WERELDWIJDE PRIVACYVERKLARING VAN WESTERN UNION

Bijgewerkt op 1 september 2023

Western Union, onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (“Western Union” of “wij” of “ons“) hechten waarde aan uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met eerlijke informatiepraktijken en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om u betere service te kunnen bieden. Zie het gedeelte “JURIDISCHE ENTITEITEN VAN WESTERN UNION” van deze wereldwijde privacyverklaring voor een lijst met plaatselijke entiteiten van Western Union.

DRAAGWIJDTE VAN DEZE WERELDWIJDE PRIVACYVERKLARING

Western Union wil klanten helpen hun geld te verzenden om goede dingen voor elkaar te krijgen. Bij deze inzet voor onze klanten hoort ook een correcte omgang met hun persoonsgegevens.

In deze wereldwijde privacyverklaring wordt verklaard hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, beschermen, verstrekken en delen wanneer u gebruikmaakt van onze diensten via onze website, onze retaildiensten en onze mobiele apps, en ontvangt u uitleg over uw keuzes over de manier waarop uw gegevens worden verzameld en gebruikt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WESTERN UNION VERZAMELT

Wanneer u een geldtransactie uitvoert of een andere betaaldienst van ons gebruikt, een bankrekening of digitale portemonnee bij ons opent en aanhoudt, contact met ons opneemt; onze websites of onze apps gebruikt; of lid wordt van onze loyaliteitsprogramma’s (samen, de “Diensten“), verzamelen wij persoonsgegevens van u en kunnen wij die gebruiken samen met andere informatie die wij in onze relatie met u hebben verzameld of gegenereerd. Wij verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens met betrekking tot u, die het volgende kunnen omvatten:

 • Uw persoonsgegevens en identificatiegegevens: persoonlijke basisgegevens zoals uw naam, contactgegevens (bijvoorbeeld uw postadres, e-mailadres, telefoonnummer), foto of andere afbeelding van u (als u die besluit te verstrekken), geboorteplaats, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, beroep, burgerlijke staat en overheids- of nationale identificatienummers en bijbehorende documentatie;
 • Uw financiële en transactie-informatie: financiële gegevens en transactie-informatie zoals uw geldtransacties, betalingen, stortingen en de bron/bestemming van de middelen voor elke transactie, informatie over hoe u onze diensten gebruikt, bank- en kredietinformatie en werkgeversinformatie;
 • Persoonsgegevens ontvanger: naam en contactgegevens met betrekking tot ontvangers aan wie u geld verzendt of van wie u geld vraagt of ontvangt, of met wie u anderszins zaken doet bij het gebruik van de diensten;
 • Uw technische gegevens: technische gegevens, zoals de host die u internettoegang geeft, uw IP-adres of de advertentie-ID van uw apparaat, uw geolocatie, indien ingeschakeld, informatie over uw apparaat (bijvoorbeeld over de eigenschappen, instellingen, apps, opslag en het gebruik daarvan), mobiele app, browser en besturingssysteem, sociaal profiel en netwerkinformatie, de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze websites en het adres van de website die u via een link naar onze website heeft gebracht. We verzamelen persoonsgegevens over uw online activiteiten zoals beschreven in het gedeelte “INTERNETTECHNOLOGIEËN”.
 • Uw gevoelige persoonsgegevens: gevoelige of speciale informatiecategorieën, zoals biometrische informatie die wordt gebruikt om u op unieke wijze te identificeren (bijvoorbeeld vingerafdrukken of gezichtsherkenning) of informatie over strafrechtelijke veroordelingen. We bewaren deze gegevens alleen wanneer dat nodig is voor de diensten die we aan u leveren, wanneer we de gegevens verwerken voor een zwaarwegend openbaar belang, wanneer de wet ons daartoe verplicht of wanneer u ons hiertoe toestemming hebt gegeven;
 • Uw informatie van websites of services van derden: als u een koppeling maakt, verbinding maakt of zich aanmeldt bij websites of mobiele apps van Western Union via een service van derden (bijv. Google en Facebook), geeft u de service opdracht om ons informatie te sturen die door die service wordt beheerd of waarvoor u toestemming hebt gegeven via uw privacyinstellingen bij die service, zoals uw naam, e-mailadres, profielfoto en andere informatie.
HOE WESTERN UNION PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT

Western Union verzamelt uw persoonsgegevens op verschillende manieren, waaronder:

 • Informatie die u ons persoonlijk, online of via onze mobiele app verstrekt, waaronder via transactieformulieren, registraties voor onze bankrekeningen of loyaliteitsprogramma’s, interacties met agenten en zakenpartners van Western Union;
 • Informatie die u verstrekt wanneer we klantenondersteuning verlenen of advies verstrekken, onder meer via e-mail, post, callcenters of live chat;
 • Informatie die anderen over u kunnen verstrekken bij het gebruik van onze diensten;
 • Informatie die we over u te weten komen bij het gebruik van onze diensten;
 • Informatie over u die wordt verkregen via geautomatiseerde middelen, zoals communicatieprotocollen, e-mailcommunicatie, cookies en soortgelijke INTERNETTECHNOLOGIEËN;
 • Informatie over u die is verkregen via onze leveranciers, bedrijven voor frauderisicobeheer, wetshandhavingsinstanties, commerciële en openbare gegevensbronnen en andere rechtmatige gegevensbronnen van derden die we kunnen gebruiken om onze klantgegevens te verbeteren;
 • Informatie over u die wordt verkregen door uw gebruik van sociale media; en
 • Informatie over u die wordt verkregen door uw interesse in advertenties die door of over Western Union op onze eigen websites of websites van derden worden geplaatst.
HOE WESTERN UNION UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMT

We spannen ons in om uw persoonsgegevens te beveiligen. We hanteren organisatorische, technische en administratieve beveiligingen die voldoen aan de toepasselijke wetgeving en voorschriften om uw persoonsgegevens te beschermen. Ook spannen we ons om in de toegang tot de verwerkte persoonsgegevens te beperken tot onze medewerkers, agenten en vertegenwoordigers die hiervan op de hoogte moeten zijn. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat derden uw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier onderscheppen of inzien.

INTERNETTECHNOLOGIEËN

Wij gebruiken internettechnologieën zoals cookies, tags en web-beacons op onze websites, in mobiele apps of wanneer u een website van derden bezoekt. We gebruiken deze technologieën voor verschillende doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, de doeleinden die worden genoemd in het gedeelte getiteld “HOE WESTERN UNION DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT”.

Klik voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken op de koppeling “Cookie-informatie” onderaan de betreffende webpagina van Western Union. In bepaalde regio’s hebben we een functie geïmplementeerd waarmee gebruikers cookies kunnen beheren op onze websites. Indien beschikbaar lezen of plaatsen we alleen cookies op basis van uw voorkeursniveau.

We kunnen derden inschakelen om u gepersonaliseerde advertenties te tonen terwijl u op internet surft. U kunt zich in het algemeen afmelden voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties van deze externe adverteerders en advertentienetwerken die lid zijn van de Network Advertising Initiative (NAI) of die de Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising van de Digital Advertising Alliance (DAA) volgen door de afmeldingspagina’s op de NAI- en DAA-websites te bezoeken.

Do Not Track (DNT) is een optionele browserinstelling waarmee u uw voorkeuren kunt aangeven met betrekking tot het volgen door adverteerders en andere derden. Wij reageren niet op DNT-signalen, tenzij dit volgens de toepasselijke wetgeving is vereist.

HOE WESTERN UNION DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT

We gebruiken de persoonsgegevens die worden verzameld voor de volgende commerciële doeleinden:

