Skip to main Content
 • Receiver
 • Payment
 • Review
 • Receipt

Integritetspolicy

Uppdaterad den 11 mars 2019


Western Union, våra dotterbolag och närstående företag (”Western Union” eller ”vi” eller ”oss”) månar om din integritet och eftersträvar att behandla dina personuppgifter i enlighet med sunda informationsmetoder och tillämpliga datasäkerhetslagar så att vi kan tillmötesgå dina behov på ett bättre sätt. En lista över lokala Western Union-enheter finns i avsnittet med rubriken WESTERN UNION – RÄTTSLIGA ENHETER.

I denna integritetspolicy beskrivs hur Western Union samlar in, använder, skyddar och delar dina personuppgifter när du använder våra Tjänster online på vår webbplats, i butiker och genom vår mobilapp, samt dina val beträffande insamlingen och användningen av dina uppgifter. Personuppgifter avser all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar person.

När du använder våra Tjänster, kontaktar oss, använder våra webbplatser eller appar eller går med i våra lojalitetsprogram (gemensamt ”Tjänsterna”), samlar vi in personuppgifter om dig och kan använda dem tillsammans med annan information som samlas in eller genereras under vår relation med dig. Vi samlar in olika typer av personuppgifter om dig, som kan omfatta:

 • Kontaktuppgifter, till exempel ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, kön, medborgarskap, yrke, civilstånd och personnummer
 • Transaktionsinformation, inklusive dina penningöverföringar och fakturabetalningar
 • Verksamhetsrelaterad information som hjälper oss att tillhandahålla våra Tjänster till dig, i form av exempelvis medlemskap i våra lojalitetsprogram, hur du använder våra Tjänster, bank- och kreditinformation, kontakttillstånd och val av marknadsföring
 • Teknisk information, inklusive värden för din internetåtkomst, din IP-adress eller enhetens reklam-ID, geografisk plats om aktiverad, information om din enhet (såsom egenskaper, inställningar, program, lagrings- och användningsinformation), mobilapp, webbläsare och installerat operativsystem, information om social profil och nätverk, datum och tidpunkter när du besökt våra webbplatser samt adressen till den webbplats som länkat dig till vår webbplats. Vi samlar in personlig information om din onlineaktivitet enligt beskrivningen i avsnittet med rubriken INTERNETTEKNIK.
 • Information om efterlevnad inklusive bedrägeribekämpning, identitetsverifiering och påföljdskontroller.

Vid penningöverföring eller användning av andra betalningstjänster måste du lämna viss information som krävs av Western Union för att vi ska kunna genomföra överföringen och uppfylla våra rättsliga skyldigheter i samband med överföring av pengar. Underlåtenhet att lämna vissa personuppgifter kan påverka vår förmåga att tillhandahålla våra Tjänster till dig. Detta kan omfatta information om typen av identifiering som används för att sända eller ta emot en överföring (då detta krävs enligt lag), inklusive identifiering eller en kopia av identitetshandlingen, transaktionsaktiviteten och bankkonto- och betalningsinformation.

Western Union samlar in dina personuppgifter på flera sätt:

 • genom transaktionsformulär och dina kontakter med ombud för och samarbetspartner till Western Union
 • genom onlineformulär, registreringar i lojalitets- och förmånsprogram eller tävlingar och andra onlinetjänster som vi erbjuder (varav vissa kan hanteras av tredje part på uppdrag av Western Union)
 • i samband med kundsupport eller konsultation, till exempel via e-post, brev, callcenter eller chatt
 • genom processen för att upprätthålla och utveckla våra Tjänster
 • genom automatiserade medel såsom kommunikationsprotokoll, e-postmeddelanden och cookies eller liknande INTERNETTEKNIK
 • genom våra mobila applikationer (varav vissa kan hanteras av tredje part på uppdrag av Western Union)
 • Genom din användning av sociala medier eller andra offentliga informationskällor
 • genom ditt intresse för reklam om Western Union som publicerats på tredjepartssajter.

I tillägg till de personuppgifter vi samlar in från dig, kan vi också komma att samla in dina personuppgifter från den person som sänder och/eller mottar dina pengar samt från våra ombud, tjänsteleverantörer, affärspartner, företag för identitetsverifiering, företag för hantering av betalnings- och bedrägeririsker, rättsvårdande organ samt kommersiella och offentliga informationskällor.

