မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ

Western Union နှင့် အွန်လိုင်းမှ ငွေပေးပို့နိုင်ပါသလား။

ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ Western Union အက်ပ် (သို့) wu.com မှတစ်ဆင့် အွန်လိုင်းမှ ငွေပို့နိုင်ပါသည်။ ပေးပို့မည့်နိုင်ငံကို ရွေးချယ်ပြီးလျှင် သင့်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများကို တွေ့ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ Omni Channel ဝန်ဆောင်မှုများသုံး၍လည်း အွန်လိုင်းမှ ငွေပို့နိုင်ပါသည်။

ပထမဆုံးအွန်လိုင်းငွေလွှဲခြင်းကို wu.com တွင် ပြီးမြောက်အောင် မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။

ပထမအဆင့်မှာ wu.com တွင် ကိုယ်ရေးအကျဉ်းတစ်ခု ဖန်တီးရန်ဖြစ်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း ပြီးစီးနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် သင့်အထောက်အထားကို Central ကုန်တိုက်ရှိ ကိုယ်စားလှယ်နေရာစစ်ဆေးအတည်ပြုပါ။ သင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို အတည်ပြုပြီးပါက အွန်လိုင်းမှငွေလွှဲမှုတစ်ခုကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြီးစီးရန် လိုအပ်သည်များမှာ –

 • မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်
 • သက်တမ်းကျန်သေးသော အစိုးရထုတ် ID
 • ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် ဘဏ်အကောင့် (သို့) အကြွေးဝယ်ကတ်/ငွေသားကတ်

သင့၏ပထမဆုံး အွန်လိုင်းမှ ငွေလွှဲမှုတစ်ခုကို ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရန် အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရပါမည်။

 • အကောင့်ဝင်ပါ (သို့) မှတ်ပုံတင်ပါ
 • ပေးပို့မည့်နိုင်ငံကို ရွေးပါ၊
 • ပေးပို့မည့်နည်းလမ်းရွေးချယ်ပါ – အကြွေးဝယ်ကတ်/ငွေသားကတ် (သို့) ဘဏ်စာရင်းသို့ တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲခြင်း၊
 • အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူကို ထည့်ပါ (သို့) ရွေးချယ်ပါ၊
 • ငွေပေးချေခြင်းနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါ – ငွေသား၊ ဘဏ်စာရင်းသို့ တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲခြင်း။
 • လိမ်လည်မှုနှင့် မိမိဘာသာ သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းထားသော ပြင်ပအဖွဲ့ အစည်း၏ အထောက်အထားများရန်မှ သင့်ကိုယ်သင်ကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းအကြောင်း အချက်အလက်များကို ဖတ်ရှုပါ။
 • သင့်ငွေလွှဲအချက်အလက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လက်ခံပါ။
 • MTCN ကို သင့်ပြေစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ပင်မ e-receipt လည်း ရရှိနိုင်သည်။

မှတ်ပုံတင်စဉ် မေးမြန်းလိုသည်များရှိပါက Westernunion.com သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ +662 101 8700 မှတဆင့် (နံနက် 9.30 မှ ည 7.30 အတွင်း) ခေါ်ဆိုပါ (သို့) westernunion@central.co.th သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ။

မည်သည့်နိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်များသို့ အွန်လိုင်းမှ ငွေပို့နိုင်ပါသနည်း။

ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သင့်အနေဖြင့် အွန်လိုင်းမှ ငွေပို့နိုင်သော နိုင်ငံအားလုံးကို wu.com ၌ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ဘဏ်စာရင်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ငွေပေးပို့ရန် အားသန်ပါက နိုင်ငံများစာရင်းကို အွန်လိုင်းမှ ရှာနိုင်ပါသည်။

ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ငွေလွှဲမှုများ လုပ်နိုင်ပါသည်။

အွန်လိုင်းမှ ငွေပို့ခြင်းအတွက် မည်ကဲ့သို့ပေးချေရမည်နည်း။

ဘဏ်ငွေလွှဲဖြင့် (သို့) သင့်အကြွးဝယ်ကတ်/ငွေသားကတ်ဖြင့် ပေးချေနိုင်ပါသည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိရန် Westernunion.com သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ +662 101 8700 မှတဆင့် (နံနက် 9.30 မှ ည 7.30 အတွင်း) ခေါ်ဆိုပါ (သို့) westernunion@central.co.th သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ။

ထိုင်းနိုင်ငံမှနေ၍ အွန်လိုင်းတွင် ငွေမည်မျှပေးပို့နိုင်ပါသနည်း။

ငွေလွှဲမှုတစ်ခုလျှင် အများဆုံး 250,000 THB အထိ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

အွန်လိုင်းမှ (သို့) Central ရှိ ကိုယ်စားလှယ်နေရာတစ်ခု သို့သွားရောက်ခြင်းဖြင့် တစ်နေ့လျှင် အများဆုံး 800,000 THB အထိ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

အွန်လိုင်းငွေလွှဲမှုကို ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း မည်ကဲ့သို့သိနိုင်ပါသနည်း။

သင့်ငွေလွှဲမှု ခွင့်ပြုပြီးဖြစ်လျှင် အွန်လိုင်းပြေစာတွင် ဖော်ပြထားမည်ဖြစ်သည်။ ငွေလွှဲမှုပြီးမြောက်သွားသည့်အခါ သင်၏ငွေလွှဲထိန်းချုပ်နံပါတ် (MTCN) ပါဝင်သည့် စာတိုတစ်စောင် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

ငွေလွှဲတစ်ခုကို ပေးပို့ပြီးနောက် မည်ကဲ့သို့ ပယ်ဖျက်နိုင်မည်နည်း။

ပေးပို့မည့်နိုင်ငံမှ ငွေလက်ခံသူက မထုတ်ယူသေးသည့်အခါတွင်သာ ငွေလွှဲမှုကို ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။

သင့်အနေဖြင့် စိတ်ပြောင်းပြီး ငွေလွှဲမှုတစ်ခုကို ပြန်လည်ပယ်ဖျက်လိုပါက မူရင်းပမာဏကိုသာ ပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုပါ။

WU နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြဿနာများ (သို့) လိမ်လည်မှုပြဿနာများတွင် ပမာဏအပြည့်အဝ ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါသည်။

ငွေလွှဲမှုကို ပယ်ဖျက်လိုပါက Westernunion.com သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ +662 101 8700 မှတဆင့် (နံနက် 9.30 မှ ည 7.30 အတွင်း) ခေါ်ဆိုပါ (သို့) westernunion@central.co.th သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ။

ပြေစာကို မည်သည့်နေရာတွင် ရရှိနိုင်ပါသနည်း။

ပြေစာကို အွန်လိုင်းတွင် ရနိုင်ပါသည်။ သင်၏ယခင်ငွေလွှဲမှုများနှင့်ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Western Union အက်ပ် ရှိ သင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကဏ္ဍ (သို့) wu.com တွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ငွေလွှဲထိန်းချုပ်နံပါတ် (MTCN) ဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း။

ငွေလွှဲထိန်းချုပ်နံပါတ် (MTCN) ဟူသည်မှာ သင့်ငွေလွှဲမှုအတွက် သတ်မှတ်ထားသော သီးသန့်နံပါတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ခံသူသည် ပိုက်ဆံထုတ်ယူရန် အဆိုပါနံပါတ်ကို လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအသေးစိတ်အချက်များအား မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ ဖွင့်မပြောပါနှင့်။ ၎င်းကို သင့်ငွေလွှဲမှုအား ခြေရာခံရန်အတွက်လည်း သုံးနိုင်ပါသည်။

