Декларация за защита на личните данни

Контрольори на данни

Контрольор на данни

„Western International Bank GmbH“

Дата на влизане в сила: 9 септември, 2015

Тази декларация за защита на личните данни описва как Western Union събира и използва вашата лична информация, която ние получаваме, когато посещавате или използвате нашия уеб сайт в Европейската икономическа зона.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Western Union събира лична информация за вас от различни източници, които включват, но не се ограничават до посочените по-долу. Вие се съгласявате с обработването на тази информация за целите и по начините, описани в настоящата Декларация за защита на личните данни, включително прехвърлянето на вашата лична информация извън Европейската икономическа зона към държави, които включват, но не се ограничават до САЩ.

 • Ние събираме лична информация, която вие предоставяте, когато: (a) вие подавате заявление до нас или някой от нашите филиали, агенти на Western Union („Филиали“) да изпращате или получавате пари, да се регистрирате за или да използвате други наши продукти или услуги; (б) вие изпращате лична информация в приложения или други формуляри на нас или наши Филиали; или (в) вие изпращате по друг начин лична информация на нас, наши Филиали или други.
 • Ние събираме и генерираме лична информация за вас и ваши транзакции с нас или наши Филиали.
 • Ние събираме лична информация за вас от различни източници на трети страни, като наши фирмени клиенти, правителствени агенции и агенции за потребители и отчитане на кредити и други доставчици на информация, които ни подпомагат да ви предоставяме исканите продукти или услуги или ни помагат да извършваме дейността си.
 • Ние събираме лична информация, когато от нас се изисква да направим това по закон и като част от програми за съответствие, в частност онези, които са свързани с борбата с прането на пари и защитата срещу престъпна и измамна дейност.
 • Ние събираме лична информация за домейна и хоста, от който вие влизате в интернет, за IP адреса, браузъра и операционната система на вашия компютър, за датата и времето, когато сте осъществили достъп до нашия уеб сайт, и за адреса на сайта, от който се свързвате с нашия уеб сайт, когато ни посещавате.
 • Ние можем да събираме и запазваме подробна информация за вашата банка, карта за разплащане и други данни за плащане, когато използвате наши услуги и за използване при бъдещи транзакции и услуги.
 • Ние събираме лична информация за вас от вашата онлайн активност, както е описано в параграфа по-долу, озаглавен „БИСКВИТКИ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ“.
  Личната информация, която ние събираме, включва, но не се ограничава до име, адрес и телефонен номер, информация за формата на идентификация, използвана за изпращане или получаване на транзакция (където законът го изисква от нас), включително идентификацията и копие от документа за самоличност, активността, свързана с транзакции, банковата сметка и информацията за плащанията, продуктите и услугите, които ползвате при нас, и използването им от ваша страна, както и IP адреса на вашия компютър и други данни за онлайн активност.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Ние използваме личната информация, която получаваме за нашите клиенти, за следните дейности:

 • Да осигуряваме, доставяме и подпомагаме при осигуряването, управлението и доставянето на всякакви продукти и услуги на вас (включително парични преводи, предплатени карти по програми за лоялност и други продукти или услуги на Western Union), както и в помощ на подобряването и развитието на тези услуги.
 • Да ви изпращаме и да ви държим информирани относно търговските съобщения, в зависимост от избора, който сте направили, за продукти и услуги, програми за лоялност или други актуализации на Western Union или трети страни.
 • Да проверяваме всякаква информация, която предоставяте, за да изпълняваме, администрираме и привеждаме в сила транзакции, да управляваме нашите връзки с клиентите, да потвърдим дали отговаряте на условията за каквито и да е услуги или продукти, за които кандидатствате, и да поддържаме точността на нашите записи.
 • Да спазваме законните и регулаторните задължения, включително онези, които са насочени към предотвратяване на прането на пари и свързана с това престъпна дейност или подозрения за престъпна дейност.
 • Ако кандидатствате да станете агент на Western Union, ние ще използваме личната информация, която сте предоставили, за разглеждане на вашата кандидатура и за проверка на това дали сте подходящи и дали отговаряте на условията да бъдете агент.
 • Да ви осигурим най-ползотворна работа с нашия уеб сайт, включително да съхраняваме вашите предпочитания, пароли и друга информация и да следим активността на нашия уеб сайт; да разберете по-добре ефективността на нашите промоционални кампании; да определим дали идвате на нашия сайт от реклама на банер, или от уеб сайт на наш Филиал; да предоставим на допълнителни уеб сайтове информация, която отговаря за вашите нужди, да определим дали вие сте действали в отговор на наши съобщения за промоции.
 • Ние също така ще използваме лична информация за вас, за да усъвършенстваме работата на този сайт и да подобрим взаимоотношението с клиентите и работата на нашата компания.

БИСКВИТКИ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

Ние използваме интернет технологии, като „бисквитки“ и уеб маяци, за различни цели, които включват, но не се ограничават до онези, определени по-долу.

 • Да ни помагат да ви предоставяме услуги.
 • Да ви позволят да сменяте уеб страници по време на вашето посещение, без да се налага да въвеждате паролата си повторно.
 • Да следим временно активността на нашия уеб сайт.
 • Да определим дали идвате на нашия сайт от реклама на банер, или от уеб сайт на Филиал.
 • Да предоставяме на допълнителни уеб сайтове информация, която отговаря за вашите нужди.
 • Да ви идентифицираме, когато посещавате уеб сайта, да персонализираме съдържанието на уеб сайта за вас и да ви помагаме при изпълнение на транзакции и достъп до информация за акаунт.