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter genom rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder som följer gällande myndighetslagar och bestämmelser. Vi eftersträvar även att begränsa tillgången till information till våra anställda, ombud och representanter som behöver känna till den. Trots våra ansträngningar, och som du säkert vet, kan tredje parter olagligt snappa upp och få åtkomst till överföringar som skickas till oss eller så kan de felaktigt be dig offentliggöra personuppgifter medan de utger sig från att vara från Western Union.

Kontakta oss omedelbart i enlighet med avsnittet KONTAKTA OSS om du har anledning att tro att dina personuppgifter som innehas av Western Union kan vara i fara.

Vi använder internetteknik, såsom cookies, taggar och pixeltaggar på våra webbplatser, i mobila applikationer eller när du besöker en tredje parts webbplats där Western Union tillhandahåller onlinetjänster, av flera olika anledningar, bland andra de som anges i avsnittet med rubriken SÅ ANVÄNDER WESTERN UNION DE PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN.

Western Union har gjort det möjligt för användaren att hantera cookies på vår webbplats. Vi får läsa och skriva cookies enligt din inställningsnivå. (Obs! Cookies som ställdes in innan du ändrade din inställningsnivå finns kvar på datorn. Du kan ta bort dem i inställningarna för din webbläsare och, vid behov, använda funktionen ”Help” (Hjälp) i webbläsaren.) Om din webbläsare inte stöder JavaScript kan du ta reda på vilka cookies som används på våra webbplatser, och du kan enbart hantera hur de används via inställningarna för din webbläsare. Om du inaktiverar alla cookies i din webbläsare så begränsar detta webbplatsens funktioner, vilket kan innebära att du inte kan genomföra överföringar.

Mer information om hur Western Union använder cookies finns i denna länk: https://www.westernunion.com/dk/en/cookie-information.html

Western Union använder de personuppgifter som samlas in för att

 • hjälpa oss att tillhandahålla dig Tjänster och hjälpa dig att få en personlig upplevelse, genomföra transaktioner och få tillgång till kontoinformation;
 • känna igen dig och låta dig förbli inloggad under ditt besök, så du slipper ange ditt lösenord igen
 • göra analyser för att förstå våra kunder och förbättra deras upplevelse
 • fastställa om du kom till Western Union via en webbannons eller någon av våra anslutna webbplatser
 • leverera information som är specifik för dina intressen på webbplatser och applikationer som inte hör till Western Union
 • bättre kunna bedöma effektiviteten hos våra reklamkampanjer och se om du har agerat på våra reklammeddelanden
 • främja säkerhet, minska den finansiella risken och bekämpa bedrägerier i våra Tjänster.

 

Western Union kan använda dina personuppgifter på det sätt som förklaras på annan plats i denna policy för var och en av följande rättsliga grunder:

 • Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla våra Tjänster till dig: Här ingår användning av de personuppgifter som krävs för att utföra penningöverföringar, betalningstjänster, förbetalda kort eller lojalitetsprogram. Vi kan använda denna information vid fullgörandet av ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder för att ingå avtal avseende någon av ovanstående eller andra produkter eller tjänster från Western Union.
 • Vi använder dina personuppgifter för legitima affärssyften: Här ingår användning av personuppgifter för att analysera och förbättra våra produkter, platser, tjänster, verksamheter, driften av denna webbplats samt din kundupplevelse, och för att mäta avkastningen på marknadsinvesteringen och varumärkesnöjdheten. Det kan innebära att din information används för att genomföra marknadsundersökningar. Vi kan också använda dina personuppgifter för att tillhandahålla kundtjänster och för att värna om säkerheten och integriteten för vår teknik, system och tjänster.
 • Vi använder dina personuppgifter för juridiska syften och efterlevnadssyften: Här ingår användning av personuppgifter som behövs för att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism; upptäckt, förebyggande och åtal vid bedrägeri och stöld samt förebyggande av obehörig eller otillåten användning av våra tjänster eller andra olagliga eller oegentliga aktiviteter. Detta kan även innefatta upprättande, tillämpning eller försvar av juridiska rättigheter för och krav från Western Union och andra, samt övervakning och rapportering av efterlevnadsfrågor. Detta kan vidare inbegripa användning av dina personuppgifter för att validera och verifiera din identitet, samt att tredjeparter bistår oss med hjälp.
 • Vi kan behandla dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke enligt denna policy: Detta inkluderar samtycke att ta emot marknadskommunikation eller där det i övrigt krävs enligt tillämplig lag. Om vi begär ditt samtycke, kommer vi att informera dig om de avsedda syftena med behandlingen av dina uppgifter.
 • Vi kommer att informera dig när din information krävs för att tillhandahålla de tjänster som du begär eller när det krävs enligt lag. I vissa fall, exempelvis för utförande av penningöverföringar, kan vi kanske inte tillhandahålla våra tjänster om du inte lämnar vissa personuppgifter.

