• Ontvanger
  • Betaling
  • Controle
  • Kwitantie

Juridisch

Algemene voorwaarden


België: Algemene voorwaarden voor Western Union® Online Geldoverdrachtdiensten

HET IS BELANGRIJK DAT U ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN LEEST EN BEGRIJPT VOORDAT U ZE AANVAARDT. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BEVATTEN BEPERKINGEN VAN DE OMVANG VAN ONZE VERPLICHTINGEN TEN AANZIEN VAN U EN BEPERKINGEN EN VRIJSTELLINGEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN U IN HET GEVAL DAT U SCHADE LIJDT ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN. DE BEPALINGEN DIE DERGELIJKE UITWERKING HEBBEN WORDEN VETGEDRUKT WEERGEGEVEN.

De volgende termen worden gehanteerd in onze Algemene Voorwaarden:

a.     "Bankkaart" verwijst naar een creditcard of een debitcard van Visa® of MasterCard®"

b.     “Werkdag” verwijst naar een dag die geen zaterdag of zondag is en wanneer de banken in Wenen voor algemene zaken open zijn;

c.     "Kaartuitgevende instantie" verwijst naar de uitgever en de eigenaar van een bankkaart;

d.    "Betalingsmethode” verwijst naar de opties die beschikbaar zijn voor de verzender om een geldoverdracht door middel van de Western Union Online Diensten uit te voeren, die van land tot land kan veranderen en die bankkaart, bankrekening of andere betalingsmethoden kan bevatten.

e.     “Verboden doel" verwijst naar ieder onrechtmatig doel; het doen of ontvangen van betalingen voor gokdiensten, betaalpenningen of kredieten die verband houden met gokactiviteiten; het doen van een betaling naar uzelf als ontvanger om uw boniteit te bewijzen (BEDROGSRISICO); of het creëren van meer dan een profiel; of het doen of ontvangen van een betaling namens iemand anders.

f.      "Ontvanger" verwijst naar de persoon die wordt geïdentificeerd als de begunstigde van een geldoverdracht (ongeacht of die geldoverdracht wordt verricht door een afzender die gebruik maakt van de Online Service van Western Union of door een persoon die gebruikt maakt van een andere dienst van Western Union voor het overmaken van geld);

g.     "Afzender" verwijst naar de persoon die de geldoverdracht verricht door het gebruik van de Online Service van Western Union;

h.    "Transactie" iedere geldoverdracht die u verricht krachtens en elk ander gebruik dat u maakt van de Online Service van Western Union;

i.      "Western Union", "We", "Onze" of "Ons" verwijst naar de Western Union International Bank GmbH en Western Union International Limited met betrekking tot clausule 9 van de bepalingen van de overeenkomst en in verwijzingen naar “onze nalatigheid of fraude” omvatten deze termen alle verbonden personen of agenten van Western Union International Bank GmbH en Western Union International Limited in de uitvoering van een taak die anders door Western Union International Bank GmbH en Western Union International Limited had moeten uitgevoerd worden in verband met deze bepaling van de Online Service van Western Union;

j.       "Online Service van Western Union" verwijst naar iedere dienst die wij ter beschikking stellen door middel van en waarvan de hoofdkenmerken geïdentificeerd worden op de Online Site van Western Union;

k.     "Western Union Website" of "Website" verwijst naar de website die door ons wordt beheerd voor het aanbieden van onlinediensten voor het overmaken van geld en aanverwante informatievoorzieningen; en

l.      "U”, of “Uw" verwijst naar iedere persoon die als afzender gebruik maakt van de Online Site van Western Union of van de Online Service van Western Union.

1.              OVER ONS

1.1.        De Western Union® Online Service wordt aangeboden door Western Union International Bank GmbH (“WUIB”) in samenwerking met Western Union International Limited. WUIB is een Oostenrijkse maatschappij met beperkte aansprakelijkheid, met centrale in THE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 Vienna, ingeschreven in de handelsrechtbank van Wenen met nummer 256187t. Het registratienummer voor de gegevensverwerking is 2111221. Western Union International Limited s is een Ierse onderneming (nummer: TO 372428) met centrale in Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14, Ierland.

1.2.   Klanten kunnen informatie krijgen over de adressen en openingsuren van de agenten en plaatselijke vertegenwoordigers door te bellen naar het nummer: : +32 2 639 7102. WUIB kan eveneens gecontacteerd worden op het nummer (gratis nummer vanuit België): 0800 99 269; of per -mail gezonden naar belgium.customer@westernunion.be..

1.3.        WUIB is onderworpen aan het toezicht van de Oostenrijkse Financiële Markttoezichthouder [Finanzmarktaufsicht] ("Financiële Marktinstantie"), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wenen, telefoonnummer +43 1 249 59. Meer informatie over de Financiële Marktinstantie vindt u in het internet op at www.fma.gv.at.

2.              ONZE DIENSTEN

2.1.    Western Union Online Service biedt geldoverdrachtdiensten aan, zowel nationaal als internationaal. U moet minstens 18 jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van de Western Union Online Service en u moet uw reguliere woonplaats in België hebben. Elke geldoverdracht krijgt een individueel trasactienummer, het Geld Overdracht Controle Nummer, of "MTCN".