Western Union ငွေလွှဲ ဝန်ဆောင်မှုများကို မည်သူအသုံးပြုသနည်း။

Western Union ဝန်ဆောင်မှုများသည် လျင်မြန်စွာ ငွေပေးပို့ရန် သို့မဟုတ် လက်ခံရန် လိုအပ်သူ မည်သူမဆိုအတွက် ဖြစ်သည်။ ခရီးသွားများနှင့် နိုင်ငံခြားရှိ သူငယ်ချင်းများ သို့မဟုတ် ဆွေမျိုးများကို ပံ့ပိုးနေသော လူများမှ နိုင်ငံတကာသို့ လျင်မြန်စွာ ငွေလွှဲနိုင်ရန် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအထိ ပါဝင်ပါသည်။

Western Union ® ကိုယ်စားလှယ်များမှာ မည်သူတို့ ဖြစ်သနည်း။

Western Union ကိုယ်စားလှယ်များသည် သင် ငွေပေးပို့သည့် သို့မဟုတ် ငွေလက်ခံသည့် မတူညီသောနိုင်ငံများရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့တွင် ဘဏ်များ၊ စာတိုက်များ၊ စူပါမားကတ်များ၊ စားသောက်ကုန်ဆိုင်များ၊ ငွေရှင်းကောင်တာများ၊ စာပို့စင်တာများ၊ ဆေးဆိုင်များ၊ ခရီးသွား အေဂျင်စီများ၊ ဆိပ်ကမ်းများ၊ လေယာဉ်ကွင်းများ၊ ရထားနှင့် ကားကြီးကွင်းများ၊ နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်ရေး ရုံးများနှင့် အခြားလက်လီဆိုင်များ ပါဝင်သည်။

ထိုင်းနိုင်ငံတွင် Western Union ကိုယ်စားလှယ် တည်နေရာကို မည်သို့ ရှာဖွေနိုင်သနည်း။

ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကိုယ်စားလှယ် တည်နေရာ ရှာဖွေခြင်းသည် လွယ်ကူပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ် ရှာဖွေရေး ကိရိယာ သို့ သွားပါ။

ကိုယ်စားလှယ် တည်နေရာမှ ငွေမည်သို့ပေးပို့မည်နည်း။

သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ် တည်နေရာသို့ ရောက်သည်နှင့် အချက်အလက်အချို့ပေးရန် သင့်အား တောင်းဆိုပါမည်-

 • သင့်လက်ခံသူ၏ အမည် ပထမစာလုံးနှင့် အမည် နောက်ဆုံးစာလုံး။
 • ပေးပို့လိုသော ပမာဏ။
 • ပေးပို့မည့်နိုင်ငံ။
 • သင့်အစိုးရထုတ် ID သို့မဟုတ် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်။

ထိုအချက်အလက်အားလုံးကို တင်ပြပြီးနောက် သင်သည် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်ခများ အပါအဝင် စုစုပေါင်းပမာဏကို ကိုယ်စားလှယ်အား ပေးနိုင်ပါသည်။ ငွေလွှဲမှုပြီးစီးပြီးနောက် သင့်ငွေသည် လက်ခံသူထံသို့ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။

ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ငွေပေးပို့ရန် မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကို အသုံးပြုနိုင်သနည်း။

သင်သည် မည်သည့်တရားဝင် အစိုးရထုတ် ID ကိုမဆို သို့မဟုတ် သက်တမ်းကျန်သေးသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံသား ID ကတ်၊ ထိုင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ အခြား ထိုင်းအစိုးရထုတ် ID၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း ID၊ နိုင်ငံခြားသားကတ်ကို တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။ Western Union ကိုယ်စားလှယ် တည်နေရာတွင် ငွေ‌ပေးပို့ရန်။ လက်ခံနိုင်သော ID များသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်း ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပေါ် မူတည်ပါသည်။

ထိုင်းနိုင်ငံတွင် Western Union ကိုယ်စားလှယ် တည်နေရာမှ ငွေမည်မျှ ပေးပို့နိုင်သနည်း။

ငွေလွှဲမှုတစ်ခုလျှင် အများဆုံး 250,000 THB အထိ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

ငွေလွှဲများကို ငွေလက်ခံသူများထံ မည်သို့ထုတ်ပေးသနည်း။

ကိုယ်စားလှယ် တည်နေရာတစ်ခုသို့ ပေးပို့လိုက်သော ငွေလွှဲများကို ယေဘုယျအားဖြင့် ငွေသားဖြင့် ပေးချေမည်ဖြစ်သည်။ ငွေပေးပို့မည့်နိုင်ငံကို ရွေးချယ်ပြီးနောက် သင်အသုံးပြုနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများကို ကိုယ်စားလှယ်အား မေးမြန်းနိုင်သည်။
အခြားကန့်သတ်ချက်များ ရှိနိုင်သည်။ ကန့်သတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ Western Union ကိုယ်စားလှယ် ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ Westernunion.com သုံးစွဲသူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာထံ ဤဖုန်းခေါ်ဆိုခအခမဲ့ ဖုန်းနံပါတ် – 001-800-852-5385 မှတဆင့် ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည် သို့မဟုတ် CustomerService.Asia@westernunion.com

ကျွန်ုပ်၏ ငွေလွှဲအခြေအနေကို မည်ကဲ့သို့သိနိုင်မည်နည်း။

သင်သည် သင့်ငွေလွှဲ၏ အခြေအနေကို အွန်လိုင်းတွင် စစ်ဆေးနိုင်သည်။ လက်ခံပြေစာရှိ ပေးပို့သူ သို့မဟုတ် လက်ခံသူ၏ အမည်နှင့် ခြေရာခံနံပါတ် (MTCN – ငွေလွှဲ ထိန်းချုပ်နံပါတ်) တို့ကိုသာ လိုအပ်ပါသည်။

ကိုယ်စားလှယ် တည်နေရာတစ်ခုတွင် အချိန်မရွေး ငွေပေးပို့နိုင်ပါသလား။

Western Union ကိုယ်စားလှယ် တည်နေရာတစ်ခုစီတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချိန်ကို သတ်မှတ်ပါသည်။ အချို့တည်နေရာများသည် အချိန်ပိုဖွင့်ပြီး စနေ၊ တနင်္ဂနွေရက်များတွင်လည်း ဖွင့်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်နေရာရှာဖွေသည့် ကိရိယာ ဖြင့် အနီးဝန်းကျင်ရှိ Western Union ကိုယ်စားလှယ် တည်နေရာကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။

ကိုယ်စားလှယ်များ၏ Omni Channel ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံး၍ အွန်လိုင်းမှ မည်သို့ငွေပေးပို့နိုင်သနည်း။

ထိုင်းနိုင်ငံရှိ Western Union ကိုယ်စားလှယ်များက အွန်လိုင်းမှ ငွေပေးပို့ရန် ရွေးချယ်စရာများပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဖက်ဘဏ်များဖြစ်သော Bank Of Ayudhya နှင့် Krung Thai Bank တို့သည် ၎င်းတို့၏ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများတွင် Western Union ကို ပေါင်းထည့်ပြီးဖြစ်သည်။ ATM ဝန်ဆောင်မှုဆောင်မှုများ ပေးနေသည်မှာ- Thanachart Bank၊ Bank Of Ayudhya၊ Krung Thai Bank တို့ဖြစ်သည်။

ဘဏ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံး၍ အွန်လိုင်းမှ ငွေပေးပို့နိုင်မည့် အဆင့်များမှာ မည်သည်နည်း။

