WESTERN UNIONS GLOBALE ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Opdateret den 1. september 2023

Western Union Company, vores datterselskaber og associerede selskaber (“Western Union” eller “vi” eller “os“) passer på dine personlige oplysninger og forpligter os til at behandle dem i overensstemmelse med god databehandlingsskik og gældende databeskyttelseslove med henblik på at levere en bedre service til dig. Du kan se en liste over lokale Western Union-enheder i afsnittet “WESTERN UNIONS JURIDISKE ENHEDER” i denne globale erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

OMFANGET AF DENNE GLOBALE ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Hos Western Union er vi forpligtet til at hjælpe vores kunder med at flytte deres penge for at få gode ting til at ske. Denne forpligtelse over for vores kunder omfatter at behandle deres personlige oplysninger korrekt.

Formålet med denne globale erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er at forklare, hvordan vi indsamler, bruger, beskytter og deler dine personlige oplysninger, når du anvender vores tjenester online gennem vores websted, i detailhandler eller gennem vores mobilapps, såvel som at informere dig om dine valgmuligheder i forhold til, hvordan dine oplysninger indsamles og anvendes.

PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM WESTERN UNION INDSAMLER

Når du bruger vores tjenester til overførsel af penge eller andre finansielle tjenester, opretholder og vedligeholder en bankkonto eller digital wallet-konto hos os, kontakter os, tilgår vores websteder eller programmer eller tilmelder dig vores loyalitetsprogrammer (samlet “Tjenester“), indsamler vi personlige oplysninger om dig og anvender dem muligvis sammen med andre oplysninger, som vi har indsamlet eller genereret i forbindelse med vores samarbejde med dig. Vi indsamler forskellige typer personlige oplysninger om dig, som kan omfatte:

 • Dine personlige oplysninger og identifikatorer: Grundlæggende personlige oplysninger som f.eks. dit navn, kontaktoplysninger (f.eks. postadresse, e-mailadresse, telefonnummer), foto eller et andet billede af dig (hvis du vælger at give det), fødested, fødselsdato, køn, statsborgerskab, beskæftigelse, civilstand og statslige eller nationale identifikationsnumre og medfølgende dokumentation;
 • Dine økonomiske og transaktionsmæssige oplysninger: Økonomiske og transaktionsmæssige oplysninger som f.eks. dine pengeoverførsler, betalinger, indbetalinger og kilde/destination for hver overførsel, oplysninger om, hvordan du bruger vores Tjenester, bank- og kreditoplysninger og oplysninger om arbejdsgiver;
 • Personlige oplysninger om modtager: Navn og kontaktoplysninger vedrørende modtagere, du sender til, eller hvem du anmoder om eller modtager penge fra, eller hvem du på anden vis vælger at foretage transaktioner med, når du bruger Tjenesterne;
 • Dine tekniske oplysninger: Tekniske oplysninger som f.eks. den host, hvorfra du opnår adgang til internettet, din IP-adresse eller enhedens reklame-id, geoplacering, hvis denne funktion er aktiveret, oplysninger om din enhed (f.eks. enhedsegenskaber, indstillinger, programmer, lagerplads og brugsoplysninger), mobilapps, browser og operativsystemsoftware, oplysninger om social profil og netværk, datoen og tidspunktet for dine besøg på vores websteder samt adressen til den side, som førte dig til vores websted, da du besøgte os. Vi indsamler personlige oplysninger ud fra din internetaktivitet som beskrevet i afsnittet “INTERNETTEKNOLOGI.”;
 • Dine følsomme personlige oplysninger: Følsomme eller særlige kategorier af oplysninger som f.eks. biometriske oplysninger, der bruges til entydigt at identificere dig (f.eks. fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse) eller oplysninger om kriminelle domme. Vi opbevarer kun disse oplysninger, når vi har brug for dem i forbindelse med de Tjenester, vi leverer til dig, når vi behandler dataene med en væsentlig offentlig interesse, når vi har en juridisk forpligtelse, eller når vi har dit samtykke hertil;
 • Dine oplysninger fra tredjepartswebsteder og -tjenester: Hvis du linker, opretter forbindelse eller logger på Western Unions websteder eller mobilapps ved hjælp af en tredjepartstjeneste (f.eks. Google og Facebook), beder du den relevante tredjepartstjeneste om at sende os oplysninger som f.eks. dit navn, din e-mailadresse, dit profilbillede og andre oplysninger, som styres af den pågældende tjeneste eller som godkendt af dig via dine privatindstillinger hos den pågældende tjeneste.
SÅDAN INDSAMLER WESTERN UNION PERSONLIGE OPLYSNINGER

