Fortrolighedspolitik

Datacontrollere

Datacontroller

Western Union International Bank GmbH Schubertring 11, A-1010 Vienna, Austria

Ikrafttrædelsesdato maj 2018

Western Union, vores datterselskaber og tilknyttede selskaber ("Western Union" eller "vi" eller "os") bekymrer os om dit privatliv og forpligter os til at behandle dine personlige oplysninger i overensstemmelse med rimelige oplysningspraksisser og gældende love om databeskyttelse.

AFGRÆNSNING AF NÆRVÆRENDE ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Nærværende erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver, hvordan Western Union indsamler, anvender og deler dine personlige oplysninger, når du bruger vores tjenester i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), samt dine valg til måden hvorpå dine oplysninger indsamles og anvendes. Med personlige oplysninger menes der alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar person.

OPLYSNINGER VI INDSAMLER, OG HVORDAN VI INDSAMLER DEM

Når du benytter dig af vores digital- eller detailtjenester, kontakter os eller deltager i vores loyalitetsprogrammer (tilsammen kaldt "tjenesterne"), indsamler vi personlige oplysninger om dig, som vi kan anvende sammen med andre oplysninger, der indsamles eller genereres via vores relation til dig. Vi indsamler forskellige slags personlige oplysninger vedrørende dig, som kan omfatte:

 • Kontaktoplysninger, for eksempel dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato og nationale identifikationsnumre
 • Transaktionsoplysninger, herunder pengeoverførsler og betaling af regninger
 • Virksomhedsrelaterede oplysninger, der hjælper os til at levere vores tjenester, såsom medlemskab af vores loyalitetsprogrammer, brug af vores tjenester og marketingvalg
 • Overensstemmelsesoplysninger, herunder bedrageriforebyggelse, identifikationsbekræftelse og kontrol af tilladelser

For at foretage en pengeoverførsel eller bruge andre betalingstjenester skal du afgive bestemte oplysninger, som foreskrevet af Western Union for at kunne udføre overførslen og opfylde vores juridiske forpligtelser i forbindelse med overførsel af penge. Hvis du undlader at afgive nogle af dine personlige oplysninger, kan det have betydning for vores mulighed for at levere vores tjenester til dig. Dette kan omfatte oplysninger om den slags identifikation, der anvendes til at sende eller modtage en transaktion (hvor det er foreskrevet ved lov), herunder identifikationen eller en kopi af identifkationsdokumentet, transaktionsaktivitet, bankkonto og betalingsoplysninger.

Når du benytter vores mobilapps, digital- eller onlinetjenester, indsamler vi personlige oplysninger om domænet og værten, hvorfra du går på nettet, din computers IP-adresse eller enhedens reklame-id, geolokalitet, hvis den er aktiveret, oplysninger om din enhed (såsom egenskaber, indstillinger, programmer, lager og udnyttelsesoplysninger), browser og operativsystem, datoen og tidspunktet, hvor du går ind på vores hjemmeside, og adressen på den side, hvorfra du har klikket dig ind på vores hjemmeside, når du besøger os. Vi indsamler personlige oplysninger via din online-aktivitet, som beskrevet i afsnittet " COOKIES OG INTERNETTEKNOLOGI" nedenfor.

Western Union indsamler dine personlige oplysninger på forskellige måder:

 • Via transaktionsformularer og din interaktion med agenter og partnere fra Western Union;
 • Via online-formularer, tilmeldinger til loyalitets- og belønningsprogrammer eller konkurrencer samt andre online-tjenester, som vi tilbyder (hvoraf nogle kan være administreret af tredjeparter på vegne af Western Union);
 • I forbindelse med kundesupport eller -konsultation ved brug af e-mail, brevpost, callcentre eller livechat;
 • Via vedligeholdelse og opgradering af vores tjenester;
 • Via automatiserede ressourcer, såsom kommunikationsprotokoller, e-mailmeddelelser og cookies;
 • Via vores mobilapps (hvoraf nogle kan være administreret af tredjeparter på vegne af Western Union);
 • Via din brug af sociale medier eller andre offentlige datakilder; og
 • Via din interesse for reklamer for Western Union på tredjeparters websteder.

Ud over de oplysninger, vi indsamler fra dig, kan vi også indsamle dine personlige oplysninger fra den person, du sender penge til eller modtager penge fra, fra agenter, serviceudbydere, forretningspartnere, identitetskontrollerende virksomheder, virksomheder, der håndterer betalinger og risiko for bedrageri, retshåndhævende myndigheder samt kommercielle og offentlige datakilder.

