• Destinatar
  • Plată
  • Examinaţi
  • Chitanţă

Juridic

Termenii și condițiile pentru Regatul Unit (RU).


Serviciile de transfer de bani online Western Union®

ESTE IMPORTANT SĂ CITIȚI ȘI SĂ ÎNȚELEGEȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE NOASTRE ÎNAINTE DE A LE ACCEPTA. ACESTEA CONȚIN LIMITĂRI PRIVIND EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR NOASTRE ÎN RELAȚIA CU DUMNEAVOASTRĂ, PRECUM ȘI LIMITĂRI ȘI SCUTIRI ALE RĂSPUNDERII NOASTRE ÎN RELAȚIA CU DUMNEAVOASTRĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DAUNELE PE CARE LE PUTEȚI SUFERI CA REZULTAT AL UNUI TRANSFER DE BANI ONLINE OPERAT DE WESTERN UNION. PREVEDERILE RESPECTIVE SUNT SCRISE CU CARACTERE ALDINE.

Termenii și condițiile noastre utilizează următoarele definiții:

a.  „Card bancar” se referă la un card de credit sau de debit Visa® sau MasterCard®;

b.  „Zi lucrătoare” se referă la o altă zi în afară de sâmbătă sau duminică, în care băncile sunt deschise pentru efectuarea de operațiuni generale în Marea Britanie;

c.  „Emitent al cardului” se referă la emitentul și proprietarul unui Card bancar;

d.  „EEA se referă Spațiul Economic European”

e. „Destinatar” se referă la persoana identificată ca fiind beneficiarul unui transfer de bani prin intermediul Serviciul online de la Western Union;

f.  „Expeditor” se referă la persoana care a inițiat un transfer de bani prin intermediul Serviciului online de la Western Union;

g. „Transfer” se referă la un transfer de bani pe care îl inițiați prin intermediul Serviciului online de la Western Union;

h.  „Western Union”, „Noi” sau „al/a Nostru/Noastră” se referă la Western Union International Bank GmbH și sucursala din Regatul Unit, Western Union International Limited, iar cu privire la Clauza 9 a a acestor Termeni și condiții și în trimiterile făcute (în termeni) la „neglijența sau frauda” include, de asemenea, afiliații sau agenții Western Union, în măsura în care aceștia efectuează operațiuni care ar reveni în caz contrar Western Union în vederea oferirii Serviciului online de la Western Union®;

i.   „Serviciul online de la Western Union®” se referă la serviciile de transfer de bani pe care Noi le furnizăm prin intermediul Site-ului web Western Union sau prin aplicația sa mobilă („Western Union”);

j.  „Site web Western Union” sau „Site web” se referă la Site-ul web pe care Noi îl operăm în vederea furnizării serviciilor de transfer de bani și la Aplicația mobilă Western Union; și

k.   „Dumneavoastră” sau „al/a Dumneavoastră” se referă la orice persoană care utilizează Site-ul web Western Union în calitate de Expeditor

1.    DESPRE NOI

1.1.  Serviciul online de la Western Union® este oferit în Regatul Unit de Western Union International Bank GmbH, sucursala din Regatul Unit („WUIB”) în colaborare cu Western Union International Limited. WUIB (Adresa sucursalei: 200 Hammersmith Road, Londra, W6 7DL) este o sucursală a Western Union International Limited Bank GmbH (numărul de înregistrare al societății FN256184t, numărul TVA ATU61347377), este o societate cu răspundere limitată din Austria, care are sediul social la adresa (The Icon Viena (Turn 24), Wiedner Gürtel 13, 1100 Viena, Austria. Numărul de înregistrare a acesteia ca operator de date este 2111221. Western Union International Limited este o societate irlandeză (număr: 372428), cu sediul social la adresa Unit 9, Richview Office Park, Clonskeagh, Dublin 14, Irlanda.

1.2.  Clienții pot obține informații despre adresele și despre programul de lucru al agențiilor și reprezentanților locali la acest număr de telefon: 0808 234 9168 (doar pentru rezidenții Regatului Unit) sau la +32-(0)2 639 7103 (pentru apeluri în afara Regatului Unit). Puteți contacta WUIB, de asemenea, prin e-mail la uk.customer@westernunion.co.uk

 1.3.   WUIB este autorizat și reglementat de către Autoritatea pentru Piețe Financiare din Austria (și de asemenea se supune reglementării de către Autoritatea pentru Servicii Financiare, și reglementării limitate de către și Autoritatea de Reglementare Prudențială. Detalii cu privire la măsură în care WUIB este reglementată de Autoritatea pentru Servicii Financiare și de Autoritatea de Reglementare Prudențială sunt disponibile la WUIB, la cerere.

2.    SERVICIILE NOASTRE

2.1.  Serviciul online de la Western Union® oferă servicii de transferuri de bani la nivel național și internațional. Trebuie să aveți cel puțin 18 ani împliniți pentru a folosi Serviciul online de la Western Union® și trebuie să aveți reședința obișnuită în Regatul Unit. Fiecărui transfer de bani îi este atribuit un număr de transfer individual, adică un Număr de control pentru transferul de bani sau „MTCN”.

