PERNYATAAN PRIVASI GLOBAL WESTERN UNION

Dikemas kini pada 1 November 2021

Syarikat Western Union, anak syarikat dan ahli gabungan kami (“Western Union” atau “kami“) mengambil berat tentang privasi anda dan komited untuk memproses maklumat peribadi anda mengikut amalan maklumat saksama dan undang-undang perlindungan data yang terpakai untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih baik kepada anda. Untuk mendapatkan senarai entiti Western Union tempatan, sila lihat bahagian “ENTITI SAH WESTERN UNION” dalam Pernyataan Privasi Global ini.

SKOP PERNYATAAN PRIVASI GLOBAL INI

Di Western Union, kami komited untuk membantu pelanggan kami memindahkan wang mereka agar perkara yang baik dapat direalisasikan. Komitmen terhadap pelanggan kami ini merangkumi melakukan perkara yang betul dengan maklumat peribadi mereka.

Tujuan Pernyataan Privasi Global kami ini adalah untuk menerangkan cara kami mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, melindungi, mendedahkan dan berkongsi maklumat peribadi anda apabila anda menggunakan mana-mana perkhidmatan dalam talian kami melalui laman web kami, secara runcit dan melalui aplikasi mudah alih kami, serta untuk memaklumkan pilihan anda berkenaan cara maklumat anda dikumpulkan dan digunakan.

MAKLUMAT PERIBADI YANG DIKUMPULKAN OLEH WESTERN UNION

Apabila anda menggunakan perkhidmatan pindahan wang atau perkhidmatan pembayaran kami yang lain, membuka dan mengekalkan akaun bank dengan kami, menghubungi kami, mengakses laman web atau aplikasi kami atau menyertai program kesetiaan kami (secara kolektif, “Perkhidmatan“), kami mengumpulkan maklumat peribadi tentang diri anda dan mungkin menggunakannya bersama-sama dengan maklumat lain yang dikumpulkan atau dijanakan semasa hubungan kami dengan anda. Kami mengumpulkan jenis maklumat peribadi yang berbeza berkaitan dengan diri anda, yang mungkin termasuk:

 • Maklumat peribadi asas seperti nama, maklumat hubungan (contohnya, alamat pos, alamat e-mel, nombor telefon anda), foto atau imej anda yang lain (jika anda memilih untuk memberikan maklumat tersebut), tempat lahir, tarikh lahir, jantina, kewarganegaraan, pekerjaan, status perkahwinan, kerajaan atau nombor pengenalan negara dan dokumentasi yang disertakan;
 • Maklumat kewangan dan urus niaga seperti pindahan wang, pembayaran, deposit dan sumber/destinasi dana untuk setiap item, maklumat berkenaan cara anda menggunakan Perkhidmatan kami, maklumat bank dan kredit dan maklumat majikan;
 • Nama dan maklumat hubungan berkaitan dengan penerima yang anda hantar atau terima wang daripada orang yang anda minta atau terima wang atau orang yang anda pilih untuk membuat urus niaga semasa menggunakan Perkhidmatan itu;
 • Maklumat teknikal, termasuk hos tempat anda mengakses Internet, alamat IP atau ID pengiklanan peranti anda, geolokasi jika diaktifkan, maklumat berkenaan peranti anda (seperti maklumat ciri-ciri peranti, tetapan, aplikasi, penyimpanan dan penggunaan), aplikasi mudah alih, perisian pelayar dan sistem pengendalian, profil sosial dan maklumat rangkaian, tarikh dan masa anda mengakses laman web kami dan alamat laman web yang anda pautkan kepada laman web kami semasa anda mengunjungi kami. Kami mengumpulkan maklumat peribadi berkenaan aktiviti dalam talian anda seperti yang dihuraikan dalam bahagian yang bertajuk “TEKNOLOGI INTERNET.”;
 • Kategori maklumat yang sensitif atau khas seperti maklumat biometrik yang digunakan untuk mengenal pasti anda secara unik (contohnya, cap jari atau pengecaman muka) atau maklumat sabitan jenayah.  Kami hanya akan memegang data ini apabila kami perlu bagi tujuan Perkhidmatan yang kami sediakan kepada anda, semasa kami memproses data untuk kepentingan awam yang penting, jika kami mempunyai kewajipan undang-undang atau jika kami mendapat keizinan anda untuk berbuat demikian;
 • Jika anda memautkan, menyambungkan atau log masuk ke laman web atau aplikasi mudah alih Western Union menggunakan perkhidmatan pihak ketiga (contohnya, Google dan Facebook), anda mengarahkan perkhidmatan tersebut untuk menghantar maklumat seperti nama, alamat e-mel, gambar profil dan maklumat anda yang lain kepada kami seperti yang dikawal oleh perkhidmatan tersebut atau seperti yang anda benarkan melalui tetapan privasi anda dengan perkhidmatan itu.
CARA WESTERN UNION MENGUMPULKAN MAKLUMAT PERIBADI

