WESTERN UNIONS GLOBALA INTEGRITETSPOLICY

Uppdaterad den 1 november 2021

Western Union, våra dotterbolag och närstående företag (”Western Union” eller ”vi” eller ”oss”) värnar om din integritet och eftersträvar att behandla dina personuppgifter i enlighet med rimliga informationshanteringsmetoder och gällande lagar om dataskydd för att ge dig bättre service. En lista över lokala Western Union-enheter finns i avsnittet WESTERN UNIONS JURIDISKA ENHETER i denna globala integritetspolicy.

DENNA GLOBALA INTEGRITETSPOLICYS OMFATTNING

På Western Union strävar vi efter att hjälpa våra kunder att flytta sina pengar för att få bra saker att hända. Detta engagemang för våra kunder inkluderar att göra det rätta med deras personuppgifter.

Syftet med vår globala integritetspolicy är att förklara hur vi samlar in, använder, lagrar, skyddar, lämnar ut och delar dina personuppgifter när du använder våra tjänster online på vår webbplats, i butiker och genom våra mobilappar samt informera dig om dina val beträffande insamlingen och användningen av dina uppgifter.

PERSONUPPGIFTER SOM WESTERN UNION SAMLAR IN

När du använder våra penningöverföringstjänster och andra betalningstjänster, öppnar och har ett bankkonto hos oss, kontaktar oss, använder våra webbplatser eller appar eller går med i våra lojalitetsprogram (gemensamt ”tjänsterna”), samlar vi in personuppgifter om dig och kan använda dem tillsammans med annan information som samlas in eller genereras under vår relation med dig. Vi samlar in olika typer av personuppgifter om dig, som kan omfatta:

 • Grundläggande personuppgifter som ditt namn, kontaktuppgifter (till exempel din postadress, e-postadress, telefonnummer), foto eller annan bild av dig (om du väljer att tillhandahålla det), födelseort, födelsedatum, kön, medborgarskap, yrke, civilstånd och personnummer och tillhörande dokumentation.
 • Finansiell information och transaktionsinformation som dina penningöverföringar, betalningar, insättningar och pengarnas källa/destination, information om hur du använder våra tjänster, bank- och kreditinformation och arbetsgivarinformation.
 • Namn och kontaktuppgifter som rör mottagare som du skickar till eller som du begär eller tar emot pengar från eller som du på annat sätt väljer att göra transaktioner med när du använder tjänsterna.
 • Teknisk information, som värden för din internetåtkomst, din IP-adress eller enhetens reklam-id, geografisk plats om den är aktiverad, information om din enhet (såsom egenskaper, inställningar, program, lagrings- och användningsinformation), mobilapp, webbläsare och operativsystem, information om social profil och nätverk, datum och tid när du besökt våra webbplatser och adressen till den webbplats som länkat dig till vår webbplats. Vi samlar in personuppgifter om din onlineaktivitet enligt beskrivningen i avsnittet INTERNETTEKNIK.
 • Känsliga eller särskilda kategorier av uppgifter som biometriska uppgifter som används för att unikt identifiera dig (till exempel fingeravtryck eller ansiktsigenkänning) eller brottmålsdomar.  Vi kommer endast att lagra dessa uppgifter när vi behöver det för de tjänster vi tillhandahåller dig, när vi behandlar uppgifterna för ett betydande allmänintresse, när vi har en rättslig skyldighet eller när vi har ditt samtycke att göra det.
 • Om du länkar, ansluter till eller loggar in på Western Unions webbplatser eller mobilappar med hjälp av en tredjepartstjänst (t.ex. Google och Facebook), instruerar du tjänsten att skicka information till oss som ditt namn, din e-postadress, profilbild och annan information som kontrolleras av den tjänsten eller som godkänts av dig via dina integritetsinställningar hos den tjänsten.
SÅ HÄR SAMLAR WESTERN UNION IN PERSONUPPGIFTER

Western Union samlar in dina personuppgifter på flera sätt:

 • information som du ger oss personligen, online eller via vår mobilapp, inklusive genom transaktionsformulär, registreringar för våra bankkonton eller lojalitetsprogram, interaktioner med Western Union-ombud och affärspartner
 • information som du ger oss när vi tillhandahåller kundsupport eller konsultation, till exempel via e-post, post, callcenter eller chatt
 • information som andra tillhandahåller om dig genom användning av våra tjänster
 • information om dig som vi får kännedom om genom användning av våra tjänster
 • genom automatiserade metoder som kommunikationsprotokoll, e-postmeddelanden och cookies eller liknande INTERNETTEKNIK
 • genom våra leverantörer, företag för hantering av bedrägeririsker, brottsbekämpande organ, kommersiella och offentliga datakällor och andra lagliga datakällor från tredje part som vi använder för att förbättra vår kundinformation
 • genom din användning av sociala medier
 • genom ditt intresse för reklam om Western Union som publicerats på tredjepartssajter.
SÅ SKYDDAR WESTERN UNION DINA PERSONUPPGIFTER

Vi har åtagit oss att skydda dina personuppgifter.  Vi skyddar dina personuppgifter genom organisatoriska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder som följer gällande statliga lagar och bestämmelser. Vi strävar även efter att begränsa tillgången till de personuppgifter som vi behandlar till endast våra anställda, ombud och representanter som har ett affärsrelaterat behov att känna till dem. Trots våra ansträngningar kan tredje part olagligt snappa upp eller få tillgång till dina personuppgifter.

INTERNETTEKNIK

Vi använder internetteknik, till exempel cookies, taggar och pixeltaggar, på våra webbplatser, i mobilappar eller när du besöker en tredjepartswebbplats där vi tillhandahåller onlinetjänster, av flera olika anledningar, bland annat de som anges i avsnittet SÅ ANVÄNDER WESTERN UNION DE PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN.

Mer information om hur vi använder cookies finns på länken ”Cookieinformation” i sidfoten på den aktuella Western Union-webbsidan. I vissa regioner har vi gjort det möjligt för användaren att hantera cookies på våra webbplatser. Där detta är tillgängligt kommer vi endast att läsa eller skriva cookies baserat på din inställningsnivå.

Vi kan använda tredje part för att leverera anpassade annonser till dig när du surfar på internet. Du kan i allmänhet välja bort att ta emot anpassade annonser från dessa tredjepartsannonsörer och annonsnätverk som är medlemmar i Network Advertising Initiative (NAI) eller som följer Digital Advertising Alliances (DAA) självreglerande principer för beteendebaserad onlinereklam genom att besöka sidorna för avanmälan på NAI- och DAA-webbplatserna.

Spåra inte (DNT) är en valfri webbläsarinställning som gör att du kan uttrycka dina önskemål om spårning av annonsörer och andra tredje parter. Vi svarar inte på DNT-signaler.

SÅ ANVÄNDER WESTERN UNION DE PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN

Vi använder de personuppgifter som vi samlar in för följande kommersiella ändamål. Underlåtenhet att lämna vissa personuppgifter kan påverka vår förmåga att tillhandahålla dig våra tjänster:

 • utföra tjänsterna: För att hjälpa oss att tillhandahålla dig tjänster och kundsupport, hjälpa dig att få en personlig upplevelse, hjälpa dig att genomföra transaktioner och komma åt kontoinformation och koppla dina personuppgifter när du använder flera tjänster (till exempel när du skapar ett WU+-konto, för att länka till din lojalitetsprograminformation eller transaktioner som du gjorde innan du skapade ditt WU+-konto).
 • Kommunikation: För att kontakta dig med information som är relevant för de tjänster du använder eller de lojalitetsprogram du deltar i, besvara frågor eller svara på andra förfrågningar som du skickar till våra kundtjänstteam eller skicka marknadsföring till dig baserat på dina inställningar.
 • autentisering: För att känna igen dig och låta dig förbli inloggad under din användning av tjänsterna utan att du behöver ange ditt lösenord igen.
 • analys: göra analyser för att förstå våra kunder och förbättra deras upplevelse
 • webbtrafikanalys: För att avgöra om du kom till en Western Union-webbplats från en onlineannons, partner eller en ansluten webbplats eller har klickat på en annons eller länk på en av våra webbplatser.
 • marknadsföring: leverera information som är specifik för dina intressen på webbplatser och applikationer som inte hör till Western Union
 • kampanjanalys: bättre kunna bedöma effektiviteten hos våra reklamkampanjer och se om du har agerat på våra reklammeddelanden
 • Förebyggande av bedrägeri, ekonomisk brottslighet (inklusive penningtvätt) och annan olaglig verksamhet: För att främja säkerhet, minska den finansiella risken och bekämpa bedrägerier i våra tjänster och vid behov säkerställa effektiviteten i våra efterlevnadsprocesser som syftar till att förebygga brottslig verksamhet.
RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan använda dina personuppgifter på det sätt som förklaras på annan plats i denna policy för var och en av följande rättsliga grunder:

 • Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla dig våra tjänster: Detta inkluderar att använda de personuppgifter som krävs för att tillhandahålla banktjänster (när du öppnar ett WU+-konto), hantera penningöverföringar, betaltjänster, förbetalda kort eller lojalitetsprogram. Vi kan använda denna information vid fullgörandet av ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder för att ingå avtal avseende någon av ovanstående eller andra produkter eller tjänster från Western Union.
 • Vi använder dina personuppgifter för legitima affärsändamål, när dessa legitima affärsändamål inte väger tyngre än rättigheterna och friheterna för personer vars uppgifter vi behandlar: Här ingår användning av personuppgifter för att analysera och förbättra våra produkter, platser, tjänster, verksamheter, driften av denna webbplats samt din kundupplevelse, och för att mäta avkastningen på marknadsinvesteringen och varumärkesnöjdheten. Det kan innebära att din information används för att genomföra marknadsundersökningar. Vi kan också använda dina personuppgifter för att tillhandahålla kundtjänster och för att värna om säkerheten och integriteten för vår teknik och våra system och tjänster. Det kan även inbegripa förebyggande av bedrägeri, penningtvätt och annan olaglig verksamhet eller fastställande eller försvar av ett rättsligt anspråk.
 • Vi använder dina personuppgifter för juridiska syften och efterlevnadssyften: Detta inkluderar användning av de personuppgifter som behövs för att följa gällande lagar och bestämmelser för att bekämpa penningtvätt och terrorismfinansiering, upptäcka, förebygga och beivra bedrägeri och stöld och förhindra olaglig eller förbjuden användning av våra tjänster eller annan olaglig eller otillbörlig verksamhet och driva ett globalt efterlevnadsprogram för att göra det. Detta kan även innefatta upprättande, tillämpning eller försvar av juridiska rättigheter för och krav från Western Union och andra, samt övervakning och rapportering av efterlevnadsfrågor. Detta kan ytterligare inkludera att du använder dina personuppgifter för att validera och verifiera din identitet och använda tredje part för att hjälpa oss att göra det.
 • Vi kan behandla dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke enligt denna policy: Detta inkluderar samtycke till mottagande av marknadsföringskommunikation, till att göra din WU+-profil synlig för andra eller där det föreskrivs i tillämplig lagstiftning. Om vi begär ditt samtycke kommer vi att informera dig om de avsedda syftena med behandlingen av dina uppgifter.
 • Vi kommer att informera dig när din information krävs för att tillhandahålla de tjänster som du begär eller när det krävs enligt lag. I vissa fall, exempelvis för utförande av penningöverföringar och banktjänster, kan vi kanske inte tillhandahålla våra tjänster om du inte lämnar vissa personuppgifter.
SÅ MARKNADSFÖR SIG WESTERN UNION TILL KUNDER

I enlighet med dina inställningar kommer vi att informera dig om erbjudanden, kampanjer och uppdateringar om våra produkter och tjänster. Det kan gälla erbjudanden via e-post, telefon, post, sms, sociala medier, andra kommunikationskanaler eller digitala kanaler.

