• Mottagare
  • Betalning
  • Granskning
  • Kvitto

Juridiska frågor

 Villkor för Western Union®


Sverige: Villkor för Western Union® Online-tjänster för penningöverföring

DET ÄR VIKTIGT ATT DU LÄSER OCH FÖRSTÅR VILLKOREN INNAN DU GODKÄNNER DEM. DE INNEHÅLLER BEGRÄNSNINGAR FÖR OMFATTNINGEN AV VÅRA SKYLDIGHETER GENTEMOT DIG, LIKSOM BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG FRÅN VÅRT ANSVAR FÖR SKADOR SOM DU KAN DRABBAS AV SOM ETT RESULTAT AV EN WESTERN UNION ONLINE PENGARÖVERFÖRING. DE RESPEKTIVE BESTÄMMELSERNA ÄR MARKERADE MED FETSTIL.

Våra villkor används följande definitioner:

a.    ”Bankkort” refererar till en Visa® eller MasterCard® kreditkort eller betalkort;

b.    "Arbetsdag" refererar till en dag som är inte en lördag eller söndag och på vilka banker är öppna för allmän affärsverksamhet i Wien;

c.    ”Kortutgivaren” avser emittenten och ägaren av ett bankkort;

d.    "Betalningssätt" hänvisar till de tillgängliga alternativen till avsändaren för att finansiera en penningöverföring via Western Union Online-tjänst, som kan variera från land till land och kan innefatta bankkort, bankkonto och andra betalningssätt.

e.     ”Förbjuden syfte” refererar till något olagligt syfte; inklusive men inte begränsat till, att göra eller ta emot betalningar för speltjänster, gambling chips eller gambling HP; eller att skicka en betalning till dig själv som mottagare för att bevis finansiella sundhet (RISK FÖR BEDRÄGERIER). eller skapa flera profiler; eller skicka eller ta emot pengar för någon annans räkning.

f.      "Mottagare" avser den person som namnges som mottagare av överföring av pengar (oavsett om denna överföring initierades av en avsändare via Western Union Online-tjänst eller en person genom en Western Union Pengaöverföring).

g.     ”Avsändare” refererar till den person som inledde en överföring av pengar via Western Union onlinetjänsten;

h.    ”Transaktion” refererar varje överföring av pengar som du initiera via Western Union onlinetjänsten;

i.      ”Western Union”, ”vi”, ”vår” eller ”oss” refererar till Western Union International Bank GmbH och Western Union International Limited och när det gäller paragraf 9 i bestämmelserna i avtalet och i hänvisningarna till ”försumlighet eller bedrägeri å våra vägnar” även inkluderar Western Union dotterbolag eller agenter i den mån som dessa anta åtgärder som annars skulle behöva utföras av Western Union för att tillhandahålla Western Union onlinetjänsten;

j.       "Western Union onlinetjänst” refererar tjänster för överföring av pengar som vi tillhandahåller via webbplatsen Western Union webbplats eller Western Union applikationen;

k.     "Western Unions webbplats" eller "hemsida" hänvisar till webbplatsen som vi arbetar för att erbjuda tjänster för penningöverföring och Western Union applikationen Mobil.

l.      ”Du”, ”din” eller ”dina” avser varje person som använder webbplatsen för Western Union som avsändare.

1.              OM OSS

1.1.        Western Union® onlinetjänst erbjuds av Western Union International Bank GmbH (”WUIB”) i samarbete med Western Union International Limited. WUIB är ett österrikiskt aktiebolag med säte i THE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 Vienna, registrerat hos handelsdomstolen i Wien under Bolagsverket nummer 256187t. Dess Databearbetning registreringsnummer är 2111221. Western Union International Limited är ett irländskt bolag (nummer: TO 372428) med säte Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14, Irland.

1.2.    Kunder kan få information om de adresser och timmar av drift av agenter och lokala företrädare genom att ringa detta telefonnummer: +32-(0)2 639 7115. WUIB kan också kontaktas på följande nummer (från Sverige): 020 202 084, eller via e-post skickas till sweden.customer@westernunion.se.

1.3.        WUIB är föremål för tillsyn av de österrikiska finansiella marknaden myndigheten [Finanzmarktaufsicht] ("finansiella marknaden myndigheten"), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, telefonnummer +43 1 249 59. Mer information om den finansiella marknaden myndigheten är tillgängliga på Internet: www.fma.gv.at.

2.              Våra tjänster

2.1.    Western Union Online-tjänst erbjuder tjänster för penningöverföring nationellt och internationellt. Du måste vara minst 18 år för att få använda Western Union Online-tjänst och du måste ha hemvist i Sverige. Varje överföring av pengar ges en enskild transaktionsnummer, pengar överföring kontrollnummer eller ”MTCN”.