 • De diensten uitvoeren: om ons te helpen bij het leveren van diensten en klantenservice, om u een meer persoonlijke ervaring te bieden, om u te helpen bij het uitvoeren van transacties en het bekijken van accountgegevens, en om uw persoonsgegevens te koppelen wanneer u meerdere diensten gebruikt (bijvoorbeeld wanneer u een bankrekening of digitale portemonnee aanmaakt om een koppeling te maken naar informatie over uw loyaliteitsprogramma of eventuele transacties die u hebt uitgevoerd voordat u uw bankrekening of digitale portemonnee aanmaakte). Het niet verstrekken van benodigde persoonsgegevens kan van invloed zijn op onze mogelijkheden om onze diensten aan u te leveren;
 • Communicatie: om u informatie te sturen die van belang is voor de diensten die u gebruikt of de loyaliteitsprogramma’s waaraan u deelneemt, om vragen te beantwoorden of om andere verzoeken te behandelen die u naar onze klantenserviceteams stuurt of om u op basis van uw voorkeuren marketingberichten en advertenties te sturen;
 • Verificatie: om u te herkennen en u in staat te stellen tijdens het gebruik van de diensten aangemeld te blijven zonder uw wachtwoord opnieuw te moeten invoeren;
 • Analyses: om analyses uit te voeren om onze klanten te begrijpen en hun beleving te verbeteren;
 • Analyse van webverkeer: om vast te stellen of u naar een website van Western Union bent gekomen via een online advertentie, partner of gelieerde onderneming, of op een advertentie of koppeling op een van onze websites hebt geklikt;
 • Advertenties: om informatie te verstrekken die specifiek is voor uw interesses op andere websites en in andere apps dan die van Western Union;
 • Reclame- en marketingdiensten aanbieden voor reclamepartners, met inbegrip van gerichte reclame
 • Analyse van promoties: om beter inzicht te krijgen in de effectiviteit van onze promotiecampagnes en of u hebt gehandeld op basis van onze promotionele berichten;
 • Preventie van fraude, financiële criminaliteit (inclusief witwassen van geld) en andere onwettige activiteiten: om de veiligheid te bevorderen, financiële risico’s te beperken, fraude met onze diensten te bestrijden en (waar van toepassing) de effectiviteit te waarborgen van onze complianceprocessen die gericht zijn op het voorkomen van criminele activiteiten.
RECHTSGRONDSLAGEN VOOR ONS GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Zoals elders in deze verklaring uitgelegd, mogen we uw persoonsgegevens gebruiken op elke van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten aan u te leveren: dit omvat het gebruik van persoonsgegevens die nodig zijn voor het aanbieden van bankdiensten en digitale portemonneediensten, het uitvoeren van geldtransacties, betaaldiensten, prepaidkaarten of loyaliteitsprogramma’s. Wij kunnen deze informatie gebruiken bij de uitvoering van een contract met u of voor het nemen van stappen om een contract af te sluiten voor een van de bovenstaande diensten.
 • We gebruiken uw persoonsgegevens voor legitieme zakelijke doeleinden, voor zover de rechten en vrijheden van de personen van wie we gegevens verwerken niet zwaarder wegen dan deze legitieme zakelijke doeleinden: dit omvat het gebruik van persoonsgegevens voor het analyseren en verbeteren van onze producten, locaties, diensten, activiteiten, de werking van deze website en uw klantervaring, en voor het meten van het rendement op investering en de merktevredenheid. Dit kan ook het gebruik van uw informatie voor het uitvoeren van marktonderzoek omvatten, evenals marketing en reclame op basis van uw gebruik van onze diensten en uw interesses. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om klantenservice te bieden en de veiligheid en integriteit van onze technologie, systemen en diensten te beschermen. Dit omvat mogelijk ook het voorkomen van fraude, witwassen van geld en andere onwettige activiteiten, of het vaststellen of verdedigen van een juridische claim.
 • We gebruiken uw persoonsgegevens voor wettelijke en nalevingsdoeleinden: dit omvat persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voorschriften met betrekking tot antiwitwaspraktijken en bestrijding van terrorismefinanciering en andere financiële regelgeving; opsporing, preventie en vervolging van fraude en diefstal; het voorkomen van niet-legitiem of verboden gebruik van onze diensten en andere illegale of onrechtmatige activiteiten, en het uitvoeren van een wereldwijd complianceprogramma om dit alles mogelijk te maken. Dit kan ook de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten en aanspraken van Western Union en anderen omvatten, alsmede het toezicht op en melden van problemen met naleving. Verder kan dit omvatten: het gebruik van uw persoonsgegevens om uw identiteit te valideren, en het inzetten van derden om ons hierbij te helpen.
 • We kunnen uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming zoals in deze verklaring wordt beschreven: dit omvat instemming met het ontvangen van marketingcommunicatie, het zichtbaar maken van uw bank- of digitale portemonneeprofiel voor anderen of waar anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving. Wanneer wij om uw toestemming vragen, informeren wij u over de beoogde doeleinden waarvoor uw informatie zal worden verwerkt.
 • We informeren u wanneer uw informatie vereist is om de diensten te leveren die u vraagt, of wanneer uw informatie op grond van de wet is vereist. In bepaalde gevallen, zoals bij de uitvoering van geldtransacties en bank- of digitale portemonneediensten, is het mogelijk dat we u onze diensten alleen kunnen aanbieden als u bepaalde informatie verstrekt.
MARKETING VAN WESTERN UNION RICHTING ZIJN KLANTEN