2.2.   Prin completarea și confirmarea informațiilor necesare pentru a efectua un transfer de bani și prin acceptarea acestor Termeni și condiții, Expeditorul oferă instrucțiuni WUIB să execute un anumit transfer de bani. Fiecare ordin individual de transfer de bani constituie un acord separat între WUIB și Expeditor, care se limitează la executarea unui anumit transfer de bani. Nu există niciun acord cadru încheiat între Dumneavoastră și Noi, care ne obligă pe Noi să executăm orice transfer de bani individual și ulterior. Expeditorul trebuie să informeze în mod corespunzător Destinatarul în legătură cu transferul de bani.

2.3.  Sub rezerva cerințelor legale sau de reglementare, Noi ne luăm angajamentul de a pune la dispoziția Destinatarului fondurile în vederea ridicării de acesta cel târziu la sfârșitul Zilei lucrătoare care urmează Zilei lucrătoare în care au fost primite fondurile („Data primirii”) în următoarele cazuri:

a. pentru orice transfer în lire sterline către un Destinatar din Regatul Unit;

b. pentru orice transfer în euro către un Destinatar din Regatul Unit sau EEA.

        c. pentru orice transfer ce presupune o singură conversie valutară, însă doar dacă conversia  valtuară are loc între lira sterlină și euro, către un Destinatar din Regatul Unit sau în euro către un Destinatar din EEA

2.4  În alte cazuri, ne angajăm să punem la dispoziția Destinatarului fondurile pentru ridicare cel târziu la sfârșitul celei de a patra zi lucrătoare din ziua primirii.

2.5  Ora primirii este ora la care se primesc fondurile care urmează a fi transferate și comisioanele aferente transferului vizat.

2.6   Pentru transferurile de bani obișnuite, fondurile sunt în mod normal disponibile pentru ridicare în câteva minute, în funcție de programul de lucru al locației agenției respective. Pentru anumite țări, serviciul poate suferi întârzieri sau se pot aplica alte restricții. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să contactați numărul de telefon menționat la punctul 1.2 al acestor Termeni și condiții

 2.7   Serviciul online de la Western Union® oferă diverse opțiuni pentru Destinatar de primire a fondurilor, inclusiv ridicarea în numerar de la o agenție, direct într-un cont bancar sau pe telefonul mobil, în funcție de disponibilitate. În cazul în care fondurile urmează să fie plătite în numerar, Destinatarul trebuie să furnizeze un document adecvat pentru dovedirea identității sale, pe lângă toate detaliile transferului solicitate de Western Union, cu privire la transferul de bani, în special numele Expeditorului, țara din care au fost trimiși banii, numele Destinatarului, suma aproximativă de bani transferată și orice alte condiții și cerințe care sunt obligatorii în cadrul agenției Western Union pentru fondurile care urmează să fie plătite, cum ar fi numărul MTCN (Numărul de control pentru transferul de bani). Plata fondurilor care vor fi ridicate va fi efectuată Destinatarului pe care Western Union sau agenții săi îl consideră îndreptățit să primească banii după verificarea documentelor de identificare. Plățile pot fi efectuate și în cazul în care informațiile legate de transfer furnizate de Destinatar conțin erori minore (însă, Western Union și agenții săi nu au nicio obligație să efectueze transferuri în astfel de circumstanțe). Nici Western Union, nici agențiile sale nu vor verifica detaliile adresei Destinatarului. În anumite locații de efectuare a plății, Destinatarului i se poate solicita să furnizeze un document pentru dovedirea identității sau să răspundă la o întrebare test sau ambele, pentru a putea primi fondurile. Întrebările nu constituie o funcție suplimentară de securitate și nu pot fi utilizate pentru a calcula durata transferului sau pentru a întârzia un transfer de bani și sunt interzise în anumite țări. Pentru transferurile către un cont bancar sau către un telefon mobil, Western Union va transfera fondurile în contul furnizat de Expeditor. În cazul unei neconcordanțe între titularul numărului de cont (inclusiv numerele de telefon mobil pentru conturile de telefon mobil) și numele Destinatarului dorit, transferul va fi creditat folosind numărul de cont furnizat de Expeditor.

2.8   Legea în vigoare interzice prestatorilor de servicii de transfer de bani să întrețină relații de afaceri cu anumite persoane fizice sau cu anumite țări; Western Union trebuie să compare toate transferurile cu listele persoanelor desemnate care fac obiectul sancțiunilor impuse de guvernele țărilor și teritoriilor în care Noi ne desfășurăm activitatea, inclusiv Biroul departamentului de trezorerie din SUA pentru controlul activelor străine (OFAC), Uniunea Europeană și Regatul Unit. Dacă se depistează o potențială potrivire, Western Union va analiza transferul pentru a stabili dacă numele respectiv aparține într-adevăr persoanei fizice de pe lista relevantă. În acest sens, Western Union are dreptul de a solicita Expeditorului sau Destinatarului detalii suplimentare și o dovadă a identității, lucru care poate conduce la întârzierea transferului. Acest lucru constituie o obligație legală pentru toate transferurile procesate de Western Union.