2.2.        Genom att fylla i och samtycker till den information som krävs för att göra en penningöverföring och genom att acceptera dessa villkor, avsändaren instruerar WUIB för att utföra en specifik penningöverföring. Varje enskild postanvisning utgör ett separat avtal mellan WUIB och avsändaren som är begränsad till utförandet av en specifik pengaöverföring. På några ögonblick är ett ramavtal som ingåtts mellan dig och oss som förpliktar oss att utföra individuella och efterföljande överföringar av pengar. Avsändaren skall underrätta mottagaren av överföring av pengar.

2.3.        Med förbehåll för lagstadgade eller regulatoriska krav åtar vi oss att göra medel tillgängliga för inkassering av mottagaren senast i slutet av den bankdag som följer på den bankdag då medlen mottogs ("dagen för mottagandet"). Tidpunkten för mottagandet är ett sådant ögonblick när vi får de medel som skall överföras och de avgifter i samband med nämnda överföring. För penningöverföringar instrueras i pappersform perioden utökar med vid en ytterligare arbetsdag. 

2.4.    För pengar överföras (i) till en stat utanför EES eller (ii) föremål för en flera valutakonvertering mellan euron och en icke-Euro-valutan i en medlemsstat i Europeiska unionen eller ett EES-land eller (iii) som inte ska betalas ut i Euro , medel till förfogande för insamling av mottagaren senast i slutet av den fjärde arbetsdagen efter dagen för mottagandet.

2.5.    För regelbundna överföringar av medel är vanligtvis tillgängliga för insamling i minuter, enligt de öppettider som gäller på respektive ombud platsen. För vissa länder kan tjänsten försenas eller så kan andra begränsningar gälla. Om du behöver ytterligare information, kontakta telefonnumret som anges i punkt 1.2 i dessa villkor.

2.6.    Tjänsten Western Union Online erbjuder olika alternativ för att ta emot medel inklusive kontanter vid en agent plats, direkt till ett bankkonto eller till en mobiltelefon, om sådana finns tillgängliga. Där medel kommer att betalas ut i kontanter mottagaren måste tillhandahålla tillräckliga bevis på hans eller hennes identitet utöver alla transaktionsdetaljer krävs av Western Union som rör överföring av pengar, särskilt namnet på avsändaren, landet varifrån pengarna skickades, namnet på mottagaren, den ungefärliga mängden pengar överföras och alla övriga villkor och krav som är obligatoriska på Western Union ombud plats innan pengarna betalas ut, till exempel MTCN (pengar överföring kontrollnummer). Utbetalning av medel som skall inkasseras kommer att göras till mottagaren att Western Union eller dess ombud anser sig ha rätt att ta emot pengar efter kontroll av identitetshandlingar. Betalningar kan till och med verkställas om den transaktions information som tillhandahålls av mottagaren innehåller mindre misstag. Varken Western Union eller dess agenter jämför adress information om mottagaren. På vissa betalningsställen kan mottagaren bli ombedd att styrka sin identitet eller svara på en test fråga eller båda för att få pengarna. Testa frågor utgör inte en ytterligare säkerhetsfunktion och kan inte användas för tid eller skjuta upp betalningen av en överföring av pengar och är förbjudet i vissa länder. För transaktioner till ett bankkonto eller till en mobiltelefon Western Union kommer att överföra medlen till kontoinformationen från avsändaren. I händelse av bristande överensstämmelse mellan innehavaren av kontonummer (inklusive mobiltelefonnummer för mobiltelefon konton) och namnet på den avsedda mottagaren krediteras överföring kontonumret som anges av avsändaren.

2.7.        Tillämplig lag förbjuder pengar sändare från att göra affärer med vissa individer eller länder; Western Union krävs för att screena alla transaktioner mot listor över namn som tillhandahålls av regeringarna i de länder och territorier där vi gör affärer, inklusive US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) och Europeiska unionen. Om en potentiell match identifieras, Western Union forskningar transaktionen att avgöra om namnet matchas är faktiskt enskilde på den relevanta listan. För detta ändamål, Western Union har rätt att begära att avsändaren eller den utsedda mottagare ytterligare information och bevis på identifiering som kan orsaka att transaktionen kan försenas. Detta är ett rättsligt krav för alla transaktioner som bearbetas av Western Union (inklusive överföringar som härstammar och avsluta utanför USA).

