ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ WESTERN UNION

Επικαιροποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2021

Η Western Union Company, οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες εταιρείες της (εφεξής «Western Union» ή «εμείς» ή εμάς) λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία του απορρήτου των δεδομένων σας και έχουμε δεσμευτεί να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με τις θεμιτές πρακτικές πληροφόρησης και τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας των δεδομένων, ώστε να σας εξυπηρετούμε καλύτερα. Για κατάλογο όλων των τοπικών οντοτήτων της Western Union, ανατρέξτε στην ενότητα «ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ WESTERN UNION» της παρούσας Γενικής Δήλωσης Απορρήτου.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στη Western Union, έχουμε δεσμευτεί να βοηθούμε τους πελάτες μας να διακινούν τα χρήματά τους για να κάνουν πράξη τις επιθυμίες τους. Αυτή η δέσμευση απέναντι στους πελάτες μας περιλαμβάνει τον σωστό χειρισμό των προσωπικών τους πληροφοριών.

Σκοπός της Γενικής Δήλωσης Απορρήτου της εταιρείας μας είναι να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε, προστατεύουμε, γνωστοποιούμε και κοινοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες μας διαδικτυακά μέσω του ιστότοπού μας, μέσω διαύλων λιανικής και μέσω των εφαρμογών μας για κινητά, καθώς και τις επιλογές σας σχετικά με τον τρόπο συλλογής και χρήσης των πληροφοριών σας.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η WESTERN UNION

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων ή άλλες υπηρεσίες πληρωμής μας, όταν ανοίγετε και τηρείτε έναν τραπεζικό λογαριασμό σε εμάς, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, όταν αποκτάτε πρόσβαση στους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας ή όταν εγγράφεστε στα προγράμματα αφοσίωσης πελατών μας (συλλογικά, οι «Υπηρεσίες»), συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς και μπορεί να τις χρησιμοποιήσουμε μαζί με άλλες πληροφορίες που συλλέγονται ή παράγονται κατά τη διάρκεια της σχέσης μας μαζί σας. Συλλέγουμε διαφορετικούς τύπους προσωπικών πληροφοριών που σας αφορούν, στους οποίους περιλαμβάνονται οι εξής:

 • βασικές προσωπικές πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμό σας, στοιχεία επικοινωνίας (για παράδειγμα, η ταχυδρομική διεύθυνσή σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου), φωτογραφία ή άλλη εικόνα σας (εάν επιλέξετε να παράσχετε), ο τόπος γέννησής σας, η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η υπηκοότητα, το επάγγελμα, η οικογενειακή κατάσταση και ο αριθμός ΑΦΜ ή ταυτότητας και συνοδευτική τεκμηρίωση·
 • χρηματοοικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες συναλλαγών όπως οι εκ μέρους σας μεταφορές χρημάτων, πληρωμές, καταθέσεις και η πηγή/ο προορισμός των κεφαλαίων για κάθε συναλλαγή, πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών μας, τραπεζικές και πιστωτικές πληροφορίες και πληροφορίες εργοδότη·
 • ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας σε σχέση με τους παραλήπτες στους οποίους στέλνετε ή από τους οποίους ζητάτε ή λαμβάνετε χρήματα ή με τους οποίους επιλέγετε με άλλον τρόπο να πραγματοποιήσετε συναλλαγές κατά τη χρήση των Υπηρεσιών·
 • τεχνικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων για τον κεντρικό υπολογιστή από όπου αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο, τη διεύθυνση ΙΡ ή το αναγνωριστικό διαφήμισης της συσκευής σας, στοιχεία γεωγραφικής θέσης εάν έχουν ενεργοποιηθεί, πληροφορίες για τη συσκευή σας (όπως ιδιότητες, ρυθμίσεις, εφαρμογές, πληροφορίες αποθηκευτικού χώρου και χρήσης της συσκευής), την εφαρμογή για κινητά, το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος, πληροφορίες από κοινωνικά προφίλ και δίκτυα, την ημερομηνία και ώρα που προσπελαύνετε τους ιστότοπούς μας και τη διεύθυνση της τοποθεσίας από την οποία συνδεθήκατε στον ιστότοπό μας κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν. Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο, όπως περιγράφεται στην ενότητα με τίτλο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»·
 • ευαίσθητες ή ειδικές κατηγορίες πληροφοριών όπως βιομετρικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τη μοναδική ταυτοποίησή σας (για παράδειγμα δακτυλικά αποτυπώματα ή αναγνώριση προσώπου) ή στοιχεία για ποινικές καταδίκες. Θα διατηρούμε αυτά τα δεδομένα μόνον όταν χρειάζεται για τους σκοπούς των Υπηρεσιών που σας παρέχουμε, όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για ουσιώδες δημόσιο συμφέρον, όταν έχουμε νομική υποχρέωση ή όταν έχουμε τη συναίνεσή σας να γίνει κάτι τέτοιο.
 • Εάν συνδέεστε ή εισέρχεστε σε ιστότοπους της Western Union ή σε εφαρμογές για κινητά χρησιμοποιώντας την υπηρεσία τρίτου (π.χ. Google και Facebook), δίνετε οδηγία στην υπηρεσία να μας αποστείλει πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την εικόνα του προφίλ σας και άλλες πληροφορίες όπως ελέγχονται από την εν λόγω υπηρεσία ή όπως τις εγκρίνετε μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου που πραγματοποιείτε στην εν λόγω υπηρεσία.
ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η WESTERN UNION ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Western Union συλλέγει τις προσωπικές πληροφορίες σας με διάφορους τρόπους:

 • πληροφορίες που μας παρέχετε αυτοπροσώπως, διαδικτυακά ή μέσω της εφαρμογής μας για κινητά, μεταξύ άλλων μέσω εντύπων συναλλαγής, καταχωρίσεων για τους τραπεζικούς λογαριασμούς μας ή τα προγράμματα αφοσίωσης της εταιρείας μας, αλληλεπιδράσεις με εκπροσώπους και εμπορικούς εταίρους της Western Union·
 • πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την παροχή υποστήριξης ή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πελάτες, μεταξύ άλλων, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλληλογραφίας, τηλεφωνικών κέντρων ή ζωντανής συνομιλίας·
 • πληροφορίες που μπορεί να παρέχουν άλλοι για εσάς μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών μας·
 • πληροφορίες που μαθαίνουμε για εσάς μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών μας·
 • με τη χρήση αυτόματων μέσων, όπως πρωτόκολλα επικοινωνίας, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και cookies ή παρόμοιες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ·
 • μέσω των προμηθευτών μας, εταιρειών διαχείρισης κινδύνου απάτης, φορέων επιβολής του νόμου, πηγών εμπορικών και δημόσιων δεδομένων και άλλων νόμιμων πηγών δεδομένων τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε για να αυξήσουμε τις πληροφορίες για τους πελάτες μας·
 • μέσω της από μέρους σας χρήσης κοινωνικών μέσων· και
 • μέσω του ενδιαφέροντος που δείχνετε για διαφημίσεις της Western Union οι οποίες εμφανίζονται σε ιστότοπους τρίτων μερών.
ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Η WESTERN UNION ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έχουμε δεσμευτεί να μεριμνούμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών. Χρησιμοποιούμε οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα που συμμορφώνονται με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους και κανονισμούς, για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Επίσης προσπαθούμε να περιορίζουμε την πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε μόνο στους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και τους εκπροσώπους μας που είναι ανάγκη να τις γνωρίζουν για επιχειρησιακούς λόγους. Παρά τις προσπάθειές μας, τρίτα μέρη ενδέχεται να υποκλέψουν ή να αποκτήσουν παράνομα πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες διαδικτύου, όπως cookies, ετικέτες και web beacon στους ιστότοπούς μας, στις εφαρμογές για κινητά ή όταν επισκέπτεστε ιστότοπο τρίτου για τον οποίο παρέχουμε διαδικτυακές υπηρεσίες για διάφορους σκοπούς όπως, μεταξύ άλλων, για τους σκοπούς που ορίζονται στην ενότητα με τίτλο «ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η WESTERN UNION ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε cookies, κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Πληροφορίες σχετικά με τα cookies» στο υποσέλιδο της σχετικής ιστοσελίδας της Western Union. Σε ορισμένες περιοχές προσφέρουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται οι ίδιοι τα cookies στους ιστότοπούς μας. Όποτε παρέχεται η δυνατότητα, η ανάγνωση ή εγγραφή cookies θα γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις προτιμήσεις που ορίζετε.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τρίτους για να σας παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις ενώ περιηγείστε στο διαδίκτυο. Μπορείτε γενικά να ζητήσετε να εξαιρεθείτε από τη λήψη εξατομικευμένων διαφημίσεων από αυτούς τους τρίτους διαφημιστές και τα δίκτυα διαφημίσεων που είναι μέλη της Πρωτοβουλίας διαφημιστικού δικτύου (NAI) ή που ακολουθούν τις Αρχές αυτορρύθμισης της Ένωσης Διαδικτυακών διαφημιστικών ομάδων (DAA) για τη διαδικτυακή συμπεριφορική διαφήμιση εάν επισκεφθείτε τις σελίδες αιτημάτων εξαίρεσης στους ιστότοπους των NAI και DAA.

