GLOBALNE OŚWIADCZENIE FIRMY WESTERN UNION O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Zaktualizowano 1 listopada 2021 r.

Firma Western Union, nasze podmioty zależne i stowarzyszone („Western Union” lub „my” albo „nas”) dbają o prywatność Użytkownika i zobowiązują się przetwarzać jego dane osobowe zgodnie z dobrymi praktykami dotyczącymi informacji oraz stosownymi przepisami w zakresie ochrony danych, aby lepiej służyć Użytkownikowi. Aby uzyskać listę lokalnych podmiotów Western Union, należy zapoznać się z częścią zatytułowaną „PODMIOTY PRAWNE WESTERN UNION” niniejszego Globalnego oświadczenia o ochronie prywatności.

ZAKRES NINIEJSZEGO GLOBALNEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

W firmie Western Union staramy się pomagać naszym klientom w przesyłaniu pieniędzy, by wspierali sprawy, na których im zależy. To zobowiązanie wobec naszych klientów obejmuje prawidłowe przetwarzanie danych osobowych.

Celem niniejszego Globalnego oświadczenia o ochronie prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy, chronimy, ujawniamy i udostępniamy dane osobowe, gdy Użytkownik korzysta z którejkolwiek z naszych usług za pośrednictwem naszej witryny internetowej, w naszych placówkach oraz za pomocą naszych aplikacji mobilnych, a także przekazanie informacji na temat dostępnych Użytkownikowi opcji wyboru dotyczących sposobu gromadzenia i używania jego danych.

DANE OSOBOWE GROMADZONE PRZEZ WESTERN UNION

Gdy Użytkownik korzysta z naszych usług przekazów pieniężnych lub innych usług w zakresie płatności, otwiera i utrzymuje u nas konto bankowe, uzyskuje dostęp do naszych stron internetowych lub aplikacji lub dołącza do naszych programów lojalnościowych (łącznie zwanych „Usługami”), wówczas gromadzimy dane osobowe Użytkownika i możemy z nich korzystać razem z innymi informacjami zebranymi lub wygenerowanymi w trakcie naszych relacji. Gromadzimy różne rodzaje danych osobowych, które mogą obejmować:

 • Podstawowe dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu), zdjęcie lub inny obraz Użytkownika (jeśli zdecyduje się na jego przekazanie), miejsce urodzenia, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, zawód, stan małżeński oraz rządowe lub krajowe numery identyfikacyjne i towarzysząca im dokumentacja;
 • Informacje finansowe i transakcyjne, takie jak przekazy pieniężne, płatności, depozyty oraz źródło/miejsce przeznaczenia przekazywanych środków, informacje o sposobie korzystania z naszych Usług, dane bankowe i kredytowe oraz informacje o pracodawcy;
 • Imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe dotyczące odbiorców, do których Użytkownik wysyła lub od których odbiera środki pieniężne, lub z którymi realizuje innego rodzaju transakcje, korzystając w tym celu z naszych Usług;
 • Dane techniczne, takie jak dane hosta, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu, adres IP komputera lub identyfikator wyświetlania reklam na urządzeniu, geolokalizacja (o ile jest włączona), informacje o urządzeniu (takie jak jego właściwości, ustawienia, aplikacje, informacje o przechowywaniu i używaniu), aplikacji mobilnej, przeglądarce i oprogramowaniu systemu operacyjnego, profil społecznościowy i informacje o sieci, data i godzina dostępu do naszych witryn oraz adres strony, z której Użytkownik trafił na naszą witrynę. Western Union gromadzi dane osobowe dotyczące aktywności internetowej Użytkownika zgodnie z opisem w części „TECHNOLOGIE INTERNETOWE”.
 • Dane wrażliwe lub specjalne kategorie informacji, takie jak informacje biometryczne wykorzystywane do jednoznacznej identyfikacji Użytkownika (np. odciski palców lub rozpoznawanie twarzy) lub informacje o wyrokach skazujących za przestępstwa.  Przechowujemy te dane tylko wtedy, gdy są one niezbędne do celów świadczonych przez nas Usług, w przypadku ich przetwarzania w istotnym interesie publicznym, jeśli ciąży na nas obowiązek prawny w tym zakresie lub gdy uzyskamy na to zgodę Użytkownika.
 • Jeżeli Użytkownik łączy się z witrynami internetowymi bądź aplikacjami mobilnymi Western Union lub loguje do nich za pomocą usługi innej firmy (np. Google i Facebook), Użytkownik pozwala tej usłudze przesłać nam informacje takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe i inne informacje kontrolowane przez tę usługę lub autoryzowane przez użytkownika za pośrednictwem ustawień prywatności w ramach tej usługi.
JAK WESTERN UNION GROMADZI DANE OSOBOWE

