na reklamu alebo prepojenie na jednej z našich webových lokalít;
 • Inzercia: aby sme vám mohli poskytovať informácie, ktoré sa týkajú konkrétne vašich záujmov na webových lokalitách a v aplikáciách, ktoré nespravuje spoločnosť Western Union;
 • Analýza ponúk: aby sme lepšie porozumeli účinnosti našich propagačných kampaní a tomu, či ste reagovali na naše propagačné správy;
 • Predchádzanie podvodom, finančným trestným činom (vrátane prania špinavých peňazí) a iným nezákonným činnostiam: aby sme mohli podporovať bezpečnosť, zmierňovať finančné riziko a bojovať s podvodmi naprieč všetkými našimi službami a v prípade potreby zaistiť účinnosť našich procesov dodržiavania súladu zameraných na predchádzanie takejto trestnej činnosti.
PRÁVNE ZÁKLADY, NA ZÁKLADE KTORÝCH POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje môžeme používať tak, ako je to vysvetlené v inej časti tohto vyhlásenia, na každom z nasledujúcich právnych základov:

 • Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám poskytovali služby: zahŕňa to používanie osobných údajov potrebných na poskytovanie bankových služieb (keď si zakladáte účet WU+), uskutočňovanie peňažných prevodov a používanie platobných služieb, predplatených kariet alebo vernostných programov. Tieto údaje môžeme použiť pri výkone zmluvy s vami alebo na vykonanie krokov pri uzavretí zmluvy s vami v súvislosti s niektorým z vyššie uvedených produktov alebo služieb spoločnosti Western Union alebo s akýmkoľvek iným produktom alebo službou spoločnosti Western Union.
 • Vaše osobné údaje používame na legitímne obchodné účely, pričom tieto legitímne obchodné účely neprevyšujú vaše práva a slobody ako jednotlivca, ktorého údaje spracúvame: Zahŕňa to používanie osobných údajov na analýzu a zlepšovanie našich produktov, miest, služieb, prevádzky, prevádzkovania tejto lokality a vašej zákazníckej skúsenosti a na meranie návratnosti investícií na trhu a spokojnosti so značkou. Môže to zahŕňať používanie vašich údajov na uskutočňovanie prieskumov trhu. Vaše osobné údaje tiež môžeme použiť na poskytovanie služieb zákazníkom a pomoc pri ochrane zabezpečenia a integrity našich technológií, systémov a služieb. Môže to tiež zahŕňať predchádzanie podvodom, praniu špinavých peňazí a inej nezákonnej činnosti, prípadne preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Vaše osobné údaje používame na zákonné účely a účely dodržiavania noriem: zahŕňa to používanie osobných údajov potrebných na plnenie právnych a regulačných povinností v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a iných finančných predpisov, ako aj v súvislosti s odhaľovaním, prevenciou a trestným stíhaním podvodov a krádeže, ako aj s prevenciou nezákonného alebo zakázaného použitia našich služieb alebo inej nezákonnej alebo neoprávnenej činnosti, ako aj implementáciu globálneho programu pre zaistenie súladu na tieto účely. Môže to tiež zahŕňať preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie zákonných práv a právnych nárokov spoločnosti Western Union a iných strán a monitorovanie a nahlasovanie problémov v oblasti súladu s predpismi. Ďalej to môže zahŕňať používanie vašich osobných údajov na overenie alebo autentifikáciu vašej totožnosti a využitie pomoci tretích strán na tieto účely.
 • Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe vášho súhlasu, ktorý je uvedený v tomto vyhlásení: Zahŕňa to súhlas s prijímaním marketingovej komunikácie a s umožnením, aby bol váš profil WU+ viditeľný pre ostatných alebo s inými úkonmi, ako to vyžadujú príslušné právne predpisy. V prípade, že od vás budeme vyžadovať súhlas, budeme vás informovať o zamýšľaných účeloch, na ktoré sa budú vaše osobné údaje spracúvať.
 • V prípade, že vaše informácie budú potrebné na poskytnutie požadovaných služieb alebo ich poskytnutie vyžaduje zákon, budeme vás o tom informovať. V určitých prípadoch, ako je napríklad poskytovanie služieb peňažných prevodov a bankových služieb, nemusíme byť schopní poskytnúť vám naše služby, pokiaľ nám neposkytnete určité osobné údaje.
AKO SPOLOČNOSŤ WESTERN UNION MARKETINGOVO OSLOVUJE ZÁKAZNÍKOV

Budeme vás informovať o ponukách, akciách a aktualizáciách v súvislosti s našimi produktami a službami v súlade s vašimi nastaveniami preferencií. Tie môžu zahŕňať ponuky cez e-mail, telefón, klasickú poštu, SMS správy, sociálne siete a iné komunikačné alebo digitálne kanály.