Afhankelijk van uw voorkeuren zullen wij u op de hoogte brengen van aanbiedingen, promoties en updates met betrekking tot onze producten en diensten of andere producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Dit kan aanbiedingen via e-mail, telefoon, brievenpost, sms, sociale media en andere communicatie- of digitale kanalen omvatten.

U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie (opt-out). Als u niet langer marketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen, kunt u dat doorgeven door de instructies in de relevante elektronische communicatie te volgen, door de instellingen in uw bank- of digitale portemonneeaccount of app aan te passen, of door contact met ons op te nemen zoals uitgelegd in het gedeelte “CONTACT OPNEMEN”.

Onthoud dat, als u ervoor kiest geen marketingmateriaal van ons te ontvangen, we u nog altijd belangrijke mededelingen kunnen sturen in verband met onze diensten, onze administratie of transacties.

GEGEVENS VAN KINDEREN

We bieden geen diensten of producten aan kinderen onder de 18 jaar aan. We verzamelen via onze retailactiviteiten, websites of mobiele apps niet bewust informatie over personen jonger dan 18 jaar, en slaan zulke informatie niet op.

EXTERNE WEBSITES

Onze websites kunnen links van en naar websites van derden bevatten. We hebben de inhoud of de privacypraktijken van de aan onze website gekoppelde websites niet beoordeeld of gecontroleerd en zijn daar niet verantwoordelijk voor. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze websites of de inhoud of het privacybeleid daarvan. We ondersteunen geen websites van derden en geven geen enkele garantie met betrekking tot informatie, software of andere producten of materialen die u erop kunt vinden, of met betrekking tot resultaten die door het gebruik ervan kunnen worden verkregen.

MET WIE WESTERN UNION UW PERSOONSGEGEVENS DEELT

Voor alle in deze verklaring vermelde doeleinden kunnen we toepasselijke persoonsgegevens vrijgeven, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw naam, contactgegevens, burgerservicenummer en/of gerelateerde documentatie, klanten-ID, adres, transactie-informatie en -patronen en bankrekeninggegevens, aan de volgende soorten organisaties of partijen:

 • Bedrijven van de Western Union-groep, met inbegrip van de in het gedeelte “JURIDISCHE ENTITEITEN VAN WESTERN UNION” vermelde bedrijven;
 • Onze agenten of zakenpartners die de door u aangevraagde geldoverdracht of andere specifieke diensten uitvoeren;
 • Leveranciers, betalingsverwerkers, bankpartners en gegevensverwerkers die aangesteld zijn om zakelijke en klantendiensten voor ons uit te voeren;
 • Dienstverleners, waar van toepassing op basis van uw toestemming, met inbegrip van aanbieders die namens ons marketingdiensten, reclamediensten, aan onze loyaliteitsprogramma’s gekoppelde winkeldiensten en diensten voor klanttevredenheid en marktonderzoek uitvoeren. Bij deze uitwisselingen kunnen gegevens worden gedeeld met derden (zoals sociale-mediabedrijven) om relevantere en doelgerichte reclame te kunnen weergeven;
 • Leveranciers en gegevensverwerkers met wie wij een contract hebben voor het helpen controleren van de juistheid van de door u verstrekte informatie, het verifiëren van uw identiteit en het beheersen van risico’s op het gebied van veiligheid, fraude en identiteit;

