Personvern-policy

 

Datastyring

Western Union International Bank GmbH

Schubertring 11, A-1010 Wien, Østerrike

Ikrafttredelsesdato: Mai 2018

Western Union, våre datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Western Union" eller "vi" eller "oss") er opptatt av ditt personvern, og forplikter oss til å behandle dine personlige opplysninger i samsvar med en rettferdig informasjonspraksis og gjeldende lover om beskyttelse av data.

OMFANGET AV DENNE PERSONVERN-POLICYEN

Denne personvern-policyen beskriver hvordan Western Union innhenter, bruker, beskytter og deler dine personlige opplysninger når du bruker våre tjenester innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), og dine valg om hvordan denne informasjonen blir innhentet og brukt. Personlige opplysninger er all informasjon relatert til et identifisert eller identifiserbart individ.

Informasjon som vi innhenter OG HVORDAN VI INNHENTER DEN

Når du bruker våre digitale tjenester eller handler med oss, kontakter oss eller blir med i våre lojalitetsprogrammer (under ett, "tjenester"), innhenter vi personopplysninger om deg, og kan bruke disse opplysningene sammen med annen informasjon vi innhenter eller genererer gjennom vår relasjon til deg. Vi innhenter forskjellige typer personlig informasjon relatert til deg, noe som kan omfatte:

 • Kontaktinformasjon, for eksempel ditt navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato og personnummer;
 • Transaksjonsinformasjon, inkludert dine pengeoverføringer og betaling av regninger;
 • Forretningsrelatert informasjon som hjelper oss å yte våre tjenester til deg, som medlemskap i våre lojalitetsprogrammer, bruk av våre tjenester, og markedsføringsvalg;
 • Samsvarsinformasjon, inkludert forebygging av svindel, verifisering av identitet og sanksjonskontroller.

For å kunne overføre penger, eller bruke våre betalingstjenester, må du oppgi visse opplysninger som kreves av Western Union for å utføre overføringen og settes oss i stand til å oppfylle lovpålagte plikter i forbindelse med overføring av penger. Manglende personopplysninger kan ha innvirkning på vår mulighet til å yte deg våre tjenester. Dette kan omfatte informasjon om identifikasjonsmåten som brukes til å sende eller motta en transaksjon (der dette er påkrevd ved lov) inkludert identifikasjonen eller en kopi av identifikasjonsdokumentet, transaksjonsaktivitet, bankkonto og betalingsinformasjon.

Når du bruker våre mobilapplikasjoner, digitale eller nettbaserte tjenester, innhenter vi også informasjon om domenet og verten du bruker for din tilgang til Internett, din datamaskins IP-adresse eller enhetens annonserings-ID, geolokasjon hvis aktivert, informasjon om din enhet (som enhetens egenskaper, innstillinger, applikasjoner, informasjon om lagring og bruk), nettleser og operativsystem, informasjon om sosial profil og nettverk, dato og tidspunkt for når du åpnet våre nettsider og adressen til siden du kom lenket til vår nettside fra. Vi innhenter personlig informasjon om din nettaktivitet som beskrevet i avsnittet under med tittelen "INFORMASJONSKAPSLER OG INTERNETT-TEKNOLOGI."

Western Union innhenter dine personopplysninger på flere måter:

 • Gjennom transaksjonsskjema og dine interaksjoner med Western Union sine agenter og partnere;
 • Gjennom nettbaserte skjemaer, registrering for lojalitets- og belønningsprogrammer eller konkurranser, og andre nett-tjenester vi tilbyr (noen av disse kan bli håndtert av tredjeparter på vegne av Western Union);
 • Når man gir kundestøtte eller konsultasjoner, bruker e-post, post, call-sentre eller livechat;
 • Gjennom prosesser for å vedlikeholde og oppgradere våre tjenester;
 • Gjennom automatiserte metoder som kommunikasjonsprotokoller, e-postkommunikasjon og informasjonskapsler;
 • Gjennom våre mobilapplikasjoner (noen av disse kan bli håndtert av tredjeparter på vegne av Western Union);
 • Gjennom din bruk av sosiale media eller andre offentlige datakilder; og
 • Gjennom din interesse for annonser fra Western Union, plassert på tredjeparts-nettsteder.

I tillegg til personopplysningene vi innhenter fra deg, kan vi også innhente dine personopplysninger fra den personen du sender penger til og/eller som du mottar penger fra, og fra agenter, tjenesteleverandører, forretningspartnere, identitetsverifiseringsfirmaer, bedrifter som tilbyr risikostyring i forbindelse med betalinger og svindel, politimyndigheter samt kommersielle og offentlige datakilder.