Western Union gromadzi dane osobowe na kilka sposobów:

 • dane przekazywane nam przez Użytkownika osobiście, przez Internet lub za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej, w tym za pośrednictwem formularzy transakcyjnych, w ramach rejestracji naszych kont bankowych lub przystępowania do programów lojalnościowych, kontaktów z agencjami i partnerami biznesowymi Western Union;
 • dane przekazywane nam przez Użytkownika w ramach świadczenia usług wsparcia dla klienta lub konsultacji, w tym korzystania z poczty elektronicznej lub tradycyjnej, centrów obsługi telefonicznej lub czatów w czasie rzeczywistym;
 • dane Użytkownika przekazywane nam przez inne osoby korzystające z naszych Usług;
 • dane uzyskiwane przez nas w ramach korzystania przez Użytkownika z naszych Usług;
 • za pośrednictwem metod automatycznych, takich jak protokoły komunikacyjne, wiadomości e-mail i pliki cookie lub podobne TECHNOLOGIE INTERNETOWE;
 • za pośrednictwem naszych dostawców, firm zarządzających ryzykiem oszustwa, organów ścigania, komercyjnych i publicznych źródeł danych oraz innych legalnych źródeł danych innych firm, które wykorzystujemy do poszerzenia naszych informacji o klientach;
 • poprzez korzystanie z przez Użytkownika z mediów społecznościowych;
 • poprzez zainteresowanie klienta reklamami Western Union umieszczonymi na stronach internetowych stron trzecich.
JAK WESTERN UNION CHRONI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.  Korzystamy z zabezpieczeń organizacyjnych, technicznych i administracyjnych, które spełniają wymagania stosownych przepisów prawa i regulacji rządowych, dbając o bezpieczeństwo informacji Użytkownika. Dokładamy również starań, aby ograniczyć dostęp do przetwarzanych przez nas danych osobowych wyłącznie do naszych pracowników, agentów i przedstawicieli, którzy wymagają tych danych do celów prowadzenia działalności. Pomimo naszych starań strony trzecie mogą nielegalnie przechwytywać lub uzyskiwać dostęp do danych osobowych Użytkownika.

TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Korzystamy z technologii internetowych, takich jak pliki cookie, znaczniki i sygnały nawigacyjne na witrynach internetowych, w aplikacjach mobilnych lub wtedy, gdy Użytkownik odwiedza zewnętrzną witrynę, na której świadczymy Usługi internetowe do różnych celów, w tym bez ograniczenia, do wymienionych w części zatytułowanej „JAK WESTERN UNION WYKORZYSTUJE GROMADZONE DANE OSOBOWE”.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak korzystamy z plików cookie, należy kliknąć łącze „Informacje o plikach cookie” w stopce odpowiedniej witryny internetowej Western Union. W określonych regionach wdrożyliśmy możliwość zarządzania przez Użytkownika plikami cookie w naszych witrynach internetowych oraz będzie odczytywać i zapisywać pliki cookie wyłącznie na podstawie preferencji Użytkownika.