Η επιλογή «Χωρίς παρακολούθηση» (DNT) είναι μια προαιρετική ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης που σας επιτρέπει να δηλώσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με την παρακολούθηση που εφαρμόζουν οι διαφημιστικές εταιρείες και τα τρίτα μέρη. Δεν ανταποκρινόμαστε σε σήματα DNT.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η WESTERN UNION ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για τους ακόλουθους εμπορικούς σκοπούς. Η μη παροχή ορισμένων προσωπικών πληροφοριών που σας αφορούν ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητά μας να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας:

 • Εκτέλεση των Υπηρεσιών: για να μας βοηθήσετε να σας παράσχουμε Υπηρεσίες και υποστήριξη πελατών, να σας βοηθήσουμε να λαμβάνετε εξατομικευμένη εμπειρία, να σας συνδράμουμε στην υλοποίηση συναλλαγών και στην πρόσβαση σε στοιχεία λογαριασμού, καθώς και για να συσχετίζουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε πολλές Υπηρεσίες (για παράδειγμα, όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό WU+, για να συνδέσουμε στο δικό σας πρόγραμμα αφοσίωσης πληροφορίες ή συναλλαγές που πραγματοποιήσατε προτού δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας WU+)·
 • Επικοινωνία: για να επικοινωνούμε μαζί σας και να παρέχουμε πληροφορίες που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε ή τα προγράμματα αφοσίωσης στα οποία συμμετέχετε, για να απαντούμε σε ερωτήσεις ή να ανταποκρινόμαστε σε άλλα αιτήματα που αποστέλλετε στις ομάδες εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας ή για να σας προωθούμε προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τις προτιμήσεις σας·
 • Επαλήθευση ταυτότητας: για να σας αναγνωρίζουμε και να μπορείτε να παραμένετε συνδεδεμένοι ενόσω χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες χωρίς να πρέπει να πληκτρολογήσετε ξανά τον κωδικό σας·
 • Αναλύσεις δεδομένων: για να πραγματοποιούμε αναλύσεις δεδομένων με στόχο να κατανοήσουμε τους πελάτες μας και να βελτιώσουμε την εμπειρία τους·
 • Ανάλυση διαδικτυακής κυκλοφορίας: για να προσδιορίζουμε αν βρεθήκατε στον ιστότοπο της Western Union από διαδικτυακή διαφήμιση, συνεργάτη ή συνδεδεμένη εταιρεία, ή αν κάνατε κλικ σε διαφήμιση ή σύνδεσμο σε κάποιον από τους ιστότοπούς μας·
 • Διαφημίσεις: για να σας παρέχουμε εξειδικευμένες πληροφορίες με βάση τα ενδιαφέροντά σας σχετικά με ιστότοπους και εφαρμογές που δεν ανήκουν στη Western Union·
 • Ανάλυση προωθητικών ενεργειών: για να κατανοούμε καλύτερα την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών μας και αν έχετε ανταποκριθεί στα διαφημιστικά μας μηνύματα·
 • Πρόληψη απάτης, οικονομικού εγκλήματος (συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων: για να προαχθεί η ασφάλεια, να μειωθούν οι οικονομικοί κίνδυνοι και να καταπολεμηθεί η απάτη στο πλαίσιο των Υπηρεσιών μας και, βάσει αναγκών, να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών συμμόρφωσης της εταιρείας μας που στοχεύουν στην εν λόγω πρόληψη της εγκληματικής δραστηριότητας.
ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Η Western Union μπορεί να χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες σας όπως διευκρινίζεται σε άλλα σημεία της παρούσας Δήλωσης, για καθεμία από τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις:

 • Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας: αυτό περιλαμβάνει τη χρήση προσωπικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών (όταν ανοίγετε λογαριασμό WU+), τη διεκπεραίωση μεταφορών χρημάτων, για υπηρεσίες πληρωμών, προπληρωμένες κάρτες ή προγράμματα αφοσίωσης πελατών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο της εκτέλεσης μιας σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας ή για να προβούμε στη σύναψη σύμβασης για οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα ή άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες της Western Union.
 • Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για έννομους επιχειρηματικούς σκοπούς, όταν οι εν λόγω έννομοι επιχειρηματικοί σκοποί δεν υπερισχύουν σε σχέση με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων των οποίων τα δεδομένα επεξεργαζόμαστε: σε αυτό το πλαίσιο, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες για την ανάλυση και βελτίωση των προϊόντων, των τοποθεσιών, των υπηρεσιών και των λειτουργιών μας, για τη λειτουργία του παρόντος ιστότοπου και την εμπειρία των πελατών μας, καθώς και για τη διεξαγωγή μετρήσεων σχετικά με την απόδοση της επένδυσής μας στην εμπορική προώθηση (μάρκετινγκ) και την ικανοποίηση των πελατών σε σχέση με την επωνυμία μας. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για την παροχή εξυπηρέτησης και για να συμβάλουμε στην προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας της τεχνολογίας, των συστημάτων και των υπηρεσιών μας. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται η πρόληψη της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλης παράνομης δραστηριότητας, ή η στοιχειοθέτηση ή η υπεράσπιση νομικής αξίωσης.
 • Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για νομικούς σκοπούς και σκοπούς συμμόρφωσης: σε αυτό το πλαίσιο, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας σε σχέση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και με άλλους χρηματοοικονομικούς κανονισμούς· για τον εντοπισμό, την πρόληψη και τη δίωξη περιστατικών απάτης και κλοπής, καθώς και για την πρόληψη της παράνομης ή απαγορευμένης χρήσης των Υπηρεσιών μας ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης ή αθέμιτης δραστηριότητας και για την εφαρμογή παγκόσμιου προγράμματος συμμόρφωσης γι’ αυτόν τον σκοπό. Αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη θέσπιση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νόμιμων δικαιωμάτων και αξιώσεων της Western Union και άλλων, καθώς και την παρακολούθηση και αναφορά ζητημάτων συμμόρφωσης. Τέλος, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας για την επικύρωση και τον έλεγχο της ταυτότητάς σας, καθώς και τη λήψη βοήθειας από τρίτους για αυτόν τον σκοπό.
 • Μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας βάσει της συγκατάθεσής σας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση: αυτό περιλαμβάνει τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε μηνύματα μάρκετινγκ, για την ενεργοποίηση του οικείου προφίλ WU+ ώστε να είναι ορατό στους άλλους ή όποτε άλλως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τους προβλεπόμενους σκοπούς για τους οποίους θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας.
 • Θα σας ενημερώσουμε σε περίπτωση που οι πληροφορίες σας είναι απαραίτητες για την παροχή των Υπηρεσιών που έχετε ζητήσει ή σύμφωνα με τη νομοθεσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για την εκτέλεση υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων και τραπεζικών υπηρεσιών, ενδέχεται να αδυνατούμε να σας προσφέρουμε τις Υπηρεσίες μας εκτός εάν παράσχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες.
ΠΩΣ ΠΡΟΩΘΕΙ Η WESTERN UNION ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ

Με βάση τις προτιμήσεις σας, θα σας κοινοποιούμε προσφορές, προωθητικές ενέργειες και ενημερώσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας. Οι παραπάνω ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, αλληλογραφίας, SMS, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων μέσων επικοινωνίας ή ψηφιακών διαύλων.

Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε μηνύματα μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε μηνύματα μάρκετινγκ από εμάς, μπορείτε να ζητήσετε να εξαιρεθείτε από τη λήψη τους ακολουθώντας τις οδηγίες στο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα ή επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται στην ενότητα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ».