2.8.        Överförings avgifterna: Skriftlig information som förklarar hur Western Union debiterar avsändaren för att göra en penningöverföring är tillgängliga på Western Unions webbplats och visas till avsändaren före slutförandet av betalningsorder. Specifik överföringsavgifter för en pengar transaktion anges i fältet ”Skicka pengar Online” på www.westernunion.com. Välj helt enkelt din destination land, ange det belopp som ska överföras och klickar på "Beräkna". Avsändaren skall bära alla avgifter för att slutföra penningöverföringen såvida tillämplig lag i destinationslandet kräver annat. I vissa fall pengar överföra betalningar omfattas av lokala skatter och serviceavgifter. Mottagaren kan medföra extra avgifter för mottagande avsändarens medel via ett konto-baserad överföring av pengar, mobiltelefon eller till ett bankkonto. Överföringar av pengar som ska skickas till en lokal (mottagarens) valuta konto, annars den mottagande institutionen (där mottagaren har hans eller hennes konto) kan omvandla medel vid sin egen växelkurs eller förkastar den överföring av pengar. Mottagarens avtal med hans eller hennes mobiltelefon tjänsteleverantör, mWallet postkontoleverantör eller annan leverantör styr och bestämmer deras rättigheter, skyldigheter, avgifter, tillgängligheten och begränsningar. I händelse av inkonsekvens överensstämmelse mellan innehavaren av kontonummer (inklusive mobiltelefonnummer för mobiltelefon konton) och namnet på den avsedda mottagaren krediteras överföring kontonumret som anges av avsändaren. Western Union kan debitera ytterligare avgifter i associerad med användning av ett konto för att skicka eller ta emot en överföring av pengar. Western Union inte påtar sig något ansvar som hänför sig till kostnader som avsändaren eller någon kontohavare ådrar sig i samband med den valutakurs som används vid omräkningen till icke-lokala valutor eller för åtgärder eller uteblivna åtgärder på uppdrag av destination eller finansiella tjänster.

2.9.        Utländsk valuta

a.            Betalningar för överföring av pengar kommer normalt i destinationslandets valuta (i vissa länder är endast tillgänglig i en alternativ valuta). All valuta som konverteras hos Western Unions gällande växelkurs. Western Union beräknar sin växelkurs baserad på kommersiellt tillgänglig interbankräntor plus en marginal. De flesta växelkurser justeras flera gånger dagligen i linje med de relevanta utgående priserna av globala finansiella marknaderna. Växelkursen för en penningöverföring anges till dig www.westernunion.com efter att mottagarlandet i "Skicka pengar online", ange det belopp som du har för avsikt att överföra och klicka på "Beräkna".

b.           Valutan kommer att konverteras vid tidpunkten för överföringen och mottagaren får för utländsk valutabeloppet under överföringsprocessen. Men i vissa länder lokala föreskrifter kräver penningöverföringar till omvandlas endast när de betalas ut. Om avsändaren skickar pengarna till ett av dessa länder, växelkurs ovan är endast en uppskattning och den faktiska växelkursen kommer att fastställas vid tidpunkten för betalningen. Western Union-ombud kan erbjuda mottagaren att hämta ut överföringen i en annan valuta än den avsändaren valda. I sådana instanser, Western Union (eller dess ombud, mobiloperatör eller kontoleverantör) kan samla in ytterligare pengar när de omvandlar avsändarens medel i den valuta som valts av mottagaren. Om avsändaren väljer en betalningsvaluta skiljer sig från den nationella valutan i destinationslandet, är den valda betalningsvalutan kanske inte tillgänglig på alla betalnings platser i det landet, eller så är den kanske inte tillgänglig i tillräckligt små valörer för att betala alla överföring av pengar. I sådana fall kan betalningsombudet betalar hela eller delar av avsändarens penningöverföring i nationell valuta. Western Unions växelkursen kan bli mindre gynnsam än några offentligt rapporterade kommersiella valutakurser som används i transaktioner mellan banker eller andra finansinstitut. Någon skillnad mellan den valutakurs som erbjuds till kunder och den valutakurs som mottagits av Western Union kommer att hållas av Western Union (och i vissa fall, dess ombud, mobiloperatör eller kontoleverantör) i tillägg till överföring avgifter. Ytterligare information om växelkurser för specifika destinationsländer kan erhållas genom att ringa det avgiftsfria telefonnummer som anges nedan eller från vår webbplats.

2.10.    SMS – Western Union kan erbjuda gratis SMS meddelande i vissa länder (till avsändaren) att de överförda medlen har tagits ut av mottagaren eller att medel finns tillgängliga för samling (till mottagaren). Avgifter som tillämpas av telefon tjänsteleverantören ansvarar exklusivt för avsändare eller mottagaren. Western Union ansvarar inte för eventuella avgifter i samband med SMS-meddelanden. Om det tillåts av tillämplig lag, skickas SMS till avsändarens eller mottagarens mobilnummer försedd vid tidpunkten för transaktionen. Western Union kommer att skicka SMS-meddelanden till en gateway för vidarebefordran, emellertid vidarebefordran är ansvaret för tredje part och kan inte garanteras. Western Union ansvarar inte för tekniska fel som sker utanför sin egenutvecklade system.

