GLOBALNE ZASADY FIRMY WESTERN UNION DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

Aktualizacja 1 września 2023 roku

Firma Western Union, nasze podmioty zależne i stowarzyszone („Western Union” lub „my” albo „nas”) dbają o prywatność Użytkownika i zobowiązują się przetwarzać jego dane osobowe zgodnie z dobrymi praktykami dotyczącymi informacji oraz stosownymi przepisami w zakresie ochrony danych, aby lepiej służyć Użytkownikowi. Aby uzyskać listę lokalnych podmiotów Western Union, należy zapoznać się z częścią zatytułowaną „PODMIOTY PRAWNE WESTERN UNION” niniejszych Globalnych zasad ochrony prywatności.

ZAKRES NINIEJSZYCH GLOBALNYCH ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI

W firmie Western Union staramy się pomagać naszym klientom w przesyłaniu pieniędzy, by wspierali sprawy, na których im zależy. To zobowiązanie wobec naszych klientów obejmuje prawidłowe przetwarzanie danych osobowych.

Celem niniejszych globalnych zasad ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy, chronimy, ujawniamy i udostępniamy dane osobowe, gdy Użytkownik korzysta z którejkolwiek z naszych usług za pośrednictwem naszej witryny internetowej, w naszych placówkach oraz za pomocą naszych aplikacji mobilnych, a także przekazanie informacji na temat dostępnych Użytkownikowi opcji wyboru dotyczących sposobu gromadzenia i używania jego danych.

DANE OSOBOWE GROMADZONE PRZEZ WESTERN UNION

Kiedy Użytkownik korzysta z naszych przekazów pieniężnych lub innych usług finansowych, otwiera i prowadzi u nas konto bankowe lub portfel cyfrowy, kontaktuje się z nami, uzyskuje dostęp do naszych stron internetowych lub aplikacji albo dołącza do naszych programów lojalnościowych (zbiorowo zwanych dalej „Usługami”), zbieramy dane osobowe o nim i możemy je wykorzystywać wraz z innymi informacjami zebranymi lub wygenerowanymi w trakcie naszej relacji z Użytkownikiem. Gromadzimy różne rodzaje danych osobowych, które mogą obejmować:

 • Dane osobowe i identyfikatory: podstawowe dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu), zdjęcie lub inny obraz Użytkownika (jeśli zdecyduje się na jego przekazanie), miejsce urodzenia, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, zawód, stan małżeński oraz rządowe lub krajowe numery identyfikacyjne i towarzysząca im dokumentacja;
 • Twoje informacje finansowe i transakcyjne: informacje finansowe i transakcyjne takie jak przekazy pieniężne, płatności, depozyty oraz źródło/miejsce przeznaczenia przekazywanych środków, informacje o sposobie korzystania z naszych Usług, dane bankowe i kredytowe oraz informacje o pracodawcy;
 • Dane osobowe odbiorcy: imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe dotyczące odbiorców, do których Użytkownik wysyła lub od których odbiera środki pieniężne, lub z którymi realizuje innego rodzaju transakcje, korzystając w tym celu z naszych Usług;
 • Dane techniczne: dane takie jak dane hosta, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu, adres IP komputera lub identyfikator wyświetlania reklam na urządzeniu, geolokalizacja (o ile jest włączona), informacje o urządzeniu (takie jak jego właściwości, ustawienia, aplikacje, informacje o przechowywaniu i używaniu), aplikacji mobilnej, przeglądarce i oprogramowaniu systemu operacyjnego, profil społecznościowy i informacje o sieci, data i godzina dostępu do naszych witryn oraz adres strony, z której Użytkownik trafił na naszą witrynę. Western Union gromadzi dane osobowe dotyczące aktywności internetowej Użytkownika zgodnie z opisem w części „TECHNOLOGIE INTERNETOWE”.
 • Twoje wrażliwe dane osobowe: dane wrażliwe lub specjalne kategorie informacji, takie jak informacje biometryczne wykorzystywane do jednoznacznej identyfikacji Użytkownika (np. odciski palców lub rozpoznawanie twarzy) lub informacje o wyrokach skazujących za przestępstwa. Przechowujemy te dane tylko wtedy, gdy są one niezbędne do celów świadczonych przez nas Usług, w przypadku ich przetwarzania w istotnym interesie publicznym, jeśli ciąży na nas obowiązek prawny w tym zakresie lub gdy uzyskamy na to zgodę Użytkownika.
 • Informacje o Użytkowniku z witryn lub usług stron trzecich: jeżeli Użytkownik łączy się z witrynami internetowymi bądź aplikacjami mobilnymi Western Union lub loguje do nich za pomocą usługi innej firmy (np. Google i Facebook), Użytkownik pozwala danej usłudze strony trzeciej przesłać nam informacje takie jak jego imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe i inne informacje kontrolowane przez tę usługę lub autoryzowane przez Użytkownika za pośrednictwem ustawień prywatności w ramach tej usługi.
JAK WESTERN UNION GROMADZI DANE OSOBOWE