Πρέπει να σημειωθεί ότι εάν ζητήσετε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ από εμάς, ενδέχεται να εξακολουθούμε να σας στέλνουμε σημαντικά μηνύματα σχετικά με υπηρεσίες, διοικητικά θέματα ή συναλλαγές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Δεν απευθύνουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας μας σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Δεν συλλέγουμε ούτε διατηρούμε εν γνώσει μας πληροφορίες ατόμων κάτω των 18 ετών από τα καταστήματα λιανικής, τον ιστότοπο ή τις εφαρμογές μας για κινητά.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι ιστότοποί μας ενδέχεται να συνδέονται με ιστότοπους τρίτων. Δεν έχουμε εξετάσει, δεν ελέγχουμε και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές προστασίας απορρήτου που εφαρμόζονται από τους ιστότοπους με τους οποίους συνδέονται ή στους οποίους παραπέμπουν οι ιστότοποί μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιονδήποτε από τους εν λόγω ιστότοπους, το περιεχόμενο ή τις πολιτικές απορρήτου τους. Δεν υποστηρίζουμε ιστότοπους τρίτων και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με πληροφορίες, λογισμικά προγράμματα ή άλλα προϊόντα και υλικά που ενδέχεται να βρείτε σε αυτούς ή για τυχόν επιπτώσεις που προκύπτουν από τη χρήση τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ Η WESTERN UNION ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε σχετικές προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, τον αριθμό ταυτότητας ή/και συναφή τεκμηρίωση, τον αριθμό αναγνώρισης πελάτη, τη διεύθυνση, στοιχεία και συνήθειες συναλλαγών και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στα ακόλουθα είδη οργανισμών ή μερών:

 • Εταιρείες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου Western Union, ακόμη κι εκείνες που δεν περιλαμβάνονται στην ενότητα με τίτλο «ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ WESTERN UNION»·
 • απαιτούμενες τοπικές οντότητες αδειοδότησης εμβάσματος σχετικές με κάποια συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιλαμβάνονται στην ενότητα με τίτλο: «ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ»·
 • πρακτορεία ή επιχειρηματικούς συνεργάτες μας που διευκολύνουν τις συναλλαγές μεταφοράς χρημάτων ή πληρωμών ή άλλες ειδικές υπηρεσίες που ζητήσατε·
 • παρόχους υπηρεσιών, υπεύθυνους επεξεργασίας πληρωμών, τραπεζικούς συνεργάτες και υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων με τους οποίους έχουμε υπογράψει συμβάσεις για την παροχή εργασιών και υπηρεσιών πελατών·
 • παρόχους υπηρεσιών, με βάση τη συγκατάθεσή σας κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παρέχουν, για λογαριασμό μας, υπηρεσίες μάρκετινγκ, διαφημιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αγορών που σχετίζονται με τα προγράμματα αφοσίωσης πελατών της εταιρείας μας και υπηρεσίες εκτίμησης της ικανοποίησης πελατών και έρευνας αγοράς. Η εν λόγω κοινοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει την κοινοποίηση σε τρίτους (όπως εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) για τη διευκόλυνση της πιο συναφούς και στοχευμένης διαφήμισης·
 • παρόχους υπηρεσιών και υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων με τους οποίους έχουμε συνάψει σύμβαση προκειμένου να μας βοηθήσουν για την επικύρωση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχετε, καθώς και για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας και τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια, την απάτη και την ταυτότητα·
 • τρίτα μέρη τα οποία έχετε εξουσιοδοτήσει να έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό σας ή/και στα στοιχεία του λογαριασμού σας, προκειμένου να εκτελούν Υπηρεσίες εκ μέρους σας, όπως πάροχοι υπηρεσιών πληροφόρησης λογαριασμού και πάροχοι υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών. Εάν είστε πελάτης Υπηρεσίας που επιτρέπει το δημόσιο προφίλ, μπορείτε να επιλέξετε να έχετε ένα δημόσια ορατό προφίλ. Σε αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται η κοινοποίηση περιορισμένων προσωπικών στοιχείων όπως το ονοματεπώνυμο, φωτογραφία σας, διαθέσιμα νομίσματα του λογαριασμού σας και το γεγονός ότι είστε πελάτης. Επίσης, εάν είστε πελάτης WU+, άλλοι πελάτες WU+ μπορούν επίσης να σας αναζητήσουν με τον αριθμό τηλεφώνου σας και να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό QR που ενδεχομένως έχετε παράσχει για να πραγματοποιήσουν συναλλαγές μαζί σας.