3.       VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG

3.1.        Vi förklarar vår vilja att ge dig pengarna transfer och respektive uppgifter i enlighet med dessa villkor i form av enskilda betalningar och att utöva rimlig försiktighet.

3.2.    Vi är inte skyldiga att acceptera någon instruktion att verkställa någon transaktion och vi kan inte hållas ansvariga på något sätt minskar någon sådan instruktion eller för att återkalla, avsluta eller begränsa våra tjänster till dig på något sätt. Dessa villkor skall dock gälla för varje instruktion som vi väljer att acceptera.

 

3.3.        Vi tar inte något ansvar för:

a.     Varor eller tjänster vilka du betalar för att använda Western Union Online Service, och här i synnerhet deras leverans.

b.    funktionsfel i kommunikationsmöjligheter över vilka vi inte har någon kontroll;

c.     förlust av data eller förseningen i överföringar som orsakas av att använda en Internet-leverantör eller en webbläsare eller annan programvara som vi har ingen kontroll;

d.    De tjänster som tillhandahålls av din kortutgivare.

e.     virus som härrör från tredje part;

f.      fel på webbplatsen för Western Union eller med tjänsten Western Union Online som är ett resultat av ofullständig eller felaktig information som du eller en tredje part förutsatt att;

g.     obehörig användning eller avlyssning av information innan de når hemsidan; eller

h.    Obehörig användning av eller obehörig åtkomst till data i samband med dig eller dina transaktioner som vi processen om sådan användning eller sådan tillgång är resultatet av slarv på våra vägnar.

3.4.    Utan hinder av eventuella tidigare avtal att inleda en överföring av pengar, har vi ingen skyldighet framemot dig för att initiera eller verkställa en överföring av pengar om:

a.     Vi är oförmögna att få tillräckliga bevis på din identitet;

b.    Vi har anledning att tro att transaktionsinformationen är stämmer inte, obehörig eller smidda;

c.     Du har försett oss felaktig eller ofullständiga uppgifter eller vi får inte din transaktionsinformation i tid för att garantera snabba avrättningen av överföring av önskade pengar; eller

d.    Din kortutfärdare tillåter inte användning av ditt bankkort att betala för transaktionen och våra avgifter.

Vi tar inte något ansvar för skador från utebliven eller sen betalning av en överföring av pengar till en mottagare omfattas av vårt ansvar enligt punkt 8 eller om Western Union Online-tjänst underlåter att utföra en transaktion på grund av någon av dessa frågor.

3.5.        Vi har rätt att vägra att tillhandahålla Western Union Online-tjänst för att du antingen delvis eller i sin helhet om sådan användning utgör en överträdelse mot Western Union förordningar (inkl. bestämmelser som syftar till att förhindra bedrägeri, penningtvätt eller finansiering av terrorism) och/eller mot tillämpliga lagar, domstolsbeslut eller krav på en reglerande eller myndighet eller annat organ som har jurisdiktion över oss, eller om vi anser att en sådan åtgärd är nödvändig för att skydda våra egna intressen. Om vi vägrade att tillhandahålla tjänsten Western Union Online (delvis eller helt) till dig för någon av ovanstående skäl, kommer vi meddela dig med detta om möjligt och motivera vår vägran såvida vi hindras från att göra det av juridiska skäl.

3.6.        Vi har rätt att helt eller delvis upphöra med Western Unions webbplats eller Western Union Online-tjänst om omständigheter som ligger utanför vår kontroll tvingar oss att vidta sådana åtgärder, och som vi därför anser lämpliga ("händelser utanför vår kontroll"). Om tjänsterna som tillhandahålls på webbplatsen Western Union eller genom tjänsten Western Union Online bör skall avbrytas av någon anledning (antingen genom oss, en tredjepartsleverantör eller på annat sätt), vi vidta lämpliga åtgärder för att hålla varaktigheten av detta avbrott så kort som möjligt.

3.7.        Vår kommunikation med er sker normalt via Internet och e-post. Detta har dock ingen effekt på din rätt att kontakta oss på annat sätt (se punkt 1.2 ovan) om omständigheterna kräver detta.

4.              DITT ANSVAR MOT OSS

4.1.        Du förklarar att du betalar till oss våra avgifter (se även punkt 2.8 ovan) för varje överföring av pengar som du inleda via tjänsten Western Union Online-tjänst.