 

Western Union kommer även, förutsatt att du godkänner det, att meddela dig om erbjudanden, kampanjer och uppdateringar om våra produkter och Tjänster. Det kan gälla erbjudanden via e-post, telefon, post, sms, sociala medier, andra kommunikationskanaler eller digitala kanaler.

Du kan när som helst välja att inte längre få marknadskommunikation. Om du inte längre vill få marknadsföringsrelaterade meddelanden från oss framöver kan du avanmäla dig genom att följa instruktionerna i relevant elektroniskt meddelande eller genom att kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet KONTAKTA OSS.

Observera att vi fortfarande kan skicka dig viktiga meddelanden om tjänster, administration eller transaktioner om du avanmäler dig från att få marknadsföringsrelaterade meddelanden.

Western Union riktar inte sina Tjänster eller produkter till barn under 13 år. Western Union samlar och sparar inte avsiktligt information från butiker, webbplatser eller mobilappar som handlar om personer under 13 år.

Det kan finnas länkar till Western Unions webbplats på tredjepartswebbplatser och vice versa. Western Union har inte granskat, har ingen kontroll över och ansvarar inte för innehållet eller integritetsrutiner som tillämpas på webbplatserna som länkar till vår webbplats eller som det finns länkar till på vår webbplats. Western Union tar inget ansvar för någon av dessa webbplatser, deras innehåll eller integritetspolicyer. Western Union ansvarar inte för tredjepartswebbplatser och lämnar inga garantier om information, programvara eller andra produkter eller material som du hittar på sådana platser, inte heller om resultat som kan erhållas genom att använda dem.

Western Union kan i något av de syften som anges i denna policy lämna ut tillämpliga personuppgifter, bland annat ditt namn, kontaktuppgifter, personnummer, kundidentifieringsnummer, adress, transaktionsmönster och bankkontoinformation till följande typer av organisationer eller parter:

 • Western Unions koncernföretag och dotterbolag, inklusive de som anges i avsnittet WESTERN UNION – RÄTTSLIGA ENHETER
 • Obligatoriska lokala licensieringsorgan för penningförsändelser som är relevanta för en transaktion, inklusive de som anges i avsnittet med rubriken: ICKE-ANSLUTNA LOKALA LICENSIERINGSORGAN
 • Våra ombud eller affärspartner som underlättar den penningöverföringstransaktion eller särskilda service som du har valt
 • Tjänsteleverantörer, betalningsförmedlare, bankpartner och registerförare som anlitats för att tillhandahålla företags- och kundservice
 • Kundtjänst, enligt ditt samtycke i tillämpliga fall, inklusive marknadsföring, annonsering samt kundnöjdhets- och marknadsundersökningar för vår räkning
 • Tjänsteleverantörer och registerförare som anlitats för att hjälpa oss att validera korrektheten i den information som lämnas av dig, och för att autentisera din identitet och hantera risker rörande säkerhet, bedrägeri och identitet.
 • Tredje parter som fått din behörighet att nå ditt konto och/eller din kontoinformation för att kunna utföra Tjänster åt dig, i form av till exempel leverantörer av kontoinformationstjänster och betalningsinitieringstjänster.

Vi kan överföra personuppgifter som finns i vår ägo i anslutning till en försäljning eller överföring av hela eller delar av vår verksamhet. Vi kan även sprida dina personuppgifter globalt, efter behov eller när det tillåts enligt tillämpliga lagar och förordningar, till tillsynsmyndigheter och finansmyndigheter, rättsvårdande organ, domstolar, myndigheter eller statliga organ, för att uppfylla efterlevnadsskyldigheter och juridiska skyldigheter eller för att hävda eller försvara Western Unions eller andras rättigheter och intressen.