Western Union indsamler dine personlige oplysninger på flere måder, herunder:

 • Oplysninger, som du personligt videregiver til os, online eller via vores mobilapp, herunder via transaktionsformularer, registrering til vores bankkonti eller loyalitetsprogrammer, interaktioner med Western Union-agenter og forretningspartnere;
 • Oplysninger, som du videregiver til os, når vi yder kundesupport og -rådgivning, herunder via e-mail, post, call centre eller live chat;
 • Oplysninger, som andre kan give om dig gennem brugen af vores Tjenester;
 • Oplysninger, som vi får kendskab til om dig gennem brugen af vores Tjenester;
 • Oplysninger om dig, som er indhentet via automatiske metoder, f.eks. kommunikationsprotokoller, e-mailkommunikation og cookies eller lignende INTERNETTEKNOLOGIER;
 • Oplysninger om dig, som er indhentet via vores leverandører, virksomheder til risikostyring mod svindel, retshåndhævende myndigheder, kommercielle og offentlige datakilder og andre lovlige datakilder fra tredjeparter, som vi kan bruge til at udvide vores kundeoplysninger;
 • Oplysninger om dig, som er indhentet via din brug af sociale medier; og
 • Oplysninger om dig, som er indhentet via din interesse i annoncer, der er placeret af eller om Western Union på vores egne eller tredjeparters websteder.
SÅDAN SIKRER WESTERN UNION DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger. Vi anvender organisatoriske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger, der er i overensstemmelse med gældende statslige love og bestemmelser, for at beskytte dine personlige oplysninger. Vi bestræber os også på at begrænse adgangen til de personlige oplysninger, vi behandler, så det kun er vores medarbejdere, agenter og repræsentanter, der har adgang til dem efter forretningsbehov. På trods af vores indsats kan tredjeparter dog muligvis opfange eller få adgang til dine personlige oplysninger på ulovlig vis.

INTERNETTEKNOLOGIER

Vi bruger internetteknologier som cookies, tags og webbeacons på vores websteder, i mobilapps eller når du besøger et tredjepartswebsted. Vi bruger disse teknologier til forskellige formål, herunder, men ikke begrænset til, dem, der er angivet i afsnittet “SÅDAN BRUGER WESTERN UNION DE PERSONLIGE OPLYSNINGER, DE INDSAMLER”.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies, ved at klikke på linket “Oplysninger om cookies” nederst på den relevante Western Union-webside. I visse områder har vi implementeret muligheden for, at brugere kan administrere cookies på vores websteder. Hvis det er tilgængeligt, læser eller skriver vi kun cookies på baggrund af dit præferenceniveau.

Vi kan bruge tredjeparter til at levere tilpassede annoncer til dig, mens du browser på internettet. Du kan generelt fravælge at modtage tilpassede annoncer fra disse tredjepartsannoncører og andre annoncenetværk, som er medlemmer af Network Advertising Initiative (NAI), eller som følger Digital Advertising Alliances (DAA’s) selvregulerende principper for online adfærdsannoncering ved at besøge frameldingssiderne på NAIs og DAAs websteder.

Undlad at spore (DNT, Do Not Track) er en valgfri browserindstilling, der giver dig mulighed for at give udtryk for dine præferencer med hensyn til sporing fra annoncører og andre tredjeparter. Vi reagerer ikke på DNT-signaler, medmindre det kræves i henhold til gældende lovgivning.