အွန်လိုင်းမှ ငွေပေးပို့လိုပါက မိတ်ဖက်ဘဏ် ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုခု – Bank Of Ayudhya နှင့် Krung Thai Bank တွင် အွန်လိုင်းမှ ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါမည်။ အောင်မြင်စွာ မှတ်ပုံတင်ပြီးလျှင် ကိုယ်စားလှယ်ထံမှ အတည်ပြုချက်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်းမှ ငွေလွှဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်ပြီးသားဖြစ်ပါက သင့်အကောင့်ထဲသို့ လော့ဂ်အင်ဝင်ရောက်ကာ WU ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများကို ရှာဖွေပြီး လက်ခံမည့်သူ၏ အမည်ကိုဖြည့်သွင်းကာ ပေးပို့မည့် ငွေကြေးကို ရွေးချယ်ပြီးလျှင် ပမာဏကိုသတ်မှတ်ပြီး ငွေလွှဲရသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ပါမည်။
အွန်လိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးသော ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များ – Bank Of Ayudhya
Krung Thai Bank

ATM မှတဆင့် ငွေပေးပို့ရန် အဆင့်များမှာ အဘယ်နည်း။

ATM ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ ဘဏ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦး၏ တည်နေရာတွင် ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ထားရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖောင်ပုံစံတွင် သင်သည် လက်ခံသူအမည်နှင့် နိုင်ငံများစာရင်းကို ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ အောင်မြင်စွာ မှတ်ပုံတင်ပြီးလျှင် ကိုယ်စားလှယ်ထံမှ အတည်ပြုချက်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ATM များမှ ငွေလွှဲပို့နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ATM များကို 24/7 အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အကယ်၍ သင့်တွင် Western Union ၏ ပါဝင်နေဆဲဖြစ်ပြီး ATM ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ဘဏ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးနှင့် အသုံးပြုနေဆဲ အကောင့်ရှိပါက အနီးဆုံး ATM သို့သာ သွားရောက်ပြီး သင့်ကတ်ကို ထည့်ကာ WU ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများကို ရှာဖွေကာ လက်ခံမည့်သူ၏ အမည်ကို စာရင်းမှရွေးချယ်ပြီး ငွေကြေးပမာဏကို သတ်မှတ်ကာ ငွေလွှဲရသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို ရွေးချယ်ပါ။

ATM ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များ-

Thanachart Bank
Bank Of Ayudhya
Krung Thai Bank

ဘဏ်အက်ပလီကေးရှင်းကိုသုံး၍ မိုဘိုင်းဖုန်းမှတဆင့် ငွေပေးပို့ရန် အဆင့်များမှာ အဘယ်နည်း။

မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ငွေပေးပို့လိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အွန်လိုင်းမှ ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါမည်။ အောင်မြင်စွာ မှတ်ပုံတင်ပြီးလျှင် ကိုယ်စားလှယ်ထံမှ အတည်ပြုချက်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဘဏ်ကိုယ်စားလှယ်၏ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းမှ ငွေလွှဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အွန်လိုင်းဘဏ် သို့ ATM မှ ငွေပေးပို့မှု အကန့်အသတ်များမှာ အဘယ်နည်း။

ငွေပေးပို့မှု အကန့်အသတ်များကို သင့်ဘဏ်မှ သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။

အွန်လိုင်းဘဏ် သို့ ATM မှ ငွေပေးပို့သောအခါ အွန်လိုင်းငွေလွှဲမှုကို အတည်ပြုလိုက်ကြောင်း မည်ကဲ့သို့သိနိုင်ပါသနည်း။

သင့်ငွေလွှဲမှုကို အတည်ပြုလိုက်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ သင်၏အွန်လိုင်းဘဏ် (သို့) ATM ပြေစာက ပြပါလိမ့်မည်။

ငွေလွှဲတစ်ခုကို ပေးပို့ပြီးနောက် မည်ကဲ့သို့ ပယ်ဖျက်နိုင်မည်နည်း။

လက်ခံရရှိမည့်နိုင်ငံမှ လက်ခံသူက မထုတ်ယူရသေးသည့်အခါတွင်သာ ငွေလွှဲမှုကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် ပေးပို့သူမှ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ Omni Channel မှတစ်ဆင့် ပေးပို့လိုက်သည့် ငွေလွှဲမှုကို ပယ်ဖျက်လိုပါက သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်ထံ သွားရောက်ပါ။

ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ငွေထုတ်ယူရန် မည်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို ကျွန်ုပ် အသုံးပြုနိုင်သနည်း။

Western Union ကိုယ်စားလှယ်တည်နေရာတွင် ငွေထုတ်ယူရန် မည်သည့် အစိုးရထုတ် တရားဝင် ID သို့မဟုတ် သက်တမ်းမကုန်သေးသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ထိုင်း နိုင်ငံသား ID ကတ်၊ ထိုင်း ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ အခြား ထိုင်းအစိုးရထုတ် ID၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း ID၊ နိုင်ငံခြားသားကတ်ကိုမဆို တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။ လက်ခံနိုင်သော ID များသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်း ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပေါ် မူတည်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်၏ငွေလွှဲကို လက်ခံရရှိပြီးကြောင်း မည်ကဲ့သို့သိနိုင်မည်နည်း။

သင်သည် wu.com သို့မဟုတ် Western Union အက်ပ် ပေါ်ရှိ “ငွေလွှဲမှုအား ခြေရာခံရန်” ကို ဝင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ထိုနေရာတွင် သင်သည် ပေးပို့သူ၏အမည်နှင့် ငွေလွှဲထိန်းချုပ်နံပါတ် (MTCN) ကို ရိုက်ထည့်နိုင်ပြီး သင့်ငွေလွှဲ၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေကို အပ်ဒိတ် သိရမည်ဖြစ်သည်။

သင်သည် Westernunion.com သုံးစွဲသူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ +66 2101 8700 မှတစ်ဆင့် (နံနက် 9.30 မှ ည ည 7.30 အတွင်း) ခေါ်ဆိုပါ (သို့) westernunion@central.co.th သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ။

ငွေလွှဲကို မည်ကဲ့သို့ထုတ်ယူရမည်နည်း။

ငွေလွှဲကို မည်သည့် Western Union ကိုယ်စားလှယ် တည်နေရာ တွင်မဆို ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါအချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါမည်-

 • ပေးပို့သူ၏ အမည်အပြည့်အစုံ။
 • ငွေပေးပို့သော နိုင်ငံ။
 • ပေးပို့သော ပမာဏ။
 • ခြေရာခံ နံပါတ် ( MTCN – ငွေလွှဲထိန်းချုပ်နံပါတ်)။
 • လက်ခံနိုင်သော ID များ ကိုလည်း လိုအပ်ပါသည်။

ထပ်ဆောင်းအချက်အလက်များအတွက် သင်နှင့်အနီးဆုံး Western Union ကိုယ်စားလှယ်တည်နေရာ Westernunion.com သုံးစွဲသူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ +66 2101 8700 မှတစ်ဆင့် (နံနက် 9.30 မှ ည 7.30 အတွင်း) ခေါ်ဆိုပါ (သို့) westernunion@central.co.th သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ။

Western Union® ကိုယ်စားလှယ်သည် ငွေလွှဲကို မည်သို့ထုတ်ပေးမည်နည်း။

ငွေလွှဲများကို ယေဘုယျအားဖြင့် ငွေသားဖြင့် ပေးချေမည်ဖြစ်သည်။ အခြားကန့်သတ်ချက်များ ရှိနိုင်သည်။ ထပ်ဆောင်းအချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ သင်နှင့်အနီးဆုံး Western Union ကိုယ်စားလှယ် တည်နေရာ သို့ သွားရောက်ပါ သို့မဟုတ် Westernunion.com သုံးစွဲသူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ +662 101 8700 မှတစ်ဆင့် (နံနက် 9.30 မှ ည 7.30 အတွင်း) ခေါ်ဆိုပါ (သို့) westernunion@central.co.th သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ။

ငွေလက်ခံရယူရန် မည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။

ကျသင့်ငွေအားလုံးကို ပေးပို့သူက ‌ပေးချေရပါသည်။

Western Union သည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းကို တန်ဖိုးထားပြီး သင့်ငွေများကို တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးနှင့် စိတ်အချရဆုံး ပေးပို့နိုင်မှုအပေါ် ဂုဏ်ယူပါသည်။ သို့သော် သင့်ငွေကို အရယူရန် အခွင့်ကောင်းစောင့်နေကြသော လိမ်လည်သူများ၏ရန်မှ သင့်ကိုယ်သင်ကာကွယ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

