Skip to main Content
 • Receiver
 • Payment
 • Review
 • Receipt

Privacyverklaring

Bijgewerkt op 11 maart 2019


Western Union, onze filialen en geassocieerde bedrijven ("Western Union" of "wij" of "ons") hechten belang aan uw privacy en verbinden zich ertoe uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met eerlijke informatiepraktijken en de toepasselijke gegevensbeschermingswetten om u beter van dienst te zijn. U vindt een lijst van lokale entiteiten van Western Union in het gedeelte "JURIDISCHE ENTITEITEN VAN WESTERN UNION".

In deze Privacyverklaring wordt verklaard hoe Western Union uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt wanneer u gebruikmaakt van onze diensten via onze website, onze retaildiensten en onze mobiele app, en ontvangt u uitleg over uw keuzes over de manier waarop uw gegevens worden verzameld en gebruikt. Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Wanneer u onze diensten gebruikt, contact met ons opneemt, onze websites bezoekt, onze apps gebruikt of lid wordt van onze loyaliteitsprogramma's (samen, de "diensten"), verzamelen wij persoonsgegevens van u en kunnen wij ze gebruiken samen met andere informatie die wij in onze relatie met u hebben verzameld of gegenereerd. Wij verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens van u, waaronder:

 • Contactgegevens, bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, beroep, burgerlijke staat en burgerservicenummer;
 • Transactiegegevens, met inbegrip van uw geldoverdrachten en betalingen van facturen;
 • Zakelijke gegevens die ons helpen bij het verlenen van onze diensten aan u, bijvoorbeeld het lidmaatschap van onze loyaliteitsprogramma's, hoe u onze diensten gebruikt, bank- en kredietinformatie, toestemming om contact met u op te nemen of marketingkeuzes;
 • Technische gegevens, zoals de host die u internettoegang geeft, uw IP-adres of het advertentie-ID van uw toestel, uw geolocatie, indien ingeschakeld, informatie over uw toestel (bijvoorbeeld over zijn eigenschappen, instellingen, apps, opslag en gebruik), mobiele app, browser en besturingssysteem, sociaal profiel en netwerkinformatie, de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze websites en het adres van de website die u via een link naar onze website heeft gebracht. We verzamelen persoonsgegevens over uw online activiteiten zoals beschreven in het gedeelte "COOKIES EN INTERNETTECHNOLOGIEËN".
 • Compliance-informatie, inclusief fraudepreventie, identiteitsverificatie en sanctiecontroles.

Om een geldoverdracht uit te voeren of gebruik te maken van andere betaaldiensten, moet u bepaalde informatie verstrekken die Western Union nodig heeft om de overdracht uit te voeren en zijn wettelijke plichten met betrekking tot de overdracht van geld te vervullen. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, kan dat een negatieve invloed hebben op de levering van onze diensten aan u. Dit kan informatie betreffen over de identificatiewijze die wordt gebruikt om een transactie te verzenden of te ontvangen (indien door de wet voorgeschreven), met inbegrip van de identificatie of een kopie van het identificatiedocument, de transactieactiviteit, de bankrekening en de betaalinformatie.

Western Union verzamelt uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

 • Door middel van transactieformulieren en uw interacties met agenten en partners van Western Union;
 • Door middel van online formulieren, registraties voor loyaliteits- en premieprogramma's of wedstrijden, en andere online services die wij aanbieden (waarvan sommige door derden voor Western Union kunnen worden beheerd);
 • Wanneer wij klantenondersteuning of -advies verlenen, onder meer via e-mail, post, callcenters of live chat;
 • In het proces van het onderhoud of de upgrade van onze diensten;
 • Door middel van geautomatiseerde middelen, zoals communicatieprotocollen, e-mailcommunicaties, cookies en soortgelijke INTERNETTECHNOLOGIEËN;
 • Door middel van onze mobiele applicaties (waarvan sommige door derden voor Western Union kunnen worden beheerd);
 • Door uw gebruik van sociale media of andere openbare databronnen; en
 • Door uw belangstelling voor advertenties van Western Union op sites van derden.

Naast de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen, kunnen we ook persoonlijke informatie verzamelen van de persoon naar wie u geld stuurt of van wie u geld ontvangt, en van onze agenten, dienstverleners, zakenpartners, identiteitsverificatiebedrijven, bedrijven die betalings- en frauderisico's beheren, wetshandhavingsinstanties, en commerciële en openbare databronnen.

