• Estimate
  • Receiver
  • Payment
  • Review

สำหรับค่าธรรมเนียมโอนเงินออนไลน์ 99 บาท 1

การโอนเงินไปยังประเทศจีน

การโอนเงินไปยังประเทศจีน

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะส่งเงินเข้าบัญชีธนาคารโดนตรง
หรือรับเป็นเงินสดได้ในเวลาไม่กี่นาที2 ที่สำนักงานตัวแทนของ Western Union

บัญชีธนาคาร

ส่งโดยตรงเข้า
บัญชีธนาคาร
ในปป ระเทศจีน

ส่งเงินทันที

รับเป็นเงินสด

ส่งเงินไปยังสำนักงานตัวแทนของเรากว่า 27,000 แห่ง 3 ประเทศจีน

ค้นหาตัวแทน

การส่งเงินสามารถทำได้ง่ายด้วยแอป Western Union® 

ดูแลความต้องการในการโอนเงินของคุณระหว่างการเดินทางและแตะเพียงไม่กี่ครั้งจากมือถือของคุณ ส่งเงินอย่างสม่ำเสมอและสะดวกสบายด้วยแอป Western Union

ระหว่างการเดินทาง

ส่งเงินตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันแล้วแต่คุณสะดวก

ส่งใหม่ได้ง่าย

บันทึกรายละเอียดของผู้รับสำหรับการส่งเงินซ้ำอย่างรวดเร็ว

การชำระเงินแบบออนไลน์

ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต 4 หรือหักบัญชีธนาคาร

ประมวลผลอย่างฉับไว

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมและอัตราแลกเปลี่ยน 1

ติดตามการส่งเงิน 

ดูสถานะการส่งเงินทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

รับส่งเงินได้ในเวลาไม่กี่นาที

ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที 2 สำหรับการส่งเงินไปยังสำนักงานตัวแทนให้บริการ

เมื่อคุณตั้งค่าแล้ว คุณจะสามารถส่งเงินซ้ำได้โดยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง เริ่มต้นใช้งาน!

ยังไม่มีโปรไฟล์ Western Union ใช่ไหม

ตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณวันนี้ เพื่อการโอนเงินออนไลน์ที่สะดวกสบาย

เพียงแค่แสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
สำหรับการตรวจสอบ

เหตุผลบางประการที่ควรส่งเงินกับเรา

เหตุผลบางประการที่ควรใช้เรา

รับส่งเงินได้ในเวลาไม่กี่นาที

เงินสดพร้อมรับจากสำนักงานตัวแทนในเวลาไม่กี่นาที 2

ค่าธรรมเนียมโปร่งใส

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินและอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า

สบายใจไร้กังวล

ติดตามการโอนเงินด้วยหมายเลขการติดตาม (MTCN)

พร้อมส่งเงินหรือยัง

เริ่มต้นใช้งาน

ต้องการความช่วยเหลือ?

อ่านคำถามที่พบบ่อย หรือติดต่อเรา

สำหรับการโอนเงินทางออนไลน์:

+66 21 01 8700

(ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย: 9.30 น. ถึง 19.30 น. ทุกวัน)
westernunion@central.co.th

ไปที่คำถามที่พบบ่อย

1 Western Union ยังมีรายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตรา เมื่อเลือกใช้บริการโอนเงิน ให้เปรียบเทียบค่าโอนและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างรอบคอบ ค่าธรรมเนียม อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และภาษีอาจแตกต่างกันไปตามแบรนด์ ช่องทาง และสถานที่ตั้ง บนพื้นฐานของหลายปัจจัยด้วยกัน ค่าธรรมเนียมและอัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

2 การส่งเงินอาจล่าช้าหรือไม่สามารถให้บริการได้ตามเงื่อนไขการทำธุรกรรมบางอย่าง รวมถึงจำนวนเงินที่ส่ง ประเทศปลายทาง ความพร้อมในการใช้สกุลเงิน ปัญหาด้านกฎระเบียบและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การดำเนินการของผู้รับที่จำเป็น ข้อกำหนดการระบุเพื่อแสดงตัว เวลาทำการในสถานที่ตั้งของตัวแทน ความแตกต่างของเขตเวลา หรือการเลือกตัวเลือกที่ล่าช้า อาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติม ดูรายละเอียดเงื่อนไข

3 ข้อมูลเครือข่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2018

4 หากคุณใช้บัตรเครดิต อาจมีค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้าและค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมเหล่านี้ด้วยการใช้บัตรเดบิต