TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ TOÀN CẦU CỦA WESTERN UNION

Cập nhật ngày 1 tháng 11 năm 2021

Công ty Western Union, các công ty con và chi nhánh (“Western Union” hoặc “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) luôn quan tâm tới quyền riêng tư của bạn và cam kết xử lý thông tin cá nhân của bạn theo thực tiễn thông tin công bằng và các luật áp dụng về bảo vệ dữ liệu nhằm mục đích phục vụ bạn tốt hơn. Để biết danh sách các chủ thể Western Union tại địa phương, vui lòng xem phần “CÁC PHÁP NHÂN CỦA WESTERN UNION” trong Tuyên bố về quyền riêng tư toàn cầu này.

PHẠM VI ÁP DỤNG TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ TOÀN CẦU NÀY

Tại Western Union, chúng tôi cam kết giúp khách hàng di chuyển tiền của họ vì những mục đích tốt đẹp. Cam kết này với khách hàng bao gồm cả hành vi đúng đắn đối với thông tin cá nhân của họ.

Mục đích của Tuyên bố về quyền riêng tư toàn cầu của chúng tôi là giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, bảo vệ, tiết lộ, và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi, tại đại lý bán lẻ, và qua ứng dụng điện thoại của chúng tôi, ngoài ra còn để thông báo cho bạn về các lựa chọn thu thập và sử dụng thông tin của bạn.

THÔNG TIN CÁ NHÂN MÀ WESTERN UNION THU THẬP

Khi bạn sử dụng các dịch vụ chuyển tiền hoặc dịch vụ thanh toán khác của chúng tôi; mở và duy trì một tài khoản ngân hàng với chúng tôi; liên hệ với chúng tôi; truy cập trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi; hoặc tham gia các chương trình khách hàng thân thiết (gọi chung là “Dịch vụ”), chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân về bạn và có thể sử dụng thông tin đó cùng các thông tin khác được thu thập và tạo trong quan hệ giữa chúng tôi và bạn. Chúng tôi thu thập các loại thông tin cá nhân khác nhau về bạn, trong đó có thể bao gồm:

 • Thông tin cá nhân cơ bản như tên, thông tin liên hệ của bạn (ví dụ: địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại), ảnh hoặc hình ảnh khác của bạn (nếu bạn chọn cung cấp), nơi sinh, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, số nhận dạng của chính phủ hoặc quốc gia và tài liệu kèm theo;
 • Thông tin tài chính và giao dịch chẳng hạn như chuyển tiền, thanh toán, tiền gửi và nguồn/ đích đến của các quỹ cho mỗi nguồn tiền, thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thông tin ngân hàng và tín dụng, và thông tin người sử dụng lao động;
 • Tên và thông tin liên hệ liên quan đến người nhận mà bạn gửi hoặc người nhận bạn yêu cầu hoặc nhận tiền hoặc người mà bạn chọn giao dịch khi sử dụng Dịch vụ;
 • Thông tin kỹ thuật, chẳng hạn như máy chủ bạn sử dụng để truy cập Internet, địa chỉ IP hay mã định danh quảng cáo của thiết bị, vị trí địa lý, nếu cho phép, thông tin về thiết bị của bạn (chẳng hạn như thuộc tính thiết bị, cài đặt, ứng dụng, dung lượng lưu trữ và dữ liệu sử dụng), ứng dụng điện thoại, trình duyệt và phần mềm hệ điều hành, hồ sơ mạng xã hội và thông tin mạng, ngày và giờ bạn truy cập vào các trang web của chúng tôi, và địa chỉ trang web mà bạn được liên kết với trang web của chúng tôi khi bạn truy cập. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn về các hoạt động trực tuyến được mô tả trong phần có tên “CÁC CÔNG NGHỆ INTERNET.”;
 • Các loại thông tin nhạy cảm hoặc đặc biệt như thông tin sinh trắc học được sử dụng để nhận diện bạn (ví dụ như dấu vân tay hoặc nhận dạng khuôn mặt) hoặc thông tin kết án hình sự.  Chúng tôi sẽ chỉ giữ dữ liệu này khi chúng tôi cần cho các mục đích của Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn, trong đó chúng tôi xử lý dữ liệu vì lợi ích công cộng đáng kể, trong đó chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn để làm việc đó;
 • Nếu bạn liên kết, kết nối hoặc đăng nhập vào các trang web hoặc ứng dụng di động của Western Union bằng dịch vụ của bên thứ ba (ví dụ: Google và Facebook), bạn chỉ đạo dịch vụ gửi cho chúng tôi thông tin như tên, địa chỉ email, ảnh hồ sơ và các thông tin khác do dịch vụ đó kiểm soát hoặc do bạn ủy quyền thông qua cài đặt quyền riêng tư của bạn với dịch vụ đó.
WESTERN UNION THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN NHƯ THẾ NÀO