4.2.        Måste du kvitta grundbeloppet för en överföring av pengar plus våra avgifter med ett bankkort eller från ditt bankkonto (I den mån WUIB tillåter ett konto-baserade penningöverföring). Du godkänner till grundbeloppet för överföring av pengar plus våra avgifter för respektive transaktionen rensas av din kortutgivare, eller att detta belopp överförs från ditt bankkonto, till oss, innan vi utför överföringen eller någon annan transaktion. Innan det slutgiltiga godkännandet av transaktionen kommer du att informeras om det exakta beloppet som vi kommer att klara med din kortutgivare eller som vi kommer att debitera från ditt bankkonto.

4.3.        Du samtycker till och bekräftar följande:

a.     Den Informationen som ges i syfte att en penningöverföring online är sann, korrekt, aktuell och fullständig;

b.    Du måste dela transaktionsdata (mängden pengar, ditt namn, ditt land, namnet på mottagaren och MTCN) med mottagaren endast. Är du skyldig att se till att ingen tredje part kan få obehörig tillgång till denna information. Vi rekommenderar att du överför pengar endast till mottagare som du känner personligen.

c.     Du skall inte använda Western Union Online-tjänst för illegala ändamål.

d.    Du skall inte använda Western Union Online-tjänst för förbjudna ändamål. 

e.     Inom ramen för Western Union Online-tjänst kommer du inte begära pengar överföringar som bryter mot dessa villkor eller andra restriktioner för användning eller villkor för användning enligt vad som anges på Western Unions webbplats.

f.      Du är personligen ansvarig för att hålla ditt lösenord och ditt användarnamn säkert, enligt klausul 6 nedan.

4.4.    I händelse av förlust, stöld, kopiering, missbruk eller otillåten användning av transaktionsdata (se ovan punkt 4.3.b), där du tror att vi kan ha utfört en transaktion du inte tillåta oss att utföra, eller om du tror vi kan ha underlåtit att utföra eller felaktigt utför en transaktion måste du ringa +32-(0)2 639 7115 eller 020 202 084 (från Sverige) och meddela oss omedelbart får kännedom om sådana händelser. Vi kommer sedan att undersöka saken.

4.5.        Du samtycker till och bekräftar att vi kan vidarebefordra några uppgifter om dig och om de tjänster som vi tillhandahållit dig vid behov till reglerande eller statliga myndigheter eller deras organ om:

a.         Vi är förpliktigade enligt lag att göra detta. eller

b.         Vi är av den åsikten att en utlämnandet kan hjälpa i förhindrande av bedrägeri, penningtvätt eller andra brott.

5.              Kundtjänst

Om du upptäcker fel eller stöter på problem på Western Unions webbplats eller med Western Union Online-tjänst, kontakta oss via e-post eller telefon (för kontaktinformation se punkt 1.2) eller skriv till oss på:

Western Union Sweden

Litauen UAB

J. Balcikonio Str 3,

Vilnius, Litauen LT-08247.

6.              LÖSENORD OCH SÄKERHET

Före den första penningöverföring du kommer att uppmanas att ange ett lösenord och en giltig e-postadress som användarnamn. Lösenord och användarnamn måste inte användas någon annan person än dig själv. Det är ditt ansvar att hålla ditt lösenord och ditt användarnamn på säker liksom alla transaktioner utföras med hjälp av ditt lösenord eller ditt användarnamn. DELA ALDRIG DITT LÖSENORD MED NÅGON OCH INTE SKRIVA DET NER NÅGONSTANS! Du samtycker till att meddela oss omedelbart av obehörig användning av ditt lösenord eller ditt användarnamn eller någon annan säkerhetsöverträdelse, via telefon på +43 800 29 6544. När du har informerat oss om obehörig användning av ditt lösenord eller ditt användarnamn kommer vi omedelbart vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra en fortsatt användning av denna information. Vi kommer att informera dig om sådana åtgärder omgående efter att ha tagit dem och ange skälen för dessa åtgärder om vi inte är förhindrade att göra det av juridiska skäl. Föranledde dessa steg gör oss inte ansvarigt för förlust eller skador som är resultatet av din underlåtenhet att uppfylla din plikt i enlighet med denna punkt. Emellertid, du kan ha rätt till återbetalning eller kredit för ett visst belopp från din kortutfärdare om ditt bankkort eller ditt bankkonto har använts på ett bedrägligt sätt.

7.              ATT LÄMNA UT INFORMATION TILL TREDJE PART

7.1.    Western Union kommer att använda och behandla din personliga information så som beskrivs i vår sekretesspolicy och du uttryckligen samtycker därtill. Klicka här för våra Sekretess villkor. Vi har rätt att när som helst ändra vår sekretesspolicy.

