Právne oznámenie

Poskytovateľ online peňažného prevodu
Služba a vyhradené pobočky:

Western Union International Bank GmbH
THE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 Vienna
Tel: +43-1-506 17 100
Email: office@westernunionbank.com

Registrované sídlo spoločnosti:
Viedeň, Rakúsko

Číslo v obchodnom registri:
FN 256184t
Obchodný súd vo Viedni

Daňové identifikačné číslo:
ATU 61347377

Splnomocnený zástupca:
Výkonní riaditelia:
Peter Bucher
Christian Hamberger
Sandra Simundza Bilandzic

Regulačný orgán:
Rakúsky úrad pre dozor nad finančným trhom
Otto-Wagner-Platz 5
1090 Viedeň, Rakúsko