< Svindelkunnskap

Typer svindel

Internett har gitt oss tilgang til mer informasjon enn noen gang før, men den digitale tidsalderen har også gjort det enklere for svindlerne å utføre sine ulovlige handlinger. Svindlerne har funnet utallige måter å få tak i andres penger på, fra falske innlegg på sosiale medier til phishing av passord til bankkontoer.

De bruker alle metoder for å kontakte ofre – telefon, post, e-post og Internett.

De får deg til å stole på dem. Og når du er på kroken, ber de deg om penger, og så tar de pengene og forsvinner.

Scenariene de bruker for å lokke deg, endrer seg kontinuerlig. Men du kan beskytte deg selv, vennene dine og familien din ved å ha kunnskap om de vanligste formene for svindel.

Hold deg informert

Western Union bidrar til å beskytte forbrukerne mot å bli utsatt for pengeoverføringssvindler gjennom utdanning og bevissthet.

Følg varslene og oppdateringene våre

Svindel med forhåndsbetalt gebyr / forhåndsbetaling

Offeret blir bedt om å betale gebyrer på forhånd for finansielle tjenester som aldri blir levert. Ofrene utfører ofte en rekke transaksjoner for å forhåndsbetale ulike gebyrer. Vanlige metoder kan omfatte: kredittkort, stipend, lån, arv eller investering.

Se også:
Skattesvindel, Telefonsalg, Immigrasjonssvindel, Veldedighetssvindel, Svindel med sosiale nettverk, Svindel med falsk sjekk, Besteforeldersvindel

Artikler:
4 metoder for å beskytte seg mot svindel med forhåndsbetalt gebyr og forhåndsbetaling på, Finn ut mer om studentsvindel

image-no-BG-left-300x243-1

Antivirussvindel

Offeret blir kontaktet av en person som hevder å være fra et kjent data- eller programvareselskap, og som påstår at det er oppdaget et virus på offerets datamaskin. Offeret blir fortalt at viruset kan fjernes og datamaskinen beskyttes hvis vedkommende betaler et lite gebyr enten med kredittkort eller via pengeoverføring. I virkeligheten var det ikke noe virus på datamaskinen, og offeret har bare tapt pengene som ble betalt for beskyttelse.

Se også:
Svindel med forhåndsbetalt gebyr / forhåndsbetaling, Identitetstyveri, Phishing

Artikkel:
5 metoder for å beskytte seg mot teknologisvindel på

Fraud-Icon-01

Veldedighetssvindel

Offeret blir ofte kontaktet via e-post, post eller telefon av en person som anmoder om en donasjon i form av en pengeoverføring til en privatperson i forbindelse med en aktuell hendelse, for eksempel en katastrofe eller en nødssituasjon (for eksempel flom, syklon eller jordskjelv). Legitime veldedige organisasjoner ber aldri om at pengegaver sendes til en privatperson via en tjeneste for pengeoverføring.

Se også:
Svindel med forhåndsbetalt gebyr / forhåndsbetaling, Phishing, SMS/smishing

Artikler:
Western Union og Better Business Bureau advarer mot veldedighetssvindel under høytider, 6 tips for å unngå veldedighetssvindel

Charity

Svindel med nødssituasjon

Offeret forledes til å tro at de sender penger for å hjelpe en venn eller nær slektning som har et akutt behov. Offeret blir utnyttet gjennom sin selvskrevne omsorg for sine kjære og sender pengene raskt.

Se også:
Besteforeldersvindel, Svindel med forhåndsbetalt gebyr / forhåndsbetaling

Artikkel:
Western Union og Better Business Bureau går sammen om å beskytte forbrukere mot svindel med nødssituasjoner

EmergencyBernie

Jobbsvindel

Offeret svarer på en jobbannonse, blir ansatt i den fiktive jobben og mottar en sjekk som skal dekke jobbrelaterte utgifter. Sjekkens beløp overskrider offerets utgifter, og offeret sender det overskytende beløpet tilbake ved hjelp av en pengeoverføring. Sjekken har ikke dekning, og offeret blir ansvarlig for hele beløpet.