Western Union mengumpulkan maklumat peribadi anda dengan beberapa cara:

 • Maklumat yang anda berikan kepada kami secara bersemuka, dalam talian atau melalui aplikasi mudah alih kami termasuk melalui borang urus niaga, pendaftaran untuk akaun bank atau program kesetiaan kami, interaksi dengan ejen dan rakan kongsi perniagaan Western Union;
 • Maklumat yang anda berikan kepada kami semasa kami menyediakan sokongan atau perundingan pelanggan, termasuk menggunakan e-mel, pos biasa, pusat panggilan atau sembang langsung;
 • Maklumat yang mungkin diberikan oleh orang lain tentang diri anda melalui penggunaan Perkhidmatan kami;
 • Maklumat yang kami ketahui tentang diri anda melalui penggunaan Perkhidmatan kami;
 • Melalui cara automatik seperti protokol komunikasi, komunikasi e-mel dan kuki atau TEKNOLOGI INTERNET yang serupa;
 • Melalui vendor kami, syarikat pengurusan risiko penipuan, badan penguatkuasaan undang-undang, sumber data komersial dan awam serta sumber data sah daripada pihak ketiga lain yang kami gunakan untuk menambahkan maklumat pelanggan kami;
 • Melalui penggunaan anda terhadap media sosial; dan
 • Melalui minat anda terhadap iklan Western Union yang ditempatkan di tapak pihak ketiga.
CARA WESTERN UNION MELINDUNGI MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Kami komited terhadap keselamatan maklumat peribadi anda.  Kami menggunakan perlindungan organisasi, teknikal dan pentadbiran yang mematuhi undang-undang dan peraturan kerajaan yang terpakai untuk melindungi maklumat peribadi anda. Kami juga berusaha untuk menyekat akses kepada maklumat peribadi yang kami proses kepada hanya pekerja, ejen, dan wakil kami yang mempunyai keperluan perniagaan untuk mengetahuinya. Walaupun kami telah berusaha, pihak ketiga mungkin memintas atau mengakses maklumat peribadi anda secara tidak sah.

TEKNOLOGI INTERNET

Kami menggunakan teknologi Internet seperti kuki, tag dan suar web pada laman web kami, dalam aplikasi mudah alih, atau apabila anda melawati laman web pihak ketiga yang kami gunakan untuk menyediakan Perkhidmatan dalam talian bagi pelbagai tujuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, yang dikenal pasti dalam bahagian yang bertajuk “CARA WESTERN UNION MENGGUNAKAN MAKLUMAT PERIBADI YANG DIKUMPULKAN”.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara kami menggunakan kuki, sila klik pautan “Maklumat Kuki” pada pengaki halaman web Western Union yang berkenaan. Di rantau tertentu, kami telah melaksanakan keupayaan untuk pengguna mengurus kuki pada laman web kami; jika tersedia, kami hanya akan membaca atau menulis kuki berdasarkan tahap keutamaan anda.

Kami mungkin menggunakan pihak ketiga untuk menyampaikan iklan diperibadikan kepada anda semasa anda melayari Internet. Secara umumnya anda boleh menarik diri daripada menerima iklan diperibadikan daripada pengiklan pihak ketiga dan rangkaian iklan yang merupakan ahli Inisiatif Pengiklanan Rangkaian (NAI) atau yang mengikuti Prinsip Peraturan Kendiri Perikatan Pengiklanan Digital (DAA) untuk Pengiklanan Berdasarkan Tingkah Laku Dalam Talian dengan melawati halaman tarik diri pada laman web NAI dan DAA.

