• Estimate
  • Receiver
  • Payment
  • Review

Pikat për verifikimin e identitetit

Për të përfunduar transfertën e parë nga interneti, duhet të verifikosh personalisht profilin.

Pas regjistrimit në internet, paraqitu në një prej pikave të Unionit Financiar Tiranë (UFT) për një verifikim të personit që kryhet vetëm një herë.

Gjej pikat

Çfarë dokumenti identifikimi pranohet?

Për banuesit në Shqipëri:

- Letërnjoftimi shqiptar
- Pasaporta shqiptare

Për jobanuesit në Shqipëri:

- Një letërnjoftim shtetëror nga vendet e BE-së, Maqedonia e Veriut ose Kosova
- Një pasaportë ndërkombëtare

Lexo pyetje të tjera të shpeshta