2.2.        Door de informatie die nodig is om een geldoverdracht te verstrekken en ermee in te stemmen en door deze voorwaarden te aanvaarden, geeft de afzender WUIB de opdracht om een specifieke geldoverdracht uit te voeren. Elke individuele geldoverdracht vormt een aparte overeenkomst tussen WUIB en de afzender die beperkt is tot de uitvoering van een specifieke geldoverdracht. Op geen enkel ogenblik is er sprake van een raamovereenkomst afgesloten tussen u en ons die ons verplicht om individuele en daaropvolgende geldoverdrachten uit te voeren. De afzender zal de ontvanger dienovereenkomstig over de geldoverdracht informeren.

2.3.        Afhankelijk van officiële of eisen of eisen van overheidswege, verbinden wij ons ertoe om fondsen beschikbaar te maken voor ontvangst door de ontvanger uiterlijk op het einde van de werkdag volgens op de werkdag waarop de fondsen ontvangen (“Dag van ontvangst”). Het ogenblik van ontvangst is wanneer we de over te dragen fondsen en de hiermee verbonden vergoedingen ontvangen hebben. Voor geldoverdrachten die op papier opgedragen worden, duurt de periode een werkdag meer.

2.4.    Voor geld gestuurd (i) naar een land buiten de EER of (ii) onderworpen aan een multiple valutawissel tussen de Euro en een niet Euro valuta van een lidstaat van de Europese Unie of een lidstaat van de EER of (iii) die niet in Euro uitbetaald moet worden, moeten de fondsen voor de ontvanger beschikbaar gesteld worden uiterlijk op het einde van de vierde werkdag na de dag van ontvangst.

2.5.    Voor reguliere geldoverdrachten zijn de fondsen normaliter beschikbaar voor ontvangst in minuten, afhankelijk van de werkduren van de respectievelijke agent. Voor bepaalde landen kan de dienst vertraagd worden of kunnen andere beperkingen optreden. Indien u meer informatie wenst, neem dan contact op met het telefoonnummer vermeld in punt 1.2 van deze voorwaarden.

2.6.    De Western Union Online Service biedt verschillende opties om fondsen te ontvangen, met inbegrip van cash bij een lokale agent, direct op een bankrekening of naar een mobiele telefoon, indien beschikbaar. Daar waar fondsen in cash uitbetaald moeten worden, moet de ontvanger zijn identiteit bewijzen en moet hij alle details van de transactie voorleggen die Western Union nodig heeft voor de correcte uitvoering van de transactie, in het bijzonder de naam van de afzender, het land van waar het geld verzonden werd, de naam van de ontvanger, het geschatte bedrag van het verstuurde geldbedrag en alle andere voorwaarden en eisen die vereist worden door de lokale agent van Western Union voor de uit te betalen bedragen, zoals het MTCN (Money Transfer Control Number, Geld Overdracht Controle Nummer). De betaling van in te zamelen fondsen zal gebeuren aan de ontvanger die volgens Western Union of haar agent gerechtigd is om het geld te ontvangen na de controle van de identificatiedocumenten. Betalingen kunnen zelfs worden uitgevoerd indien de informatie over de transactie verstrekt door de ontvanger kleine fouten bevat. Western Union noch haar agenten vergelijken de adresgegevens van de ontvanger. Op bepaalde betalingslocaties is het mogelijk dat de ontvanger gevraagd wordt om zijn of haar identiteit te bewijzen of om een testvraag te beantwoorden, of beide, om de fondsen in ontvangst te kunnen nemen. Testvragen vormen geen bijkomende veiligheidsfeature en kunnen niet gebruikt worden om de betaling van een geldoverdracht in tijd vast te leggen of te vertragen, en zijn in bepaalde landen verboden. Voor transacties naar een bankrekening of naar een mobiele telefoon, zal Western Union de fondsen sturen naar de rekeninginformatie die door de afzender verstrekt werd. In geval van afwijking tussen de titularis van het rekeningnummer (inclusief mobiele telefoonnummers voor mobiele telefoon accounts) en de naam van de ontvanger, zal de geldoverdracht op het door de afzender verstrekte rekeningnummer gestort worden.

2.7.        Het toepasselijke recht verbiedt geldverzenders om zaken te doen met bepaalde individuen en landen; Western Union moet alle transacties screenen ten aanzien van namenlijsten die worden verstrekt door de regeringen van de landen en grondgebieden waarin wij zaken doen, met inbegrip van de US Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) en de Europese Unie. Indien een potentiële overeenstemming wordt vastgesteld, moet Western Union de transactie onderzoeken om te bepalen of het individu waarmee overeenstemming wordt vastgesteld, werkelijk het individu is op de betrokken lijst. Bij gelegenheid moeten klanten aanvullende informatie met betrekking tot identificatie en andere informatie verstrekken. Transacties kunnen dan vertraagd worden. Dit is een wettelijke vereisten voor alle transacties die worden verwerkt door Western Union (met inbegrip van overdrachten die uitgaan van en eindigen in de US).