Jangan Jejak (DNT) ialah tetapan pelayar pilihan yang membolehkan anda menyatakan keutamaan anda berkenaan penjejakan oleh pengiklan dan pihak ketiga lain. Kami tidak memberikan respons terhadap isyarat DNT.

CARA WESTERN UNION MENGGUNAKAN MAKLUMAT PERIBADI YANG DIKUMPULKAN

Kami menggunakan maklumat peribadi yang kami kumpulkan untuk tujuan komersial berikut. Kegagalan untuk memberikan beberapa maklumat peribadi anda boleh mempengaruhi keupayaan kami untuk menyediakan Perkhidmatan kami kepada anda:

 • Melaksanakan Perkhidmatan: Untuk membantu kami menyediakan Perkhidmatan dan sokongan pelanggan kepada anda, untuk membantu anda menerima pengalaman diperibadikan, untuk membantu anda menjalankan urus niaga dan mengakses maklumat akaun, dan untuk mengaitkan maklumat peribadi anda apabila anda menggunakan berbilang Perkhidmatan (contohnya, apabila anda mencipta akaun WU+, untuk memautkan maklumat program kesetiaan atau urus niaga yang anda buat sebelum anda mencipta akaun WU+);
 • Komunikasi: Untuk menghubungi anda dengan maklumat berkaitan dengan Perkhidmatan yang anda gunakan atau program kesetiaan yang anda sertai, untuk menjawab pertanyaan atau memberikan respons kepada permintaan lain yang anda hantar kepada pasukan khidmat pelanggan kami atau untuk memasarkan kepada anda berdasarkan keutamaan anda;
 • Pengesahan: Untuk mengenal pasti identiti anda dan membolehkan anda kekal daftar masuk semasa anda menggunakan Perkhidmatan tanpa perlu memasukkan semula kata laluan anda;
 • Analitis: Untuk melakukan analitis dan memahami pelanggan kami, meningkatkan pengalaman mereka;
 • Analisis Trafik Web: Untuk menentukan sama ada anda melawati laman web Western Union daripada iklan dalam talian, rakan kongsi atau sekutu; atau telah mengklik iklan atau pautan di salah satu laman web kami;
 • Pengiklanan: Untuk menyampaikan maklumat khusus berdasarkan minat anda pada laman web dan aplikasi bukan Western Union;
 • Analisis Promosi: Untuk lebih memahami keberkesanan kempen promosi kami dan sama ada anda bertindak mengikut mesej promosi kami;
 • Pencegahan Penipuan, Jenayah Kewangan (termasuk pengubahan wang haram) dan Aktiviti Menyalahi Undang-undang yang Lain: Untuk menggalakkan keselamatan, mengurangkan risiko kewangan dan membanteras penipuan merentas Perkhidmatan kami dan, seperti yang diperlukan, untuk memastikan keberkesanan proses pematuhan kami dengan bertujuan untuk mencegah aktiviti jenayah sedemikian.
ASAS YANG SAH APABILA KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Western Union boleh menggunakan maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan di tempat lain dalam Pernyataan ini bagi setiap asas yang sah berikut:

 • Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk menyediakan Perkhidmatan kami kepada anda: Ini termasuk menggunakan maklumat peribadi yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan perbankan (apabila anda membuka akaun WU+), menjalankan pindahan wang, perkhidmatan pembayaran, kad prabayar atau program kesetiaan. Kami boleh menggunakan maklumat ini dalam pelaksanaan kontrak dengan anda atau untuk mengambil langkah memasuki kontrak bagi mana-mana perkara yang dinyatakan di atas atau untuk sebarang produk atau perkhidmatan Western Union yang lain.
 • Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan perniagaan yang sah, apabila tujuan perniagaan yang sah ini tidak melebihi hak dan kebebasan individu yang datanya kami proses: Ini termasuk menggunakan maklumat peribadi untuk menganalisis dan meningkatkan produk, lokasi, perkhidmatan, operasi, menjalankan laman ini dan pengalaman pelanggan anda, dan untuk mengukur pulangan pemasaran pada pelaburan dan kepuasan jenama. Ini mungkin termasuk menggunakan maklumat anda untuk menjalankan tinjauan penyelidikan pasaran. Kami juga boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan dan melindungi keselamatan serta integriti teknologi, sistem dan perkhidmatan kami. Tindakan ini juga boleh termasuk pencegahan penipuan, pengubahan wang haram dan aktiviti lain yang menyalahi undang-undang, atau pembentukan atau pertahanan tuntutan undang-undang,
 • Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan undang-undang dan pematuhan: Ini termasuk menggunakan maklumat peribadi yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan antipengubahan wang haram, pembiayaan melawan pengganas dan peraturan kewangan lain; pengesanan, pencegahan dan pendakwaan terhadap penipuan dan kecurian serta mencegah penggunaan perkhidmatan kami yang tidak sah dan mengendalikan program pematuhan global untuk berbuat demikian. Ini juga termasuk menubuhkan, menggunakan atau mempertahankan hak dan tuntutan undang-undang daripada Western Union dan lain-lain serta memantau dan melaporkan isu pematuhan. Ini mungkin termasuk menggunakan maklumat peribadi anda untuk mengesahkan dan membuktikan ketulenan identiti anda serta menggunakan pihak ketiga untuk membantu kami berbuat demikian.
 • Kami boleh memproses maklumat peribadi anda berdasarkan persetujuan anda seperti yang digariskan dalam Pernyataan ini: Ini termasuk persetujuan untuk menerima komunikasi pemasaran, untuk mendayakan profil WU+ supaya kelihatan kepada orang lain, atau jika dikehendaki oleh undang-undang berkenaan. Sekiranya kami meminta persetujuan anda, kami akan memaklumi anda tentang tujuan yang dimaksudkan agar maklumat anda akan diproses.
 • Kami akan memaklumi anda apabila maklumat anda diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan yang anda minta atau yang dikehendaki oleh undang-undang. Dalam kes tertentu, seperti melakukan perkhidmatan pindahan wang, kami mungkin tidak dapat memberi anda Perkhidmatan kami melainkan anda menyediakan maklumat peribadi tertentu.
CARA WESTERN UNION MEMASARKAN PRODUK KEPADA PELANGGANNYA

Tertakluk pada keutamaan anda, kami juga akan memaklumi anda tentang tawaran, promosi dan kemas kini berkenaan produk dan Perkhidmatan kami. Ini mungkin termasuk tawaran-tawaran melalui e-mel, telefon, surat, SMS, media sosial dan saluran komunikasi atau digital yang lain.

Anda boleh memilih untuk tidak menerima komunikasi pemasaran pada bila-bila masa. Jika anda tidak mahu menerima komunikasi berkaitan dengan pemasaran daripada kami lagi, anda boleh menarik diri dengan mengikut arahan dalam komunikasi elektronik yang berkenaan atau dengan menghubungi kami seperti yang diterangkan dalam bahagian “MENGHUBUNGI KAMI”.

Harap maklum bahawa jika anda menarik diri daripada menerima komunikasi berkaitan pemasaran daripada kami, kami masih boleh menghantar komunikasi penting tentang perkhidmatan, pentadbiran atau berkaitan dengan urus niaga kepada anda.

MAKLUMAT DARIPADA KANAK-KANAK

Kami tidak menujukan Perkhidmatan atau produk kami kepada kanak-kanak berumur bawah 18 tahun. Kami tidak dengan sengaja mengumpulkan atau menyelenggarakan maklumat daripada aplikasi runcit, laman web atau aplikasi mudah alih kami daripada orang yang berumur bawah 18 tahun.

LAMAN WEB LUARAN

Laman web kami boleh dipautkan ke atau dari laman web pihak ketiga. Kami tidak menyemak, tidak mengawal dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau amalan privasi yang digunakan oleh laman web yang dipautkan ke atau dari laman web kami. Kami tidak bertanggungjawab terhadap mana-mana laman sedemikian, kandungan atau dasar privasi laman tersebut. Kami tidak menyokong laman web pihak ketiga atau membuat apa-apa jaminan tentang apa-apa maklumat, perisian atau produk atau bahan lain yang mungkin anda dapati pada laman web itu atau apa-apa keputusan yang mungkin diperoleh daripada penggunaan laman web tersebut.

