ထိုင်းနိုင်ငံမှငွေပေးပို့ရန်

We encrypt your transfers

We encrypt your transfers

We are committed to keeping your data secure

We are committed to keeping your data secure

ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသို့ 24/7 အွန်လိုင်းမှ ငွေလွှဲနိုင်သည်

ဤဗီဒီယိုသည် သင်စတင်ရန် အကူအညီ ပေးပါမည်။

ထိုင်းနိုင်ငံမှ ငွေပေးပို့မည့်နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါ

လော့ဂ်အင် ဝင်ရန် သို့မဟုတ် စာရင်းသွင်းရန်

– မှတ်ပုံတင်မထားဘူးလား။ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းတစ်ခု ဖန်တီးပါ သို့မဟုတ် ပိုမို လေ့လာပါ

သင့်ပရိုဖိုင်းကို စစ်ဆေးအတည်ပြုပါ

– သင့်အထောက်အထားကို လူကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးအတည်ပြုရန်အတွက် သက်တမ်းမကုန်သေးသော အစိုးရထုတ် ID ကို ယူဆောင်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ Central ရှိ ကိုယ်စားလှယ်နေရာများ အနက်မှ တစ်ခုသို့ သွားရောက်ပါ။

သင့်ငွေလွှဲမှု စတင်ရန်

– သင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းသို့ လော့ဂ်အင်ဝင်ပါ
– ပေးပို့မည့် နိုင်ငံနှင့် ပေးပို့လိုသော ပမာဏကို ရိုက်ထည့်ပါ။
– ငွေပေးပို့လိုသော နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါ- ဘဏ်မှတစ်ဆင့် သို့မဟုတ် အကြွေးဝယ်ကတ်/ငွေသားကတ်မှတစ်ဆင့်1
– ငွေထုတ်မည့် နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါ- ငွေသားဖြင့် ထုတ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ဘဏ်စာရင်းသို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ခြင်း။

ငွေလက်ခံမည့်သူ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရိုက်ထည့်ပါ

– ဘဏ်စာရင်းတစ်ခုသို့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့လျှင် ငွေလက်ခံမည့်သူ၏ ဘဏ်အမည်၊ ကုဒ်နှင့် အကောင့်နံပါတ် လိုအပ်ပါမည်2
– အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ထပ်တလဲလဲငွေလွှဲနိုင်ရန်အတွက် ငွေလက်ခံမည့်သူ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။

ငွေပေးချေပြီး ပေးပို့ပါ

– သင့်ငွေလွှဲအတွက် ငွေပေးချေပါ။
– ပေးပို့မည်ကို မနှိပ်မီ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးကို စစ်ဆေးပါ။ – ငွေလွှဲ ထိန်းချုပ်နံပါတ် (MTCN) ပါဝင်သော အတည်ပြုအီးမေးလ်တစ်စောင် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ငွေလွှဲအား ခြေရာခံရန် ၎င်းကိုအသုံးပြုပြီး ငွေလက်ခံမည့်သူနှင့်သာ မျှဝေပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏အက်ပ်ဖြင့်

သွားလာရင်း ငွေပေးပို့ပါ

အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ
Western Union® အက်ပ်ကို Apple App စတိုး သို့မဟုတ် Google Play စတိုးတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ
လော့ဂ်အင် ဝင်ရန် သို့မဟုတ် စာရင်းသွင်းရန်

– သင့်ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် ကိုယ်ရေးအကျဉ်းတစ်ခု ဖန်တီးရန် အက်ပ်ရှိ အဆင့်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။

– သင့်အထောက်အထားကို လူကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးအတည်ပြုရန်အတွက် သက်တမ်းမကုန်သေးသော အစိုးရထုတ် ID ကို ယူဆောင်၍ Central ရှိ ကိုယ်စားလှယ်နေရာများ အနက်မှ တစ်ခုသို့ သွားရောက်ပါ။

သင့်ငွေလွှဲမှု စတင်ရန်

– ပေးပို့မည့် နိုင်ငံနှင့် ပေးပို့လိုသော ပမာဏကို ရိုက်ထည့်ပါ။
– ငွေပေးပို့လိုသော နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါ – အကြွေးဝယ်ကတ်၊ ငွေသားကတ်ဖြင့်1 သို့မဟုတ် ဘဏ်မှ ‌ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်။
– ငွေထုတ်မည့် နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါ- ငွေသားဖြင့် ထုတ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ဘဏ်စာရင်းသို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ခြင်း။