Western Union gromadzi dane osobowe na kilka sposobów:

 • dane przekazywane nam przez Użytkownika osobiście, przez Internet lub za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej, w tym za pośrednictwem formularzy transakcyjnych, w ramach rejestracji naszych kont bankowych lub przystępowania do programów lojalnościowych, kontaktów z agencjami i partnerami biznesowymi Western Union;
 • dane przekazywane nam przez Użytkownika w ramach świadczenia usług wsparcia dla klienta lub konsultacji, w tym korzystania z poczty elektronicznej lub tradycyjnej, centrów obsługi telefonicznej lub czatów w czasie rzeczywistym;
 • dane Użytkownika przekazywane nam przez inne osoby korzystające z naszych Usług;
 • dane uzyskiwane przez nas w ramach korzystania przez Użytkownika z naszych Usług;
 • informacje o użytkowniku pozyskane za pośrednictwem metod automatycznych, takich jak protokoły komunikacyjne, wiadomości e-mail i pliki cookie lub podobne TECHNOLOGIE INTERNETOWE;
 • informacje o użytkowniku pozyskane za pośrednictwem naszych dostawców, firm zarządzających ryzykiem oszustwa, organów ścigania, komercyjnych i publicznych źródeł danych oraz innych legalnych źródeł danych innych firm, które wykorzystujemy do poszerzenia naszych informacji o klientach;
 • Informacje o Użytkowniku, które są pozyskiwane poprzez korzystanie przez niego z mediów społecznościowych; oraz
 • Informacje o Użytkowniku, które są pozyskiwane w związku z jego zainteresowaniem reklamami umieszczanymi przez firmę Western Union lub na jej temat w naszych witrynach internetowych lub w witrynach stron trzecich.
JAK WESTERN UNION CHRONI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Korzystamy z zabezpieczeń organizacyjnych, technicznych i administracyjnych, które spełniają wymagania stosownych przepisów prawa i regulacji rządowych, dbając o bezpieczeństwo informacji Użytkownika. Dokładamy również starań, aby ograniczyć dostęp do przetwarzanych przez nas danych osobowych wyłącznie do naszych pracowników, agentów i przedstawicieli, którzy wymagają tych danych do celów prowadzenia działalności. Pomimo naszych starań strony trzecie mogą nielegalnie przechwytywać lub uzyskiwać dostęp do danych osobowych Użytkownika.

TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Korzystamy z technologii internetowych, takich jak pliki cookie, tagi i sygnały nawigacyjne w naszych witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych lub podczas odwiedzania witryny strony trzeciej. Używamy tych technologii do różnych celów, w tym, ale nie wyłącznie, do celów określonych w sekcji zatytułowanej „JAK WESTERN UNION WYKORZYSTUJE GROMADZONE DANE OSOBOWE”.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak korzystamy z plików cookie, należy kliknąć łącze „Informacje o plikach cookie” w stopce odpowiedniej witryny internetowej Western Union. W określonych regionach wdrożyliśmy możliwość zarządzania przez Użytkownika plikami cookie w naszych witrynach internetowych oraz będzie odczytywać i zapisywać pliki cookie wyłącznie na podstawie preferencji Użytkownika.