2.8.        Overdrachtkosten: Schriftelijke informatie met uitleg hoe Western Union de afzender kosten berekent voor een geldoverdracht is beschikbaar op de transactie Western Union Website en wordt de afzender getoond vooraleer de betalingsopdracht uit te voeren. De specifieke kosten voor een geldoverdracht zijn beschreven in het veld “Geld Online verzenden” op www.westernunion.com. Selecteer gewoon uw land van bestemming, voer het te betalen bedrag in en klik op “Berekenen”. De afzender zal alle kosten dragen voor de uitvoering van de geldoverdracht behalve wanneer toepasbare wetten in het land van bestemming iets anders voorzien. In bepaalde gevallen kunnen geldoverdrachten onderhevig zijn aan lokale belastingen en kosten. De ontvanger moet eventueel bijkomende kosten betalen om het geld van de afzender te ontvangen door middel van een rekening gebaseerde geldoverdracht, een mobiele telefoon of een bankrekening. Geldoverdrachten moeten verzonden worden naar een plaatselijke valutarekening (van de ontvanger), anders kan de ontvangende instelling (waar de ontvanger zijn of haar rekening heeft) het geld aan zijn eigen wisselkoers omrekenen of zelfs de geldoverdracht afwijzen. De overeenkomst van de ontvanger met zijn of haar mobiele telefoon provider, mWallet account provider of andere account providers regelen de account en bepalen hun rechten, plichten, toepasbare kosten, beschikbaarheid van de fondsen en beperkingen van de account. In geval van een afwijking tussen de titularis van het rekeningnummer (inclusief mobiele telefoonnummers voor mobiele telefoon accounts) en de naam van de voorziene ontvanger, zal de overdracht gecrediteerd worden op het rekeningnummer dat door de afzender verstrekt werd. Western Union mag bijkomende kosten berekenen verbonden met het gebruik van een rekening voor het verzenden of ontvangen van geldoverdrachten. Western Union aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die de afzender of een titularis van een rekening moet betalen in verband met de wisselkoers gebruikt voor de conversie in niet lokale valuta of voor acties of omissies door de plaatselijke provider of de financiële diensten provider.

2.9.        Vreemde valuta

a.            Geldoverdrachten worden normaliter uitgevoerd in de geldeenheid in het land van bestemming (in sommige landen is de betaling alleen beschikbaar in een alternatieve valuta). Alle valuta worden omgerekend aan de dag geldige wisselkoers van Western Union. Western Union berekent haar wisselkoers op basis van commercieel beschikbare interbank tarieven plus een marge. De meeste valuta worden verschillende keren er dag aangepast in lijn met de relevante tarieven bij het sluiten van de globale financiële markten. De wisselkoers voor een geldoverdracht vindt u op www.westernunion.com nadat u het land van bestemming in het veld “Geld Online verzenden” geselecteerd heeft, en nadat u het over te dragen bedrag ingevoerd en op “Berekenen” geklikt heeft.

b.           De valuta wordt omgerekend op het ogenblik van de overdracht en de ontvanger zal de vreemde valuta ontvangen die tijdens de overdrachtsprocedure getoond wordt. In bepaalde vereisten plaatselijke voorschriften echter dan geldoverdrachten alleen omgezet worden wanneer ze uitbetaald worden. Indien de afzender de fondsen naar een van deze landen stuurt, is de hierboven vermelde wisselkoers enkel een schatting, en zal de reële wisselkoers bepaald worden op het ogenblik van de betaling. Western Union agenten kunnen ontvangers de keuze bieden om fondsen in een valuta te ontvangen die afwijkt van de door de afzender geselecteerde munteenheid. In dergelijke gevallen mag Western Union (of haar agenten, de mobiele telefoon provider, of account provider) extra kosten berekenen wanneer ze de fondsen van de afzender in de door de ontvanger geselecteerde valuta omrekenen. Indien de afzender een betalingsvaluta kiest die afwijkt van de nationale munteenheid van het land van bestemming, is het mogelijk dat de gekozen betalingsmunteenheid niet beschikbaar is op alle betalingslocaties in dat land, of niet beschikbaar is in kleine bedragen voor de uitbetaling van de geldoverdracht. In dergelijke gevallen kan de betalingsagent de geldoverdracht in de nationale munteenheid volledig of gedeeltelijk betalen. De wisselkoers van Western Union kan minder gunstig zijn dan sommige openbaar gepubliceerde commerciële wisselkoersen die gebruikt worden in transacties tussen banken en andere financiële instellingen. Verschillen tussen de wisselkoers aangeboden aan klanten en de wisselkoers ontvangen door Western Union zal ingehouden worden door Western Union (en, in sommige gevallen, door haar agenten, mobiele telefoon providers, of account providers) naast de kosten voor de transactie. Bijkomende informatie over wisselkoersen voor specifieke landen van bestemming krijgt u door te bellen naar het gratis telefoonnummer vermeld beneden of op onze website.

