Skip to main Content
 • Receiver
 • Payment
 • Review
 • Receipt

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Aktualizované 11. marca 2019


Spoločnosti Western Union, našim dcérskym spoločnostiam a pridruženým spoločnostiam („Western Union“ alebo „my“) záleží na vašom súkromí a usilujeme sa o spracovávanie vašich osobných údajov v súlade s čestnými informačnými postupmi a príslušnými zákonmi o ochrane údajov s cieľom poskytovať vám lepšie služby. Zoznam lokálnych subjektov spoločnosti Western Union nájdete v časti „PRÁVNE SUBJEKTY SPOLOČNOSTI WESTERN UNION.“

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje, ako spoločnosť Western Union zbiera, používa, chráni a zdieľa vaše osobné údaje, keď využívate naše služby online prostredníctvom našej webovej lokality, v obchodoch a prostredníctvom našej mobilnej aplikácie, ako aj vaše voľby týkajúce sa spôsobu zbierania a používania vašich údajov. Osobné údaje znamenajú všetky údaje, týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.

Keď používate naše služby, kontaktujete nás, navštevujete naše webové lokality, používate naše aplikácie alebo sa zapájate do našich vernostných programov (spoločne nazývané ako „služby“), zbierame osobné údaje o vás a môžeme ich použiť spolu s informáciami zozbieranými alebo vygenerovanými počas nášho vzťahu s vami. Zbierame rôzne typy osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Môžu zahŕňať nasledovné:

 • kontaktné údaje, napríklad vaše meno, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, povolanie, rodinný stav a čísla dokladov totožnosti vydaných štátom;
 • informácie o transakciách, vrátane vašich peňažných prevodov a platieb;
 • obchodné informácie, ktoré nám pomáhajú poskytovať vám služby, ako je členstvo v našich vernostných programoch, spôsob vášho používania našich služieb, informácie o banke a úvere a povolenia na kontaktovanie alebo voľby marketingu;
 • technické údaje vrátane hostiteľského rozhrania, cez ktoré ste sa pripojili na internet, vašej IP adresy alebo reklamného ID zariadenia, polohy, ak je jej zisťovanie zapnuté, informácií o vašom zariadení (ako sú vlastnosti, nastavenia, aplikácie, úložný priestor zariadenia a informácie o jeho používaní), mobilnej aplikácii, prehliadači a operačnom systéme, informácií o sociálnom profile a sieti, dátumu a času, kedy navštevujete naše webové lokality a adresy lokality, z ktorej ste prešli na našu webovú lokalitu. Zbierame osobné údaje o vašich online činnostiach tak, ako to popisuje časť „INTERNETOVÉ TECHNOLÓGIE.“
 • informácie o súlade s normami vrátane informácií o predchádzaní podvodom, overovaní totožnosti a kontrole sankcií.

Ak chcete uskutočniť peňažný prevod alebo použiť iné platobné služby, máte povinnosť poskytnúť určité informácie požadované spoločnosťou Western Union na uskutočnenie prevodu a na zaistenie nášho dodržiavania právnych povinností spojených s prevodmi peňazí. Neposkytnutie niektorých vašich osobných údajov môže ovplyvniť našu schopnosť poskytnúť vám naše služby. Tieto môžu zahŕňať údaje o forme dokladu totožnosti použitej na poslanie alebo prijatie prevodu (kde to vyžaduje zákon) vrátane dokladu totožnosti alebo kópie dokladu totožnosti, aktivity prevodu, bankového účtu a platobných údajov.

Spoločnosť Western Union zbiera vaše osobné údaje viacerými spôsobmi:

 • prostredníctvom formulárov transakcií a vašej interakcie so zástupcami a partnermi spoločnosti Western Union;
 • cez online formuláre, registrácie do vernostných programov a programov odmien alebo súťaží a ďalších online služieb, ktoré ponúkame (niektoré z nich môžu v mene spoločnosti Western Union spravovať tretie strany);
 • pri poskytovaní zákazníckej podpory alebo konzultácií vrátane používania e-mailov, klasickej pošty, call centier alebo četu naživo;
 • prostredníctvom procesu udržiavania a inovácie našich služieb;
 • prostredníctvom automatizovaných nástrojov, ako sú komunikačné protokoly, e-mailové komunikácie a súbory cookie a podobné INTERNETOVÉ TECHNOLÓGIE;
 • cez naše mobilné aplikácie (niektoré z nich môžu v mene spoločnosti Western Union spravovať tretie strany);
 • prostredníctvom používania sociálnych médií alebo iných verejných zdrojov údajov a
 • prostredníctvom vášho záujmu o reklamy spoločnosti Western Union umiestnené na lokalitách tretích strán.