Western Union thu thập thông tin cá nhân của bạn bằng nhiều cách:

 • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua ứng dụng di động bao gồm thông qua biểu mẫu giao dịch, đăng ký tài khoản ngân hàng hoặc chương trình khách hàng thân thiết, tương tác với các đại lý và đối tác kinh doanh của Western Union;
 • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi chúng tôi cung cấp hỗ trợ hay tư vấn khách hàng, bao gồm sử dụng email, hòm thư bưu chính, trung tâm chăm sóc khách hàng hay trò chuyện trực tuyến;
 • Thông tin mà người khác có thể cung cấp về bạn thông qua việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;
 • Thông tin chúng tôi tìm hiểu về bạn thông qua việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;
 • Qua các phương thức tự động như giao thức truyền thông, liên lạc qua email và cookie hoặc các CÔNG NGHỆ INTERNET tương tự;
 • Thông qua các nhà cung cấp của chúng tôi, công ty quản lý rủi ro gian lận, cơ quan thực thi pháp luật, nguồn dữ liệu thương mại và công cộng và các nguồn dữ liệu bên thứ ba hợp pháp khác mà chúng tôi sử dụng để tăng thêm thông tin khách hàng;
 • Thông qua việc bạn sử dụng mạng xã hội; và
 • Thông qua sự quan tâm của bạn tới quảng cáo của Western Union trên các trang web của bên thứ ba.
WESTERN UNION BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn.  Chúng tôi sử dụng các biện pháp an toàn về mặt tổ chức, kỹ thuật và quản trị tuân thủ luật định và quy chế áp dụng của chính phủ để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng cố gắng hạn chế quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý chỉ cho các nhân viên, đại lý, và bên đại diện có nhu cầu kinh doanh cần được biết thông tin. Bất chấp nỗ lực của chúng tôi, các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập một cách bất hợp pháp thông tin cá nhân của bạn.

CÁC CÔNG NGHỆ INTERNET

Chúng tôi sử dụng các công nghệ internet như cookie, tag và web beacon trên các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi, hoặc khi bạn truy cập vào trang web bên thứ ba mà chúng tôi cung cấp Dịch vụ trực tuyến vì nhiều mục đích khác nhau, bao gồm nhưng không hạn chế ở những mục đích được xác định trong phần có tên “WESTERN UNION SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN THU THẬP ĐƯỢC NHƯ THẾ NÀO”.

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie, vui lòng nhấp vào liên kết “Thông tin cookie” ở phần chân trang của trang web Western Union hiện hành. Ở một số khu vực nhất định, chúng tôi đã triển khai khả năng quản lý cookie trên trang web của chúng tôi cho người dùng; nếu có, chúng tôi sẽ chỉ đọc hoặc ghi cookie dựa trên tùy chọn của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba để cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa cho bạn khi bạn lướt web. Nhìn chung, bạn có thể chọn không nhận quảng cáo được cá nhân hóa từ các nhà quảng cáo và mạng lưới quảng cáo của bên thứ ba này, là thành viên của Sáng kiến quảng cáo mạng (NAI) hoặc các bên tuân theo các Nguyên tắc tự điều chỉnh về quảng cáo nhắm mục tiêu theo hành vi trực tuyến của Liên minh quảng cáo kỹ thuật số (DAA) bằng cách truy cập các trang không tham gia trên trang web của NAI và DAA.