Wij streven naar fysieke, technische en organisatorische beveiligingen die de toepasselijke nationale wetten en voorschriften naleven om uw persoonsgegevens te beschermen. We streven er eveneens naar om de toegang tot de informatie te beperken tot onze werknemers, agenten en vertegenwoordigers die ze moeten kennen. Ondanks onze inspanningen, en zoals u zich waarschijnlijk bewust bent, kunnen derden onrechtmatig toegang verkrijgen tot aan ons verzonden overdrachten, deze derden onderscheppen onrechtmatig, of verzoeken u onrechtmatig persoonlijke gegevens aan hen te openbaren terwijl zij zich voordoen als medewerkers van Western Union.

Als u vermoedt dat uw persoonlijke informatie die Western Union bezit gevaar loopt, verzoeken wij u om ons onmiddellijk te waarschuwen zoals uitgelegd in het gedeelte "CONTACT OPNEMEN".

Wij gebruiken internettechnologieën zoals cookies, tags en web-beacons op onze websites, in onze mobiele apps of wanneer u een website van derden bezoekt waarvoor Western Union online diensten verzorgt. Wij gebruiken deze technologieën voor uiteenlopende doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de doeleinden die worden beschreven in het gedeelte "HOE WESTERN UNION DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT".

Western Union geeft de gebruiker de mogelijkheid om voorkeuren ten aanzien van het gebruik van cookies op onze website in te stellen. We kunnen cookies lezen en schrijven op basis van uw ingestelde voorkeursniveau. (Opmerking: cookies die aanwezig zijn voor u uw voorkeursniveau wijzigt, blijven op uw computer bewaard; om ze te verwijderen, raadpleegt u uw browserinstellingen en indien nodig de 'Help'-functie van uw browser.) Als uw browser geen JavaScript ondersteunt, kunt u alleen via de instellingen van uw webbrowsers informatie inzien over de cookies die onze websites gebruiken en het gebruik van cookies beheren. Let op: het in uw browser uitschakelen van alle cookies zal de functionaliteit van deze website beperken en kan ook van invloed zijn op de mogelijkheid om uw transactie te voltooien.

Klik hier voor meer informatie over het gebruik van cookies door Western Union: https://www.westernunion.com/dk/en/cookie-information.html

Western Union gebruikt de persoonsgegevens die het bedrijf verzamelt:

 • Om ons te helpen bij het verlenen van diensten aan u en om u te helpen om de beste ervaring met behulp van deze website te beleven.;
 • Om u te herkennen en u in staat te stellen tijdens uw bezoek aangemeld te blijven zonder uw wachtwoord opnieuw te moeten invoeren;
 • Om analyses uit te voeren om onze klanten te begrijpen en hun beleving te verbeteren;
 • Om vast te stellen of u via een banneradvertentie of een geassocieerd bedrijf naar Western Union bent gekomen;
 • Om informatie te verstrekken die specifiek is voor uw interesses op andere websites en in andere apps dan die van Western Union;
 • Om de effectiviteit van onze promotiecampagnes beter te begrijpen en om te weten of u op onze promotieberichten gereageerd hebt;
 • Om de veiligheid te verbeteren, de financiële risico's te beperken en fraude met onze diensten te bestrijden.

 

Western Union mag uw persoonsgegevens, zoals elders in deze verklaring uitgelegd, gebruiken op elke van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onze dienstverlening aan u: Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van geldoverdrachten, betaaldiensten, prepaid-kaarten, of loyaliteitsprogramma's. Wij kunnen deze informatie gebruiken in de uitvoering van een contract met u of om stappen te ondernemen om een contract voor een van de bovenstaande of voor andere producten of diensten van Western Union aan te gaan.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor legitieme zakelijke doeleinden: Dit omvat het gebruik van uw persoonsgegevens om onze producten, locaties, diensten, handelingen, de werking van deze site en uw klantenervaring te analyseren en te verbeteren, en om het rendement van onze marketing en de merktevredenheid te meten. Dit kan ook het gebruik van uw informatie voor marktonderzoek omvatten. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om klantendiensten te verstrekken en om de veiligheid en integriteit van onze technologiesystemen en diensten te helpen beschermen.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor wettelijke en compliancedoeleinden: Dit omvat het gebruik van uw persoonsgegevens om wettelijke en officiële plichten na te leven in verband met de bestrijding van witwaspraktijken en van de financiering van terrorisme; de detectie, preventie en vervolging van fraude en diefstal en de preventie van onrechtmatig of verboden gebruik van onze diensten of van andere illegale of ongeoorloofde activiteiten. Dit kan ook de vestiging, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten en vorderingen van Western Union en anderen omvatten, evenals de monitoring en rapportage van complianceproblemen. Dit kan bovendien het gebruik van uw gegevens bevatten om uw identiteit te valideren en identificeren, en de inzet van derden om ons hierbij behulpzaam te zijn.
 • Wij kunnen uw persoonlijke informatie verwerken op basis van uw toestemming, zoals uiteengezet in deze verklaring: Dit omvat uw toestemming om marketingberichten te ontvangen, of in andere gevallen waarin de toepasselijke wet het eist. Indien wij uw instemming vragen, zullen wij u informeren over het beoogde doel waarvoor uw informatie zal worden verwerkt.
 • Wij zullen u informeren wanneer uw informatie nodig is om de door u aangevraagde diensten te verstrekken of wanneer de wet het vereist. In bepaalde gevallen, zoals bij de uitvoering van geldoverdrachten, is het mogelijk dat wij u onze diensten alleen kunnen aanbieden als u bepaalde informatie verstrekt.

