Eesti Võrguteenuse tingimused

NEED TINGIMUSED PUUDUTAVAD JA REGULEERIVAD TEIE LIGIPÄÄSU WESTERN UNIONI VEEBISAIDILE JA SELLE KAUDU LIGIPÄÄSETAVATELE TEENUSTELE JA NENDE TEENUSTE KASUTAMIST.

ON OLULINE, ET ENNE NÕUSTUMIST MEIE TINGIMUSED LÄBI LOEKSITE JA NEIST ARU SAAKSITE. NEED SISALDAVAD PIIRANGUID MEIE KOHUSTUSTELE TEIE EES NING KA PIIRANGUID JA ERANDEID MEIE VASTUTUSELE TEIE EES, KUI TEIL TEKIB MEIE TEENUSTE KASUTAMISEL KAOTUSI. SELLISED TINGIMUSED ON RASVASES KIRJAS VÄLJA TOODUD.

Meie tingimustes kasutatud terminid:

a) pangakaart” tähistab Visa® või MasterCard®-i krediitkaarti või deebetkaarti, mille on väljastanud Euroopa Liidu liikmesriigi pank või mis on väljastatud läbi Euroopa Liidu liikmesriigi panga, milles teenust pakutakse.
b) Kaardi väljaandja” tähistab pangakaardi väljaandjat ja omanikku.
c) Keelatud eesmärk” viitab ebaseaduslikule eesmärgile: maksete tegemine või vastuvõtmine hasartmänguteenuste, hasartmängužetoonide või hasartmängukrediidi eest, maksete tegemine iseendale majandusliku usaldatavuse kohta tõendite saamiseks (PETTUSEOHT), või raha saatmine või vastuvõtmine kellegi teise nimel.
d) Vastuvõtja” viitab isikule, kes on rahaülekande saajaks (kui ülekande on tehtud saatja, kes kasutab Western Unioni veebiteenust või isik, kes kasutab muud Western Unioni raha ülekandmise teenust).
e) Saatja” on isik, kes algatab rahaülekande tegemise, kasutades Western Unioni veebiteenust.
f) Tehing” tähistab kõiki rahaülekandeid ja muid toiminguid, mida Western Unioni veebiteenuse abil teete.
g) Western Union”, „me”, „meie” või „meid” tähistab ettevõtet Western Union International Bank GmbH ja Western Union International Limited; ning viitamisel „meie hooletusele või pettusele” sisaldab WUIB tütarettevõtteid ja agente toimingute tegemisel, mille muidu peaks seoses Western Unioni veebiteenuse tingimustega ning punktis 15 toodud tingimustega (v.a punkt 9.7) tegema WUIB, ning seoses  „meie hooletuse või pettusega” sisaldab ettevõtte WUIB ja Western Union International Limited tütarettevõtteid ning agente toimingute tegemisel, mida muidu peaks tegema WUIB ja Western Union International Limited seoses Western Unioni veebiteenuse vastava tingimusega.
h) Western Unioni võrguteenus” tähistab kõiki teenuseid, mis on kättesaadavad Western Unioni veebisaidi kaudu.
i) Western Unioni veebisait” või „sait” viitab meie hallatavale veebisaidile veebipõhiste arveldustehingute ja nendega seotud teabevahendite pakkumiseks.
j) Te” või „teie” viitab isikule, kes kasutab Western Unioni veebisaiti või Western Unioni veebiteenust saatja või vastuvõtjana.

