Privacyverklaring

Gegevensbeheerders

Gegevensbeheerder

Western Union International Bank GmbH

Ingangsdatum: November 2016

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Western Union uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt die we verkrijgen als u in de Europese Economische Ruimte onze website bezoekt of gebruikt.

DOOR ONS VERZAMELDE GEGEVENS

Western Union verzamelt uw persoonlijke gegevens uit verscheidene bronnen, waaronder, maar niet beperkt tot de hieronder genoemde bronnen. U gaat akkoord met de verwerking van deze gegevens voor de doeleinden en volgens de methodes die worden beschreven in deze privacyverklaring, waaronder de overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte naar andere landen, waaronder de Verenigde Staten..

 • We verzamelen door u verstrekte persoonlijke gegevens als: (a) u ons of een van de aan ons gelieerde bedrijven, Western Union-agentschappen (‘Partners’) verzoekt geld te verzenden of te ontvangen of u zich aanmeldt voor of gebruikmaakt van onze andere producten of services; (b) u persoonlijke gegevens aan ons of onze Partners verstrekt via aanvragen of andere formulieren; of (c) u op andere wijze persoonlijke gegevens aan ons, onze Partners of anderen verstrekt;
 • We verzamelen en genereren persoonlijke gegevens over uzelf en uw transacties met ons en onze Partners;
 • We verzamelen uw persoonlijke gegevens uit diverse externe bronnen zoals onze zakelijke klanten, overheidsinstanties en consumenten- en kredietrapportage-instanties en andere gegevensleveranciers om u de gevraagde producten of services te kunnen leveren of ter ondersteuning van de uitvoering van onze activiteiten;
 • We verzamelen persoonlijke gegevens als we dat wettelijk verplicht zijn en als onderdeel van nalevingsprogramma's, met name programma's die betrekking hebben op het voorkomen van witwaspraktijken en criminele en frauduleuze activiteiten;
 • We verzamelen persoonlijke gegevens over het domein en de host waarmee u toegang verkrijgt tot internet; het IP-adres van uw computer; de browser en het besturingssysteem waar uw computer gebruik van maakt; de datum en tijd waarop u onze website bezocht en het internetadres waarvandaan u naar onze website bent geleid toen u deze bezocht;
 • We kunnen ook uw bank- en betaalpasgegevens en andere betaalgegevens verzamelen en bewaren als u gebruikmaakt van onze services en met het oog op toekomstige transacties en services; en
 • We verzamelen persoonlijke gegevens over uw online activiteiten zoals beschreven in de sectie ‘COOKIES EN INTERNETTECHNOLOGIE’ hieronder.”


Onder de door ons verzamelde persoonlijke gegevens vallen: namen, adressen en telefoonnummers, informatie over de vorm van identificatie die gebruikt wordt voor het verzenden of ontvangen van een transactie (waar we dat wettelijk verplicht zijn) waaronder de identificatie en een kopie van het identificatiebewijs, de transactie-activiteiten, bankrekening- en betaalgegevens, de producten en services die u bij ons hebt en uw gebruik daarvan, en het IP-adres van uw computer en andere gegevens over online activiteiten.

GEBRUIK VAN DE GEGEVENS

We gebruiken de persoonlijke gegevens die we verkrijgen over onze klanten voor de volgende activiteiten:

 • Levering en bezorging en helpen bij levering, beheer en bezorging van producten of services aan u (waaronder overschrijvingen, betalingsservices, prepaidkaarten, loyaliteitsprogramma's, en andere producten of services van Western Union) en verbetering en ontwikkeling van deze services;
 • Verzenden van commerciële berichtgeving over Western Union, producten en services van derden, loyaliteitsprogramma's of andere updates, afhankelijk van de door u gemaakte keuzes;
 • Controle van de gegevens die u aan ons hebt verstrekt voor het tot stand brengen, beheren en uitvoeren van transacties, het beheer van onze klantenrelaties, om uw bevoegdheid te bevestigen  verzekeren voor de door u verzochte services of producten en het behoud van een correcte verslaglegging;
 • Het voldoen aan verplichtingen op basis van wet- en regelgeving waaronder wet- en regelgeving die gericht is op het voorkomen van witwaspraktijken en gerelateerde criminele activiteiten of vermeende criminele activiteiten;
 • Als u zich aanmeldt om agent van Western Union te worden, gebruiken we de persoonlijke gegevens die u verstrekt om uw aanmelding te beoordelen en uw geschiktheid en bekwaamheid als agentschap na te gaan;
 • Het bieden van de beste ervaring bij het gebruik van deze website, waaronder het opslaan van uw voorkeuren, wachtwoorden en andere informatie en het bijhouden van activiteiten op onze website; om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van onze reclamecampagnes; om te bepalen of u naar onze site bent gekomen via een banneradvertentie of via een partnerwebsite; om op overige websites specifieke informatie te leveren die aansluit op uw interesses, om te bepalen of u gereageerd hebt op onze reclame-uitingen; en
 • We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook om deze site te verbeteren en de klantervaring en uitvoering van onze activiteiten te verbeteren.

Door uw vaste telefoonnummer, adres, e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer te verstrekken, geeft u Western Union uitdrukkelijk uw toestemming om van tijd tot tijd contact met u op te nemen per telefoon, post, e-mail of sms/mms-bericht en gerichte of gepersonaliseerde (bijvoorbeeld op sociale media en andere digitale kanalen) met nieuws, aanbiedingen, diensten en promoties betreffende Western Union. U begrijpt en stemt ermee in dat u alleen verantwoordelijk bent voor eventuele kosten die door de provider van zulke diensten in rekening worden gebracht. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

COOKIES EN INTERNETTECHNOLOGIE

Wij gebruiken internettechnologieën zoals cookies en webbakens voor verschillende doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, de onderstaande doeleinden.

 • Om ons te helpen services aan u te leveren;
 • Om het mogelijk te maken voor u om verschillende webpagina's te bekijken tijdens uw bezoek zonder u opnieuw te hoeven aanmelden;
 • Om tijdelijk uw activiteit op onze website bij te houden;
 • Om vast te stellen of u via een banneradvertentie of een Partnerwebsite naar onze website geleid bent;
 • Om u op overige websites informatie aan te bieden die aansluit bij uw interesses; of
 • Om vast te stellen wanneer u de website bezoekt, om de inhoud van de website op u af te stemmen en om u te helpen bij het voltooien van transacties en het bekijken van accountgegevens.

Western Union geeft gebruikers de mogelijkheid voorkeuren ten aanzien van het gebruik van cookies op onze website in te stellen. We lezen en schrijven alleen cookies op basis van uw ingestelde voorkeursniveau, (opmerking: cookies ingesteld voorafgaand aan wijzigingen van uw voorkeursniveau blijven bewaard op uw computer; raadpleeg uw browserinstellingen om deze cookies te verwijderen). Als uw browser geen JavaScript ondersteunt, dan kunt u informatie inzien over het gebruik van cookies op onze websites en het gebruik van cookies alleen beheren via uw browserinstellingen. Let op: het in uw browser uitschakelen van alle cookies zal de functionaliteit van deze website beperken en kan ook van invloed zijn op de mogelijkheid om uw transactie te voltooien.