PIHAK YANG BERKONGSI MAKLUMAT PERIBADI ANDA DENGAN WESTERN UNION

Bagi mana-mana tujuan yang disenaraikan dalam Penyataan ini, kami boleh mendedahkan maklumat peribadi yang berkenaan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama anda, maklumat orang hubungan, nombor pengenalan negara dan/atau dokumentasi berkaitan, nombor ID pelanggan, alamat, butiran dan corak urus niaga, dan maklumat akaun bank kepada jenis organisasi atau pihak berikut:

 • Syarikat dan ahli gabungan kumpulan Western Union, termasuk yang disenaraikan dalam bahagian yang bertajuk “ENTITI SAH WESTERN UNION”;
 • Entiti pelesenan pengiriman wang tempatan yang diperlukan untuk urus niaga, termasuk yang disenaraikan di bahagian yang bertajuk: “ENTITI PELESENAN TEMPATAN BUKAN AHLI GABUNGAN”;
 • Ejen atau rakan kongsi perniagaan kami yang memudahkan urus niaga pindahan wang atau Perkhidmatan tertentu yang anda minta;
 • Vendor, pemproses bayaran, rakan kongsi perbankan dan pemproses data yang diberikan kontrak untuk menyediakan perkhidmatan perniagaan dan khidmat pelanggan;
 • Pembekal perkhidmatan, berdasarkan keizinan anda, jika berkenaan, termasuk perkhidmatan pemasaran, perkhidmatan pengiklanan, perkhidmatan beli-belah yang berkaitan dengan program kesetiaan kami dan kepuasan pelanggan serta perkhidmatan penyelidikan pasaran bagi pihak kami. Perkongsian sedemikian boleh merangkumi perkongsian dengan pihak ketiga (seperti syarikat media sosial) untuk memudahkan pengiklanan yang lebih relevan dan disasarkan;
 • Vendor dan pemproses data yang diberikan kontrak untuk membantu kami mengesahkan ketepatan maklumat yang anda berikan dan membuktikan ketulenan identiti anda serta mengurus risiko yang berkaitan dengan keselamatan, dan identiti;
 • Pihak ketiga yang telah anda benarkan untuk mengakses akaun anda dan/atau maklumat akaun anda untuk melaksanakan Perkhidmatan untuk anda, seperti penyedia perkhidmatan maklumat akaun dan penyedia perkhidmatan permulaan pembayaran. Jika anda ialah pelanggan Perkhidmatan yang membenarkan profil awam, anda boleh memilih untuk menjadikan profil anda kelihatan kepada orang awam. Ini mungkin termasuk perkongsian butiran peribadi yang terhad seperti nama, gambar anda, mata wang yang tersedia dalam akaun anda dan hakikat bahawa anda ialah pelanggan. Selain itu, jika anda ialah pelanggan WU+, pelanggan WU+ yang lain juga akan dapat mencari anda dengan nombor telefon anda dan menggunakan kod QR yang mungkin anda berikan untuk membuat urus niaga dengan anda.

Kami boleh menghantar maklumat peribadi yang kami ada berkaitan dengan penjualan atau pindahan bagi semua atau sebahagian perniagaan kami. Kami juga boleh mendedahkan maklumat peribadi anda secara global, seperti yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan yang berkenaan, kepada pihak berkuasa kawal selia dan kewangan, agensi pelaporan kredit, badan penguat kuasa undang-undang, mahkamah, kerajaan atau agensi kerajaan, untuk memenuhi pematuhan dan kewajipan undang-undang atau untuk menegaskan atau mempertahankan hak dan kepentingan Western Union atau lain-lain.