1. TEENUSE TEAVE.

1,1 Western Unioni võrguteenust pakub Western Union International Bank GmbH („WUIB”) koos ettevõttega Western Union International Limited. WUIL on Iiri registreeritud ettevõte (number: 372428), mille registreeritud aadress on Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14, Iirimaa. WUIB on esindus Western Unioni esinduste võrgus ja sellel on registreeritud asukohad aadressil Schubertring 11, A-1010 Viin, Austria, äriregistri number Fn 256184t Viini kommertskohtus; Andmekaitseregistri (Dvr) number 2111221. Kliendid võivad helistada alltoodud numbril teabe saamiseks agentide ja esinduste kohta. WUIB-ga võib ühendust võtta ka tasuta telefoninumbritel, mis on loetletud punktis 5.
1,2 WUIB-d juhib Austria Finantsturgude Amet (Österreichische Finanzmarktaufsicht) „Finantsregulaator” aadressil Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Viin, tel +43-1 249 59 - 0. Üksikasjalikum teave finantsregulaatori kohta on saadaval aadressil  www.fma.gv.at.
1,3 Western Unioni pakub raha ülekandeteenuseid riigisiseselt ja rahvusvaheliselt. Western Unioni veebiteenuse kasutamiseks peate olema täisealine. Igale rahaülekandele antakse kordumatu identifikaator: rahaülekande kontrollnumber või „MTCN.” Rahaülekanded makstakse tavaliselt välja sularahas, kuid mõned agendid võivad pakkuda või vastuvõtja võib valida alternatiivseid meetodeid, rahaliste vahendite kättesaamiseks, nt kontole või mobiiltelefoni. Saatja volitab Western Unioni vastuvõtja valikut austama ka siis, kui see erineb saatja määratud väljamakse viisist.
1,4 Täites rahaülekande saatmiseks vajaliku teabe, andes vajaliku ligipääsu saadetavatele rahalistele vahenditele ja isikutuvastusele ning nõustudes tingimustega, nõustub saatja rahaülekande tegemisega. Saatja on kohustatud vastuvõtjat rahaülekandest teavitama.
1,5 Tavalised rahaülekanded on tavaliselt vastuvõtmiseks saadaval minutite pärast, olenevalt maksekoha töötundidest. Kui saadaval on järgmise päeva või 2-päevane teenus, on rahalised vahendid vastuvõtja poolt kättesaamiseks valmis vastavalt 24 või 48 tundi pärast raha saatmist. Kontopõhised ülekanded võtavad tavaliselt seaduste ja eeskirjade nõuete tõttu aega 3 tööpäeva, kuigi ülekanded mobiilsesse rahakotti on sageli saadaval mõne minuti pärast. Teatud riikides kehtivad viivitused ja muud piirangud. Saate üksikasjaliku teabe saamiseks helistada nendes tingimustes toodud tasuta telefonil.
1,6 Rahaliste vahendite vastuvõtmiseks sularahas peavad kõik vastuvõtjad näitama isikut tõendavaid dokumente ja loetlema kõik rahaülekande üksikasjad, mis on Western Unioni nõutud, sealhulgas saatja nime ja päritolumaa, vastuvõtja nime, ligikaudse summa ja muud tingimused või nõuded, mis Western Unioni esinduses kehtivad, näiteks MTCN-i, mis on mõnedes riikides raha vastuvõtmiseks kohustuslik. Sularaha väljamakse tuleb teha isikule, kelle Western Union või selle agent hindab pärast isikut tõendavate dokumentide läbivaatamist õigeks vastuvõtjaks. Sularaha väljamakse saab teha ka siis, kui vastuvõtja täidetud vormis on vigu. Western Union ega selle agendid ei võrdle raha saatmise vormi raha vastuvõtmise vormiga, et antud vastuvõtja aadressi kontrollida. Mõnedes sihtkohtade võib vastuvõtjal olla vajalik rahaliste vahendite sularahas väljavõtmiseks esitada isikutunnistus, vastus testküsimusele või mõlemad. Testküsimused pole turvalisuse lisafunktsioon ja neid ei saa kasutada tehingu väljamakse ajastamiseks ega viivitamiseks ning need on mõnedes riikides keelatud.
1,7 Kehtiv seadus keelab raha edastajatel teatud isikute ja riikidega tehinguid teha. Western Union peab kõiki tehinguid võrdlema riikide ja piirkondade valitsuste antud nimekirjadega, kus Western Union tegutseb, sh USA Maksuameti välisvarade kontrolli osakond (OFAC) ja Euroopa Liit. Kui leitakse vaste, uurib Western Union tehingut, et teha kindlaks kas ühtiv nimi vastab antud nimekirjas olevale isikule. Mõnikord peavad kliendid esitama täiendavaid isikutunnistusi ja muud teavet, mis tehinguid viivitab. See on juriidiline nõue kõikidele tehingutele, mida töötleb Western Union (sh tehingud, mille lähte- ja lõpp-punkt on väljaspool USA-d).
1,8 Ülekandetasud: kirjalik teave, mis selgitab, kuidas Western Union saatjalt rahaülekande tegemise eest tasu võtab, on saadaval Western Unioni tehingute teeninduse veebisaidilt ja seda näidatakse saatjale enne maksekorralduse lõpuleviimist. Kui sihtkohariigi seaduses ei ole teisiti ette nähtud, kannab saatja kõik ülekande tegemise kulud. Teatud juhtudel võivad rahaülekande tasule rakenduda kohalikud maksud ja teenustasud. Kontopõhise rahaülekande korral võib vastuvõtjal olla lisakulusid saatja rahaliste vahendite vastuvõtmisel läbi mobiiltelefoni või kontole. Ülekanded tuleks teha kohaliku (saatja) valuuta kontole, kuna muidu võib raha vastuvõttev asutus selle oma kursi järgi kohalikku valuutasse arvutada või tehingu tagasi lükata. Vastuvõtja leping oma mobiilsideteenuse, mWalleti või muu kontopakkujaga reguleerib tema kontot ja määrab vastuvõtja õigused, vastutuse, tasud, rahaliste vahendite kättesaadavuse ja konto piirangud. Kui konto number (sh mobiilinumbrid mobiilsete kontode puhul) ja vastuvõtja nimi ei klapi, edastatakse ülekanne kontonumbrile, mille saatja edastas. Western Unioni võib teenida raha konto kasutamisega seotud tasudelt. Western Union ei vastuta saatjale ega mis tahes kontoomanikule määratavate tasude, välisvaluutaks teisendamisel kasutatavate vahetuskursside, tegevuste ega tegevusetuse eest sihtkohas ega vahendavate finantsteenuste pakkujate poolt.
1,9 Välisvaluuta:

 

