• Modtager
  • Betaling
  • Gennemse
  • Kvittering

Juridisk

Vilkår og betingelser


Danmark: Vilkår og betingelser for Western Union® Onlinetjenesten for pengeoverførsler

DET ER VIGTIGT AT LÆSE OG FORSTÅ DISSE BETINGELSER, FØR DU ACCEPTERER DEM. DE INDEHOLDER EN BEGRÆNSNING AF VORES FORPLIGTELSER OVER FOR DIG SAMT BEGRÆNSER OG FRITAGER OS FOR ANSVAR, HVIS DU LIDER TAB EFTER BRUG AF VORES WESTERN UNION-ONLINETJENESTE TIL PENGEOVERFØRSEL.. DE PÅGÆLDENDE BESTEMMELSER ER ANFØRT MED FED SKRIFT.

I disse betingelser defineres nedenstående ord som følger:

a.     Ved "bankkort" forstås et Visa®- eller MasterCard®-kreditkort eller -hæverkort.

b.    Ved “bankdag” forstås en dag, der ikke er lørdag eller søndag, og på hvilke dage, bankerne i Wien har åbent for almindelig forretning.

c.    Ved "kortudsteder" forstås udstederen og ejeren af bankkortet.

d.    Ved "betalingsmetode” forstås de muligheder, afsenderen har for at finansiere en pengeoverførsel via Western Union-onlinetjenesten, som kan variere fra land til land, og kan inkludere bankkort, bankkonto og andre betalingsmetoder.

e.    Ved “forbudt formål" forstås ethvert ulovligt formål, herunder men ikke begrænset til at foretage eller modtage betaling for spilletjenester, spillejetoner eller spillepoint, eller at foretage en betaling til dig selv som modtager for at bevise økonomisk soliditet (RISIKO FOR BEDRAG) eller at oprette mere end en profil eller at sende eller modtage penge på andres vegne.

f.     Ved "modtager" forstås den person, der er anført som modtager af en pengeoverførsel (uanset om pengeoverførslen foretages ved brug af Western Union Onlinetjenesten eller af en anden af Western Unions pengeoverførsler).

g.    Ved "afsender" forstås den person, der påbegyndte effektueringen af en pengeoverførsel ved brug af Western Union Onlinetjenesten.

h.   Ved "transaktion" forstås alle pengeoverførsler, som du påbegynder ved brug af Western Union Onlinetjenesten.

i.      "Western Union", "vi", "vores" og "os" henvises til Western Union International Bank GmbH og Western Union International Limited, og med hensyn til paragraf 9 i betingelserne til aftalen oghenvisninger til "uagtsomhed eller svig fra vores side" omfattes også Western Unions koncernforbundne selskaber og agenter, når de udfører opgaver, som ellers skulle udføres af Western Union i forbindelse med levering af Western Union Onlinetjenesten.

j.      Ved "Western Union Onlinetjenesten" forstås de tjenester til pengeoverførsel, som vi udbyder via Western Union Online-webstedet eller Western Union-mobilappen.

k.    Ved "Western Union Online-webstedet" eller "Webstedet" forstås det websted, hvor vi udbyder tjenester til pengeoverførsler samt Western Union-mobilappen.

l.     Ved "du”, og “din" henvises til enhver person, der som afsender benytter Western Union Online-webstedet.

1.              OM OS

1.1.        Western Union® Onlinetjenesten udbydes af Western Union International Bank GmbH (”WUIB”) i samarbejde med Western Union International Limited. WUIB er et østrigsk anpartsselskab med hjemsted på THE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 Vienna, registreret hos Handelsretten i Wien under virksomhedsregistreringsnummer 256187t. Virksomhedens registreringsnummer for databehandling er 2111221. Western Union International Limited er en irsk virksomhed (nummer: TO 372428) med hjemsted på Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14, Irland.

Kunder kan indhente oplysninger om adresserne og agenterne og de lokale repræsentanters åbningstider ved at ringe til dette telefonnummer: +32-(0)2 639 7110. WUIB kan også kontaktes på følgende nummer (gratis fra Danmark): 80 82 66 68 eller via e-mail, der sendes til denmark.customer@westernunion.dk

1.2.        WUIB er under tilsyn af det østrigske finanstilsyn [Finanzmarktaufsicht] ("Finanstilsynet"), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, telefonnummer +43 1 249 59. Der findes flere oplysninger om finanstilsynet på nettet under www.fma.gv.at.

 

2.              VORES TJENESTER

2.1.    Western Union Onlinetjeneste tilbyder nationale og internationale pengeoverførsler. Du skal være mindst 18 år for at bruge Western Union Onlinetjenesten, og du skal have bopæl i Danmark. Hver pengeoverførsel gives et individuelt overførselsnummer, kontrolnummer for pengeoverførsel eller ”MTCN” (Money Transfer Control Number).