Okrem osobných údajov, ktoré zbierame od vás, tiež môžeme zbierať vaše osobné údaje od osoby, ktorej posielate peniaze alebo od ktorej ich prijímate, ako aj od našich zástupcov, poskytovateľov služieb, obchodných partnerov, spoločností na overovanie totožnosti, spoločností na riadenie platieb a rizík podvodu, orgánov činných v trestnom konaní a komerčných a verejných zdrojov údajov.

Usilujeme sa používať primerané organizačné, technické a administratívne bezpečnostné postupy, ktoré sú v súlade s príslušnými štátnymi zákonmi a nariadeniami, s cieľom zabezpečiť vaše osobné údaje. Taktiež sa usilujeme obmedzovať prístup k osobným údajom len na zamestnancov, zástupcov a predstaviteľov, ktorí ich potrebujú vedieť. Napriek nášmu úsiliu, ako pravdepodobne viete, môžu tretie strany nezákonne zachytávať alebo získať prístup k prenosom, ktoré boli odoslané nám, alebo sa môžu vydávať za spoločnosť Western Union a nesprávne vás naviesť, aby ste im poskytli osobné údaje.

Ak máte dôvod domnievať sa, že vaše údaje, ktorými disponuje spoločnosť Western Union, môžu byť v ohrození, okamžite nás kontaktujte v súlade s informáciami v časti AKO NÁS KONTAKTOVAŤ.

Na našich webových lokalitách, v mobilných aplikáciách alebo pri vašej návšteve webovej lokality tretej strany, ktorej spoločnosť Western Union poskytuje online služby, používame internetové technológie, ako sú súbory cookie, značky a „webové majáky“ na rôzne účely vrátane (nie však výlučne) tých, ktoré uvádza časť AKO SPOLOČNOSŤ WESTERN UNION POUŽÍVA OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZBIERA.

Spoločnosť Western Union na svojich webových lokalitách ponúka používateľom možnosť prispôsobiť si nastavenie súborov cookie. Môžeme čítať a zapisovať súbory cookie na úrovni, ktorú si zvolíte. (Poznámka: súbory cookie, ktoré boli nastavené ešte pred tým, ako ste si zmenili úroveň súborov cookie, sa uchovávajú vo vašom počítači, a odstrániť ich môžete v nastaveniach svojho webového prehliadača; v prípade potreby použite funkciu pomocníka prehliadača).) Ak váš webový prehliadač nepodporuje jazyk JavaScript, môžete si prečítať informácie o súboroch cookie používaných na našich stránkach, no ich používanie budete môcť meniť iba v nastaveniach svojho webového prehliadača. Chceli by sme vás upozorniť, že ak zakážete v prehliadači všetky súbory cookie, obmedzíte tým funkcie tejto webovej lokality, čo môže spôsobiť problémy s dokončením vašej transakcie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o spôsobe, akým spoločnosť Western Union používa súbory cookie, navštívte túto adresu: https://www.westernunion.com/dk/en/cookie-information.html

Spoločnosť Western Union používa získané osobné údaje na nasledujúce účely:

 • pomáha nám to poskytovať vám služby a umožňuje vám to dostávať personalizované služby; umožňuje nám pomáhať vám pri uskutočňovaní prevodov a  pri prístupe k informáciám o účte;;
 • umožňuje vašu identifikáciu a zachovanie vášho prihlásenia počas vašej návštevy bez potreby znova zadávať heslo;
 • umožňuje nám to analyzovať s cieľom porozumieť našim zákazníkom a následne zlepšovať fungovanie našich služieb;
 • umožňuje nám to určiť, či ste sa k spoločnosti Western Union dostali prostredníctvom bannerovej reklamy alebo pridruženej spoločnosti;
 • umožňuje nám to poskytovať vám informácie, ktoré sa týkajú konkrétne vašich záujmov na webových lokalitách a v aplikáciách, ktoré nespravuje spoločnosť Western Union;
 • umožňuje nám to lepšie porozumieť účinnosti našich propagačných kampaní a tomu, či ste reagovali na naše propagačné správy;
 • umožňuje nám to propagovať bezpečnosť, znižovať finančné riziko a bojovať proti podvodom v rámci našich služieb.