a) rahaülekannete väljamaksed tehase tavaliselt sihtkohariigi valuutas (mõnes riigis on väljamaksed võimalikud ainult teises valuutas). Kõik valuutad teisendatakse Western Unioni hetkel kehtiva valuutakursi järgi. Western Unioni arvutab vahetuskursi üldkättesaadavate pankadevaheliste määrade ja tagatise põhjal. Enamikku valuutakurssidest reguleeritakse mitu korda päevas ülemaailmsete finantsturgude vastava sulgemiskuupäeva järgi.
  b) Valuuta teisendatakse ülekande ajal ja vastuvõtja saab välisvaluutas sellel vormil näidatud summa. Siiski, mõnedes riikides nõuavad kohalikud eeskirjad rahaülekannete teisendamist ainult väljamaksmisel. Kui saatja saadab raha ühte neist riikidest, on ülaltoodud vahetuskurss ainult hinnanguline ja tegelik vahetuskurss määratakse makse ajal. Western Unioni agendid võivad pakkuda vastuvõtjale võimalust võtta raha välja valuutas, mis erineb saatja valitud valuutast. Sellistel juhtudel võib Western Union (või selle agendid, mobiilsideteenuse pakkuja või konto pakkuja) teenida lisaraha, kui see saatja rahalised vahendid vastuvõtja valitud valuutaks teisendab. Kui saatja valib väljamakse valuuta, mis erineb sihtkohariigi valuutast, ei pruugi valitud väljamakse valuuta olla kõigis selle riigi maksekohtades saadaval või ei pruugi see olla saadaval ülekande kogusumma väljamaksmiseks piisavalt väikestes kupüürides. Sellistel juhtudel võib väljamakseasutus maksta kõik või osa saatja ülekandest välja riiklikus valuutas. Western Unioni vahetuskurss võib olla vähem soodne kui mõned avalikult esitatud kaubanduslikud vahetuskursid, mida kasutatakse pankade ja muude finantsasutuste vahelistes tehingutes. Mis tahes erinevus klientidele pakutava vahetuskursi ja Western Unionile kehtiva valuutakursi vahel jääb Western Unionile (ja mõnel juhul selle agentidele, mobiilsideteenuse pakkujale või konto pakkujale) lisaks ülekandetasudele. Lisateavet vahetuskursside kohta konkreetsetes sihtkohariikides saab, helistades ülaltoodud või meie veebisaidilt kättesaadaval tasuta telefonil.
1,10 SMS: Western Union võib pakkuda mõnes riigis tasuta SMS-teavitust, mis annab teada, et vastuvõtja on raha kätte saanud (saatjale) või et raha on vastuvõtmiseks saadaval (vastuvõtjale). Teenusepakkuja rakendatavad tasude eest vastutab saatja või vastuvõtja. Western Union ei vastuta kulude eest, mis on seotud SMS-idega. Kui kehtiv seadus seda lubab, saadetakse SMS saatja ja/või vastuvõtja mobiilinumbrile, mis selle tehingu tegemisel edastati. Western Union saadab SMS-ide sõnumikeskusesse, kuid nende kohaletoimetamine on muude osapoolte ülesanne ja seda ei saa garanteerida. Western Union ei vastuta tehniliste rikete eest, mis toimuvad väljaspool selle firmasiseseid süsteeme.

 

2. MEIE VASTUTUS TEIE EES.

2,1 Meie kokkulepe teiega on see, et teeme Western Unioni veebiteenuse pakkumiseks mõistlikke pingutusi. Seega nõustume teile pakkuma rahaülekandeid ja nendega seotud teabevahendeid, mida aeg-ajalt Western Unioni veebisaidil kirjeldatakse.
2,2 Üldiselt usaldame läbi Western Unioni veebisaidi meile saadetud ja meie vastuvõetud sõnumeid edasise uurimiseta, kui meil ei ole tegelikku teavet, et teade võib olla vale, volitamata või võltsitud.
2,3 Me ei vastuta järgmiste asjade eest.
  a) Kaubad või teenused, mille eest maksmiseks te Western Unioni veebiteenust kasutate.
  b) Sidevahendite rikked, mida ei saa mõistlikult pidada meie kontrollile alluvaks ja mis võivad mõjutada teie poolt meile saadetavate sõnumite täpsust ja õigeaegsust.
  c) Kaod või viivitused sõnumite edastamises, mis tulenevad interneti teenusepakkujast või brauserist või muust tarkvarast, mis ei ole meie kontrolli all.
  d) Kaardi väljaandja pakutavad teenused.
  e) Muude osapoolte põhjustatud viirused.
  f) Tõrked saidil või Western Unioni veebiteenuses, mis on põhjustatud teie või muu osapoole poolt meile edastatud ebapiisavast või valest teabest.
  g) Mis tahes sõnumi või teabe volitamata kasutus või katkestamine enne, kui see saidile jõuab.
  h) Mis tahes volitamata kasutus või ligipääs andmetele, mis on seotud teie või teie tehingutega ja on hoiul meie käes (v.a juhul, kui selline kasutus või ligipääs tuleneb meie hooletusest, pettusest või teie andmete kaitsega seotud seaduste mittejärgimisest).
2,4 Meil ei ole kohustust rahaülekannet või muud tehingut Western Unioni veebiteenuse raames algatada ega teha järgmistel juhtudel.
  a) Me ei saa piisavat tõestust teie isiku kohta.
  b) Meil on alust arvata, et tehingu sõnum on vale, volitamata või võltsitud.
  c) Te esitate meile vale või ebapiisava teabe või kui teie tehingu sõnum ei jõua meieni piisavalt varakult, et võimaldada soovitud tehingu õigeaegset kavandamist.
  d) Teie kaardi väljaandja ei luba teie pangakaarti tehingu ja meie sellega seotud kulude eest tasumiseks.
  Me ei võta vastutust kahjude eest, mis tulenevad rahaülekande eest maksmatajätmisest või maksmisega viivitamisest vastuvõtjale või nendest asjaoludest tuleneval põhjusel tehingu Western Unioni veebiteenuses tegemata jätmisest.
2,5 Võime keelduda pakkuda Western Unioni veebiteenuse pakkumisest (täielikult või osaliselt), kui see rikuks seadust, kohtu korraldust või mis tahes seadusandliku või valitsusasutuse nõuet, mille alluvusalasse me kuulume, või kui peame seda tegevust muul põhjusel oma huvide kaitsmiseks vajalikuks. Kui me keeldume teile Western Unioni veebiteenust pakkumast (täielikult või osaliselt) mõnel neist põhjustest, anname teile alati, kui see on võimalik, teada, et oleme nii toiminud ning, välja arvatud juhul, kui me seaduslikel põhjustel ei saa seda teha, selgitame ka oma tegevuse põhjuseid.
2,6 Võime Western Unioni veebisaidi või Western Unioni veebiteenuse töö täielikult või osaliselt peatada, kui peame seda sobilikuks põhjustel, mis tulenevad meie poolt kontrollimatutest asjaoludest. Kohustume juhul, kui Western Unioni veebisaidi või Western Unioni veebiteenuse pakutavad teenused on peatatud (meie poolt, muu osapoole teenusepakkuja poolt või muudel asjaoludel) tegema mõistlikke pingutusi katkestuse kestuse minimeerimiseks. Eeldusel, et me järgime seda kohustust, ei vastuta me mis tahes teie kahjude või kohustuste eest, mida on kahjustanud või mis on tekkinud teie mis tahes sellise katkestuse eest, isegi kui selle on põhjustanud meie hooletus, välja arvatud juhul, kui sellise katkemise põhjus on meiepoolne pettus.
2,7 Western Union jätab endale õiguse muuta Western Unioni veebiteenust ilma ette teatamata. Western Union ja tema agendid võivad keelduda pakkumast Western Unioni veebiteenust mis tahes isikule ilma põhjust andmata, eriti pettuse, rahapesu või terrorismi rahastamise ennetamiseks või mis tahes kohaldatavale õigusele vastamiseks ning kohtu või mis tahes seadusandliku või valitsusasutuse nõudel.
2,8 Üldiselt suhtleme teiega internetis ja meili teel. See ei mõjuta teie õigust võtta meiega ühendust muul viisil, mida on kirjeldatud punktides 4.1, 5, 7 ja 14.1, nende sätete all silmas peetud asjaoludel.
2,9 Me võime aeg-ajalt oma Üldtingimusi muuta. Me teavitame Teid mistahes muudatustest meie Üldtingimustes esitades selge ning hõlpsasti ligipääsetava teate muudatusest Western Union Online Saidil. Meie Üldtingimusi muudeti viimati aastal november 2016. Mistahes meie poolt tehtav muudatus ei mõjuta tingimusi, millel te Western Union Online Saiti kasutasite või millel me Teile Western Union Online Teenust pakkusime enne vastava muudatuse teate ülespanemist Saidile. Meie poolt tehtav mistahes muudatus ei mõjuta Teie võimalust lõpetada oma leping meiega lähtuvalt alltoodud punktist 14.1.