Możemy korzystać z usług stron trzecich w celu dostarczania Użytkownikowi spersonalizowanych reklam podczas przeglądania Internetu. Użytkownik może na ogół zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam od zewnętrznych reklamodawców i sieci reklamowych, którzy są członkami Network Advertising Initiative (NAI) lub przestrzegają zasad organizacji Digital Advertising Alliance (DAA) dotyczących internetowych reklam behawioralnych (Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising), odwiedzając strony z opcjami rezygnacji w witrynach NAI i DAA.

Do Not Track (DNT – nie śledź) to opcjonalne ustawienie przeglądarki, które umożliwia użytkownikowi wybór preferencji dotyczących śledzenia go przez reklamodawców i inne firmy zewnętrzne. Nie odpowiadamy na sygnały DNT.

JAK WESTERN UNION WYKORZYSTUJE GROMADZONE DANE OSOBOWE

Wykorzystujemy gromadzone przez nas dane osobowe do opisanych niżej celów komercyjnych. Zaniechanie podania niektórych danych osobowych może wpłynąć na naszą zdolność do świadczenia Usług.

 • Świadczenie Usług: Aby pomóc nam w świadczeniu Usług i obsłudze klienta oraz w celu zapewnienia Użytkownikowi spersonalizowanego doświadczenia, pomocy w przeprowadzaniu transakcji oraz uzyskiwaniu dostępu do informacji o rachunku, kojarzenia danych osobowych Użytkownika podczas korzystania z wielu Usług (np. podczas tworzenia konta WU+, w celu powiązania informacji programu lojalnościowym lub transakcji przeprowadzonych przed utworzeniem konta WU+);
 • Komunikacja: Aby kontaktować się z Użytkownikiem w sprawie informacji dotyczących wykorzystywanych przez niego Usług lub programów lojalnościowych, udzielać odpowiedzi na pytania lub inne prośby zgłaszane naszym zespołom obsługi klienta lub przekazywać informacje marketingowe na podstawie preferencji Użytkownika;
 • Uwierzytelnianie: Aby rozpoznawać tożsamość Użytkownika i pozwalać mu pozostać zalogowanym w trakcie korzystania z Usług bez konieczności ponownego wprowadzania hasła;
 • Analityka: aby przeprowadzać analizy, które pozwolą lepiej zrozumieć naszych klientów i zapewnić im lepszą obsługę;
 • Analiza ruchu w sieci: Aby ustalić, czy Użytkownik wszedł na stronę internetową Western Union za pośrednictwem reklamy internetowej, jednostki partnerskiej lub stowarzyszonej, czy też kliknął reklamę lub łącze na jednej z naszych witryn internetowych;
 • Reklama: W celu dostarczania informacji odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika dotyczącym witryn i aplikacji nienależących do firmy Western Union;
 • Analiza promocji: uzyskanie większej wiedzy na temat skuteczności naszych kampanii promocyjnych i tego, czy nasze wiadomości promocyjne miały wpływ na działania klienta;
 • Zapobieganie oszustwom, przestępczości finansowej (w tym praniu pieniędzy) i innej nielegalnej działalności: Aby promować bezpieczeństwo, ograniczać ryzyko finansowe i przeciwdziałać oszustwom dotyczącym naszych Usług oraz, w razie potrzeby, aby zapewnić skuteczność naszych procesów zapewnienia zgodności mających na celu zapobieganie działalności przestępczej.
PODSTAWY PRAWNE DO WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika, jak zostało to wyjaśnione w innej części niniejszego Oświadczenia, opierając się na następujących podstawach prawnych:

 • Wykorzystujemy dane osobowe, aby świadczyć Użytkownikowi nasze Usługi: Obejmuje to wykorzystywanie danych osobowych niezbędnych do realizowania usług bankowych (w przypadku otwarcia konta WU+), przekazów pieniężnych, usług płatniczych, usług związanych z kartami przedpłaconymi i programami lojalnościowymi. Możemy wykorzystywać te dane w celu wykonywania postanowień umowy zawartej z Użytkownikiem lub podjęcia działań potrzebnych do zawarcia umowy w związku z którymkolwiek z powyższych albo innych produktów bądź usług Western Union.
 • Wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika w uzasadnionych celach biznesowych, gdy cele te nie przeważają nad prawami i wolnościami osób, których dane przetwarzamy: Obejmuje to wykorzystanie danych osobowych do analizy i ulepszania naszych produktów, placówek, usług, operacji, sposobu obsługi tej witryny oraz obsługi klienta, a także do pomiaru zwrotu z inwestycji w działania marketingowe i satysfakcji z marki. Może to obejmować wykorzystywanie dotyczących Użytkownika danych w celu prowadzenia ankiet związanych z badaniem rynku. Możemy także wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do świadczenia usług dla klientów oraz wspierania bezpieczeństwa i integralności naszych technologii, systemów i usług. Może to również obejmować zapobieganie oszustwom, praniu pieniędzy i innej niezgodnej z prawem działalności lub ustalanie bądź obronę roszczenia prawnego.
 • Wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika do celów prawnych i wymaganych przez normy: Obejmuje to korzystanie z danych osobowych wymaganych w celu przestrzegania obowiązków prawnych i regulacyjnych dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz innych regulacji finansowych, wykrywania, przeciwdziałania i ścigania przypadków oszustw i kradzieży, jak również zapobiegania niezgodnemu z prawem lub niedozwolonemu wykorzystywaniu naszych Usług albo innych niezgodnych z prawem lub szkodliwych działań, a także w celu realizacji globalnego programu zgodności z przepisami w tym zakresie. Może to także oznaczać ustanawianie, wykonywanie lub ochronę praw i roszczeń Western Union i innych podmiotów oraz monitorowanie i zgłaszanie problemów ze zgodnością. Może to także obejmować korzystanie z danych osobowych Użytkownika w celu potwierdzenia i uwierzytelnienia jego tożsamości oraz wykorzystywanie w tym celu pomocy podmiotów trzecich.
 • Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w oparciu o jego zgodę, jak wskazano w niniejszych Zasadach: Obejmuje to zgodę na otrzymywanie korespondencji marketingowej, uwidocznienia innym osobom profilu WU+ Użytkownika lub w innych przypadkach wymaganych przez prawo. Jeśli poprosimy o zgodę Użytkownika, poinformujemy go także o tym, w jakim celu zamierzamy przetwarzać jego dane.
 • Powiadomimy Użytkownika o tym, gdy jego informacje będą niezbędne do świadczenia zamówionych przez niego Usług lub gdy będzie to wymagane przez prawo. W niektórych przypadkach, takich jak wykonywanie przekazu pieniężnego lub świadczenie usług bankowych, bez udostępnienia nam niektórych danych osobowych Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z Usług.
JAK FIRMA WESTERN UNION REALIZUJE DZIAŁANIA MARKETINGOWE DLA SWOICH KLIENTÓW

W zależności od preferencji Użytkownika, powiadomimy go o ofertach, promocjach i aktualizacjach dotyczących naszych produktów i Usług. Może to obejmować oferty składane przez pocztę e-mail, telefon, pocztę tradycyjną, SMS-y, media społecznościowe i inne środki komunikacji lub kanały cyfrowe.

W dowolnym momencie Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich informacji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiedniej korespondencji elektronicznej lub kontaktując się z nami w sposób opisany w części „KONTAKT Z NAMI”.

Prosimy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, nadal możemy wysyłać do Użytkownika ważne informacje o usługach i sprawach administracyjnych lub dotyczące transakcji.

INFORMACJE ZBIERANE OD DZIECI

Nie kierujemy swoich Usług ani produktów do osób w wieku poniżej 18 roku życia. Nigdy celowo nie gromadzimy ani nie przechowujemy informacji pochodzących ze sprzedaży detalicznej, witryny lub aplikacji mobilnych od osób w wieku poniżej 18 roku życia.