2.2.        Ved at udfylde og give samtykke til oplysningerne, der er nødvendige for at lave en pengeoverførsel, og ved at acceptere disse vilkår og betingelser, beder afsenderen WUIB om at udføre en specifik pengeoverførsel. Hver enkelt overførsel udgør en særskilt aftale mellem WUIB og afsenderen, som er begrænset til udførslen af en bestemt pengeoverførsel. På intet tidspunkt er der indgået en rammeaftale mellem dig og os, som forpligter os til at udføre individuelle og efterfølgende pengeoverførsler. Afsenderen skal informere modtageren om pengeoverførslen som følge heraf.

2.3.        Afhængig af lovbestemte og regulatoriske krav garanterer vi, at beløbet er tilgængeligt for modtageren senest afslutningen af bankdagen, der følger efter bankdagen, hvor pengene blev modtaget (“dagen for modtagelse”). Øjeblikket for modtagelse er et sådant øjeblik, hvor vi modtager pengene, der skal overføres, og gebyrerne i forbindelse med den omtalte overførsel. For pengeoverførsler, der bestilles i papirform, udvides perioden men bankdag yderligere.

2.4.    For penge, der overføres (i) til et land udenfor EØS, eller (ii) som er underlagt flere valutaomregninger mellem euro og en ikke-eurovaluta for et medlemsland af EU eller EØS, eller (iii) som ikke skal udbetales i euro, gøres afhentning af pengene tilgængelig for modtageren senest afslutningen af den fjerde bankdag efter dagen for modtagelse.

2.5.    For almindelige pengeoverførsler gøres afhentning af pengene tilgængelig på få minutter af hængig af agentens åbningstider. I nogle lande kan tjenesten forsinkes, eller andre begrænsninger gør sig gældende. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, bedes du kontakte telefonnummere, der er angivet i punkt 1.2 af disse vilkår og betingelser.

2.6.    Western Union Onlinetjenesten tilbyder forskellige muligheder for modtagelse af penge, herunder kontanter hos en agent, direkte til en bankkonto eller en mobiltelefon, hvor det er muligt. Når pengene skal udbetales i kontanter, skal modtageren fremvise fyldestgørende dokumentation for sin identitet udover alle transaktionsoplysninger, som er afgivet af Western Union angående pengeoverførslen, særligt navnet på afsenderen, landet, som pengene blev sendt fra, navnet på modtageren, overførslens cirkabeløb og alle andre betingelser og krav, der er obligatoriske for Western Union-agenten, for at pengene kan udbetales, såsom MTCN (kontrolnummeret for pengeoverførsel). Udbetalingen af penge, der skal afhentes, laves til modtageren, som Western Union eller agenten vurderer er berettiget til at modtage pengene efter bekræftelse af identifikationsdokumenterne. Udbetalinger kan også effektueres, selvom transaktionsoplysningerne angivet af modtageren indeholder små fejl. Hverken Western Union eller agenterne sammenligner modtagerens adresseoplysninger. På bestemte udbetalingssteder kan modtageren blive bedt om at vise dokumentation for sin identitet eller besvare et testspørgsmål eller begge dele for at kunne modtage pengene. Testspørgsmål udgør ikke en ekstra sikkerhedsfunktion og kan ikke anvendes til at planlægge eller forsinke udbetalingen af en pengeoverførsel og er forbudt i bestemte lande. I forbindelse med overførsler til en bankkonto eller en mobiltelefon overfører Western Union pengene til de bankoplysninger, som afsenderen afgiver. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem ejeren af kontonummeret (herunder mobilnumre til konti på mobiltelefoner) og navnet på den tilsigtede modtager krediteres overførslen til kontonummeret, som afsenderen har oplyst.

2.7.        Gældende lov forbyder virksomheder for pengeførsler i at lave forretning med bestemte personer eller lande. Western Union er pålagt at screene alle transaktioner i henhold til en liste over navne, som er udstedt af regeringerne i de lande og territorier, hvor vi laver forretning, herunder OFAC (US Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control) og EU. Hvis der identificeres en et eventuelt match, undersøger Western Union transaktionen for at bestemme, om det tilsvarende navn rent faktisk tilhører personen på den relevante liste. Til det formål har Western Union ret til at anmode afsenderen eller den tilsigtede modtager om yderligere oplysninger og identitetsdokumentation, som kan forårsage en forsinkelse af transaktionen. Dette er et lovmæssigt krav for alle transaktioner, der behandles af Western Union (herunder overførsler, der stammer fra og afsluttes uden for USA).