3. TEIE VASTUTUS MEIE EES.

3,1 Olete nõus maksma meie tasu iga rahaülekande või muu ülekande eest, mille algatate või mida taotlete Western Unioni veebiteenuse kaudu. Selget teavet, mis selgitab meie makse, saab vaadata meie maksude funktsiooni „Price It” alt, mis annab rahaülekande eeldatava maksumuse veebis saatmisel (koos käibemaksuga).
3,2 Peate tasuma rahaülekande põhisumma ja meie maksud pangakaardiga. Iga kord, kui kasutate Western Unioni veebiteenust, nõustute, et meil on õigus nõuda kaardi väljastajalt põhisummat mis tahes rahaülekande eest ja meie maksusid, mis on seotud asjakohase tehinguga enne rahaülekande või muu ülekande tegemist. Summast, mille me teie kaardi väljastajalt maha arveldame, teavitatakse teid enne teie tehingu lõplikku autoriseerimist.
3,3 Te mõistate ja nõustute järgmisega.
  a) Kui te registreerite end meie juures, annate meile tõesed, täpsed, ajakohased ja täielikud andmed.
  b) Te hoiate need andmed ajakohastena ja värskendate neid andmeid, et hoida need tõesed, täpsed, ajakohased ja täielikud.
  c) Te ei kasuta Western Unioni veebiteenust mis tahes keelatud eesmärgil või sellega seoses.
  d) Te ei algata rahaülekannet või muud ülekannet Western Unioni veebiteenuse kaudu, rikkudes neid tingimusi või mis tahes muid piiranguid või kasutusnõudeid, mida on Western Unioni veebisaidil kirjeldatud.
  e) Te vastutate oma parooli ja meiliga kontole sisselogimise turvalisuse eest punkti 7 kohaselt allpool.
3,4 Te mõistate ja nõustute, et teavet teie kohta ja teenuseid, mida me teile pakume, võime aeg-ajalt pakkuda seadusandlikele või valitsusasutustele, organitele või asutustele järgmistel juhtudel.
  a) Oleme seadusega kohustatud seda tegema.
  b) Kui teeme kindlaks, et selline avalikustamine võib aidata võidelda pettuse, rahapesu või muu kuritegevuse vastu.
3,5 Te nõustute, et üldiselt suhtleme teiega veebis ja meili teel. See ei mõjuta teie õigust võtta meiega ühendust muul viisil, mida on kirjeldatud punktides 4.1, 5, 7 ja 14.1, nende sätete all silmas peetud asjaoludel.