အောက်ပါတို့မှာ လိမ်လည်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းအချို့ ဖြစ်သည်။ ထပ်လောင်းအချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဤနေရာရှိ လိမ်လည်မှု သတိပြုခြင်းအပိုင်းတွင် ဝင်ကြည့်ပါ။

ကျွန်ုပ်သတိထားသင့်သော အဖြစ်များသည့် လိမ်လည်မှုဖြစ်ရပ်များနှင့် ငွေပို့မပေးသင့်သော ကိစ္စရပ်များ ရှိပါသလား

ရှိပါသည်။ မိတ်ဆွေများနှင့် မိသားစုထံ ငွေပေးပို့ရန်အတွက်သာ Western Union ကို အသုံးပြုပါ။ သင် လူကိုယ်တိုင် မတွေ့ဖူးသူထံ လုံးဝ ငွေမပေးပို့ပါနှင့်။ တစ်ခါတစ်ရံ လိမ်လည်သူများသည် ငွေလွှဲပေးရန် လူများကို တိုက်တွန်းလေ့ရှိသည်။ ငွေပေးပို့ရန် သင့်ကို တောင်းဆိုသော မည်သူ့ကိုမျှ ငွေမလွှဲပါနှင့်-

 • သင် အတည်မပြုရသေးသော အရေးပေါ် အခြေအနေအတွက်။
 • အွန်လိုင်း ဝယ်ယူမှုတစ်ခုအတွက်။
 • ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေး ကာကွယ်မှုအတွက်။
 • ငှားရမ်းထားသော အိမ်ခြံမြေအတွက် စရန်ငွေ သို့မဟုတ် ငွေပေးချေမှု။
 • ထီ (သို့) ဆုကြီး ပေါက်ငွေများ ထုတ်ယူရန်အတွက်။
 • အခွန်ဆောင်ရန်။
 • ပရဟိတအဖွဲ့သို့ လှူဒါန်းရန်။
 • ဆန်းပြားသော ဈေးဝယ်ခြင်းတာဝန်အတွက်။
 • အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအတွက်။
 • အကြွေးဝယ်ကတ် (သို့) ချေးယူထားသော ငွေတိုးအတွက်။
 • ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းကိစ္စတစ်ခုကို ဖြေရှင်းရန်အတွက်။

ငွေလွှဲပါက သင်ငွေလွှဲလိုက်သောသူသည် အဆိုပါငွေကို လျင်မြန်စွာရရှိနိုင်ပါသည်။ ငွေပေးချေပြီးနောက် Western Union သည် ကန့်သတ်ချက်ရှိသော အခြေအနေများမှလွဲ၍ သင်လိမ်လည်ခံရသည့်တိုင်အောင် သင့်အား ပြန်အမ်းငွေ ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

Western Union မှ ဖြစ်သည်ဟုဆို၍ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကျွန်ုပ်ထံ အီးမေးလ်ပေးပို့လာသည်။ ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ။

Western Union ထံမှ ဖြစ်သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုလာသော အီးမေးလ်တစ်စောင်ကို တစ်စုံတစ်ဦးထံမှ ရရှိပြီး ၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဘာလုပ်ရမှန်း မသေချာလျှင် ထိုအီးမေးလ်ရှိ မည်သည့်လင့်ခ်ကိုမျှ မနှိပ်ပါနှင့်။ အဆိုပါစာသည် သင့်ထံမှ ထိရှလွယ်သော အချက်အလက်များကို ရယူရန် ကြိုးစားသည့် “လှည့်ဖြားမှု” ဖြစ်နိုင်သည်။‌ ထိုအစား ကျေးဇူးပြု၍ Western Union သုံးစွဲသူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ၏ အခမဲ့ ဖုန်းခေါ်နံပါတ် 001800 852 5385 သို့ ချက်ချင်း ဆက်သွယ်ပါ သို့မဟုတ် CustomerService.Asia@westernunion.com သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ။

Western Union သည် သင်၏သုံးစွဲသူ ID၊ စကားဝှက် သို့မဟုတ် အကြွေးဝယ်ကတ် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို တောင်းယူရန် သင့်ထံ အီးမေးလ်လုံးဝပေးပို့မည် မဟုတ်ပါ။

စစ်ဆေးခြင်းမေးခွန်းဆိုတာ ဘာလဲ။ ၎င်းကို ဘယ်အချိန်မှာ အသုံးပြုပါသလဲ။

အချို့နိုင်ငံများ၌ ငွေလွှဲစတင်ပေးပို့ရာတွင် ပေးပို့သူများအား ‘စစ်ဆေးခြင်းမေးခွန်း’ တစ်ခုနှင့် ၎င်း၏အဖြေကိုဖော်ပြရန် တောင်းဆိုပါသည်။  ပေးပို့သူက ‘စစ်ဆေးခြင်းမေးခွန်း’ ပေးသည့် ကိစ္စရပ်များတွင် လက်ခံသူသည် ငွေထုတ်ယူချိန်၌ အဆိုပါအဖြေကိုပေးရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။  ‘စစ်ဆေးခြင်းမေးခွန်း’ လုပ်ဆောင်ချက်ကို လက်ခံသူက မှန်ကန်သော အထောက်အထားပြသရန် လိုအပ်သေးသည့် အရေးပေါ် အခြေအနေများအတွက် ဖန်တီးထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ထပ်ဆောင်းလုံခြုံရေးအဖြစ် အသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် ငွေပေးချေမှု နှောင့်နှေးစေရန် လုံးဝအသုံးမပြုသင့်ပါ။ နေရာများစွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ခံသူက မှန်ကန်သော အထောက်အထားကို ပြသနိုင်ပါက ထိုမေးခွန်း၏အဖြေကို သူ/သူမ မသိရှိသည့်တိုင်အောင် လက်ခံသူအား ငွေပေးချေမည်ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် စစ်ဆေးခြင်းမေးခွန်းကို ငွေထုတ်ယူရာ၌ အသုံးမပြုနိုင်ပါ။

စစ်ဆေးခြင်းမေးခွန်း လုပ်ဆောင်ချက်သည် ကျွန်ုပ်၏ငွေများကို လုံခြုံစေနိုင်ပါသလား သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဆိုင်ရာ ငွေပေးချေမှုကို နှောင့်နှေးစေနိုင်ပါသလား။

‘စစ်ဆေးခြင်းမေးခွန်း’ လုပ်ဆောင်ချက်ကို လက်ခံသူက မှန်ကန်သော အထောက်အထားပြသရန် လိုအပ်သေးသည့် အရေးပေါ် အခြေအနေများအတွက် ဖန်တီးထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ထပ်ဆောင်းလုံခြုံရေးအဖြစ် အသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် ငွေပေးချေမှု နှောင့်နှေးစေရန် လုံးဝအသုံးမပြုသင့်ပါ။ နေရာများစွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ခံသူက မှန်ကန်သော အထောက်အထားကို ပြသနိုင်ပါက ထိုမေးခွန်း၏အဖြေကို သူ/သူမ မသိရှိသည့်တိုင်အောင် လက်ခံသူအား ငွေပေးချေမည်ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် စစ်ဆေးခြင်းမေးခွန်းကို ငွေထုတ်ယူရာ၌ အသုံးမပြုနိုင်ပါ။