2.8.        Overførselsgebyrer: Der findes skriftlig information, som forklarer, hvordan Western Union afkræver afsenderen for en pengeoverførsel, på Western Union-Webstedet, og den vises til afsenderen inden færdiggørelsen af udbetalingsordren. De specifikke overførselsgebyrer for en pengeoverførsel er angivet i feltet ”Send penge online” på www.westernunion.com. Vælg dit destinationsland, indtast beløbet, der skal overføres, og klik på ”Beregn”. Afsenderen skal påtage sig alle gebyrer, der er nødvendige for at gennemføre pengeoverførslen, med mindre gældende lov i destinationslandet har andre krav. I særlige tilfælde kan udbetalinger af pengeoverførsler være underlagt lokale skatter og servicegebyrer. Modtageren kan pådrage sig yderligere gebyrer for modtagelse af afsenderens penge via en kontobaseret pengeoverførsel, en mobiltelefon eller til en bankkonto. Pengeoverførsler bør sendes til en konto (modtagerens) i lokal valuta, ellers kan den modtagende institution (hvor modtageren har sin konto) omregne pengene i henhold til sin egen valutakurs eller endda afvise pengeoverførslen. Modtagerens aftale med sin udbyder af mobiltjenester, kontoudbyder af mWallet eller anden kontoudbyder styrer kontoen og fastsætter deres rettigheder, forpligtelser, gældende gebyrer, disponibilitet af midler og kontobegrænsninger. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem ejeren af kontonummeret (herunder mobilnumre til konti på mobiltelefoner) og navnet på den tilsigtede modtager krediteres overførslen til kontonummeret, der er angivet af afsendere. Western Union kan opkræve yderligere gebyrer i forbindelse med brugen af en konto til at sende eller modtage en pengeoverførsel. Western Union er ikke ansvarlig for omkostninger, som afsenderen eller nogen kontoejer pådrager sig sammenholdt med valutakursen, der anvendes til omregningen af ikke-lokale valutaer eller for handlinger eller udeladelser på vegne af destinationen eller en midlertidig udbyder af finansielle tjenesteydelser.

2.9.        Valutakurs

a.            Pengeoverførsler udbetales almindeligvis i destinationslandets valuta (i nogle lande er udbetaling kun mulig i en alternativ valuta). Alle valutaer omregnes i henhold til Western Unions valutakurs på det pågældende tidspunkt. Western Union beregner sin valutakurs på baggrund af kommercielt tilgængelige interbankkurser plus en margin. De fleste valutakurser justeres flere gange dagligt i overensstemmelse med de relevante lukkekurser på de globale finansmarkeder. Valutakursen for en pengeoverførsel er angivet på www.westernunion.com når du har valgt destinationslandet i feltet ”Send penge online”, indtastet beløbet, som du vil overføre, og klikket på ”Beregn”.

b.           Valutaen omregnes på overførselstidspunktet, og modtageren modtager fremmed valutaen, der vises i overførselsprocessen. I nogle lande kræver lokale bestemmelser dog, at pengeoverførsler kun omregnes, når de bliver udbetalt. Hvis afsenderen sender beløb til et af disse lande, er valutakursen kun et estimat, og den faktiske valutakurs bestemmes på tidspunktet for udbetalingen. Agenter fra Western Union kan tilbyde modtagere valget mellem af modtage midler i en anden valuta end den, som afsenderen valgte. I sådanne tilfælde kan Western Union (eller deres agenter, mobiltelefonudbyderen eller kontoudbyderen) opkræve yderligere penge, når de omregner afsenderens beløb til den valuta, som modtageren har valgt. Hvis modtageren vælger en anden udbetalingsvaluta end destinationslandets nationale valuta, er det muligt, at den valgte udbetalingsvaluta ikke er tilgængelig hos alle udbetalingssteder i landet, eller ikke er tilgængelige i værdienheder, der er små nok til at udbetale hele pengeoverførslen. I de tilfælde kan udbetalingsagenten udbetale hele eller en del af afsenderes pengeoverførsel i den nationale valuta. Western Unions valutakurs kan være mindre gunstig end andre offentligt noterede valutakurser, som anvendes i transaktioner mellem banker eller andre finansielle institutioner. Hvilke som helst differencer mellem valutakursen, der tilbydes kunder, og valutakursen, som Western Union modtager, tilfalder Western Union (og i nogle tilfælde deres agenter, mobiltelefonudbydere eller kontoudbydere) foruden overførselsgebyrerne. Yderligere oplysninger om valutakurser for specifikke destinationslande kan indhentes ved at ringe til det gratis telefonnummer, der er oplyst nedenfor eller på vores websted.

2.10.    SMS – Western Union kan tilbyde gratis sms-meddelelse i nogle lande for at angive (over for afsenderen), at de overførte midler er blevet hentet af modtageren, eller at midlerne er klar til afhentning (til modtageren). Opkrævninger af telefontjenesteudbyderen er udelukkende afsenderen eller modtagerens ansvar. Western Union er ikke ansvarlig for nogen opkrævninger i forbindelse med sms-beskeder. Hvis det er tilladt ved gældende lovgivning, sendes en sms til afsenderen og/eller modtagerens mobilnummer, som blev angivet ved tidspunktet for transaktionen. Western Union sender sms-beskeder til en gateway til videresendelse, men videresendelsen er tredjeparters ansvar, og kan ikke garanteres. Western Union er ikke ansvarlig for tekniske fejl, som opstår udenfor deres patentbeskyttede systemer.

 

3.              VORES ANSVAR OVERFOR DIG

3.1.        Vi erklærer vores villighed til at levere pengeoverførselstjenesterne til dig samt de respektive oplysninger i henhold til disse vilkår og betingelser i form af individuelle udbetalinger og at udøve almindelig ansvarlighed.

