• Mottaker
  • Betaling
  • Gjennomgang
  • Kvittering

Juridisk

Åndsverk


© 2001 - 2022 Western Union Holdings, Inc.

Med enerett

Navnet WESTERN UNION, logoen og relaterte varemerker og servicemerker, som eies av The Western Union Company, er registrert og/eller brukt i USA og mange andre land. Alle andre varemerker, servicemerker og handelsnavn referert til på dette nettstedet, tilhører sine respektive eiere.

ENHVER BRUK, KOPIERING ELLER REPRODUKSJON AV WESTERN UNION-VAREMERKENE ELLER -LOGOENE PÅ DETTE NETTSTEDET UTEN TIDLIGERE SKRIFTLIG TILLATELSE FRA WESTERN UNION ER STRENGT FORBUDT.

Informasjonen på nettstedet vil bli oppdatert regelmessig. Grunnet Internetts tekniske natur er ikke Western Union Holdings Inc. i stand til å akseptere erstatningsansvar for at informasjonen vist er fullstendig og nøyaktig, gitt at ufullstendigheten og unøyaktigheten ikke er tilsiktet eller grunnet alvorlig forsømmelse fra Western Union Holdings Inc. Du bør derfor forsikre deg om at informasjonen heri er nøyaktig, spesielt hvis du skal bruke den som del av forretningsvirksomheten.

Western Union Holdings Inc. tar rimelige forholdsregler for å forsikre kvaliteten på data og annen informasjon produsert av Western Union, som er tilgjengelig på dette nettstedet. Informasjon på nettstedet kan uansett inneholde tekniske unøyaktigheter eller skrivefeil. Informasjon kan endres eller oppdateres uten forvarsel. Western Union kan også gjøre utbedringer og/eller endringer til produkter og/eller tjenester beskrevet i denne informasjonen når som helst og uten forvarsel. Tjenestene beskrevet på dette nettstedet er ikke nødvendigvis tilgjengelig ved alle Western Union-agentkontorer.

Gitt at ingen spesiell ekskludering finnes, kan du lagre, distribuere eller kopiere informasjon opprettet av Western Union Holdings Inc. i fysisk eller digital form for personlig bruk eller forretningsformål, gitt at ingen økonomiske fordeler påløper fra det. I tillegg må informasjonen være uendret og ekte.

All distribuering av informasjon opprettet av Western Union Holdings Inc. må ledsages av informasjon om kilden. «Opphavsrett: Western Union Holdings Inc.« og det må også sendes et eksemplar til Western Union.

I tillegg til informasjonen opprettet av Western Union Holdings Inc., tilbyr også nettstedet publikasjoner fra andre forfattere. Forskrifter rundt de respektive forfatterne vedrørende ansvarsfraskrivelse og opphavsrett skal etterleves med henhold til slike publikasjoner og informasjon, uavhengig av ansvarsfraskrivelsen beskrevet over. Alle henvendelser om disse bør rettes til forfatterne.

Western Union Holdings Inc. er ikke ansvarlig og garanterer ikke for innhold, aktualitet, nøyaktighet eller fullstendighet for informasjon fra andre nettsteder man kommer til gjennom koblinger fra dette nettstedet.