SÅDAN BRUGER WESTERN UNION DE INDSAMLEDE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi bruger de personlige oplysninger, vi indsamler, til følgende kommercielle formål:

 • Udførelse af Tjenester: At hjælpe os med at levere tjenester og kundeservice til dig, at hjælpe dig med at få en tilpasset oplevelse, at hjælpe dig med at udføre transaktioner og få adgang til kontooplysninger, og at tilknytte dine personlige oplysninger, når du bruger flere Tjenester (f.eks. når du opretter en digital wallet- eller bankkonto, for at linke til dine loyalitetsprogramoplysninger eller transaktioner, som du har foretaget, før du oprettede din digitale wallet- eller bankkonto). Hvis du undlader at angive nødvendige personlige oplysninger, kan det påvirke vores mulighed for at stille vores Tjenester til rådighed for dig;
 • Kommunikation: At kontakte dig med oplysninger, der er relevante for de Tjenester, du bruger, eller de loyalitetsprogrammer, du deltager i, at besvare spørgsmål eller andre anmodninger, du sender til vores kundeserviceteams, eller at markedsføre og annoncere til dig baseret på dine præferencer;
 • Godkendelse: At genkende dig og gøre det muligt for dig at forblive logget på, mens du bruger Tjenesterne uden at skulle indtaste dit password igen;
 • Analyse: At udføre analyser for at forstå vores kunder og forbedre deres oplevelse;
 • Webtrafikanalyse: At afgøre, om du kom til et Western Union-websted fra en onlineannonce, partner eller et datterselskab, eller om du har klikket på en annonce eller et link på en af vores websteder;
 • Annoncering: At levere oplysninger, der er specifikke for dine interesser, på websteder og apps, der ikke er fra Western Union;
 • Levering af annonce- og markedsføringstjenester til annoncepartnere, herunder målrettet annoncering
 • Analyse af kampagner: At opnå bedre forståelse for effektiviteten af vores reklamekampagner, og om du reagerede på vores reklamemeddelelser;
 • Forebyggelse af svindel, økonomisk kriminalitet (herunder hvidvask af penge) og anden ulovlig aktivitet: At fremme sikkerheden, reducere den økonomiske risiko og bekæmpe svindel på tværs af vores Tjenester og, hvis relevant, at sikre effektiviteten af vores compliance-processer, der har til formål at forebygge mod kriminel aktivitet.
RETSGRUNDLAG FOR VORES ANVENDELSE AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi kan bruge dine personlige oplysninger som forklaret andetsteds i denne erklæring for hvert af følgende retsgrundlag:

 • Vi bruger dine personlige oplysninger til at levere vores Tjenester til dig: Dette omfatter bl.a. brug af personlige oplysninger, som er nødvendige for at levere digitale wallet- og banktjenester, udføre pengeoverførsler, finansielle tjenester, forudbetalte kort eller loyalitetsprogrammer. Vi kan bruge disse oplysninger til opfyldelsen af en kontrakt med dig eller i forbindelse med en påtænkt indgåelse af en kontrakt til en hvilken som helst af Tjenesterne.
 • Vi bruger dine personlige oplysninger til legitime forretningsformål, når disse legitime forretningsformål ikke opvejer rettighederne og frihederne hos de individer hvis data, vi behandler: Dette omfatter bl.a. brug af personlige oplysninger til at analysere og forbedre vores produkter, lokationer, tjenester, operationer, driften af dette websted og din kundeoplevelse samt til måling af afkast på marketing og opfyldelse af vores brand. Dette kan også omfatte brug af dine oplysninger til at foretage markedsundersøgelser samt markedsføring og annoncering baseret på din brug af vores Tjenester og dine interesser. Vi kan også bruge dine personlige oplysninger til at levere kundeservice og til at beskytte sikkerheden for og integriteten af vores teknologi, systemer og tjenester. Det kan også omfatte forebyggelse af svig, hvidvask af penge og anden ulovlig aktivitet eller oprettelse eller forsvar af et juridisk krav.
 • Vi bruger dine personlige oplysninger til juridiske formål og til overholdelse af love og regler: Dette omfatter brug af personlige oplysninger til at overholde gældende love og administrative opgaver i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask samt bekæmpelse af terrorfinansiering og andre finansieringsregler, påvisning, forebyggelse og bekæmpelse af svindel og tyveri samt til at forebygge uretmæssig eller ulovlig brug af vores Tjenester eller anden ulovlig eller uretmæssig aktivitet og driften af et globalt compliance-program til dette. Dette kan også omfatte etablering, udførelse eller forsvar af Western Unions og andres juridiske rettigheder og krav samt overvågning og indberetning af problemer vedrørende overholdelse. Dette kan endvidere omfatte brug af dine personlige oplysninger til at validere og verificere din identitet og benytte tredjeparter til at hjælpe os med det.
 • Vi kan behandle dine personlige oplysninger baseret på dit samtykke, som det er anført i denne erklæring: Dette omfatter samtykke til at modtage markedsføringsmaterialer, til at gøre din bank- eller digitale wallet-konto synlig for andre, eller hvor det i øvrigt kræves i henhold til gældende lovgivning. Hvis vi beder om dit samtykke, informerer vi dig om de tilsigtede formål, som behandlingen af dine oplysninger vil blive brugt til.
 • Vi informerer dig, når dine oplysninger er påkrævede med henblik på at levere de Tjenester, du anmoder om, eller når det er påkrævet i henhold til lovgivningen. I visse tilfælde, som f.eks. udførelsen af pengeoverførsels- og banktjenester eller digitale wallet-kontotjenester, kan det være umuligt for os at levere vores tjenester til dig, medmindre du angiver visse personlige oplysninger.
SÅDAN ER WESTERN UNION-MARKEDER FOR KUNDERNE