Không theo dõi (DNT) là cài đặt trình duyệt tùy chọn cho phép bạn thể hiện lựa chọn ưu tiên của bạn về việc theo dõi bởi các nhà quảng cáo và các bên thứ ba khác. Chúng tôi không phản hồi các tín hiệu DNT.

WESTERN UNION SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN THU THẬP ĐƯỢC NHƯ THẾ NÀO

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập cho các mục đích thương mại sau. Không cung cấp một số thông tin cá nhân có thể ảnh hưởng tới khả năng chúng tôi cung cấp các Dịch vụ cho bạn:

 • Thực hiện các dịch vụ: Để hỗ trợ chúng tôi cung cấp Dịch vụ và hỗ trợ khách hàng cho bạn, nhằm giúp bạn nhận được trải nghiệm cá nhân hóa, để hỗ trợ bạn thực hiện giao dịch và truy cập thông tin tài khoản, và để liên kết thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng nhiều Dịch vụ (ví dụ: khi bạn tạo tài khoản WU+, để liên kết với thông tin chương trình khách hàng thân thiết hoặc các giao dịch mà bạn đã thực hiện trước khi tạo tài khoản WU+);
 • Liên lạc: Để liên hệ với bạn với thông tin liên quan đến Dịch vụ bạn sử dụng hoặc chương trình khách hàng thân thiết bạn tham gia, để trả lời câu hỏi hoặc trả lời các yêu cầu khác bạn gửi cho đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc tiếp thị với bạn dựa trên sở thích của bạn;
 • Xác thực: Để nhận diện bạn và cho phép bạn duy trì trạng thái đăng nhập trong quá trình sử dụng Dịch vụ mà không phải nhập lại mật khẩu;
 • Phân tích: Để thực hiện các phép phân tích để hiểu thêm về khách hàng và cải thiện trải nghiệm của họ;
 • Phân tích lưu lượng truy cập web: Để xác định xem bạn đến trang web của Western Union từ một quảng cáo, đối tác trực tuyến hay một chi nhánh; hay đã nhấp vào một quảng cáo hoặc liên kết trên một trong các trang web của chúng tôi;
 • Quảng cáo: Để cung cấp thông tin phù hợp với mối quan tâm của bạn trên các trang web và ứng dụng không phải của Western Union;
 • Phân tích khuyến mãi: Để hiểu hơn về tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi và xem bạn có hành động theo các tin nhắn quảng cáo của chúng tôi hay không;
 • Phòng chống gian lận, tội phạm tài chính (bao gồm rửa tiền) và các hoạt động bất hợp pháp khác: Để tăng cường an toàn, giảm rủi ro tài chính và chống gian lận trong các Dịch vụ của chúng tôi và, nếu cần, để đảm bảo tính hiệu quả của các quy trình tuân thủ nhằm ngăn chặn hoạt động phạm tội như vậy.
CƠ SỞ HỢP PHÁP ĐỂ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn như đã giải thích trong nội dung Tuyên bố này dựa trên các cơ sở hợp pháp sau:

 • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các Dịch vụ của chúng tôi cho bạn: Điều này bao gồm việc sử dụng thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ ngân hàng (khi bạn mở tài khoản WU+), tiến hành chuyển tiền, dịch vụ thanh toán, thẻ trả trước hoặc các chương trình khách hàng thân thiết. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này khi thực hiện một hợp đồng với bạn hoặc để thực hiện từng bước ký kết hợp đồng về bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào đã nhắc đến ở trên cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác của Western Union.
 • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh hợp pháp, nơi các mục đích kinh doanh hợp pháp này không hủy bỏ quyền và tự do của các cá nhân sở hữu dữ liệu chúng tôi xử lý: Điều này bao gồm việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn để phân tích và cải thiện sản phẩm, vị trí, dịch vụ, nghiệp vụ, việc vận hành trang web này của chúng tôi cũng như trải nghiệm khách hàng của bạn, đồng thời giúp chúng tôi đánh giá lợi tức đầu tư tiếp thị và độ hài lòng thương hiệu. Điều này có thể bao gồm sử dụng thông tin của bạn để tiến hành các khảo sát nghiên cứu thị trường. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ khách hàng và bảo mật cũng như tính toàn vẹn của các công nghệ, hệ thống, và dịch vụ của chúng tôi. Việc này cũng có thể bao gồm ngăn chặn gian lận, rửa tiền và hoạt động bất hợp pháp khác, hoặc thiết lập hoặc bảo vệ khiếu nại pháp lý,
 • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích pháp lý và tuân thủ: Điều này bao gồm việc sử dụng thông tin cá nhân cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định liên quan đến chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và các quy định khác về tài chính; phát hiện, ngăn chặn và truy tố gian lận và trộm cắp; cũng như ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp hoặc bị cấm các Dịch vụ của chúng tôi hoặc hoạt động bất hợp pháp hoặc sai trái khác và vận hành một chương trình tuân thủ toàn cầu để làm vậy. Điều này có thể bao gồm việc thiết lập, thực hiện, hoặc bảo vệ các quyền và khiếu nại pháp lý của Western Union cùng các đối tượng khác, và giám sát cũng như báo cáo các vấn đề tuân thủ. Điều này còn có thể bao gồm thêm việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn để hợp thức hóa và xác thực danh tính của bạn, và sử dụng các bên thứ ba để giúp chúng tôi làm điều này.
 • Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn dựa trên sự chấp thuận của bạn như đã nêu trong Tuyên bố này: Điều này bao gồm việc chấp thuận nhận các thông tin truyền thông tiếp thị, để cho phép hồ sơ WU+ của bạn hiển thị với những người khác, hoặc theo yêu cầu của luật áp dụng. Khi chúng tôi cần sự chấp thuận của bạn, chúng tôi sẽ báo cho bạn biết các mục đích dự tính của việc xử lý thông tin đó.
 • Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi thông tin của bạn là bắt buộc để có thể cung cấp các Dịch vụ bạn yêu cầu, hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Trong một số trường hợp như khi thực hiện dịch vụ chuyển tiền và ngân hàng, chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ trừ khi bạn cung cấp các thông tin cá nhân nhất định.
WESTERN UNION TIẾP THỊ VỚI KHÁCH HÀNG NHƯ THẾ NÀO

Tùy theo lựa chọn của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các ưu đãi, khuyến mại và cập nhật liên quan tới các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm các ưu đãi qua email, điện thoại, thư bưu chính, SMS, mạng xã hội cũng như các kênh liên lạc hoặc kỹ thuật số khác.

Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị vào bất cứ lúc nào. Nếu bạn không muốn nhận thông báo liên quan đến tiếp thị từ chúng tôi nữa, bạn có thể hủy đăng ký bằng cách làm theo hướng dẫn trong thông báo điện tử tương ứng hoặc liên hệ với chúng tôi bằng thông tin trong phần “LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI”.

Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn từ chối nhận thông tin tiếp thị của chúng tôi, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các thông báo về dịch vụ quan trọng, thông tin quản trị hoặc các thông báo liên quan đến giao dịch.

THÔNG TIN TỪ TRẺ EM

Chúng tôi không định hướng các sản phẩm và Dịch vụ của mình tới đối tượng trẻ em dưới 18 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc lưu giữ thông tin từ các chi nhánh bán lẻ, trang web hoặc ứng dụng di động của các đối tượng dưới 18 tuổi.

TRANG WEB BÊN NGOÀI

Các trang web của chúng tôi có thể liên kết tới hoặc từ các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không xét duyệt, kiểm soát, hay chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc thực hành liên quan tới quyền riêng tư của các trang web được liên kết tới hoặc từ các trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web nào như vậy, cũng như nội dung và chính sách về quyền riêng tư của các trang đó. Chúng tôi không xác nhận các trang web của bên thứ ba hoặc đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về thông tin, phần mềm hay các sản phẩm và tài liệu bạn có thể tìm được tại đó, cũng như bất kỳ hậu quả nào bạn gánh chịu từ việc sử dụng các trang như vậy.