ငွေလက်ခံမည့်သူ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရိုက်ထည့်ပါ

– ဘဏ်စာရင်းတစ်ခုသို့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့လျှင် ငွေလက်ခံမည့်သူ၏ ဘဏ်အမည်၊ ကုဒ်နှင့် အကောင့်နံပါတ် လိုအပ်ပါမည်2
– အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ထပ်တလဲလဲငွေလွှဲနိုင်ရန်အတွက် ငွေလက်ခံမည့်သူ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။

ငွေပေးချေပြီး ပေးပို့ပါ

– သင့်ငွေလွှဲအတွက် ငွေပေးချေပါ။
– ပေးပို့မည်ကို မနှိပ်မီ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးကို စစ်ဆေးပါ။ – ငွေလွှဲ ထိန်းချုပ်နံပါတ် (MTCN) ပါဝင်သော အတည်ပြုအီးမေးလ်တစ်စောင် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ငွေလွှဲအား ခြေရာခံရန် ၎င်းကိုအသုံးပြုပြီး ငွေလက်ခံမည့်သူနှင့်သာ မျှဝေပါ။

ငွေပေးပို့ရန် သွားရောက်ပါ

ငွေပေးပို့ရန် သွားရောက်ပါ

Western Union ကိုယ်စားလှယ်နေရာတစ်ခုသို့ သွားရောက်ပါ

– ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း3 တည်နေရာပေါင်း ၆၁၀၀ ကျော်ရှိပြီး သင့်အနီးအနားရှိ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုရှာဖွေရန် လွယ်ကူပါသည်။

သင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မျှဝေပါ

– သင့်အမည် ပထမစာလုံးနှင့် မျိုးရိုးအမည်နှင့် သက်တမ်းမကုန်သေးသော အစိုးရထုတ် ID ကို ကိုယ်စားလှယ်အား ပေးပါ။

ငွေလက်ခံမည့်သူ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မျှဝေပါ

– ငွေလက်ခံမည့်သူ၏ ပထမစာလုံးနှင့် မျိုးရိုးအမည်၊ ပေးပို့မည့်နိုင်ငံနှင့် ပေးပို့လိုသည့် ငွေပမာဏအတိအကျကို ကိုယ်စားလှယ်အား ပေးပါ။
– ငွေထုတ်မည့် နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါ- ငွေသားဖြင့် ထုတ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ဘဏ်စာရင်းသို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ခြင်း။

ငွေပေးချေပြီး ပေးပို့ပါ

– သင့်ငွေလွှဲအတွက် အကြွေးဝယ်ကတ်/ ငွေသားကတ်မှတစ်ဆင့် ဖြစ်စေ1 ငွေသားဖြင့်ဖြစ်စေ ပေးချေပါ။
– ငွေလွှဲ ထိန်းချုပ်နံပါတ် (MTCN) ပါဝင်သော အတည်ပြုအီးမေးလ်တစ်စောင် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ငွေလွှဲအား ခြေရာခံရန် ၎င်းကိုအသုံးပြုပြီး ငွေလက်ခံမည့်သူနှင့်သာ မျှဝေပါ။

အွန်လိုင်းတွင်စတင်၍ စတိုးဆိုင်တွင် ငွေပေးချေပါ

စတိုးဆိုင်တွင် ငွေပေးချေပါ

လော့ဂ်အင် ဝင်ရန် သို့မဟုတ် စာရင်းသွင်းရန်

– မှတ်ပုံတင်မထားဘူးလား။ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းတစ်ခု ဖန်တီးပါ သို့မဟုတ် ပိုမို လေ့လာပါ။

