Pošaljite novac u Crnu Goru

Budite obavešteni. Budite svesni. Zaštitite se od prevare.

Prenosi novca u Crnu Goru

Odaberite kako želite da pošaljete novac:

Pogledajte naše naknade za prenos2 u Crnu Goru.

Naknade za prenos na WU.com2

Iznos (RSD)Naknada za prenos2 (RSD) WU.COM
up to 10,000700
10,000.01 – 30,000t1,400
30,000.01 – 60,0002,500
60,000.01 – 200,0004,200
Iznos (RSD)Naknada za prenos2 (RSD) Maloprodaja
06,400660
6,400.0112,800950
12,800.0125,5001,450
25,500.0142,0001,900
42,000.0164,0002,500
64,000.0183,5003,800
83,500.0190,0004,100
90,000.01105,0004,300
105,000.01125,0004,550
125,000.01150,0004,850
150,000.01175,0005,050
175,000.01200,0005,300
200,000.01230,0005,500
230,000.01700,0008,900
Budite mirni u svakom trenutku

Jeste li spremni da pošaljete novac u Crnu Goru?

Brži i pametniji prenosi novca sa bilo kog laptopa ili mobilnog uređaja, non-stop.

Prvi put šaljete novac preko mreže?

Da biste počeli, morate da se registrujete na mreži.

Zatim idite u najbližu ekspozituru kompanije Tenfore sa važećim identifikacionim dokumentom da biste potvrdili svoj identitet.

1 Broj ekspozitura je važeći od 30. juna 2018.

2 Western Union stiče zaradu i od konverzije valuta. Kada birate uslugu za prenos novca, pažljivo uporedite i naknade za prenos i kurseve za deviznu konverziju. Naknade, devizni kurs i porezi mogu da se razlikuju u zavisnosti od brenda, kanala i lokacije na osnovu više faktora. Naknade i tarife mogu da se promene.