2.9   Comisioanele de transfer: Sunt disponibile informații privind modul în care Western Union taxează Expeditorul pentru efectuarea unui transfer de bani pe Site-ul web Western Union, iar acestea sunt prezentate Expeditorului înainte de efectuarea ordinului de plată. Comisioanele de transfer specifice unui transfer sunt indicate în câmpul „Trimiteți bani online” la www.westernunion.com/gb. Doar selectați țara de destinație, introduceți suma pe care doriți să o transferați și faceți clic pe „Calculați”. Expeditorul va suporta toate comisioanele aferente finalizării transferului de bani, cu excepția cazului în care legislația în vigoare din țara de destinație prevede contrariul. În anumite cazuri, la plata transferului de bani pot fi adăugate taxe locale și tarife pentru servicii. Destinatarului i se pot impune comisioane suplimentare pentru a primi fondurile trimise de Expeditor printr-un transfer de bani efectuat prin cont, pe telefonul mobil sau într-un cont bancar. Transferurile de bani trebuie să fie trimise într-un cont deschis în moneda locală (al Destinatarului). În caz contrar, instituția care primește transferul (la care Destinatarul deține contul) poate converti fondurile la propriul curs de schimb valutar sau poate chiar respinge transferul de bani. Acordul încheiat de Destinatar cu furnizorul de servicii de telefonie mobilă, cu furnizorul contului mWallet sau cu orice alt furnizor de conturi guvernează contul și determină drepturile, obligațiile, comisioanele aplicabile, fondurile disponibile și limitările contului care îi revin acestuia. Western Union poate impune comisioane suplimentare asociate utilizării unui cont pentru trimiterea sau primirea unui transfer de bani. Western Union nu își asumă răspunderea pentru costurile pe care Expeditorul sau orice titular al unui cont trebuie să le suporte în raport cu cursul de schimb valutar utilizat pentru conversia în monedă străină sau în raport cu acțiunile sau omisiunile furnizorului de servicii financiare destinatar sau intermediar.

2.10. Schimb valutar

a.     În mod normal, plățile pentru transferurile de bani vor fi efectuate în moneda țării de destinație (în anumite țări, plata este disponibilă numai într-o monedă alternativă). Toate monedele sunt convertite la cursul de schimb valutar al Western Union de la momentul respectiv. Western Union își calculează cursul de schimb valutar în funcție de ratele interbancare disponibile comercial, plus un procent suplimentar. Majoritatea cursurilor de schimb valutar sunt ajustate de mai multe ori pe zi, în conformitate cu cursurile de închidere aplicate pe piețele financiare globale. Cursul de schimb valutar pentru un transfer de bani vă este indicat la www.westernunion.com/gb după selectarea țării de destinație în câmpul „Trimiteți bani online”, introducând suma pe care intenționați să o transferați și făcând clic pe „Calculați”.

b.     Moneda va fi convertită în momentul transferului, iar Destinatarul va primi suma respectivă în moneda afișată în timpul procedurii de transfer. Cu toate acestea, reglementările juridice din anumite țări solicită convertirea transferurilor de bani doar în momentul în care se efectuează plata lor. Dacă Expeditorul trimite fonduri în una dintre aceste țări, cursul de schimb valutar menționat mai sus reprezintă doar o estimare, iar cursul real va fi stabilit în momentul efectuării plății. Agențiile Western Union pot pune la dispoziția Destinatarilor opțiunea de a primi fondurile într-o monedă diferită de cea selectată de Expeditor. În astfel de situații, Western Union (sau agențiile sale, furnizorul de telefonie mobilă, furnizorul contului) poate colecta bani în plus în momentul convertirii fondurilor trimise de Expeditor în moneda selectată de Destinatar. Dacă Expeditorul alege să efectueze plata într-o monedă diferită de moneda oficială a țării de destinație, este posibil ca moneda selectată pentru efectuarea plății să nu fie disponibilă în toate punctele de plată din țara respectivă sau este posibil ca aceasta să nu fie disponibilă în valori nominale îndeajuns de mici pentru a plăti integral transferul de bani. În astfel de cazuri, agenția care efectuează plata poate achita parțial sau integral transferul de bani efectuat de Expeditor în moneda națională. Cursul de schimb valutar al Western Union poate fi mai puțin favorabil decât alte cursuri de schimb comerciale făcute publice, utilizate în transferurile interbancare sau de alte instituții financiare. Orice diferență între cursul de schimb valutar oferit clienților și cursul primit de Western Union va fi păstrată de Western Union (și, în anumite cazuri, de agențiile sale, de furnizorul de telefonie mobilă sau de furnizorul contului), pe lângă comisioanele de transfer. Puteți obține informații suplimentare despre cursurile de schimb valutar aplicate în țările de destinație specifice apelând numărul de telefon fără taxe menționat mai sus sau de pe Site-ul Nostru web.

2.11 SMS – În anumite țări, Western Union poate trimite prin SMS notificări gratuite pentru a anunța (Expeditorul) că fondurile transferate au fost ridicate de Destinatar sau pentru a anunța (Destinatarul) că fondurile pot fi ridicate. Taxele aplicate de furnizorul de servicii de telefonie reprezintă responsabilitatea exclusivă a Expeditorului sau a Destinatarului. Western Union nu își asumă răspunderea pentru taxele aferente mesajelor SMS. Dacă legislația în vigoare permite acest lucru, mesajul SMS va fi trimis la numărul de telefon al Expeditorului/Destinatarului, furnizat la momentul efectuării transferului. Western Union va trimite mesaje SMS printr-un portal care le redirecționează. Cu toate acestea, redirecționarea este responsabilitatea terțelor părți și nu poate fi garantată. Western Union nu își asumă răspunderea pentru problemele tehnice apărute în afara sistemelor pe care le are în proprietate.