2.10.    SMS – Western Union kan gratis SMS mededeling in bepaalde landen aanbieden (aan de afzender) aangevend dat de verstuurde fondsen ontvangen zijn door de ontvanger of dat fondsen beschikbaar zijn om in ontvangst genomen te worden (aan de ontvanger). Kosten toegepast door de telefoon service provider zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de afzender of de ontvanger. Western Union is niet verantwoordelijk voor kosten verbonden met SMS berichten. Wanneer toegestaan door de van toepassing zijnde wet, zal de SM verzonden worden naar het mobiele nummer van de afzender of de ontvanger, verstrekt op het ogenblik van de transactie. Western Union zal SMS berichten naar een gateway voor verzending sturen, maar het verzenden is de verantwoordelijkheid van derden, en kan niet gegarandeerd worden. Western Union is niet verantwoordelijk voor technische storingen die buiten haar eigen systemen plaatsvinden.

3.              ONZE VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS U

3.1.    Wij verklaren ons bereid om u de geldoverdrachtdiensten en de respectievelijke informatie te realiseren in overeenstemming met deze voorwaarden, en dit in de vorm van individuele betalingen, en hiervoor redelijke zorg te dragen.

3.2.    Wij zijn niet verplicht om instructies te aanvaarden om transacties uit te voeren en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het feit dat dergelijke instructies afgewezen worden of dat onze diensten aan u ingetrokken, beëindigd of beperkt worden. Deze voorwaarden en condities zullen echter van toepassing zijn om alle door ons aanvaarde instructies.

3.3.    Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor:

a.     de goederen of diensten die u betaalt via de Online Service van Western Union, en hier in het bijzonder hun levering;

b.    communicatiestoringen die buiten onze controle liggen;

c.     Verliezen of vertragingen bij het verzenden van berichten die voortvloeien uit het gebruik van enige internetserviceprovider of die worden veroorzaakt door een browser of andere software die niet onder onze controle valt;

d.    de diensten die u worden verstrekt door de uitgever van uw kaart;

e.     virussen veroorzaakt door derden;

f.      fouten op de Site of met de Online Service van Western Union die worden veroorzaakt door onvolledige of onjuiste informatie die ons door u of door een derde wordt verstrekt;

g.     enig onrechtmatig gebruik of onderschepping van een bericht of informatie voor het de Site bereikt of

h.    enig onrechtmatig gebruik of toegang tot gegevens die u of uw transacties betreffen en die door ons worden bewaard (tenzij dergelijk gebruik of dergelijke toegang te wijten is aan onze nalatigheid, bedrog of het niet naleven van de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van uw gegevens).

3.4.    Ongeacht vroegere overeenkomsten om een geldoverdracht te starten, hebben wij geen verplichting jegens u om een geldoverdracht of enige andere transactie aan te vatten of uit te voeren in het kader van de Online Service van Western Union:

a.     wij geen toereikend bewijs kunnen verkrijgen over uw identiteit;

b.    wij redelijkerwijs kunnen aannemen dat het transactiebericht onjuist, onrechtmatig of vervalst is;

c.     u ons onjuiste of onvolledige informatie verstrekt of indien u ons uw transactiebericht niet voldoende op voorhand overmaakt om de tijdige voorziening van de gevraagde transactie mogelijk te maken of

d.    de uitgever van uw kaart het gebruik van uw bankkaart niet toelaat voor de betaling van de transactie en onze aanverwante kosten,

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit wanbetaling of laattijdige betaling van een geldoverdracht aan een ontvanger volgens punt 8 of het gebrek aan uitvoering van een transactie krachtens de Online Service van Western Union omwille van een van deze redenen.

3.5.    Wij kunnen u het gebruik van de Online Service van Western Union (geheel of gedeeltelijk) ontzeggen indien dit gebruik in strijd is met het beleid van Western Union (met inbegrip van beleidslijnen ter preventie van fraude, witwassen van geld of financiering van terroristische organisaties) en/of met enige toepasselijke wet of gerechtelijke beslissing of vereiste van een regulerende of overheidsinstantie, -orgaan of -agentschap in wiens rechtsmacht wij vallen of indien wij anderszins van mening zijn dat een dergelijke maatregel nodig is ter bescherming van onze belangen. In het geval dat we u het gebruik van de Online Service van Western Union (geheel of gedeeltelijk) ontzeggen om één van de eerder genoemde redenen, zullen wij u hierover echter waar mogelijk op de hoogte stellen en zullen wij u, tenzij dit als gevolg van een juridische reden niet mogelijk is, de redenen hiervan uitleggen.

3.6.    Wij kunnen de werking van de Online Site van Western Union of de Online Service van Western Union geheel of gedeeltelijk opschorten indien wij, naar eigen goeddunken, dit gepast achten omwille van omstandigheden die onafhankelijk zijn van onze controle. (“Gebeurtenissen buiten onze controle”). Indien de diensten die verstrekt worden op de Western Union Website of door de Western Union Online Service omwille van eender welke reden onderbroken worden (door ons, een derde of op eender welke andere wijze), zullen wij de nodige stappen ondernemen om de duur van de onderbreking zo kort mogelijk te houden.

3.7.    Wij zullen doorgaans contact met u onderhouden via het internet en e-mail. Dit heeft geen invloed op uw recht om met ons te communiceren door enig ander middel (zie de clausule 1.2 hierboven) mochten de omstandigheden dit vereisen.

