Skip to main Content
 • Receiver
 • Payment
 • Review
 • Receipt

Pernyataan Privasi

Dikemaskini 11 Mac 2019


Western Union, anak syarikat dan ahli gabungan kami ("Western Union" atau "kami" atau “kita”) mengambil berat mengenai privasi anda dan komited untuk memproses maklumat peribadi anda mengikut amalan maklumat yang adil dan undang-undang perlindungan data yang terpakai untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada anda. Untuk senarai entiti Western Union tempatan, sila lawati bahagian yang bertajuk “ENTITI SAH WESTERN UNION.”

Pernyataan Privasi ini menerangkan cara Western Union mengumpul, menggunakan, melindungi dan berkongsi maklumat peribadi anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan dalam talian kami melalui laman web kami, secara runcit dan melalui aplikasi mudah alih kami, serta pilihan anda mengenai cara maklumat anda dikumpulkan dan digunakan. Maklumat peribadi bermaksud semua maklumat yang berkaitan dengan individu yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti.

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, menghubungi kami, mencapai laman web atau aplikasi kami atau menyertai program kesetiaan kami (secara kolektif, "perkhidmatan"), kami mengumpulkan maklumat peribadi mengenai anda dan mungkin menggunakannya bersama-sama dengan maklumat lain yang dikumpulkan atau dijana semasa hubungan kami dengan anda. Kami mengumpulkan jenis maklumat peribadi yang berbeza berkaitan anda, yang mungkin termasuk:

 • Maklumat kenalan, contohnya nama, alamat surat-menyurat, alamat e-mel, nombor telefon, tarikh lahir, jantina, kewarganegaraan, pekerjaan, status perkahwinan dan nombor pengenalan kerajaan atau negara anda;
 • Maklumat transaksi, termasuk pemindahan wang dan pembayaran bil anda;
 • Maklumat berkaitan perniagaan yang membantu kami menyediakan Perkhidmatan kami kepada anda, seperti keahlian dalam program kesetiaan kami, cara anda menggunakan perkhidmatan, bank dan maklumat kredit kami dan kebenaran untuk dihubungi atau pilihan pemasaran;
 • Maklumat teknikal, termasuk hos tempat anda mencapai Internet, alamat IP atau ID pengiklanan peranti anda, geolokasi jika diaktifkan, maklumat mengenai peranti anda (seperti ciri-ciri peranti, tetapan, aplikasi, penyimpanan dan penggunaan), aplikasi mudah alih, perisian pelayar dan sistem pengendalian, profil sosial dan maklumat rangkaian, tarikh dan masa anda mencapai tapak web kami dan alamat tapak web yang anda sambungkan ke tapak web kami semasa anda melawat kami. Kami mengumpul maklumat peribadi berkenaan aktiviti dalam talian anda seperti yang dihuraikan dalam bahagian yang bertajuk “TEKNOLOGI INTERNET.”
 • Maklumat pematuhan, termasuk pencegahan penipuan, pengesahan identiti dan pemeriksaan isbat.

Untuk menjalankan pemindahan wang atau menggunakan perkhidmatan pembayaran lain, anda mesti memberikan maklumat tertentu yang diperlukan oleh Western Union untuk melaksanakan pemindahan dan untuk membolehkan kami mematuhi kewajipan undang-undang kami yang berkaitan dengan pemindahan wang. Kegagalan untuk memberikan beberapa maklumat peribadi anda boleh mempengaruhi keupayaan kami untuk menyediakan Perkhidmatan kami kepada anda. Ini mungkin termasuk maklumat mengenai bentuk pengenalan yang digunakan untuk menghantar atau menerima transaksi (jika diperlukan oleh undang-undang) termasuk pengenalan atau salinan dokumen pengenalan, aktiviti transaksi, akaun bank dan maklumat pembayaran.

Western Union mengumpul maklumat peribadi anda dengan beberapa cara:

 • Melalui borang transaksi dan interaksi anda dengan Ejen dan rakan kongsi Western Union;
 • Melalui borang dalam talian, pendaftaran untuk program kesetiaan dan ganjaran atau pertandingan, dan Perkhidmatan dalam talian lain yang kami tawarkan (beberapa antaranya boleh diuruskan oleh pihak ketiga bagi pihak Western Union);
 • Semasa menyediakan sokongan atau perundingan pelanggan, termasuk menggunakan e-mel, pos biasa, pusat panggilan atau sembang langsung;
 • Melalui proses penyelenggaraan dan peningkatan Perkhidmatan kami;
 • Melalui cara automatik seperti protokol komunikasi, komunikasi e-mel dan kuki atau TEKNOLOGI INTERNET yang serupa;
 • Melalui aplikasi mudah alih kami (beberapa antaranya boleh diuruskan oleh pihak ketiga bagi pihak Western Union);
 • Melalui penggunaan media sosial atau sumber data awam yang lain; dan
 • Melalui minat anda terhadap iklan Western Union yang ditempatkan di tapak pihak ketiga.

Selain maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda, kami juga boleh mengumpul maklumat peribadi anda daripada orang yang anda kirim dan/atau terima wang, serta Ejen kami, penyedia perkhidmatan, rakan kongsi perniagaan, syarikat pengesahan identiti, syarikat pengurusan pembayaran dan risiko penipuan, badan penguatkuasaan undang-undang, dan sumber data komersial dan awam.

Kami berusaha menggunakan perlindungan organisasi, teknikal dan pentadbiran munasabah yang mematuhi undang-undang dan peraturan kerajaan yang terpakai untuk mendapatkan maklumat peribadi anda. Kami juga berusaha mengehadkan capaian maklumat kepada para pekerja, Ejen dan wakil kami yang perlu mengetahuinya. Walaupun dengan usaha-usaha kami dan seperti yang anda mungkin tahu, pihak ketiga mungkin boleh memintas atau mengakses penghantaran yang dihantar kepada kami secara tidak sah atau boleh salah mengarahkan anda untuk mendedahkan maklumat peribadi kepada mereka sambil menyamar sebagai Western Union.

Sila hubungi kami dengan segera mengikut bahagian “MENGHUBUNGI KAMI”, jika anda mempunyai sebab untuk mempercayai maklumat peribadi anda yang dipegang oleh Western Union mungkin berisiko.

Kami menggunakan teknologi internet seperti kuki, tag dan suar web di tapak web kami, dalam aplikasi mudah alih atau apabila anda melawati tapak web pihak ketiga yang Western Union menyediakan Perkhidmatan dalam talian untuk pelbagai tujuan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada yang dikenal pasti dalam bahagian bertajuk “CARA WESTERN UNION MENGGUNAKAN MAKLUMAT PERIBADI IA KUMPULKAN”.

Western Union telah melaksanakan keupayaan bagi pengguna untuk mengurus kuki pada tapak web kami. Kami boleh membaca dan menulis kuki berdasarkan tahap keutamaan anda. (Nota: kuki yang ditetapkan sebelum anda menukar tahap keutamaan anda diselenggara pada komputer anda; untuk mengalih keluar kuki, sila rujuk tetapan pelayar anda dan, jika perlu, fungsi “Bantuan” pelayar anda.) Jika pelayar anda tidak menyokong JavaScript, anda boleh mengetahui tentang kuki yang digunakan pada tapak web kami dan hanya boleh mengurus penggunaan kuki melalui tetapan pelayar web anda. Sila ambil perhatian bahawa jika anda menyahdayakan semua kuki pada pelayar anda, ini akan mengehadkan ciri-ciri laman ini dan boleh menjejaskan keupayaan untuk melengkapkan transaksi anda.

Untuk maklumat lanjut mengenai cara Western Union menggunakan kuki, sila ikuti pautan ini: https://www.westernunion.com/dk/en/cookie-information.html

Western Union menggunakan maklumat peribadi yang ia kumpulkan untuk:

 • Untuk membantu kami dalam menyediakan Perkhidmatan kepada anda dan membantu anda menerima pengalaman yang diperibadikan dan membantu anda dalam menjalankan transaksi dan mencapai maklumat akaun.;
 • Untuk mengenal pasti anda dan membenarkan anda untuk meneruskan daftar masuk semasa lawatan anda tanpa perlu memasukkan semula kata laluan anda;
 • Untuk melakukan analisis dalam memahami pelanggan kami, meningkatkan pengalaman mereka;
 • Untuk menentukan sama ada anda datang ke Western Union daripada iklan sepanduk atau Ahli Gabungan;
 • Untuk menyampaikan maklumat khusus kepada minat anda pada tapak web dan aplikasi bukan Western Union;
 • Untuk lebih memahami keberkesanan kempen promosi kami dan sama ada anda bertindak mengikut mesej promosi kami;
 • Untuk menggalakkan keselamatan, mengurangkan risiko kewangan dan memerangi penipuan di seluruh perkhidmatan kami.

 

Western Union boleh menggunakan maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan di tempat lain dalam Pernyataan ini bagi setiap asas undang-undang berikut:

 • Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada anda: Ini termasuk menggunakan maklumat peribadi yang diperlukan untuk melakukan pemindahan wang, perkhidmatan pembayaran, kad prabayar atau program kesetiaan. Kami boleh menggunakan maklumat ini dalam pelaksanaan kontrak dengan anda atau bagi mengambil langkah-langkah untuk membuat kontrak bagi mana-mana yang di atas atau untuk sebarang produk atau perkhidmatan Western Union yang lain.
 • Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan perniagaan yang sah: Ini termasuk menggunakan maklumat peribadi untuk menganalisis dan meningkatkan produk, lokasi, perkhidmatan, operasi, menjalankan tapak ini dan pengalaman pelanggan anda, dan untuk mengukur pulangan pemasaran pada pelaburan dan kepuasan jenama. Ini mungkin termasuk menggunakan maklumat anda untuk menjalankan tinjauan penyelidikan pasaran. Kami juga boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk memberikan perkhidmatan pelanggan dan membantu melindungi keselamatan dan integriti teknologi, sistem dan perkhidmatan kami.
 • Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan undang-undang dan pematuhan: Ini termasuk menggunakan maklumat peribadi yang diperlukan untuk mematuhi tugas undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan antipengubahan wang haram dan pembiayaan melawan pengganas; pengesanan, pencegahan dan pendakwaan terhadap penipuan dan kecurian serta mencegah penggunaan perkhidmatan kami yang tidak sah atau dilarang atau kegiatan haram atau salah yang lain. Ini juga termasuk menubuhkan, menjalankan atau mempertahankan hak dan tuntutan undang-undang daripada Western Union dan lain-lain, dan memantau dan melaporkan isu pematuhan. Ini mungkin termasuk menggunakan maklumat peribadi anda untuk mengesahkan identiti anda, dan menggunakan pihak ketiga untuk membantu kami melakukan sedemikian.
 • Kami boleh memproses maklumat peribadi anda berdasarkan persetujuan anda seperti yang digariskan dalam Pernyataan ini: Ini termasuk persetujuan untuk menerima komunikasi pemasaran atau jika diperlukan oleh undang-undang yang terpakai. Sekiranya kami meminta persetujuan kami akan memaklumkan kepada anda tentang tujuan yang dimaksudkan di mana maklumat anda akan diproses.
 • Kami akan memaklumkan kepada anda apabila maklumat anda diperlukan untuk memberikan perkhidmatan yang anda minta atau dikehendaki oleh undang-undang. Dalam kes tertentu, seperti melakukan perkhidmatan pindahan wang, kami mungkin tidak dapat memberikan anda perkhidmatan kami melainkan anda menyediakan maklumat peribadi tertentu.

 

Western Union juga akan, tertakluk kepada persetujuan anda, memaklumkan anda tentang tawaran, promosi dan kemas kini berkenaan produk dan Perkhidmatan kami. Ini mungkin termasuk tawaran melalui e-mel, telefon, pos biasa, SMS, media sosial dan saluran komunikasi atau digital yang lain.

Anda boleh memilih untuk tidak menerima komunikasi pemasaran pada bila-bila masa. Jika anda tidak lagi mahu menerima komunikasi yang berkaitan dengan pemasaran daripada kami pada masa akan datang, anda boleh memilih untuk berhenti dengan mengikuti arahan dalam komunikasi elektronik yang berkaitan atau dengan menghubungi kami seperti yang diterangkan dalam bahagian “MENGHUBUNGI KAMI”.

Harap maklum bahawa jika anda memilih untuk tidak menerima komunikasi yang berkaitan dengan pemasaran daripada kami, kami masih boleh menghantar kepada anda komunikasi perkhidmatan, pentadbiran atau berkaitan transaksi yang penting.

Western Union tidak menujukan Perkhidmatan atau produk kami kepada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Western Union tidak dengan sengaja mengumpul atau menyelenggara maklumat daripada aplikasi runcit, tapak web atau aplikasi mudah alih kami daripada orang yang berumur di bawah 13 tahun.

Tapak Web Western Union boleh dipautkan ke atau dari tapak web pihak ketiga. Western Union tidak menyemak, tidak mengawal dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau amalan privasi yang digunakan oleh tapak web yang dipautkan ke atau dari tapak web kami. Western Union tidak bertanggungjawab terhadap mana-mana tapak ini, kandungannya atau dasar privasinya. Western Union tidak mengesahkan tapak web pihak ketiga atau membuat sebarang jaminan mengenai sebarang maklumat, perisian atau produk atau bahan lain yang mungkin anda dapati di sana, atau sebarang keputusan yang mungkin diperoleh daripada penggunaannya.

Bagi mana-mana tujuan yang disenaraikan dalam Penyataan ini, Western Union boleh mendedahkan maklumat peribadi yang berkenaan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama anda, maklumat hubungan, nombor pengenalan negara, nombor ID pelanggan, alamat, corak transaksi dan maklumat akaun bank kepada jenis organisasi atau pihak berikut:

 • Syarikat dan ahli gabungan kumpulan Western Union, termasuk yang disenaraikan dalam bahagian yang bertajuk “ENTITI SAH WESTERN UNION”;
 • Entiti pelesenan pengiriman wang tempatan yang diperlukan untuk transaksi, termasuk yang disenaraikan di bahagian yang bertajuk: “ENTITI PELESENAN TEMPATAN BUKAN AHLI GABUNGAN”;
 • Ejen atau rakan kongsi perniagaan kami yang memudahkan transaksi pindahan wang atau perkhidmatan tertentu yang anda telah minta;
 • Penyedia perkhidmatan, pemproses pembayaran, rakan kongsi perbankan dan pemproses data yang diberikan kontrak untuk menyediakan perkhidmatan perniagaan dan pelanggan;
 • Perkhidmatan pelanggan, berdasarkan persetujuan anda di mana berkenaan, termasuk pemasaran, pengiklanan dan kepuasan pelanggan dan penyelidikan pasaran bagi pihak kami;
 • Penyedia perkhidmatan dan pemproses data yang diberikan kontrak bagi membantu kami mengesahkan ketepatan maklumat yang anda berikan, dan mengesahkan identiti anda dan mengurus risiko yang berkaitan dengan keselamatan, penipuan dan identiti.
 • Pihak ketiga yang telah anda benarkan untuk mencapai akaun anda dan/atau maklumat akaun anda untuk melaksanakan Perkhidmatan untuk anda, seperti penyedia perkhidmatan maklumat akaun dan penyedia perkhidmatan permulaan pembayaran.

Kami boleh menghantar maklumat peribadi yang kami ada berkaitan penjualan atau pindahan semua atau sebahagian perniagaan kami. Kami juga boleh mendedahkan maklumat peribadi anda secara global, seperti yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan yang berkaitan, kepada pihak berkuasa kawal selia dan kewangan, badan penguatkuasa undang-undang, mahkamah, kerajaan atau agensi kerajaan, untuk memenuhi pematuhan dan kewajipan undang-undang atau untuk menegaskan atau mempertahankan hak-hak dan kepentingan Western Union atau lain-lain.

Kami memindahkan maklumat anda kepada pihak-pihak di negara-negara di luar negara ia dikumpulkan, termasuk tetapi tidak terhad kepada Amerika Syarikat, seperti yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang, pihak berkuasa kawal selia, penguatkuasaan undang-undang dan agensi kerajaan. Di samping itu, apabila anda mengirim atau menerima wang ke atau dari negara lain, kami juga akan dikehendaki untuk berkongsi beberapa maklumat peribadi anda dengan negara tersebut seperti yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang. Kami memindahkan maklumat peribadi tertentu tentang anda ke pusat data kami yang terletak di Amerika Syarikat atau dalam rantau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang tempatan dan memprosesnya untuk memenuhi kewajiban undang-undang dan kepatuhan kami yang berkenaan dengan Perkhidmatan kami. Kami juga menyimpan maklumat peribadi tertentu yang kami kumpulkan berdasarkan pilihan pemasaran anda di pusat data AS kami. Dengan menggunakan Perkhidmatan Western Union, anda mengakui bahawa pindahan maklumat di luar negara tempat tinggal anda boleh berlaku.

Maklumat peribadi yang dipindahkan di luar EEA ke negara-negara yang Suruhanjaya Eropah mendapati tidak menyediakan perlindungan yang mencukupi akan dilindungi oleh klausa kontrak yang sesuai atau mekanisme lain yang diluluskan oleh EU, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Anda boleh mendapatkan satu salinan langkah-langkah ini dengan mengikuti pautan ini: ke https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/rules-international-transfers-personal-data_en

Maklumat peribadi anda akan dikekalkan mengikut tempoh berkanun yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan transaksi kewangan termasuk yang dalam antipengubahan wang haram, antipembiayaan pengganas dan undang-undang lain yang terpakai kepada kami. Jika tidak, kami akan menyimpan maklumat anda hanya jika perlu untuk tujuan tertentu maklumat itu dikumpulkan, atau untuk menyelesaikan sebarang pertanyaan yang mungkin anda timbulkan. Kami biasanya akan menyimpan maklumat anda untuk tidak lebih daripada tujuan ia diperoleh, melainkan jika kami mempunyai kewajipan undang-undang untuk menyimpannya bagi tempoh yang lebih lama atau pengekalan disyorkan untuk kedudukan undang-undang Western Union (contohnya, mengenai undang-undang yang berkenaan dengan statut pembatasan, litigasi atau siasatan kawal selia).

Anda berhak mengetahui jika kami memproses maklumat peribadi anda dan meminta kami salinan maklumat anda secara percuma. Anda berhak untuk meminta salinan berstruktur dan boleh dibaca oleh mesin maklumat tertentu yang anda berikan kepada kami. Kami mungkin mengenakan bayaran yang munasabah untuk memberikan maklumat itu, atau tidak bertindak atas permintaan anda, jika permintaan tersebut secara nyata tidak berasas atau berlebihan. Anda berhak menghentikan kami daripada menghantar komunikasi pemasaran kepada anda. Anda berhak untuk meminta kami membetulkan maklumat tentang anda yang tidak lengkap, tidak tepat atau lapuk. Anda berhak meminta kami memadam maklumat tertentu tentang anda, untuk mengehadkan penggunaan maklumat tertentu yang berkaitan dengan anda, dan juga untuk membantah kegunaan tertentu. Setakat yang kami memproses maklumat peribadi berdasarkan persetujuan anda, anda boleh menarik balik persetujuan anda sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai. Pengguna berdaftar juga boleh melawat westernunion.com dan mengedit tetapan Profil. Anda juga berhak membuat aduan dengan pengatur perlindungan data yang berkaitan atau pihak berkuasa kawal selia mengenai pemprosesan maklumat peribadi kami. Apabila kami menerima permintaan, kami mungkin meminta maklumat tambahan daripada anda untuk mengesahkan identiti anda. Dalam sesetengah keadaan, kami mungkin enggan bertindak atau mungkin mengenakan had terhadap hak anda, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai. Untuk menggunakan hak-hak ini, sila lawati Portal Permintaan Capaian Subjek Data kami atau menghubungi Western Union melalui bahagian yang bertajuk “MENGHUBUNGI KAMI”. Kami akan berusaha untuk bertindak balas terhadap permintaan anda dalam tempoh 30 hari tetapi berhak untuk melanjutkan tempoh ini dalam keadaan tertentu. Kami akan mematuhi permintaan anda setakat yang dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai.

Jika anda mempunyai soalan atau aduan tentang cara kami mengendalikan maklumat peribadi anda, kami meminta agar anda membuat pertanyaan anda secara bertulis. Kami akan menyiasat pertanyaan anda dan secara amnya bertindak balas kepada anda secara bertulis dalam masa 30 hari selepas penerimaan. Anda juga boleh menghubungi kami, termasuk Pegawai Perlindungan Data kami di wuprivacy@westernunion.com.

Untuk menghubungi kami melalui nombor telefon bebas tol atau tempatan, sila ikuti pautan ini untuk Hubungi Khidmat Pelanggan WU: https://wucare.westernunion.com/s/customer-care-home

Western Union berhak mengubah suai Pernyataan Privasi ini. Pernyataan privasi yang dikemas kini akan disiarkan pada Tapak Web ini apabila perubahan berlaku. Kami menggesa anda agar menyemak Pernyataan Privasi ini apabila anda melawatinya untuk mendapatkan pernyataan paling terkini.

Bagi pengguna di Amerika Syarikat, termasuk di Vermont, California, Dakota Utara, Texas dan Nevada sila ikuti pautan ini ke Notis Privasi Western Union.

