< Svindelkunnskap

Rapporter svindel

Hvis du har blitt utsatt for svindlere, bør du være proaktiv – rapporter saken til Western Union, politiet og andre myndigheter, for eksempel Forbrukertilsynet. Dette er viktige trinn for å bidra til å forhindre svindel og beskytte andre mot å bli utsatt for svindelforsøk.

Western Union bruker betydelige ressurser – penger, personer og teknologi – på å bekjempe svindel og bidra til å hindre at forbrukerne blir ofre.

Vi bryr oss om menneskene som bruker tjenestene våre – de arbeider hardt for pengene sine – og derfor vil vi bekjempe svindel og bidra til å spre kunnskap om forskjellige typer forbrukersvindel og hvordan de kan beskytte seg. Ved å jobbe sammen med media og forbrukerorganisasjoner for å spre kunnskap til forbrukerne kan vi bidra til å hindre intetanende personer i å bli ofre for forbrukersvindel.

Hold deg informert

Western Union bidrar til å beskytte forbrukerne mot å bli utsatt for pengeoverføringssvindler gjennom utdanning og bevissthet.

Følg varslene og oppdateringene våre

Rapporter svindel til Western Union

Det er alltid urovekkende for Western Union å høre om folk som har tapt penger til en svindler. Det er ekstra urovekkende å oppdage at kriminelle har brukt en legitim tjeneste som et middel til å svindle forbrukere.

Ring vår direktelinje for svindel

Hvis du har brukt pengeoverføringstjenesten vår og tror at transaksjonen er en svindel, må du ringe oss umiddelbart. Fortell oss hva som har skjedd. Vi ønsker å hjelpe – og det kan vi bare gjøre hvis du tar kontakt med oss. Det er enkelt – det avgiftsfrie nummeret vårt i Norge er 80018666.

Hvis overføringen ikke er betalt, kan vi stoppe transaksjonen og refundere pengene dine.

Nettbasert skjema for svindelrapportering

Hvis transaksjonen er betalt, og du ønsker å gi Western Union mer informasjon om situasjonen, kan du legge inn en svindelsak hos svindelavdelingen vår på
80018666 eller sende inn en svindelrapport ved å bruke det elektroniske skjemaet. Rapportene vi mottar, gjør det enklere for oss å spore svindelforsøk og hindre at andre blir lurt i fremtiden.

girl-copy-1
Rapporter til myndigheter

Rapportering av svindel kan føre til økt bevissthet og mer kunnskap. Vi oppfordrer deg til å kontakte lokale politimyndigheter hvis du tror du har vært utsatt for svindel. Du kan også kontakte andre ressurser for forbrukervern.

Det er viktig å rapportere svindel: Det hjelper oss å spre kunnskap til andre forbrukere og kan gi myndighetene informasjon om de nyeste svindelmetodene i markedet. Vi arbeider ofte med politiorganisasjoner over hele verden, men det er viktig å merke seg at vi ikke har noen politimyndighet, og at arbeidet med å fange kriminelle innebærer farer for både agentene og kundene våre. Av den grunn, og fordi mottakere kan hente penger når som helst fra en lang rekke steder, samarbeider vi med politimyndighetene for å hjelpe til med etterforskning og rettsforfølgelse av personer som utnytter tjenestene våre til å begå svindel.

Spørsmål og svar

Kunnskap kan beskytte deg. Du jobber hardt for å tjene penger og vil bruke et selskap du kan stole på når du skal sende pengene til venner og familie. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med å beskytte deg mot svindel.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg tror jeg har blitt svindlet?

Ring umiddelbart vår direktelinje for svindel på 80018666. Hvis du har sendt penger som ennå ikke er utbetalt til mottakeren, kan du kanskje stanse transaksjonen.

Hva skjer når jeg sender inn en klage om svindel?

Etter at du har lagt inn en svindelsak hos svindelavdelingen vår på 80018666 eller via det nettbaserte skjemaet for svindelrapportering, tar du kontakt med de lokale politimyndighetene. Western Union arbeider direkte med politimyndighetene på deres anmodning.

Vi arbeider ofte med politiorganisasjoner over hele verden, men det er viktig å merke seg at vi ikke har noen politimyndighet, og at arbeidet med å fange kriminelle innebærer farer for både agentene og kundene våre. Av den grunn, og fordi mottakere kan hente penger når som helst fra en lang rekke steder, samarbeider vi med politimyndighetene for å hjelpe til med etterforskning og rettsforfølgelse av personer som utnytter tjenestene våre til å begå svindel.

Vil Western Union refundere pengene mine?

Hvis du har overført penger som ennå ikke er utbetalt, ringer du direktelinjen for rapportering av svindel på 80018666 for å stoppe transaksjonen.

Hvis pengene ikke er hentet av mottakeren, vil du få alt refundert, inkludert transaksjonsgebyret.

Hvis pengene er hentet av mottakeren, og du har mistanke om at du er utsatt for svindel, oppfordrer vi deg til å legge inn en offisiell klage om svindel til Western Union og rapportere forholdet til politiet.

Alle saker som rapporteres til Western Union, vil bli vurdert for å avgjøre om refusjon er mulig. Vi jobber iherdig for å avdekke ulovlige transaksjoner og hindre at de finner veien gjennom systemet vårt, men svindlere er smarte og endrer stadig taktikk. Den beste måten å stoppe svindel på er å lære seg å identifisere svindlere og svindelforsøk.

Hva gjør Western Union for å forhindre svindel?

Vi er forpliktet til å gjøre alt vi kan for at kundene våre ikke skal bli frarøvet hardt opparbeidede penger av svindlere. Derfor har vi innført en rekke tiltak for å hindre nettopp dette, blant annet følgende:

  • Automatisk advarsel om svindel
  • Informasjon om forebygging av svindel til våre agentkontorer i detaljhandelen
  • Tips og ressurser om bekjempelse av svindel på www.wu.com/fraudawareness og på Facebook og Twitter
  • Tilstedeværelse og foredrag på bransjesammenkomster om forebygging av svindel, inkludert ledende messer, hvor vi deler informasjon og tips som hjelper folk å oppdage og beskytte seg mot svindel
Hva skal jeg gjøre med en søppel-e-post som henviser til Western Union?

Videresend den opprinnelige e-posten til spoof@westernunion.com. Merk at dette ikke er det samme som å klage. Hvis du tror du er utsatt for svindel, bør du ringe telefonnummeret for rapportering av svindel og rapportere lovbruddet, og deretter anmelde forholdet til politiet.

I tillegg oppfordrer vi deg til å dele informasjon om svindel og phishing-e-post med venner og familie. Å fortelle noe videre er en effektiv måte å spre informasjon om vanlige svindler på. Hvis du mottar uønsket phishing-e-post, gjør sannsynligvis andre det også.

Hva er de vanligste svindelforsøkene?

Det finnes mange former for svindel, og kriminelle skifter stadig taktikk for å ligge ett skritt foran. Finn ut mer om typer svindel.