Z odoberania marketingových komunikácií sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Ak už od nás nechcete dostávať oznámenia týkajúce sa marketingu, môžete sa odhlásiť podľa pokynov v príslušnej elektronickej komunikácii alebo nás kontaktovať postupom uvedeným v časti „AKO NÁS KONTAKTOVAŤ”.

Upozorňujeme, že ak sa odhlásite z odberu našich marketingových oznámení, stále vám môžeme posielať dôležité oznámenia týkajúce sa služieb, administratívy alebo prevodov.

ÚDAJE DETÍ

Naše služby ani produkty nezacieľujeme na deti mladšie ako 18 rokov. Zo svojich prevádzok, webovej lokality ani mobilných aplikácií vedome nezhromažďujeme ani neuchovávame údaje osôb mladších ako 18 rokov.

EXTERNÉ WEBOVÉ LOKALITY

Naše webové lokality môžu odkazovať na webové lokality tretích strán a opačne. Nepreskúmali sme obsah ani postupy ochrany osobných údajov na webových lokalitách, na ktoré odkazujú naše webové lokality, resp. ktoré odkazujú na naše webové lokality, nemáme nad týmto obsahom kontrolu ani zaň nenesieme zodpovednosť. Nepreberáme zodpovednosť za žiadne z týchto lokalít, ich obsah ani ich zásady ochrany súkromia. Neodporúčame webové lokality tretích strán ani sa nezaručujeme za žiadne informácie, softvér či iné produkty alebo materiály, ktoré na nich môžete nájsť, ako ani za prípadné výsledky, ktoré možno získať ich používaním.

S KÝM SPOLOČNOSŤ WESTERN UNION ZDIEĽA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Na všetky účely uvedené v tomto vyhlásení môžeme poskytnúť príslušné osobné údaje okrem iného vrátane vášho mena, kontaktných údajov, čísla dokladu totožnosti vydaného štátom a/alebo súvisiacej dokumentácie, identifikačného čísla zákazníka, adresy, údajov a vzorcov prevodov a údajov o bankovom účte nasledujúcim typom organizácií alebo strán:

 • spoločnosti skupiny Western Union a pridružené spoločnosti vrátane spoločností uvedených v časti PRÁVNE SUBJEKTY SPOLOČNOSTI WESTERN UNION;
 • lokálne subjekty udeľujúce povinnú licenciu na poukazovanie prostriedkov vrátane subjektov uvedených v časti: NEPRIDRUŽENÉ LOKÁLNE SUBJEKTY UDEĽUJÚCE LICENCIU;
 • naši zástupcovia alebo obchodní partneri, ktorí sprostredkúvajú peňažné prevody, platobné transakcie alebo iné konkrétne služby, o ktoré ste požiadali;
 • poskytovatelia služieb, spracovatelia platieb, bankoví partneri a spracovatelia údajov so zmluvou o poskytovaní obchodných služieb a služieb zákazníkom;
 • poskytovatelia služieb, s ktorými ste podľa potreby vyjadrili súhlas, vrátane tých, ktorí poskytujú marketingové, reklamné alebo nákupné služby súvisiace s našimi vernostnými programami, službami v oblasti spokojnosti zákazníkov a prieskumu trhu v našom mene. Takéto zdieľanie môže zahŕňať tretie strany (ako sú spoločnosti v oblasti sociálnych sietí), s cieľom uľahčiť relevantnejšie a cielenejšie inzerovanie;
 • poskytovatelia služieb a spracovatelia údajov so zmluvou, na základe ktorej nám pomáhajú overiť presnosť údajov, ktoré ste poskytli, overiť vašu totožnosť a riadiť riziká týkajúce sa zabezpečenia, podvodu a totožnosti;
 • tretie strany, ktoré od vás majú oprávnenie na prístup k vášmu účtu a/alebo informáciám o účte, aby mohli pre vás vykonávať služby, ako sú poskytovatelia služieb v oblasti informácií o účte a poskytovatelia služieb začatia platby. Ak ste zákazníkom služby, ktorá povoľuje verejné profily, môžete sa rozhodnúť svoj profil zviditeľniť pre verejnosť. Môže to zahŕňať zdieľanie obmedzených osobných údajov vrátane mena, vašej fotografie, dostupnej meny na vašom účte a skutočnosti, že ste zákazníkom. Okrem toho, ak ste zákazníkom WU+, ostatní zákazníci WU+ si vás budú môcť vyhľadať pomocou vášho telefónneho čísla a použiť QR kód, aby s vami uskutočnili transakciu.