Derden die u gemachtigd hebt om uw account en/of uw accountinformatie te openen om diensten te kunnen uitvoeren voor u, zoals accountinformatieserviceproviders en betalingsserviceproviders. Als u een klant bent van een dienst die een openbaar profiel toestaat, kunt u uw profiel openbaar maken. Dit kan het delen van beperkte persoonsgegevens omvatten, zoals uw naam, een foto van u, beschikbare valuta’s van uw account en het feit dat u klant bent. Als u een bank- of digitale portemonneeklant bent, kunnen andere bank- of digitale portemonneeklanten u ook vinden met behulp van uw telefoonnummer en een QR-code die u kunt verstrekken om transacties met u uit te voeren.

Mogelijk dragen wij uw persoonsgegevens over in verband met een verkoop of overdracht van (een deel van) ons bedrijf. We maken uw persoonsgegevens mogelijk wereldwijd bekend, zoals vereist of toegestaan door toepasselijke wetten en regelgeving, aan regelgevende en financiële autoriteiten, kredietinformatiebureaus, handhavingsinstanties, rechtbanken, overheden of overheidsinstanties, om aan naleving en wettelijke verplichtingen te voldoen of om de rechten en belangen van Western Union of anderen te bekrachtigen of te verdedigen.

INTERNATIONALE DOORGIFTEN VAN PERSOONSGEGEVENS

We dragen uw persoonsgegevens over aan partijen in landen buiten het land waar deze verzameld zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot de VS, zoals toegestaan of vereist door de toepasselijke wet, toezichthoudende instanties, rechtshandhavingsinstanties en overheidsinstanties. Wanneer u geld verzendt naar of ontvangt uit een ander land, zullen wij ook een deel van uw persoonsgegevens met dat land moeten delen, zoals wettelijk vereist of toegestaan. Wij dragen bepaalde persoonsgegevens van u over aan onze datacenters in de VS of in een regio zoals geëist door de plaatselijke wet, en verwerken ze om de wettelijke en complianceplichten na te leven die op onze diensten van toepassing zijn. Wij bewaren ook bepaalde persoonsgegevens die wij verzamelen op basis van uw marketingkeuzes, in ons datacenter in de VS. Door gebruik te maken van de diensten gaat u ermee akkoord dat dergelijke doorgiften van informatie buiten het land waarin u verblijft, kunnen plaatsvinden.

OVERDRACHTEN VANUIT DE EER, HET VK EN ZWITSERLAND

Persoonsgegevens die worden doorgegeven vanuit de EER, het VK en Zwitserland naar landen die volgens de Europese Commissie of het Information Commissioner’s Office (ICO) van de VK geen passende bescherming bieden, worden beschermd door passende modelcontractbepalingen of andere door de EU of VK goedgekeurde mechanismen, in overeenstemming met de wet.

BEHOUD VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijke periodes vermeld in de regelgeving die van toepassing is op financiële transacties en rekeningen, met inbegrip van die in wetgeving inzake anti-witwaspraktijken, antiterrorismefinanciering en andere wetten die op ons van toepassing zijn. Anders bewaren we uw gegevens alleen zolang als nodig is voor de specifieke doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, of om eventuele vragen op te lossen. We steunen de principes van gegevensminimalisering en streven ernaar gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

UW PERSOONSGEGEVENS RAADPLEGEN, VERWIJDEREN EN CORRIGEREN EN UW KEUZES WIJZIGEN

U hebt het recht om te weten of wij uw persoonsgegevens verwerken en om ons te vragen om een kopie van uw gegevens, zonder dat wij hiervoor kosten in rekening brengen. U hebt het recht om een gestructureerde en machinaal leesbare kopie van bepaalde informatie te vragen die u aan ons hebt verstrekt. Wij kunnen een redelijke vergoeding vragen voor het verstrekken van de informatie, of niet aan uw verzoek voldoen, indien het verzoek overduidelijk ongegrond of buitensporig is. Als u onze diensten online of via een mobiele app gebruikt, kunt u zich op elk moment aanmelden bij uw account om toegang te krijgen tot uw afschriften, transactiegegevens en bepaalde persoonsgegevens.