လိမ်လည်မှုကို သံသယရှိလျှင် သို့မဟုတ် လိမ်လည်ခံရလျှင် ဘာလုပ်နိုင်ပါသလဲ။

လိမ်လည်ရန်အတွက် ပေးပို့သည်ဟု သင်ယူဆသော လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အကူအညီရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ် တည်နေရာသို့ ချက်ချင်း သွားရောက်သင့်ပါသည်။ သင့်ပြည်တွင်းရှိ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အဖွဲ့အစည်းထံလည်း အစီရင်ခံစာတစ်စောင် တင်သွင်းသင့်ပါသည်။ သင်သည် တယ်လီဖုန်း၊ စာ သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ဖြင့် တောင်းခံချက်တစ်ခုကို မသေချာလျှင် သို့မဟုတ် သံသယရှိလျှင် အစိုးရဆိုင်ရာ စားသုံးသူရေးရာရုံးနှင့် ရဲစခန်းကိုလည်း ဆက်သွယ်သင့်ပါသည်။

ဘယ်ထပ်ဆောင်းအကြံပြုချက်များကို မှတ်ထားသင့်ပါသလဲ။
 • သင် ငွေပေးပို့နေသောသူကို သိရှိကြောင်း အမြဲတစေ သေချာပါစေ။
 • ဖုန်းခေါ်ဆိုသူသည် Western Union က မေးမြန်းသော မေးခွန်းများကို တုံ့ပြန်ဖြေကြားရန် သင့်အား ညွှန်ကြားပါက ဖုန်းချလိုက်ပါ။
 • လုံခြုံရေးသည် လူတိုင်း၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များ သိနေပါစေ။ လိမ်လည်မှုပုံစံအသစ်များကို သိရှိအောင် မျက်ခြေမပြတ်နားစွင့်ပါ။
 • မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ကောင်းလွန်းသည်ဟု ထင်ရလျှင် ယင်းသည် လိမ်လည်မှုဖြစ်နိုင်ကြောင်း သတိရပါ။
 • လိမ်လည်မခံရအောင် သင့်ကိုယ်သင် ကာကွယ်နည်းဆိုင်ရာ ထပ်လောင်းအချက်အလက်များအတွက် ဤနေရာ
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် wu.com ၌ အွန်လိုင်းမှ မည်ကဲ့သို့မှတ်ပုံတင်နိုင်သနည်း။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုအများစုအတွက် မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ wu.com (သို့) Western Union အက်ပ်ကို ပထမအကြိမ်အဖြစ် ဝင်ကြည့်လျှင် ကိုယ်ရေးအကျဉ်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖောင်ပုံစံကို ဖြည့်ပြီး အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။

 • သင့်အမည်၊ နောက်ဆုံးအမည်စာလုံး၊ အလယ်အမည်စာလုံး (ရှိလျှင်) နှင့် သင့်ဖုန်းနံပါတ်တို့ကို ထည့်သွင်းပါ။
 • သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းသို့ပေးပို့သော တစ်ခါသုံး အတည်ပြုကုဒ်တစ်ခုကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။
 • အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ဖောင်ပုံစံ တွင် အောက်ပါအချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းပါ – အမည်အပြည့်အစုံ၊ လိပ်စာအပြည့်အစုံ၊ မွေးနေ့နှင့် မွေးဖွားရာနိုင်ငံ၊ လူမျိုး၊ ကျား/မ၊ အလုပ်အကိုင်၊ သင့်အစိုးရထုတ် ID အမျိုးအစား၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်နှင့် ID နံပါတ်။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ID ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါက အသစ်တစ်ခုပေးရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
 • အွန်လိုင်းတွင် အောင်မြင်စွာ မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့၏ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လက်ခံရန် တောင်းဆိုပါလိမ့်မည်။
 • သင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို ဖန်တီးပြီးသည့်အခါ လူကိုယ်တိုင် တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းကို Central ကုန်တိုက်ရှိ ကိုယ်စားလှယ်နေရာများ အနက်တစ်ခုတွင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာပါ
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက် မှတ်ပုံတင်ရန် ကုန်ကျစရိတ်တစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါသလား။

မရှိပါ၊ အခမဲ့ မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။

မှတ်ပုံတင်ပြီး အွန်လိုင်းမှ ငွေပေးပို့ခြင်းကို မည်သူလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသနည်း။

အောက်ပါအခြေအနေများနှင့် ပြည့်မီသူတိုင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အွန်လိုင်းငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

 • နိုင်ငံသားများသည် ပတ်စ်ပို့ (သို့) အစိုးရထုတ် ID တစ်ခုရှိရပါမည်။
 • အနည်းဆုံး အသက် (၂၀) ပြည့်ပြီး ဖြစ်ရမည်။
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လက်ခံရမည်။
 • ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် အကြွေးဝယ်ကတ် (သို့) ငွေသားကတ် (သို့) ဘဏ်အကောင့်တစ်ခု ရှိရမည်။
 • မှန်ကန်သော ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခု ရှိရမည်။
အကြိမ်မည်မျှ မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသနည်း။

သက်တမ်းကျန်ရှိသေးသော ID နှင့် ဖုန်းနံပါတ်တို့ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို တစ်ကြိမ်သာ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်၏ wu.com ကိုယ်​ရေးအကျဥ်းကို မည်ကဲ့သို့ ​ပြောင်းလဲ (သို့) အပ်ဒိတ်လုပ်ရမည်နည်း။

အကောင့်ဝင်ပြီးနောက် WU ကိုယ်ရေးအကျဉ်းအချက်အလက်များကို ” ကိုယ်ရေးအကျဉ်းအကျဉ်းချုပ်” တက်ဘ်မှ ပြောင်းလဲ (သို့) မွမ်းမံနိုင်ပါသည်။

အကယ်၍ သင့်အမည်၊ အမည်နောက်ဆုံးစာလုံး (သို့) မွေးသက္ကရာဇ်တို့ကို ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါက သင့်အွန်လိုင်းကိုယ်ရေးအကျဉ်းသို့ သွားရောက်ပြီး အဆိုပါအချက်အလက်များကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာ ပြင်ဆင်ပါ။ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ပြီးနောက် သင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို ကိုယ်စားလှယ်တည်နေရာ၌ ထပ်မံစစ်ဆေးအတည်ပြုရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုပါ။ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းမွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းလိုသည်များရှိပါက Westernunion.com သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ +662 101 8700 မှတဆင့် (နံနက် 9.30 မှ ည 7.30 အတွင်း) ခေါ်ဆိုပါ (သို့) westernunion@central.co.th သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ။

အကယ်၍ သုံးစွဲသူ ID/လော့ဂ်အင်စကားဝှက်ကို မေ့သွားပါက/ (သို့) မမှန်ကန်သော အချက်အလက်များကို ဆက်တိုက်ဖြည့်သွင်းမိပါက မည်ကဲ့သို့လုပ်ရပါမည်နည်း။

သင်၏သုံးစွဲသူ ID မှာ သင့်ဖုန်းနံပါတ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ စကားဝှက်မေ့သွားပါက “Forgot password” ကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး စကားဝှက်အသစ်တစ်ခုကို သင့်ဖုန်းနံပါတ်သို့ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ မမှန်ကန်သော အချက်အလက်များကို ဆက်တိုက်ဖြည့်မိပါက (သို့) သင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်း လော့ခ်ကျသွားပါက မိနစ် (၃၀) အကြာတွင် ပြန်လည်အကောင့်ဝင်ရန် ကြိုးစားပါ (သို့) Westernunion.com သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ +662 101 8700 မှတဆင့် (နံနက် 9.30 မှ ည 7.30 အတွင်း) ခေါ်ဆိုပါ (သို့) westernunion@central.co.th သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ။

ကျွန်ုပ်၏ စကားဝှက်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်တို့ကို ပြောင်းချင်လျှင် (သို့) ပြင်ဆင်မွမ်းမံလိုလျှင် မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။