Μπορούμε να διαβιβάσουμε προσωπικές πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή μας στο πλαίσιο πώλησης ή μεταβίβασης μέρους ή του συνόλου της επιχείρησής μας. Επιπλέον, μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας παγκοσμίως, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, σε ρυθμιστικές και οικονομικές αρχές, υπηρεσίες εμπορικών πληροφοριών, φορείς επιβολής του νόμου, δικαστήρια, κυβερνήσεις ή κυβερνητικούς φορείς, προκειμένου να ανταποκριθούμε σε υποχρεώσεις συμμόρφωσης και νομικές υποχρεώσεις ή για τη διεκδίκηση ή υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Western Union ή άλλων.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβιβάζουμε τις πληροφορίες σας σε συνεργάτες που βρίσκονται σε χώρες εκτός της χώρας στην οποία συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ΗΠΑ, όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, τις ρυθμιστικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου και κυβερνητικούς φορείς. Επιπλέον, όταν αποστέλλετε ή λαμβάνετε χρήματα σε ή από άλλη χώρα, θα μας ζητηθεί επίσης να κοινοποιήσουμε ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες σας στη συγκεκριμένη χώρα, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Διαβιβάζουμε ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες σας στα κέντρα δεδομένων μας που βρίσκονται στις ΗΠΑ ή σε κάποια περιοχή σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, και τις επεξεργαζόμαστε για να τηρήσουμε τις νομικές υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσής μας που ισχύουν για τις Υπηρεσίες μας. Αποθηκεύουμε επίσης ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε βάσει των επιλογών σας μάρκετινγκ στο κέντρο δεδομένων μας στις ΗΠΑ. Με τη χρήση των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε το ενδεχόμενο ανάλογων μεταφορών των πληροφοριών σας εκτός της χώρας διαμονής σας.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΧ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

Οι προσωπικές πληροφορίες που διαβιβάζονται σε χώρες εκτός ΕΟΧ, Ηνωμένου Βασιλείου και Ελβετίας για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση επάρκειας, θα προστατεύονται από κατάλληλες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες ή άλλους εγκεκριμένους από την ΕΕ μηχανισμούς, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα διατηρούνται σύμφωνα με τα θεσπισμένα χρονικά διαστήματα που περιέχονται στους κανονισμούς που ισχύουν για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και τους λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων νόμων που ισχύουν για εμάς. Διαφορετικά, θα διατηρούμε τις πληροφορίες σας μόνον εάν είναι απαραίτητο σύμφωνα με τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για την επίλυση τυχόν ερωτημάτων που μπορεί να υποβάλετε. Ενστερνιζόμαστε αρχές ελαχιστοποίησης δεδομένων και καταβάλλουμε προσπάθειες να μη διατηρούμε πληροφορίες για μεγαλύτερο διάστημα απ’ όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους ελήφθησαν.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΑΣ

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε αν επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες και να μας ζητήσετε ένα αντίγραφο των εν λόγω πληροφοριών δωρεάν. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα δομημένο και μηχανικά αναγνωρίσιμο αντίγραφο ορισμένων πληροφοριών που έχετε παράσχει σε εμάς. Ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος για την παροχή των πληροφοριών, ή να μην προβούμε σε καμία ενέργεια όσον αφορά το αίτημά σας, εάν το αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό. Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας διαδικτυακά ή μέσω εφαρμογής για κινητά, μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή για να αποκτήσετε πρόσβαση στις κινήσεις του λογαριασμού σας, σε πληροφορίες για συναλλαγές και ορισμένες προσωπικές πληροφορίες.