4.              UW VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS ONS

4.1.    U stemt in met de betaling van onze kosten voor iedere geldoverdracht of andere transactie die u aanvat of aanvraagt krachtens de Online Service van Western Union (zie ook punt 2.8 hierboven).

4.2.    U betaalt de hoofdsom van een geldoverdracht en onze kosten met behulp van een bankkaart (op voorwaarde dat WUIB een rekening gebaseerde geldoverdracht toestaat). Telkens wanneer u de Online Service van Western Union gebruikt, machtigt u ons om uw kaartuitgevende instantie te debiteren voor de hoofdsom van iedere geldoverdracht en onze kosten met betrekking tot de betrokken transactie voordat wij de geldoverdracht of een andere transactie uitvoeren. Wij stellen u in kennis van het bedrag dat wij uw kaartuitgevende instantie zullen aanrekenen voordat u de definitieve machtiging verleent voor de transactie.

4.3.    U erkent en stemt ermee in dat:

a.     De informatie verstrekt om een online geldoverdracht uit te voeren waar, exact, actueel en compleet is;

b.    U de transactiegegevens (geldbedrag, uw naam, uw land, naam van ontvanger en MTCN) uitsluitend met de ontvanger deelt. U bent verplicht te verzekeren dat geen derde onbevoegde toegang tot deze informatie krijgt. Wij raden u aan alleen geld naar bestemmelingen te sturen die u persoonlijk kent;

c.     U de Western Union Online Service niet voor illegale doeleinden gebruikt;

d.    Dat u de Western Union Online Service niet voor verboden doeleinden gebruikt.

e.     Binnen het kader van de Western Union Online Service mag u geen geldoverdrachten aanvragen die een schending vormen van deze voorwaarden of andere beperkingen van het gebruik of van de gebruikersvoorwaarden, zoals uitgelegd op de Western Union Website; en

f.      U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het bewaren van uw wachtwoord en uw gebruikersnaam, in overeenstemming met clausule Clause 6 beneden.

4.4.    In geval van verlies, diefstal, kopie, of onbevoegd gebruik van de transactiegegevens (zie boven, punt 4.3.b), in gevallen waar u gelooft dat wij een transactie hebben uitgevoerd waarvoor u ons geen toestemming gegeven heeft, of wanneer u de mening toegedaan bent dat u een transactie niet of incorrect heeft uitgevoerd, verzoeken wij u te bellen naar het nummer ++32 2 639 7102 of +0800 99 269 (gratis vanuit België) en ons onmiddellijk te informeren wanneer u op de hoogte gesteld wordt van dergelijke incidenten. Wij zullen de zaak dan onderzoeken.

4.5.    U stemt in met en u bevestigt dat wij gegevens van u en over de door ons aan u verleende diensten doorgeven wanneer dit nodig is aan regelgevende of overheidsinstanties of hun instellingen indien:

a.         de wet ons hiertoe verplicht; en

b.         wij de mening toegedaan zijn dat dergelijke onthulling kan helpen bij het voorkomen van fraude, witwassen van geld of andere delicten.

5.              KLANTENDIENST,

Indien u fouten ontdekt of problemen heeft in verband met de website van Western Union of met de on line service van Western Union, neem dan contact op met ons e-mail of telefonisch (voor contactinformatie, zie punt 1.2) of schrijf naar ons:

Western Union Belgium

Lithuania UAB

J. Balcikonio Str 3,

Vilnius, Lithuania LT-08247.

6.              WACHTWOORD EN BEVEILIGING

Voor de eerste geldoverdracht wordt u verzocht om een wachtwoord en een geldig e-mailadres als uw gebruikersnaam te kiezen. Het wachtwoord en de gebruikersnaam mag uitsluitend door u gebruikt worden. U bent verantwoordelijk om uw wachtwoord en uw gebruikersnaam op een veilige plaats te bewaren, dat geldt ook voor alle transacties uitgevoerd met behulp van uw wachtwoord en uw gebruikersnaam. DEEL NOOIT UW WACHTWOORD MET ANDEREN EN NOTEER HET NERGENS! U stemt ermee in om, zodra u kennis krijgt van enig onrechtmatig gebruik van uw wachtwoord of gebruikersnaam of van enige andere inbreuk op de veiligheid, ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, per telefoon op het nummer +43 800 29 6544. Zodra u ons heeft laten weten dat er een onrechtmatig gebruik heeft plaatsgevonden van uw wachtwoord of gebruikersnaam, treffen wij onmiddellijk maatregelen om het gebruik daarvan te vermijden. Wij zullen u spoedig over dergelijke stappen informeren en u de redenen voor deze maatregelen uitleggen, behalve wanneer de wet dit ons verbiedt. Onder voorbehoud van die maatregelen zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit het gebrek aan naleving van uw verplichting krachtens deze paragraaf. U kunt recht hebben op terugbetaling of hercreditering van sommen jegens uw kaartuitgevende instantie indien er bedrieglijk gebruik werd gemaakt van uw bankkaart.

7.              INFORMATIE AAN DERDEN ONTHULLEN

7.1.    Western Union zal uw persoonsinformatie gebruiken en verwerken zoals beschreven in onze Privacy Verklaring en u stemt hiermee uitdrukkelijk in. Klik hier op onze Privacy Verklaring. Wij hebben het recht om onze Privacy Verklaring op elk ogenblik te wijzigen.

