Przepraszamy, wystąpił błąd

Zweryfikuj CAPTCHA

Osiągnięto maksymalny limit

Adres e-mail jest wymagany

Przepraszamy, wystąpił błąd

Wymagane działania

Podaj nam dodatkowe informacje, wypełniając kwestionariusz poniżej – pomoże to nam lepiej poznać sposób korzystania przez Ciebie z naszych usług.
Zanim to zrobisz, sprawdź te informacje:
Lista kontrolna kwestionariusza 
Akceptowane dokumenty 
Gdy otrzymamy kwestionariusz i wymagane dokumenty, odpowiemy Ci pocztą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych.
Aby kwalifikować się jako klient koreański, musisz spełnić co najmniej jedno z poniższych wymagań:
• Musisz być obywatelem Korei.
• Musisz otrzymywać pieniądze w Korei.
• Musisz wysyłać pieniądze z Korei.
Lista kontrolna kwestionariusza
Kwestionariusz dla klientów : wypełnij każdą sekcję, aby uniknąć opóźnienia przeglądu.
Ważny dokument tożsamości ze zdjęciem : prześlij kopię urzędowego dokumentu tożsamości.
Źródło środków : przedstaw dokumenty potwierdzające źródło środków lub dochodów wykorzystywanych do przekazów pieniężnych (wyciągi bankowe, odcinki płacowe, formularze zeznań podatkowych, dowody wpłat, potwierdzenia wygranych itp.).
Cel przekazów pieniężnych : przedstaw wszelkie dodatkowe dokumenty potwierdzające korzystanie z usług Western Union.

Dziękujemy!

Kwestionariusz został przesłany. Zapoznamy się z podanymi informacjami i wyślemy odpowiedź pocztą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych .
Zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, aby dowiedzieć się, jak przetwarzane są Twoje dane osobowe.
Akceptowane dokumenty
Poniżej znajdziesz przykłady dokumentów, które możesz dostarczyć w zależności od celów przekazów pieniężnych. Przydatne będą również wszelkie inne dokumenty, które uznasz za istotne dla potwierdzenia korzystania z usług Western Union.
Zanim prześlesz dokumenty, zapoznaj się z tymi wskazówkami:
Litery, cyfry, znaki i zabezpieczenia powinny być wyraźne i czytelne.
Daty i nazwiska muszą zgadzać się z historią transferów pieniężnych.
Paragony lub faktury muszą mieć numery referencyjne, nazwę firmy oraz wszelkie inne informacje dotyczące firmy (numer telefonu, adres).
Daty, nazwy, nagłówki na papierze firmowym, pieczątki i inne szczegóły muszą być obecne, wyraźne i czytelne.
Zdjęcia i obrazy powinny być wyraźne, nie rozmazane.
Pomoc lub wsparcie finansowe związane z COVID-19
 • Rachunki za zakupione towary lub usługi
 • Rachunki lub zaświadczenia lekarskie
 • Akt urodzenia lub małżeństwa
 • Plany podróży lub bilety lotnicze
Pomoc w opłaceniu czesnego lub edukacja
 • Pokwitowania za czesne
 • Indeks z ostatniego roku/semestru
 • Faktury lub rachunki zakupu
Zakup dużych produktów lub utrzymanie rodziny
 • Akt urodzenia lub małżeństwa
 • Plany podróży lub bilety lotnicze
 • Faktury
 • Tytuł własności lub inne dowody własności
 • Wyciąg z pożyczki lub kredytu hipotecznego
 • Rachunki za zakupione towary lub usługi
 • Rachunki lub zaświadczenia lekarskie
 • Umowy kupna
Wydatki związane z działalnością gospodarczą lub działalnością charytatywną
 • Pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej lub inne powiązane dokumenty
 • Informacje dotyczące identyfikacji podatkowej
 • Informacje o rejestracji firmy, zezwoleniach lub adres strony internetowej
 • Faktury
 • Dokumenty dotyczące działalności non-profit (np. licencja 501C3 itp.)
 • Pismo wyjaśniające (np. pismo na papierze firmowym wyjaśniające Twoje stanowisko w organizacji i dlaczego realizujesz przekaz w jej imieniu)
 • Umowa kupna
 • Faktury lub rachunki zakupu
 • Kwity płacowe
 • Pozwolenie sprzedawcy
Spłata pożyczki/kredytu
 • Umowa kupna
 • Faktury lub rachunki zakupu
 • Tytuł własności lub inne dowody własności
 • Wyciąg z pożyczki lub kredytu hipotecznego

Kwestionariusz dla klienta

Zgodne z podanym na urzędowym dokumencie tożsamości.
Zgodne z podanym na urzędowym dokumencie tożsamości.
Zgodne z podanym na urzędowym dokumencie tożsamości.
Wpisz adres e-mail.
Wpisz adres.
Podaj szczegóły
Prześlij kopię ważnego urzędowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Rozmiar dokumentu musi mieścić się w zakresie od 10 KB do 10 MB i powinien być w formacie JPG, JPEG, PNG lub PDF.
Prześlij dokument
Wybierz plik
Wybierz dokument
Wybierz zdjęcie
Użyj aparatu
Usuń dokument
Podaj dodatkowe informacje o wszystkich osobach, do których wysłane były lub od których odbierane były pieniądze za pośrednictwem Western Union w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Zgodne z podanymi na urzędowym dokumencie tożsamości.
Zgodne z podanymi na urzędowym dokumencie tożsamości.
Zgodne z podanymi na urzędowym dokumencie tożsamości.
Podaj szczegóły
Podaj szczegóły
Przekaż dokumenty potwierdzające, dlaczego korzystasz z usług Western Union. Zobacz przykłady.
Rozmiar dokumentu musi mieścić się w zakresie od 10 KB do 10 MB i powinien być w formacie JPG, JPEG, PNG lub PDF.
Prześlij dokument
Wybierz plik
Wybierz dokument
Wybierz zdjęcie
Użyj aparatu
Usuń dokument
Podaj szczegóły
Przekaż dokumenty potwierdzające źródło środków. Zobacz przykłady.
Rozmiar dokumentu musi mieścić się w zakresie od 10 KB do 10 MB i powinien być w formacie JPG, JPEG, PNG lub PDF.
Prześlij dokument
Wybierz plik
Wybierz dokument
Wybierz zdjęcie
Użyj aparatu
Usuń dokument
Wysyłając lub odbierając przekaz, działam w imieniu innej osoby fizycznej lub realizuję przekaz w imieniu organizacji, takiej jak firma lub organizacja non-profit. Jeśli tak, podaj poniżej szczegółowe informacje.
Jaka łączy Cię relacja z tą osobą?_Jaka łączy Cię relacja z tą organizacją?
Imię i nazwisko osoby fizycznej_Nazwa organizacji
Podaj szczegóły
Zgodne z podanymi na jej urzędowym dokumencie tożsamości.
Możesz przesłać maksymalnie 5 dokumentów.
Załączone dokumenty
Podaj szczegóły
Podaj szczegóły
Czy zdarzyło Ci się zgłosić firmie Western Union jakiekolwiek przekazy pieniężne związane z oszustwem?
Jeśli tak, wymień nazwiska osób zaangażowanych i podaj krótkie wyjaśnienie poniżej.
Please wait We’re processing your request
Oświadczenie o ochronie prywatności w sieci