Vi överför din information till parter i länder utanför landet där den samlades in, inklusive men inte begränsat till USA, enligt vad som krävs eller tillåts enligt gällande lag, tillsynsmyndigheter, brottsbekämpningsorgan och statliga organ. När du skickar eller mottar pengar till/från ett annat land, kommer vi vidare också att åläggas att dela med oss av delar av dina personuppgifter till detta land enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag. Vi överför vissa personuppgifter om dig till våra datacenter i USA eller inom en region enligt vad som krävs enligt lokal lagstiftning och behandlar den för att uppfylla våra juridiska skyldigheter och efterlevnadsskyldigheter som gäller för våra Tjänster. Vi sparar även vissa, insamlade personuppgifter i vår amerikanska datahall, baserat på dina marknadsföringsval. Genom att använda Western Unions Tjänster bekräftar du att sådana informationsöverföringar kan förekomma utanför ditt hemvistland.

Personuppgifter som överförs utanför EES till länder som av EU-kommissionen inte bedömts tillhandahålla fullgott skydd kommer att skyddas av lämpliga avtalsklausuler eller andra mekanismer som godkänts av EU, i enlighet med lagen. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att följa denna länk: till https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/rules-international-transfers-personal-data_en

Dina personuppgifter kommer att behållas i enlighet med de lagstadgade perioder som anges i bestämmelserna rörande finansiella transaktioner, inklusive bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och andra lagar som är tillämpliga för oss. I övriga fall kommer vi endast att behålla dina uppgifter om det krävs för deras särskilda insamlingssyften eller för att bemöta eventuella frågor som du kan komma att ställa. Vi sparar vanligtvis inte dina uppgifter längre än för de syften de insamlats för, såvida vi inte har en rättslig plikt att behålla dem under en längre tidsperiod eller bevarande är tillrådligt för Western Unions rättsliga position (till exempel angående tillämpliga lagar om tidsfrist, rättstvister eller regleringsutredningar).

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter och att be oss om en kopia av dina uppgifter utan kostnad. Du har rätt att begära en strukturerad och maskinläsbar kopia av vissa uppgifter som du har lämnat till oss. Vi kan debitera dig en skälig avgift för att tillhandahålla uppgifterna eller avstå från att behandla din begäran om den är uppenbart ogrundad eller alltför omfattande. Du har rätt att säga åt oss att sluta skicka marknadskommunikation till dig. Du har rätt att be oss att korrigera information om dig som är ofullständig, felaktig eller inaktuell. Du har rätt att be oss att radera viss information om dig, att begränsa vissa användningar av information som relaterar till dig och även att invända mot vissa användningar av den. I den utsträckning vi behandlar personuppgifter som baseras på ditt samtycke, kan du återta ditt samtycke när detta tillåts enligt tillämplig lag. Registrerade användare kan även besöka westernunion.com och redigera profilinställningar. Du har även rätt att lämna in klagomål till en relevant regelmyndighet för dataskydd eller tillsynsmyndighet avseende vår behandling av personuppgifter. När vi erhåller en begäran från dig kan vi komma att be om ytterligare information för att verifiera din identitet. I vissa situationer kan vi vägra att agera eller införa begränsningar av dina rättigheter, efter vad som tillåts enligt gällande lag. Om du vill utöva dessa rättigheter kan du besöka vår portal där registrerade kan begära åtkomst eller kontakta Western Union via avsnittet med rubriken KONTAKTA OSS. Vi strävar efter att besvara din förfrågan inom 30 dagar, men kan under vissa omständigheter vara berättigade till att förlänga denna period. Vi kommer att uppfylla din begäran i den omfattning som krävs enligt gällande lag.

Om du har några frågor eller klagomål om hur vi hanterar dina personuppgifter, ber vi dig att inlämna en skriftlig förfrågan. Vi kommer att utreda din förfrågan och i allmänhet svara skriftligen inom 30 dagar från mottagandet. Du kan även kontakta oss, och även vårt dataskyddsombud, på wuprivacy@westernunion.com.