7.2.    Dit verklaring vormt een uitdrukkelijke afwijzing van het bankgeheim volgens Deel 38 van de Oostenrijkse Bankenwet. Deze instemming kan steeds herroepen worden door een brief te sturen naar het WUIB adres vermeld in punt 1.1 of per e-mail naar het e-mailadres vermeld in punt 1.2.

7.3.    Wij behouden ons het recht voor de door u verstrekte gegevens te controleren. Western Union verkrijgt kredietbeoordelingen op basis van mathematisch-statistieke processen van de firma Deltavista GmbH, Diefenbachgasse 35, 1150 Wenen of andere serviceproviders door ons opgedragen, om klanteninformatie te controleren, uitzondering gemaakt voor kredietinformatie. U kunt deze instemming steeds herroepen.

8.              AANSPRAKELIJKHEID

A. Niet toegestane transacties

8.1.    Wij kunnen aansprakelijk zijn jegens u wanneer we een transactie uitvoeren voor u waarvoor u ons geen toestemming gegeven heeft. Behalve indien u aansprakelijk bent volgens punt 8.2 of 8.3 voor een niet door u toegestane transactie, zullen wij u het bedrag van de transactie in kwestie snel terugbetalen, maar u uiterlijk op het einde van de werkdag volgend op de dag waarop wij ingelicht werden over het feit dat de transactie in kwestie niet toegestaan was of wanneer we op andere wijze op de hoogte kwamen van het feit dat de transactie niet toegestaan was. We hebben evenmin recht jegens u op terugbetaling van onze kosten. Indien er redelijke aanwijzingen zijn voor een frauduleuze activiteit door u, zal onze plicht voor terugbetaling aan u vervallen, en zal op korte termijn verder onderzoek gevoerd worden.

8.2.    U kunt aansprakelijk gesteld worden tot het maximale bedrag van EUR 50 voor verliezen die:

a.            resulteren uit niet toegestane transacties door verloren, gestolen of op andere wijze ontbrekende transactiegegevens (zie boven punt 4.3.b); of

b.           resulteren uit uw misbruik van transactiegegevens..

8.3.    Wij zullen u niet aansprakelijk stellen overeenkomstig punt 8.2 indien het voor u niet mogelijk was om dergelijk verlies, diefstal of misbruik van de transactiegegevens te detecteren of indien het verlies van de transactiegegevens veroorzaakt werd door een werknemer of een gedelegeerde agent handelend voor ons, een van onze filialen of andere door ons benoemde externe serviceproviders.

8.4.    Uw aansprakelijkheid voor verliezen resulterend uit een niet toegestane transactie zal niet beperkt zijn tot een maximum bedrag van EUR 50 zoals beschreven in punt 8.2 indien u gehandeld heeft met bedrieglijke opzet of indien u met opzet of door grof nalatig gedrag bijgedragen heeft aan het misbruik van transactiegegevens. In deze gevallen bent u aansprakelijk voor alle verliezen veroorzaakt door een niet toegestane transactie. Grove nalatigheid bevat vooral, maar is niet beperkt tot gevallen waarin u ons niet onmiddellijk informeert over een verlies van transactiegegevens of indien u transactiegegevens niet op een veilige plaats bewaart of ze aan derden onthult.

8.5.    Behalve in geval van frauduleuze opzet, bent u niet aansprakelijk jegens ons:

a. voor verliezen veroorzaakt door een niet toegestane gebruik van transactiegegevens gedetecteerd na ontvangst door ons van een mededeling volgens punt 4.4; of

b. indien wij niet verzekerd hebben dat onze contactgegevens toegankelijk waren voor u om ons hierover in te lichten, zie punt 4.4.

B. Incorrect uitgevoerde of niet uitgevoerde transacties

8.6.    Wij kunnen aansprakelijk gesteld worden jegens u indien wij een transactie waarvoor u ons toestemming gegeven heeft niet of incorrect uitgevoerd hebben, behalve indien dit te wijten was aan uw schuld. Uw schuld bevat, maar is niet beperkt tot de redenen opgesomd in deel 4.3 hierboven. Dit betekent dat in geval van een niet of incorrect uitgevoerde transactie wij het bedrag aan u zullen terugbetalen (in de mate van de niet of incorrecte uitvoering van de transactie). U heeft het recht om de terugbetaling van alle kosten en interesten te eisen indien deze gefactureerd of ontstaan zijn in verbinding met een niet of incorrect uitgevoerde transactie.

8.7.    Indien kosten berekend werden voor een niet of incorrect uitgevoerde transactie door ons of door een tussenpersoon en de kosten afgetrokken zijn van het te ontvangen bedrag voor dergelijke transactie, zullen wij deze bedragen die met betrekking tot dergelijke kosten berekend zijn onmiddellijk naar de ontvanger overschrijven.