 

Entiti

Maklumat Hubungan / Alamat

Western Union Financial Services (Australia) PTY. LTD.

Level 7

400 George Street

Sydney, NSW 2000 Australia

Western Union International Bank GmbH()*

Schubertring 11, A-1010 Vienna, Austria

Western Union Retail Services Belgium

Place Louise 6, 1060 Saint-Gilles, Belgium, Belgium

Western Union Financial Services (Canada), Inc.

925 Marine Dr

North Vancouver, V7P 1S2 Canada

Western Union Network (Kanada) Company

Suite 900, 1959 Upper Water Street, Halifax, NS, Canada B3J 3N2

Western Union Payment Services GB Limited

200 Hammersmith Road, London, United Kingdom, W6 7DL

Western Union Payment Services Ireland Ltd (Ireland)**

Unit 9

Richview Business Park

Clonskeagh, Dublin, 14 Ireland

Western Union International Limited (Ireland)

Unit 9

Richview Business Park

Clonskeagh, Dublin, 14 Ireland

Western Union Network (Ireland) Limited

Unit 9

Richview Business Park

Clonskeagh, Dublin, 14 Ireland

Western Union Japan KK

Metro City Kamiyacho 7f, 1-5, Toranomon 5-Chome, Minato-Ku Tokyo, Japan

Western Union Payments (Malaysia) Sdn Bhd

Tingkat 16, Wisma Sime Darby, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur, Malaysia

Grupo Dinámico Empresarial S.A. de C.V.

Av. Paseo de la Reforma No. 505, piso 17, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México

Western Union MT East (Rusia)

16A Bldg, Leningradskoe shosse

125171, Moscow, Russia

Western Union Financial Service, Inc. (USA)

7001 E Belleview Avenue, Denver, CO

Western Union International Services, LLC

100 Summit Ave Montvale, NJ 07645

*Pengawal data untuk Perkhidmatan seperti yang diterangkan dalam Pernyataan ini di Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Republik Czech, Denmark, Estonia, Kepulauan Faroe, Finlandia, Perancis, Jerman, Greenland, Hungary, Iceland, Ireland, Itali, Latvia, Liechtenstein , Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia (Republik Slovak), Slovenia, Sepanyol, Sweden, Switzerland, United Kingdom

**Pengawal data untuk perkhidmatan runcit secara bersemuka di Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Republik Czech, Denmark, Estonia, Kepulauan Faroe, Finland, Perancis, Jerman, Greenland, Hungary, Iceland, Ireland, Itali, Latvia, Liechtenstein , Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia (Republik Slovak), Slovenia, Sepanyol, Sweden, Switzerland, United Kingdom

 

 

Negara

Entiti

Maklumat Hubungan / Alamat

Bahrain

Perkongsian NEC B.S.C

http://www.nec-bh.com/

 

Costa Rica

Perkongsian Airpak Fidelity Corp

Airpak Fidelity Corp

Paseo Colon, Torre Mercedes Piso 7, San Jose

Costa Rica

Telefon: (506) 4800-1703

Ecuador

Perkongsian Transferunion S.A.

https://www.redactiva.com/redactiva/contactanos

E-mel: comentarios@activaecuador.com

Guatemala

Perkongsian Airpak Fidelity Corp

Airpak Fidelity Corp

16 Calle 0-53 Zona 10, Edif. Torre Internacional Nivel 15, Guatemala

Telefon: 502-2410-1051

Jamaica

Perkongsian GraceKennedy Remittance Services

GraceKennedy Remittance Services

2-6 Trafford Place

Kingston 5

Jamaica

Telefon: (876) 926-2454

E-mel: wuonline@gkco.com

Kuwait

Aman Exchange Company W.L.L.

http://www.amankuwait.com/AmanWebsite/index.html

E-mel: info@amankuwait.com

Malaysia

Western Union Payments (Malaysia) Sdn Bhd (WUPM)

Telefon: 800-81-3399

E-mel: malaysia.customer@westernunion.com

Qatar

Alfardan Exchange LLC

Telefon: 800 3950

E-mel: wu.support@alfardanexchange.com.qa

Ukraine

PrivatBank, JSC CB PrivatBank (Ukraine)

E-mel: hotline@privatbank.ua

Emiriah Arab Bersatu

Al Fardan Exchange LLC

E-mel: wu.support@alfardanexchange.com