Se også:
Svindel med mystery shopping, Svindel med falsk sjekk

Artikkel:
3 jobbsvindler og tips for å unngå å bli et offer

Employment

Utpressing

Trusler om personskade, arrestasjon eller andre krav fra svindlere som urettmessig og gjennom tvang prøver å tilegne seg penger, eiendom eller tjenester som offeret angivelig skylder, med trusler hvis de ikke samarbeider.

Se også:
Svindel med forhåndsbetalt gebyr / forhåndsbetaling, Forholdssvindel, Immigrasjonssvindel, Skattesvindel, Svindel med nødssituasjon, Antivirussvindel, Phishing

Fraud-Icon-04

Svindel med falsk sjekk

Ofrene blir ofte sendt en sjekk som en del av et svindelforsøk og blir bedt om å heve sjekken og bruke midlene til ansettelsesutgifter, Internett-kjøp, mystery shopping osv. Sjekken er ikke gyldig (forfalsket), og offeret sitter igjen med ansvaret for midler brukt fra sjekken. Husk at penger fra en sjekk som er satt inn på konto, ikke bør brukes før sjekken offisielt er innløst, noe som kan ta flere uker.

Se også:
Svindel med forhåndsbetalt gebyr / forhåndsbetaling, Svindel med mystery shopping, Jobbsvindel, Overbetalingssvindel, Netthandelsvindel, Svindel med lotteri/premie, Svindel med leie av eiendom

Artikkel:
Slik unngår du svindel med falske sjekker

Fraud-Icon-02

Besteforeldersvindel

Denne svindelen er en variant av svindelen med nødssituasjon.

Offeret blir kontaktet av en privatperson som utgir seg for å være et bekymret barnebarn, eller en myndighetsperson som for eksempel en lege, politibetjent eller advokat.

Svindleren beskriver en viktig hendelse eller nødssituasjon (kausjon, medisinske utgifter, nødreiseutgifter) som innebærer at barnebarnet trenger en umiddelbar pengeoverføring.
Ingen nødssituasjon har oppstått, og offeret som sendte penger for å hjelpe barnebarnet sitt, har tapt pengene.

Se også:
Svindel med forhåndsbetalt gebyr / forhåndsbetaling, Svindel med nødssituasjon

Artikkel:
6 tips og innsikter for å unngå besteforeldersvindelen

image-no-BG-left-3

Identitetstyveri

Identitetstyver bruker personopplysninger (f.eks. personnumre, bankkontoopplysninger og kredittkortnumre) for å utgi seg for en annen person. Dette kan inkludere å åpne en kredittkonto, tømme en eksisterende konto, få igjen penger på skatten, eller få dekket medisinske utgifter.

Se også:
Netthandelsvindel, Phishing, SMS/smishing, Svindel med sosiale nettverk, Svindel med forhåndsbetalt gebyr / forhåndsbetaling, Immigrasjonssvindel, Skattesvindel, Jobbsvindel, Antivirussvindel, Forholdssvindel

Fraud-Icon-05

Immigrasjonssvindel

Offeret får en telefonsamtale fra en person som utgir seg for å representere immigrasjonsmyndighetene og som sier det er et problem med offerets immigrasjonsdokumenter. Personopplysninger og følsomme detaljer knyttet til offerets immigrasjonsstatus, kan bli nevnt for å gjøre historien mer troverdig. Det kreves umiddelbar betaling for å løse eventuelle problemer med offerets dokumentasjon, og det kan fremsettes trusler om utvisning eller fengsling dersom betalingen ikke gjøres umiddelbart via pengeoverføring.

Se også:
Svindel med forhåndsbetalt gebyr / forhåndsbetaling, Overbetalingssvindel, Svindel med nødssituasjon

Artikkel:
6 metoder for å beskytte seg mot immigrasjonssvindel

Immigration

Netthandelsvindel

Ofre kan være kjøperen eller en selger av varer (for eksempel kjæledyr, biler) eller tjenester annonsert på nettet gjennom Craigslist, eBay, Alibaba, Gumtree, carsales.com, osv. Svindlere som utgir seg for å være lovlige nettselgere, enten med en falsk nettside eller en falsk annonse på et ekte nettsted, der de reklamerer for en vare til en lav pris. De ber deg om å betale ved hjelp av en postanvisning, kjøpe et pengekort som har blitt fylt opp på forhånd eller via en pengeoverføring. Etter at pengene er sendt, mottar offeret aldri produktet eller tjenesten. Svindlere kan også utgi seg for å være legitime kjøpere ved å sende en sjekk for mer enn salgsprisen og deretter be selgeren om å sende differansen tilbake til dem gjennom en pengeoverføring.

