Det uppstod ett fel

Kontrollera CAPTCHA-testet

Maximal gräns nådd

E-postadress krävs

Det uppstod ett fel

Åtgärd krävs

För att bättre förstå hur du använder våra tjänster måste du fylla i frågeformuläret nedan.
Kontrollera följande information innan du börjar:
checklista för frågeformulär 
stöddokument. 
När vi har fått ditt frågeformulär och den dokumentation som krävs kommer vi att svara dig via e-post inom 3 arbetsdagar.
För att kvalificera dig som koreansk kund måste du uppfylla minst ett av kraven nedan:
• Jag är koreansk medborgare.
• Jag tar emot pengar i Korea.
• Jag skickar pengar från Korea.
Checklista för frågeformulär
Kundfrågeformulär : fyll i alla avsnitt för att undvika att fördröja granskningen.
Giltig identitetshandling med foto : överför en kopia av en myndighetsutfärdad identitetshandling.
Finansieringskälla : tillhandahåll dokument som styrker den finansieringskälla eller de intäkter du använder för dina penningöverföringar (kontoutdrag, lönespecifikation, skattedeklaration, depåbevis, vinstbevis och så vidare).
Syfte med penningöverföringen : ange eventuell ytterligare dokumentation som styrker din användning av Western Unions tjänster.

Tack!

Du har lämnat in frågeformuläret. Vi kommer att granska din information och svara via e-post inom 3 arbetsdagar kl .
Om du vill ha information om hur vi behandlar personuppgifter läser du i vår integritetspolicy.
Stöddokument
Kontrollera exempel på dokument du kan tillhandahålla för att styrka dina syften med penningöverföringarna baserat på de syften du har angett. Alla andra dokument du tycker är relevanta för att styrka din användning av Western Unions tjänster kan också vara till hjälp.
Innan du lämnar in dina dokument måste du läsa igenom följande riktlinjer:
bokstäver, siffror, tecken och säkerhetsfunktioner måste vara tydliga och läsbara
datum och namn måste stämma överens med din penningöverföringshistorik
kvitton eller fakturor måste ha referensnummer, företagsnamn och annan företagsrelaterad information (telefonnummer, adress)
datum, namn, brevhuvuden, stämplar och annan information måste finnas samt vara tydliga och läsbara
foton och bilder måste vara tydliga och inte suddiga.
Covid-19-hjälp eller ekonomisk hjälp
 • kvitton för köpta varor eller tjänster
 • medicinska räkningar eller intyg
 • födelse- eller äktenskapsintyg
 • resplans- eller flygbiljetter.
Utbildningshjälp eller utbildning
 • utbildningskvitton
 • betyg från senaste året/terminen
 • fakturor eller kvitton.
För att köpa dyra varor eller som stöd för familjen
 • födelse- eller äktenskapsintyg
 • resplans- eller flygbiljetter
 • fakturor
 • ägandehandling eller annan fastighetshandling
 • lånehandling
 • kvitton för köpta varor eller tjänster
 • medicinska räkningar eller intyg
 • köpeavtal.
Företagsrelaterade utgifter eller välgörenhet
 • företagslicens eller annan företagsrelaterad dokumentation
 • skatteidentifieringsinformation
 • företagsregistreringsinformation, tillstånd eller webbplatsadress
 • fakturor
 • dokument för ideella organisationer (som en 501C3-licens osv.)
 • förklarande brev (som ett brev på företagets brevpapper med information om din ställning på företaget och varför du skickar pengar för företagets räkning)
 • köpeavtal
 • fakturor eller kvitton
 • löneutbetalningar
 • säljarens tillstånd.
Återbetalning av lån
 • köpeavtal
 • fakturor eller kvitton
 • ägandehandling eller annan fastighetshandling
 • lånehandling.

Kundfrågeformulär

Du måste ange det namn som är angett på din myndighetsutfärdade identitetshandling.
Du måste ange det namn som är angett på din myndighetsutfärdade identitetshandling.
Du måste ange det namn som är angett på din myndighetsutfärdade identitetshandling.
Ange din e-postadress.
Ange din gatuadress.
Ange mer information
Överför en kopia av en giltig myndighetsutfärdad identitetshandling med foto.
Dokumentstorleken måste vara mellan 10 kB och 10 MB och måste vara i formatet JPG, JPEG, PNG eller PDF.
Överför dokument
Välj fil
Välj dokument
Välj ett foto
Använd kameran
Använd kameran
Ange information om vilka du har skickat pengar till eller tagit emot pengar från via Western Union under de senaste tolv månaderna.
Du måste ange det namn som är angett på hens myndighetsutfärdade identitetshandling.
Du måste ange det namn som är angett på hens myndighetsutfärdade identitetshandling.
Du måste ange det namn som är angett på hens myndighetsutfärdade identitetshandling.
Ange mer information
Ange mer information
Ange dokument som stöder varför du använder Western Unions tjänster. Se exemplen.
Dokumentstorleken måste vara mellan 10 kB och 10 MB och måste vara i formatet JPG, JPEG, PNG eller PDF.
Överför dokument
Välj fil
Välj dokument
Välj ett foto
Använd kameran
Använd kameran
Ange mer information
Ange dokument som stöder din finansieringskälla. Se exemplen.
Dokumentstorleken måste vara mellan 10 kB och 10 MB och måste vara i formatet JPG, JPEG, PNG eller PDF.
Överför dokument
Välj fil
Välj dokument
Välj ett foto
Använd kameran
Använd kameran
När jag skickar eller tar emot överföringar agerar jag för en annan persons räkning eller överför på uppdrag av någon, som ett företag eller en ideell organisation. Om du svarar “Ja” anger du uppgifterna nedan.
Vad har du för relation till den här personen?_Vad har du för relation till det här företaget/den här organisationen?
Personens fullständiga namn_Företags-/organisationsnamn
Ange mer information
Du måste ange det namn som är angett på hens myndighetsutfärdade identitetshandling.
Du kan överföra upp till 5 dokument.
Bifogade dokument
Ange mer information
Ange mer information
Har du rapporterat några penningöverföringar som är relaterade till bedrägerier till Western Union?
Om du svarar “Ja” anger du namnen på de berörda personerna och kort förklaring nedan.
Vänta… Vi bearbetar din begäran
Integritetspolicy på internet