3.  RESPONSABILITATEA NOASTRĂ FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ

3.1 Noi declarăm că dorim să vă furnizăm Dumneavoastră Serviciile de transfer de bani online Western Union® și informațiile corespunzătoare în conformitate cu acești Termeni și condiții, sub formă de plăți individuale și că vom manifesta o grijă rezonabilă.

3.2 Noi nu suntem obligați să acceptăm nicio instrucțiune de executare a niciunui transfer și nu vom fi răspunzători în niciun mod pentru refuzul de a îndeplini orice astfel de instrucțiune sau pentru retragerea, încetarea sau restricționarea serviciilor noastre în orice mod, în relație cu Dumneavoastră. Acești Termeni și condiții se vor aplica însă oricăror instrucțiuni pe care alegem să le acceptăm.

3.3. Cu excepția cazului în care legislația în vigoare impune acest lucru, nu ne asumăm răspunderea pentru:

a.  bunurile și serviciile pe care Dumneavoastră le achitați folosind Serviciul online de la Western Union® și, în special, livrarea acestora;

b. problemele legate de mijloacele de comunicare pe care Noi nu le putem controla;

c. pierderea datelor sau întârzierea transmiterii acestora cauzată de utilizarea serviciilor unui furnizor de internet, a unui browser sau a altor programe software pe care Noi nu le putem controla;

d. serviciile furnizate de Emitentul cardului Dumneavoastră;

e. viruși de computer, programe spyware or malware provenite de la terțe părți;

f.  erorile de pe Site-ul web Western Union® sau erorile întâmpinate în timpul utilizării Serviciului online de la Western Union, care rezultă din informațiile incorecte sau greșite furnizate de Dumneavoastră sau de o terță parte;

g. utilizarea neautorizată sau interceptarea informațiilor înainte de accesarea Site-ului web; sau

h.  utilizarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele legate de Dumneavoastră sau de transferurile Dumneavoastră pe care Noi le procesăm, cu excepția situațiilor în care acest tip de utilizare sau de acces sunt rezultatul acțiunilor neglijente efectuate în numele Nostru.

3.4.  În ciuda oricărui acord anterior de a iniția un transfer de bani, Noi nu avem nicio obligație în raport cu Dumneavoastră de a iniția sau de a executa un transfer de bani dacă:

a.  Noi nu putem obține suficiente dovezi privind identitatea Dumneavoastră;

b.  Noi avem motive să credem că informațiile privind transferul sunt incorecte, neautorizate sau falsificate;

c.  Dumneavoastră Ne-ați furnizat informații incorecte sau incomplete sau Noi nu primim la timp informațiile Dumneavoastră legate de transfer pentru a putea garanta executarea în timp util a transferului de bani solicitat; sau

d.  Emitentul cardului Dumneavoastră nu autorizează utilizarea Cardului Dumneavoastră bancar pentru plata Transferului și a comisioanelor Noastre.

Noi nu ne asumăm răspunderea pentru daune cauzate de neplata sau de întârzierea plății unui transfer de bani către un Destinatar sub rezerva răspunderii Noastre conform punctului 8 sau dacă Serviciul online de la Western Union® nu efectuează un transfer pe motivul oricăruia dintre aceste aspecte.

3.5.  Noi avem dreptul de a refuza să vă oferim Serviciul online de la Western Union® Dumneavoastră, fie parțial, fie integral, dacă o astfel de utilizare reprezintă o încălcare a reglementărilor Western Union (inclusiv reglementările menite să prevină frauda, spălarea de bani sau finanțarea terorismului) și/sau a legislației în vigoare, a unui ordin judecătoresc sau a cerințelor unei autorități de reglementare sau guvernamentale sau ale oricărui alt organism care are jurisdicție asupra noastră sau în cazul în care Noi considerăm necesară o astfel de măsură pentru a Ne proteja propriile interese. Dacă Noi refuzăm să vă furnizăm Serviciul online de la Western Union® (parțial sau integral) pentru oricare dintre motivele de mai sus, vă vom înștiința în mod corespunzător, dacă este posibil și vă vom dezvălui motivele din spatele refuzului Nostru, cu excepția situațiilor în care nu putem face acest lucru din motive juridice.

3.6.  Noi avem dreptul să întrerupem parțial sau integral operarea Site-ului web Western Union sau a Serviciului online de la Western Union®, dacă anumite împrejurări pe care nu le putem controla ne obligă să luăm astfel de măsuri și pe care le considerăm corespunzătoare („Evenimente în afara  controlului Nostru”). Dacă serviciile furnizate pe Site-ul web Western Union® sau prin intermediul Serviciului online de la Western Union vor fi întrerupte din orice motiv (de Noi, de un furnizor terț sau în orice alt mod), Noi vom lua măsuri adecvate pentru a limita durata acestei întreruperi pe cât de mult posibil.

3.7. În mod normal, vom comunica cu Dumneavoastră pe internet sau prin e-mail. În orice caz, acest lucru nu are efect asupra dreptului Dumneavoastră de a ne contacta prin orice altă modalitate (consultați punctul 1.2 de mai sus) dacă anumite împrejurări necesită acest lucru.

4.   RĂSPUNDEREA DUMNEAVOASTRĂ FAȚĂ DE NOI

4.1. Dumneavoastră declarați că ne veți plăti comisioanele (consultați și punctul 2.8 de mai sus) aferente oricărui transfer de bani pe care îl inițiați prin intermediul Serviciului online de la Western Union®.