Se også:
Overbetalingssvindel, Svindel med leie av eiendom, Svindel med falsk sjekk

Artikler:
Svindelvarsel: Svindel med kjøp av valper på nettet brer om seg, Tips for å beskytte seg mot netthandelsvindel denne juletiden, Forsvar deg selv mot COVID-19 forbrukersvindel

image-no-BG-left-7

Svindel med lotteri/premie

Offeret blir fortalt at han/hun har vunnet et lotteri, en premie eller en konkurranse, og at de må sende penger for å dekke skatten eller gebyret på premiebeløpet. Offeret kan motta en sjekk på deler av premiebeløpet, og når sjekken er satt inn og pengene sendt, blir sjekken avvist.

Se også:
Svindel med forhåndsbetalt gebyr / forhåndsbetaling, Svindel med falsk sjekk

Artikler:
7 tips for å unngå lotterisvindler , Unngå å bli lurt av svindler som sier at du har vunnet en konkurranse

Lottery

Svindel med pengeforvandling

Sosiale medier brukes til å lokke nye ofre til en gammel bli-rik-fort-svindel hvor brukerne reklamerer for hvordan man kan gjøre 100 kroner til 1000 kroner ved å «forvandle penger». Ideen går ut på at investorer skal kunne utnytte finurligheter i pengesystemet og på den måten opparbeide seg ekstra kontanter som gjør hundrelapper om til tusenlapper. Når bedragerne har fått tilgang til kontantene, blokkerer de ofte offeret slik at vedkommende ikke får kontakt med dem via sosiale medier eller på telefon.

Se også:
Svindel med sosiale nettverk, Svindel med forhåndsbetalt gebyr / forhåndsbetaling

Artikkel:
Pengeforvandling eller -forsvinning? Hvordan unngå å falle for nettsvindel

MoneyFlip

Militæret

Personer i forsvaret er et fristende mål for svindlere av flere grunner. De misbruker den generelle beundringen folk har for det militære og utgir seg for å være militærpersonell for å lure personer til å sende dem penger.

Se også:
Forholdssvindel, Svindel med forhåndsbetalt gebyr / forhåndsbetaling, Svindel med nødssituasjon, Veldedighetssvindel, Jobbsvindel

Artikler:
Siste svindelstrek: Bedragerne opptrer som medlemmer av militæret, Svindlere kamuflerer seg selv som medlemmer av militæret på nett

Military

Svindel med mystery shopping

Svindleren kontakter offeret gjennom et jobbnettsted, eller offeret svarer på en annonse om en jobbmulighet som går ut på å evaluere en tjeneste for pengeoverføring. Svindleren sender ofte en sjekk som offeret skal sette inn, og ber offeret om å sende en pengeoverføring og samtidig beholde en del av sjekken som lønn. Offeret sender pengene, svindleren innløser dem, og når sjekken blir avvist, blir offeret ansvarlig for hele beløpet.

Se også:
Svindel med falsk sjekk, Jobbsvindel, Svindel med forhåndsbetalt gebyr / forhåndsbetaling

Artikkel:
Derfor må du være skeptisk til tilbud om å bli en mystery shopper

MysteryShop

Overbetalingssvindel

Svindleren sender offeret en sjekk som ser ut som en gyldig betaling for en tjeneste eller et produkt. Beløpet på sjekken er som regel større enn offeret forventet, og svindleren ber offeret om å sende tilbake det overskytende beløpet ved hjelp av pengeoverføring. Når sjekken blir avvist, står offeret ansvarlig for hele beløpet.

Se også:
Netthandelsvindel, Svindel med falsk sjekk, Svindel med forhåndsbetalt gebyr / forhåndsbetaling

Artikkel:
Vær på vakt: Vanlige betalingssvindler ved kjøp og salg på nettet

Overpayment

Phishing

Henvendelser som utgir seg for å komme fra en pålitelig kilde, for eksempel en bank eller et kredittforetak, beregnet på å villede offeret til å oppgi personlig informasjon eller passord. Phishing er et svindelforsøk, vanligvis via e-post (men kan også skje på telefon eller tekstmelding), for å stjele personopplysninger eller spre skadelig kode eller programvare til datamaskinen din.