7.2.        Detta uttalande utgör ett uttryckligt avstående med avseende det gäller banksekretess i enlighet med avsnitt 38 i den österrikiska banklagen. Detta medgivande kan återkallas när som helst skriftligen genom brev skickas till WUIB adress som anges under punkt 1.1, eller genom e-post till den e-postadress som angetts under punkt 1.2.

7.3.        Vi förbehåller oss rätten att verifiera den information du angav. Western Union erhåller kreditvärdighet på grundval av matematisk-statistiska processer från Deltavista GmbH, Diefenbachgasse 35, 1150 Wien eller andra tjänsteleverantörer på uppdrag av oss, för att verifiera kundinformation, utom kreditupplysningar. Du kan återkalla detta samtycke när som helst.

8.              ANSVAR

A. Obehöriga transaktioner

8.1.    Vi kan komma till dig där vi utför en transaktion för att du inte tillåter oss att utföra. Spara i den mån du är inte ansvarig enligt artikel 8.2 eller 8.3 för en transaktion som inte är godkända av dig, kommer vi att återbetala beloppet för transaktionen till dig omgående, men senast i slutet av arbetsdagen efter den dag då vi underrättades den aktuella transaktionen inte har godkänts eller annars fick kännedom om den obehöriga transaktionen. Vi ska också ha nej anspråk mot dig på ersättning för våra utlägg i fall det finns rimliga indikationer på en bedräglig aktivitet av dig, vår skyldighet att återbetala dig skall upphävas i avvaktan på ytterligare utredning, och undersökningen kommer att företas omgående.

8.2.    Du kan bli ersättningsskyldig upp till den maximala mängden 50 Euro för förluster som:

a.            Resultat från obehöriga transaktioner som härrör från användningen av förloras, stjäls eller på annat sätt försvunna transaktionsdata (se ovan punkt 4.3.b), eller

b.           Resultatet från ditt missbruk av transaktionsdata.

8.3.    Vi kommer inte att hålla dig ansvarig enligt punkt 8.2 om det inte var möjligt för dig att upptäcka sådan förlust, stöld eller missbruk av transaktionsdata eller om förlust av transaktionsdata orsakades av en anställd eller ställföreträdande ombud å våra vägnar, ett av våra kontor eller annan extern tjänsteleverantör vi har utsett.

 

8.4.    Ditt ansvar för förluster till följd av oauktoriserade transaktioner skall inte vara begränsat till ett maximalt belopp av 50 euro som anges i punkt 8.2 om du handlat bedrägligt eller bidragit till missbruk av transaktionsdata uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet uppförande. I dessa fall, du är ansvarig för alla skador som orsakas av en obehörig transaktion. Grov vårdslöshet i synnerhet inkluderar men är inte begränsade till fall där du inte omgående meddelar oss om en förlust av transaktionsdata eller om du inte vill hålla transaktionsdata säker eller om du lämnar det till tredje part.

 

8.5.    Såvida inte du handlat med bedrägligt uppsåt, ansvarar du inte för oss:

a. för förluster till följd av en otillåten användning av transaktionsdata som uppstår efter mottagandet av en anmälan enligt punkt 4.4; eller

b. om vi gjorde inte garantera att vår kontakt faciliteter var tillgängliga för dig för att göra en anmälan enligt artikel 4.4.

 

B. Felaktigt utförd eller ej utförd transaktioner

 

8.6.    Vi kan vara ersättningsskyldiga till dig där vi misslyckas att utföra eller felaktigt utför en transaktion som du tillåta oss att utföra om inte det var på grund av ditt. Din fel innefattar, men är inte begränsade till, de skäl som anges i avsnitt 4.3 ovan. Detta innebär att i händelse av en icke-utförda eller felaktigt utförd transaktion vi återbetalar transaktionsbeloppet till dig (i den utsträckning transaktionen inte genomförs eller om det var felaktigt utförd). Du har rätt att kräva återbetalning av alla avgifter och ränta, i den mån de har laddats eller som uppkommit i samband med en ej verkställda eller felaktigt utförd transaktion.

8.7.    I utsträckning avgifter har debiterats till en ej verkställda eller felaktigt utförda transaktionen av oss eller ett förmedlande organ och avgifter har dragits av från beloppet som tas emot från mottagaren under sådan transaktion, kommer vi omedelbart att överföra till den mottagare sådana belopp som debiterats avseende sådana avgifter.