 

Spoločnosť Western Union môže používať vaše osobné údaje tak, ako je to vysvetlené v inej časti tohto vyhlásenia, na každom z nasledujúcich právnych základov:

 • Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám poskytovali služby: Zahŕňa to používanie osobných údajov potrebných na uskutočňovanie peňažných transakcií, prevádzkovanie platobných služieb, predplatených kariet alebo vernostných programov. Tieto údaje môžeme použiť pri výkone zmluvy s vami alebo na vykonanie krokov pri uzavretí zmluvy s vami o niektorom z vyššie uvedených produktov alebo služieb Western Union alebo o ktoromkoľvek inom produkte alebo službe spoločnosti Western Union.
 • Vaše osobné údaje používame na legitímne obchodné účely: Zahŕňa to používanie osobných údajov na analýzu a zlepšovanie našich produktov, miest, služieb, prevádzky, prevádzkovania tejto lokality a vašej zákazníckej skúsenosti a na meranie návratnosti investícií na trhu a spokojnosti so značkou. Môže to zahŕňať používanie vašich informácií na uskutočňovanie prieskumov trhu. Vaše osobné údaje tiež môžeme použiť na poskytovanie služieb zákazníkom a pomoc pri ochrane zabezpečenia a integrity našich technológií, systémov a služieb.
 • Vaše osobné údaje používame na zákonné účely a účely dodržiavania noriem: Zahŕňa to používanie osobných údajov potrebných na plnenie právnych a regulačných povinností súvisiacich s bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu; detekciou, prevenciou a trestným stíhaním podvodov a krádeže, ako aj s prevenciou nezákonného alebo zakázaného použitia našich služieb alebo inej nezákonnej alebo neoprávnenej činnosti. Môže to tiež zahŕňať ustanovenie, uplatňovanie alebo obranu zákonných práv a právnych nárokov spoločnosti Western Union a iných strán a monitorovanie a nahlasovanie problémov v oblasti súladu s normami. Ďalej to môže zahŕňať používanie vašich osobných údajov na overenie alebo autentifikáciu vašej totožnosti a využitie tretích strán na tieto účely.
 • Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe vášho súhlasu, ktorý je uvedený v tomto vyhlásení: Zahŕňa to súhlas so zasielaním marketingových správ alebo kde to inak vyžadujú príslušné zákony. V prípade, že od vás budeme vyžadovať súhlas, budeme vás informovať o zamýšľaných účeloch, na ktoré sa budú vaše osobné údaje spracúvať.
 • V prípade, že vaše informácie budú potrebné na poskytnutie služieb, ktoré požadujete, alebo ich poskytnutie vyžaduje zákon, budeme vás o tom informovať. V určitých prípadoch, ako je napríklad poskytovanie služieb peňažných prevodov, nemusíme byť schopní poskytnúť vám naše služby, pokiaľ nám neposkytnete určité osobné údaje.

 

Spoločnosť Western Union vás tiež na základe vášho súhlasu upozorní na ponuky, akcie a aktualizácie týkajúce sa našich produktov a služieb. Tie môžu zahŕňať ponuky cez e-mail, telefón, klasickú poštu, SMS, sociálne médiá a iné formy komunikácie alebo digitálne kanály.

Z odoberania marketingových komunikácií sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Ak už od nás v budúcnosti nechcete dostávať oznámenia týkajúce sa marketingu, môžete sa odhlásiť dodržaním nasledujúcich pokynov v príslušnej elektronickej komunikácii alebo nás kontaktujte tak, ako je to popísané v časti AKO NÁS KONTAKTOVAŤ.

Upozorňujeme, že ak sa odhlásite z odberu marketingových oznámení od nás, stále vám môžeme posielať dôležité ;oznámenia týkajúce sa služieb, administratívy alebo prevodov.

Spoločnosť Western Union nezacieľuje svoje služby ani produkty na deti do veku 13 rokov. Spoločnosť Western Union vedome nezhromažďuje ani neuchováva informácie od osôb mladších ako 13 rokov zo svojich prevádzok, webovej lokality ani mobilných aplikácií.

