Staňte sa zástupcom spoločnosti Western Union

Ako môžem prilákať nových zákazníkov a vytvoriť nové toky príjmov?

Spoločnosť Western Union priaznivo ovplyvňuje životy ľudí na celom svete s približne 498 000 pobočkami zástupcov1 v 200 krajinách a územiach. Stávame sa neoddeliteľnou súčasťou miestnych komunít kdekoľvek: Milióny ľudí v súčasnosti žijú mimo svojej domovskej krajiny a používajú naše služby peňažných prevodov na to, aby zostali v kontakte so svojimi rodinami a priateľmi.

Ešte nikdy nebol po našich službách taký dopyt ako dnes. V roku 2012 napriek globálnym ekonomickým problémom spoločnosť Western Union spracovala v priemere 1 000 000 prevodov denne a dosiahla najväčší rast svojich príjmov od roku 2008, ktoré dosahovali úroveň 5,7 miliardy amerických dolárov. Podľa Svetovej banky,2 sa očakáva rast tokov poukazovania prostriedkov v rozvíjajúcich sa krajinách v priemere na úrovni 8,8 % ročne, pričom do roku 2015 dosiahnu úroveň 515 miliárd amerických dolárov. Spoločnosť Western Union je lídrom na trhu v poukazovaní prostriedkov typu „hotovosť na hotovosť“ a „z účtu na hotovosť“ a jej podiel na celosvetovom trhu je 17 %3.

Zaviazali sme sa prinášať naše služby do každého kúta sveta. Vďaka našej silnej značke, trvajúcim vzťahom so zástupcami a inovatívnemu sortimentu produktov poskytujeme našim zákazníkom služby už 160 rokov a zároveň dokážeme pripravovať spoločnosť Western Union na budúci rast.

Staňte sa zástupcom spoločnosti Western Union a pridajte sa k sieti našich zástupcov, ktorí poskytujú špičkové služby našej medzinárodnej základni spotrebiteľov. Ponúkaním peňažných prevodov spoločnosti Western Union získa váš podnik príležitosť zvýšiť spodnú hranicu svojich príjmov a zároveň posilniť svoje postavenie voči konkurencii.

1 Počet pobočiek zástupcov je platný od 30. septembra 2013

2 Migrácia a rozvoj, stručný prehľad 20., 19. apríla 2013

3 Údaje použité na výpočet podielu na trhu nemusia zahŕňať všetky služby, ktoré konkurujú spoločnosti Western Union, ako sú poštové alebo kuriérske služby, predplatené alebo cestovné karty, prevody z bankomatov a iné služby.