3.2.    Vi er ikke forpligtet til at acceptere instruktioner i udførslen af transaktioner, og vi kan ikke holdes ansvarlige på nogen måde for at afvise sådanne instruktioner eller for at afbryde, begrænse eller trække vores tjenester tilbage over for dig. Disse vilkår og betingelser skal dog være gældende for enhver form for instruktion, som vi vælger at acceptere.

3.3.        Vi er ikke ansvarlige for:

a.     varer eller ydelser, som du betaler for ved brug af Western Union Onlinetjenesten, og i særdeleshed leveringen af dem;

b.    fejl i kommunikationsudstyr, som vi har kontrol over;

c.     mistede eller forsinkede beskeder som følge af brug af internetudbydere, browsere eller anden software, som vi ikke har kontrol over;

d.    ydelser, som du modtager fra din kortudsteder;e. virusser forårsaget af tredjeparter;

e.     viruses originating from third parties;

f.      fejl på Western Union Webstedet eller ved Western Union Onlinetjenesten grundet mangelfulde eller forkerte oplysninger, som vi har modtaget fra dig eller tredjepart;

g.     uautoriseret brug eller opsnapning af beskeder eller oplysninger, inden de når frem til Webstedet; eller

h.    uautoriseret brug af eller adgang til data, som vi opbevarer om dig eller dine transaktioner, medmindre sådan brug eller adgang skyldes uagtsomhed eller svig fra vores side.

3.4.    Uanset forudgående samtykke til iværksættelse af en pengeoverførsel er vi ikke forpligtet til at iværksætte eller foretage en pengeoverførsel eller anden transaktion som led i Western Union Onlinetjenesten i følgende tilfælde:

a.     hvis vi ikke kan få fyldestgørende dokumentation for din identitet;

b.    hvis vi har grund til at tro at transaktionsbeskeden er forkert, uberettiget eller forfalsket;

c.     hvis du afgiver forkerte eller mangelfulde oplysninger, eller hvis transaktionsbeskeden ikke afgives i tilstrækkelig god tid til at gennemføre den ønskede transaktion rettidigt; eller

d.    hvis din kortudsteder ikke godkender din brug af bankkortet til betaling af transaktionen og vores gebyrer;

Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab som følge af manglende eller forsinket betaling af en pengeoverførsel til en modtager eller underlagt vores erstatningsansvar i henhold til punkt 8 eller manglende gennemførelse af en transaktion ved brug af Western Union Onlinetjenesten, som skyldes ovenstående forhold.

3.5.        Vi kan helt eller delvist afvise at levere Western Union Onlinetjenesten, hvis dette ville være i strid med Western Unions retningslinjer (herunder vores retningslinjer til imødegåelse af bedrageri, hvidvaskning af penge og finansiering af terroristvirksomhed) og/eller for at overholde gældende lovgivning, domstolsafgørelser eller krav fra tilsynsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder, som vi er underlagt, eller hvis vi i øvrigt finder det nødvendigt for at beskytte vores interesser. Hvis vi afviser at levere Western Union Onlinetjenesten (helt eller delvist) af en af ovenstående grunde, vil vi dog så vidt muligt informere dig herom og forklare hvorfor, medmindre dette ikke er muligt af juridiske årsager.

3.6.        Vi kan beslutte helt eller delvist at afbryde driften af Western Union Online-Webstedet eller Western Union Onlinetjenesten, hvis vi finder det hensigtsmæssigt på grund af begivenheder uden for vores kontrol (“Begivenheder uden for vores kontrol”). I tilfælde af afbrydelse af de tjenester, der udbydes af Western Union Online-Webstedet eller Western Union Onlinetjenesten (uanset om de afbrydes af os, af en anden tjenesteudbyder eller på anden vis), skal vi uanset årsagen hertil med rimelig omhu sikre, at afbrydelsen bliver så kort som muligt.

3.7.        Vi vil generelt kommunikere med dig via internettet eller pr. e-mail. Dette påvirker dog ikke din ret til at kommunikere med os på anden vis (som anført i paragraf 1.2 nedenfor), hvis omstændighederne byder det.

 

4.              DINE FORPLIGTELSER OVERFOR OS

4.1.        Du accepterer at betale vores gebyrer (se også punkt 2.8 ovenfor) for alle pengeoverførsler, som du iværksætter med Western Union Onlinetjenesten.

4.2.        Hele overførselsbeløbet samt vores gebyrer skal betales med bankkort eller fra din bankkonto (i det omfang WUIB tillader en kontobaseret pengeoverførsel). Hver gang du bruger Western Union Onlinetjenesten giver du samtykke til, at vi må trække hele overførselsbeløbet og vores transaktionsgebyrer hos din kortudsteder, eller at dette beløb overføres fra din bankkonto, inden vi foretager pengeoverførslen eller en anden transaktion. Det beløb, vi trækker hos kortudstederen eller fra din konto, vil blive oplyst, inden du godkender transaktionen endeligt.

