© 2001 – 2018 Western Union Holdings, Inc.

 

Všetky práva vyhradené

Názov WESTERN UNION, logo a súvisiace obchodné známky a servisné známky vo vlastníctve spoločnosti Western Union Company, sú registrované a/alebo používané v USA a mnohých ďalších krajinách. Všetky ostatné obchodné známky, servisné známky a odkazy na obchodné názvy, na ktoré odkazuje táto lokalita, sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

AKÉKOĽVEK POUŽITIE, KOPÍROVANIE ALEBO REPRODUKCIA OBCHODNÝCH ZNÁMOK ALEBO LOG SPOLOČNOSTI WESTERN UNION UVEDENÝCH NA TEJTO STRÁNKE BEZ PREDOŠLÉHO PÍSOMNÉHO POVOLENIA SPOLOČNOSTI WESTERN UNION JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ.