• Odbiorca
 • Płatność
 • Przegląd
 • Potwierdzenie

Często zadawane pytania Norwegia

Ochrona konsumentów


Doceniamy działalność Twojej firmy jako podmiotu korzystającego z usługi przekazu pieniężnego Western UnionSM i jesteśmy dumni, że możemy dostarczać Twoje pieniądze do wyznaczonych odbiorców szybko, wygodnie i rzetelnie. Jednakże na całym świecie są osoby, które spróbują wykorzystać każdy system w celu otrzymania płatności w związku z nielegalną sprzedażą lub nagabywaniem.

Upewnij się, czy znasz osobę, której wysyłasz pieniądze. Jeśli kupujesz produkty lub usługi i płacisz za nie za pośrednictwem sieci Western Union, Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie reputacji i legalności działalności danego sprzedawcy. Western Union nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie towarów czy usług ani za ich jakość.

Rozłącz się, jeśli rozmówca zacznie instruować Cię, jak odpowiadać na pytania zadawane przez Western Union.

Każdy odpowiada za bezpieczeństwo. Bądź na bieżąco. Poznaj najnowsze trendy w oszustwach konsumenckich.

Pamiętaj, że jeśli coś wydaje się zbyt piękne, by było prawdziwe, to prawdopodobnie jest fikcją.

 

 

Czy istnieją powszechne scenariusze oszustw konsumenckich, o których należy pamiętać?

Zachowaj ostrożność, jeśli musisz uiścić opłatę przed otrzymaniem pożyczki.

Uważaj na przedstawicieli zakładów pieniężnych, konkursów lub loterii, którzy każą Ci przesłać do nich pieniądze w celu odbioru wygranej. Wiele firm organizuje fałszywe konkursy, które wymagają przekazania pieniędzy bez żadnej prawdziwej nagrody w zamian.

Należy uważać również na niepożądane listy lub wiadomości e-mail od urzędników państwowych z Nigerii lub innych obcych krajów z prośbą o pomoc w przekazaniu nadwyżki środków z obcego państwa na Twoje konto bankowe.

Uważaj na telefony od rzekomych przedstawicieli policji twierdzących, że ktoś, kogo znasz brał udział w wypadku lub został aresztowany i prosi o przekazanie pieniędzy.

Uważaj na niepożądane listy lub wiadomości e-mail z ofertą nierealistycznej ceny za drogi lub unikatowy towar.

Upewnij się, czy znasz osobę, której wysyłasz pieniądze. Jeśli kupujesz produkty lub usługi i płacisz za nie za pośrednictwem sieci Western Union, Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie reputacji i legalności działalności danego sprzedawcy. Western Union nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie towarów czy usług ani za ich jakość.

^ Wróć do góry

 

Otrzymałem(-łam) podejrzaną wiadomość e-mail od osoby podającej się za przedstawiciela Western Union — jak mam postąpić w takiej sytuacji?

W przypadku otrzymania wiadomości e-mail od firmy podającej się za Western Union, ale braku pewności, czy faktycznie została ona wysłana przez westernunion.com lub westernunion.ie, nie należy klikać żadnych łączy w niej zawartych. Może to być próba tzw. phishingu w celu nielegalnego pozyskania od Ciebie danych podlegających szczególnej ochronie. W takiej sytuacji należy bezzwłocznie skontaktować się lokalnymi władzami.

Western Union nigdy nie wysyła wiadomości e-mail z prośbą o podanie identyfikatora, hasła czy danych karty kredytowej użytkownika.

^ Wróć do góry

 

Czy funkcja Pytania testowego może ochronić moje środki pieniężne lub opóźnić wypłatę środków w ramach transakcji?

Funkcja „Pytania testowego” w usłudze przekazu pieniężnego Western Union Money TransferSM została opracowana z myślą o sytuacjach awaryjnych, w których odbiorca nie ma przy sobie odpowiedniego dokumentu tożsamości (np. w przypadku kradzieży jego portfela z dokumentami tożsamości). Nigdy nie należy jej używać jako dodatkowego zabezpieczenia w celu narzucenia terminu lub opóźnienia płatności w ramach transakcji. W wielu placówkach Western Union odbiorca otrzyma środki bezzwłocznie po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości nawet, jeśli odbiorca nie zna odpowiedzi na pytanie testowe.

^ Wróć do góry

 

Czy Western Union oferuje usługę depozytu lub dowolną innego typu formę ochrony nabywcy?

Western Union nie oferuje usługi depozytu ani żadnej innej formy ochrony zakupu. Western Union zajmuje się przekazywaniem środków pieniężnych od nadawcy do odbiorcy. Ostrzegamy i upominamy użytkowników naszych usług, by nie wysyłali pieniędzy osobom, których nie znają. Nadawca ma obowiązek znać osobę, do której wysyłane są środki pieniężne. Używanie fikcyjnego imienia i nazwiska lub zmiana imienia i nazwiska odbiorcy po wysłaniu przekazu pieniężnego nie gwarantuje bezpieczeństwa środków pieniężnych. Jeśli odbiorca przedstawi odpowiedni dokumentu tożsamości z tym samym imieniem i nazwiskiem, które widnieją na przekazie pieniężnym, płatność zostanie zrealizowana.

Należy uważać na zewnętrznych dostawców oferujących usługi odbioru lub przechowania, chyba że są to uznani i licencjonowani dostawcy usług depozytowych. Western Union nie świadczy usług depozytowych, usługi tej firmy nie powinny być wykorzystywane jako usługi depozytowe i aktualnie firma nie jest powiązana z żadnymi usługami depozytowymi.

^ Wróć do góry

 

Czy mogę płacić za zakupy dokonywane na aukcjach internetowych za pośrednictwem Western Union?

W przypadku aukcji internetowych należy uważnie sprawdzić opinie na temat sprzedawcy oraz znać sygnały ostrzegawcze wskazujące na oszukańcze aukcje. W większości witryn aukcyjnych można znaleźć wytyczne dotyczące bezpieczeństwa lub sekcję często zadawanych pytań, które pomagają w zidentyfikowaniu potencjalnie oszukańczej sprzedaży. Zachowaj ostrożność, jeśli sprzedawca używa bezpłatnego adresu e-mail lub nalega na zaakceptowanie tylko jednej formy płatności. Zgłaszaj do serwisu aukcyjnego, za pośrednictwem którego kupiłeś(-łaś) dany towar, każdą podejrzaną aktywność oraz wnoś skargi w przypadku niedostarczenia produktów.

Pamiętaj, że Western Union nigdy nie występuje w charakterze poręczyciela osoby kupującej na aukcjach internetowych ani nie ręczy za zachowanie sprzedawcy.

^ Wróć do góry

 

Co mogę zrobić w sytuacji, gdy podejrzewam oszustwo lub jestem ofiarą oszustwa?

Skontaktuj się ze swoim krajowym urzędem ds. konsumentów, jeśli masz wątpliwości lub podejrzenia co do niepożądanych wiadomości e-mail, korespondencji pocztowej czy rozmowy telefonicznej.

Jeśli uważasz, że padłeś(-łaś) ofiarą oszustwa, możesz skontaktować się lokalnym posterunkiem policji lub z nami: spoof@westernunion.com.

^ Wróć do góry

 

Jakie działania podejmuje Western Union w celu ochrony moich danych?

Western Union stosuje różnorodne techniki, w tym technologię SSL, aby chronić Twoje dane osobowe.

Możesz dodatkowo zapewnić bezpieczeństwo swojego hasła, stosując się do następujących wskazówek:

 • Zadbaj o to, by Twoje hasło było trudne do odgadnięcia. Unikaj używania dowolnej części swojego imienia czy nazwiska, daty urodzenia lub jakichkolwiek słów, które można łatwo z Tobą powiązać.
 • Stosuj kombinację liter i cyfr oraz połączenie wielkich i małych liter.
 • Używaj wielu różnych haseł do różnych kont, aby zminimalizować ryzyko w przypadku ujawnienia jednego hasła.
 • Unikaj zapisywania swojego hasła w miejscach, w których może być narażone na odkrycie.

Możesz dodatkowo chronić swoje hasła, dbając o aktualizację swojego oprogramowania do skanowania wirusów oraz uruchamiając programy antyszpiegowskie. Programy te mogą pomóc Ci w zapewnieniu ochrony przed wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem, które mogłyby wyłudzić Twoją tożsamość, nawet jeśli będzie Ci się wydawać, że Twój komputer działa bez zarzutu.

Jeśli korzystasz z systemu Microsoft Windows, sprawdź, czy włączona jest funkcja aktualizacji systemu Windows w celu jego skuteczniejszej ochrony. Więcej informacji na temat aktualizacji systemu Microsoft Windows jest dostępnych na stronie http://www.microsoft.com.

Zachowaj szczególną ostrożność podczas wprowadzania swojego hasła na komputerze, który nie należy do Ciebie. Wirusy, programy szpiegujące lub ustawienia przeglądarki mogą być wykorzystywane w celu naruszenia Twojego konta poprzez odnotowanie Twojej nazwy użytkownika i hasła.

^ Wróć do góry

 

W jaki sposób mogę wyświetlić Certyfikaty SSL w celu sprawdzenia autentyczności witryny?

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer możesz wyświetlić certyfikat bezpieczeństwa (SSL), wykonując następujące kroki:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolną bezpieczną stronę w obrębie witryny (dowolna strona z adresem rozpoczynającym się od „HTTPS://” i małym symbolem kłódki wyświetlanym w prawym dolnym rogu).
 2. Kliknij opcję „Właściwości” w menu.
 3. Kliknij przycisk „Certyfikaty”, aby wyświetlić certyfikat(y) SSL witryny.

W przeglądarce Mozilla Firefox możesz wyświetlić certyfikat bezpieczeństwa (SSL), wykonując następujące kroki:

 1. Na dowolnej bezpiecznej stronie w obrębie witryny (strony z adresem rozpoczynającym się od „HTTPS://” i małym symbolem kłódki wyświetlanym w prawym dolnym rogu) przejdź do menu „Narzędzia” w górnej części okna przeglądarki i wybierz „Informacje o stronie”.
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz kartę „Bezpieczeństwo”.
 3. Na karcie „Bezpieczeństwo”, kliknij przycisk „Wyświetl”, aby wyświetlić certyfikat bezpieczeństwa.

^ Wróć do góry