Je nám to ľúto, ale došlo k chybe

Skontrolujte CAPTCHA

Dosiahnutý maximálny limit

Vyžaduje sa e-mailová adresa

Je nám to ľúto, ale došlo k chybe

Požadovaný úkon

Za účelom lepšieho porozumenia tomu, ako používate naše služby, by sme privítali, ak nám poskytnite dodatočné informácie vyplnením dotazníka nižšie.
Predtým, než začnete, skontrolujte nasledovné materiály:
Kontrolný zoznam k dotazníku 
Podporné dokumenty 
Potom, ako dostaneme váš dotazník a potrebnú dokumentáciu, odpovieme vám e-mailom v priebehu 3 pracovných dní.
Aby ste sa mohli stať zákazníkom z Kórey, musíte spĺňať aspoň jednu z nasledujúcich požiadaviek:
• Som kórejský občan.
• V Kórei mám príjem peňazí.
• Z Kórey posielam peniaze.
Kontrolný zoznam k dotazníku
Dotazník pre zákazníka : vyplňte všetky časti, aby sa predišlo oddialeniu kontroly.
Platný preukaz totožnosti s fotkou : nahrajte kópiu dokladu totožnosti vystaveného štátnym orgánom.
Zdroj finančných prostriedkov : poskytnite dokumenty dokladujúce zdroj finančných prostriedkov alebo príjmov, ktoré boli prevedené (výpisy z účtu, výplatné pásky, potvrdenia o vklade, potvrdenia o výhre, atď.).
Účel peňažných prevodov : poskytnite akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré podporujú vaše využívanie služieb spoločnosti Western Union.

Ďakujeme!

Úspešne ste odoslali dotazník. Vaše odpovede prejdeme a odpovieme vám v priebehu 3 pracovných dní
Prečítajte si naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste vedeli, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi.
Podporné dokumenty
Pozrite sa na príklady dokumentov, ktoré môžete poskytnúť, na základe účelov vašich peňažných prevodov. Oceníme akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré považujete za relevantné na doloženie vášho využívania služieb spoločnosti Western Union.
Predtým, než dokumenty odošlete, skontrolujte nasledovné usmernenia:
Je potrebné, aby písmená, čísla, znaky a bezpečnostné prvky boli zreteľné a čitateľné.
Dátumy a mená sa musia zhodovať s históriou vašich peňažných prevodov.
Príjmové doklady alebo faktúry musia obsahovať referenčné čísla, názov spoločnosti a akékoľvek ďalšie relevantné údaje o spoločnosti (tel. č., adresa).
Dátumy, mená, hlavičky, pečiatky a ďalšie podrobnosti musia byť prítomné, zreteľné a čitateľné.
Je potrebné, aby obrázky boli zreteľné, nie rozmazané.
Finančná podpora alebo pomoc v súvislosti s pandémiou COVID-19
 • Príjmové doklady za zakúpené tovary a služb
 • Účty alebo osvedčenia za zdravotnú starostlivosť
 • Rodný alebo sobášny list
 • Plány cesty alebo letenky
Pomoc v oblasti vzdelávania
 • Potvrdenia o úhrade školného
 • Záznamy o štúdiu za semester/za posledný rok
 • Faktúry alebo príjmové doklady
Nákup veľkých položiek alebo na rodinnú podporu
 • Rodný alebo sobášny list
 • Plán cesty alebo letenky
 • Faktúry
 • List vlastníctva alebo iný doklad vlastníctva
 • Výpisy o pôžičke alebo hypotéke
 • Príjmové doklady za zakúpené tovary a služby
 • Účty alebo osvedčenia za zdravotnú starostlivosť
 • Kúpne zmluvy
Náklady spojené s podnikaním alebo charitou
 • Obchodná licencia alebo iné dokumenty týkajúce sa podnikania
 • Daňové identifikačné číslo
 • Údaje o registrácii podniku, povolenia, alebo webové stránky
 • Faktúry
 • Dokumenty pre neziskové organizácie (akými sú licencie, atď.)
 • Vysvetľujúci list (napríklad list na hlavičkovom papieri spoločnosti, ktorý vysvetľuje vašu pracovnú pozíciu v spoločnosti a prečo posielate finančné prostriedky v jej mene)
 • Kúpna zmluva
 • Faktúry alebo príjmové doklady
 • Výplatné pásky
 • Povolenie predaja
Splátky pôžičiek
 • Kúpna zmluva
 • Faktúry alebo príjmové doklady
 • List vlastníctva alebo iný doklad vlastníctva
 • Výpisy o pôžičke alebo hypotéke

Dotazník pre zákazníka

v podobe, v akej je uvedené na doklade totožnosti.
v podobe, v akej je uvedené na doklade totožnosti.
v podobe, v akej je uvedené na doklade totožnosti.
Zadajte svoj e-mail.
Zadajte ulicu.
Povedzte nám viac
Nahrajte kópiu platného dokladu totožnosti s fotografiou vydaného štátnym orgánom.
Veľkosť dokumentu musí byť v rozsahu od 10 kB do 10 MB a vo formáte JPG, JPEG, PNG, alebo PDF.
Nahrať dokument
Vybrať súbor
Vybrať doklad
Vybrať fotku
Použiť kameru
Odstrániť dokument
Poskytnite nám ďalšie informácie o osobe alebo osobách, ktorým ste poslali peniaze alebo od ktorých ste dostali peniaze prostredníctvom spoločnosti Western Union za posledných 12 mesiacov.
v podobe, v akej je uvedené na doklade totožnosti vydanom štátnym orgánom.
v podobe, v akej je uvedené na doklade totožnosti vydanom štátnym orgánom.
v podobe, v akej je uvedené na doklade totožnosti vydanom štátnym orgánom.
Povedzte nám viac
Povedzte nám viac
Poskytnite dokumenty dokladujúce dôvod využívania služieb spoločnosti Western Union. Pozrite si príklady.
Veľkosť dokumentu musí byť v rozsahu od 10 kB do 10 MB a vo formáte JPG, JPEG, PNG, alebo PDF.
Nahrať dokument
Vybrať súbor
Vybrať doklad
Vybrať fotku
Použiť kameru
Odstrániť dokument
Povedzte nám viac
Poskytnite dokumenty dokladujúce zdroj finančných prostriedkov. Pozrite si príklady.
Veľkosť dokumentu musí byť v rozsahu od 10 kB do 10 MB a vo formáte JPG, JPEG, PNG, alebo PDF.
Nahrať dokument
Vybrať súbor
Vybrať doklad
Vybrať fotku
Použiť kameru
Odstrániť dokument
Pri posielaní a prijímaní prevodov konám v mene inej osoby alebo vykonávam prevody v mene organizácie, akou je podnik alebo nezisková organizácia. Ak áno, nižšie uveďte podrobnosti.
Aký je váš vzťah s týmto jednotlivcom?_Aký máte vzťah k tejto organizácii?
Celé meno jednotlivca_Názov organizácie
Povedzte nám viac
v podobe, v akej je uvedené na doklade totožnosti vydanom štátnym orgánom.
You can upload upto 5 document.
Attached Documents
Povedzte nám viac
Povedzte nám viac
Nahlásili ste spoločnosti Western Union akékoľvek peňažné prevody, ktoré súvisia s podvodnou činnosťou?
Ak áno, uveďte zoznam jednotlivcov, ktorí boli do toho zapojení a nižšie uveďte krátke vysvetlenie.
Prosím, počkajte Vašu požiadavku spracovávame
spletno izjavo o zasebnosti