Klik hier om uw cookies te beheren

Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Western Union klikt u hier

DOOR ONS GEDEELDE GEGEVENS

We kunnen persoonlijke gegevens delen met:

 • Bedrijven die deel uitmaken van de Western Union-groep, waaronder, maar niet beperkt tot Western Union International Limited; Western Union Financial Services Inc en Western Union Payment Services UK Limited.
 • Bedrijven die ons helpen bij de bedrijfsvoering of bij het verbeteren van onze manier van zakendoen of bij het leveren van producten en services aan u;
 • Om te voldoen aan wetgevings-, regelgevings-, beveiligings- en verwerkingseisen en nationale en internationale overheidsverplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot wetgeving ter voorkoming van witwaspraktijken, die van toepassing zijn op ons, onze Partners, of onze serviceleveranciers;
 • Organisaties die ons helpen transacties te verwerken, klantgegevens te verifiëren, en schulden, fraude, diefstal of verlies te voorkomen;
 • Voor zover toegestaan of vereist op grond van toepasselijke wet- en regelgeving

Western Union en onze Partners wereldwijd kunnen uw persoonlijke gegevens, waaronder maar niet beperkt tot uw naam, klant-id, adres, transactiepatronen en bankrekeninggegevens bekendmaken (i) als we dat verplicht zijn op grond van binnenlandse of buitenlandse wetgeving of wettelijke procedures of (ii) aan handhavingsautoriteiten of andere overheidsfunctionarissen (waaronder die in dit land, de Verenigde Staten of elders) voor doeleinden zoals het opsporen, onderzoeken, vervolgen en voorkomen van misdaden, waaronder witwaspraktijken en gerelateerde criminele activiteiten, en de ontvangers kunnen de gegevens verder bekend maken voor deze en andere verwante doeleinden.

VERTROUWELIJKHEID EN BEVEILIGING

Wij streven ernaar fysieke, technische en procedurele bescherming van uw persoonlijke gegevens te handhaven die in overeenstemming is met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving van de overheid. Wij streven er ook naar toegang tot de gegevens te beperken tot medewerkers, agenten en vertegenwoordigers van Western Union die deze gegevens nodig hebben. Ondanks onze inspanningen, en zoals u zich waarschijnlijk bewust bent, kunnen derden onrechtmatig toegang verkrijgen tot aan ons verzonden overdrachten, deze derden onderscheppen onrechtmatig, of verzoeken u onrechtmatig persoonlijke gegevens aan hen te openbaren terwijl zij zich voordoen als medewerkers van Western Union.

PERSOONLIJKE KEUZE

In gevallen waarin u ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik, opslaan of openbaren van uw gegevens, hebt u het recht deze toestemming op elk moment weer in te trekken. U doet dit door gebruik te maken van de onderstaande contactgegevens. Indien u besluit uw toestemming in te trekken, dan zullen wij de betreffende gegevens niet langer gebruiken, tenzij wij wettelijk verplicht zijn dit te blijven doen.

Western Union bewaart uw keuze- en transactiegeschiedenis vanwege ons bewaarbeleid van gegevens. Als u binnen de bewaartermijn geen andere transactie uitvoert, dan zullen uw persoonlijke gegevens en uw keuzes verwijderd worden.

JUISTHEID VAN GEGEVENS

U kunt (door contact met ons op te nemen op de hieronder vermelde wijze) details opvragen van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben en ons verzoeken onjuist of verouderde persoonlijke gegevens te corrigeren of te verwijderen. Wij behouden het recht voor om gedane claims onafhankelijk te verifiëren. Ter bescherming van uw privacy ondernemen we ook redelijke stappen om uw identiteit te verifiëren voordat we wijzigingen doorvoeren In de mate waarin dit wettelijk is toegestaan behouden wij ons het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen voor het verstrekken van gegevens aan u naar aanleiding van uw verzoek.

EXTERNE WEBSITES

De website van Western Union kan links van en naar websites van derden bevatten. Western Union is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacyverklaring van websites die via een link aan onze website zijn gekoppeld.

WIJZIGINGEN

Western Union behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Zodra er wijzigingen aangebracht worden zal er een bijgewerkte Privacyverklaring op deze website worden geplaatst. We raden u aan deze Privacyverklaring te bekijken als u onze website bezoekt, zodat u over de meest recente versie beschikt. U kunt uw keuzes op elke moment wijzigen.

CONTACT OPNEMEN

Als u nog vragen of verzoeken heeft, kunt u contact met ons opnemen via contact opnemen.