Możemy korzystać z usług stron trzecich w celu dostarczania Użytkownikowi spersonalizowanych reklam podczas przeglądania Internetu. Użytkownik może zasadniczo zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam od zewnętrznych reklamodawców i sieci reklamowych, które są członkami inicjatywy Network Advertising Initiative (NAI) lub tych, którzy postępują zgodnie z zasadami samoregulacji dotyczącymi reklamy behawioralnej online, które stworzyła organizacja Digital Advertising Alliance (DAA). W tym celu należy odwiedzić strony rezygnacji w witrynach internetowych NAI i DAA.

Do Not Track (DNT – nie śledź) to opcjonalne ustawienie przeglądarki, które umożliwia użytkownikowi wybór preferencji dotyczących śledzenia go przez reklamodawców i inne firmy zewnętrzne. Nie reagujemy na sygnały DNT, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo.

JAK WESTERN UNION WYKORZYSTUJE GROMADZONE DANE OSOBOWE

Wykorzystujemy gromadzone przez nas dane osobowe do opisanych niżej celów komercyjnych:

 • Świadczenie Usług: aby pomóc nam w świadczeniu Usług i obsłudze klienta oraz w celu zapewnienia Użytkownikowi spersonalizowanego doświadczenia, pomocy w przeprowadzaniu transakcji oraz uzyskiwaniu dostępu do informacji o rachunku, kojarzenia danych osobowych Użytkownika podczas korzystania z wielu Usług (np. podczas tworzenia przez Użytkownika portfela cyfrowego lub konta bankowego, w celu powiązania informacji programu lojalnościowym lub transakcji przeprowadzonych przed utworzeniem portfela cyfrowego lub konta bankowego). Zaniechanie podania wymaganych danych osobowych może wpłynąć na naszą zdolność do świadczenia Usług.
 • Komunikacja: aby kontaktować się z Użytkownikiem w sprawie informacji dotyczących wykorzystywanych przez niego Usług lub programów lojalnościowych, udzielać odpowiedzi na pytania lub inne prośby zgłaszane naszym zespołom obsługi klienta lub przekazywać informacje marketingowe i reklamowe na podstawie preferencji Użytkownika;
 • Uwierzytelnianie: aby rozpoznawać tożsamość Użytkownika i pozwalać mu pozostać zalogowanym w trakcie korzystania z Usług bez konieczności ponownego wprowadzania hasła;
 • Statystyki: aby przeprowadzać analizy, które pozwolą lepiej zrozumieć naszych klientów i zapewnić im lepszą obsługę;
 • Analiza ruchu w sieci: aby ustalić, czy Użytkownik wszedł na stronę internetową Western Union za pośrednictwem reklamy internetowej, jednostki partnerskiej lub stowarzyszonej, czy też kliknął reklamę lub łącze na jednej z naszych witryn internetowych;
 • Reklamy: aby dostarczać informacje odpowiadające zainteresowaniom Użytkownika dotyczącym witryn i aplikacji nienależących do firmy Western Union;
 • Świadczenie usług reklamowych i marketingowych dla partnerów reklamowych, w tym reklam kierowanych
 • Analiza dotycząca promocji: uzyskanie większej wiedzy na temat skuteczności naszych kampanii promocyjnych i tego, czy nasze wiadomości promocyjne miały wpływ na działania klienta;
 • Zapobieganie oszustwom, przestępczości finansowej (w tym praniu pieniędzy) i innej nielegalnej działalności: aby promować bezpieczeństwo, ograniczać ryzyko finansowe i przeciwdziałać oszustwom dotyczącym naszych Usług oraz, w razie potrzeby, aby zapewnić skuteczność naszych procesów zapewnienia zgodności mających na celu zapobieganie działalności przestępczej.
PODSTAWY PRAWNE DO WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika, jak zostało to wyjaśnione w innej części niniejszych Zasad, opierając się na następujących podstawach prawnych:

 • Wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia mu naszych Usług. Obejmuje to wykorzystywanie danych osobowych niezbędnych do udostępnienia portfela cyfrowego i usług bankowych, realizowania przekazów pieniężnych, świadczenia usług finansowych, usług związanych z kartami przedpłaconymi i programami lojalnościowymi. Możemy wykorzystywać te dane w celu wykonywania postanowień umowy zawartej z Użytkownikiem lub podjęcia działań potrzebnych do zawarcia umowy w związku z którąkolwiek z Usług.
 • Wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika w uzasadnionych celach biznesowych, gdy cele te nie przeważają nad prawami i wolnościami osób, których dane przetwarzamy. Obejmuje to wykorzystywanie danych osobowych w celu analizy oraz ulepszania naszych produktów, lokalizacji, usług, działań i prowadzenia strony, zwiększania zadowolenia klienta oraz w celu mierzenia marketingowej stopy zwrotu z inwestycji i satysfakcji z marki. Może to również obejmować wykorzystanie danych Użytkownika do przeprowadzania badań rynku, a także marketingu i reklamy w oparciu o korzystanie z naszych Usług i zainteresowania Użytkownika. Możemy również wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do świadczenia usług dla klientów oraz do ochrony bezpieczeństwa i integralności naszych technologii, systemów i usług. Może to również obejmować zapobieganie oszustwom, praniu pieniędzy i innej niezgodnej z prawem działalności lub ustalanie bądź obronę roszczenia prawnego.
 • Wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika w celach prawnych i związanych z zachowaniem zgodności z przepisami. Obejmuje to korzystanie z danych osobowych wymaganych w celu przestrzegania obowiązków prawnych i regulacyjnych dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz innych regulacji finansowych, wykrywania, przeciwdziałania i ścigania przypadków oszustw i kradzieży, jak również zapobiegania niezgodnemu z prawem lub niedozwolonemu wykorzystywaniu naszych Usług albo innych niezgodnych z prawem lub szkodliwych działań, a także w celu realizacji globalnego programu zgodności z przepisami w tym zakresie. Może to także oznaczać ustanawianie, wykonywanie lub ochronę praw i roszczeń Western Union i innych podmiotów oraz monitorowanie i zgłaszanie problemów ze zgodnością. Może to także obejmować korzystanie z danych osobowych Użytkownika w celu potwierdzenia i uwierzytelnienia jego tożsamości oraz wykorzystywanie w tym celu pomocy podmiotów trzecich.
 • Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika na podstawie jego zgody tak, jak określono w niniejszych Zasadach. Obejmuje to zgodę na otrzymywanie korespondencji marketingowej, uwidocznienia innym osobom profilu konta bankowego lub portfela cyfrowego Użytkownika lub w innych przypadkach wymaganych przez prawo. Jeśli poprosimy o zgodę Użytkownika, poinformujemy go także o tym, w jakim celu zamierzamy przetwarzać jego dane.
 • Powiadomimy Użytkownika, gdy jego informacje będą niezbędne do świadczenia zamówionych przez niego Usług lub gdy będzie to wymagane przez prawo. W niektórych przypadkach, takich jak realizacja przekazu pieniężnego lub świadczenie usług bankowych albo portfela cyfrowego, bez udostępnienia nam niektórych danych osobowych Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z Usług.
JAK FIRMA WESTERN UNION REALIZUJE DZIAŁANIA MARKETINGOWE DLA SWOICH KLIENTÓW

Zgodnie z preferencjami Użytkownika powiadomimy go o ofertach, promocjach i aktualizacjach dotyczących naszych produktów i Usług lub innych produktów i usług, które mogą go zainteresować. Może to obejmować oferty składane przez pocztę e-mail, telefon, pocztę tradycyjną, SMS-y, media społecznościowe i inne środki komunikacji lub kanały cyfrowe.

W dowolnym momencie Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich informacji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiedniej korespondencji elektronicznej, zmieniając ustawienia konta lub aplikacji bankowej/portfela cyfrowego albo kontaktując się z nami w sposób opisany w części „KONTAKT Z NAMI”.