Du kan när som helst välja att inte längre få marknadskommunikation. Om du inte längre vill få marknadsföringsrelaterade meddelanden från oss avanmäler du dig genom att följa instruktionerna i det relevanta elektroniska meddelandet eller genom att kontakta oss enligt avsnittet KONTAKTA OSS.

Observera att vi fortfarande kan skicka dig viktiga meddelanden om tjänster, administration eller transaktioner om du avanmäler dig från att få marknadsföringsrelaterade meddelanden.

INFORMATION OM BARN

Vi riktar inte våra tjänster eller produkter till barn under 18 år. Vi samlar inte avsiktligt in eller sparar information från butiker, webbplatser eller mobilappar från personer under 18 år.

EXTERNA WEBBPLATSER

Det kan finnas länkar till våra webbplatser på tredjepartswebbplatser och vice versa. Vi har inte granskat, har ingen kontroll över och ansvarar inte för innehållet eller integritetsrutiner som tillämpas på webbplatser som länkar till våra webbplatser eller som det finns länkar till på våra webbplatser. Vi tar inget ansvar för någon av dessa webbplatser, deras innehåll eller integritetspolicyer. Vi har inte godkänt tredjepartswebbplatser och lämnar inga garantier om information, programvara eller andra produkter eller material som du hittar på sådana platser eller resultat som kan erhållas genom att använda dem.

VEM DELAR WESTERN UNION DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Vi kan i något av de syften som anges i denna policy lämna ut tillämpliga personuppgifter, bland annat ditt namn, kontaktuppgifter, personnummer och/eller relaterad dokumentation, kundidentifieringsnummer, adress, transaktionsuppgifter och -mönster och bankkontoinformation till följande typer av organisationer eller parter:

 • Western Unions koncernföretag och dotterbolag, inklusive de som anges i avsnittet WESTERN UNION – RÄTTSLIGA ENHETER
 • Obligatoriska lokala licensieringsorgan för penningförsändelser som är relevanta för en transaktion, inklusive de som anges i avsnittet med rubriken: ICKE-ANSLUTNA LOKALA LICENSIERINGSORGAN
 • Våra ombud eller affärspartner som underlättar den penningöverföring eller betalningstransaktion eller andra särskilda tjänster som du har begärt.
 • Leverantörer, betalningsförmedlare, bankpartner och personuppgiftsbiträden som anlitats för att tillhandahålla företags- och kundservice.
 • Tjänsteleverantörer, baserat på ditt samtycke där det är tillämpligt, inklusive de som tillhandahåller marknadsföringstjänster, annonstjänster, shoppingtjänster relaterade till våra lojalitetsprogram och kundnöjdhet och marknadsundersökningstjänster för vår räkning. Sådan delning kan omfatta delning med tredje part (t.ex. företag inom sociala medier) för att underlätta mer relevant och målinriktad annonsering.
 • Leverantörer och personuppgiftsbiträden som har anlitats för att hjälpa oss att validera korrektheten i den information du har lämnat, autentisera din identitet och hantera risker rörande säkerhet, bedrägeri och identitet.
 • Tredje parter som fått din behörighet att nå ditt konto och/eller din kontoinformation för att kunna utföra Tjänster åt dig, i form av till exempel leverantörer av kontoinformationstjänster och betalningsinitieringstjänster. Om du är kund till en tjänst som tillåter en offentlig profil kan du välja att göra din profil synlig offentligt. Detta kan inkludera att dela begränsade personuppgifter som namn, foto på dig, tillgängliga valutor på ditt konto och det faktum att du är kund. Om du är en WU+-kund kan dessutom andra WU+-kunder också söka efter dig med ditt telefonnummer och använda en QR-kod som du kan tillhandahålla för att göra transaktioner med dig.

