Prijať peniaze

Nájsť pobočku

V hotovosti alebo na telefón (vo vybraných krajinách) – požiadajte odosielateľa, aby použil spôsob doručenia, ktorý vám najviac vyhovuje.

Hotovosť: Navštívte pobočku zástupcu vo svojom okolí s dokladom totožnosti vydaným štátom. Budete tiež musieť odosielateľa požiadať o sledovacie číslo (MTCN). Nájsť pobočku zástupcu.