Hvis du ansøger om at blive en Western Union-agent, anvender vi de personlige oplysninger, du afgiver, til at vurdere din ansøgning og verificere din egnethed og kvalifikation til at blive en agent.

FORMÅL OG JURIDISKE GRUNDLAG HVORPÅ VI ANVENDER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Western Union kan anvende dine personlige oplysninger til hver af de følgende formål og juridiske grundlag:

Vi anvender dine personlige oplysninger til at levere vores tjenester til dig: Hertil hører anvendelse af personlige oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af pengeoverførsler, betalingstjenester, forudbetalte kort eller loyalitetsprogrammer. Vi kan anvende disse oplysninger i forbindelse med udførelsen af en kontrakt med dig eller tiltag til indgåelse af en kontrakt til hvilken som helst af de ovenstående eller andre produkter eller tjenester fra Western Union.

Vi anvender dine personlige oplysninger til lovlige virksomhedsformål: Hertil hører anvendelse af personlige oplysninger til at analysere og forbedre vores produkter, lokaliteter, tjenester, arbejdsgange, driften af dette websted og din kundeoplevelse, og til at måle marketingudbytte og tilfredshed med varemærket. Dette kan omfatte anvendelse af dine personlige oplysninger til at udføre markedsføringsundersøgelser. Vi kan også anvende dine personlige oplysninger til at kunne levere kundetjenester og hjælpe med at beskytte vores teknologi, systemer og tjenesters sikkerhed og integritet.

Vi anvender dine personlige oplysninger til juridiske og overholdelsesformål: Hertil hører anvendelse af dine personlige oplysninger til overholdelse af forpligtelser fastlagt i love og bekendtgørelser, som for eksempel bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, opdagelse, forebyggelse og retsforfølgning af bedrageri og tyveri samt forebyggelse af illegitim eller ulovlig brug af vores tjenester og anden ulovlig eller uretmæssig aktivitet. Hertil kan også høre etablering, udførelse eller forsvar af juridiske rettigheder og krav fra Western Union og andre samt overvågning og rapportering af overholdelsesproblemer. Hertil kan yderligere høre anvendelse af dine personlige oplysninger til validering og bekræftelse af din identitet samt brug af tredjeparters hjælp hertil.

Vi kan behandle dine personlige oplysninger med dit samtykke: Dette omfatter dit samtykke til at modtage marketingmeddelelser eller i andre sammenhænge, hvor det er foreskrevet ved gældende lov. Hvis vi anmoder om dit samtykke, informerer vi dig om det tiltænkte formål, som dine oplysninger skal behandles i forbindelse med.

Vi vil informere dig, når dine oplysninger er nødvendige for at kunne levere de tjenester, du anmoder om, eller hvis det er foreskrevet ved lov. I særlige tilfælde, såsom ved udførelse af pengeoverførselstjenester, kan vi være ude af stand til at levere vores tjenester til dig, med mindre du afgiver bestemte oplysninger.

COOKIES OG INTERNETTEKNOLOGI

Vi benytter os af internetteknologier, såsom cookies og webbeacons, til en række forskellige formål, herunder, men ikke begrænset til, de nævnte formål nedenfor:

 • Til at assistere os i at levere tjenester til dig og hjælpe dig til at få den bedste oplevelse ved brug af dette websted
 • Til at give dig tilladelse til at ændre websider under dit besøg uden at skulle indtaste din adgangskode igen
 • Til at spore aktivitet midlertidigt på vores websted
 • Til at fastslå om du besøgte vores websted via en bannerreklame eller en tilknyttet virksomheds websted
 • Til at levere oplysninger, der specifikt interesserer dig på andre websteder
 • Til bedre at forstå virkningen af vores reklamekampagner, og til at se om du reagerede på vores kampagnemeddelelser
 • Til at identificere dig, når du besøger webstedet, til at personliggøre webstedets indhold til dig og til at assistere dig i udførelsen af transaktioner og tilgangen til kontooplysninger

Western Union har implementeret en funktionalitet, så brugeren kan administrere cookies på vores websted. Vi vil kun læse eller skrive cookies på grundlag af dit præferenceniveau. (Bemærk: Cookies, som er indstillet, inden du ændrer dit præferenceniveau, bevares på din computer. For at slette dem skal du gå til dine browserindstillinger og, hvis det er nødvendigt, gå til din browsers "Hjælp"-funktion.) Hvis din browser ikke understøtter JavaScript, kan du få mere at vide om de cookies, der anvendes på vores websted og kun administrere brugen af cookies via dine browserindstillinger. Bemærk, hvis du deaktiverer alle cookies i din browser, begrænses funktionerne på webstedet og kan have indvirkning på evnen til at fuldføre din transaktion.