Prosimy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, nadal możemy wysyłać do Użytkownika ważne informacje o usługach i sprawach administracyjnych lub dotyczące transakcji.

INFORMACJE ZBIERANE OD DZIECI

Nie kierujemy swoich Usług ani produktów do osób w wieku poniżej 18 roku życia. Nigdy celowo nie gromadzimy ani nie przechowujemy informacji pochodzących ze sprzedaży detalicznej, witryny lub aplikacji mobilnych od osób w wieku poniżej 18 roku życia.

ZEWNĘTRZNE WITRYNY INTERNETOWE

Na naszych stronach internetowych mogą znajdować się łącza do stron innych podmiotów, a łącze do naszej strony może znajdować się na stronach innych podmiotów. Nie weryfikujemy i nie kontrolujemy treści ani praktyk dotyczących ochrony prywatności stosowanych przez witryny internetowe zawierające łącza do naszych stron internetowych ani przez witryny internetowe, do których prowadzą łącza z naszych witryn, a także nie ponosimy odpowiedzialności za te treści i praktyki. Nie ponosimy odpowiedzialność za którąkolwiek z tych witryn, ich treści ani ich zasady ochrony prywatności. Nie udzielamy rekomendacji dla witryn internetowych stron trzecich ani żadnych gwarancji dotyczących informacji, oprogramowania czy innych produktów lub materiałów, które Użytkownik może w nich znaleźć, ani dla żadnych wyników, jakie mogą być uzyskane z ich stosowania.

KOMU FIRMA WESTERN UNION UDOSTĘPNIA DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Do celów wymienionych w niniejszych Zasadach, możemy ujawniać odpowiednie dane osobowe, w tym bez ograniczenia, imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer PESEL lub powiązaną dokumentację, numer dowodu tożsamości, adres, szczegóły i wzorce transakcji i dane konta bankowego Użytkownika następującym organizacjom lub podmiotom:

 • spółkom i podmiotom stowarzyszonym Western Union, w tym wymienionym w części zatytułowanej „PODMIOTY PRAWNE WESTERN UNION”;
 • naszym agentom lub partnerom biznesowym obsługującym przekazy pieniężne lub transakcje płatnicze, lub określone Usługi zamówione przez Użytkownika;
 • dostawcom, instytucjom przetwarzającym płatności, partnerom bankowym i podmiotom przetwarzającym dane, które na mocy zawartej umowy świadczą usługi dla firm i klientów indywidualnych;
 • dostawcom Usług (na podstawie wymaganej zgody Użytkownika), w tym dostawcom usług marketingowych, usług reklamowych, usług handlowych związanych z naszymi programami lojalnościowymi oraz usług związanych z badaniami rynku w naszym imieniu. Takie udostępnianie danych może obejmować udostępnianie stronom trzecim (np. firmom prowadzącym media społecznościowe), aby ułatwić im wyświetlanie istotnych i ukierunkowanych reklam;
 • dostawcom i podmiotom przetwarzającym dane w celu zapewniania nam pomocy w zakresie weryfikacji rzetelności podanych przez Użytkownika danych i jego tożsamości oraz zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem, oszustwami i tożsamością;

podmiotom zewnętrznym upoważnionym przez Użytkownika do uzyskiwania dostępu do jego rachunku lub danych jego rachunku w celu świadczenia na jego rzecz Usług, takim jak podmioty świadczące usługi informacyjne w zakresie rachunków i podmioty świadczące usługi inicjowania płatności. Jeśli Użytkownik jest klientem Usługi, która umożliwia utworzenie profilu publicznego, może on zdecydować się na publiczne udostępnienie swojego profilu. Może to obejmować udostępnianie ograniczonych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, zdjęcie, dostępne waluty konta oraz fakt bycia klientem. Ponadto jeśli Użytkownik korzysta z konta bankowego lub konta portfela cyfrowego, inni klienci mogą również wyszukać go po numerze telefonu, a także skorzystać z kodu QR podanego w celu przeprowadzenia z nim transakcji.