ZEWNĘTRZNE WITRYNY INTERNETOWE

Na naszych stronach internetowych mogą znajdować się łącza do stron innych podmiotów, a łącze do naszej strony może znajdować się na stronach innych podmiotów. Nie weryfikujemy i nie kontrolujemy treści ani praktyk dotyczących ochrony prywatności stosowanych przez witryny internetowe zawierające łącza do naszych stron internetowych ani przez witryny internetowe, do których prowadzą łącza z naszych witryn, a także nie ponosimy odpowiedzialności za te treści i praktyki. Nie ponosimy odpowiedzialność za którąkolwiek z tych witryn, ich treści ani ich zasady ochrony prywatności. Nie udzielamy rekomendacji dla witryn internetowych stron trzecich ani żadnych gwarancji dotyczących informacji, oprogramowania czy innych produktów lub materiałów, które Użytkownik może w nich znaleźć, ani dla żadnych wyników, jakie mogą być uzyskane z ich stosowania.

KOMU FIRMA WESTERN UNION UDOSTĘPNIA DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Do celów wymienionych w niniejszym Oświadczeniu, możemy ujawniać odpowiednie dane osobowe, w tym bez ograniczenia, imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer PESEL lub powiązaną dokumentację, numer dowodu tożsamości, adres, szczegóły i wzorce transakcji i dane konta bankowego Użytkownika następującym organizacjom lub podmiotom:

 • spółkom i podmiotom stowarzyszonym Western Union, w tym wymienionym w części zatytułowanej „PODMIOTY PRAWNE WESTERN UNION”;
 • Wymagane przez prawo lokalne podmioty zezwalające na reemisję na potrzeby transakcji, w tym wymienione w części zatytułowanej: „NIESTOWARZYSZONE LOKALNE PODMIOTY UDZIELAJĄCE ZEZWOLEŃ”;
 • naszym agentom lub partnerom biznesowym obsługującym przekazy pieniężne lub transakcje płatnicze, lub określone Usługi zamówione przez Użytkownika;
 • dostawcom, instytucjom przetwarzającym płatności, partnerom bankowym i podmiotom przetwarzającym dane, które na mocy zawartej umowy świadczą usługi dla firm i klientów indywidualnych;
 • dostawcom Usług (na podstawie wymaganej zgody Użytkownika), w tym dostawcom usług marketingowych, usług reklamowych, usług handlowych związanych z naszymi programami lojalnościowymi oraz usług związanych z badaniami rynku w naszym imieniu. Takie udostępnianie danych może obejmować udostępnianie stronom trzecim (np. firmom prowadzącym media społecznościowe), aby ułatwić im wyświetlanie istotnych i ukierunkowanych reklam;
 • dostawcom i podmiotom przetwarzającym dane w celu zapewniania nam pomocy w zakresie weryfikacji rzetelności podanych przez Użytkownika danych i jego tożsamości oraz zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem, oszustwami i tożsamością;
 • podmiotom zewnętrznym upoważnionym przez Użytkownika do uzyskiwania dostępu do jego rachunku lub danych jego rachunku w celu świadczenia na jego rzecz Usług, takim jak podmioty świadczące usługi informacyjne w zakresie rachunków i podmioty świadczące usługi inicjowania płatności. Jeśli Użytkownik jest klientem Usługi, która umożliwia utworzenie profilu publicznego, może on zdecydować się na publiczne udostępnienie swojego profilu. Może to obejmować udostępnianie ograniczonych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, zdjęcie, dostępne waluty konta oraz fakt bycia klientem. Ponadto jeśli Użytkownik jest klientem WU+, inni klienci WU+ mogą również wyszukać go po numerze telefonu, a także skorzystać z kodu QR podanego w celu przeprowadzenia z nim transakcji.

Możemy przekazać posiadane dane osobowe w związku ze sprzedażą albo przeniesieniem całości lub części naszej działalności. Możemy też udostępniać dane osobowe Użytkownika globalnie, jeśli jest to wymagane lub dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawnych odpowiednim organom regulacyjnym oraz finansowym, organom sprawozdawczości kredytowej, organom ścigania, sądom, organom lub agencjom rządowym, aby spełnić zobowiązania dotyczące zgodność z przepisami oraz w zakresie przestrzegania prawa lub dochodzenia i obrony praw i interesów Western Union albo innych stron.

MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika przekazujemy stronom zlokalizowanym poza krajem, w którym dane te zostały zgromadzone, w tym między innymi w USA, zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa, organów regulacyjnych, organów ścigania oraz agencji rządowych. Gdy użytkownik wysyła pieniądze do innego kraju lub je z niego otrzymuje, spoczywa na nas ponadto obowiązek ujawnienia niektórych danych osobowych temu kraju zgodnie z prawnie obowiązującymi wymogami lub zezwoleniami. Przekazujemy niektóre dane osobowe Użytkownika do naszych centrów danych zlokalizowanych w USA lub w regionie, zgodnie z lokalnie obowiązującym prawem, i przetwarzamy je, aby wypełniać nasze prawne i regulacyjne zobowiązania dotyczące naszych Usług. Dodatkowo niektóre dane osobowe gromadzone na podstawie zgód marketingowych użytkownika przechowujemy w naszym centrum danych w USA. Korzystając z naszych Usług, Użytkownik wyraża zgodę na takie przekazywanie informacji poza jego kraj zamieszkania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG), WIELKIEJ BRYTANII I SZWAJCARII

Dane osobowe przekazywane poza EOG, Wielką Brytanię i Szwajcarię do krajów uznanych przez Komisję Europejską za niezapewniające adekwatnej ochrony, są chronione stosownymi standardowymi klauzulami umownymi lub innymi mechanizmami zatwierdzonymi przez UE zgodnie z wymogami prawa.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane zgodnie z określonymi ustawowo okresami zawartymi w przepisach obowiązujących w odniesieniu do transakcji finansowych i rachunków, w tym zgodnie z okresami określonymi w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz w innych obowiązujących nas przepisach prawa. W przeciwnym przypadku dane Użytkownika będziemy przechowywać wyłącznie, jeśli będzie to konieczne w konkretnych celach, dla których je zgromadziliśmy, albo w celu rozstrzygnięcia wszelkich zapytań wystosowanych przez Użytkownika. Stosujemy się do zasad służących minimalizacji ilości danych i staramy się przechowywać dane nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały uzyskane.

USUWANIE, POPRAWIANIE I UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA ORAZ ZMIANA WSKAZANYCH PREFERENCJI

Użytkownik ma prawo wiedzieć, czy przetwarzamy jego dane osobowe, i poprosić nas o bezpłatną kopię dotyczących go informacji. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania ustrukturyzowanej kopii przedstawionych nam informacji w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możemy naliczyć uzasadnioną opłatę za przekazanie takich informacji albo nie zrealizować żądania Użytkownika, jeżeli będzie ono wyraźnie bezpodstawne albo przesadne. Jeśli Użytkownik korzysta z naszych usług online lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej, może zalogować się do swojego konta w dowolnym momencie, aby uzyskać dostęp do wyciągów, informacji transakcyjnych i niektórych danych osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania, abyśmy przestali wysyłać mu wiadomości marketingowe. Użytkownikowi przysługuje prawo do poproszenia nas o poprawienie niekompletnych, nieprawidłowych albo nieaktualnych danych na jego temat. Użytkownik ma prawo poprosić o skasowanie określonych informacji o nim, ograniczenia określonych rodzajów używania informacji, które go dotyczą, oraz sprzeciwić się określonym rodzajom używania takich informacji. W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika, może on wycofać zgodę zgodnie ze stosownymi przepisami prawa. Jeśli Użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu westernunion.com jako klient cyfrowych przekazów pieniężnych, może odwiedzić stronę westernunion.com i edytować ustawienia swojego profilu, aby zmienić ustawienia komunikacji marketingowej oraz preferencje udostępniania danych innych firm.  Użytkownik ma także prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu regulacyjnego w zakresie ochrony danych lub organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Po otrzymaniu wniosku możemy poprosić Użytkownika o dodatkowe informacje, aby zweryfikować jego tożsamość i zapewnić bezpieczeństwo jego danych osobowych. W niektórych sytuacjach możemy odmówić działania lub nałożyć ograniczenia na prawa Użytkownika, gdy będzie to dozwolone przez stosowne prawo. Aby skorzystać z tych praw, należy wejść na stronę https://wuprod.service-now.com/wu_privacy lub skontaktować się z Western Union zgodnie z opisem w części „KONTAKT Z NAMI”. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wniosek Użytkownika w ciągu 30 dni, ale czas odpowiedzi może się różnić w zależności od przepisów prawa i regulacji mających zastosowanie do wniosku, a w pewnych okolicznościach możemy mieć prawo do przedłużenia tego okresu. Zastosujemy się do żądania Użytkownika w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa.