4.2.  Trebuie să achitați suma de bază pentru un transfer de bani, plus comisioanele Noastre, cu un Card bancar sau din contul Dumneavoastră bancar (în măsura în care Western Union permite un transfer de bani pe bază de cont). Dumneavoastră sunteți de acord ca suma de bază pentru transferul de bani, plus comisioanele Noastre pentru transferul respectiv să fie achitate de Emitentul cardului Dumneavoastră sau ca această sumă să fie transferată din contul Dumneavoastră bancar către Noi, înainte ca Noi să executăm transferul sau orice alt transfer. Înainte de autorizarea finală a transferului, vi se va comunica suma exactă pe care Noi o vom obține de la Emitentul cardului Dumneavoastră sau pe care Noi o vom debita din contul Dumneavoastră bancar.

4.3.   Confirmați și luați la cunoștință următoarele:

a. Informațiile furnizate în vederea efectuării unui transfer de bani online sunt adevărate, exacte, actuale și complete;

b. Trebuie să partajați datele legate de transfer (suma de bani, numele Dumneavoastră, țara Dumneavoastră, numele Destinatarului și numărul MTCN) numai Destinatarului. Aveți obligația de a vă asigura că nicio terță parte nu poate obține acces neautorizat la aceste informații. Vă recomandăm să transferați bani numai beneficiarilor pe care îi cunoașteți personal;

c.  Nu veți utiliza Serviciul online de la Western Union® pentru niciun fel de scopuri ilegale sau ilicite, inclusiv, dar fără a se limita la, efectuarea sau primirea de plăți pentru servicii de jocuri de noroc, jetoane sau credite pentru jocuri de noroc; efectuarea unui transfer către dvs. în calitate Destinatar, pentru a demonstra soliditatea financiară; crearea mai multor profiluri; sau trimiterea sau primirea de bani în numele altcuiva;

d.  Nu veți utiliza Serviciul online de la Western Union® pentru scopuri interzise;

e.  În cadrul Serviciului online de la Western Union, nu veți solicita transferuri de bani care încalcă acești Termeni și condiții, orice alte restricții de utilizare sau orice alte condiții de utilizare, după cum este stabilit pe Site-ul web Western Union; și

f.   Vă asumați în mod personal răspunderea pentru menținerea în siguranță a parolei și a numelui Dumneavoastră de utilizator, în conformitate cu punctul 6 de mai jos.

4.4.  Dumneavoastră sunteți de acord și înțelegeți că trebuie să depunem eforturi rezonabile pentru a vă verifica identitatea. Dacă folosiți serviciile sau platformele noastre mobile, este posibil să solicităm furnizorului dumneavoastră de telefonie mobilă să ne ajute să vă verificăm identitatea. DUMNEAVOASTRĂ NE AUTORIZAȚI SĂ SOLICITĂM OPERATORULUI DUMNEAVOASTRĂ DE TELEFONIE MOBILĂ SĂ FOLOSEASCĂ DETALIILE DUMNEAVOASTRĂ DE ABONAT LA TELEFONIA MOBILĂ PENTRU A VĂ VERIFICA IDENTITATEA. Informațiile furnizate operatorului de telefonie mobilă pot include numele, adresa, e-mailul, numărul de telefon și informații de localizare, dacă sunt disponibile.

4.5.  În cazul pierderii, furtului, copierii, utilizării necorespunzătoare sau utilizării neautorizate a datelor privind transferul (consultați punctul 4.3.b de mai sus), în cazul în care Dumneavoastră considerați că este posibil ca Noi să fi efectuat un transfer pe care nu ne-ați autorizat să-l efectuăm sau în cazul în care considerați că Noi nu am reușit să efectuăm un transfer sau că l-am efectuat incorect, trebuie să apelați numărul 0 808 234 9168 sau +32-(0)2 639 7103 și să ne înștiințați imediat ce aveți cunoștință de astfel de situații. Noi vom investiga apoi situația.

4.6.  Dumneavoastră sunteți de acord și înțelegeți că este posibil să transmitem orice detalii despre Dumneavoastră și despre serviciile furnizate Dumneavoastră, dacă este necesar, autorităților de reglementare sau guvernamentale ori organelor acestora dacă:

a.  legislația ne obligă să facem acest lucru; sau

b.  suntem de părere că o asemenea dezvăluire poate ajuta la prevenirea fraudei, spălării de bani sau a altor activități infracționale.

5.     ASISTENȚĂ CLIENȚI

Dacă depistați erori sau dacă întâmpinați probleme pe Site-ul web Western Union sau în timpul utilizării Serviciului online de la Western Union®, contactați-ne prin e-mail sau la telefon (pentru informații de contact, consultați punctul 1.2) sau scrieți-ne la:

Western Union Internet Regatul Unit

Căsuța poștală 8252

 LONDRA W6 0BX

 Regatul Unit

6.    PAROLĂ ȘI SECURITATE

Înainte de începe utilizarea Site-ului web a Western Union pentru efectuarea unui transfer de bani, vi se va solicita să furnizați o parolă și o adresă de e-mail valabilă, pe post de nume de utilizator. Parola și numele de utilizator nu trebuie să fie utilizate de nimeni altcineva în afară de dumneavoastră. Aveți responsabilitatea de a păstra în siguranță parola și numele dumneavoastră de utilizator, precum și Toate transferurile efectuate folosind parola și numele dumneavoastră de utilizator. NU DEZVĂLUIȚI PAROLA NIMĂNUI ȘI NU O SCRIEȚI NICĂIERI! Sunteți de acord să ne anunțați imediat în legătură cu orice utilizare neautorizată a parolei sau a numelui Dumneavoastră de utilizator, ori în legătură cu orice altă încălcare a securității, prin telefon la 0808 234 9168 sau la +32 (0) 2 639 7103. După ce ne informați în legătură cu utilizarea neautorizată a parolei sau a numelui Dumneavoastră de utilizator, vom lua măsuri imediat pentru a împiedica orice altă utilizare a acestor informații. Vă vom informa cu privire la acțiunile pe care le întreprindem, în scurt timp după ce le-am efectuăm, oferindu-vă motivele care au stat la baza acțiunilor noastre, cu excepția cazului în care nu putem face acest lucru din motive juridice.  Întrepridnerea acestor acțiuni nu transferă asupra noastră răspunderea în legătură cu pierderile sau cu daunele rezultate din neîndeplinirea de Dumneavoastră a datoriei care vă revine în conformitate cu acest paragraf. Cu toate acestea, este posibil să aveți dreptul la rambursare sau la creditarea cu o anumită sumă, din partea Emitentului cardului Dumneavoastră sau banca Dumneavoastră, în cazul în care Cardul Dumneavoastră bancar sau Contul Dumneavoastră bancar au fost utilizate de manieră frauduloasă.

7.    DEZVĂLUIREA DE INFORMAȚII TERȚELOR PĂRȚI

7.1.   Western Union va utiliza și va procesa informațiile dumneavoastră personale conform descrierii din Declarația noastră de confidențialitate, în legătură cu care vă exprimați în mod explicit consimțământul. Faceți clic aici pentru a consulta Declarația noastră de confidențialitate. Avem dreptul de a modifica Declarația de confidențialitate în orice moment.

8.    RĂSPUNDEREA

A.    Transferuri neautorizate

8.1.  Este posibil să fim răspunzători față de Dumneavoastră în cazul în care efectuăm pentru Dumneavoastră un transfer pe care Dumneavoastră nu l-ați autorizat. Cu excepția cazurilor limitative în care Dumneavoastră sunteți răspunzător conform punctului 8.2 sau 8.4 pentru un transfer neautorizat de Dumneavoastră, Noi vă vom rambursa suma aferentă transferului cât mai repede posibil, însă cel târziu până la sfârșitul Zilei lucrătoare care urmează zilei în care am fost înștiințați cu privire la faptul că transferul în cauză nu a fost autorizat sau ni s-a adus la cunoștință în alt mod transferul neautorizat. De asemenea, nu vom avea nicio pretenție de la Dumneavoastră privind rambursarea cheltuielilor Noastre. În cazul în care suspectăm o activitate frauduloasă din partea Dumneavoastră, obligația Noastră de rambursare către Dumneavoastră va fi suspendată, până la efectuarea unor investigații suplimentare, care vor fi inițiate în cel mai scurt timp.

8.2.  Puteți fi răspunzător până la suma maximă de 50 GBP pentru pierderi care:

a.  apar în urma transferurilor neautorizate rezultate din utilizarea de date privind transferul pierdute, furate sau care lipsesc din altă cauză (consultați punctul 4.3.b de mai sus); sau

b.  apar în urma utilizării necorespunzătoare de Dumneavoastră a datelor privind transferul.

8.3.  Noi nu vă vom face răspunzător în baza prevederilor punctului 8.2 în cazul în care nu era posibil pentru Dumneavoastră să detectați pierderea, furtul sau utilizarea necorespunzătoare a datelor privind transferul sau dacă pierderea datelor privind transferul a fost cauzată de un angajat sau de un reprezentant care a acționat în numele Nostru, sau de un furnizor extern de servicii numit de Noi.

8.4.   Răspunderea Dumneavoastră pentru pierderile rezultate în urma unui transfer neautorizat nu va fi limitată la suma maximă de 50 GBP, conform prevederilor de la punctul 8.2, dacă Dumneavoastră ați acționat cu intenție frauduloasă sau dacă ați contribuit la utilizarea necorespunzătoare a datelor privind transferul în mod intenționat sau printr-o conduită neglijentă gravă. În aceste cazuri, Dumneavoastră răspundeți pentru toate pierderile cauzate de orice transfer neautorizat. Neglijența gravă include în special, dar nu este limitată la cazuri în care nu ne înștiințați cu promptitudine cu privire la pierderea datelor legate de transfer sau nu păstrați datele privind transferul în siguranță sau le dezvăluiți unor terțe părți.

8.5.  Cu excepția cazurilor în care ați acționat cu intenție frauduloasă, Dumneavoastră nu sunteți răspunzător în fața Noastră:

a.  pentru pierderi rezultate din utilizarea neautorizată a datelor legate de transfer care apar după primirea de Noi a unei notificări conform punctului 4.5; sau

b.  dacă Noi nu am asigurat disponibilitatea facilităților Noastre de contact pentru Dumneavoastră, în scopul realizării unei înștiințări conform punctului 4.5.

B.  Transferuri executate incorect sau neexecutate

8.6.  Este posibil să fim răspunzători față de Dumneavoastră în cazul în care nu efectuăm sau efectuăm incorect un transfer pe care Dumneavoastră ne-ați autorizat să-l efectuăm, cu excepția cazului în care acest lucru a fost cauzat din vina Dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că, în cazul unui transfer neexecutat sau executat incorect, vă vom rambursa suma aferentă transferului (în măsura neexecutării sau executării incorecte a transferului). Dumneavoastră aveți dreptul de a solicita rambursarea tuturor comisioanelor și dobânzilor, în măsura în care acestea au fost aplicate sau suportate în legătură cu un transfer neexecutat sau executat incorect.

