Časté otázky

Odosielajte peniaze osobne

 

Kto používa služby peňažných prevodov spoločnosti Western Union?

Čo sú pobočky zástupcov spoločnosti Western Union?

Ktorú službu prevodu ponúkajú pobočky zástupcov spoločnosti Western Union?

Ako môžem odoslať peniaze z pobočky zástupcu?

Akú sumu môžem odoslať z pobočky zástupcu?

Aké sú prijateľné dokumenty na prevzatie peňazí?

Akým spôsobom sa peňažné prevody vyplácajú príjemcom?

Ako môžem zistiť, či bol môj peňažný prevod vyplatený?

Ako môžem zistiť, či je môj peňažný prevod k dispozícii na prevzatie?

Ako môžem vyzdvihnúť peňažný prevod?

Kedy sú služby spoločnosti Western Union k dispozícii?

Ako nájdem pobočku zástupcu spoločnosti Western Union?

 

Kto používa služby peňažných prevodov spoločnosti Western Union?

Služby spoločnosti Western Union využíva každý, kto potrebuje rýchlo odoslať alebo prijať peniaze. Patria tu ľudia, ktorí podporujú priateľov alebo členov rodiny v zahraničí, cestujúci a obchodníci, ktorí potrebujú uskutočniť rýchle medzinárodné prevody.

^ Späť na začiatok

 

Čo sú pobočky zástupcov spoločnosti Western Union?

Pobočky zástupcov spoločnosti Western Union sú nezávislé podniky, ktoré poskytujú služby peňažných prevodov svojim zákazníkom v mene spoločnosti Western Union.

^ Späť na začiatok

 

Ktorú službu prevodu ponúkajú pobočky zástupcov spoločnosti Western Union?

Pobočky zástupcov spoločnosti Western Union ponúkajú možnosť odosielania peňazí po celom svete pomocou hotovosti.

^ Späť na začiatok

 

Ako môžem odoslať peniaze z pobočky zástupcu?

Budete musieť vyplniť formulár „Na odoslanie peňazí“ a v hotovosti uhradiť zástupcovi čiastku, ktorú chcete odoslať, plus poplatky.

Pre vyzdvihnutie peňazí vyplní príjemca u ktoréhokoľvek zástupcu spoločnosti Western Union formulár „Na prijatie peňazí“ a preukáže svoju totožnosť príslušným spôsobom. Zástupca potom príjemcovi vyplatí čiastku prevodu.

^ Späť na začiatok

 

Akú sumu môžem odoslať z pobočky zástupcu?

Zvyčajne môžete odoslať akúkoľvek čiastku. No v prípade niektorých čiastok a prevodov sa na vás môžu vzťahovať dodatočné bezpečnostné opatrenia a môžete byť požiadaný, aby ste poskytli ďalšie informácie alebo dokumentáciu.

^ Späť na začiatok

 

Aké sú prijateľné dokumenty na prevzatie peňazí?

Prijateľné doklady totožnosti:

  • Platný pas
  • Platný vodičský preukaz
  • Občiansky preukaz

^ Späť na začiatok

 

Akým spôsobom sa peňažné prevody vyplácajú príjemcom?

Všeobecne vyplácame vášmu príjemcovi hotovosť. No v niektorých prípadoch môže byť platba vykonaná šekom alebo kombináciou hotovosti a šeku.

Môžu sa vzťahovať ďalšie obmedzenia.

^ Späť na začiatok

 

Ako môžem zistiť, či bol môj peňažný prevod vyplatený?

Stav vášho prevodu online môžete skontrolovať kedykoľvek po odoslaní peňazí. Všetko, čo na to potrebujete, je vaše meno a sledovacie číslo (MTCN) vytlačené na potvrdení.

^ Späť na začiatok

 

Ako môžem zistiť, či je môj peňažný prevod k dispozícii na prevzatie?

Stav svojho prevodu môžete skontrolovať online. Všetko, čo na to potrebujete, je meno odosielateľa a sledovacie číslo (MTCN) na potvrdení odosielateľa.

^ Späť na začiatok

 

Ako môžem vyzdvihnúť peňažný prevod?

Peniaze môžete prevziať na ktorejkoľvek pobočke zástupcu. Budete musieť vyplniť formulár „Na prijatie peňazí“ a uviesť nasledujúce informácie:

  • Meno
  • Adresa
  • Očakávaná čiastka
  • Meno odosielateľa
  • Mesto a krajina odosielateľa

Vyžadujú sa tiež prijateľné doklady totožnosti.

Môžu sa vzťahovať ďalšie obmedzenia.

^ Späť na začiatok

 

Kedy sú služby spoločnosti Western Union k dispozícii?

Každá pobočka zástupcu spoločnosti Western Union si určuje vlastné otváracie hodiny. Niektoré majú rozšírené hodiny a niektoré sú otvorené nepretržite.

Nájsť pobočku zástupcu v okolí.

^ Späť na začiatok

 

Ako nájdem pobočku zástupcu spoločnosti Western Union?

Vyhľadajte pobočku zástupcu v okolí  online alebo vyhľadajte Western Union vo svojom miestnom telefónnom zozname. 

^ Späť na začiatok