Έχετε το δικαίωμα να διακόψετε την από μέρους μας αποστολή μηνυμάτων μάρκετινγκ σε εσάς. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, οι οποίες είναι ατελείς, ανακριβείς ή μη ενημερωμένες. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ορισμένων πληροφοριών σχετικά με εσάς, τον περιορισμό ορισμένων χρήσεων των πληροφοριών που αναφέρονται σε εσάς και, επίσης, να αντιταχθείτε σε ορισμένες χρήσεις τους. Στον βαθμό που επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας βάσει της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στον ιστότοπο westernunion.com ως καταναλωτής ψηφιακών μεταφορών χρημάτων, μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τον ιστότοπο westernunion.com και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του προφίλ σας για να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας που αφορούν τα μηνύματα μάρκετινγκ και την κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή προστασίας δεδομένων ή στην αρμόδια αρχή εποπτείας παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς. Όταν λαμβάνουμε ένα αίτημα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και ως μέτρο ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να αρνηθούμε τη λήψη μέτρων ή να επιβάλουμε περιορισμούς στα δικαιώματά σας, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://wuprod.service-now.com/wu_privacy ή επικοινωνήστε με την Western Union μέσω της ενότητας με τίτλο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ». Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός 30 ημερών, αλλά ο χρόνος απόκρισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τους ισχύοντες νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν το αίτημά σας και, σε συγκεκριμένες περιστάσεις, μπορεί να έχουμε το δικαίωμα να επεκτείνουμε την περίοδο αυτή. Θα συμμορφωθούμε με το αίτημά σας στον βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπλέον δικαιώματα μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμα σε διάφορες δικαιοδοσίες σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά θα είναι προσβάσιμα μέσω των προαναφερθέντων μέσων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε κάποια απορία ή παράπονο σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας, παρακαλούμε να υποβάλετε γραπτώς το αίτημά σας. Θα διερευνήσουμε το αίτημά σας και θα απαντήσουμε γραπτώς, συνήθως εντός 30 ημερών από τη λήψη. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας στη διεύθυνση wuprivacy@westernunion.com.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου χωρίς χρέωση ή με αστική χρέωση, κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Επικοινωνήστε μαζί μας» στο υποσέλιδο της ιστοσελίδας της Western Union για να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας ειδικά για την περιοχή σας.

ΑΛΛΑΓΕΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Γενική Δήλωση Απορρήτου. Οι ενημερωμένες δηλώσεις απορρήτου θα αναρτώνται σε αυτόν τον ιστότοπο όταν πραγματοποιούνται τροποποιήσεις. Σας συνιστούμε να ελέγχετε αυτή τη Γενική Δήλωση Απορρήτου όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας προκειμένου να πληροφορείστε για την πιο ενημερωμένη έκδοσή της.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ)

Οι καταναλωτές των ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένων των πολιτειών Καλιφόρνια, Νεβάδα, Βόρεια Ντακότα, Τέξας και Βερμόντ) μπορούν να επισκεφθούν τον εξής σύνδεσμο για τη Δήλωση απορρήτου της Western Union.

Οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας μπορούν να ανατρέξουν στο Παράρτημα για τους κατοίκους της Καλιφόρνιας στην παρούσα Γενική Δήλωση Απορρήτου.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΞΙΚΑΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Οι καταναλωτές από το Μεξικό μπορούν να ανατρέξουν στο Παράρτημα για τους κατοίκους του Μεξικού στην παρούσα Γενική Δήλωση Απορρήτου.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Οι καταναλωτές από τη Βραζιλία μπορούν να ανατρέξουν στο Παράρτημα για τους κατοίκους της Βραζιλίας στην παρούσα Γενική Δήλωση Απορρήτου.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΠΩΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Για τους καταναλωτές που είναι κάτοικοι Ιαπωνίας, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διατάξεων που περιέχονται στην παρούσα Γενική Δήλωση Απορρήτου, θα αντιμετωπίζουμε τον ιαπωνικό προσωπικό αριθμό αναγνώρισης («ο αριθμός μου») και τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, όπως περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.

Συλλέγουμε τον αριθμό σας και τα συνοδευτικά έγγραφα που έχουμε ορίσει αποκλειστικά για να επιβεβαιώσουμε τον αριθμό σας, όπως απαιτείται από και σε συμμόρφωση με τον ιαπωνικό νόμο περί υποβολής δήλωσης για τις υπερπόντιες μεταφορές χρημάτων με σκοπό την εξασφάλιση της ορθής εγχώριας φορολόγησης (νόμος αριθ. 110 του 1997, όπως έχει τροποποιηθεί).

ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ WESTERN UNION

Για ένα κατάλογο με τις κατά τόπους νομικές οντότητες της Western Union, βλ. «ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ WESTERN UNION».

ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για ένα κατάλογο με τις κατά τόπους επιχειρήσεις αδειοδότησης της Western Union, βλ. «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ WESTERN UNION».