 

4. TÜHISTAMINE, TAGASIMAKSED JA HALDUSKULUD.

4,1 Veebilepingutega seotud seaduste kohaselt on teil õigus meievaheline leping tühistada mis tahes ajal pärast seda, kui annate märku, et nõustute meie tingimustega, selles punktis sätestatud tingimuste kohaselt. See ülesütlemisõigus jätkub neljateist päeva jooksul alates päevast, kui te nõustusite meie tingimustega. Võite meievahelise lepingu tühistada järgmiselt.
  a) Helistades meile numbritel 80011105 või +32 2 6438870.
  b) Kirjutades meile aadressil

Western Union Estonia Lithuania UAB
J. Balcikonio Str. 3, Vilnius,
Lithuania, LT-08247
  c) saates meile e-kirja aadressil estonia.customer@westernunion.ee
4,2 Kui kasutate õigust leping punkti 4.1 alusel tühistada enne, kui olete meile saatnud rahaülekande tellimuse, lõpetatakse meievaheline kokkulepe ja teil ei ole võimalik kasutada Western Unioni veebiteenust edaspidi rahaülekannete saatmiseks. Me ei võta teilt tühistamise eest tasu.
4,3 Kui kasutate õigust leping punkti 4.1 alusel tühistada pärast seda, kui olete meile saatnud rahaülekande tellimuse, tagastame teile makse vastavalt punktile 4.4 allpool, välja arvatud, et me ei hüvita saadetud summat, mille oleme rahaülekande Saatjale edastanud enne, kui saame kätte teie ülesütlemisavalduse.
4,4 Teie tühistamisõigus seaduste alusel, mis on seotud veebilepingutega, on teie kui Saatja tühistamisõiguste lisa. Rahaülekande Saatjana on teil järgmised õigused.
  a) Western Union tagastab rahaülekande põhisumma ja ülekandetasu Saatja kirjalikul taotlusel kirjas või meilis nimetatud aadressile juhul kui:
    i) Saatja tühistab, pettust ei tuvastata, raha ei ole üle kantud ja Saatja krediitkaardilt ei ole midagi maha arveldatud; või
    ii) Saatja tühistab, tuvastatakse pettus, raha ei ole üle kantud ja Saatja krediitkaardilt ei ole midagi maha arveldatud; või
    iii) Western Union lükkab tehingu tagasi; või
    iv) Saatja tahab midagi muuta, aga Western Union nõuab enne muudatuse tegemist tehingu tühistamist; või
    v) Rahaülekanne ei ole saadaval Saatjale kolme tööpäeva jooksul, tingimustel, mis ei olene Western Unionist (või selle agentidest), nagu regulatiivsed nõuded, halb ilm või telekommunikatsiooni rike.

Mõne rahaülekande väljamaksmine võib viibida Ameerika Ühendriikide või muude kehtivate seaduste rakendamise tõttu.
  b) Western Union tagastab ainult rahaülekande põhisumma Saatja kirjalikul taotlusel kirjas või meilis nimetatud aadressile järgmistel juhtudel.
    i) Saaja lükkab ülekande tagasi.
    ii) Saatja tühistab ülekande, pettust ei tuvastata ja Saatja krediitkaardilt on tehtud mahaarveldus.
    iii) Saatja tühistab ülekande, tuvastatakse pettus, raha ei ole üle kantud ja Saatja krediitkaardilt on tehtud mahaarveldus.
    iv) Saatjale ei ole makset tehtud 45 päeva jooksul.
  Seadusega lubatud ulatuses võib Western Union maha arvata halduskulu rahaülekandelt, millele ei ole järele tuldud ühe aasta jooksul alates saatmiskuupäevast.

 

5. KLIENDITEENINDUS, KAEBUSED.

Kui leiate mingisuguse vea või teil on muid probleeme, mis on seotud Western Unioni veebisaidi või veebiteenusega või te soovite esitada kaebuse, võite meiega võtta ühendust meili teel aadressil estonia.customer@westernunion.ee või helistada numbril 80011105 (kättesaadav iga päev alates 9.00 kuni 21.00) või kui asute väljaspool Eestit, siis numbril +32 2 6438870

Teise võimalusena võib kasutada vaidluse veebipõhise lahendamise (ODR) võimalust. ODR pakub kohtuvälist lahendust vaidlustele, mis on seotud veebitehingutega: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. REGISTREERIMINE.

Teil palutakse Western Unioni veebiteenuse kasutamiseks end registreerida. Registreerimine toimub nende tingimuste kohaselt.

7. PAROOL JA TURVALISUS.

Registreerimisel valite parooli ja kontole meiliga sisselogimise. Olete kohustatud hoidma oma parooli ja kontole meiliga sisselogimist saladuses ning vastutate täies ulatuses meie kõikide tegevuste eest, mis on toimunud teie parooli või kontole meiliga sisselogimisel. Nõustute viivitamata teavitama meid oma parooli, kontole meiliga sisselogimise volitamata kasutamisest või muust turvalisuse rikkumisest, helistades meile numbril 80011105. Kui olete meile öelnud, et teie parooli või kontole meiliga sisselogimist on kasutatud ilma loata, võtame viivitamatult samme, et hoida ära nende kasutamist. Vastavalt selliste sammude tegemisele ei vastuta me mis tahes kahjumi või kahju eest, kui te jätate täitmata oma punktist 5 ja 7 tulenevad kohustused. Teil võib oma kaardi väljastaja suhtes olla õigus paluda summad tagastada või teile uuesti krediteerida, kui teie pangakaarti on kuritahtlikult kasutatud.