Môžeme prenášať osobné údaje, ktorými disponujeme, v súvislosti s predajom alebo prevodom celého nášho podnikania alebo jeho časti. Tiež môžeme poskytovať vaše osobné údaje celosvetovo na základe požiadaviek alebo povolení príslušných zákonov a nariadení regulačným a finančným orgánom, úradom podávajúcim informácie o úverovej schopnosti, orgánom činným v trestnom konaní, súdom, vládam alebo štátnym úradom, aby sme zaistili súlad a splnili právne povinnosti alebo uplatnili či chránili práva a záujmy spoločnosti Western Union alebo iných subjektov.

MEDZINÁRODNÉ PRENOSY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše údaje prenášame stranám v iných krajinách, než v ktorej boli zhromaždené, okrem iného vrátane USA tak, ako to umožňujú alebo vyžadujú príslušné zákony, regulačné orgány, orgány činné v trestnom konaní a štátne úrady. Okrem toho, keď posielate peniaze do inej krajiny alebo prijímate peniaze z inej krajiny, takisto budeme povinní poskytnúť niektoré vaše osobné údaje tejto krajine v miere, akú vyžaduje alebo povoľuje zákon. Určité osobné údaje o vás prenášame do našich dátových centier v USA alebo v oblasti, ktorú vyžadujú miestne zákony, a spracúvame ich s cieľom plniť si naše zákonné povinnosti a povinnosti v oblasti súladu s predpismi, ktoré sa vzťahujú na naše služby. V našom dátovom centre v USA uchovávame aj určité osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na základe vašich volieb týkajúcich sa marketingu. Využívaním služieb beriete na vedomie, že môže dôjsť k takýmto prenosom údajov mimo krajiny, v ktorej žijete.

PREVODY Z EHP, SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A ŠVAJČIARSKA

Osobné údaje prenášané mimo EHP, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska do krajín, v prípade ktorých Európska komisia neuznala, že poskytujú primeranú ochranu, budú chrániť štandardné zmluvné doložky alebo iné mechanizmy, ktoré schválila EÚ, v súlade s legislatívou.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme uchovávať v súlade so stanovenými lehotami uvedenými v nariadeniach týkajúcich sa finančných prevodov a účtov vrátane lehôt uvedených v zákonoch o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a iných zákonoch, ktoré sa na nás vzťahujú. V opačnom prípade uchováme vaše údaje len vtedy, ak to bude potrebné na konkrétny účel, na ktorý boli zhromaždené, prípadne na vyriešenie požiadavky, ktorú nám prípadne zašlete. Uplatňujeme zásady minimalizácie údajov a snažíme sa uchovávať údaje len počas obdobia nevyhnutného na účely, na ktoré boli tieto údaje získané.

PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM, ICH VÝMAZ A OPRAVA A ZMENA VAŠICH VOLIEB

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje, a požiadať nás o bezplatné poskytnutie kópie vašich údajov. Máte právo požiadať o štruktúrovanú a strojovo čitateľnú kópiu určitých údajov, ktoré ste nám poskytli. Za poskytnutie údajov vám môžeme účtovať primeraný poplatok, prípadne v súvislosti s vašou žiadosťou nekonať, ak je zjavne nepodložená alebo neprimeraná. Ak budete naše služby používať on-line alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, môžete sa kedykoľvek prihlásiť do svojho účtu a získať prístup k svojim výpisom, informáciám o transakciách a určitým osobným údajom.

