• Odbiorca
  • Płatność
  • Przegląd
  • Potwierdzenie

Często zadawane pytania Norwegia

Wysyłanie pieniędzy na konto bankowe


 

 

Czym jest usługa przekazu pieniężnego Western Union® Direct to Bank Account?

Usługa przekazu pieniężnego Direct to Bank Account oferuje nadawcom łatwy i wygodny sposób przesłania środków bezpośrednio na konto bankowe odbiorcy.

Więcej informacji.

^ Wróć do góry

 

Jakie informacje musi podać nadawca, aby wysłać przekaz pieniężny Direct to Bank Account?

Dane bankowe wymagane w celu wysłania przekazu pieniężnego Direct to Bank Account są różne w poszczególnych krajach. Zasadniczo należy znać:

nazwę banku Odbiorcy, kod banku i numer konta bankowego Odbiorcy, kwotę i walutę przelewu. W sekcji Przekaz na konto bankowe — Informacje krajowe możesz sprawdzić, jakie konkretnie dane są wymagane w każdym kraju.

^ Wróć do góry

 

W jaki sposób mogę wysłać pieniądze na konto bankowe?

Ta usługa jest dostępna w niektórych krajach. Pieniądze zazwyczaj wpływają na konto odbiorcy w ciągu 1–2 dni roboczych. Pieniądze mogą wpłynąć tego samego dnia lub w ciągu 3 dni roboczych, w zależności od tego, kiedy i gdzie są przesyłane.

Po wysłaniu pieniędzy poproś odbiorcę o skontaktowanie się z bankiem lub sprawdzenie wyciągu bankowego w celu ustalenia, czy środki wpłynęły.

Dowiedz się więcej o wysyłaniu pieniędzy na konto bankowe.

^ Wróć do góry

 

Co to jest kod banku?

Kod banku to ciąg cyfr używany do identyfikacji banków na całym świecie. Kod banku może składać się z 3–23 cyfr, zależnie od kraju i rodzaju kodu.

Kod banku może być określany jako:

  • kod BSB
  • kod SWIFT
  • kod BIC (Bank Identification Code)
  • CHIPS (Clearing House Inter-Bank Payment System) — tylko USA i Kanada
  • kod NCC (National Clearing Code)
  • kod BSC (Bank Sort Code)
  • kod IFSC (Indian Financial System Code)

W niektórych krajach oprócz kodu banku potrzebny może być także międzynarodowy numer konta bankowego (IBAN).

Kod banku i kod IBAN (jeśli dotyczy) należy uzyskać od swojego odbiorcy.

Dowiedz się więcej o wysyłaniu pieniędzy na konto bankowe.

^ Wróć do góry

 

Co to jest kod IBAN?

Kod IBAN jest używany w niektórych krajach w celu identyfikacji konta bankowego klienta. IBAN składa się z literowego kodu kraju, 2 cyfr oraz aż 35 znaków identyfikujących konto bankowe.

Kod IBAN należy uzyskać od swojego odbiorcy.

Dowiedz się więcej o wysyłaniu pieniędzy na konto bankowe.

^ Wróć do góry

 

W jakich walutach można wypłacać środki?

Wypłaty mogą być dokonywane wyłącznie w walucie lokalnej. Nadawcy powinni zapewnić, że konto bankowe odbiorcy jest kontem w walucie lokalnej, aby uniknąć możliwych opóźnień w realizacji usługi lub dodatkowych opłat nałożonych przez bank odbiorcy.

^ Wróć do góry

 

Kiedy moje pieniądze tam dotrą?

Zwykle zajmuje to od 1 do 2 dni roboczych. Czas oczekiwania jest różny w zależności od tego, gdzie i kiedy pieniądze są przesyłane.

Dowiedz się więcej o wysyłaniu pieniędzy na konto bankowe.

^ Wróć do góry

 

Jak mogę dowiedzieć się, czy moje pieniądze zostały wysłane?

W celu śledzenia statusu przekazu pieniężnego można skorzystać z usługi w zakresie statusu przekazu. Wystarczy znać numer kontrolny przekazu pieniężnego (MTCN) oraz imię i nazwisko nadawcy.

^ Wróć do góry

 

Co to jest kod BIC?

Kod BIC to obowiązujący na całym świecie kod identyfikacyjny banku. Kod BIC odpowiada kodowi SWIFT i składa się z 8 lub 11 cyfr.

^ Wróć do góry