Western Union внедри възможността потребителят да управлява „бисквитки“ на нашите уеб сайтове. Ние ще прочитаме или записваме „бисквитки“ само на базата на нивото на вашите предпочитания (забележка: „бисквитките“, зададени преди да промените нивото на вашите предпочитания, се запазват на компютъра ви, за да ги премахнете, моля, вижте настройките на браузъра си). Ако използваният от вас браузър не поддържа JavaScript, можете да научите повече за „бисквитките“, използвани на нашите сайтове, и да управлявате използването на „бисквитки“ само чрез настройките на уеб браузъра си. Моля, обърнете внимание, че ако забраните всички „бисквитки“ на браузъра, това ще ограничи функциите на този сайт и може да се отрази върху възможността да се извърши транзакцията ви.

Щракнете тук, за да управлявате вашите „бисквитки“

За допълнителна информация относно това как Western Union използва „бисквитки“ щракнете тук

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО РАЗКРИВАМЕ

Ние можем да разкриваме лична информация на следните организации:

 • Компаниите от групата на Western Union, които включват, но не се ограничават до Western Union International Limited, Western Union Financial Services Inc. и Western Union Payment Services UK Limited.
 • Компании, които ни помагат да изпълняваме или да подобрим изпълнението на нашата дейност, или да ви предоставяме продукти и услуги.
 • За да спазваме законодателните и регулаторните изисквания, изискванията за сигурност и обработка на данни, нашите и чуждестранните държавни изисквания, приложими за нас, нашите Филиали и доставчици на услуги, които включват, но не се ограничават до законите против прането на пари.
 • На организации, които ни помагат да обработваме транзакции, да потвърждаваме клиентска информация и да предотвратяваме дългове, измами, кражби или загуби.
 • Както е разрешено или изисквано от всякакви приложими закони и разпоредби.

Western Union и нашите Филиали по света могат да разкриват вашата лична информация, която включва, но не се ограничава до вашето име, клиентски идентификационен номер, адрес, схеми на транзакции и данни за банкова сметка, (i) ако национален или чуждестранен закон или съдебен процес го изисква от нас или (ii) на правоприлагащи органи или други държавни официални лица (включително такива в тази държава, САЩ или някъде другаде) за цели, като разкриване, разследване, наказателно преследване и предотвратяване на престъпления, включително пране на пари и свързана престъпна дейност, а получателите могат след това да разкриват личната информация за тези и други свързани цели.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И СИГУРНОСТ

Ние полагаме усилия да поддържаме физически, технически и процедурни защити, които съответстват на приложимите държавни закони и разпоредби, за да защитим вашата лична информация. Ние също така полагаме усилия да ограничим достъпа до информацията до нашите служители, агенти и представители, които трябва да я знаят. Въпреки нашите усилия и както вероятно знаете, трети страни могат незаконно да прихванат или да получат достъп до предаваните данни, изпратени към нас, или могат да се представят за действащи от името на Western Union и да ви дадат грешни указания, за да им разкриете лична информация.

ЛИЧЕН ИЗБОР

Когато сте ни предоставили съгласието си да използваме, съхраняваме или разкриваме ваша информация, вие имате правото да го оттеглите по всяко време, като използвате информацията за контакт по-долу. Ако оттеглите вашето съгласие, ние ще престанем да използваме тази информация, освен ако законът не изисква от нас да продължим да го правим.

Western Union запазва вашия избор и хронологията на транзакциите съгласно нашите правила за съхранение на записи. Ако не извършите друга транзакция в рамките на периода на съхранение, вашата лична информация, както и вашият избор, ще бъдат премахнати.

ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Вие можете да поискате (като се свържете с нас по начина, посочен по-долу) подробности за личната информация, която съхраняваме, и да поискате от нас да поправим или изтрием всякаква погрешна или остаряла лична информация. Ние си запазваме правото да проверяваме самостоятелно подадените заявки. За да защитим вашата лична информация, ние също ще предприемаме целесъобразни действия, за да проверим вашата самоличност, преди да правим каквито и да е корекции. Където е разрешено от закона, ние си запазваме правото да наложим такса за обслужване за предоставянето на всякаква информация на вас във връзка с вашето искане.

ВЪНШНИ УЕБ САЙТОВЕ

Уеб сайтът на Western Union може да разполага с връзки към уеб сайтове на трети страни или такива уеб сайтове могат да разполагат с връзки към него. Western Union не носи отговорност за съдържанието или практиките за защита на личната информация, използвани от уеб сайтове, които разполагат с връзки към нашия уеб сайт или към които той има връзки.

ПРОМЕНИ

Western Union си запазва правото да променя настоящата Декларация за защита на личните данни. При възникване на промени или допълнения, актуализираните Декларации за защита на личните данни ще бъдат публикувани на този уеб сайт. Призоваваме ви да преглеждате настоящата Декларация за защита на личните данни, когато посещавате уеб сайта, за да получите най-актуалната декларация. Вие можете да променяте своите избори по всяко време.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате някакви въпроси или запитвания, моля, свържете се с нас на.