WESTERN UNION CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN VỚI AI

Vì bất kỳ mục đích nào được liệt kê trong Tuyên bố này, chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở tên của bạn, thông tin liên lạc, số căn cước công dân và/ hoặc giấy tờ liên quan, số ID khách hàng, địa chỉ, thói quen và chi tiết giao dịch, và thông tin tài khoản ngân hàng tới các loại hình tổ chức hoặc đơn vị sau:

 • Các công ty con và chi nhánh của Western Union, bao gồm các pháp nhân được liên kê trong phần “THỰC THỂ PHÁP LÝ CỦA WESTERN UNION”;
 • Các chủ thể cấp phép chuyển tiền địa phương được yêu cầu có liên quan tới một giao dịch, bao gồm các thực thể được liệt kê trong phần có tựa: “CÁC CHỦ THỂ CẤP PHÉP ĐỊA PHƯƠNG KHÔNG LIÊN KẾT”;
 • Các đại lý hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi đóng vai trò tạo điều kiện cho việc chuyển tiền hoặc giao dịch thanh toán hoặc Dịch vụ cụ thể mà bạn yêu cầu;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ, công ty xử lý thanh toán, đối tác ngân hàng và các công ty xử lý dữ liệu có hợp đồng cung cấp nghiệp vụ và dịch vụ khách hàng;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ, dựa trên sự đồng ý của bạn khi thích hợp, bao gồm những nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ mua sắm liên quan đến chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi, cũng như sự hài lòng của khách hàng và các dịch vụ nghiên cứu thị trường thay mặt cho chúng tôi. Việc chia sẻ đó có thể bao gồm việc chia sẻ với các bên thứ ba (chẳng hạn như các công ty mạng xã hội) để tạo điều kiện cho việc quảng cáo nhắm mục tiêu và liên quan hơn;
 • Các nhà cung cấp và bên xử lý dữ liệu đã ký hợp đồng để giúp chúng tôi xác thực tính chính xác của thông tin do bạn cung cấp, đồng thời xác thực danh tính của bạn và quản lý các rủi ro liên quan đến bảo mật, gian lận và danh tính;
 • Các bên thứ ba mà bạn đã cho phép truy cập tài khoản và/hoặc thông tin tài khoản của bạn để thực hiện các Dịch vụ cho bạn, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài khoản và nhà cung cấp dịch vụ khởi tạo thanh toán. Nếu bạn là khách hàng của một Dịch vụ cho phép hồ sơ công khai, bạn có thể chọn hiển thị công khai hồ sơ của mình. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân hạn chế như tên, ảnh của bạn, tiền tệ có sẵn trong tài khoản của bạn và thực tế là bạn là khách hàng. Ngoài ra, nếu bạn là khách hàng WU+, các khách hàng khác của WU+ cũng có thể tìm kiếm bạn bằng số điện thoại của bạn cũng như sử dụng mã QR bạn có thể cung cấp để giao dịch với bạn.

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân đang nắm giữ liên quan tới một giao dịch bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần đơn vị kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trên toàn cầu, theo yêu cầu hoặc sự cho phép của luật và quy định hiện hành, cho các cơ quan quản lý và tài chính, cơ quan báo cáo tín dụng, cơ quan thực thi pháp luật, tòa án, chính phủ hoặc cơ quan chính phủ để đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ và pháp lý hoặc để khẳng định hoặc bảo vệ quyền và lợi ích của Western Union hoặc những bên khác.