PINDAHAN ANTARABANGSA BAGI MAKLUMAT PERIBADI

Kami memindahkan maklumat peribadi anda kepada pihak dalam negara yang berada di luar negara maklumat dikumpulkan, termasuk tetapi tidak terhad kepada Amerika Syarikat, seperti yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang, pihak berkuasa kawal selia, agensi penguat kuasa undang-undang dan agensi kerajaan. Di samping itu, apabila anda mengirimkan atau menerima wang ke atau dari negara lain, kami juga akan dikehendaki untuk berkongsi beberapa maklumat peribadi anda dengan negara tersebut seperti yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang. Kami memindahkan maklumat peribadi tertentu tentang diri anda kepada pusat data kami yang terletak di Amerika Syarikat atau di rantau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang tempatan dan memproses data tersebut untuk memenuhi kewajipan undang-undang serta kepatuhan kami yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami. Kami juga menyimpan maklumat peribadi tertentu yang kami kumpulkan berdasarkan pilihan pemasaran anda pada pusat data AS kami. Apabila anda menggunakan Perkhidmatan ini, anda mengakui bahawa pindahan maklumat sedemikian di luar negara tempat tinggal anda boleh berlaku.

PINDAHAN DARI KAWASAN EKONOMI EROPAH, UK, DAN SWITZERLAND

Maklumat peribadi yang dipindahkan di luar Kawasan Ekonomi Eropah, UK dan Switzerland ke negara yang didapati tidak menyediakan perlindungan secukupnya oleh Suruhanjaya Eropah akan dilindungi oleh Klausa Kontrak Standard yang sesuai atau mekanisme yang diluluskan oleh Kesatuan Eropah seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

PENGEKALAN MAKLUMAT PERIBADI

Maklumat peribadi anda akan dikekalkan mengikut tempoh berkanun yang terkandung dalam peraturan yang berkaitan dengan urus niaga dan akaun kewangan termasuk yang terdapat dalam undang-undang anti-pengubahan wang haram, pembiayaan anti-pengganas dan undang-undang lain yang terpakai kepada kami. Jika tidak, kami akan mengekalkan maklumat anda hanya jika perlu untuk tujuan tertentu maklumat tersebut dikumpulkan atau untuk menyelesaikan apa-apa pertanyaan yang mungkin anda ajukan. Kami melanggan prinsip pengurangan data dan berusaha untuk mengekalkan maklumat tidak lebih daripada yang diperlukan untuk tujuan maklumat tersebut diperoleh.

MENGAKSES, MEMADAMKAN DAN MEMBETULKAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA DAN MENGUBAH PILIHAN ANDA

Anda berhak mengetahui jika kami memproses maklumat peribadi anda dan boleh meminta kami salinan maklumat anda secara percuma. Anda berhak meminta salinan berstruktur dan boleh dibaca oleh mesin maklumat tertentu yang anda berikan kepada kami. Kami mungkin mengenakan bayaran yang munasabah untuk memberikan maklumat tersebut atau tidak bertindak atas permintaan anda, jika permintaan tersebut secara nyata tidak berasas atau berlebihan. Jika anda menggunakan Perkhidmatan kami dalam talian atau melalui aplikasi mudah alih, anda boleh log masuk ke akaun anda pada bila-bila masa untuk mengakses penyata, maklumat urus niaga dan maklumat peribadi anda yang tertentu.

Anda berhak menghalang kami daripada menghantar komunikasi pemasaran kepada anda. Anda berhak meminta kami membetulkan maklumat tentang diri anda yang tidak lengkap, tidak tepat atau lapuk. Anda berhak meminta kami memadamkan maklumat tertentu tentang anda, untuk mengehadkan penggunaan maklumat tertentu yang berkaitan dengan anda dan juga untuk membantah kegunaan tertentu. Setakat maklumat peribadi yang kami proses berdasarkan persetujuan anda, anda boleh menarik balik persetujuan anda sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai. Jika anda ialah pengguna berdaftar westernunion.com sebagai pengguna pindahan wang digital, anda boleh juga melawati westernunion.com dan mengedit tetapan profil anda untuk mengubah komunikasi pemasaran dan keutamaan perkongsian data pihak ketiga.  Anda juga berhak membuat aduan dengan pengatur perlindungan data yang berkaitan atau pihak berkuasa kawal selia tentang pemprosesan maklumat peribadi kami. Apabila kami menerima permintaan, kami mungkin meminta maklumat tambahan daripada anda untuk mengesahkan identiti anda dan sebagai langkah keselamatan untuk melindungi maklumat peribadi anda. Dalam sesetengah keadaan, kami mungkin enggan bertindak atau mungkin mengenakan had terhadap hak anda, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. Untuk menggunakan hak ini, sila lawati https://wuprod.service-now.com/wu_privacy atau hubungi Western Union melalui bahagian bertajuk “MENGHUBUNGI KAMI”. Kami akan berusaha untuk membalas permintaan anda dalam masa 30 hari, tetapi masa respons mungkin berbeza-beza bergantung pada undang-undang dan peraturan yang berkenaan dengan permintaan anda dan kami mungkin layak untuk melanjutkan tempoh ini dalam keadaan tertentu. Kami akan mematuhi permintaan anda setakat yang dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan.