 

Western Union zal u ook met uw toestemming informeren over aanbiedingen, promoties en updates van onze producten en diensten. Dit kan aanbiedingen via e-mail, telefoon, brievenpost, sms, sociale media en andere communicatie- of digitale kanalen omvatten.

U kunt op elk ogenblik verkiezen om geen marketingcommunicatie te ontvangen. Als u in de toekomst niet langer marketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen, kunt u dat te kennen geven door de instructies in de relevante elektronische communicatie te volgen of door contact met ons op te nemen zoals uitgelegd in het gedeelte "CONTACT OPNEMEN".

Onthoud dat, als u ervoor kiest geen marketingmateriaal van ons te ontvangen, wij u nog altijd belangrijke mededelingen kunnen sturen in verband met onze diensten, onze administratie of transacties.

Western Union biedt geen diensten of producten aan kinderen onder de 13 jaar aan. Western Union verzamelt via zijn retailactiviteiten, websites of mobiele apps niet bewust informatie over personen jonger dan 13 jaar, en slaat ze niet op.

De website van Western Union kan links van en naar websites van derden bevatten. Western Union heeft de inhoud of de privacypraktijken van de met onze website verbonden websites niet geverifieerd, controleert ze niet en is er niet verantwoordelijk voor. Western Union aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, hun inhoud of hun privacybeleid. Western Union onderschrijft geen websites van derden en geeft geen garanties voor informatie, software of andere producten of materialen die u er kunt vinden, of voor resultaten die u door het gebruik ervan kunt verkrijgen.

Voor alle in deze verklaring vermelde doeleinden kan Western Union toepasselijke persoonsgegevens vrijgeven, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw naam, contactgegevens, burgerservicenummer, klanten-ID, adres, transactiepatronen en bankrekening, aan de volgende soorten organisaties of partijen:

 • Bedrijven van de Western Union groep, met inbegrip van de in het gedeelte "JURIDISCHE ENTITEITEN VAN WESTERN UNION" vermelde bedrijven;
 • Vereiste plaatselijke licentie-entiteiten voor overschrijvingen die relevant zijn voor een transactie, met inbegrip van de in het gedeelte "NIET-GEASSOCIEERDE PLAATSELIJKE LICENTIE-ENTITEITEN" vermelde entiteiten;
 • Onze agenten of zakenpartners die de door u aangevraagde geldoverdracht of specifieke dienst uitvoeren;
 • Dienstverleners, betalingsverwerkers, bankpartners en gegevensverwerkers die aangesteld zijn om zakelijke en klantendiensten voor ons uit te voeren;
 • Klantendiensten, waar van toepassing met uw toestemming, met inbegrip van diensten voor marketing, reclame, klanttevredenheid en marktonderzoek namens ons;
 • Dienstverleners en gegevensverwerkers die ons helpen met de validatie van de juistheid van de door u verstrekte informatie, de bevestiging van uw identiteit en het beheer van risico's in verband met beveiliging, fraude en identiteit.
 • Derden die u hebt gemachtigd om toegang te krijgen tot uw account en/of accountinformatie om diensten voor u uit te voeren, bijvoorbeeld leveranciers van accountinformatie en leveranciers van betaaldiensten.

Wij kunnen persoonsgegevens waarover wij beschikken overdragen in verband met een verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf. Wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens vrijgeven, zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetten en voorschriften, aan toezichthoudende en financiële instanties, rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken, overheden of overheidsinstanties, om compliance- en wettelijke plichten na te leven of om de rechten en belangen van Western Union of anderen te behartigen.

Wij dragen uw informatie over aan partijen in landen buiten het land waar deze verzameld is, met inbegrip van maar niet beperk tot de VS, zoals toegelaten of geëist door de toepasselijke wet, toezichthoudende instanties, rechtshandhavingsinstanties en overheidsinstanties. Bovendien zullen wij, wanneer u geld verstuurt of ontvangt naar of van een ander land, sommige van uw persoonsgegevens met dat land moeten delen, in overeenstemming met de vereisten en toestemming van de wet. Wij dragen bepaalde persoonsgegevens van u over aan onze datacenters in de VS of in een regio zoals geëist door de plaatselijke wet, en verwerken ze om de wettelijke en complianceplichten na te leven die op onze diensten van toepassing zijn. We bewaren ook bepaalde persoonsgegevens die we op basis van uw marketingkeuzes verzamelen in ons datacenter in de VS. Door de diensten van Western Union te gebruiken, bevestigt u dat dergelijke informatieoverdrachten buiten uw land of uw verblijfplaats mogen gebeuren.

Persoonsgegevens die worden overgedragen buiten de EER naar landen die volgens de Europese Commissie geen passende bescherming bieden, worden beschermd door passende contractuele clausules of andere door de EU goedgekeurde mechanismen, in overeenstemming met de wet. U kunt een exemplaar van deze maatregelen ontvangen door deze link te volgen: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/rules-international-transfers-personal-data_en

Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard in overeenstemming met de verplichte retentieperiodes voor financiële transacties, met inbegrip van de periodes van de wetten tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme, en van andere op ons toepasselijke wetten. Voor het overige zullen wij de informatie alleen bewaren als dat nodig is voor de specifieke doelen waarvoor deze werd verzameld of om een mogelijke vraag te beantwoorden. Normaal zullen wij uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het of de doeleinden waarvoor ze werden verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren of wanneer dat aanbevolen is met het oog op de wettelijke positie van Western Union (bijvoorbeeld in verband met verjaringstermijnen, geschillen of onderzoeken door toezichthouders).

U hebt het recht om te weten dat wij uw persoonsgegevens verwerken en ons om een gratis kopie van uw informatie te vragen. U hebt het recht om een gestructureerde en machineleesbare kopie van bepaalde informatie te vragen die u ons hebt verstrekt. Wij kunnen u een redelijke vergoeding vragen om de informatie te verstrekken, of geen gevolg geven aan uw verzoek indien het verzoek duidelijk ongegrond of excessief is. U hebt het recht om van ons te eisen dat wij u niet langer marketinginformatie toesturen. U hebt het recht om ons te verzoeken informatie over u te corrigeren die onvolledig, onjuist of verouderd is. U hebt het recht om ons te verzoeken bepaalde informatie over u te wissen, ons gebruik van uw informatie te beperken, of bezwaar aan te tekenen tegen bepaalde toepassingen van uw informatie. Wanneer wij persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken, kunt u uw toestemming intrekken voor zover de toepasselijke wet het toelaat. Geregistreerde gebruikers kunnen ook westernunion.com bezoeken en hun profielinstellingen bewerken. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer we een verzoek ontvangen, kunnen wij bijkomende informatie vragen om uw identiteit te controleren. In sommige situaties kunnen wij uw verzoek weigeren of uw rechten bepaalde beperkingen opleggen, in overeenstemming met de toepasselijke wet. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u onze portal Data Subject Acces Request bezoeken of contact opnemen met Western Union zoals uitgelegd in het gedeelte "CONTACT OPNEMEN". Wij zullen proberen om binnen de 30 dagen gevolg te geven aan uw verzoek, maar kunnen deze periode in bepaalde omstandigheden verlengen. Wij zullen gevolg geven aan uw verzoek binnen de limieten van de toepasselijke wetgeving.

Als u een vraag of een klacht hebt over onze behandeling van uw persoonsgegevens, vragen wij u om ons dat schriftelijk te laten weten. Wij zullen uw vraag onderzoeken en u normaal binnen 30 dagen na de ontvangst schriftelijk antwoorden. U kunt ons en onze gegevensbeschermingsfunctionaris ook bereiken op wuprivacy@westernunion.com.