W różnych jurysdykcjach mogą być dostępne również inne prawa zgodnie z lokalnymi przepisami. Dostęp do nich będzie możliwy za pomocą środków opisanych powyżej.

KONTAKT Z NAMI

W celu przesłania pytań lub złożenia skargi w odniesieniu do tego, jak przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, prosimy o skorzystanie z komunikacji pisemnej. Firma zbada każdą przedstawioną sprawę i udzieli odpowiedzi na piśmie w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez firmę zapytania. Do kontaktu z nami, w tym naszym inspektorem ochrony danych, prosimy korzystać z adresu wuprivacy@westernunion.com.

Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem bezpłatnego lub lokalnego numeru telefonu, należy kliknąć łącze „Kontakt” w stopce odpowiedniej strony internetowej Western Union, aby znaleźć informacje kontaktowe dotyczące właściwego regionu.

ZMIANY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Globalnego oświadczenia o ochronie prywatności. Zaktualizowane oświadczenia o ochronie prywatności będą publikowane w tej witrynie internetowej, kiedy wystąpią zmiany. Zalecamy zapoznawanie się z treścią niniejszego Globalnego oświadczenia o ochronie prywatności podczas wizyty, aby uzyskać najbardziej aktualne oświadczenie.

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI OBYWATELI Z USA (W TYM MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA)

W przypadku klientów ze Stanów Zjednoczonych, w tym zamieszkujących stan Kalifornia, Nevada, Dakota Północna, Teksas lub Vermont, prosimy kliknąć łącze do Informacji Western Union o ochronie prywatności.

Mieszkańcy stanu Kalifornia powinni zapoznać się z załącznikiem dla mieszkańców stanu Kalifornia do niniejszego Globalnego oświadczenia o ochronie prywatności.

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI OBYWATELI MEKSYKU

Klienci z Meksyku powinni zapoznać się z załącznikiem dla mieszkańców Meksyku do niniejszego Globalnego oświadczenia o ochronie prywatności.

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI OBYWATELI BRAZYLII

Klienci z Brazylii powinni zapoznać się z załącznikiem dla mieszkańców Meksyku do niniejszego Globalnego oświadczenia o ochronie prywatności.

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI OBYWATELI JAPONII

W przypadku klientów mieszkających w Japonii niezależnie od innych postanowień zawartych w niniejszym Globalnym oświadczeniu o ochronie prywatności będziemy traktować japoński numer identyfikacyjny („numer”) i dokumenty mu towarzyszące zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi opisanymi w niniejszym ustępie.

Zbieramy numer i dokumenty towarzyszące wskazane przez nas wyłącznie w celu potwierdzenia numeru zgodnie z wymogami ustawy o przekazywaniu oświadczeń o przelewach zagranicznych w celu zapewnienia właściwego opodatkowania krajowego w Japonii (ustawa nr 110 z 1997 r. z poprawkami).

PODMIOTY PRAWNE WESTERN UNION

Listę lokalnych podmiotów prawnych Western Union można znaleźć tutaj: „PODMIOTY PRAWNE WESTERN UNION

NIESTOWARZYSZONE LOKALNE PODMIOTY LICENCJONUJĄCE

Listę lokalnych podmiotów licencjonujących Western Union można znaleźć tutaj: „LOKALNE PODMIOTY LICENCJONUJĄCE WESTERN UNION”.