Vi kan överföra personuppgifter som finns i vår ägo i anslutning till en försäljning eller överföring av hela eller delar av vår verksamhet. Vi kan även lämna ut dina personuppgifter globalt, efter behov eller när det tillåts enligt tillämpliga lagar och förordningar, till tillsynsmyndigheter och finansmyndigheter, kreditupplysningsföretag, brottsbekämpande organ, domstolar, myndigheter eller statliga organ, för att uppfylla efterlevnadsskyldigheter och juridiska skyldigheter eller för att hävda eller försvara Western Unions eller andras rättigheter och intressen.

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV PERSONUPPGIFTER

Vi överför dina personuppgifter till parter i länder utanför det land där de samlades in, inklusive men inte begränsat till USA, enligt vad som krävs eller tillåts enligt gällande lag, tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande organ och statliga organ. När du skickar eller mottar pengar till/från ett annat land, kommer vi vidare också att åläggas att dela med oss av delar av dina personuppgifter till detta land enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag. Vi överför vissa personuppgifter om dig till våra datacenter i USA eller inom en region enligt vad som krävs enligt lokal lagstiftning och behandlar den för att uppfylla våra juridiska skyldigheter och efterlevnadsskyldigheter som gäller för våra Tjänster. Vi sparar även vissa, insamlade personuppgifter i vår amerikanska datahall, baserat på dina marknadsföringsval. Genom att använda tjänsterna bekräftar du att sådana överföringar av information utanför ditt hemland kan inträffa.

ÖVERFÖRINGAR FRÅN EES, STORBRITANNIEN OCH SCHWEIZ

Personuppgifter som överförs utanför EES, Storbritannien och Schweiz till länder som av Europeiska kommissionen inte bedömts tillhandahålla adekvat skydd kommer att skyddas av lämpliga standardavtalsklausuler eller andra mekanismer som godkänts av EU, i enlighet med lagen.

BEVARANDE AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer att behållas i enlighet med de lagstadgade perioder som anges i bestämmelserna för finansiella transaktioner och konton, inklusive sådana som gäller för bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering och andra lagar som gäller för oss. I övrigt behåller vi endast dina uppgifter om det krävs för de specifika ändamål för vilka de samlades in eller för att kunna svara på eventuella frågor från dig. Vi ansluter oss till principerna om uppgiftsminimering och strävar efter att inte behålla uppgifter längre än nödvändigt för de ändamål för vilka de erhölls.

KOMMA ÅT, RADERA OCH KORRIGERA DINA PERSONUPPGIFTER OCH ÄNDRA DINA VAL

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter och att be oss om en kopia av dina uppgifter utan kostnad. Du har rätt att begära en strukturerad och maskinläsbar kopia av vissa uppgifter som du har lämnat till oss. Vi kan debitera dig en rimlig avgift för att tillhandahålla denna information, eller att inte vidta någon åtgärd om din begäran visar sig vara uppenbart ogrundad eller orimlig. Om du använder våra tjänster online eller via mobilapp kan du när som helst logga in på ditt konto för att få tillgång till dina kontoutdrag, transaktionsinformation och vissa personuppgifter.