8.7.   În măsura în care au fost aplicate comisioane unui transfer neexecutat sau executat incorect, de Noi sau de o agenție intermediară, iar acestea au fost deduse din suma de primită de Destinatar în baza transferului, vom transfera imediat Destinatarului sumele taxate în legătură cu astfel de comisioane.

Orice răspundere am avea față de Dumneavoastră în baza punctului 8.6, aceasta este exclusă dacă:

putem arăta că suma aferentă transferului a fost primită la momentul potrivit de furnizorul serviciilor de plată al Destinatarului; sau

În plus, în sensul punctului 8.6, un transfer va fi considerat executat corect dacă putem arăta că transferul a fost executat în conformitate cu informațiile legate de transfer pe care Dumneavoastră ni le-ați furnizat. Dacă ne-ați furnizat date incorecte pentru executarea transferului, ne puteți solicita să vă oferim asistență în vederea recuperării banilor. Noi nu putem garanta că aceste eforturi vor avea succes. Ne rezervăm dreptul de a vă solicita un comision pentru a ne acoperi costurile rezonabile pentru această operațiune.

C.   Răspunderea noastră

8.8.  Noi nu vom avea nicio răspundere față de Dumneavoastră în baza punctelor 8.1 sau 8.6, dacă nu ne informați cu privire la un transfer neautorizat sau executat incorect în termen de 13 luni de la data executării transferului.

8.9.   Nu vom avea nicio răspundere față de Dumneavoastră în baza punctului 8 dacă motivul pentru care nu executăm transferul sau pentru care îl executăm incorect este reprezentat de Evenimente în afara controlului Nostru sau obligațiilor Noastre legale.

 

8.10. Nu vom avea nicio răspundere față de Dumneavoastră dacă transferul neautorizat sau executat incorect este efectuat de o terță parte sau între terțe părți cărora le-ați oferit instrucțiuni înainte ca Noi să primim plata Dumneavoastră pentru transfer sau pentru orice alt transfer. Trebuie să contactați cu promptitudine terța parte în cauză și să o informați despre împrejurările transferului neautorizat sau executat incorect.

 

8.11. Nu vom avea nicio răspundere față de Dumneavoastră pentru daunele cauzate de evenimente neobișnuite și neprevăzute, pe care Western Union nu le poate controla în niciun fel și ale căror consecințe, în ciuda diligenței manifestate, Western Union nu le-ar fi putut evita (cauzate, de exemplu, de Evenimente în afara controlului Nostru, de căderea liniilor de telecomunicații, de tulburări civile, de război sau de alte evenimente, cum ar fi greve industriale sau blocaje asupra cărora nu avem niciun control). Acest lucru se aplică în aceeași măsură cazurilor în care Western Union este obligată să respecte orice ordin legal, juriciar sau administrativ de a acționa sau a se abține de la orice acțiune

 

8.13. Nu excludem și nu limităm în niciun mod răspunderea Noastră față de Dumneavoastră în cazurile în care acest lucru ar fi ilegal. Printre acestea se numără răspunderea pentru deces sau vătămare corporală cauzate de neglijența Noastră; pentru fraudă sau declarații false; sau pentru încălcarea drepturilor Dumneavoastră legale în cazurile în care ar fi ilegală excluderea sau limitarea unor astfel de drepturi în legătură cu Serviciul online de la Western Union®.

 

9.    PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Site-ul web Western Union și Serviciul online de la Western Union®, conținutul acestora și toate drepturile de proprietate intelectuală aferente și conținute de acestea (inclusiv drepturile de autor, brevetele, drepturile privind protecția bazelor de date, mărcile comerciale și mărcile de servicii) reprezintă proprietatea intelectuală a Western Union, a sucursalelor Western Union sau a părților terțe. Toate drepturile aferente Site-ului web Western Union și Serviciului online de la Western Union® reprezintă proprietatea Noastră și/sau proprietatea terței părți. Site-ul web Western Union și Serviciul online de la Western Union® trebuie utilizate numai în scopurile permise de acești Termeni și condiții sau după cum este descris pe Site-ul web. Dumneavoastră aveți dreptul exclusiv de a afișa și de a salva o copie a paginilor Site-ului web Western Union pentru utilizare personală. Fără a obține în prealabil aprobarea noastră scrisă și expresă, nu aveți dreptul de a duplica, de a publica sau de a modifica Site-ul web Western Union, Serviciul online de la Western Union® sau părți ale acestuia ori de a realiza lucrări derivate ale acestora, de a participa la cesionarea sau la vânzarea lor, de a le publica pe web sau de a le utiliza în orice altă formă, în orice scop public sau comercial. Nu aveți dreptul de a: (a) utiliza un dispozitiv, un robot de căutare, un site scraper sau orice alt program automat pentru a accesa Site-ul web Western Union sau Serviciul online de la Western Union® și/sau (b) șterge sau modifica informații legate de drepturile de autor și de mărcile comerciale sau informațiile protejate prin drepturi de proprietate, publicate pe Site-ul web Western Union (sau paginile imprimate de pe Site-ul web). Denumirea Western Union și toate celelalte denumiri, precum și denumirile protejate prin drepturi de proprietate ale produselor și/sau serviciilor Western Union menționate pe Site-ul web Western Union reprezintă mărci exclusive ale Western Union sau ale altor terțe părți. Celelalte produse, servicii și denumiri de companie care apar pe Site-ul web pot reprezenta mărci comerciale ale proprietarilor acestora.