8. ANDMEKAITSE.

Teie isikuandmeid töödeldakse lähtuvalt kohaldatavast seadusest ja kontrollitakse Western Union International Bank GmbH poolt. Me kasutame isikuandmeid, mida Te meie kaupu ja teenuseid kasutades meile esitate, samuti muud informatsiooni, mida kogutakse või luuakse Teie ja Western Union´i vahelise suhte jooksul. See sisaldab andmeid teistest teenustest nagu rahaülekanded, arvete tasumised, andmed lojaalsus- või kliendiprogrammidest, meie poolt pakutavate teenuste kasutamise ajalugu ja turuvalikud. Seda teavet kasutatakse selleks, et pakkuda Teile teenuseid, mida Te olete soovinud ja tegevuste jaoks nagu administratsioon, klienditeenindus, rahapesu tõkestamine, koostöö ja õiguslikud kohustused, Teie kohta käivate andmete valideerimine. Samuti kasutame isikuandmeid, et oma tarbijate paremaks mõistmiseks teostada olemasolevate andmete analüüsi ja uurimist, ennetada ja avastada pettust, võlga ja vargust, arendada meie tooteid, teenuseid ja funktsioone. Kui Te annate oma isikliku telefoninumbri, oma koduse aadressi, e-postiaadressi ja/või mobiiltelefoni numbri, nõustute selgesõnaliselt, et Western Union võib aeg-ajalt saata Teile telefoni, posti, e-posti või SMS/MMS teel ning konkreetsete ja isikustatud teadaannetega (nt sotsiaalmeedia ja teiste digitaalkanalite kaudu) Western Unioni pakkumisi, teenuseid ja kampaaniateenuseid. Olete teadlik ja nõustute, et teenuste eest tasumise kohustus lasub ainult Teil, kui teenuseosutaja nõuab teenuse eest tasumist. Te võite oma nõusoleku igal ajal tühistada.

Western Union võib samuti kasutada, koguda ja jagada teiste ettevõtetega, kes meiega töötavad, informatsiooni muudelt toodetelt ja teenustelt ning mugavus- ja soodusprogrammidest, kuhu te olete end registreerinud. Seda teavet võidakse kasutada mis tahes eesmärkidel käesolevas jaotises. Me hoiame ja säilitame teavet, mida annate meile teise isiku kohta, sealhulgas üksikasju meie teenuste saaja kohta, tehingu sooritamiseks. Enne selle teabe andmist olete kohustatud teatama ja kindlustama teise isiku loa seoses sellise informatsiooni kasutamisega, nagu sätestatud käesolevas punktis. Selle teabe osutamine on valikuline teave, kuid seda on vaja tehingu sooritamiseks ja nende teenuste teile pakkumiseks. Ilma selleta ei saa Western Union pakkuda teile rahaülekandeid, hõlbustada tarbetoiminguid ja muid nõutud teenuseid.

Me võime anda teavet, mida hoiame, pooltele väljaspool EMP-d, sealhulgas USA, käesolevas avalduses sätestatud eesmärkidel. Edastatud andmete kategooriad on isikuandmed, kontaktandmed ja teave, mis on seotud rahaülekannete, ülekande ajaloo ja mis tahes muu teie antud teabega. Samuti võime anda seda teavet teistele organisatsioonidele, sealhulgas neile, kes aitavad meil oma äritegevust teha, kui selleks on mõistlik vajadus, et teostada või abistada rahaülekannet, tulevikuteenuseid, või käesolevas jaos sätestatud mis tahes muudel põhjustel või kasutuseesmärkidel. Me võime lisada teabele, mida meiega jagate, teavet teistelt ettevõtetelt või isikutelt, sealhulgas teavet, et tuvastada teie antud teabe täpsus. Western Union ja meie sidusettevõtted kogu maailmas võivad avaldada teie isiklikku teavet, sealhulgas nime, kliendi ID-numbrit, aadressi, tehingute ajalugu ja pangakontot puudutavat teavet ilma reservatsioonideta, i) kui seda nõutakse siseriiklike või välisriigi õigusaktide või kohtuprotsessiga või ii) kui see on vajalik õiguskaitseasutustele või muudele valitsusametnikele (sh käesolevas riigis, Ameerika Ühendriikides või mujal maailmas) kuritegude, sh rahapesu ja sellega seotud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks, ja teabe saajad võivad teavet omakorda edastada nendel ja muudel seotud eesmärkidel.

Teave, mida hoiame, võib olla juurdepääsetav Western Unioni ja meie sidusettevõtete jaoks, sealhulgas, kuid mitte ainult Western Union Payment Services Ireland Ltd, Western Union International Bank GmbH, Western Union International Limited ja Western Union Financial Services, Inc. mis tahes käesolevas paragrahvis esitatud põhjustel või muudel eesmärkidel, millega olete nõustunud. Teil on õigust küsida meilt vaatamiseks ja koopiat oma andmetest, mille eest me võime küsida väikest tasu. Samuti võite parandada, kustutada või piirata meie jaoks sellise teabe kasutamist, mis on puudulik, ebatäpne või aegunud. Samuti võite igal ajal esitada seaduslikel põhjustel vastuväiteid oma andmete kasutamise kohta, kus teenuse lõpetamiseks ei ole töötlemine vajalik, või kus on nõutud nii seaduse või regulatsiooniga. Kui soovite neid õigusi kasutada või ei soovi enam Western Unionilt saada kommertsteadaandeid, võtke Western Unioniga ühendust, helistades numbril 80011105 (kättesaadav iga päev alates 9.00 kuni 21.00) või teise võimalusena võtke meiega ühendust meie veebisaidil www.westernunion.ee

