Skip to main Content
 • Receiver
 • Payment
 • Review
 • Receipt

Privaatsusavaldus

Värskendatud 11. märtsil 2019


Western Union, meie tütar- ja sidusettevõtted (edaspidi: „Western Union“ või „meie“ või „me“) hoolivad teie privaatsusest ning on pühendunud teie isikuandmete töötlemisele kooskõlas heade teabetavade ja kohaldatavate andmekaitseseadustega, et teid paremini teenindada. Western Unioni kohalike üksuste nimekirja leiate jaotisest „WESTERN UNIONI JURIIDILISED ÜKSUSED“.

Selles privaatsusavalduses kirjeldatakse, kuidas Western Union kogub, kasutab, kaitseb ja jagab teie isikuandmeid, kui kasutate meie teenuseid veebisaidi kaudu võrgus, jaemüügiesindustes ning mobiilirakenduse kaudu, ja teie valikuid selle kohta, kuidas teie andmeid kogutakse ja kasutatakse. Isikuandmed on kogu teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava isikuga.

Kui kasutate meie teenuseid, võtate meiega ühendust, kasutate meie veebisaite või rakendusi või liitute meie kliendiprogrammidega (edaspidi ühtselt: teenused), kogume teie kohta isikuandmeid ja võime neid kasutada koos muu teie kohta kogutud või loodud teabega. Kogume teiega seotud erinevaid isikuandmeid, mis võivad hõlmata järgmist.

 • Kontaktandmed, näiteks teie nimi, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber ja sünnikuupäev, sugu, kodakondsus, amet, perekonnaseis ja ametlikud või riiklikud identifitseerimisnumbrid.
 • Tehinguteave, sealhulgas teie rahaülekanded ja arvete maksed.
 • Ettevõtlusega seotud teave, mis aitab meil oma teenuseid pakkuda, näiteks liikmelisus meie kliendiprogrammides, kuidas te meie teenuseid kasutate, pangaandmed ja krediiditeave ning luba võtta ühendust või turundusvalikud.
 • Tehniline teave, sealhulgas host, mille kaudu pääsete internetti, teie IP-aadress või seadme reklaami ID, geolokaliseerimine, kui see on lubatud, teave teie seadme kohta (nt seadme atribuudid, sätted, rakendused, ladustus- ja kasutusteave), mobiilirakendus, brauseri ja operatsioonisüsteemi tarkvara, teave sotsiaalse profiili ja sotsiaalvõrgustike kohta, kuupäev ja kellaaeg, mil meie veebisaite külastate, ning saidi aadress, mille kaudu meie veebisaiti külastate. Kogume isikuandmeid teie võrgutegevuste kohta, nagu on kirjeldatud jaotises „INTERNETITEHNOLOOGIA“.
 • Nõuetele vastavuse teave, sealhulgas pettuste ennetamine, isikusamasuse tõendamine ja sanktsioonide kontroll.

Rahaülekande tegemiseks või muude makseteenuste kasutamiseks peate esitama teatud andmeid, mida Western Union vajab, et ülekannet teha ja võimaldada täita rahaülekannetega seotud õiguslikke kohustusi. Kui te teatud isikuandmeid ei esita, võib see mõjutada meie võimet teile teenuseid pakkuda. See võib hõlmata teavet tehingu saatmiseks või saamiseks kasutatava isikutunnistuse kohta (kui see on seadusega nõutud), sealhulgas isikut tõendav dokument või selle koopia, tehingutegevus, pangakonto ja makseteave.

Western Union kogub teie isikuandmeid mitmel järgmisel viisil.

 • Tehinguvormide kaudu ja teie suhtluste käigus Western Unioni agentide ning partneritega.
 • Veebipõhiste vormide, kliendi- ja preemiaprogrammidesse või konkurssidesse registreerimiste ning muude pakutavate võrguteenuste kaudu (millest mõnesid võivad Western Unioni nimel hallata kolmandad osapooled).
 • Klienditoe- või nõustamisteenuste pakkumise käigus, sealhulgas e-posti, tavaposti, kõnekeskuste või reaalajas veebivestluste kaudu.
 • Teenuste hooldamise ja täiendamise kaudu.
 • Automatiseeritud vahendite kaudu, nagu sideprotokollid, e-posti teel toimuv suhtlus ja küpsised või sarnased INTERNETITEHNOLOOGIAD.
 • Meie mobiilirakenduste kaudu (millest mõnda võivad Western Unioni nimel hallata kolmandad osapooled).
 • Sotsiaalmeedia või muude avalike andmeallikate kasutamise kaudu.
 • Teie huvi kaudu kolmandate osapoolte saitidele paigutatud Western Unioni reklaamide vastu.

Peale isikuandmete, mida teilt kogume, võime koguda teie isikuandmeid ka isikult, kellele te raha saadate ja/või kellelt raha saate, samuti meie agentidelt, teenusepakkujatelt, äripartneritelt, isikusamasuse tuvastamise teenust pakkuvatelt ettevõtetelt, maksete ja pettuste riskijuhtimisfirmadelt, õiguskaitseorganitelt ning äritegevusega seotud ja avalikest andmeallikatest.

Püüame kasutada mõistlikke korralduslikke, tehnilisi ja haldusega seotud kaitseabinõusid, mis on kooskõlas kehtivate riiklike seaduste ja määrustega, teie isikliku teabe turvamiseks. Püüame ka piirata teabele juurdepääsu oma töötajatele, agentidele ja esindajatele, kellele see on vajalik. Vaatamata meie püüetele, ja nagu te arvatavasti teate, võivad kolmandad osapooled ebaseaduslikult sekkuda meile saadetud ülekannetesse või neile juurde pääseda või teid vääralt juhendada isiklikku teavet neile avaldama, esinedes Western Unionina.

Kui teil on põhjust uskuda, et teie Western Unioni valduses olevad isikuandmed võivad olla ohustatud, võtke meiega kohe ühendust jaotise „MEIEGA ÜHENDUST VÕTMINE“ kohaselt.

Me kasutame oma veebisaitidel, mobiilirakendustes või kui külastate kolmanda osapoole veebisaite, millele Western Union võrguteenuseid pakub, internetitehnoloogiaid, nagu küpsised, sildid ja veebimajakad, mitmesugustel eesmärkidel, sealhulgas, kuid mitte ainult nendel eesmärkidel, mis on toodud välja jaotises „KUIDAS WESTERN UNION KOGUTUD ISIKUANDMEID KASUTAB?“.

Western Union on loonud kasutajatele võimaluse hallata küpsiseid meie veebisaitidel. Küpsiseid võime lugeda või kirjutada teie eelistuse taseme põhjal. (Märkus. Küpsiseid, mis määrati enne, kui oma eelistuse taset muutsite, säilitatakse teie arvutis; nende eemaldamiseks vaadake oma brauserisätteid ja vajaduse korral brauseri funktsiooni „Spikker“.) Kui teie brauser ei toeta JavaScripti, leiate meie saitidel kasutatavad küpsised ja saate neid hallata oma veebibrauseri sätetes. Pidage meeles, et kui keelate brauseris kõik küpsised, piirab see saidi funktsioone ja võib mõjutada tehingute lõpuleviimise võimalikkust.

Lisateavet selle kohta, kuidas Western Union küpsiseid kasutab, leiate järgmiselt veebisaidilt: https://www.westernunion.com/dk/en/cookie-information.html

Western Union kasutab kogutud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

 • Selleks, et aidata meil teenuseid pakkuda ja teil isikupärastatud kogemust saada ning teid tehingute tegemisel ja kontoteabele juurdepääsemisel aidata.;
 • Selleks, et võimaldada teil oma külastuse ajal jääda sisselogituks ilma parooli uuesti sisestamata.
 • Selleks, et analüüsida oma kliente mõistmiseks ja nende kogemuste parandamiseks.
 • Selleks, et võimaldada kindlaks teha, kas tulite Western Unionisse ribareklaami või sidusettevõtte kaudu.
 • Selleks, et edastada teavet, mis on eriomane teie huvidele mitte-Western Unioni veebisaitidel ja rakendustes.
 • Selleks, et paremini mõista meie reklaamikampaaniate tõhusust ja seda, kas tegutsesite meie reklaamiteate tagajärjel.
 • Selleks, et edendada turvalisust, vähendada finantsriske ja võidelda pettuste vastu kõigis meie teenustes.

 

Western Union võib kasutada teie isikuandmeid nii, nagu on selgitatud mujal selles avalduses, järgmistel õiguslikel alustel.

 • Kasutame teie isikuandmeid, et teile teenuseid pakkuda. See hõlmab isikuandmeid, mis on vajalikud rahaülekannete, makseteenuste, ettemaksekaartide või kliendiprogrammide jaoks. Võime kasutada seda teavet teiega sõlmitud lepingu täitmisel või selleks, et võtta meetmeid, et sõlmida leping mis tahes ülaltoodud või mis tahes muu Western Unioni toote või teenuse jaoks.
 • Kasutame teie isikuandmeid õigustatud ärieesmärkidel. See hõlmab isikuandmete kasutamist, et analüüsida ja parandada meie tooteid, esindusi, teenuseid, toiminguid, selle saidi toimimist ja teie kliendikogemust, ning et mõõta turundusinvesteeringute tootlust ja rahulolu tootemargiga. See võib hõlmata teie teabe kasutamist turu-uuringute korraldamiseks. Samuti võime kasutada teie isikuandmeid klienditeeninduse eesmärgil ja meie tehnoloogia, süsteemide ning teenuste turvalisuse ja terviklikkuse kaitsmiseks.
 • Me kasutame teie isikuandmeid õiguslikel ja nõuete täitmise eesmärkidel. See hõlmab isikuandmete kasutamist, mis on vajalikud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud õiguslike ja regulatiivsete kohustuste täitmiseks; pettuste ning varguste tuvastamiseks, ennetamiseks ja vastutuselevõtmiseks ning samuti meie teenuste ebaseadusliku või keelatud kasutamise või muu ebaseadusliku või õigusvastase tegevuse ennetamiseks. See võib hõlmata ka Western Unioni ja teiste osapoolte seaduslike õiguste ja nõuete esitamist, kasutamist või kaitsmist ning nõuete täitmise jälgimist ja aruandlust. See võib hõlmata ka teie isikuandmete kasutamist teie isikusamasuse kinnitamiseks ja autentimiseks ning selleks kolmandate osapoolte kasutamist.
 • Võime töödelda teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, nagu on kirjeldatud selles avalduses. See hõlmab nõusolekut turundusteadaannete saamiseks või muudel kohaldatava seaduse järgi nõutavatel juhtudel. Kui me taotleme teie nõusolekut, teavitame teid sellest, millistel eesmärkidel teie andmeid töödeldakse.
 • Teavitame teid, kui vajame teie andmeid pakutavate teenuste osutamiseks või kui see on seaduse järgi nõutav. Teatavatel juhtudel, näiteks rahaülekandeteenuste osutamisel, ei pruugi meil olla võimalik teenuseid pakkuda, kui te teatud isikuandmeid ei esita.

 

Western Union teavitab teid teie nõusolekul ka meie toodete ja teenustega seotud pakkumistest, kampaaniatest ning uuendustest. See võib hõlmata pakkumisi e-posti, telefoni, tavaposti, SMS-i, sotsiaalmeedia ja muude sidevahendite või digitaalsete kanalite kaudu.

Turundusteadaannetest saate igal ajal loobuda. Kui te ei soovi enam meilt turundusega seotud teadaandeid saada, võite sellest loobuda, järgides vastavas elektroonilises teadaandes toodud juhiseid või võttes meiega ühendust nii, nagu on kirjeldatud jaotises „MEIEGA ÜHENDUSE VÕTMINE“.

Pange tähele, et kui loobute meilt turundusega seotud teadaannete saamisest, võime siiski saata teile olulisi teenuste, halduse või tehingutega seotud teadaandeid.

Western Unioni teenused ega tooted ei ole suunatud alla 13-aastastele lastele. Western Union ei kogu ega säilita teadlikult meie jaemüügiesinduste, veebisaidi või mobiilirakenduste kaudu alla 13-aastastelt isikutelt saadud andmeid.

Western Unioni veebisait võib olla seotud kolmandate osapoolte veebisaitidega. Western Union ei ole vaadanud üle, ei juhi ega vastuta meie veebisaidiga seotud veebisaitide sisu või privaatsustavade eest. Western Union ei vastuta nende saitide, sisu ega privaatsuspoliitika eest. Western Union ei toeta kolmandate osapoolte veebisaite ega võta mingit vastutust mis tahes teabe, tarkvara või muude toodete või materjalide eest, mida võite seal leida, ega tulemuste eest, mida võite nende kasutamisel saada.

Western Union võib mis tahes selles avalduses loetletud eesmärgil avaldada kohaldatavaid isikuandmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie nime, kontaktandmeid, riiklikku identifitseerimisnumbrit, kliendi ID-numbrit, aadressi, tehingute ajalugu ja pangakontot puudutavaid andmeid, järgmist liiki organisatsioonidele või osapooltele.

 • Western Unioni grupi ettevõtted ja sidusettevõtted, sealhulgas need, mis on loetletud jaotises „WESTERN UNIONI JURIIDILISED ÜKSUSED“.
 • Tehinguga seotud nõutavad kohalikud rahaülekannete litsentsimisüksused, sealhulgas need, mis on loetletud jaotises: „MITTESEOTUD KOHALIKUD LITSENTSIMISÜKSUSED“.
 • Meie agendid või äripartnerid, kes hõlbustavad teie taotletud rahaülekannet või konkreetset teenust.
 • Teenusepakkujad, maksete töötlejad, panganduspartnerid ja andmetöötlejad, kellega on sõlmitud leping äri- ja klienditeeninduse osutamiseks.
 • Klienditeenindus, mis põhineb vajaduse korral teie nõusolekul, sealhulgas meie nimel tehtud turundus, reklaam ja klientide rahulolu ning turu-uuringud.
 • Teenusepakkujad ja andmetöötlejad, kellega on sõlmitud leping, et aidata meil kinnitada teie esitatud andmete täpsust ning autentida teie isikusamasust ja juhtida turbe, pettuste ning identiteediga seotud riske.
 • Kolmandad osapooled, kellele olete teenuste osutamise eesmärgil andnud juurdepääsuloa oma kontole ja/või kontoteabele, näiteks kontoteabe teenuse pakkujad ja makse algatamise teenuse pakkujad.

Võime edastada oma valduses olevaid isikuandmeid seoses kogu või osa meie ettevõtte müügi või üleandmisega. Kui seda nõutakse või lubatakse kohaldatavate seaduste ja määrustega, võime teie isikuandmeid avaldada ka tervikuna reguleerivatele ning finantsjärelevalveasutustele, õiguskaitseasutustele, kohtutele, valitsustele või valitsusasutustele, et täita nõudeid ja õiguslikke kohustusi või kaitsta või kindlustada Western Unioni või teiste õigusi ning huvisid.

Edastame teie andmeid osapooltele riikides, mis on väljaspool riiki, kus andmed koguti, sealhulgas, kuid mitte ainult, USA-s, nagu seda lubavad või nõuavad kohaldatavad seadused, reguleerivad asutused, õiguskaitseorganid ja valitsusasutused. Peale selle, kui te saadate raha teise riiki või saate raha teisest riigist, oleme selle riigiga kohustatud jagama teie teatud isikuandmeid, kui see on seadusega nõutud või lubatud. Edastame teie teatud isikuandmed meie andmekeskustele, mis asuvad USA-s või piirkonna sees, kui seda nõuavad kohalikud seadused, ja töötleme neid selleks, et täita meie teenuste suhtes kehtivaid nõudeid ning õiguslikke kohustusi. Talletame oma USA andmekeskuses ka teatud isikuandmeid, mida kogume teie turundusvalikute põhjal. Western Unioni teenuste kasutamisega nõustute, et selline andmete edastamine võib toimuda väljaspool teie elukohariiki.

Isikuandmeid, mida edastatakse väljapool EMP-d asuvatesse riikidesse, mille puhul Euroopa Komisjon on leidnud, et need ei paku piisavat kaitset, kaitsevad asjakohased lepingutingimused või muud EL-i heakskiidetud mehhanismid, nagu on seadusega ette nähtud. Koopia nendest meetmetest leiate järgmiselt veebisaidilt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/rules-international-transfers-personal-data_en

Teie isikuandmeid säilitatakse seadusega ette nähtud perioodide kohaselt, mis sisalduvad finantstehingute suhtes kohaldatavates määrustes, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning teistes kehtivates seadustes. Vastasel juhul säilitame teie andmeid ainult siis, kui see on vajalik konkreetse eesmärgi täitmiseks, mille jaoks need koguti, või selleks, et lahendada mis tahes päring, mille võite tõstatada. Tavaliselt ei säilita me teie andmeid kauem, kui on vajalik selle eesmärgi või nende eesmärkide saavutamiseks, milleks need koguti, välja arvatud juhul, kui meil on õiguslik kohustus neid pikemalt säilitada või kui säilitamine on Western Unioni õigusliku olukorra tõttu soovitatav (näiteks seoses kehtivate aegumistähtaegade, kohtuasjade või regulatiivsete juurdlustega).

Teil on õigus teada, kas me töötleme teie isikuandmeid ja taotleda meilt tasuta koopiat oma andmetest. Teil on õigus nõuda struktureeritud ja masinloetavas vormis koopiat teatud meile esitatud andmetest. Me võime nõuda teilt mõistlikku tasu teabe esitamise eest või teie taotluse korral mitte tegutseda, kui taotlus on ilmselgelt põhjendamatu või ülemäärane. Teil on õigus nõuda, et me teile turundusteadaannete saatmise lõpetaksime. Teil on õigus nõuda, et me parandaksime teid puudutavaid andmeid, mis on puudulikud, ebatäpsed või aegunud. Teil on õigus nõuda, et kustutaksime teatud teid puudutavaid andmeid, piiraksime teid puudutavate andmete teatud kasutusviise ja esitada ka teatud kasutusviiside kohta vastuväiteid. Kui töötleme isikuandmeid teie nõusoleku alusel, võite oma nõusoleku kohaldatava seaduse järgi tühistada. Registreeritud kasutajad võivad külastada ka veebisaiti westernunion.com ja muuta profiili sätteid. Teil on ka õigus esitada kaebus asjaomasele andmekaitse regulaatorile või järelevalveasutusele meie isikuandmete töötlemise kohta. Kui saame päringu, võime teilt isikusamasuse tuvastamiseks lisateavet küsida. Mõnes olukorras võime keelduda tegutsemisest või piirata teie õigusi, nagu kohaldatav seadus seda lubab. Nende õiguste kasutamiseks külastage meie andmesubjekti juurdepääsu taotlemise portaali või võtke Western Unioniga ühendust jaotise „MEIEGA ÜHENDUSE VÕTMINE“ kohaselt. Püüame vastata teie taotlusele 30 päeva jooksul, kuid meil võib teatud asjaoludel olla õigus seda tähtaega pikendada. Täidame teie taotluse kohaldatava seaduse kohaselt.

Kui teil on küsimusi või kaebusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, palume teil esitada oma päring kirjalikult. Me tegeleme teie päringuga ja vastame teile kirjalikult, tavaliselt 30 päeva jooksul pärast päringu saamist. Samuti saate meiega, sealhulgas meie andmekaitseametnikuga, ühendust võtta aadressil wuprivacy@westernunion.com.

Kui soovite meiega ühendust võtta maksuvaba või kohaliku telefoninumbri kaudu, siis külastage järgmist veebisaiti, et võtta ühendust WU klienditeenindusega: https://wucare.westernunion.com/s/customer-care-home

Western Union jätab endale õiguse seda privaatsusavaldust muuta. Paranduste korral postitatakse värskendatud privaatsusavaldus sellele veebisaidile. Soovitame teil tungivalt see privaatsusavaldus saidi külastamisel läbi lugeda, et oleksite ajakohaseima avaldusega kursis.

Tarbijad USA-s, sealhulgas Vermontis, Californias, Põhja-Dakotas, Texases ja Nevadas, saavad Western Unioni privaatsusteadet näha lingitud veebisaidil.

 

Üksus

Kontaktandmed/-aadress

Western Union Financial Services (Austraalia) PTY. LTD.

Level 7

400 George Street

Sydney, NSW 2000 Austraalia

Western Union International Bank GmbH (Austria)*

THE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 Vienna

Western Union Retail Services Belgium

Place Louise 6, 1060 Saint-Gilles, Belgium, Belgium

Western Union Financial Services (Canada), Inc.

925 Marine Dr

North Vancouver, V7P 1S2 Kanada

Western Union Network (Canada) Company

Suite 900, 1959 Upper Water Street, Halifax, NS, Canada B3J 3N2

Western Union Payment Services GB Limited

200 Hammersmith Road, London, Suurbritannia, W6 7DL

Western Union Payment Services Ireland Ltd (Iirimaa)**

Unit 9

Richview Business Park

Clonskeagh, Dublin, 14 Iirimaa

Western Union International Limited (Iirimaa)

Unit 9

Richview Business Park

Clonskeagh, Dublin, 14 Iirimaa

Western Union Network (Ireland) Limited

Unit 9

Richview Business Park

Clonskeagh, Dublin, 14 Iirimaa

Western Union Japan KK

Metro City Kamiyacho 7f, 1-5, Toranomon 5-Chome, Minato-Ku Tokyo, Jaapan

Western Union Payments (Malaysia) Sdn Bhd

16th Floor, Wisma Sime Darby, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur, Malaisia

Grupo Dinámico Empresarial S.A. de C.V.

Av. Paseo de la Reforma No. 505, piso 17, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México

Western Union MT East (Venemaa)

16A Bldg, Leningradskoe shosse

125171, Moscow, Venemaa

Western Union Financial Services, Inc. (USA)

7001 E Belleview Avenue, Denver, CO

Western Union International Services, LLC

100 Summit Ave Montvale, NJ 07645

* Vastutav andmetöötleja selles avalduses kirjeldatud teenuste puhul Austrias, Belgias, Bulgaarias, Horvaatias, Küprosel, Tšehhis, Taanis, Eestis, Fääri saartel, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Gröönimaal, Ungaris, Islandil, Iirimaal, Itaalias, Lätis, Liechtensteinis, Leedus, Luksemburgis, Maltal, Madalmaades, Norras, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Slovakkias (Slovaki Vabariigis), Sloveenias, Hispaanias, Rootsis, Šveitsis, Ühendkuningriigis

**Vastutav andmetöötleja isiklike jaemüügiteenuste puhul Austrias, Belgias, Bulgaarias, Horvaatias, Küprosel, Tšehhis, Taanis, Eestis, Fääri saartel, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Gröönimaal, Ungaris, Islandil, Iirimaal, Itaalias, Lätis, Liechtensteinis, Leedus, Luksemburgis, Maltal, Madalmaades, Norras, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Slovakkias (Slovaki Vabariigis), Sloveenias, Hispaanias, Rootsis, Šveitsis, Ühendkuningriigis

 

 

Riik

Üksus

Kontaktandmed/-aadress

Bahrein

NEC B.S.C partnerlus

http://www.nec-bh.com/

 

Costa Rica

Airpak Fidelity Corp’i partnerlus

Airpak Fidelity Corp

Paseo Colon, Torre Mercedes Piso 7, San Jose

Costa Rica

Telefon: (506) 4800 1703

Ecuador

Transferunion S.A. partnerlus

https://www.redactiva.com/redactiva/contactanos

E-posti aadress: comentarios@activaecuador.com

Guatemala

Airpak Fidelity Corp’i partnerlus

Airpak Fidelity Corp:

16 Calle 0-53 Zona 10, Edif. Torre Internacional Nivel 15, Guatemala

Telefon: 502 2410 1051

Jamaica

GraceKennedy rahaülekandeteenuste partnerlus

GraceKennedy Remittance Services Ltd.

2-6 Trafford Place

Kingston 5

Jamaica

Telefon: (876) 926 2454

E-posti aadress: wuonline@gkco.com

Kuveit

Aman Exchange Company W.L.L.

http://www.amankuwait.com/AmanWebsite/index.html

E-posti aadress: info@amankuwait.com

Malaisia

Western Union Payments (Malaisia) Sdn Bhd (WUPM)

Telefon: 800 81 3399

E-posti aadress: malaysia.customer@westernunion.com

Katar

Alfardan Exchange LLC

Telefon: 800 3950

E-posti aadress: wu.support@alfardanexchange.com.qa

Ukraina

PrivatBank, JSC CB PrivatBank (Ukraina)

E-posti aadress: hotline@privatbank.ua

Araabia Ühendemiraadid

Al Fardan Exchange LLC

E-posti aadress: wu.support@alfardanexchange.com