Dërgo para
drejt Shqipërisë.

Informohuni. Bëni kujdes. Mbrohuni nga mashtrimi.

Si të dërgoj para drejt Shqipërisë?

Mund të dergosh para nga interneti drejtpërdrejt në llogarinë bankare të marrësit tuaj ose për tu tërhequr me para në dorë në një agjenci agjenti.

Ose paraqitu pranë agjentit më të afërt të Western Union për t’i dërguar paratë personalisht.

Regjistrohu falas sot

Krijo profilin tënd të Western Union falas për të dërguar para nga interneti drejt të dashurve të tu në Shqipëri.

Përse të dërgosh para me Western Union?

*Fondet mund të vonohen ose shërbimet të mos ofrohen për rrethana të caktuara transaksionesh, mes të cilave përfshihen shuma e dërguar, shteti i destinacionit, disponueshmëria e monedhës, probleme rregullatore dhe të këmbimeve valutore, veprimet e kërkuara nga marrësi, kërkesat për identifikim, oraret e pikave të agjentëve, dallimet në brezat orarë ose përzgjedhja e opsioneve me dorëzim të vonuar. Mund të zbatohen kufizime shtesë. Për detaje shih “Dërgo formularin”.