Możemy przekazać posiadane dane osobowe w związku ze sprzedażą albo przeniesieniem całości lub części naszej działalności. Możemy też udostępniać dane osobowe Użytkownika globalnie, jeśli jest to wymagane lub dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawnych odpowiednim organom regulacyjnym oraz finansowym, organom sprawozdawczości kredytowej, organom ścigania, sądom, organom lub agencjom rządowym, aby spełnić zobowiązania dotyczące zgodność z przepisami oraz w zakresie przestrzegania prawa lub dochodzenia i obrony praw i interesów Western Union albo innych stron.

MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika przekazujemy stronom zlokalizowanym poza krajem, w którym dane te zostały zgromadzone, w tym między innymi w USA, zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa, organów regulacyjnych, organów ścigania oraz agencji rządowych. Gdy użytkownik wysyła pieniądze do innego kraju lub je z niego otrzymuje, spoczywa na nas ponadto obowiązek ujawnienia niektórych danych osobowych temu kraju zgodnie z prawnie obowiązującymi wymogami lub zezwoleniami. Przekazujemy niektóre dane osobowe Użytkownika do naszych centrów danych zlokalizowanych w USA lub w regionie, zgodnie z lokalnie obowiązującym prawem, i przetwarzamy je, aby wypełniać nasze prawne i regulacyjne zobowiązania dotyczące naszych Usług. Dodatkowo niektóre dane osobowe gromadzone na podstawie zgód marketingowych użytkownika przechowujemy w naszym centrum danych w USA. Korzystając z naszych Usług, Użytkownik wyraża zgodę na takie przekazywanie informacji poza jego kraj zamieszkania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG), WIELKIEJ BRYTANII I SZWAJCARII

Dane osobowe przekazywane poza EOG, Wielką Brytanię i Szwajcarię do krajów uznanych przez Komisję Europejską lub brytyjskie Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO) za niezapewniające adekwatnej ochrony, są chronione stosownymi standardowymi klauzulami umownymi lub innymi mechanizmami zatwierdzonymi przez UE lub Wielką Brytanię zgodnie z wymogami prawa.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane zgodnie z określonymi ustawowo okresami zawartymi w przepisach obowiązujących w odniesieniu do transakcji finansowych i rachunków, w tym zgodnie z okresami określonymi w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz w innych obowiązujących nas przepisach prawa. W przeciwnym przypadku dane Użytkownika będziemy przechowywać wyłącznie, jeśli będzie to konieczne w konkretnych celach, dla których je zgromadziliśmy, albo w celu rozstrzygnięcia wszelkich zapytań wystosowanych przez Użytkownika. Stosujemy się do zasad służących minimalizacji ilości danych i staramy się przechowywać dane nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały uzyskane.