Hvis du søker om å bli en agent for Western Union, vil vi bruke personopplysningene du gir for å vurdere din søknad og verifisere dine egnethet og dine kvalifikasjoner for å bli en agent.

FORMÅL og JURIDISK grunnlag for VÅR bruk av DINE personopplysninger

Western Union kan bruke dine personopplysninger for alle de følgende formålene og juridiske grunnlagene:

Vi bruker dine personopplysninger for å yte våre tjenester til deg: Dette omfatter bruk av personopplysninger som er nødvendige for å utføre pengeoverføringer, betalingstjenester, forhåndsbetalte kort eller lojalitetsprogrammer.  Vi kan bruke denne informasjonen ved gjennomføring av en kontrakt med deg, eller for å utføre trinn for å inngå en kontrakt for noen av de formål som er nevnt over, eller for alle andre produkter og tjenester fra Western Union.

Vi bruker din personlige informasjonen for legitime forretningsformål: Dette inkluderer bruk av personopplysninger for å analysere og forbedre våre produkter, lokaliteter, tjenester, operasjoner, driften av dette nettstedet og din kundeerfaring, og for måling av markedsavkastning og merketilfredshet. Dette kan inkludere å bruke dine opplysninger for å gjennomføre markedsundersøkelser. Vi kan også bruke dine personopplysninger til å yte kundeservice og for å hjelpe til å beskytte sikkerheten og integriteten til vår teknologi, våre systemer og tjenester.

Vi bruker dine personopplysninger for juridiske formål og samsvarsformål: Dette omfatter bruk av personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle lovpålagte og forskriftsmessige forpliktelser i forbindelse med bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, avsløring, forhindring og rettslig forfølgelse av svindel og tyveri samt å forhindre urettmessig eller ulovlig bruk av våre tjenester eller andre ulovlige eller urettmessige handlinger. Dette kan omfatte etablering, gjennomføring eller forsvar av juridiske rettigheter og krav for Western Union og andre, og overvåkning og rapportering av samsvarsspørsmål. Dette kan videre omfatte bruk av dine personopplysninger for å stadfeste og verifisere identiteten din, og å benytte tredjeparter for å hjelpe oss med dette.

Vi kan behandle dine personopplysninger basert på ditt samtykke: Dette inkluderer samtykke for å motta markedsføringskommunikasjoner, eller hvor annet kreves av gjeldende lov.  Hvis vi ber om ditt samtykke, vil vi informere deg om det tiltenkte formålet som dine opplysninger vil bli prosessert for.

Vi vil informere deg om når dine opplysninger er nødvendig for å yte de tjenestene du øsker, eller det er påkrevd i henhold til lov.  I enkelte tilfeller, som ved gjennomføring av pengeoverføringstjenester, kan vi være ute av stand til å yte deg våre tjenester, hvis du ikke gir oss enkelte personopplysninger.

INFORMASJONSKAPSLER OG INTERNETT-TEKNOLOGI

Vi bruker internett-teknologier som informasjonskapsler og web-beacons for forskjellige formål, inkludert, men ikke begrenset til, de som er angitt nedenfor:

 • For å hjelpe oss til å yte tjenester til deg, og hjelpe deg å oppnå best mulig opplevelse ved bruk av våre nettsider;
 • For å la deg skifte nettsider under ditt besøk, uten å måtte legge inn ditt passord på nytt;
 • For midlertidig å spore aktiviteter på vår nettside;
 • For å bestemme om du kom til vår side fra en banner-annonse eller fra en samarbeidende nettside;
 • For å levere informasjon spesifikk for dine interesser på andre nettsteder;
 • For å bedre forstå effektiviteten til våre reklamekampanjer og om du handlet ut fra våre reklamemeldinger;
 • For å identifisere deg når du besøker nettsiden, for å tilpasse innholdet av nettsiden til deg, og for å assistere deg ved gjennomføring av transaksjoner og ved tilgang til kontoopplysninger.

Western Union har implementert muligheten for brukeren til å håndtere informasjonskapsler på våre nettsider. Vi vil kun lese eller skrive informasjonskapsler basert på ditt foretrukne nivå. (Merk: informasjonskapsler satt før du endrer ditt foretrukne nivå, blir beholdt på din datamaskinen. For å fjerne dem, se innstillingene av din nettleser, og - om nødvendig - din nettlesers hjelpefunksjon.). Hvis din nettleser ikke støtter JavaScript, kan du finne ut om informasjonskapslene som brukes på våre nettsider, og kan kun håndtere bruk av informasjonskapsler ved innstillingene av nettleseren din. Husk at hvis du deaktiverer alle informasjonskapsler på din nettleser, begrenser du funksjonene til disse nettsidene, og det kan virke inn på mulighetene til å fullføre din transaksjon.