4.3.        Du er indforstået med og accepterer følgende:

a.     de angivne oplysninger er sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige, så online pengeoverførsel kan effektueres;

b.    du må kun dele transaktionsoplysningerne (pengebeløb, dit navn, dit land, navn på modtager og MTCN) med modtageren. Du er forpligtet til at sikre, at tredjepart ikke kan få uautoriseret adgang til disse oplysninger. Vi anbefaler, at du kun overfører penge til modtagere, som du kender;

c.     du må ikke benytte Western Union Onlinetjenesten til ulovlige formål;

d.     du må ikke benytte Western Union Onlinetjenesten til forbudte formål;

e.     du må ikke iværksætte pengeoverførsler med Western Union Onlinetjenesten, som er i strid med disse vilkår og betingelser eller andre regler eller krav i forbindelse med brug, som er angivet på Western Union Online-Webstedet; og

f.      du er ansvarlig for sikkerheden i forbindelse med kodeord og brugernavn i henhold til paragraf 6 nedenfor. Du skal straks underrette os (pr. telefon eller e-mail som anført i pkt. 5) i tilfælde af tab, tyveri eller uretmæssig eller uautoriseret brug, samt i tilfælde af uautoriseret eller forkert gennemførelse af en transaktion, som medfører et krav. Meddelelsen skal afgives senest

4.4.    tilfælde af tab, tyveri eller uretmæssig eller uautoriseret brug, samt i tilfælde af uautoriseret brug af transaktionsoplysningerne (se punkt 4.3.b ovenfor), hvor du mistænker, at vi har gennemført en transaktion, som du ikke har godkendt, eller hvor du mistænker, at vi ikke har gennemført eller har gennemført en transaktion forkert, skal du ringe til +32 (0)2 639 7110 eller 80826668 (gratis fra Danmark) og meddele os om det straks efter, du er blevet bekendt med sådanne hændelser. Vi vil derefter undersøge sagen.

4.5.        Du er indforstået med og accepterer, at vi må videregive oplysninger om dig og de tjenester, vi leverer til dig, til tilsynsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder i følgende tilfælde: a) hvis vi er juridisk forpligtet til at gøre det; ellerb) hvis vi vurderer, at videregivelse af oplysningerne kan bidrage til at bekæmpe bedrageri, hvidvaskning af penge eller anden kriminel virksomhed.

 

5.              KUNDESERVICE

Hvis du bliver opmærksom på fejl eller har problemer med Western Union Online-Webstedet eller Western Union Onlinetjenesten, skal du kontakte os pr. e-mail eller telefon (se punkt 1.2 for kontaktoplysninger) eller skrive til os pål følgende adresse:

Western Union Danmark

Lithuania UAB

J. Balcikonio Str 3,

Vilnius, Litauen LT-08247.

 

6.              ADGANGSKODE OG SIKKERHED

Inden den første iværksættelsen af en pengeoverførsel skal du vælge et kodeord og en gyldig e-mail-adresse som dit brugernavn. Adgangskoden og brugernavnet må ikke bruges af andre end dig. Det er dit ansvar at opbevare din adgangskode og dit brugernavn et sikkert sted, og du bærer ansvaret for de transaktioner, der foretages med din adgangskode eller dit brugernavn. DEL ALDRIG DIN ADGANGSKODE MED ANDRE, OG SKRIV DET IKKE NED NOGEN STEDER! Du giver samtykke til straks at meddele os om uautoriseret brug af din adgangskode eller dit brugernavn eller ethvert andet brud på sikkerheden pr. telefon +43 800 29 6544. Hvis vi modtager en meddelelse om uautoriseret brug af din adgangskode eller dit brugernavn, vil vi straks træffe foranstaltninger for at forhindre dem i at blive brugt. Vi oplyser dig om sådanne foranstaltninger straks efter at have truffet dem og oplyser om årsagerne til foranstaltningerne, med mindre vi af lovmæssige årsager er forhindret i at gøre dette. Såfremt vi træffer sådanne foranstaltninger, er vi ikke ansvarlige for tab eller skader, der måtte opstå som følge af manglende overholdelse af dine forpligtelser ifølge denne paragraf. Du kan muligvis have et krav mod din kortudsteder om tilbagebetaling eller kreditering af beløb i tilfælde af svigagtig brug af dit bankkort eller din bankkonto.

 

7.              VIDERGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

7.1.    Western Union vil bruge og behandle dine personlige oplysninger som beskrevet i vores fortrolighedserklæring, og du giver udtrykkeligt samtykke til dette. Klik her for at se vores Fortrolighedserklæring. Vi har ret til at ændre vores fortrolighedserklæring når som helst.

7.2.        Denne erklæring udgør en udtrykkelig frafaldelse vedrørende bankhemmeligheder i medfør af afsnit 38 i den østrigske banklov. Dette samtykke kan ophæves når som helst på skrift i et brev, der sendes til WUIB-adressen angivet under punkt 1.1 eller pr. e-mail til e-mailadressen angivet under punkt 1.2.