USUWANIE, POPRAWIANIE I UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA ORAZ ZMIANA WSKAZANYCH PREFERENCJI

Użytkownik ma prawo wiedzieć, czy przetwarzamy jego dane osobowe, i poprosić nas o bezpłatną kopię dotyczących go informacji. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania ustrukturyzowanej kopii przedstawionych nam informacji w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możemy naliczyć uzasadnioną opłatę za przekazanie takich informacji albo nie zrealizować żądania Użytkownika, jeżeli będzie ono wyraźnie bezpodstawne albo przesadne. Jeśli Użytkownik korzysta z naszych usług online lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej, może zalogować się do swojego konta w dowolnym momencie, aby uzyskać dostęp do wyciągów, informacji transakcyjnych i niektórych danych osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania, abyśmy przestali wysyłać mu wiadomości marketingowe. Użytkownikowi przysługuje prawo do poproszenia nas o poprawienie niekompletnych, nieprawidłowych albo nieaktualnych danych na jego temat. Użytkownik ma prawo poprosić o skasowanie określonych informacji o nim, ograniczenia określonych rodzajów używania informacji, które go dotyczą, oraz sprzeciwić się określonym rodzajom używania takich informacji. W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika, może on wycofać zgodę zgodnie ze stosownymi przepisami prawa. Jeśli Użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu westernunion.com jako klient cyfrowych przekazów pieniężnych, może odwiedzić stronę westernunion.com i edytować ustawienia swojego profilu, aby zmienić ustawienia komunikacji marketingowej oraz preferencje udostępniania danych innych firm. Użytkownik ma także prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu regulacyjnego w zakresie ochrony danych lub organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Po otrzymaniu wniosku możemy poprosić Użytkownika o dodatkowe informacje, aby zweryfikować jego tożsamość i zapewnić bezpieczeństwo jego danych osobowych. W niektórych sytuacjach możemy odmówić działania lub nałożyć ograniczenia na prawa Użytkownika, gdy będzie to dozwolone przez stosowne prawo. Aby skorzystać z tych praw, należy wejść na stronę http://www.westernunion.com/datasubjectrights lub skontaktować się z Western Union zgodnie z opisem w części „KONTAKT Z NAMI”. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wniosek Użytkownika w ciągu 30 dni, ale czas odpowiedzi może się różnić w zależności od przepisów prawa i regulacji mających zastosowanie do wniosku, a w pewnych okolicznościach możemy mieć prawo do przedłużenia tego okresu. Zastosujemy się do żądania Użytkownika w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa.

W różnych jurysdykcjach mogą być dostępne również inne prawa zgodnie z lokalnymi przepisami. Dostęp do nich będzie możliwy za pomocą środków opisanych powyżej.

KONTAKT Z NAMI

W celu przesłania pytań lub złożenia skargi w odniesieniu do tego, jak przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, prosimy o skorzystanie z komunikacji pisemnej. Firma zbada każdą przedstawioną sprawę i udzieli odpowiedzi na piśmie w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez firmę zapytania. Do kontaktu z nami, w tym naszym inspektorem ochrony danych, prosimy korzystać z adresu wuprivacy@westernunion.com.

Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem bezpłatnego lub lokalnego numeru telefonu, należy kliknąć łącze „Kontakt” w stopce odpowiedniej strony internetowej Western Union, aby znaleźć informacje kontaktowe dotyczące właściwego regionu.

ZMIANY

Możemy od czasu do czasu modyfikować niniejsze Globalne zasady ochrony prywatności  –ich zaktualizowana wersja będzie publikowana na tej stronie internetowej, gdy pojawią się zmiany. Zalecamy przeglądanie treści niniejszych Globalnych zasad ochrony prywatności podczas wizyty na stronie, aby uzyskać ich najbardziej aktualną wersję.

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI OBYWATELI Z USA (W TYM MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA)

W przypadku klientów ze Stanów Zjednoczonych, w tym zamieszkujących stan Kalifornia, Nevada, Dakota Północna, Teksas lub Vermont, prosimy kliknąć łącze do Informacji Western Union o ochronie prywatności.

Mieszkańcy stanu Kalifornia powinni zapoznać się z załącznikiem dla mieszkańców stanu Kalifornia do niniejszych Globalnych zasad ochrony prywatności.

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI OBYWATELI MEKSYKU
INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI OBYWATELI BRAZYLII
INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI OBYWATELI JAPONII

W przypadku klientów mieszkających w Japonii niezależnie od innych postanowień zawartych w niniejszych Globalnych zasadach ochrony prywatności będziemy traktować japoński numer identyfikacyjny („numer”) i dokumenty mu towarzyszące zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi opisanymi w niniejszym ustępie.

Zbieramy numer i dokumenty towarzyszące wskazane przez nas wyłącznie w celu potwierdzenia numeru zgodnie z wymogami ustawy o przekazywaniu oświadczeń o przelewach zagranicznych w celu zapewnienia właściwego opodatkowania krajowego w Japonii (ustawa nr 110 z 1997 r. z poprawkami).

PODMIOTY PRAWNE WESTERN UNION

Listę lokalnych podmiotów prawnych Western Union można znaleźć tutaj: „PODMIOTY PRAWNE WESTERN UNION”.