© 2001-2018 Western Union Holdings, Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Nazwa, logo oraz powiązane znaki towarowe i usługowe WESTERN UNION należące do spółki Western Union są zarejestrowane i/lub używane w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe użyte na tej stronie stanowią własność odpowiednich właścicieli.

WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE I POWIELANIE ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE ZNAKÓW TOWAROWYCH LUB LOGOTYPÓW WESTERN UNION BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY FIRMY WESTERN UNION JEST SUROWO ZABRONIONE.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie będą regularnie aktualizowane. Z uwagi na techniczny charakter Internetu firma Western Union Holdings Inc. nie może wziąć odpowiedzialności za kompletność i dokładność wyświetlanych informacji, z zastrzeżeniem że taka niekompletność i niedokładność nie są zamierzone ani spowodowane poważnym zaniedbaniem firmy Western Union Holdings Inc. Należy zatem sprawdzić dokładność podanych w niej informacji, w szczególności gdy mają być one wykorzystane jako podstawa kontaktów biznesowych.

Western Union Holdings Inc. podejmuje uzasadnione kroki zmierzające do zapewnienia jakości danych i innych informacji udostępnianych przez firmę Western Union w tej witrynie. Jednakże informacje zawarte w tej witrynie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji bez uprzedzenia. Firma Western Union może również w dowolnym momencie i bez uprzedzenia wprowadzić poprawki i/lub zmiany w produktach i/lub usługach opisanych w tych informacjach. Usługi przedstawione w tej witrynie mogą nie być dostępne we wszystkich placówkach Western Union.

O ile nie przewidziano żadnego konkretnego wyłączenia, informacje opracowane przez firmę Western Union Holdings Inc. można przechowywać, rozpowszechniać i kopiować w formie fizycznej lub elektronicznej do użytku osobistego lub biznesowego, pod warunkiem że taki użytek nie przynosi żadnych korzyści finansowych. Ponadto informacji nie wolno zmieniać ani fałszować.

Rozpowszechnianie informacji opracowanych przez firmę Western Union Holdings Inc. musi wiązać się z podaniem szczegółów dotyczących źródła: „Prawa autorskie: Western Union Holdings Inc.” i przesłaniem jednego egzemplarza do firmy Western Union.

Poza informacjami opracowanymi przez firmę Western Union Holdings Inc.witryna zawiera także publikacje innych autorów. Należy przestrzegać regulacji odpowiednich autorów dotyczących wyłączenia odpowiedzialności i prawa autorskiego w odniesieniu do takich publikacji i informacji, niezależnie od wyżej opisanego wyłączenia odpowiedzialności, a wszelkie zapytania w tym zakresie należy kierować do tych autorów.

Western Union Holdings Inc. nie przyjmuje odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji w odniesieniu do treści, prawdziwości, dokładności i kompletności informacji z innych witryn połączonych z niniejszą witryną za pośrednictwem hiperłączy.