အကောင့်ဝင်ပြီးနောက် သင့်စကားဝှက် (သို့) မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကို “ကိုယ်ရေးအကျဉ်း အကျဉ်းချုပ်” စာမျက်နှာတွင် ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။ ညာဘက်အခြမ်း မီနူးရှိ “ကိုယ်ရေးအကျဉ်းအား ပြင်ဆင်ရန်” ကိုရွေးချယ်ပြီး သင့်စကားဝှက်ကို ပြောင်းလဲပါ။ အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုသာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မေးမြန်းလိုသည်များရှိပါက Westernunion.com သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ +662 101 8700 မှတဆင့် (9.30 a.m. ည 7.30 အတွင်း) ခေါ်ဆိုပါ (သို့) westernunion@central.co.th သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ။

ကျွန်ုပ်၏ Western Union® အွန်လိုင်း ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို မည်ကဲ့သို့ပယ်ဖျက်ရမည်နည်း။

အွန်လိုင်း ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို ပယ်ဖျက်လိုပါက Westernunion.com သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ +662 101 8700 မှတဆင့် (နံနက် 9.30 မှ ည 7.30 အတွင်း) ခေါ်ဆိုပါ (သို့) westernunion@central.co.th သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ။

Western Union က ကျွန်ုပ်၏အထောက်အထားကို အတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသလား။

လိုအပ်ပါသည်။ သင်၏ပထမဆုံး အွန်လိုင်းငွေလွှဲမှုကို မလုပ်ဆောင်မီ သင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို စစ်ဆေးအတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။

အွန်လိုင်းမှ အောင်မြင်စွာ မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့် သင့်အား Central® ရှိ ကိုယ်စားလှယ်နေရာ တစ်ခုသို့ သွားရောက်ပြီး သင့်အထောက်အထားကို လူကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးအတည်ပြုရန် တောင်းဆိုပါလိမ့်မည်။ လူကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးအတည်ပြုမှုအတွက် ပေးပို့သူ၏ အမည်အပြည့်အစုံ၊ ID အမျိုးအစား၊ ID နံပါတ်၊ ID ထုတ်ပေးသူ၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ ID သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်၊ ID ထုတ်ပေးသည့်နေ့စွဲ၊ မွေးဖွားရာနိုင်ငံ၊ လူမျိုး၊ လိပ်စာတို့ လိုအပ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်၏အထောက်အထားကို အတည်ပြုရန် မည်မျှကြာမည်နည်း။

Central® ရှိ ကိုယ်စားလှယ်နေရာတစ်နေရာတွင် သက်တမ်းကျန်ရှိသေးသော အစိုးရထုတ် ID ကို ပြသပြီးပါက သင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို အတည်ပြုပြီးကြောင်း အတည်ပြုချက်စာတို ရရှိပါမည်။ သင့်စစ်ဆေးအတည်ပြုမှု မပြီးမြောက်မီ ငွေပေးပို့ရန်လိုအပ်ပါက Western Union ကိုယ်စားလှယ်နေရာ တစ်နေရာသို့ သွားရောက်ပါ။

ကျွန်ုပ်၏အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကို မည်ကဲ့သို့ပေးရမည်နည်း။

သင်၏စစ်ဆေးအတည်ပြုမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း Central ရှိ ကိုယ်စားလှယ်နေရာ၌ သက်တမ်းကျန်ရှိသေးသော အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကို ပြသပါ။
ထိုင်းလူမျိုးများအတွက် လက်ခံနိုင်သည့် ID စာရွက်စာတမ်းများမှာ – ထိုင်း အမျိုးသား ID ကတ်၊ ထိုင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ အခြားသော ထိုင်းအစိုးရထုတ် ID၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း ID တို့ ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသားမဟုတ်သူများအတွက် လက်ခံနိုင်သည့် ID စာရွက်စာတမ်းများမှာ – အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပတ်စ်ပို့၊ ထိုင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ နိုင်ငံခြားသားကတ်တို့ ဖြစ်သည်။

ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မည်သည့်ရုံးခွဲများသည် ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်ပါသနည်း။

လူကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်သည့် အနီးဆုံးနေရာကို  နေရာ တွင် ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

‘အွန်လိုင်းတွင် စတင်ပြီး စတိုးဆိုင်တွင် ငွေပေးချေခြင်း’ ဝန်ဆောင်မှုသည် မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ပါသနည်း။

‘အွန်လိုင်းတွင် စတင်ပြီး စတိုးဆိုင်တွင် ငွေပေးချေခြင်း’ ဝန်ဆောင်မှုဖြင့်ဆိုလျှင် ကိုယ်စားလှယ်နေရာတစ်ခုတွင် ငွေလွှဲမှု တိုက်ရိုက်စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းထက် ပို၍သက်သာသော ငွေလွှဲခများသာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ဆောင်ပုံမှာ ဤသို့ဖြစ်ပါသည် –

 • wu.com သို့ သွားပါ
 • မှတ်ပုံတင်ပြီး အွန်လိုင်း ကိုယ်ရေးအကျဉ်းတစ်ခု ဖန်တီးပါ
 • အွန်လိုင်းမှ ငွေလွှဲမှုတစ်ခုကို စတင်လုပ်ဆောင်ပါ
 • ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတွင် “ငွေသားဖြင့်ပေးချေရန်” ကို ရွေးချယ်ပါ
 • ပါဝင်သော ကိုယ်စားလှယ်နေရာတစ်ခုသို့ သွားရောက်ပြီး ငွေလွှဲမှုအတွက် ပေးချေပါ။
 • MTCN တစ်ခု ထွက်လာမည်ဖြစ်သည် – ငွေထုတ်ယူရန်အတွက် ၎င်းကို သင်၏ငွေလက်ခံသူနှင့် မျှဝေပါ။
wu.com တွင် ငွေလွှဲနှုန်းကို မည်ကဲ့သို့ ‘လော့ခ်ချ’ ထားနိုင်မည်နည်း။

wu.com တွင် ငွေလွှဲမှုတစ်ခု စတင်ဆောင်ရွက်လျှင် ထိုအချိန်ရှိ ငွေလဲနှုန်း1 သည် နောက် 24 နာရီစာ “လော့ခ်ကျ” (ပုံသေဖြစ်) နေမည့် နှုန်းထားဖြစ်ပါသည်။ ငွေလွှဲလိုသည့်ပမာဏကို ပေးချေရန်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်နေရာတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိသည်နှင့် ငွေလဲနှုန်းသည် အွန်လိုင်းငွေလွှဲမှုစတင်သည့်အချိန်ရှိ ငွေလဲနှုန်းနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။

‘အွန်လိုင်းတွင် စတင်ပြီး စတိုးဆိုင်တွင် ငွေပေးချေခြင်း’ ၏အကျိုးကျေးဇူးမှာ မည်သည်နည်း။

wu.com တွင် ငွေလွှဲမှု စတင်လုပ်ဆောင်လျှင် ပါဝင်သော ကိုယ်စားလှယ်ချေရန်အတွက် မည်သည့်ပုံစံကိုမျှ ဖြည့်သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ ကိုယ်စားလှယ်နေရာတွင် တန်းစီရန်မလိုတော့ဘဲ အချိန်ကုန်သက်သာစေနိုင်သည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။

‘အွန်လိုင်းတွင် စတင်ပြီး စတိုးဆိုင်တွင် ငွေပေးချေခြင်း’ ကိုသုံးပြီး မည်သည့်နိုင်ငံများသို့ ငွေပေးပို့နိုင်ပါသနည်း။

သင် ငွေပေးပို့နိုင်သော နိုင်ငံအားလုံးစာရင်းကို wu.com တွင် ရှာဖွေပါ။

ဘဏ်စာရင်းတစ်ခုသို့ တိုက်ရိုက် ငွေလွှဲနိုင်သည့် နိုင်ငံများစာရင်းကိုလည်း အွန်လိုင်းမှ စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