For mer informasjon om hvordan Western Union bruker informasjonskapsler klikk her: https://www.westernunion.com/no/no/cookie-information.html.

EKSTERNE NETTSTEDER

Nettstedet til Western Union kan være linket til eller fra tredjeparts nettsteder. Western Union har ikke gått gjennom, kontrollerer ikke, og er ikke ansvarlig for innholdet eller personvern-policy som brukes på nettsteder som er linket til eller fra våre nettsider. Western Union påtar seg ikke noe ansvar for noen av disse nettstedene, deres innhold, eller deres personvern-policyer. Western Union godkjenner ikke tredjeparts nettsteder eller gir noen garantier om noe informasjon, programvare eller andre produkter eller materialer som du kan finne der, eller noen resultater som kan innhentes ved bruk av disse.

KONFIDENSIALITET OG SIKKERHET

Vi bestreber oss på ha fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetsanordninger som er i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser, for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig destruksjon, tap, endring, uautorisert avsløring eller tilgang, og mot alle andre ulovlige former for prosessering. Vi bestreber oss også på å begrense informasjonstilgang for våre ansatte, agenter og representanter ut fra behov for å vite. Til tross for våre bestrebelser, kan tredjeparter ulovlig avlytte eller få tilgang til overføringer sendt til oss, eller kan urettmessig instruere deg om å avsløre personopplysninger til dem ved å utgi seg for å representere Western Union.

Avsløring av din informasjon

Hvis det er et rimelig behov for å gjøre dette for noen av de formålene som er nevnt ovenfor, kan vi avsløre dine personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til, navn, kunde-ID-nummer, adresse, transaksjonsmønstre og bankkontoinformasjon til følgende typer organisasjoner eller parter:

 • Selskaper i Western Union-gruppen, inkludert, men ikke begrenset til, Western Union Payment Services Ireland Ltd (Irland), Western Union International Bank GmbH (Østerrike), Western Union International Limited (Irland), Western Union Financial Services, Inc (USA) og Western Union LLC (USA);
 • Våre agenter eller forretningspartnere som utfører pengeoverføringstransaksjoner eller spesifikke tjenester du har bedt om;
 • Tjenesteleverandører, betalingsprosessorer, bankpartnere og dataprosessorer kontrahert for å tilby forretnings- og kundeservice, inkludert markedsføring, reklame og undersøkelser av kundetilfredshet på våre vegne;
 • Tjenesteleverandører og dataprosessorer kontrahert for å hjelpe oss med å validere nøyaktigheten av informasjonen du har gitt, og for å autentisere din identitet og håndtere risiko knyttet til sikkerhet, svindel og identitet.
 • Tredjeparter som du har autorisert til å få tilgang til kontoen din og/eller din kontoinformasjonen for å kunne utføre tjenester for deg, for eksempel kontoinformasjonstjenesteytere og betalingsinitieringstjenesteytere. 

Vi kan overføre personopplysninger vi har i forbindelse med et salg eller overføring av hele eller deler av vår forretningsvirksomhet. Vi kan også dele dine personopplysninger globalt med, alt etter som hva som er pålagt eller tillatt i henhold til gjeldende lover og regler, regulerings- og finansmyndigheter, politimyndigheter, rettsvesenet, myndigheter eller offentlige institusjoner, for å oppfylle lovpålagte forpliktelser eller forsvare rettighetene og interessene til Western Union eller andre.

Internasjonale dataoverføringer

Vi overfører informasjonen din til parter i land utenfor EØS, inkludert men ikke begrenset til USA, slik det kreves av gjeldende lov, myndigheter, rettshåndhevelse og myndigheter.  I tillegg, når du sender eller mottar penger til eller fra et annet land, vil vi også være pålagt å dele noen av dine personlige opplysninger med det landet, slik det kreves eller tillates av lover. Vi overfører visse personopplysninger om deg til våre datasentre i USA og behandler disse for å oppfylle våre lovbestemte og samsvarsforpliktelser som tjenestene vi tilbyr er underlagt. Vi lagrer også noen personopplysninger som vi samler inn, basert på dine markedsvalg, i vårt datasenter i USA. Ved å bruke dette nettstedet, bekrefter du at slike overføringer av opplysninger utenfor ditt hjemland kan forekomme.