Se også:
Forholdssvindel, Utpressing, Svindel med nødssituasjon, Svindel med sosiale nettverk, SMS/smishing

Artikkel:
Kjenn faresignalene på phishing

Phishing

Forholdssvindel

Offeret forledes til å tro at han/hun har et personlig forhold til en person vedkommende har truffet på nettet, ofte sosiale medier, et nettforum eller et datingnettsted. Offeret er ofte følelsesmessig involvert, og mottakeren omtales ofte som «forlovede».

Se også:
Svindel med sosiale nettverk, Militæret, Svindel med nødssituasjon, Utpressing

Artikkel:
Jakten på kjærligheten på Internett i 2016

Romance

Svindel med leie av eiendom

Offeret sender penger som et depositum på en utleieeiendom og får aldri tilgang til utleieeiendommen. Offeret kan også være eier av eiendommen og motta en sjekk fra leietakeren, som ber om at deler av sjekken sendes tilbake med pengeoverføring, hvorpå sjekken blir avvist.

Se også:
Netthandelsvindel, Svindel med falsk sjekk, Overbetalingssvindel

Artikler:
Western Union og Better Business Bureau bekjemper utleiesvindel på nettet, Forbrukeren må være på vakt mot vanlig utleiesvindel

Rental

Svindel med sosiale nettverk

Hvis nettkriminelle får tilgang til de sosiale mediene dine, får de også tilgang til de nærmeste vennene og familien din. Kriminelle og svindlere kan dra nytte av all den personlige informasjonen personer deler på nettet, og deretter bruke denne informasjonen til å sende dyktige og svært målrettede forespørsler til venner og familie, ofte i form av anmodninger om penger.

Se også:
Phishing, Svindel med nødssituasjon, Besteforeldersvindel, Militæret, SMS/smishing, Svindel med forhåndsbetalt gebyr / forhåndsbetaling, Forholdssvindel, Identitetstyveri

Artikkel:
Vær sosial på en trygg måte for å unngå svindel med sosiale medier

SocialNetworking

SMS/smishing

Vær oppmerksom på tekstmeldinger som tilsynelatende haster, ber deg om å klikke på en kobling, tar deg til en usikker side eller får deg til uforvarende å avsløre personlige opplysninger som kan brukes mot deg.

Se også:
Identitetstyveri, Phishing, Antivirussvindel, Svindel med forhåndsbetalt gebyr / forhåndsbetaling, Svindel med lotteri/premie

Fraud-Icon-02

Skattesvindel

Offeret blir kontaktet av en person som hevder å jobbe i en offentlig etat og som sier at offeret skylder skatt som må betales umiddelbart for å unngå arrestasjon, utvisning eller inndragelse av førerkort/pass. Offeret blir bedt om å overføre penger eller kjøpe et ferdigladet debetkort for å betale skatten. Offentlige etater vil aldri kreve umiddelbar betaling eller ringe om skatt uten først å ha sendt en faktura.

Se også:
Svindel med forhåndsbetalt gebyr / forhåndsbetaling, Overbetalingssvindel

Artikler:
Western Union ber forbrukerne være på vakt mot telefonsvindel der noen hevder å være fra skatteetaten, Vær smart med pengene dine: Vær for smart for skattesvindlerne som prøver å lure deg over telefonen

Fraud-Icon-04

Telefonsalg

Telefonsalg dekker generelt nesten enhver kommersiell transaksjon som omfatter bruk av en telefon for å ringe eller motta samtaler mellom en forbruker og en telefonselger eller selger, for å overføre midler, for eksempel via kontantoverføringer eller penger på et forhåndsbetalt kort, som betaling for varer eller tjenester tilbudt eller solgt gjennom telefonsalg, ofte i forbindelse med en kampanje for en «gratis» eller svært rabattert ferie, premie- eller lotterisvindler eller salg av «kjempebillige» blader.

Se også:
Veldedighetssvindel, Svindel med forhåndsbetalt gebyr / forhåndsbetaling, Svindel med leie av eiendom, Svindel med lotteri/premie, Netthandelsvindel, Identitetstyveri

Fraud-Icon-05