Ønsker du yderligere oplysninger om Western Unions brug af cookies, skal du klikke her:https://www.westernunion.com/dk/da/cookie-information.html

EKSTERNE WEBSTEDER

Western Unions websted kan være linket til eller fra tredjeparts websteder. Western Union har ikke gennemset, styrer ikke og er ikke ansvarlig for indholdet eller praksisser vedrørende personlige oplysninger, som anvendes af websteder, som linker til eller fra vores websted. Western Union påtager sig intet ansvar for nogle af disse websteder, deres indhold eller deres politikker vedrørende personlige oplysninger. Western Union støtter ikke op om tredjeparters websteder og stiller ingen garantier vedrørende oplysninger, software eller andre produkter eller materialer, der findes her, eller indhentede resultater ved brugen af dem.

FORTROLIGHED OG SIKKERHED

Vi bestræber os på at bevare fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som overholder myndighedernes gældende love og bestemmelser for at beskytte dine personlige oplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruering, tab, ændringer, uautoriseret videregivelse eller adgang og mod alle andre ulovlige former for behandling. Vi bestræber os ligeledes på at begrænse vores medarbejdere, agenter og repræsentanters adgang til oplysninger, som har behov for viden om dem. På trods af vores anstrengelser opsnapper eller kan tredjepart få adgang til overførsler, der er sendt til os, eller vejleder dig med urette til at videregive personlige oplysninger til dem ved at optræde som Western Union.

VIDEREGIVELSE AF DINE OPLYSNINGER

Hvis der af årsagerne nævnt foroven er en rimelig grund, kan vi videregive dine personlige oplysninger, herunder, men ikke alene, dit navn, kunde-id-nummer, adresse, transaktionsmønstre og bankkontooplysninger til de følgende slags organisationer eller parter:

 • Selskaber i Western Union-gruppen, herunder, men ikke alene, Western Union Payment Services Ireland Ltd (Irland), Western Union International Bank GmbH (Østrig), Western Union International Limited (Irland), Western Union Financial Services, Inc (USA) og Western Union LLC (USA).
 • Vores agenter eller forretningspartnere, der faciliterer den bestemte tjeneste eller pengeoverførsler, du har anmodet om.
 • Serviceudbydere, betalingsselskaber, bankpartnere og registerførere, som er engageret til at yde forretnings- og kundeservice, herunder marketing, reklame og kundetilfredshedsundersøgelser på vores vegne.
 • Serviceudbydere og registerførere, som er engageret til at bistå os med valideringen af nøjagtigheden af de oplysninger, du har afgivet, bekræfte din identitet og håndtere risici relateret til sikkerhed, bedrageri og identitet.
 • Tredjeparter, som du har givet tilladelse til at få adgang til din konto og/eller dine kontooplysninger for at udføre tjenester for dig, såsom kontooplysningstjenesteudbydere og betalingsinitieringstjenesteudbydere.

Vi kan sende personlige oplysninger, som vi besidder, i forbindelse med et salg eller overførsel af hele eller en del af vores virksomhed. Vi kan også videregive dine personlige oplysninger over hele verden, som det er foreskrevet eller tilladt i henhold til gældende love og bestemmelser til regulerende myndigheder og bankmyndigheder, retshåndhævende myndigheder, retsinstanser, regeringer eller offentlige myndigheder for at opfylde vores forpligtelser til efterlevelse af regler og love eller for at forsikre eller forsvare Western Unions eller andres rettigheder og interesser.

INTERNATIONALE DATAOVERFØRSLER

Vi videregiver dine oplysninger til parter i lande uden for EØS, herunder, men ikke alene, til USA, som det er foreskrevet i henhold til gældende lov, regulerende myndigheder, retsinstanser og retshåndhævende myndigheder. Endvidere, når du sender eller modtager penge til eller fra et andet land, er vi også pålagt at dele nogle af dine personlige oplysninger med det land, som det er foreskrevet eller tilladt i henhold til loven. Vi videregiver bestemte personlige oplysninger om dig til vores datacentre i USA og behandler dem for at opfylde vores lovmæssige og overholdelsesmæssige forpligtelser, der er gældende for de tjenester, vi udbyder. Vi opbevarer også bestemte personlige oplysninger, som vi indsamler, baseret på dine marketingvalg i vores amerikanske datacentre. Ved at bruge dette websted anerkender du, at sådanne videregivelser af oplysninger uden for dit bopælsland kan forekomme.