Om ons op een gratis of lokaal telefoonnummer te bellen, volgt u deze link naar de klantenservice van Western Union: https://wucare.westernunion.com/s/customer-care-home

Western Union behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Na een wijziging zal een bijgewerkte Privacyverklaring op deze website worden geplaatst. We raden u aan deze Privacyverklaring te bekijken als u onze website bezoekt, zodat u over de meest recente versie beschikt.

Consumenten in de VS, met inbegrip van Vermont, Californië, Noord-Dakota, Texas en Nevada, worden verzocht deze link naar de Privacyverklaring van Western Union te volgen.

 

Entiteit

Contactgegevens/adres

Western Union Financial Services (Australia) PTY. LTD.

Level 7

400 George Street

Sydney, NSW 2000 Australië

Western Union International Bank GmbH (Austria)*

THE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 Vienna

Western Union Retail Services Belgium

Place Louise 6, 1060 Saint-Gilles, België

Western Union Financial Services (Canada), Inc.

925 Marine Dr

North Vancouver, V7P 1S2 Canada

Western Union Network (Canada) Company

Suite 900, 1959 Upper Water Street, Halifax, NS, Canada B3J 3N2

Western Union Payment Services GB Limited

200 Hammersmith Road, London, United Kingdom, W6 7DL

Western Union Payment Services Ireland Ltd (Ireland)**

Unit 9

Richview Business Park

Clonskeagh, Dublin, 14 Ierland

Western Union International Limited (Ireland)

Unit 9

Richview Business Park

Clonskeagh, Dublin, 14 Ierland

Western Union Network (Ireland) Limited

Unit 9

Richview Business Park

Clonskeagh, Dublin, 14 Ierland

Western Union Japan KK

Metro City Kamiyacho 7f, 1-5, Toranomon 5-Chome, Minato-Ku Tokyo, Japan

Western Union Payments (Malaysia) Sdn Bhd

16th Floor, Wisma Sime Darby, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur, Maleisië

Grupo Dinámico Empresarial S.A. de C.V.

Av. Paseo de la Reforma No. 505, piso 17, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México

Western Union MT East (Russia)

16A Bldg, Leningradskoe shosse

125171, Moskou, Rusland

Western Union Financial Services, Inc. (VS)

7001 E Belleview Avenue, Denver, CO

Western Union International Services, LLC

100 Summit Ave Montvale, NJ 07645

*Gegevensbeheerder voor de in deze verklaring beschreven diensten in België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Faroër, Finland, Frankrijk, Groenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowaakse Republiek, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland

*Gegevensbeheerder voor persoonlijke retaildiensten in België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Faroër, Finland, Frankrijk, Groenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowaakse Republiek, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland

 

 

Land

Entiteit

Contactgegevens/adres

Bahrein

NEC B.S.C partnership

http://www.nec-bh.com/

 

Costa Rica

Airpak Fidelity Corp partnership

Airpak Fidelity Corp

Paseo Colon, Torre Mercedes Piso 7, San Jose

Costa Rica

Telefoon: (506) 4800-1703

Ecuador

Transferunion S.A. partnership

https://www.redactiva.com/redactiva/contactanos

E-mail: comentarios@activaecuador.com

Guatemala

Airpak Fidelity Corp partnership

Airpak Fidelity Corp:

16 Calle 0-53 Zona 10, Edif. Torre Internacional Nivel 15, Guatemala

Telefoon: 502-2410-1051

Jamaica

GraceKennedy Remittance Services partnership

GraceKennedy Remittance Services Ltd.

2-6 Trafford Place

Kingston 5

Jamaica

Telefoon: (876) 926-2454

E-mail: wuonline@gkco.com

Koeweit

Aman Exchange Company W.L.L.

http://www.amankuwait.com/AmanWebsite/index.html

E-mail: info@amankuwait.com

Maleisië

Western Union Payments (Malaysia) Sdn Bhd (WUPM)

Telefoon: 800-81-3399

E-mail: malaysia.customer@westernunion.com

Qatar

Alfardan Exchange LLC

Telefoon: 800 3950

E-mail: wu.support@alfardanexchange.com.qa

Oekraïne

PrivatBank, JSC CB PrivatBank (Ukraine)

E-mail: hotline@privatbank.ua

Verenigde Arabische Emiraten

Al Fardan Exchange LLC

E-mail: wu.support@alfardanexchange.com