Съжаляваме, възникна грешка

Моля, проверете CAPTCHA

Максималният лимит е достигнат

Моля, проверете CAPTCHA

Съжаляваме, възникна грешка

Изисква се действие

За да разберем по-добре как използвате нашите услуги, моля да ни предоставите допълнителна информация, като попълните въпросника по-долу.
Проверете следната информация преди да започнете :
Контролен списък на въпросника 
Поддържани документи 
След като получим Вашия въпросник и необходимата документация, ще Ви изпратим отговор по имейл в рамките на 3 работни дни.
За да бъдете определен/а като корейски клиент, трябва да отговаряте на поне едно от изискванията по-долу:
• Аз съм корейски гражданин.
• Получавам пари в Корея.
• Изпращам пари от Корея.
Контролен списък на въпросника
Въпросник за клиента : попълнете всеки раздел, за да избегнете забавяне на прегледа.
Валиден документ за самоличност със снимка : качете копие на издадения Ви от държавна институция документ за самоличност.
Източник на средства : предоставете документи за източника на средства или доходи, използвани за вашите парични преводи (банкови извлечения, фишове за заплати, формуляри на данъчни декларации, разписки за вноски, разписки за печалби и т.н.).
Цел на паричните преводи : осигурете допълнителна документация за използването на услугите на Western Union.

Благодарим Ви!

Вие изпратихте своя въпросник успешно. Ще прегледаме Вашата информация и ще Ви изпратим отговор по имейл в рамките на 3 работни дни на .
Моля, прочетете нашата Декларация за поверителност, за да разберете как обработваме Вашите лични данни.
Поддържани документи
Въз основа на целите на Вашите парични преводи, проверете примерните документи, които можете да предоставите. Всички други документи, които смятате за подходящи при използването на услугите на Western Union, също биха били полезни.
Преди да изпратите документите си, проверете следните указания :
Буквите, цифрите, знаците и защитните елементи трябва да са ясни и четливи.
Датите и имената трябва да съответстват на Вашата история на парични преводи.
Разписките или фактурите трябва да имат референтни номера, име на дружество и всяка друга информация, свързана с дружеството (телефонен номер, адрес).
Датите, имената, заглавните бланки, печатите и другите елементи трябва да присъстват и да са ясни и четливи.
Снимките и изображенията трябва да са ясни и да не са размазани.
Помощи или финансова помощ във връзка с COVID-19
 • Разписки за закупени стоки и услуги
 • Медицински сметки или удостоверения
 • Удостоверение за раждане или брак
 • Маршрути или самолетни билети
Помощи за обучение или образование
 • Разписки за платени такси за обучение
 • Справки за последната година/срок
 • Фактури или разписки за покупки
За закупуване на големи артикули или помощ за семейството
 • Удостоверение за раждане или брак
 • Маршрут или самолетни билети
 • Фактури
 • Документ за собственост или други доказателства за собственост
 • Извлечение за кредит или ипотека
 • Разписки за закупени стоки или услуги
 • Медицински сметки или удостоверения
 • Договори за покупка
Разходи или благотворителност, свързани с търговско дружество
 • Разрешение за извършване на дейност или друга свързана с дейността документация
 • Информация за данъчна идентификация
 • Информация за регистрация, разрешителни или адрес на уебсайт на търговско дружество
 • Фактури
 • Документи за дружество с нестопанска цел (като Разрешително 501C3 и др.)
 • Обяснително писмо (например писмо на фирмена бланка, обясняващо позицията Ви в организацията и защо изпращате от нейно име)
 • Договор за покупка
 • Фактури или разписки за покупка
 • Разписки за заплати
 • Разрешение на продавача
Погасяване на кредит
 • Договор за покупка
 • Фактури или разписки за покупка
 • Документ за собственост или други доказателства за собственост
 • Извлечение за кредит или ипотека

Въпросник за клиента

Както е изписана върху документа Ви за самоличност, издаден от държавна институция.
Както е изписана върху документа Ви за самоличност, издаден от държавна институция.
Както е изписана върху документа Ви за самоличност, издаден от държавна институция.
Въведете имейл адреса си.
Въведете адреса си.
Държава на пребиваване
Държава на раждане
Моля да представите подробности
Качете копие на издадения Ви от държавна институция документ за самоличност със снимка.
Размерът на документа трябва да бъде между 10KB – 10MB и да е във формат JPG, JPEG, PNG или PDF.
Качване на документ
Избор на файл
Избор на документ
Избор на снимка
Използване на камера
Премахване на документ
Моля, дайте допълнителна информация за всяко лице, на което сте изпратили или от което сте получили пари чрез Western Union през последните 12 месеца.
Както са изписани върху документа Ви за самоличност, издаден от държавна институция.
Както са изписани върху документа Ви за самоличност, издаден от държавна институция.
Както са изписани върху документа Ви за самоличност, издаден от държавна институция.
Моля да представите подробности
Моля да представите подробности
Моля, осигурете документи, показващи защо използвате услугите на Western Union. Вижте примери.
Размерът на документа трябва да бъде между 10KB – 10MB и да е във формат JPG, JPEG, PNG или PDF.
Качване на документ
Избор на файл
Избор на документ
Избор на снимка
Използване на камера
Премахване на документ
Моля, осигурете документи, показващи защо използвате услугите на Western Union. Вижте примери.
Моля да предоставите документи за Вашия източник на средства. Вижте примери.
Размерът на документа трябва да бъде между 10KB – 10MB и да е във формат JPG, JPEG, PNG или PDF.
Качване на документ
Избор на файл
Избор на документ
Избор на снимка
Използване на камера
Премахване на документ
Когато изпращам или получавам преводи, аз действам от името на друго физическо лице или прехвърлям от името на организация, като търговско дружество или организация с нестопанска цел. Ако отговорът е „да“, моля да предоставите подробности по-долу.
Какви са отношенията Ви с това физическо лице?_Какви са отношенията Ви с тази организация?
Име, презиме и фамилия на физическото лице_Име на организация
Моля да представите подробности
Както е изписано върху документа му за самоличност, издаден от държавна институция.
Можете да качите до 5 документа.
Приложени документи
Моля да представите подробности
Моля да представите подробности
Подавали ли сте сигнал към Western Union за парични преводи, свързани с измама?
Ако отговорът е „да“, посочете имената на замесените лица и дайте кратко обяснение по-долу.
Моля, изчакайте Обработваме Вашата заявка
Онлайн декларация за поверителност