8.8.    Aansprakelijkheid jegens u overeenkomstig punt 8.6 is uitgesloten wanneer:

a.            Wij in staat zijn aan te tonen dat het bedrag van de transactie tijdig ontvangen werd door de betalingsserviceprovider van de ontvanger; of

b.           voor de doelen van punt 8.6 zal een transactie beschouwd worden als correct uitgevoerd indien we kunnen aantonen dat de transactie uitgevoerd werd in overeenstemming met de door u aan ons verstrekte informatie ter zake. Indien u ons incorrecte gegevens verstrekt heeft voor de uitvoering van de transactie kunt u om onze hulp vragen om uw geld te recupereren. Wij kunnen niet garanderen dat dergelijke inspanningen succes zullen hebben. Wij behouden ons het recht voor om u kosten te berekenen om onze redelijke kosten hiervoor te dekken.

 

C. Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

8.9.    Aansprakelijkheid door ons jegens u overeenkomstig punt 8.1 of 8.6 is uitgesloten indien u ons niet informeert over een niet toegestane of incorrect uitgevoerde transactie binnen 13 maanden na datum van de uitvoering van de transactie.

8.10.    Wij zijn evenmin aansprakelijk volgens punt 8 wanneer we de transactie niet of incorrect uitvoeren omwille van redenen buiten onze controle en onze statutaire plichten.

8.11.    Wij zijn niet aansprakelijk jegens u indien de niet toegestane of incorrect uitgevoerde transactie uitgevoerd werd door een derde of tussen derden die u hiermee belast heeft voordat wij uw betaling voor de transfer of andere transacties ontvangen hebben. U moet de relevante derde onmiddellijk contacteren en hem of haar over de omstandigheden van de niet toegestane of incorrect uitgevoerde transactie informeren.

8.12.    Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade te wijten aan ongewone en onvoorziene evenementen waarover Western Union geen controle heeft en wiens gevolgen, ondanks de nodige zorg, Western Union niet had kunnen voorkomen (veroorzaakt bijvoorbeeld door gebeurtenissen buiten onze controle, slecht werkende telecommunicatieleidingen, oproer, oorlog of andere evenementen zoals industriële actie of lock-outs waarover wij geen controle hebben). Dit heeft eveneens betrekking op gevallen waarin Western Union gebonden is aan bevelen van de wetgeving van de Gemeenschap, evenals andersluidende nationale, rechtelijke of administratieve bevelen.

8.13.    Voor gevallen waar dit door de wet verboden zou zijn, sluiten wij onze aansprakelijkheid niet of beperken we ze niet, met inbegrip van aansprakelijkheid voor dood of persoonlijke verwondingen veroorzaakt door onze nalatigheid; voor bedrog of frauduleuze verdraaiing van de feiten; of voor schending van uw wettelijke rechten wanneer het onwettig zou zijn om dergelijke wettelijke rechten met betrekking tot de Western Union Online Service uit te sluiten.

9.              INTELLECTUELE EIGENDOM

De Online Site van Western Union en de Online Service van Western Union, de inhoud en alle desbetreffende intellectuele eigendomsrechten die erin vervat zijn (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, databankrechten, merken en dienstmerken) zijn onze eigendom en die van onze verbonden personen of derden. Alle rechten, aanspraken en belangen op en in de Online Site en Online Service van Western Union blijven onze eigendom en/of de eigendom van die andere derden. De Online Site en Online Service van Western Union kunnen alleen worden gebruikt voor de doeleinden die zijn toegestaan krachtens deze Algemene Voorwaarden of zoals beschreven op de Site. U bent alleen gerechtigd de pagina's op de Online Site van Western Union in te zien en een kopie hiervan te bewaren voor uw persoonlijk gebruik. Het is u niet toegestaan de Online Site of de Online Service van Western Union of gedeelten hiervan te dupliceren, publiceren, wijzigen, hiervan afgeleide werken te creëren, deel te nemen aan de overdracht of verkoop ervan, op het World Wide Web te plaatsen of op enige andere wijze te verspreiden of aan te wenden voor enig openbaar of commercieel gebruik zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Het is u niet toegestaan: (a) robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde apparaten te gebruiken voor het verkrijgen van toegang tot de Online Site of Online Service van Western Union; en/of (b) auteursrechten, merken of andere eigendomsaanduidingen of legendes die op de Online Site van Western Union (of afgedrukte pagina's van de Site) worden weergegeven te verwijderen of te wijzigen. De naam Western Union, andere namen en eigendomsaanduidingen van de producten en/of diensten van Western Union waarnaar wordt verwezen op de Online Site van Western Union zijn onze exclusieve merken of de exclusieve merken van derden. Andere namen van producten, diensten en bedrijven die op de Site voorkomen zijn mogelijk merken van hun respectieve eigenaars.