Du har rätt att säga åt oss att sluta skicka marknadskommunikation till dig. Du har rätt att be oss att korrigera information om dig som är ofullständig, felaktig eller inaktuell. Du har rätt att be oss att radera viss information om dig, begränsa vissa användningar av uppgifter om dig och invända mot vissa användningar av dem. I den utsträckning vi behandlar personuppgifter som baseras på ditt samtycke, kan du återta ditt samtycke när detta tillåts enligt tillämplig lag. Om du är en registrerad användare av westernunion.com som en konsument av digitala penningöverföringar kan du även gå in på westernunion.com och redigera dina profilinställningar för att ändra dina inställningar för marknadsföringskommunikation och delning av uppgifter med tredje part.  Du har även rätt att lämna in klagomål till en relevant regelmyndighet för dataskydd eller tillsynsmyndighet avseende vår behandling av personuppgifter. När vi får en begäran kan vi be om ytterligare information från dig för att verifiera din identitet och som en säkerhetsåtgärd för att skydda dina personuppgifter. I vissa situationer kan vi vägra att agera eller införa begränsningar av dina rättigheter, efter vad som tillåts enligt gällande lag. Om du vill utöva dessa rättigheter kan du gå in på https://wuprod.service-now.com/wu_privacy eller kontakta Western Union via avsnittet KONTAKTA OSS. Vi strävar efter att svara på din begäran inom 30 dagar, men svarstiden kan variera beroende på vilka lagar och förordningar som gäller för din begäran, och vi kan ha rätt att förlänga denna period under vissa omständigheter. Vi kommer att uppfylla din begäran i den omfattning som krävs enligt gällande lag.

Ytterligare rättigheter kan även vara tillgängliga i olika jurisdiktioner enligt lokal lagstiftning. Dessa är tillgängliga via de metoder som anges ovan.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller klagomål om hur vi hanterar dina personuppgifter, ber vi dig att inlämna en skriftlig förfrågan. Vi kommer att utreda din förfrågan och i allmänhet svara skriftligen inom 30 dagar från mottagandet. Du kan även kontakta oss och vårt dataskyddsombud på wuprivacy@westernunion.com.

Om du vill kontakta oss via ett avgiftsfritt eller lokalt telefonnummer klickar du på länken ”Kontakta oss” i sidfoten på den aktuella Western Union-webbsidan för att hitta kontaktinformation som är specifik för din region.

ÄNDRINGAR

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna globala integritetspolicy. Uppdaterade integritetspolicyer publiceras på den här webbplatsen när ändringar görs. Vi ber dig att läsa igenom denna globala integritetspolicy när du besöker vår webbplats för att få tillgång till den senaste informationen.

INTEGRITETSMEDDELANDE FÖR AMERIKANSKA MEDBORGARE (INKLUSIVE INVÅNARE I KALIFORNIEN)

Konsumenter i USA (inklusive de i Kalifornien, Nevada, North Dakota, Texas och Vermont) bör följa denna länk till Western Unions integritetsmeddelande.

För invånare i Kalifornien, se tillägget till denna globala integritetspolicy för invånare i Kalifornien.

INTEGRITETSMEDDELANDE FÖR MEXIKANSKA MEDBORGARE

För konsumenter i Mexiko, se tillägget till denna globala integritetspolicy för invånare i Mexiko.

INTEGRITETSMEDDELANDE FÖR BRASILIANSKA MEDBORGARE

För konsumenter i Brasilien, se tillägget till denna globala integritetspolicy för invånare i Brasilien.

INTEGRITETSMEDDELANDE FÖR JAPANSKA MEDBORGARE

För konsumenter som är bosatta i Japan behandlar vi ditt japanska personliga identifikationsnummer (”Mitt nummer”) och dess stöddokument i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar som beskrivs i detta avsnitt, oavsett andra bestämmelser i denna globala integritetspolicy.

Vi samlar in ditt Mitt nummer och stöddokument som vi har begärt enbart för att bekräfta ditt Mitt nummer enligt vad som krävs av och i enlighet med lagen om överlämnande av utländska elektroniska överföringar för att säkerställa en korrekt inhemsk beskattning i Japan (lag nr 110 från 1997, i dess ändrade lydelse).

WESTERN UNIONS JURIDISKA ENHETER

En lista över Western Unions lokala juridiska enheter finns i ”WESTERN UNIONS JURIDISKA ENHETER.”

ICKE-ANSLUTNA LOKALA LICENSIERINGSENHETER

En lista över Western Unions lokala licensieringsenheter finns här: ”WESTERN UNIONS LOKALA LICENSIERINGSENHETER”.