• Odbiorca
  • Płatność
  • Przegląd
  • Potwierdzenie

Często zadawane pytania Norwegia

Wysyłanie pieniędzy na telefon komórkowy


 

 

W jaki sposób mogę wysłać pieniądze na telefon komórkowy?

Jeśli odbiorca mieszka w kraju, w którym oferujemy tę usługę, możesz wysłać pieniądze bezpośrednio na jego telefon komórkowy. Upewnij się, czy odbiorca aktywował portfel mobilny u jednego ze współpracujących z nami operatorów telefonii komórkowej w swoim kraju.

Sprawdź dostępne kraje docelowe i sieci komórkowe.

^ Wróć do góry

 

Co to jest portfel mobilny?

Portfel mobilny to elektroniczne konto powiązane z telefonem komórkowym danej osoby. Pieniądze można deponować w formie elektronicznej oraz korzystać z nich tak jak z gotówki. Portfele mobilne są używane do płacenia za produkty, usługi transportu publicznego i użyteczności publicznej, a także do opłacania rachunków i podejmowania gotówki.

^ Wróć do góry

 

Czy pieniądze mogę przesłać na dowolny telefon komórkowy?

Przekazy pieniężne mogą być dokonywane tylko na telefony komórkowe należące do sieci telefonii komórkowej, które współpracują z Western Union.

^ Wróć do góry

 

Czy nadawca musi posiadać telefon komórkowy?

Nie, nadawca nie musi posiadać telefonu komórkowego, aby dokonać przekazu pieniężnego na telefon komórkowy. Jeśli jednak nadawca posiada telefon komórkowy i zdecyduje się podać swój numer, otrzyma wiadomość tekstową z potwierdzeniem, że pieniądze zostały dostarczone lub powiadomieniem o ewentualnych problemach.

^ Wróć do góry

 

Jakie są kursy wymiany walut?

Kursy wymiany dla przekazów pieniężnych na telefon komórkowy są obliczane, stosowane i wyświetlane w chwili wysyłania pieniędzy, chyba że lokalne przepisy prawa stanowią inaczej.

^ Wróć do góry

 

Co się stanie, jeśli nadawca poda nieprawidłowy numer telefonu komórkowego odbiorcy?

Środki są wysyłane w oparciu o podany numer telefonu komórkowego. Aby mieć pewność, że pieniądze trafią do wybranego odbiorcy, musisz podać prawidłowy numer telefonu komórkowego.

^ Wróć do góry

 

Jak można zapewnić bezpieczeństwo przekazu pieniężnego na telefon komórkowy?

Aby wysłać pieniądze do portfela mobilnego, nadawca musi podać dane identyfikacyjne. Transakcje są przetwarzane zgodnie z przepisami kraju nadawcy oraz regulacjami dotyczącymi przekazów transgranicznych. Operatorzy telefonii komórkowej zabezpieczają portfele mobilne swoich klientów za pomocą kodu PIN i innych metod. Więcej informacji możesz uzyskać u swojego dostawcy usług.

Jeśli zgubisz swój telefon komórkowy lub ktoś go ukradnie, skontaktuj się ze swoim operatorem telefonii komórkowej, który dla bezpieczeństwa zablokuje lub zawiesi możliwość korzystania z portfela mobilnego.

^ Wróć do góry

 

W jakiej walucie pieniądze są wypłacane odbiorcom?

Przekazy pieniężne na telefon komórkowy są wypłacane w lokalnej walucie kraju odbiorcy.

^ Wróć do góry

 

Skąd odbiorca wie, że do jego portfela mobilnego wpłynęły środki?

Odbiorca otrzyma od swojego dostawcy usług telefonii komórkowej wiadomość tekstową z potwierdzeniem, że pieniądze zostały dostarczone lub powiadomieniem o ewentualnych problemach.

W których krajach pieniądze wysłane przez Internet można odebrać za pomocą telefonu komórkowego?

Sprawdź dostępne kraje docelowe i sieci komórkowe.

^ Wróć do góry