Máte právo prikázať nám, aby sme vám prestali posielať marketingové oznámenia. Máte právo požiadať nás o opravu údajov o vás, ktoré sú neúplné, nepresné alebo neaktuálne. Máte právo požiadať nás o odstránenie určitých údajov o vás, o obmedzenie určitých použití údajov, ktoré sa vás týkajú, a tiež máte právo namietať voči ich určitým použitiam. V rozsahu, v ktorom spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete svoj súhlas odvolať v súlade s príslušnými zákonmi. Ak ste registrovaným používateľom stránok westernunion.com ako digitálny spotrebiteľ peňažných prevodov, môžete svoje nastavenia preferencií v súvislosti s marketingovou komunikáciou a zdieľaním údajov s tretími stranami zmeniť aj v nastaveniach profilu.  Tiež máte právo podať sťažnosť na príslušnom regulačnom úrade na ochranu údajov alebo dozornom orgáne v súvislosti s naším spracovávaním osobných údajov. Keď od vás dostaneme žiadosť, máme právo na vyžiadanie si dodatočných informácií na overenie vašej totožnosti a ako súčasť bezpečnostného opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. V niektorých situáciách môžeme v súlade s príslušnými zákonmi odmietnuť konať alebo môžeme obmedziť vaše práva. Ak si chcete uplatniť tieto práva, navštívte stránku https://wuprod.service-now.com/wu_privacy alebo kontaktujte spoločnosť Western Union podľa pokynov v časti „AKO NÁS KONTAKTOVAŤ”. Na vašu žiadosť sa budeme snažiť odpovedať do 30 dní, ale čas odpovede sa môže líšiť v závislosti od zákonov a nariadení platných pre vašu žiadosť. Za určitých okolností môžeme mať právo toto obdobie predĺžiť. Vašej žiadosti vyhovieme v miere, akú vyžaduje príslušný zákon.

Okrem toho môžete mať v rôznych jurisdikciách v zmysle miestnych právnych predpisov ďalšie práva. Prístup k nim získate prostriedkami opísanými vyššie.

AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

Ak máte otázku alebo sťažnosť týkajúcu sa spôsobu, akým zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, žiadame vás, aby ste ju formulovali písomne. Vašu žiadosť prešetríme a zvyčajne na ňu odpovieme písomne do 30 dní od jej prijatia. Môžete nás (vrátane našej osoby zodpovednej za ochranu údajov) kontaktovať aj na adrese wuprivacy@westernunion.com.

Ak nás chcete kontaktovať na bezplatnom alebo miestnom telefónnom čísle, kliknite na odkaz „Kontaktujte nás“ v spodnej časti príslušnej webovej stránky Western Union, kde nájdete kontaktné údaje pre svoj región.

ZMENY

Vyhradzujeme si právo na úpravu tohto vyhlásenia o ochrane súkromia. V prípade úprav tohto vyhlásenia o ochrane súkromia zverejníme aktualizovanú verziu na tejto webovej lokalite. Pri návšteve našej webovej lokality vám odporúčame pozrieť si toto globálne vyhlásenie o ochrane súkromia, aby ste mali vždy najnovšiu verziu vyhlásenia.

OZNÁMENIE O OCHRANE SÚKROMIA PRE OBČANOV USA (VRÁTANE OBYVATEĽOV KALIFORNIE)

Ak ste spotrebiteľ v USA (vrátane Kalifornie, Nevady, Severnej Dakoty, Texasu a Vermontu), kliknite na toto prepojenie na Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Western Union.

Ak ste obyvateľom Kalifornie, pozrite si Dodatok k tomuto globálnemu vyhláseniu o ochrane súkromia pre obyvateľov Kalifornie.

OZNÁMENIE O OCHRANE SÚKROMIA PRE OBČANOV MEXIKA
OZNÁMENIE O OCHRANE SÚKROMIA PRE OBČANOV BRAZÍLIE
OZNÁMENIE O OCHRANE SÚKROMIA PRE OBČANOV JAPONSKA

V prípade obyvateľov Japonska budeme s vaším osobným japonským identifikačných číslom (ďalej len „vaše číslo“) a so súvisiacou dokumentáciou zaobchádzať v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami, ako je opísané v tejto časti, bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto globálneho vyhlásenia o ochrane súkromia.

Vaše číslo a podpornú dokumentáciu zhromažďujeme výhradne na účely potvrdenia vášho čísla v záujme zaistenia súladu so zákonom o podaní výkazu o elektronických prevodoch do zahraničia na účely zaistenia riadneho domáceho zdaňovania v Japonsku (zákon č. 110 z roku 1997, v znení neskorších predpisov).

PRÁVNE SUBJEKTY SPOLOČNOSTI WESTERN UNION

Zoznam lokálnych právnych subjektov spoločnosti Western Union nájdete tu: „PRÁVNE SUBJEKTY SPOLOČNOSTI WESTERN UNION“.

NEPRIDRUŽENÉ LOKÁLNE SUBJEKTY UDEĽUJÚCE LICENCIU

Zoznam lokálnych subjektov spoločnosti Western Union udeľujúcich licenciu nájdete v časti: „LOKÁLNE SUBJEKTY SPOLOČNOSTI WESTERN UNION UDEĽUJÚCE LICENCIU”.