သင့်ငွေလွှဲမှု စတင်ရန်

– ပေးပို့မည့် နိုင်ငံနှင့် ပေးပို့လိုသော ပမာဏကို ရိုက်ထည့်ပါ။

– ငွေပေးချေမည့် နည်းလမ်းအဖြစ် ‘စတိုးဆိုင်တွင် ငွေပေးချေရန်’ ကို ရွေးချယ်ပါ။

ငွေလက်ခံမည့်သူ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရိုက်ထည့်ပါ

– ဘဏ်စာရင်းတစ်ခုသို့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့လျှင် ငွေလက်ခံမည့်သူ၏ ဘဏ်အမည်၊ ကုဒ်နှင့် အကောင့်နံပါတ် လိုအပ်ပါမည်2
– အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ထပ်တလဲလဲငွေလွှဲနိုင်ရန်အတွက် ငွေလက်ခံမည့်သူ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။

စတိုးဆိုင်တွင် ငွေပေးချေရန်

– Western Union ကိုယ်စားလှယ် တည်နေရာတစ်ခုသို့ သွားရောက်ပြီး သင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို အတည်ပြုရန် သက်တမ်းမကုန်သေးသော အစိုးရထုတ် ID ကို တင်ပြပါ။
– ငွေလွှဲအတွက် ငွေသားဖြင့် ပေးချေပါ။
– ငွေလွှဲ ထိန်းချုပ်နံပါတ် (MTCN) ပါဝင်သော အတည်ပြုအီးမေးလ်တစ်စောင် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ငွေလွှဲအား ခြေရာခံရန် ၎င်းကိုအသုံးပြုပြီး ငွေလက်ခံမည့်သူနှင့်သာ မျှဝေပါ။

ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ငွေလွှဲသင့်သည့် အကြောင်းအရင်း

ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ငွေပေးပို့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ပေးအပ်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးကို ရယူလိုက်ပါ။

အွန်လိုင်းမှငွေပေးပို့နိုင်ရန် သင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို ယနေ့ဖန်တီးလိုက်ပါ

အွန်လိုင်းမှ မှတ်ပုံတင်ပါ

သင့်ပရိုဖိုင်းကို စစ်ဆေးအတည်ပြုပါ

သင့်ပရိုဖိုင်းကို စစ်ဆေးအတည်ပြုပါ

ပို့ရန် အသင့်ဖြစ်ပြီလား။

အကူအညီ လိုပါသလား။

ကျွန်ုပ်တို့၏ အမေးများသော မေးခွန်းများကို ဝင်ကြည့်ပါ၊ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ် မေးမြန်းလိုက်ပါ။

westernunion.com နှင့် အက်ပ်မှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်သော ငွေလွှဲမှုများအတွက်-

+66 21 01 8700

(အင်္ဂလိပ်/ထိုင်း- နေ့စဉ် နံနက် 9:30 မှ ည 7.30 အထိ)
westernunion@central.co.th

ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများတွင်၊ ATM များမှတစ်ဆင့်နှင့် မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများ၏ အွန်လိုင်း ဘဏ်လုပ်ငန်း ပလက်ဖောင်း – Krung Thai Bank၊ Bangkok Bank၊ Thanachart Bank၊ Thailand Post၊ Central Department Store၊ Bank of Ayudhya၊ Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative မှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်သော ငွေလွှဲမှုများအတွက်-

အခမဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု နံပါတ်- 001-800-852-5385

(ထိုင်း- နံနက် 8 နာရီမှ ည 9 နာရီထိ၊ အင်္ဂလိပ်- 24/7)
CustomerService.Asia@westernunion.com

1 သင် အကြွေးဝယ်ကတ် သုံးပါက ကတ်ထုတ်ပေးသူ၏ ငွေသားကြိုပေးခနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အတိုးနှုန်းထားတို့ ကျသင့်နိုင်သည်။ ငွေသားကတ်ကို သုံးခြင်းဖြင့် အဆိုပါအခကြေးငွေများကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။

2 ဘဏ်စာရင်း အချက်အလက်ပေးချိန်တွင် သတိထားပါ။ သင်ပေးသော အကောင့်နံပါတ်နှင့်ကိုက်ညီသော ဘဏ်စာရင်းသို့ ငွေသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ငွေလက်ခံသူ၏ အကောင့်သည် ပြည်တွင်းသုံးငွေကြေး ထုတ်ယူရန် အကောင့် ဖြစ်ရပါမည်။

3 2018 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ 30 ရက်မှစတင်၍ ကွန်ရက်ဒေတာအဖြစ် အသုံးပြုပါသည်။