Med forbehold for dine præferencer giver vi dig besked om tilbud, kampagner og opdateringer vedrørende vores produkter og Tjenester eller andre produkter og tjenester, der kan være af interesse for dig. Dette kan omfatte tilbud via e-mail, telefon, post, SMS, sociale medier og andre kommunikationskanaler eller digitale kanaler.

Du kan til enhver tid fravælge at modtage markedsføringsmeddelelser. Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsrelateret kommunikation fra os, kan du framelde dig ved at følge instruktionerne i den relevante elektroniske kommunikation ved at justere dine indstillinger i din digitale bank- eller wallet-konto eller app, eller ved at kontakte os som beskrevet i afsnittet “KONTAKT OS”.

Bemærk, at hvis du fravælger at modtage markedsføringsrelateret kommunikation fra os, kan vi stadig sende dig vigtige meddelelser angående service, administration eller transaktioner.

OPLYSNINGER FRA BØRN

Vi retter ikke vores Tjenester eller produkter mod børn under 18 år. Vi indsamler eller bevarer ikke forsætligt oplysninger i vores detailhandler, på vores websted eller mobilapps fra personer under 18 år.

EKSTERNE WEBSTEDER

Der er muligvis linket til eller fra vores websteder fra tredjepartswebsteder. Vi har ikke gennemgået, har ikke kontrol over og er ikke ansvarlig for indholdet eller praksisser vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, der anvendes af websteder, der linkes til eller fra vores websteder. Vi påtager os intet ansvar for nogen af disse websteder, deres indhold eller deres politik for beskyttelse af privatlivets fred. Vi anbefaler ikke tredjepartswebsteder eller giver nogen garantier om nogen oplysninger, software eller andre produkter eller materialer, du kan finde der, eller eventuelle resultater, der kan opnås ved at bruge dem.

HVEM WESTERN UNION DELER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER MED

Vi kan videregive relevante personlige oplysninger i forbindelse med et af de formål, der er anført i denne erklæring, herunder, men ikke begrænset til, dit navn, kontaktoplysninger, nationale id-nummer og/eller anden relateret dokumentation, kunde-id-nummer, adresse, transaktionsdetaljer og -mønstre og bankkontooplysninger til følgende typer organisationer eller parter:

 • Western Union-koncernens virksomheder og associerede selskaber, herunder dem, der er anført i afsnittet “WESTERN UNIONS JURIDISKE ENHEDER”;
 • Vores agenter eller forretningspartnere, som muliggør den pengeoverførsels- eller betalingstransaktion eller andre specifikke Tjenester, som du har anmodet om;
 • Leverandører, betalingsbehandlere, bankpartnere og databehandlere, der er ansat til levering af forretningstjenester og kundeservice;
 • Tjenesteudbydere, baseret på dit samtykke, hvis relevant, herunder dem, der leverer markedsføringstjenester, annoncetjenester, indkøbstjenester i forbindelse med vores loyalitetsprogrammer samt kundetilfredsheds- og markedsundersøgelsestjenester på vores vegne. En sådan deling kan omfatte deling med tredjeparter (f.eks. sociale medievirksomheder) for at facilitere mere relevante og målrettede annoncer;
 • Leverandører og databehandlere, der er ansat til at hjælpe os med at bekræfte nøjagtigheden af de oplysninger, du har angivet, samt med at bekræfte din identitet og styre risici i forbindelse med sikkerhed, svindel og identitet;