10.          KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

De Online Site van Western Union kan koppelingen en verwijzingen bevatten naar andere internetsites en bronnen (de "Gekoppelde Sites"). Koppelingen naar Gekoppelde Sites maken geen aanvaarding uit door, of associatie met, ons van bronnen van derden of de inhoud ervan. Koppelingen houden niet in dat wij verbonden of geassocieerd zijn met enige merken, handelsnamen, logo’s of auteursrechtsymbolen die weergegeven worden in of toegankelijk zijn via de koppelingen of dat wij wettelijk gemachtigd zijn om deze te gebruiken of dat Gekoppelde Sites gemachtigd zijn om merken, handelsnamen, logo’s of auteursrechtsymbolen van Western Union te gebruiken. Meld alle twijfels die u mogelijk hebt betreffende een Gekoppelde Site aan de sitebeheerder of webmaster van die Gekoppelde Site. Wij waarborgen of aanvaarden de nauwkeurigheid of de betrouwbaarheid niet van adviezen, meningen, verklaringen of enige andere informatie die wordt weergegeven of verdeeld via de Gekoppelde Sites en wijzen ten aanzien daarvan uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid af. U erkent dat ieder vertrouwen op meningen, adviezen of informatie die worden weergegeven op of die anderszins beschikbaar zijn via een Gekoppelde Site, op uw eigen risico gebeurt.

11.          RECHT OM EEN GELDOVERDRACHT TE ONTBINDEN OF TE ANNULEREN

11.1.    U heeft het recht een geldoverdracht door de Western Union Website binnen 14 dagen te ontbinden. De ontbinding moet uitdrukkelijk bij ons gemeld worden, schriftelijk per e-mail of per post. Dit recht op ontbinding is echter niet van toepassing indien wij de fondsen reeds aan de ontvanger betaald hebben voordat wij uw bericht van ontbinding ontvangen hebben. Wanneer u uw ontbindingsrecht uitoefent voordat wij de fondsen aan de ontvanger betaald hebben, dan zullen wij het bedrag van de overdracht aan u terugbetalen, en u geen kosten berekenen.

11.2.    U kunt een geldoverdracht schriftelijk per e-mail of per post aan ons opzeggen, op voorwaarde at we de fondsen nog niet aan de ontvanger betaald hebben voordat wij uw schriftelijke mededeling ontvangen hebben. In dat geval zullen wij u het bedrag van de geldoverdracht terugbetalen aan de wisselkoers van Western Union geldig op het ogenblik van de terugbetaling, echter minstens aan de nominale waarde van de overdracht, op voorwaarde dat de fondsen binnen 45 dagen niet aan de ontvanger betaald zijn. In dat geval worden de kosten voor de overdracht niet terugbetaald. Indien wij de fondsen niet beschikbaar maken voor afhaling door inning door de ontvanger binnen drie werkdagen, zullen wij, in geval van voorlegging van een gerechtvaardigde ontbindingsverklaring, het bedrag van de overdracht plus alle hiermee verbonden en betaalde kosten (onderworpen aan statutaire of regelgevende beperkingen).

12.          VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Algemene Voorwaarden, tezamen met alle zaken waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en hebben voorrang op en beëindigen alle voorafgaande overeenkomsten of afspraken die u met ons zou hebben.

13.          SCHEIDBAARHEIDSCLAUSULE

Indien een of meerdere van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of niet uitvoerbaar zijn, dan heeft dit geen effect op de geldigheid van de resterende bepalingen.

14.          KLACHTEN, TOEPASBAAR RECHT, JURISDICTIE

14.1.    Bent u niet tevreden over onze diensten volgens deze algemene voorwaarden, dan kunt u een schriftelijke klacht bij ons indienen op de contactgegevens vermeld op www.westernunion.com/be. Wij zullen onze best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verwerken en wij zullen u ons definitieve antwoord binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw klacht toesturen. In uitzonderlijke omstandigheden zullen wij u een voorlopig antwoord binnen 15 werkdagen sturen, met specificatie van de deadline waarop u ons definitieve antwoord zult ontvangen, zijnde niet later dan 35 werkdagen vanaf de datum van uw initiële klacht. Ontvangt u ons definitieve antwoord niet of bent u niet tevreden met ons definitieve antwoord, dan kunt u uw klacht rechtstreeks voorleggen aan de Raad van Bemiddeling van de Oostenrijkse Bankindustrie[Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft], Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wenen.

U heeft ook de mogelijkheid om uw rechten te verdedigen voor de bevoegde rechtbanken van algemene jurisdictie. Alternatief kunt u gebruik maken van de Online Geschillenbeslechting (“ODR”). De ODR biedt een buitengerechtelijke oplossing voor geschillen verbonden met online transacties: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

14.2.    Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Oostenrijkse wetgeving, uitzondering gemaakt voor voorschriften voor conflicterende rechten. De vervullingsplaats is Wenen. Bent u een in België residerende consument dan zult u ook genieten van alle verplichte bepalingen van de Belgische wet inzake de consumentenbescherming.

14.3.    De rechtbanken van Wenen, binnenstad, zijn bevoegd voor overeenkomsten die niet afgesloten worden met consumenten in de zin van deel 1 van de Oostenrijkse Wet inzake de bescherming van de consument [KSchG]. Bent u een consument dan kunt u gerechtelijke stappen ondernemen voor klachten of geschillen (met inbegrip van niet contractuele klachten of geschillen) resulterend uit of verbonden met deze voorwaarden en in de rechtbanken van uw reguliere woonplaats of de rechtbanken van Oostenrijk. Bent u een consument dan zullen wij wettelijke stappen tegen u ondernemen in de rechtbanken van uw reguliere woonplaats, uw reguliere verblijfplaats of uw plaats van tewerkstelling.