9. VASTUTUS.

9,1 Me tagastame teile mis tahes kasu, mille saame meievahelise lepingu rikkumise tulemusena või muu pahateoga (see tähendab, et nt kui rahaülekanne on sellistel tingimustel ebaõnnestunud, tagastame teile põhisumma ja teenustasu).
9,2 Kui rahaülekanne viibib või ebaõnnestub, võib teil olla õigus saada tagasimakse või hüvitis vastavalt rahvusvahelise rahaülekande teenuste osutamisega seotud seadustele. Meil oleks hea meel pakkuda teile üksikasju seoses teie õigustega saada tagasimakset või hüvitist. Sellise teabe saamiseks helistage tasuta telefoninumbril, mis on toodud punktis 5 eespool.
9,3 Kui mis tahes teile või Saajale (kes ei ole meie juures registreeritud) tekitatud mis tahes kahjumit ei kata õigus väljamaksele vastavalt punktis 9.2 viidatud seadustele, võtame selle kahjumi eest vastutuse ainult ulatuses, mis on suurem kui: a) mis tahes teenustasu summa; ja b) 500 eurot, kui ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti. Meie vastutuse piirang piirab ainult igast üksikust ülekandest või seotud tehingust, või (kui kahjum ei teki ülekandest või kannetest) igast üksikust tegevusest, tegevusetusest, sündmusest või seotud tegevustest, tegevusetusest või sündmustest tulenevat kahjunõuet. See tähendab, et kui näiteks teil tekib kahjum meievahelise lepinguga seotud tingimuste meiepoolsel täitmata jätmisel kahe üksteisega mitteseotud tehingute puhul, võite nõuda meilt kuni 1000 eurot. Me ei saa mingil juhul võtta vastutust mis tahes suutmatuse eest täita teie juhiseid asjaolude tõttu, mida võib põhjendatult pidada väljaspool meie kontrolli olevateks.
9,4 Iga teie ja/või saaja (kes ei ole meie juures registreeritud) tehtud hüvitisnõuet peab toetama asjakohane kättesaadav dokumentatsioon.
9,5 Miski käesolevas punktis 9: a) ei välista ega piira meiepoolset vastutust hoolimatusest tuleneva surma või kehavigastuste tekitamise eest; või b) ei välista vastutust tahtliku üleastumise, hooletuse või pettuse eest.
9,6 Kui saadate raha Saajale, kes ei ole meie juures registreeritud, nõustute aktsepteerima selle punkti 9 sätteid mitte ainult enda, vaid ka Saaja nimel.
9,7 Teie suhe piirdub ainult WUIB ja Western Union International Limitediga. Nõustute, et ükski WUIB või Western Union International Limited sidusettevõte ega agent ei võlgne teile hoolduskohustust ülesande täitmisel, mille muidu peab teostama WUIB või Western Union International Limited teievahelise lepingu kohaselt.


10. INTELLEKTUAALNE OMAND
.

Western Unioni veebisait ja veebiteenus, sisu, ning kogu nendega seotud ja neis sisalduv intellektuaalomand (sealhulgas, kuid mitte ainult autoriõigused, patendid, andmebaasi õigused, kaubamärgid ja teenindusmärgid) kuuluvad meile, meie sidusettevõtetele või muudele osapooltele. Kõik õigused, tiitlid ja osalused seoses Western Unioni veebisaidi ning veebiteenusega jäävad meie varaks ja/või muude osapoolte varaks. Western Unioni veebisaidi ja veebiteenust võib kasutada eesmärkidel, mis on lubatud nende tingimuste alusel või saidil kirjeldatud. Teil on lubatud ainult vaadata ja säilitada koopia Western Unioni veebisaidi lehtedest enda isiklikuks kasutamiseks. Teil ei ole lubatud dubleerida, avaldada, muuta, luua tuletatud teoseid, osaleda üleandmises või müügis, postitada Internetti, või mingil muul moel levitada või ära kasutada Western Unioni veebisaiti, veebiteenust või mis tahes selle osa mis tahes avalik-õiguslikul või kaubanduslikul eesmärgil ilma meie kirjaliku loata. Te ei tohi teha järgmist. a) Kasutada mis tahes robotit, veebiämblikku, -skreeperit või muud automatiseeritud seadet Western Unioni veebisaidile või veebiteenusele juurdepääsuks; ja/või b) eemaldada või muuta mis tahes autoriõigust, kaubamärki või muud varalist teadet Western Unioni saidil (või saidi trükitud lehtedel). Nimi Western Union ja muud nimed ning kaudsed tõendid Western Unioni toodete ja/või teenuste omandiõiguse kohta, millele on viidatud Western Unioni veebisaidil, on meie eksklusiivsed märgid või muude osapoolte eksklusiivsed märgid. Teised veebisaidil ilmuvad toodete, teenuste ja ettevõtete nimed võivad olla nende omanike kaubamärgid.

11. LINGID TEISTELE VEEBISAITIDELE.

Veebisaidid ja -allikad („Lingitud saidid”). Lingid mis tahes lingitud saitidele ei ole kinnitus heakskiidust või seosest mis tahes muu osapoole allikate või nende sisuga. Lingid ei tähenda, me oleme liitunud või seotud või seaduslikult lubanud kasutada mis tahes kaubamärki, ärinime, logo või autoriõiguste sümbolit, mis on linkidega kuvatud või kättesaadav, või seda, et mis tahes lingitud saitidel on luba kasutada mis tahes Western Unioni kaubamärki, ärinime, logo või autoriõiguste sümbolit. Peaksite võtma lingitud saitidega seotud mis tahes probleemide korral ühendust selliste lingitud saitide administraatori või veebihalduriga. Me ei esinda ega toeta mis tahes lingitud saidil kuvatud või selle kaudu jagatud mis tahes nõuande, arvamuse, seisukoha või muu informatsiooni usaldusväärsust ning keeldume selgesõnaliselt selle eest vastutamisest. Mõistate, et mis tahes lingitud saidil kättesaadavale arvamusele, nõule või informatsioonile toetumine on teie enda vastutada.