CHUYỂN THÔNG TIN CÁ NHÂN RA QUỐC TẾ

Chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn đến các bên thuộc quốc gia khác với quốc gia mà tại đó thông tin được thu thập, bao gồm nhưng không hạn ở trong Hoa Kỳ, với sự cho phép hoặc theo yêu cầu của luật áp dụng, các cơ quan quản lý, cơ quan chấp pháp và cơ quan chính phủ. Ngoài ra, khi bạn gửi hoặc nhận tiền từ nước khác, chúng tôi cũng sẽ được yêu cầu chia sẻ một số thông tin cá nhân của bạn với đất nước đó theo yêu cầu hoặc với sự cho phép của luật pháp. Chúng tôi chuyển một số thông tin cá nhân nhất định của bạn tới các trung tâm dữ liệu đặt tại Hoa Kỳ hoặc nằm trong khu vực được yêu cầu bởi luật địa phương và xử lý chúng để đáp ứng những nghĩa vụ pháp lý và tuân thủ áp dụng cho các Dịch vụ của chúng tôi. Sau khi thu thập, chúng tôi cũng sẽ lưu trữ một số thông tin cá nhân nhất định tại trung tâm dữ liệu ở Hoa Kỳ dựa trên những lựa chọn tiếp thị của bạn. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận rằng việc chuyển các thông tin ra khỏi đất nước bạn sinh sống có thể diễn ra.

CHUYỂN DỮ LIỆU TỪ EEA, VƯƠNG QUỐC ANH VÀ THỤY SĨ

Thông tin cá nhân được chuyển ra khỏi Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), Vương quốc Anh, và Thụy Sĩ tới các quốc gia mà Ủy ban châu Âu chưa có sự bảo vệ thỏa đáng sẽ được bảo vệ bởi các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn hoặc các cơ chế khác đã được Liên minh châu Âu phê duyệt, theo yêu cầu của pháp luật.

LƯU GIỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ trong thời hạn theo quy định hiện hành áp dụng cho các giao dịch tài chính và tài khoản, bao gồm các quy định chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và các điều luật khác áp dụng cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin của bạn nếu đó là thông tin cần thiết cho mục đích cụ thể mà thông tin đó được thu thập, hoặc để giải quyết bất cứ câu hỏi nào mà bạn có thể nêu ra. Chúng tôi tuân theo các nguyên tắc giảm thiểu dữ liệu và cố gắng lưu giữ thông tin không lâu hơn mức cần thiết cho (các) mục đích mà thông tin được thu thập.

TRUY CẬP, XÓA VÀ SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ THAY ĐỔI LỰA CHỌN CỦA BẠN

Bạn có quyền được biết nếu chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn và có thể yêu cầu một bản sao thông tin cá nhân mà không mất phí. Bạn có quyền yêu cầu một bản sao có cấu trúc và có thể đọc bằng máy về một số thông tin nhất định mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi có thể tính cho bạn một mức phí hợp lý để cung cấp thông tin, hoặc không hành động theo yêu cầu của bạn, nếu yêu cầu đó không có căn cứ rõ ràng hoặc quá đáng. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi trực tuyến hoặc qua ứng dụng dành cho thiết bị di động, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình bất kỳ lúc nào để truy cập sao kê, thông tin giao dịch và một số thông tin cá nhân nhất định.

Bạn có quyền dừng việc chúng tôi gửi thông tin tiếp thị cho bạn. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại thông tin về bạn nếu thông tin đó không hoàn chỉnh, không chính xác hoặc lỗi thời. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa một số thông tin nhất định về bạn, hạn chế việc sử dụng một số thông tin liên quan đến bạn và phản đối một số cách sử dụng thông tin đó. Khi chúng tôi xử lý thông tin cá nhân dựa theo sự chấp thuận của bạn, bạn có thể rút lại sự chấp thuận của mình theo luật áp dụng cho phép. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của westernunion.com như là người tiêu dùng chuyển tiền kỹ thuật số, bạn cũng có thể truy cập westernunion.com và chỉnh sửa cài đặt hồ sơ của mình để thay đổi các thông tin tiếp thị và ưu tiên chia sẻ dữ liệu của bên thứ ba.  Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu hoặc cơ quan giám sát có liên quan về việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi. Khi chúng tôi nhận được yêu cầu, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin bổ sung từ bạn để xác minh danh tính của bạn và như là một biện pháp an ninh để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Trong một số tình huống, chúng tôi có thể từ chối thực hiện hoặc đặt ra các giới hạn với quyền của bạn, theo sự cho phép của luật áp dụng. Để thực hiện các quyền này, vui lòng truy cập https://wuprod.service-now.com/wu_privacy hoặc liên hệ với Western Union qua phần có tên “LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI”. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày nhưng thời gian phản hồi có thể thay đổi tùy thuộc vào luật và quy định áp dụng cho yêu cầu của bạn và chúng tôi có thể có quyền gia hạn thời gian này trong một số trường hợp nhất định. Chúng tôi sẽ tuân thủ yêu cầu của bạn trong phạm vi theo yêu cầu của luật pháp hiện hành.