7.3.        i forbeholder os retten til at bekræfte oplysningerne, du har opgivet. Western Union indhenter kreditvurderinger på baggrund af matematisk-statistiske processer fra Deltavista GmbH, Diefenbachgasse 35, 1150 Wien, eller andre tjenesteudbydere engageret af os til at bekræfte kundeoplysninger undtagen kreditoplysninger. Du kan ophæve dette samtykke når som helst.

 

8.              ERSTATNINGSANSVAR

A. Uautoriserede transaktioner

8.1.    Vi er muligvis erstatningsansvarlige over for dig i tilfælde, hvor vi gennemfører en transaktion for dig, hvis gennemførelse du ikke har godkendt. Med mindre du ikke er ansvarlig under punkt 8.2 eller 8.3 for en transaktion, du ikke har godkendt, refunderer vi omgående transaktionsbeløbet til dig, men senest ved afslutningen af bankdagen efter den dag, hvor vi modtog meddelelse fra dig om, at den relevante transaktion ikke er godkendt eller på anden vis blev bekendt med en uautoriseret transaktion. Vi vil heller ikke fremsætte krav mod dig om godtgørelse af vores udgifter. Hvis der er rimelige indikationer for din deltagelse i svigagtige aktiviteter, suspenderes vores forpligtelse til at tilbagebetale dig, mens vi afventer yderligere efterforskning, og en sådan efterforskning iværksættes omgående.

8.2.    Du kan holdes ansvarlig for tab op til maks. eur. 50, som:

a.            er et resultat af uautoriserede transaktioner foretaget på baggrund af brug af mistede, stjålne eller på anden måde bortkomne transaktionsoplysninger (se punkt 4.3.b ovenfor); eller

b.           er et resultat af dit misbrug af transaktionsoplysninger

8.3.    Vi holder dig ikke ansvarlig under punkt 8.3, hvis det ikke var muligt for dig at registrere et sådan tab, tyveri eller misbrug af transaktionsoplysningerne, eller hvis tabet af transaktionsoplysningerne var forårsaget af en medarbejder eller en stedfortrædende agent, der handlede på vores vegne, en af vores afdelinger eller en anden ekstern tjenesteudbyder, som vi har engageret.

8.4.    Dit erstatningsansvar for tab som følge af en uautoriseret transaktion skal ikke begrænses til maks. eur. 50, som anført i punkt 8.2, hvis du handlede med sviagtig hensigt eller bevidst bidrog til misbrugen af transaktionsoplysninger eller handlede groft uagtsomt. I disse tilfælde bærer du ansvaret for alle tab forårsaget af enhver uautoriseret transaktion. Grov uagtsomhed omfatter i særdeleshed, men er ikke begrænset til, tilfælde, hvor du ikke øjeblikkeligt meddeler os om et tab af transaktionsoplysninger, eller hvis du ikke opbevarer transaktionsoplysninger sikkert, eller hvis du videregiver dem til tredjeparter.

8.5.    Med mindre du handlede med sviagtig hensigt, bærer du ikke ansvaret for:

a. tab som følge af uautoriseret brug af transaktionsoplysninger, der opstår efter vores modtagelse af en meddelelse under punkt 4.4; eller

b. hvis vi ikke sikrer, at vores kontaktsteder stod til din rådighed med det formål at indgive en meddelelse under punkt 4.4

 

B. Ukorrekt gennemførte eller ikke-gennemførte transaktioner

8.6.    Vi kan bære erstatningsansvaret over for dig, hvis ikke gennemfører eller gennemfører en transaktion ukorrekt, som du godkender, at vi skal gennemføre, med mindre det var pga. en fejl fra din side. Din fejl omfatter, men er ikke begrænset til, de anførte årsager i afsnit 4.3 ovenfor. Det betyder, at i tilfælde af en ikke-gennemført eller ukorrekt gennemført transaktion refunderer vi transaktionsbeløbet til dig (i det omfang at transaktionen ikke blev gennemført eller blev gennemført ukorrekt). Du er berettiget til at fremsætte et krav om tilbagebetaling af alle gebyrer og renter i det omfang, at de er blevet opkrævet eller blev pådraget i forbindelse med en ikke-gennemført eller en ukorrekt gennemført transaktion.

8.7.    I det omfang at der blev opkrævet gebyrer til en ikke-gennemført eller ukorrekt gennemført transaktion af os eller en mellemmand, og gebyrerne er blevet fratrukket beløbet, som skal modtages af modtageren ved en sådan transaktion, overfører vi øjeblikkeligt sådanne opkrævede gebyrer til modtageren i forbindelse med sådanne gebyrer.