‘အွန်လိုင်းတွင် စတင်ပြီး စတိုးဆိုင်တွင် ငွေပေးချေခြင်း’ ငွေလွှဲမှုအတွက် မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ၌မဆို ငွေပေးချေနိုင်ပါသလား။

သင့်ငွေလွှဲအတွက် ပါဝင်သော Western Union ကိုယ်စားလှယ်နေရာများအားလုံးတွင် ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။

ကိုယ်စားလှယ်နေရာသို့ မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကို ယူဆောင်လာရန် လိုအပ်သနည်း။

ငွေလွှဲမှု ပြီးမြောက်စေရန်အတွက် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကိုပေးရန် တောင်းဆိုမည်ဖြစ်သည်-

 • သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်
 • သင့်အွန်လိုင်း ကိုယ်ရေးအကျဉ်းဖန်တီးစဉ်က အသုံးပြုခဲ့သည့် တူညီသော အစိုးရထုတ် ID
 • ပမာဏအပြည့်အဝနှင့် သက်ဆိုင်သောစရိတ်များ
‘အွန်လိုင်းတွင် စတင်ပြီး စတိုးဆိုင်တွင် ငွေပေးချေခြင်း’ ငွေလွှဲကို ပေးပို့ပြီးကြောင်း မည်ကဲ့သို့သိရှိနိုင်ပါသနည်း။

သင်၏အွန်လိုင်းငွေလွှဲမှုအတွက် အဆင့်အားလုံးပြီးမြောက်သွားသည်နှင့် အတည်ပြုချက် စခရင်တစ်ခု ချက်ချင်းပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ပါဝင်သော ကိုယ်စားလှယ်နေရာတစ်ခုသို့ သွားရောက်ကာ ငွေလွှဲမှုအတွက် ပေးချေပြီးသည်နှင့် MTCN တစ်ခု ထွက်လာပြီး ပြေစာတစ်စောင် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်တွင် ငွေများ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ ပြေစာသည် သင့်ငွေလွှဲမှုကို ပေးပို့ပြီးဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုချက်ဖြစ်ပါသည်။

MTCN ကို ငွေလက်ခံသူနှင့် မျှဝေရန် သတိရပါ၊ ၎င်းတို့သည် ပိုက်ဆံထုတ်ရန်အတွက် အဆိုပါ MTCN ကို လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ငွေလက်ခံသူ ပိုက်ဆံရယူပြီးသောအခါတွင် အတည်ပြုချက်စာတို (သို့) အီးမေးလ်တစ်စောင် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

‘အွန်လိုင်းတွင် စတင်ပြီး စတိုးဆိုင်တွင် ငွေပေးချေခြင်း’ ငွေလွှဲမှုတစ်ခုကို မည်ကဲ့သို့ပယ်ဖျက်ရမည်နည်း။

ပေးပို့မည့်နိုင်ငံမှ ငွေလက်ခံသူက မထုတ်ယူသေးသည့်အခါ (သို့) (24) နာရီအတွင်း ငွေပေးချေမှု မပြုလုပ်သောကြောင့် ငွေလွှဲမှုကို အလိုအလျောက် ပယ်ဖျက်လိုက်သောအခါတွင်သာ ‘အွန်လိုင်းတွင် စတင်ပြီး စတိုးဆိုင်တွင် ငွေပေးချေခြင်း’ ငွေလွှဲမှုတစ်ခုကို ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။

အကယ်၍ သင့်အွန်လိုင်းငွေလွှဲမှုကို ပယ်ဖျက်လိုပါက Western Union သုံးစွဲသူကူညီရေးသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။

ငွေလွှဲမှုအတွက် ပြေစာရရှိနိုင်ပါသလား။

ရရှိနိုင်ပါသည်။ ငွေလွှဲမှု ပြီးမြောက်သွားပြီးနောက် ကိုယ်စားလှယ်နေရာတွင် ပြေစာတစ်စောင် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

ငွေလွှဲထိန်းချုပ်နံပါတ် (MTCN) ဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း။

ငွေလွှဲထိန်းချုပ်နံပါတ် (MTCN) ဟူသည်မှာ သင့်ငွေလွှဲမှုအတွက် သတ်မှတ်ထားသော သီးသန့်ကုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းငွေလွှဲမှုတစ်ခုကို စတင်လုပ်ဆောင်သော်အခါတွင် ကိုယ်စားလှယ်နေရာ၌ရရှိသော ပြေစာပေါ်တွင် MTCN ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

ငွေလက်ခံသူသည် ပိုက်ဆံထုတ်ယူရန် အဆိုပါနံပါတ်ကို လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို သင့်ငွေလွှဲမှုအား ခြေရာခံရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ အဆိုပါနံပါတ်ကို သင်ရည်ရွယ်သော ငွေလက်ခံသူမှလွဲ၍ အခြားမည်သူ့ထံမှ မျှဝေခြင်းမပြုပါနှင့်။

အွန်လိုင်းမှ ID စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းဆိုတာ ဘာပါလဲ။

အွန်လိုင်းမှ ID စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းဟူသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များ၏ သက်သေခံအထောက်အထားကို စစ်ဆေးအတည်ပြုရန် လုပ်ဆောင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ သင့် Western Union ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို စာရင်းသွင်းပြီးနောက် သင့်တရားဝင် ID စာရွက်စာတမ်းနှင့် ဆဲလ်ဖီပုံတို့ကို အပ်လုဒ်လုပ်ရုံဖြင့် ဆဲလ်ဖီ KYC မှတဆင့် သင်၏သက်သေခံအထောက်အထားကို စစ်ဆေးအတည်ပြုရန် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ သင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို အောင်မြင်စွာ စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးနောက် ငွေစတင်ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အွန်လိုင်းမှ ID စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းဆိုတာ

အွန်လိုင်းမှ ID စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို မည်ကဲ့သို့ စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်မည်နည်း။

ထိုင်းနိုင်ငံသားများ-

 1. အွန်လိုင်း မှတ်ပုံတင်ဖောင်တွင် ဖြည့်သွင်းပြီး အောက်ပါအချက်အလက်များကို ဖော်ပြပါ-
 • အမည်အပြည့်အစုံ
 • ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ
 • ဖုန်းနံပါတ်
 • အီးမေးလ်လိပ်စာ (ချန်ထားနိုင်သည်)
 • နိုင်ငံနှင့် မွေးသက္ကရာဇ်
 • အစိုးရထုတ် နိုင်ငံသား ID ကတ်ပြား အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
 • နိုင်ငံသား
 1. အွန်လိုင်း ID စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါ။
 2. အောက်ဖော်ပြပါ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းပါ-
 • အစိုးရထုတ် နိုင်ငံသား ID ကတ်ပြား၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်
 • အစိုးရကထုတ်ပေးသော နိုင်ငံသား ID ကတ်ပြားတွင် ဖော်ပြထားသည်နှင့် တစ်ထပ်တည်းတူညီသော ထိုင်းဘာသာစကားဖြင့် ရေးသားထားသည့် သင်၏ပထမအမည်စာလုံးနှင့် နောက်ဆုံးအမည်စာလုံး
 • အစိုးရကထုတ်ပေးသော နိုင်ငံသား ID ကတ်ပြား၏ ကျောဘက်တွင်ဖော်ပြထားသည်နှင့် တစ်ထပ်တည်းတူညီသော လေဆာကုဒ်
 1. သင့် ID အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးအတည်ပြုရန် စက္ကန့်အနည်းငယ် စောင့်ဆိုင်းပါ။
 2. အစိုးရကထုတ်ပေးသော နိုင်ငံသား ID ကတ်ပြား၏ ရှေ့မျက်နှာနှင့် နောက်မျက်နှာများကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပါ။
 3. ID စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ဆဲလ်ဖီပုံတို့ကို အပ်လုဒ်လုပ်ပြီးနောက် စနစ်မှ လိုအပ်သောစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်စေရန် စက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းပါ။
 4. စစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် သင်၏သက်သေခံအထောက်အထားကို စစ်ဆေး၊ အတည်ပြုရန် ၂၄ နာရီအထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။ သင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို အောင်မြင်စွာ စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးပါက SMS တစ်စောင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