Tredjeparter, som du har givet adgangstilladelse til din konto og/eller dine kontooplysninger med henblik på at udføre tjenester for dig, som f.eks. kontooplysningstjenesteudbydere og udbydere af betalingsinitieringstjenester. Hvis du er kunde med en Tjeneste, der giver mulighed for en offentlig profil, kan du vælge at gøre din profil offentligt synlig. Dette kan omfatte deling af begrænsede personoplysninger som f.eks. navn, billede af dig, tilgængelige valutaer på din konto, og hvorvidt du er kunde. Hvis du er en bank- eller wallet-kontokunde, kan andre bank- eller wallet-kontokunder også søge efter dig med dit telefonnummer samt bruge en QR-kode, som du kan give til andre, så de kan foretage transaktioner med dig.

Vi kan videregive dine personlige oplysninger i forbindelse med salg eller overdragelse af hele eller en del af vores virksomhed. Vi kan ligeledes videregive dine personlige oplysninger globalt, som påkrævet eller tilladt i henhold til gældende love og bestemmelser, til tilsyns- og finansmyndigheder, kreditoplysningsbureauer, retshåndhævende myndigheder, domstole, regeringer eller offentlige myndigheder med henblik på at opfylde compliance og lovmæssige forpligtelser eller for at hævde eller forsvare Western Unions eller andres rettigheder og interesser.

INTERNATIONALE OVERFØRSLER AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi overfører dine personlige oplysninger til parter i lande uden for det land, de blev indsamlet i, herunder, men ikke begrænset til, USA, som det er tilladt eller kræves i henhold til gældende lovgivning, tilsynsmyndigheder, politi og offentlige myndigheder. Hertil kommer, at når du sender eller modtager penge til eller fra et andet land, skal vi også dele nogle af dine personlige oplysninger med dette land som påkrævet eller tilladt ved lov. Vi overfører visse personlige oplysninger om dig til vores datacentre i USA eller i et område, som påkrævet ifølge lokal lovgivning, og behandler dem for at opfylde vores overholdelses- og lovmæssige forpligtelser, der gælder for vores tjenester. Vi opbevarer også visse personlige oplysninger, som vi indsamler ud fra dine markedsføringsvalg, i vores amerikanske datacenter. Ved at bruge Tjenesterne accepterer du, at sådanne overførsler af oplysninger uden for dit bopælsland kan finde sted.

OVERFØRSLER FRA EØS, STORBRITANNIEN OG SCHWEIZ

Personlige oplysninger overført til lande uden for EØS, Storbritannien og Schweiz, som Europa-Kommissionen eller datatilsynsmyndigheden i Storbritannien (UK Information Commissioner’s Office, ICO) ikke mener yder tilstrækkelig beskyttelse, vil blive beskyttet af passende Standard kontraktbestemmelser eller andre mekanismer, som er godkendt i EU eller Storbritannien, som påkrævet i henhold til lovgivningen.

OPBEVARING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Dine personlige oplysninger opbevares i overensstemmelse med lovregulerede perioder omfattet af forordninger for økonomiske transaktioner og konti, herunder bestemmelser om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og andre love, der gælder for os. Ellers opbevarer vi kun dine oplysninger, hvis det er nødvendigt til de specifikke formål, som de blev indsamlet til, eller indtil vi finder svar på eventuelle spørgsmål, du måtte have stillet. Vi tilslutter os principperne for dataminimering og bestræber os på ikke at opbevare oplysninger længere end højst nødvendigt til det eller de formål, som de er blevet indsamlet til.

ADGANG, SLETNING OG ÆNDRING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER OG ÆNDRINGER AF DINE VALG

Du har ret til at vide, om vi behandler dine personlige oplysninger, og til at bede os om en gratis kopi af disse oplysninger. Du har ret til at anmode om en struktureret og maskinlæsbar kopi af visse oplysninger, du har givet os. Hvis anmodningen er åbenbart grundløst eller overdreven kan vi opkræve et rimeligt gebyr for at stille oplysningerne til rådighed eller afvise at efterkomme anmodningen. Hvis du bruger vores Tjenester online eller via mobilapp, kan du når som helst logge på din konto for at få adgang til dine kontoudtog, transaktionsoplysninger og visse personlige oplysninger.