8.8.    Der ses bort fra enhver form for erstatningsansvar, som vi ellers bærer over for dig under punkt 8.6, såfremt:

a.            wvi kan påvise, at transaktionsbeløbet blev modtaget på det rigtige tidspunkt af modtagerens udbetalingstjenesteudbyder; eller

b.           fat, som anført i punkt 8.6, en transaktion skal anses for at være korrekt gennemført, hvis vi kan påvise, at transaktionen er blevet gennemført i overensstemmelse med de transaktionsoplysninger, du har givet os. Hvis du har angivet forkerte oplysninger til gennemførelsen af transaktionen, kan du bede os om at hjælpe med at generhverve pengene. Vi kan ikke garantere, at sådanne bestræbelser lykkes. Vi forbeholder os retten til at opkræve et gebyr til at dække vores rimelige omkostninger for at gøre dette.

 

C. Undtaget erstatningsansvar

8.9.    Ethvert erstatningsansvar vi måtte bære under punkt 8.1 eller 8.6 er undtaget, hvis du ikke oplyser os om en uautoriseret eller ukorrekt gennemført transaktion inden for 13 måneder efter transaktionsdatoen.

8.10.         Vi bærer heller ikke noget erstatningsansvar under punkt 8, hvis vi ikke gennemfører eller gennemfører transaktionen ukorrekt, på grund af Begivenheder uden for vores kontrol eller vores lovbestemte forpligtelser.

8.11.         Vi skylder dig ikke nogen erstatning, hvis den uautoriserede eller ukorrekt gennemførte transaktion udføres af en tredjepart eller mellem tredjeparter, som du har adviseret, inden vi modtager din indbetaling til overførslen eller nogen anden transaktion. Du bør øjeblikkeligt kontakte den relevante tredjepart og informere dem om omstændighederne af den uautoriserede eller ukorrekt gennemførte transaktion.

8.12.         Vi er ikke erstatningsansvarlige for skader, der er opstået pga usædvanlige og uforudsigelige begivenheder, som Western Union ikke har kontrol over, og hvis konsekvenser Western Union, på trods af forsvarlig udøvelse, ikke kunne have forhindret (f.eks forårsaget af Begivenheder uden for vores kontrol, driftssvigt i telekommunikationslinjer, civile uroligheder, krig eller andre begivenheder, såsom faglige aktioner eller lockout’er, som vi ikke har kontrol over). Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor Western Union er forpligtet af kendelser under fællesskabsret, nationale retsregler, retskendelser eller tjenestebefalinger, som formulerer anderledes.

8.13.         Vi undtager eller begrænser ikke på nogen måde vores erstatningsansvar, hvor det måtte være lovstridigt. Dette indbefatter erstatningsansvar for død eller personskade forårsaget pga uagtsomhed fra vores side; for bedrageri eller sviagtig fremstilling; eller for brud på dine lovmæssige rettigheder, hvor det ville være lovstridigt at undtage eller begrænse sådanne juridiske rettigheder i forbindelse med Western Union Onlinetjenesten.

 

9.              IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Western Union Online-Webstedet og Western Union Onlinetjenesten, deres indhold og alle dermed forbundne immaterielle rettigheder (herunder bl.a. ophavsrettigheder, patenter, databaserettigheder, varemærker og servicemærker) tilhører Western Union, koncernforbundne selskaber eller tredjemand. Ejendomsretten og alle øvrige rettigheder til Western Union Online-Webstedet og Western Union Onlinetjenesten forbliver vores og/eller tredjemands ejendom. Western Union Online-Webstedet og Western Union Onlinetjenesten må udelukkende anvendes til formål, der er tilladt ifølge disse vilkår og betingelser eller er beskrevet på Webstedet. Du må kun læse og beholde kopier af siderne på Western Union Online-Webstedet til eget brug. Det er ikke tilladt at kopiere, offentliggøre, ændre, udarbejde afledt materiale fra Western Union-Webstedet eller Western Union Onlinetjenesten eller dele heraf, eller deltage i overførsel eller salg af, offentliggøre på internettet, eller på anden måde distribuere eller udnytte Western Union Online-Webstedet, Western Union Onlinetjenesten eller dele heraf til offentlig eller kommerciel brug uden forudgående skriftlig tilladelse fra os. Det er ikke tilladt a) at benytte søgerobotter eller såkaldte 'spiders' eller 'scrapers' til at tilgå Western Union Online-Webstedet eller Western Union Onlinetjenesten, og/eller b) at fjerne eller ændre meddelelser om eller angivelser af ophavsret, varemærker eller anden ejendomsret på Western Union Online-Webstedet (eller på trykte sider af Webstedet). Navnet Western Union og andre navne og tegn på ejendomsretten til Western Unions produkter og/eller tjenester, som fremgår af Western Union Online-Webstedet, tilhører alene Western Union eller andre tredjeparter. Andre produkter, tjenester og selskabsnavne, der måtte fremgå af Webstedet, kan være de respektive ejeres varemærker.