 

ထိုင်းနိုင်ငံသားမဟုတ်သူများ-

 1. အွန်လိုင်း မှတ်ပုံတင်ဖောင်တွင် ဖြည့်သွင်းပြီး အောက်ပါအချက်အလက်များကို ဖော်ပြပါ-
 • အမည်အပြည့်အစုံ
 • ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ
 • ဖုန်းနံပါတ်
 • အီးမေးလ်လိပ်စာ (ချန်ထားနိုင်သည်)
 • နိုင်ငံနှင့် မွေးသက္ကရာဇ်
 • သက်တမ်းကျန်ရှိသေးသော ပတ်စပို့၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
 • နိုင်ငံသား
 1. အွန်လိုင်း ID စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါ။
 2. စာရင်းသွင်းစဉ် ဖော်ပြခဲ့သော ID စာရွက်စာတမ်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လက်ခံအတည်ပြုပါ။
 3. သင့်ပတ်စ်ပို့၏ ရှေ့စာမျက်နှာကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပါ။
 4. သင့်စမတ်ဖုန်းကင်မရာ သို့မဟုတ် ဝဘ်ကမ်ကို အသုံးပြု၍ စခရင်၌ပေါ်နေသော အနားသတ်မျဉ်းများအတွင်းဝင်အောင် ဆဲလ်ဖီရိုက်ကူးကာ ကြည်လင်ပြတ်သားသောပုံရရှိစေရန် မျက်နှာကို ငြိမ်ငြိမ်ထားပါ။ (စခရင်တွင်ပြသနေသော ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာပါ။)

ID စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ဆဲလ်ဖီပုံတို့ကို အပ်လုဒ်လုပ်ပြီးနောက် စနစ်မှ လိုအပ်သောစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်စေရန် စက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းပါ။

 

သင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို အောင်မြင်စွာ စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးနောက် SMS တစ်စောင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

အွန်လိုင်းမှ ID စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းကို အသုံးပြု၍ စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းအတွက် မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကို လက်ခံပါသနည်း။

ထိုင်းနိုင်ငံသားများအတွက် အွန်လိုင်းမှ ID စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းကို အသုံးပြု၍ စစ်ဆေးအတည်ပြုရာတွင် အစိုးရကထုတ်ပေးသော နိုင်ငံသား ID ကတ်ပြားကိုသာ လက်ခံပါသည်။

ထိုင်းနိုင်ငံသားမဟုတ်သူများအတွက် အွန်လိုင်းမှ ID စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းကို အသုံးပြု၍ စစ်ဆေးအတည်ပြုရာတွင် သက်တမ်းကျန်ရှိသေးသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပတ်စ်ပို့ကိုသာ လက်ခံပါသည်။

အွန်လိုင်းမှ ID စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်၏အမည်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသလား။

သင်သည် ထိုင်းနိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်ပါက သင့်အမည်သည် ဒေတာဘေ့စ်တွင် ကိုက်ညီမှုရှိပြီး စစ်ဆေး၊ အတည်ပြုနိုင်စေရန်အလို့ငှာ သင့်အမည်ကို ထိုင်းကီးဘုတ် သို့မဟုတ် ကီးပတ်အသုံးပြု၍ ထိုင်းဘာသာဖြင့်သာ ဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ဒေတာဘေ့စ်တွင် သင့်အမည်ကို ထိုင်းဘာသာဖြင့် ထည့်သွင်းထားပါသည်။

ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းပါ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးအတည်ပြုရန် အချိန်မည်မျှကြာပါသနည်း။

သင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းပါ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးအတည်ပြုရန် 24 နာရီအထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။

အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်၏ အွန်လိုင်းမှ ID စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းဆိုတာ ပယ်ချခံရပါသနည်း။

ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် အွန်လိုင်းမှ ID စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းဆိုတာ ပယ်ချခံရခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်-

 • သင့်ဆဲလ်ဖီသည် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမရှိခြင်း သို့မဟုတ် ဝါးနေခြင်း။
 • သင့်စာရွက်စာတမ်းများပါ အချက်အလက်များသည် ကိုယ်ရေးအကျဉ်းဖန်တီးရန် သင်ဖြည့်သွင်းခဲ့သည့် အချက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း။
 • သင့်ပတ်စ်ပို့ သက်တမ်းကုန်နေခြင်း။
ကျွန်ုပ်၏အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြား ပယ်ချခြင်းခံရပါက မည်ကဲ့သို့ စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်မည်နည်း။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်တည်နေရာများ၌ လူကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းအားဖြင့် စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်ပါသည်။

အွန်လိုင်းမှ ID စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းဆိုတာအောင်မြင်စေရန် မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။

အွန်လိုင်းမှ ID စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းဆိုတာ အောင်မြင်စေရန်အလို့ငှာ စစ်ဆေးအတည်ပြုရန်အတွက် ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုတင်ပြရန် အရေးကြီးပါသည်။ သက်တမ်းကျန်ရှိသေးသော ပတ်စ်ပို့၏ ကြည်လင်ပြတ်သားသော ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုလည်း တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

ကြည်လင်ပြတ်သားသော ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနိုင်စေရန် အကြံပြုချက်အချို့ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်-

 • သင့်မျက်နှာကို ကာနေနိုင်သော လျှာထိုးဦးထုပ်၊ ဦးထုပ်၊ မျက်မှန် သို့မဟုတ် လည်စည်းကို မဝတ်ဆင်ပါနှင့်။
 • သင့်အနောက်တွင်မဟုတ်ဘဲ သင့်မျက်နှာပေါ်သို့ အလင်းရောင်ကျရောက်သည့်နေရာတစ်နေရာကို ရွေးချယ်ပါ။ မဟုတ်ပါက ပုံတွင် မှောင်နေနိုင်သည်။
 • ဓာတ်ပုံမဝါးစေရန် ငြိမ်ငြိမ်ရပ်ပါ။
 • သင့်မျက်နှာကို ငြိမ်ငြိမ်ထားကာ မျက်လုံးကိုဖွင့်ထားပြီး ကင်မရာတွင်ရိုက်ရန် ပြုံးထားပါ။
 • စခရင်တွင်ပေါ်နေသော အနားသတ်မျဉ်းများအတွင်း သင့်မျက်နှာတစ်ခုလုံးပေါ်နေပါစေ။
 • အကောင်းဆုံးရလဒ်ထွက်စေရန်အတွက် ဆဲလ်ဖီပုံကိုရိုက်နေစဉ် စခရင်တွင်ပြသနေသော ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာပါ။
အဘယ်ကြောင့် ID ကို စကင်န်ဖတ်ပြီး ဆဲလ်ဖီရိုက်၍ မရပါသနည်း။

၎င်းမှာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းမှထွက်ပြီး ID ကို စကင်န်ဖတ်ကာ ဆဲလ်ဖီပုံပြန်ရိုက်ရန်အတွက် အကောင့်ပြန်ဝင်ပါ။

ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို အတည်ပြုပြီးနောက် အွန်လိုင်းမှ ငွေမည်မျှပေးပို့နိုင်မည်နည်း။

သင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို အတည်ပြုပြီးနောက် ငွေလွှဲပို့မှုတစ်ကြိမ်လျှင် 100,000 THB (1,664 USD ခန့်) ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

1အချို့နိုင်ငံများရှိ ဒေသဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် ငွေလဲနှုန်းများကို ငွေထုတ်ယူချိန်မှသာ ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။