Các quyền bổ sung cũng có thể được cung cấp ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau theo luật pháp địa phương. Những thông tin này sẽ có thể truy cập qua các phương tiện được cung cấp ở trên.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có câu hỏi hoặc khiếu nại về việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi đề nghị bạn gửi câu hỏi dưới hình thức văn bản. Chúng tôi sẽ điều tra khiếu nại của bạn và thông thường sẽ trả lời bạn bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi, bao gồm Giám đốc Bảo vệ dữ liệu tại wuprivacy@westernunion.com.

Để liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại miễn phí hoặc số điện thoại địa phương, vui lòng nhấp vào liên kết “Liên hệ với chúng tôi” ở phần chân trang web Western Union áp dụng để tìm thông tin liên hệ cụ thể cho khu vực của bạn.

SỬA ĐỔI

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Tuyên bố về quyền riêng tư toàn cầu này. Các bản tuyên bố về quyền riêng tư cập nhật sẽ được đăng trên Trang web này khi có sửa đổi. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Tuyên bố về quyền riêng tư toàn cầu này khi truy cập trang web để có được bản tuyên bố mới nhất.

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CÔNG DÂN HOA KỲ (BAO GỒM CƯ DÂN CALIFORNIA)

Đối với người tiêu dùng ở Hoa Kỳ (bao gồm những người ở California, Nevada, Bắc Dakota, Texas và Vermont), vui lòng truy cập liên kết này để biết Thông báo về quyền riêng tư của Western Union.

Cư dân California, vui lòng xem Phụ lục của cư dân California cho Tuyên bố về quyền riêng tư toàn cầu này.

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CÔNG DÂN MEXICO

Người tiêu dùng ở Mexicon, hãy xem Phụ lục của cư dân Mexico cho Tuyên bố về quyền riêng tư toàn cầu này.

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CÔNG DÂN BRAZIL

Người tiêu dùng ở Brazil, hãy xem Phụ lục của cư dân Brazil cho Tuyên bố về quyền riêng tư toàn cầu này.

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CÔNG DÂN NHẬT BẢN

Đối với người tiêu dùng cư trú ở Nhật Bản, bất kể các quy định khác có trong Tuyên bố về quyền riêng tư toàn cầu này, chúng tôi sẽ xử lý Số nhận dạng cá nhân Nhật Bản (“Số của tôi”) và các tài liệu hỗ trợ tuân thủ mọi luật pháp và quy định hiện hành như được mô tả trong phần này.

Chúng tôi thu thập Số của tôi và các tài liệu hỗ trợ do chúng tôi chỉ định nhằm mục đích xác nhận Số của tôi theo yêu cầu của và tuân thủ Đạo luật về việc đệ trình tuyên bố về việc chuyển tiền điện tử ra nước ngoài vì mục đích đảm bảo thuế nội địa thích hợp của Nhật Bản (Đạo luật số 110 năm 1997 sửa đổi)

CÁC PHÁP NHÂN CỦA WESTERN UNION

Để biết danh sách các pháp nhân của Western Union tại địa phương, vui lòng xem ở đây: “CÁC PHÁP NHÂN CỦA WESTERN UNION.”

CÁC CHỦ THỂ CẤP PHÉP ĐỊA PHƯƠNG KHÔNG LIÊN KẾT

Để biết danh sách các chủ thể cấp phép địa phương của Western Union, vui lòng xem ở đây: “CÁC CHỦ THỂ CẤP PHÉP ĐỊA PHƯƠNG CỦA WESTERN UNION.”