Webová lokalita spoločnosti Western Union môže odkazovať na webové lokality tretích strán a opačne. Spoločnosť Western Union nezrevidovala obsah ani postupy ochrany osobných údajov na webových lokalitách, na ktoré odkazuje, resp. ktoré odkazujú na jej webovú lokalitu, nemá nad týmto obsahom kontrolu ani zaň nenesie zodpovednosť. Spoločnosť Western Union nepreberá zodpovednosť za žiadne z týchto lokalít, ich obsah ani ich zásady ochrany osobných údajov. Spoločnosť Western Union neodporúča webové lokality tretích strán ani sa nezaručuje za žiadne informácie, softvér či produkty alebo materiály, ktoré na nich môžete nájsť, ako ani za prípadné výsledky, ktoré možno získať ich používaním.

Na všetky účely uvedené v tomto vyhlásení môže spoločnosť Western Union poskytnúť príslušné osobné údaje vrátane (nie však výlučne) vášho mena, kontaktných údajov, čísla dokladu totožnosti vydaného štátom, identifikačného čísla zákazníka, adresy, vzorcov prevodov a údajov o bankovom účte nasledujúcim typom organizácií alebo strán:

 • spoločnosti skupiny Western Union a pridružené spoločnosti vrátane spoločností uvedených v časti PRÁVNE SUBJEKTY SPOLOČNOSTI WESTERN UNION;
 • lokálne subjekty udeľujúce povinnú licenciu na poukazovanie prostriedkov vrátane subjektov uvedených v časti: NEPRIDRUŽENÉ LOKÁLNE SUBJEKTY UDEĽUJÚCE LICENCIU;
 • naši zástupcovia alebo obchodní partneri, ktorí sprostredkúvajú peňažné prevody alebo konkrétnu službu, o ktorú ste požiadali;
 • poskytovatelia služieb, spracovatelia platieb, bankoví partneri a spracovatelia údajov so zmluvou o poskytovaní obchodných služieb a služieb zákazníkom;
 • zákaznícke služby na základe vášho súhlasu, kde sa to vzťahuje, vrátane marketingu, reklamy a spokojnosti zákazníkov a prieskumu trhu vo vašom mene;
 • poskytovatelia služieb a spracovatelia údajov so zmluvou, na základe ktorej nám pomáhajú overiť presnosť informácií, ktoré ste poskytli, overiť vašu totožnosť a riadiť riziká týkajúce sa zabezpečenia, podvodu a totožnosti.
 • tretie strany, ktoré od vás majú oprávnenie na prístup k vášmu účtu a/alebo informáciám o účte, aby mohli pre vás vykonávať služby, ako sú poskytovatelia služieb v oblasti informácií o účte a poskytovatelia služieb začatia platby.

Môžeme prenášať osobné údaje, ktorými disponujeme, v súvislosti s predajom alebo prevodom celého nášho podnikania alebo jeho časti. Tiež môžeme poskytovať vaše osobné údaje na celom svete na základe požiadaviek alebo povolení príslušných zákonov a nariadení regulačným a finančným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní, súdom, vládam alebo štátnym úradom, aby sme zaistili súlad a splnili právne povinnosti alebo uplatnili či chránili práva a záujmy spoločnosti Western Union alebo iných subjektov.

Vaše údaje prenášame stranám v krajinách mimo krajiny, v ktorej boli zozbierané, vrátane (nie však výlučne) USA tak, ako nám to umožňujú a ako to vyžadujú príslušné zákony, regulačné orgány, orgány činné v trestnom konaní a štátne úrady. Okrem toho, keď posielate alebo prijímate peniaze z alebo do inej krajiny, tiež budeme povinní poskytnúť niektoré vaše osobné údaje tejto krajine v miere, akú vyžaduje alebo povoľuje zákon. Určité osobné údaje o vás prenášame do našich dátových centier v USA alebo v oblasti, ktorú vyžadujú miestne zákony, a spracúvame ich s cieľom plniť si naše zákonné povinnosti a povinnosti v oblasti súladu s normami, ktoré sa vzťahujú na naše služby. V našom dátovom centre v USA tiež uchovávame určité osobné údaje, ktoré zbierame na základe vašich volieb, týkajúcich sa marketingu. Využívaním služieb spoločnosti Western Union potvrdzujete, že môže dôjsť k takýmto prenosom údajov mimo krajiny, v ktorej žijete.

