Regulamin

OGÓLNE WARUNKI WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH

Zaktualizowano maja 2023 r., V2.0
Pobierz dokument

WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTFELA MOBILNEGO WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH („WUIB“)

Aktualizacja: październik 2022 r., V1.0
Pobierz dokument

SPECJALNE WARUNKI DLA KART DEBETOWYCH I WIRTUALNYCH KART DEBETOWYCH (ZWANE DALEJ „DC-SC”)

Zaktualizowano maja 2023 r., V2.0
Pobierz dokument

WARUNKI SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI WESTERN UNION DIGITAL BANKING

Zaktualizowano maja 2023 r., V2.0
Pobierz dokument

SPECJALNE WARUNKI DLA NATYCHMIASTOWYCH PŁATNOŚCI SEPA

Zaktualizowano maja 2023 r., V2.0
Pobierz dokument

INFORMACJA DLA DEPONENTÓW

Zaktualizowano maja 2023 r., V2.0
Pobierz dokument

TWOJE PRAWA W ZAKRESIE PŁATNOŚCI NA TERENIE EUROPY

Aktualizacja: listopad 2021 r., wersja 1.0
Pobierz dokument

INFORMACJE PRZEDUMOWNE DOSTARCZONE PRZEZ WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK

Zaktualizowano maja 2023 r., V2.0
Pobierz dokument

 

Zaktualizowano październik 2023 r., V3.0
Pobierz dokument

CENNIK

Zaktualizowano maja 2023 r., V2.0
Pobierz dokument

Zaktualizowano październik 2023 r., V3.0
Pobierz dokument

INFORMACJE O OPŁATACH

Zaktualizowano maja 2023 r., V2.0

Standard:
Pobierz dokument

Premium:
Pobierz dokument

Zaktualizowano październik 2023 r., V3.0

 

Standard:
Pobierz dokument

Premium:
Pobierz dokument

SŁOWNICZEK

Zaktualizowano maja 2023 r., V2.0
Pobierz dokument