 

8.8.    Allt ansvar som vi skulle annars är skyldiga till dig under objektet 8,6 utesluts om:

a.            Vi har möjlighet att Visa transaktionsbeloppet mottogs vid lämplig tidpunkt av betaltjänstleverantören av mottagaren; eller.

b.           för tillämpningen av punkt 8,6 anses en transaktion utföras korrekt om vi har ska kunna visa transaktionen har utförts i enlighet med transaktionsinformation som du lämnat till oss. Om du har försett oss med felaktiga uppgifter för att utföra transaktionen, kan du be oss att hjälpa dig att återställa pengarna. Vi kan inte garantera att sådana insatser kommer att vara framgångsrika. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig en avgift för att täcka våra rimliga kostnader för göra detta.

 

C. Uteslutande av ansvar

 

8.9.    Någon ansvar vi annars skulle tacka dig enligt punkt 8.1 eller 8.6 är undantagna om du inte berätta om en obehörig eller felaktigt utförd transaktion inom 13 månader efter dagen för genomförandet av transaktionen.

 

8.10.         Vi kommer också att ha inget ansvar enligt punkt 8 Om vi underlåter att utföra eller felaktigt utför transaktionen var orsaken till detta berodde på händelser utanför vår kontroll eller våra lagstadgade skyldigheter.

 

8.11.         Vi kommer inte är skyldig dig något ansvar om den obehöriga eller felaktigt utförda transaktionen genomförs av en tredje part eller mellan tredje parter du har instruerat innan vi får din betalning för överföring eller någon annan transaktion. Du bör kontakta den berörda tredje parten skyndsamt och informera dem om omständigheterna för obehörigt eller felaktigt utförd transaktion.

 

8.12.         Vi tar inte ansvar för skador som beror på eventuella ovanliga och oförutsebara händelser som Western Union har ingen kontroll över och vars konsekvenser, trots vederbörlig omsorg, Western Union inte kunde ha undvikit (orsakat, till exempel av händelser utanför vår kontroll, bristande telekommunikationslinjer, oroligheter, krig eller andra händelser såsom fackliga åtgärder eller lockout som vi har ingen kontroll). Detta gäller även fall där Western Union är bunden av alla beställningar enligt gemenskapslagstiftningen, nationell domstol eller administrativ order anger annat.

 

8.13.         Vi inte utesluta eller begränsa på något sätt vårt ansvar till dig där det skulle vara olagligt att göra så. Detta inbegriper ansvar för dödsfall eller personskador orsakade av vår försumlighet, bedrägeri eller bedrägligt syfte, eller för brott mot dina lagliga rättigheter där det skulle vara olagligt att utesluta eller begränsa sådana juridiska rättigheter i förhållande till Western Union Online-tjänst.

9.              IMMATERIELL EGENDOM

Western Unions webbplats och Western Union Online-tjänst, deras innehåll och alla immateriella rättigheter som är knutna därtill och däri (inklusive upphovsrätter, patent, databasrättigheter, varumärken och tjänstemärken) tillhör Western Union, Western Union-samarbetspartner eller tredje part. Alla rättigheter till webbplatsen Western Union och tjänsten Western Union Online förblir vår egendom och/eller till egendom som tillhör tredje part. Western Unions webbplats och Western Union Online-tjänst får endast användas för de syften som tillåts enligt dessa villkor eller som beskrivs på webbplatsen. Du uteslutande rätt att visa och spara en kopia av sidorna på Western Unions webbplats för ditt personliga bruk. Utan vårt uttryckliga, skriftliga godkännande du har inte rätt att mångfaldiga, publicera eller ändra på Western Unions webbplats, Western Union Online-tjänst eller delar därav, eller skapa härledda arbeten från samma, att delta i deras överlåtelse eller försäljning, att publicera dem i världen - det breda nätet eller använda dem i någon annan form för offentliga eller kommersiella ändamål. Du har inte rätt: (a) använda en robot, spindel, extraheringsfunktion eller någon annan automatiserad program att få åtkomst till Western Unions webbplats eller Western Union Online Service, och/eller (b) ta bort eller ändra information relaterad till upphovsrätt och varumärken eller äganderättsskyddad information publiceras på Western Unions webbplats (eller utskrivna sidor av webbplatsen). Namnet Western Union och alla andra namn liksom äganderättsbeteckningar av Western Union produkter och/eller tjänster som nämns på Western Unions webbplats är exklusiva märken av Western Union eller andra tredje parter. Den andra produkten, tjänsten eller företaget beteckningar som förekommer på webbplatsen kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare.