U hebt het recht om ons te vragen om te stoppen met het verzenden van marketingberichten. U hebt het recht om ons te vragen om onvolledige, onjuiste of verouderde informatie over u te corrigeren. U hebt het recht om ons te verzoeken bepaalde informatie over u te verwijderen, bepaald gebruik van informatie over u te beperken, en ook bepaald gebruik ervan te verbieden. Voor zover wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming intrekken zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Als u zich op westernunion.com hebt geregistreerd als klant van digitale geldtransacties, kunt u ook naar westernunion.com gaan en uw voorkeuren voor marketingcommunicatie en het delen van gegevens door derden aanpassen door uw profielinstellingen te bewerken. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer we een verzoek ontvangen, kunnen we u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren en als veiligheidsmaatregel om uw persoonsgegevens te beschermen. In bepaalde situaties is het mogelijk dat wij weigeren actie te ondernemen, of dat wij beperkingen opleggen aan uw rechten, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Om uw rechten uit te oefenen, gaat u naar http://www.westernunion.com/datasubjectrights of neemt u contact op met Western Union zoals uitgelegd in het gedeelte “CONTACT OPNEMEN”. We zullen ernaar streven binnen 30 dagen op uw verzoek te reageren, maar de responstijd kan variëren afhankelijk van de wetten en voorschriften die op uw verzoek van toepassing zijn. We hebben mogelijk het recht om deze periode onder bepaalde omstandigheden te verlengen. Wij voldoen aan uw verzoek in de mate die wordt vereist door de toepasselijke wetgeving.

Meer rechten zijn mogelijk beschikbaar in verschillende rechtsgebieden onder lokale wetgeving. Deze zullen toegankelijk zijn via de hierboven genoemde middelen.

CONTACT OPNEMEN

Als u een vraag of een klacht hebt over onze behandeling van uw persoonsgegevens, vragen wij u om ons dat schriftelijk te laten weten. Wij zullen uw klacht of vraag onderzoeken en over het algemeen binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk reageren. U kunt ons en onze gegevensbeschermingsfunctionaris ook bereiken via wuprivacy@westernunion.com.

Als u contact met ons wilt opnemen via een gratis of lokaal telefoonnummer, klikt u onderaan de betreffende webpagina van Western Union op de koppeling “Contact opnemen” voor de specifieke contactgegevens voor uw regio.

WIJZIGINGEN

We kunnen deze Wereldwijde Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en bijgewerkte privacyverklaringen worden op deze website geplaatst wanneer er wijzigingen plaatsvinden. We raden u aan deze Wereldwijde privacyverklaring te bekijken als u onze website bezoekt, zodat u beschikt over de meest recente versie.

PRIVACYVERKLARING VOOR AMERIKAANSE BURGERS (MET INBEGRIP VAN INWONERS VAN CALIFORNIË)

Consumenten in de VS (met inbegrip van Californië, Nevada, North Dakota, Texas en Vermont), wordt verzocht deze link naar de privacyverklaring van Western Union te volgen.

Voor inwoners van Californië raadpleegt u de bijlage voor inwoners van Californië bij deze wereldwijde privacyverklaring.

PRIVACYVERKLARING VOOR MEXICAANSE BURGERS
PRIVACYVERKLARING VOOR BRAZILIAANSE BURGERS
PRIVACYVERKLARING VOOR JAPANSE BURGERS

Voor consumenten die in Japan woonachtig zijn, zullen we, niettegenstaande andere bepalingen in deze wereldwijde privacyverklaring, hun Japanse persoonlijke identificatienummer (“Mijn nummer”) en de ondersteunende documenten behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetten en voorschriften zoals beschreven in dit gedeelte.

Wij verzamelen uw Mijn nummer en de door ons aangegeven ondersteunende documenten uitsluitend om uw Mijn nummer te bevestigen zoals vereist door en in overeenstemming met de Act on Submission of Statement of Overseas Wire Transfers for Purpose of Securing Proper Domestic Taxation of Japan (Wet nr. 110 van 1997, zoals gewijzigd).

JURIDISCHE ENTITEITEN VAN WESTERN UNION

U vindt hier een lijst met juridische entiteiten van Western Union: “JURIDISCHE ENTITEITEN VAN WESTERN UNION“.