Personopplysninger overført utenfor EØS til land som Europa-kommisjonen ikke har funnet å gi tilstrekkelig beskyttelse, vil være beskyttet av relevante kontraktklausuler eller andre EU-godkjente mekanismer, slik det er påkrevd ved lov. Du kan be om innsyn i disse mekanismene ved å benytte kontaktopplysningene i delen "Kontakt oss".

VALG OG UNNTAK

Avhengig av dine valg og basert på kontaktinformasjonen du oppgir, kan vi sende deg kommersiell kommunikasjon om våre produkter og lojalitetsprogrammer. Dette kan omfatte tilbud via e-post, telefon, post, SMS, sosiale medier og annen kommunikasjon eller digitale kanaler. Vi utfører analyser av opplysningene vi oppbevarer for å forstå våre kunder, som blant annet profilering og/eller analyser, for å hjelpe oss med å tilpasse våre markedsføringstiltak (når du har sagt deg enig i å motta markedsføring) og å skreddersy våre produkter og tjenester for å hjelpe oss å bedre tjene dine ønsker og behov.  Du kan på ethvert tidspunkt velge å unnta deg for å mota marketsføringskommunikasjon. Vær oppmerksom på at hvis du velger å trekke tilbake samtykket, kan du ikke delta i eller dra nytte av våre programmer, tjenester og tiltak som du tidligere har gitt samtykke til.

Oppbevaring av personopplysninger

Din personopplysninger vil bli oppbevart i samsvar med lovbestemte perioder i forskriftene som gjelder for finansielle transaksjoner, inkludert de som gjelder for å hindre hvitvasking av penger, finansiering mot terrorisme, og andre lover som gjelder for oss. Utover dette vil vi bare oppbevare dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det spesifikke formålet de ble innhentet for, eller for å besvare eventuelle forespørsler fra deg. Generelt vil vi normalt oppbevare dine opplysninger i maksimalt 10 år etter en gitt transaksjon, med mindre vi er lovmessig forpliktet til å oppbevare opplysningene dine lengere.

Dine rettigheter for personopplysninger OG HVORDAN KONTAKTE OSS

Du har rett til å få vite om vi behandler dine personopplysninger og til å be om en kopi av dine opplysninger uten vederlag. Du har rett til å anmode om en strukturert og maskinleselig kopi av spesifikke opplysninger du har gitt oss. Vi kan ta oss betalt et rimelig vederlag for å gi deg disse opplysningene, eller eventuelt ikke følge din anmodning dersom denne anmodningen er åpenbart ubegrunnet eller urimelig. Du har rett til å be oss om å slutte å sende deg markedsrelatert kommunikasjon. Du har rett til å be oss om å rette opp opplysninger om deg som er mangelfulle, unøyaktige eller utdaterte. Du har rett til å be oss om å slette spesifikke opplysninger om deg, å begrense bruken av opplysningene dine, og til å nekte bruke de i gitte sammenhenger. I den utstrekning vi behandler personopplysninger basert på ditt samtykke, kan du trekke tilbake samtykket ditt som tillatt i henhold til gjeldende lov. Du har også rett til å klage oss inn for en tilsynsmyndighet for måten vi behandler personopplysninger på. Når vi mottar en anmodning fra deg, kan vi be om tilleggsopplysninger for å stadfeste din identitet. I noen situasjoner kan vi nekte å handle eller begrense dine rettigheter, slik det er tillatt i gjeldende lov.

For å utøve disse rettighetene, kontakt Western Union ved å ringe 800 181 23 eller ved å bruke delen Kontakt oss på våre nettsider https://www.westernunion.com/no/no/contact-us.html. Vi vil forsøke å besvare din anmodning innen én 30 dager, men kan tillate oss å forlenge denne perioden under gitte forutsetninger. Vi vil følge din anmodning i det omfang vi er pålagt av gjeldene lover.

Hvis du er misfornøyd med hvordan Western Union har håndtert din anmodning om forhold beskrevet her, eller spørsmål om hvordan vil håndterer dine personopplysninger, ber vi deg om å skrive en skriftlig forespørsel. Vi vil behandle forespørselen din og normalt gi deg et skriftlig svar innen 30 dager fra vi mottar klagen. Du kan også kontakte vår databeskyttelsesansvarlige på wuprivacy@westernunion.com.

ENDRINGER

 

Western Union forbeholder seg retten til å endre denne personvern-policyen. Oppdaterte personvern-policyer vil bli lagt ut på denne nettsiden når det kommer tillegg. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå denne personvern-policyen når du besøker oss igjen, for å lese den siste policyen.