Hak tambahan juga tersedia dalam pelbagai bidang kuasa mengikut undang-undang setempat. Tetapan ini boleh diakses melalui kaedah yang disediakan di atas.

MENGHUBUNGI KAMI

Jika anda mempunyai pertanyaan atau aduan tentang cara kami mengendalikan maklumat peribadi anda, kami meminta agar anda membuat pertanyaan anda secara bertulis. Kami akan menyiasat pertanyaan anda dan secara umum akan membalas secara bertulis dalam masa 30 hari selepas penerimaan. Anda juga boleh menghubungi kami, termasuk Pegawai Perlindungan Data kami di wuprivacy@westernunion.com.

Untuk menghubungi kami melalui nombor telefon bebas tol atau setempat, sila klik pautan “Hubungi Kami” dalam pengaki laman web Western Union yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat hubungan yang khusus dengan rantau anda.

PERUBAHAN

Kami berhak mengubah suai Pernyataan Privasi Global ini. Pernyataan privasi yang dikemas kini akan disiarkan pada Laman Web ini apabila perubahan dibuat. Kami menggesa anda untuk semak Pernyataan Privasi Global ini apabila anda melawati halaman ini untuk mendapatkan pernyataan yang terkini.

NOTIS PRIVASI WARGA AS (TERMASUK PENDUDUK CALIFORNIA)

Bagi pengguna di AS, (termasuk di California, Nevada, Dakota Utara, Texas dan Vermont) sila ikut pautan ini ke Notis Privasi Western Union.

Bagi penduduk California, sila lihat Adendum Penduduk California untuk Pernyataan Privasi Global ini.

NOTIS PRIVASI WARGA MEXICO

Bagi pengguna di Mexico, lihat Adendum Penduduk Mexico untuk Pernyataan Privasi Global ini.

NOTIS PRIVASI WARGA BRAZIL

Bagi pengguna di Brazil, lihat Adendum Penduduk Brazil untuk Pernyataan Privasi Global ini.

NOTIS PRIVASI WARGA JEPUN

Bagi pengguna yang tinggal di Jepun, meskipun terdapat mana-mana peruntukan lain yang terkandung dalam Pernyataan Privasi Global ini, kami akan menganggap nombor Pengenalan Peribadi Jepun (“Nombor Saya”) dan dokumen sokongan yang berkaitan dengannya mematuhi mana-mana undang-undang dan peraturan yang berkenaan seperti yang diterangkan dalam bahagian ini.

Kami mengumpulkan Nombor Saya dan dokumen sokongan anda yang kami tetapkan semata-mata untuk tujuan mengesahkan Nombor Saya anda seperti yang diperlukan oleh dan mematuhi Akta Penyerahan Pernyataan Pindahan Kawat Luar Negara untuk Tujuan Memperoleh Percukaian Domestik Yang Betul Di Jepun (Nombor Akta 110 dari 1997, seperti yang dipinda).

ENTITI SAH WESTERN UNION

Untuk mendapatkan senarai entiti sah Western Union tempatan, sila lihat di sini: “ENTITI SAH WESTERN UNION”.

ENTITI PELESENAN TEMPATAN BUKAN AHLI GABUNGAN

Untuk mendapatkan senarai entiti pelesenan tempatan Western Union, sila lihat di sini: “ENTITI PELESENAN SETEMPAT WESTERN UNION.