Osobné údaje prenášané mimo EHP do krajín, o ktorých Európska komisia neuznala, že poskytujú primeranú ochranu, budú chrániť zmluvné ustanovenia alebo iné mechanizmy, ktoré schválila EÚ, v súlade s legislatívou. Kópiu týchto opatrení nájdete na tomto odkaze: to https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/rules-international-transfers-personal-data_en

Vaše osobné údaje budeme uchovávať v súlade so stanovenými dobami uvedenými v nariadeniach týkajúcich sa finančných prevodov, vrátane dôb uvedených v zákonoch o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a iných zákonoch, ktoré sa na nás vzťahujú. V opačnom prípade uchováme vaše údaje len v prípade, že to bude potrebné na konkrétny účel, na ktorý boli získané, prípadne na vyriešenie žiadosti, ktorú nám zašlete. Zvyčajne uchováme vaše údaje maximálne po dobu potrebnú na účely, na ktoré boli získané, ak nemáme zákonnú povinnosť uchovávať ich dlhšie obdobie alebo ak nie je vhodné uchovávať ich dlhšie z hľadiska právneho postavenia spoločnosti Western Union (napríklad v súvislosti s príslušnými premlčacími dobami, v prípade súdneho sporu alebo regulačného vyšetrovania).

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje, a požiadať nás o bezplatné poskytnutie kópie vašich údajov. Máte právo požiadať o štruktúrovanú a strojovo čitateľnú kópiu určitých údajov, ktoré ste nám poskytli. Za poskytnutie údajov vám môžeme účtovať primeraný poplatok, prípadne v súvislosti s vašou žiadosťou nekonať, ak je zjavne nepodložená alebo neprimeraná. Máte právo prikázať nám, aby sme vám prestali posielať marketingové oznámenia. Máte právo požiadať nás o opravu údajov o vás, ktoré sú neúplné, nepresné alebo neaktuálne. Máte právo požiadať nás o vymazanie určitých údajov o vás, o obmedzenie určitých použití údajov, ktoré sa vás týkajú, a tiež máte právo namietať voči ich určitým použitiam. V rozsahu, v ktorom spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete svoj súhlas odvolať v súlade s príslušnými zákonmi. Registrovaní používatelia tiež môžu navštíviť lokalitu westernunion.com a upraviť nastavenia profilu. Tiež máte právo podať sťažnosť na príslušnom regulačnom úrade na ochranu údajov alebo dozornom orgáne v súvislosti s naším spracovávaním osobných údajov. Po prijatí žiadosti od vás môžeme vyžadovať ďalšie informácie na overenie vašej totožnosti. V niektorých situáciách môžeme odmietnuť konať alebo môžeme obmedziť vaše práva v súlade s príslušnými zákonmi. Ak si chcete uplatniť tieto práva, navštívte náš Portál žiadostí o prístup k osobným údajom alebo kontaktujte spoločnosť Western Union podľa pokynov v časti AKO NÁS KONTAKTOVAŤ. Budeme sa snažiť odpovedať na vašu žiadosť do 30 dní, v istých situáciách však môžeme mať nárok na predĺženie tejto doby. Vašej žiadosti vyhovieme v miere, akú vyžaduje príslušný zákon.

Ak máte otázku alebo sťažnosť týkajúcu sa spôsobu, akým zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, žiadame vás, aby ste ju formulovali písomne. Vašu žiadosť prešetríme a všeobecne na ňu odpovieme písomne do 30 dní od jej prijatia. Môžete nás (vrátane nášho pracovníka povereného na ochranu údajov) kontaktovať tiež na adrese wuprivacy@westernunion.com.

Ak nás chcete kontaktovať na bezplatnom alebo miestnom telefónnom čísle, kliknite na tento odkaz na Oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti WU: https://wucare.westernunion.com/s/customer-care-home

Spoločnosť Western Union si vyhradzuje právo zmeniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. V prípade úprav či doplnenia tohto vyhlásenia o ochrane súkromia zverejníme na tejto webovej stránke aktualizovanú verziu. Pri návšteve našej webovej lokality vám odporúčame pozrieť si toto vyhlásenie o ochrane súkromia, aby ste mali vždy najnovšie informácie.

Ak ste zákazník v USA vrátane Vermontu, Kalifornie, Severnej Dakoty, Texasu a Nevady, kliknite na tento odkaz na Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Western Union.

 

Subjekt

Kontaktné údaje/adresa

Western Union Financial Services (Austrália) PTY. LTD.