 

10.          LINKS TIL ANDRE WEBSTEDER

Western Union Online-Webstedet kan indeholde links og henvisninger til andre websteder og ressourcer på internettet ("Linkede Websteder"). Links til Linkede Websteder er ikke et udtryk for, at vi indestår for eller er forbundet med andre websteder eller deres indhold. Links er ikke et udtryk for, at vi er forbundet med tredjeparter eller bemyndiget til at anvende varemærker, handelsnavne, logoer eller copyrighttegn, der vises eller kan tilgås via de pågældende links, eller at Linkede Websteder er bemyndiget til at bruge Western Unions varemærker, handelsnavne, logoer eller copyrighttegn. Spørgsmål vedrørende Linkede Websteder skal rettes til administratoren eller webmasteren for de pågældende Linkede Websteder. Vi indestår ikke for nøjagtigheden eller pålideligheden af råd, meninger, udsagn eller andre oplysninger, der vises eller distribueres igennem Linkede Websteder. Du er indforstået med, at tillid til meninger, råd eller andre oplysninger, der vises på eller på anden vis kan tilgås igennem Linkede Websteder, udelukkende er for egen risiko.

 

11.          RETTEN TIL AT TILBAGEKALDE ELLER ANNULLERE EN PENGEOVERFØRSEL

11.1.    u har ret til at tilbagekalde en pengeoverførsel gennem Western Union-Webstedet inden for 14 dage. Tilbagekaldelsen skal bekendtgøres udtrykkeligt og på skrift pr. e-mail eller pr. brev. Denne ret til tilbagekaldelse gælder dog ikke, hvis vi allerede har udbetalt beløbet til modtageren, inden vi modtager din meddelelse om tilbagekaldelse. Når du udøver din ret til tilbagekaldelse, inden vi har udbetalt beløbet til modtageren, refunderer vi overførslens beløb og opkræver ingen gebyrer.

11.2.    Du kan tilbagekalde en pengeoverførsel på skrift pr. e-mail eller pr. brev, som sendes til os, såfremt vi endnu ikke har udbetalt beløbet til modtageren, inden vi modtager din meddelelse om tilbagekaldelse. I det tilfælde refunderer vi pengeoverførslens beløb i henhold til Western Unions valutakurs på tidspunktet for refunderingen, men mindst den nominelle værdi af overførselsbeløbet, for så vidt som beløbet ikke er blevet udbetalt til modtageren inden for 45 dage. I det tilfælde refunderes overførselsgebyrerne ikke. Hvis vi ikke stiller beløbet til rådighed for modtageren inden for tre bankdage, refunderer vi ved din berettigede meddelelse om tilbagekaldelse pengeoverførslens beløb inklusive alle betalte overførselsgebyrer (underlagt lovbestemte eller regulatoriske restriktioner).

 

12.          AFTALENS HELHED

Disse betingelser udgør sammen med alle andre forhold, der er inkorporeret i disse betingelser ved henvisning, den fuldstændige aftale mellem dig og os og går forud for og ophæver alle tidligere aftaler, du måtte have med os.

 

13.          VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED

Såfremt en eller flere bestemmelser i disse betingelser uanset årsag erklæres ugyldige, lovstridige eller uden retskraft, skal dette ikke berøre de øvrige bestemmelser.

 

14.          KLAGER, LOVVALG, VÆRNETING

14.1.         vis du er utilfreds med tjenester i henhold til disse vilkår og betingelser, kan du indgive en klage på skrift til kontaktoplysninger, der er angivet på www.westernunion.com/dk Vi vil gøre vores bedste for at behandle din klage så hurtigt som muligt, og vi vil sende en bevarelse inden for 15 bankdage efter modtagelsen af din klage. Under særlige omstændigheder sender vi en bekræftelse på din klage inden for 15 bankdage, som specificerer en deadline for, hvornår du vil modtage vores endelige svar, dog ikke mere end 35 bankdage fra datoen for din indledende klage. Hvis du ikke modtager vores endelige svar, kan du rette den direkte til den østrigske bankindustris fælles mæglingskommission [Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft], Wiedner Hauptstrasse 63, 1045 Wien.

Du har også mulighed for gøre dine rettigheder gældende ved domstolen i det almindelige værneting. Alternativt kan du benytte onlinetvistbilæggelse (”ODR”). ODR tilbyder en udenretslig løsning af tvister i forbindelse med onlinetransaktioner: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

14.2.         Disse vilkår og betingelser reguleres af østrigsk lov med undtagelse af lovvalgsreglerne. Stedet for opfyldelse er Wien. Hvis du er en forbruger bosat i Danmark, drager du også fordel af præceptive bestemmelser i dansk forbrugerbeskyttelsesret.

14.3.         Domstolene i Wien, indre by, skal have kompetence til aftaler, der ikke er indgået med forbrugeren, i betydningen af afsnit 1 af den østrigske forbrugerbeskyttelseslov [KSchG]. Hvis du er en forbruger, kan du føre retssager ved krav eller tvister [herunder ikke-kontraktlige krav eller tvister], der er opstået af eller relateret til disse vilkår og betingelser, ved enten domstolene på dit sædvanlige opholdssted eller domstolene i Østrig. Hvis du er en forbruger, fører vi retssag mod dig på dit sædvanlige opholdssted, din sædvanlige bopæl eller dit arbejdssted.