Du har ret til at forhindre os i at sende dig markedsføringsmeddelelser. Du har ret til at bede os om at rette oplysninger om dig, der er ufuldstændige, urigtige eller forældede. Du har ret til at bede os om at slette visse oplysninger om dig, til at begrænse bestemte anvendelser af oplysninger om dig og også til at gøre indsigelse mod bestemte anvendelser af dem. I det omfang vi behandler personlige oplysninger baseret på dit samtykke, kan du trække dit samtykke tilbage i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis du er registreret bruger på westernunion.com som digital pengeoverførselkunde, kan du også besøge westernunion.com og redigere dine profilindstillinger for at ændre dine præferencer i forhold til marketingkommunikation og tredjepartsdeling af data. Du har også ret til at indgive en klage til en relevant databeskyttelsesansvarlig eller en tilsynsmyndighed om vores behandling af personlige oplysninger. Når vi modtager en anmodning, kan vi bede dig om yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet og som en sikkerhedsforanstaltning for at beskytte dine personlige oplysninger. I nogle situationer kan vi nægte at afvise at efterkomme anmodningen eller begrænse dine rettigheder i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis du vil udøve disse rettigheder, kan du besøge http://www.westernunion.com/datasubjectrights eller kontakte Western Union via afsnittet “KONTAKT OS”. Vi vil bestræbe os på at besvare din anmodning inden for 30 dage, men svartiden kan variere afhængigt af de love og bestemmelser, der gælder for din henvendelse, og vi kan under visse omstændigheder være berettiget til at forlænge denne periode. Vi vil imødekomme din anmodning i det omfang, det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

Yderligere rettigheder kan også være tilgængelige i forskellige jurisdiktioner i henhold til lokal lovgivning. Disse vil være tilgængelige via ovenstående muligheder.

KONTAKT OS

Hvis du ønsker at klage over, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger, bedes du indsende din forespørgsel på skrift. Vi vil undersøge din forespørgsel, og vi svarer dig generelt skriftligt inden for 30 dage fra modtagelsen. Du kan også kontakte os, herunder vores databeskyttelsesrådgiver, på wuprivacy@westernunion.com.

Hvis du ønsker at kontakte os via et gratisnummer eller et lokalt telefonnummer, skal du trykke på linket “Kontakt os” nederst på den relevante Western Union-webside for at finde kontaktoplysningerne for dit specifikke område.

ÆNDRINGER

Vi kan ændre denne globale erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden, og opdaterede erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger vil blive offentliggjort på dette websted, når der forekommer ændringer. Vi opfordrer til, at du gennemlæser denne globale erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, når du besøger webstedet, for at få den seneste erklæring.

MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER FOR AMERIKANSKE STATSBORGERE (HERUNDER INDBYGGERE I CALIFORNIEN)

Du bedes som forbruger i USA (herunder i Californien, Nevada, North Dakota, Texas og Vermont) følge dette link til Western Unions erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Du bedes som indbygger i Californien se Indbygger i Californien-tillægget til denne globale erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER FOR MEXICANSKE STATSBORGERE
MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER FOR BRASILIANSKE STATSBORGERE
MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER FOR JAPANSKE STATSBORGERE

For forbrugere bosiddende i Japan gælder det, at vi uanset eventuelle andre bestemmelser i denne globale erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger behandler dit japanske personlige identifikationsnummer (“Mit nummer”) og de tilhørende dokumenter i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser som beskrevet i dette afsnit.

Vi indsamler dit “Mit nummer” og tilhørende dokumenter, der er angivet af os, kun med henblik på at bekræfte dit “Mit nummer” som påkrævet i og i overensstemmelse med den japanske lov om fremsendelse af dokumentation for udenlandske elektroniske overførsler med henblik på at sikre indenlandsk beskatning i Japan (lov nr. 110 af 1997 med senere ændringer).

WESTERN UNIONS JURIDISKE ENHEDER

Du kan finde en liste over lokale Western Union juridiske enheder her: “WESTERN UNIONS JURIDISKE ENHEDER.”