10.    LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB

Site-ul web Western Union poate conține linkuri și trimiteri către alte site-uri și resurse de pe internet („Site-uri asociate”). Linkurile către orice Site asociat nu constituie o aprobare din partea Noastră și nici asocierea Noastră cu resursele sau cu conținuturile provenite de la părți terțe. Linkurile nu implică faptul că Western Union este afiliată sau asociată cu terțe părți sau că este autorizată din punct de vedere legal să utilizeze mărcile comerciale, denumirile comerciale, siglele sau simbolurile de copyright afișate sau accesibile printr-un link ori că orice Site-uri asociate sunt autorizate să utilizeze orice marcă comercială, denumire comercială, siglă sau simbol de copyright ale Western Union. Trebuie să adresați orice probleme referitoare la un site asociat către administratorul sau webmaster-ul site-ului respectiv. Western Union nu declară, nu garantează și nu confirmă acuratețea sau fiabilitatea niciunui sfat, niciunei păreri, declarații și niciunei alte informații afișate sau distribuite prin orice Site asociat și își declină (în măsura cea mai mare permisă de legea aplicabilă) în mod expres răspunderea pentru acestea. Prin prezenta, luați la cunoștință că vă asumați răspunderea pentru recurgerea la orice opinie, sfat sau informație afișate sau puse la dispoziție prin intermediul oricărui Site asociat.

11.    DREPTUL DE A REVOCA SAU DE A ANULA UN TRANSFER DE BANI

11.1.  Aveți dreptul de a revoca un transfer de bani în termen de -14 zile de la inițierea transferului. Revocarea trebuie să ne fie declarată în mod expres prin notificare în scris trimisă prin e-mail sau prin poștă, la adresa menționată în punctul 5 de mai sus. Cu toate acestea, dreptul de revocare nu mai este valabil dacă am plătit deja Destinatarului fondurile, înainte de a primi notificarea Dumneavoastră de revocare. Atunci când Dumneavoastră vă exercitați dreptul de revocare înainte ca Noi să plătim fondurile Destinatarului, vă vom restitui suma transferului și nu vă vom percepe niciun comision.

11.2.  Orice rambursare către Dumneavoastră va consta din suma aferentă transferului de bani la cursul de schimb valutar al Western Union valabil la momentul rambursării, însă cel puțin la valoarea nominală a valorii transferului, în măsura în care fondurile nu au fost deja plătite Destinatarului în termen de 45 de zile. În acest caz, comisioanele de transfer nu vor fi rambursate. Dacă Noi nu punem fondurile la dispoziția Destinatarului pentru a fi ridicate de acesta în termen de trei Zile lucrătoare de la data la care Dumneavoastră inițiați un transfer de bani prin intermediul Nostru și ne furnizați toate informațiile necesare pentru efectuarea transferului, vă vom rambursa, în cazul unei notificări de revocare justificate din partea Dumneavoastră, suma aferentă transferului de bani, plus toate comisioanele de transfer plătite (sub rezerva restricțiilor legale sau de reglementare).

12.    ÎNTREGUL ACORD

Acești Termeni și condiții reprezintă întregul acord între Dumneavoastră și Noi și înlocuiesc orice acorduri anterioare care pot exista între Dumneavoastră și Noi.

13.    CLAUZĂ DE SEPARABILITATE

Dacă una sau mai multe dintre prevederile acestor Termeni și condiții sunt nevalide, ilicite sau nu pot fi aplicate, acest lucru nu afectează valabilitatea celorlalte prevederi.

14.    RECLAMAȚII, LEGISLAȚIE APLICABILĂ, JURISDICȚIE

14.1     În cazul în care nu sunteți mulțumit de serviciile Noastre în baza acestor Termeni și condiții, ne puteți trimite o reclamație în scris, folosind datele de contact publicate la adresa  https://www.westernunion.com/gb. Vom depune toate eforturile să Vă soluționăm reclamația cât mai curând posibil și Vă vom trimite o scrisoare de răspuns finală în termen de 15 Zile lucrătoare de la primirea reclamației Dumneavoastră. În împrejurări excepționale, vă vom trimite o confirmare de primire în termen de 15 zile lucrătoare, specificând data limită până la care veți primi răspunsul nostru final, aceasta fiind în cel mult 35 de zile lucrătoare de la data reclamației Dumneavoastră inițiale. Dacă nu primiți răspunsul Nostru final sau dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul Nostru final aveți dreptul să adresați reclamația dumneavoastră Serviciul mediatorului financiar. Pentru mai multe informații, consultați www.financial-ombudsman.org.uk.

Acest lucru nu afectează alte drepturi pe care le aveți.

14.2    Acești Termeni și condiții și toate drepturile necontractuale aferente Serviciului online de la Western Union sunt reglementate de legile din Anglia și Țara Galilor, fără a ține seama de legea conflictelor și fac obiectul jurisdicției exclusiv și locului instanțelor din Anglia și Țara Galilor cu privire la orice litigii care decurg din acești Termeni și condiții