10.          LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Western Union webbplatsen kan innehålla länkar och pekare till andra World Wide Web webbplatser och resurser (”länkade webbplatser”). Länkar till någon länkad webbplats utgör inte ett godkännande av oss eller vår förening med någon tredje part resurser eller deras innehåll. Länkar innebär inte att Western Union är anslutna eller associerade med tredje parter eller är lagligen godkända att använda varumärken, handelsnamn, logotyp eller copyright-symbol visas i eller tillgänglig via en länk, eller att någon länkade webbplatser har rätt för att använda någon varumärke, firmanamn, logotyp eller copyright-symbol av Western Union. Du bör rikta funderingar angående någon länkad webbplats till sådan länkad webbplats webbplatsadministratör eller webmaster. Western Union inte representerar eller stöder korrektheten eller tillförlitligheten av och frånsäger sig uttryckligen, några råd, yttrande, uttalande eller annan information som visas eller distribueras via någon länkad webbplats. Du bekräftar härmed att tillit till någon åsikt, råd eller information visas på eller annars tillgängliga via någon länkad webbplats skall på egen risk.

11.          RÄTT ATT HÄVA ELLER AVBRYTA EN PENNINGOVERFÖRING

11.1.    Du har rätt att häva en penningöverföring via Western Unions webbplats inom 14 dagar. Hävningen måste anmälas till oss uttryckligen och skriftligt via e-post eller per post. Denna rätt till hävning gäller dock inte om vi redan har betalat ut medel till mottagaren innan vi fått din anmälan om hävning. När du utnyttjar din rätt att häva avtalet före vår att ha betalat ut medel till mottagaren, vi återbetalar beloppet av överföringen till dig och tar inte ut några avgifter.

11.2.    Du får frånträda en pengar överföringsorder skriftligen per post eller e-post till oss förutsatt att vi som ännu inte har betalat ut medel till mottagaren innan du får din anmälan om hävning. I detta fall återbetalar vi du mängden överföring av pengar till Western Union-växelkurs som är giltig vid tidpunkten för bidraget, men åtminstone på det nominella värdet av överföringsbeloppet i den mån medlen inte har betalats ut till mottagaren inom 45 dagar. I detta fall återbetalas överföringsavgifter inte. Om vi inte gör medel tillgängliga för insamling av mottagaren inom tre arbetsdagar, vi skar refund vid din motiverat meddelande om hävning av penningöverföring plus alla avgifter (föremål för lagstadgade eller reglerande restriktioner).

12.          HELA AVTALET

Dessa regler och villkor, tillsammans med alla andra avtalsenliga poster som avses i dessa regler och villkor, utgör hela avtalet mellan dig och oss och ersätter alla tidigare avtal som kan föreligga mellan dig och oss.

13.          AVSKILJBARHET KLAUSUL

Om en eller flera av bestämmelserna till dessa användarvillkor är ogiltig, olaglig eller icke verkställbar, då påverkar detta inte giltigheten av de återstående bestämmelserna.

14.   KLAGOMÅL; TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

14.1.         Om du inte är nöjd med våra tjänster enligt dessa villkor och villkor du kan göra ett klagomål skriftligen till oss på kontaktuppgifter publiceras på https://www.westernunion.com. Vi försöker vårt bästa för att behandla ditt klagomål vid första tillfälle och vi kommer att skicka ett sista svar brev inom 15 arbetsdagar från mottagandet av reklamationen. I undantagsfall, skickar vi dig ett preliminärt svar inom 15 arbetsdagar ange den tidsfrist inom vilken du får vår slutliga svar, senast 35 arbetsdagar från dagen för din ursprungliga klagomål. Om du inte får vårt slutgiltiga svar eller om du inte är nöjd med vårt slutgiltiga svar, du kan se det direkt till gemensamma förlikning i den österrikiska banksektorn [Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft] Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien.

Du har också möjlighet att verkställa dina rättigheter vid de behöriga domstolarna i allmän behörighet. Alternativt, kan du använda Online tvistlösning ("ODR"). Den ODR erbjuder en lösning på tvister ansluten till online-transaktioner: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

14.2.         Dessa regler och villkor regleras av österrikisk rätt, med undantag för dess konflikt privaträttsliga regler. Platsen för uppfyllande är Wien. Om du är Sverige bosatt konsument, kommer du också nytta någon tvingande bestämmelser i svenska konsumentskyddslagstiftning.

14.3.         Domstolarna i Wien, innerstaden, skall vara behörig för avtal som inte ingåtts av konsumenter i den mening som avses i avsnitt 1 i den österrikiska konsumentskyddslagen [KSchG]. Om du är en konsument, kan du väcka talan avseende anspråk eller tvister (inklusive utomobligatoriska anspråk eller tvister) som uppstår från eller är relaterade till dessa villkor och villkoren i antingen vid domstolarna i din hemvist eller vid domstolarna i Österrike. Om du är en konsument, vi kommer att Rättslig väcka talan mot dig inom domstolarna din hemvist, din stadigvarande bostad eller din arbetsplats.