Om du vill kontakta oss via ett avgiftsfritt eller lokalt telefonnummer kan du kontakta WU:s kundtjänst genom den här länken: https://wucare.westernunion.com/s/customer-care-home

Western Union förbehåller sig rätten att ändra den här integritetspolicyn. Uppdaterade integritetspolicyer publiceras på den här webbplatsen när ändringar görs. Vi ber dig att läsa igenom den här integritetspolicyn när du besöker vår webbplats för att alltid få den allra senaste policyn.

Konsumenter i USA, inklusive de i Vermont, Kalifornien, North Dakota, Texas och Nevada: följ denna länk till Western Unions integritetspolicy.

 

Enhet

Kontaktuppgifter/adress

Western Union Financial Services (Australien) PTY. LTD.

Level 7

400 George Street

Sydney, NSW 2000 Australien

Western Union International Bank GmbH (Österrike)*

THE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 Vienna

Western Union Retail Services Belgium

Place Louise 6, 1060 Saint-Gilles, Belgium, Belgien

Western Union Financial Services (Kanada), Inc.

925 Marine Dr

North Vancouver, V7P 1S2 Kanada

Western Union Network (Kanada) Company

Suite 900, 1959 Upper Water Street, Halifax, NS, Kanada B3J 3N2

Western Union Payment Services GB Limited

200 Hammersmith Road, London, Storbritannien, W6 7DL

Western Union Payment Services Ireland Ltd (Irland)**

Unit 9

Richview Business Park

Clonskeagh, Dublin, 14 Irland

Western Union International Limited (Irland)

Unit 9

Richview Business Park

Clonskeagh, Dublin, 14 Irland

Western Union Network (Irland) Limited

Unit 9

Richview Business Park

Clonskeagh, Dublin, 14 Irland

Western Union Japan KK

Metro City Kamiyacho 7f, 1-5, Toranomon 5-Chome, Minato-Ku Tokyo, Japan

Western Union Payments (Malaysia) Sdn Bhd

16th Floor, Wisma Sime Darby, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur, Malaysia

Grupo Dinámico Empresarial S.A. de C.V.

Av. Paseo de la Reforma No. 505, piso 17, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México

Western Union MT East (Ryssland)

16A Bldg, Leningradskoe shosse

125171, Moskva, Ryssland

Western Union Financial Services, Inc. (USA)

7001 E Belleview Avenue, Denver, CO

Western Union International Services, LLC

100 Summit Ave Montvale, NJ 07645

* Personuppgiftsansvarig för Tjänster som beskrivs i denna policy i Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Färöarna, Finland, Frankrike, Tyskland, Grönland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien (Slovakiska republiken), Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien

** Personuppgiftsansvarig för personliga detaljhandelstjänster i Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Färöarna, Finland, Frankrike, Tyskland, Grönland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien (Slovakiska republiken), Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien

 

 

Land

Enhet

Kontaktuppgifter/adress

Bahrain

Samarbete med NEC B.S.C

http://www.nec-bh.com/

 

Costa Rica

Samarbete med Airpak Fidelity Corp

Airpak Fidelity Corp

Paseo Colon, Torre Mercedes Piso 7, San Jose

Costa Rica

Telefon: (506) 4800-1703

Ecuador

Samarbete med Transferunion S.A.

https://www.redactiva.com/redactiva/contactanos

E-post: comentarios@activaecuador.com

Guatemala

Samarbete med Airpak Fidelity Corp

Airpak Fidelity Corp:

16 Calle 0-53 Zona 10, Edif. Torre Internacional Nivel 15, Guatemala

Telefon: 502-2410-1051

Jamaica

Samarbete med GraceKennedy Remittance Services

GraceKennedy Remittance Services Ltd.

2-6 Trafford Place

Kingston 5

Jamaica

Telefon: (876) 926-2454

E-post: wuonline@gkco.com

Kuwait

Aman Exchange Company W.L.L.

http://www.amankuwait.com/AmanWebsite/index.html

E-post: info@amankuwait.com

Malaysia

Western Union Payments (Malaysia) Sdn Bhd (WUPM)

Telefon: 800-81-3399

E-post: malaysia.customer@westernunion.com

Qatar

Alfardan Exchange LLC

Telefon: 800 3950

E-post: wu.support@alfardanexchange.com.qa

Ukraina

PrivatBank, JSC CB PrivatBank (Ukraina)

E-post: hotline@privatbank.ua

Förenade Arabemiraten

Al Fardan Exchange LLC

E-post: wu.support@alfardanexchange.com