Personlige oplysninger, der overføres til lande uden for EØS, som Europa-Kommissionen vurderer ikke leverer den fornødne beskyttelse, vil blive beskyttet af passende kontaktbestemmelser eller andre af EU godkendte mekanismer, som det er foreskrevet i henhold til lov. Du kan anmode om at få disse mekanismer at se ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnittet Kontakt os.

VALG OG FRAVALG

Afhængigt af dine valg og ud fra de kontaktoplysninger du afgiver, vil vi sende dig kommercielle meddelelser om vores produkter og loyalitetsprogrammer, som kan omfatte tilbud pr. e-mail, telefon, brevpost, sms, sociale medier eller andre kommunikations eller digitale kanaler. Vi foretager analyser af de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, for at få en bedre forståelse af vores kunder, herunder profilanalyser som hjælp til at målrette marketing (såfremt du har givet din accept til marketing) og skræddersy vores produkter og tjenester til dine krav og behov.  Du kan til en hver tid fravælge at modtage marketingmeddelelser. Bemærk, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, kan du ikke deltage i eller drage fordel af vores programmer, tjenester og initiativer, som du tidligere gav samtykke til.

OPBEVARING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER:

Dine personlige oplysninger opbevares i overensstemmelse med vores tilladte perioder, der er indeholdt i bestemmelser, som er gældende for bankoverførsler, herunder dem inden for hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og andre for os gældende love. Ellers vil vi kun opbevare dine oplysninger, så længe det er nødvendigt, af hensyn til de specifikke formål, de blev indsamlet til, eller for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål fra din side. Generelt gælder det, at vi typisk ikke vil opbevare dine oplysninger længere end 10 år efter en given transaktion, medmindre vi er lovmæssigt forpligtet til at opbevare dem i et længere tidsrum.

DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED PERSONLIGE OPLYSNINGER, OG HVORDAN DU KONTAKTER OS

Du har ret til at vide, om vi behandler dine personlige oplysninger, og til at bede os om en kopi af dine oplysninger uden beregning. Du har ret til at anmode om en struktureret og maskinlæsbar kopi af bestemte oplysninger, som du har afgivet til os. Vi kan opkræve et rimeligt gebyr for udleveringen af oplysningerne eller ikke efterkomme din anmodning, hvis anmodningen er åbenlyst ubegrundet eller af urimeligt omfang. Du har ret til at standse tilsendelsen af marketingmeddelelser fra os. Du har ret til at bede os berigtige ufuldstændige, unøjagtige eller forældede oplysninger om dig. Du har ret til at bede os slette bestemte oplysninger om dig, begrænse vores brug af dine oplysninger eller gøre indsigelse mod bestemte anvendelser af dem. I det omfang vi behandler dine oplysninger med dit samtykke, kan du trække dit samtykke tilbage i henhold til gældende lov. Du har også ret til at indgive en klage hos en tilsynsmyndighed angående vores behandling af dine personlige oplysninger. Når vi modtager en anmodning, kan vi bede dig om yderligere oplysninger til kontrol af din identitet. I nogle situationer kan vi afvise at efterkomme anmodningen, eller vi kan indføre begrænsninger på dine rettigheder i henhold til gældende lov.

Ønsker du at udøve disse rettigheder, bedes du kontakte Western Union telefonisk på 80 82 66 68 eller ved at benytte afsnittet Kontakt os på vores hjemmeside https://www.westernunion.com/dk/da/contact-us.html. Vi vil bestræbe os på at besvare din anmodning inden for 30 dage, men kan under visse omstændigheder være berettiget til at forlænge denne periode. Vi vil opfylde din anmodning i det omfang, det er foreskrevet ved gældende lov.

Hvis du har en klage angående Western Unions besvarelse af din anmodning i henhold til dette afsnit eller angående vores håndtering af dine personlige oplysninger, beder vi dig udforme klagen skriftligt. Vi vil undersøge din klage og almindeligvis sende dig et skriftligt svar senest 30 dage efter modtagelsen. Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på wuprivacy@westernunion.com.

ÆNDRINGER

Western Union forbeholder sig retten til at ændre nærværende erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Opdaterede erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger slås op på dette websted, når der forekommer ændringer. Vi opfordrer dig til at gennemlæse denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, når du besøger hjemmesiden, for at få den mest aktuelle erklæring.

Western Union International Bank GmbH Schubertring 11, A-1010 Vienna, Austria

Western Union International Bank GmbH Schubertring 11, A-1010 Vienna, Austria

Western Union International Bank GmbH Schubertring 11, A-1010 Vienna, Austria

Western Union International Bank GmbH Schubertring 11, A-1010 Vienna, Austria

Western Union International Bank GmbH Schubertring 11, A-1010 Vienna, Austria