Level 7

400 George Street

Sydney, NSW 2000 Austrália

Western Union International Bank GmbH (Rakúsko)*

THE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 Vienna

Western Union Retail Services Belgium

Place Louise 6, 1060 Saint-Gilles, Belgicko

Western Union Financial Services (Kanada), Inc.

925 Marine Dr

North Vancouver, V7P 1S2 Kanada

Western Union Network (Canada) Company

Suite 900, 1959 Upper Water Street, Halifax, NS, Kanada B3J 3N2

Western Union Payment Services GB Limited

200 Hammersmith Road, London, Spojené kráľovstvo, W6 7DL

Western Union Payment Services Ireland Ltd (Írsko)**

Unit 9

Richview Business Park

Clonskeagh, Dublin 14, Írsko

Western Union International Limited (Írsko)

Unit 9

Richview Business Park

Clonskeagh, Dublin 14, Írsko

Western Union Network (Írsko) Limited

Unit 9

Richview Business Park

Clonskeagh, Dublin 14, Írsko

Western Union Japan KK

Metro City Kamiyacho 7f, 1-5, Toranomon 5-Chome, Minato-Ku Tokio, Japonsko

Western Union Payments (Malajzia) Sdn Bhd

16th Floor, Wisma Sime Darby, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur, Malajzia

Grupo Dinámico Empresarial S.A. de C.V.

Av. Paseo de la Reforma No. 505, piso 17, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México

Western Union MT East (Rusko)

16A Bldg, Leningradskoe shosse

125171, Moskva, Rusko

Western Union Financial Services, Inc. (USA)

7001 E Belleview Avenue, Denver, CO

Western Union International Services, LLC

100 Summit Ave Montvale, NJ 07645

*Prevádzkovateľ údajov pre služby popísané v tomto vyhlásení v Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, Chorvátsku, na Cypre, v Česku, Dánsku, Estónsku, na Faerských ostrovoch, vo Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Grónsku, Maďarsku, na Islande, v Írsku, Taliansku, Lotyšsku, Lichtenštajnsku, Litve, Luxembursku, na Malte, v Holandsku, Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, na Slovensku (v Slovenskej republike), v Slovinsku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku, Spojenom kráľovstve

**Prevádzkovateľ údajov pre osobné maloobchodné služby v Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, Chorvátsku, na Cypre, v Česku, Dánsku, Estónsku, na Faerských ostrovoch, vo Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Grónsku, Maďarsku, na Islande, v Írsku, Taliansku, Lotyšsku, Lichtenštajnsku, Litve, Luxembursku, na Malte, v Holandsku, Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, na Slovensku (v Slovenskej republike), v Slovinsku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku, Spojenom kráľovstve

 

 

Krajina

Subjekt

Kontaktné údaje/adresa

Bahrajn

Parnerstvo so spoločnosťou NEC B.S.C

http://www.nec-bh.com/

 

Kostarika

Partnerstvo so spoločnosťou Airpak Fidelity Corp

Airpak Fidelity Corp

Paseo Colon, Torre Mercedes Piso 7, San Jose

Kostarika

Tel.: (506) 4800-1703

Ekvádor

Partnerstvo so spoločnosťou Transferunion S.A.

https://www.redactiva.com/redactiva/contactanos

E-mail: comentarios@activaecuador.com

Guatemala

Partnerstvo so spoločnosťou Airpak Fidelity Corp

Airpak Fidelity Corp:

16 Calle 0-53 Zona 10, Edif. Torre Internacional Nivel 15, Guatemala

Tel.: 502-2410-1051

Jamajka

Partnerstvo so spoločnosťou GraceKennedy Remittance Services

GraceKennedy Remittance Services Ltd.

2-6 Trafford Place

Kingston 5

Jamajka

Tel.: (876) 926-2454

E-mail: wuonline@gkco.com

Kuvajt

Aman Exchange Company W.L.L.

http://www.amankuwait.com/AmanWebsite/index.html

E-mail: info@amankuwait.com

Malajzia

Western Union Payments (Malajzia) Sdn Bhd (WUPM)

Tel.: 800-81-3399

E-mail: malaysia.customer@westernunion.com

Katar

Alfardan Exchange LLC

Tel.: 800 3950

E-mail: wu.support@alfardanexchange.com.qa

Ukrajina

PrivatBank, JSC CB PrivatBank (Ukrajina)

E-mail: hotline@privatbank.ua

Spojené arabské emiráty

Al Fardan Exchange LLC

E-mail: wu.support@alfardanexchange.com