12. KOGU LEPING.

Need tingimused koos lepingusse viiteks lisatud muude küsimustega moodustavad kogu meievahelise lepingu või kokkuleppe, ja asendavad ning katkestavad kõik varasemad meievahelised lepingud või kokkulepped.

13. ÜLEKANNE.

Meil on õigus oma õigused ja/või kohustused täielikult või osaliselt meievahelise lepingu kohaselt üle kanda, määrata või delegeerida sidusettevõttele või mis tahes muule osapoolele mis tahes ajal ilma teie nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui selline ülekandmine vähendab teie õigusi ja/või abinõusid või suurendab teie vastutust ja/või kohustusi vastavalt meievahelisele lepingule. Te ei või oma õigusi ja/või kohustusi, mis teil meievahelise lepingu kohaselt on, kanda üle ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta.

14. LÕPETAMINE JA PEATAMINE.

14,1 Teie või meie võime meievahelise lepingu lõpetada, teatades sellest vähemalt 1 päeva ette, aga arvestades, et mis tahes tasumata tehinguid reguleerivad kuni nende lõpetamiseni need tingimused. Võite saata meile teate lõpetamise kohta eespool punktis 4.1 kirjeldatud mis tahes meetodiga.
14,2 Teavitage meid kohe, kui toimub sündmus, mis mõjutab või võib mõjutada meievahelist lepingut.
14,3 Võime lõpetada meievahelise lepingu ja/või peatada teie Western Unioni veebiteenuse (tervikuna või osaliselt) kasutamisõiguse viivitamata ja ilma teile sellest ette teatamata järgmistel juhtudel.
  a) Kui toimub mis tahes punktis 14.2 sätestatud sündmus, sealhulgas rahaliste vahendite puudumine.
  b) Kui rikute nende tingimuste mis tahes sätted.
  c) Kui meile tundub, et te olete või tõenäoliselt muutute vaimselt võimetuks, et hallata oma vara ja asju, või toimub mis tahes muu sündmus, mis mõjutab teie teo- või teie seaduslikku võimet sõlmida meiega meie tingimustel lepinguid.
  d) Teiepoolne Western Unioni veebiteenuse või veebisaidi kasutamine häirib teisi kliente.
  Püüame teid sellisest lõpetamisest või peatamisest ette teatada, ja kui see ei ole võimalik, anda teile sellisest lõpetamisest või peatamisest tagantjärele teada nii pea kui võimalik.
14,4 Võime meievahelise lepingu lõpetada ja/või peatada Western Unioni veebiteenuse kasutamisõiguse meile (suuliselt või kirjalikult) esitatud teabe põhjal, mille puhul meil on alust uskuda, et see on tõsi.
14,5 Meievahelise lepingu lõpetamine ja/või Western Unioni veebiteenuse kasutusõiguse peatamine ei mõjuta mis tahes õigusi või kohustusi, mis tulenevad ajast enne lõpetamist või peatamist, selle ajal või pärast lõpetamise või peatamise kuupäeva või tekivad selle tagajärjel, ning kõik sellised õigused ja kohustused jäävad nende tingimuste puhul kehtima.
14,6 Ei teie ega meie vastuta teise eest mis tahes kohustuste puhul, mida teine on kahjustanud või tekitanud ning mis tulenevad mis tahes meetmete võtmisest, mida teie või meie oleme volitatud võtma või mis on muul viisil sätestatud nendes tingimustes või mis tahes piirangu või nõude alusel saidil kirjeldatud Western Unioni veebiteenuse kasutamiseks, sealhulgas ilma piiranguteta mis tahes lõpetamise ja/või peatamise volituste kasutamine käesoleva punkti 14 alusel.
14,7 Meievahelise lepingu sätteid kohaldatakse jätkuvalt mis tahes Western Unioni veebiteenuse peatamise ajal. Sätestatud punktid 1.3 kuni 1.6 (kaasa arvatud), 2.4, 6 kuni 11 (kaasa arvatud), 14, 15 ja 17 (ja eespool sätestatud mõisted, mida nendes punktides kasutatakse) jäävad kehtima pärast mis tahes meievahelise lepingu lõpetamist.

15. MUU OSAPOOLE ÕIGUSED..

Mitte midagi käesolevas lepingus ei pea või peab otseselt või kaudselt täitma mis tahes muu osapool, samuti ei ole mõeldud tooma kasu ühelegi muule osapoolele, niivõrd kui on kohaliku seadusega lubatud. Meievahelist lepingut võib muuta või selle lõpetada ilma mis tahes sellise sidusettevõtte või agendi nõusolekuta.

16. JAGATAVUS.

Kui ühte või rohkem nende tingimuste sätetest võib pidada mingil põhjusel kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks, jäävad ülejäänud sätted kehtima ja jõustavateks.

17. KOHALDUV ÕIGUS.

Käesolev leping allub Austria seadustele, piiramata Teie elukohariigis kehtivaid seaduseid. Teie ja Western Union lepivad kokku, et vastavalt Austria tarbijakaitseseadusele (KSchG) või Teie elukohas kehtivale tarbijakaitseseadusele on pädeval kohtul Teie elukohas, tavalises asukohas või töökohas õigus lahendada Teie ja Western Unioni vahelisi tüliküsimusi, kui see on Teile soodsam.